Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

AKTYVINTA ANGLIS 200MG CAPS. N10

Vaistai > Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai > Žarnyno dujų ir kitų produktų adsorbentai
  Gamintojas:
SANITAS AB

 

Pakuotės lapelis: INFORMACIJA VARTOTOJUI
 
Aktyvintoji anglis SANITAS 200 mg kietos kapsulės
Aktyvintoji anglis
 
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
-        Aktyvintos anglies SANITAS galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-        Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
-        Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 3 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
-        Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
Lapelio turinys
1.       Kas yra Aktyvintoji anglis SANITAS ir kam ji vartojama
2.       Kas žinotina prieš vartojant Aktyvintosios anglies SANITAS
3.       Kaip vartoti Aktyvintosios anglies SANITAS
4.       Galimas šalutinis poveikis
5.       Kaip laikyti Aktyvintąją anglį SANITAS
6.       Kita informacija
 
 
1.       KAS YRA Aktyvintoji anglis SANITAS IR Kam Ji VARTOJAMa
 
Aktyvintoji anglis yra preparatas, pagamintas iš aktyvintosios anglies, kuris turi didelį paviršiaus plotą ir virškinimo trakte gali prisijungti kenksmingas arba netinkamas medžiagas.
Šis vaistinis preparatas vartojamas vidurių pūtimui (susikaupus dujoms žarnose)gydyti.
 
 
2.       KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT AktyvintOSIOS angliEs SANITAS
 
Aktyvintosios anglies SANITAS vartoti negalima jei:
-        jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Aktyvintosios anglies SANITAS 200 mg kapsulių medžiagai;
-                jeigu yra arba įtariamas virškinimo trakto nepraeinamumas;
-                jeigu staiga kilo pilvo skausmas;
-                jeigu nustatytas opinis kolitas.
 
Specialių atsargumo priemonių reikia
Jeigu per tris gydymosi dienas vidurių pūtimas nesiliauja, pasitarkite su gydytoju.
 
Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
Dažniausiai susilpnėja kartu su Aktyvintąja anglimi SANITAS vartojamų geriamųjų vaistų poveikis (pvz., vaistų, vartojamų aukštam kraujospūdžiui, reumatui ir kitoms ligoms gydyti).
Dėl Aktyvintosios anglies SANITAS vartojimo kartu su geriamaisiais kontraceptikais reikia pasitarti su gydytoju.
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą būtina pasitarti su gydytoju.
Nėščiosioms ir žindyvėms šį vaistą vartoti galima, nes žinoma, kad vaisiui ir kūdikiui jis nekenkia.
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Aktyvintoji anglis SANITAS gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
 
 
3.       KAIP VARTOTI AktyvintOSIOS angliEs SANITAS
 
Aktyvintąją anglį SANITASvisada būtina vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta pakuotės lapelyje arba gydytojo.
Vienkartinė dozė yra 3 – 4 kapsulės, didžiausia paros dozė — 12 kapsulių. Kapsules reikia užsigerti vandeniu.
 
 
4.       galimAS ŠALUTINIS poveikiS
 
Aktyvintoji anglis SANITAS, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Aktyvintoji anglis gali sukelti obstipacijas (vidurių užkietėjimą).
 
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
 
5.       Kaip laikyti AktyvintĄJĄ anglĮ SANITAS
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
Ant dėžutės arba lizdinės plokštelės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.
 
 
6.       KITA INFORMACIJA
 
Aktyvintosios anglies SANITAS sudėtis
 
-      Veiklioji medžiaga yra aktyvintoji anglis, vienoje kapsulėje yra 200 mg veikliosios medžiagos.
-      Pagalbinės medžiagos yra želatina, titano dioksidas (E 171), juodasis geležies oksidas (E 172).
 
 
Aktyvintosios anglies SANITAS išvaizda ir kiekis pakuotėje
 
Aktyvintosios anglies SANITAS 200 mg kapsulės yra juodos kietos želatinos kapsulės, be įspaudo, bekvapės ir beskonės.
Į rinką vaistas tiekiamas kartono dėžutėje, kurioje yra 10 arba 100 kapsulių, supakuotų į PVC ir aliuminio folijos lizdines plokšteles.
 
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
 
AB “SANITAS”
Veiverių g. 134 B, LT - 46352 Kaunas
Lietuva
Tel. (8~37) 22 67 25
Faks. (8~37) 22 36 96
 
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.
 
AB “SANITAS”
Veiverių g. 134 B, LT - 46352 Kaunas
Lietuva
Tel. (8~37) 22 67 25
Faks. (8~37) 22 36 96
 
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-01-23
 
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) tinklalapyje http://www.vvkt.lt/
 

 
 

1.       VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
Aktyvintoji anglis SANITAS 200 mg kietos kapsulės
 
 
2.       KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
 
Vienoje kapsulėje yra 200 mg aktyvintosios anglies.
 
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
 
 
3.       farmacinė FORMA
 
Kieta kapsulė.
Juodos kietos želatinos kapsulės, be įspaudo, bekvapės ir beskonės.
 
 
4.       KLINIKINĖ INFORMACIJA
 
4.1     Terapinės indikacijos
 
Žarnų meteorizmo gydymas.
 
4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas
 
Vienkartinė dozė yra 3 – 4 kapsulės, didžiausia paros dozė — 12 kapsulių. Kapsules reikia užsigerti vandeniu.
 
4.3     Kontraindikacijos
 
·                Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Aktyvintoji anglis SANITAS medžiagai.
·                Nustatytas arba įtariamas virškinimo trakto nepraeinamumas.
·                Staiga prasidėjęs pilvo skausmas (ūminės pilvo ertmės organų ligos).
·                Opinis kolitas.
 
4.4     Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
 
Vartojant aktyvintąją anglį išmatų spalva tampa juoda. Jeigu gydant šiuo preparatu viduriavimas nesiliauja, reikia atlikti papildomus klinikinius ir biocheminius tyrimus, kad būtų atskleista ligos priežastis.
 
 
Dažniausiai susilpnėja kartu su aktyvintąja anglimi vartojamų geriamųjų vaistų poveikis (pvz., vaistų hipertenzijai, reumatui ir kitoms ligoms gydyti).
Aktyvintoji anglis gali susilpninti geriamųjų kontraceptikų poveikį.
 
 
4.6     Nėštumo ir žindymo laikotarpis
 
Nėščiosioms ir žindyvėms šį vaistą vartoti galima, nes žinoma, kad vaisiui ir kūdikiui jis nekenkia.
 
4.7     Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
 
Aktyvintoji anglis SANITAS gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
 
4.8     Nepageidaujamas poveikis
 
Aktyvintoji anglis gali sukelti obstipacijas.
 
4.9     Perdozavimas
 
Perdozavimo atvejų nepastebėta.
 
 
5.       FARMAKOLOGINĖS savybės
 
5.1     Farmakodinaminės savybės
 
Farmakoterapinė grupė — žarnyno adsorbentai.
ATC kodas: A07BA01
Aktyvintoji anglis yra specifiškai karbonizuota gamtinės kilmės medžiaga, kuri turi didelį vidinio paviršiaus plotą ir virškinimo trakte gali adsorbuoti kenksmingas arba netinkamas medžiagas.
 
5.2     Farmakokinetinės savybės
 
Aktyvintoji anglis iš virškinimo trakto nerezorbuojama, todėl organizme nepasiskirsto ir nemetabolizuojama.
 
5.3     Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys
 
Ikiklinikinių tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia.
 
 
6.       FARMACINĖ INFORMACIJA
 
6.1     Pagalbinių medžiagų sąrašas
 
Želatina, titano dioksidas (E 171)
Juodasis geležies oksidas (E 172).
 
6.2     Nesuderinamumas
 
Duomenys nebūtini.
 
6.3     Tinkamumo laikas
 
5 metai.
 
6.4     Specialios laikymo sąlygos
 
Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
 
6.5     Pakuotė ir jos turinys
 
Lizdinė plokštelė (aliuminis/PVC), kurioje yra 10 kapsulių.
Kartono dėžutė, kurioje yra 1 arba 10 lizdinių plokštelių ir pakuotės lapelis.
 
 
Specialių reikalavimų nėra.
 
 
7.       Rinkodaros Teisės TURĖTOJAS
 
AB „Sanitas
Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas
Lietuva
Tel. (8~37) 22 67 25
Faks. (8~37) 22 36 96
 
 
8.       Rinkodaros Teisės NUMERIAI
 
LT/1/04/0150/001
LT/1/04/0150/002
 
 
9.       Rinkodaros Teisės suteikimo / atnaujinimo DATa
 
2004-11-09
 
 
10.     TEKSTO PERŽIŪROS DATA
 
2009-01-23
 
Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RINKODAROS SĄLYGOS
 
A.      GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ
 
B.      RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS
 

A.      GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ
 
 
Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)
 
AB „SANITAS“, Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas, Lietuva
 
 
 
 
 
Nereceptinis vaistinis preparatas
 
 
Nebūtini.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
 
KARTONO DĖŽUTĖ
 
1.      VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
Aktyvintoji anglis SANITAS 200 mg kietos kapsulės
Aktyvintoji anglis
 
2.      VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS
 
Vienoje kapsulėje yra 200 mg aktyvintosios anglies
 
3.      PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
 
 
4.      FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
 
10 kapsulių
100 kapsulių
 
5.      VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)
 
Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
 
6.      SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
 
7.      KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)
 
 
8.      TINKAMUMO LAIKAS
 
Tinka iki
 
9.      SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS
 
Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
 
10.    SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)
 
 
11.    RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS
 
AB „SANITAS“, Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas, Lietuva
 
 
12.    RINKODAROS TEISĖS NUMERIS
 
LT/1/04/0150/002
LT/1/04/0150/001
 
13.    SERIJOS NUMERIS
 
Serija
 
14.    PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA
 
Nereceptinis vaistinis preparatas
 
 
15.    VARTOJIMO INSTRUKCIJA
 
Žarnų meteorizmo gydymas.
Rekomenduojama vienu kartu išgerti 3 - 4 kapsules, užgeriant vandeniu.
Didžiausia paros dozė - 12 kapsulių.
 
16.    INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU
 
Aktyvintoji anglis SANITAS

 
MINIMALI informacija ant LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ
 
LIZDINĖ PLOKŠTELĖ
 
 
1.      VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
Aktyvintoji anglis SANITAS 200 mg kietos kapsulės
Aktyvintoji anglis
 
2.      RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS
 
AB „SANITAS“
 
 
3.      TINKAMUMO LAIKAS
 
Tinka iki
 
4.      SERIJOS NUMERIS
 
Serija
 
5.      KITA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakuotės lapelis: INFORMACIJA VARTOTOJUI
 
Aktyvintoji anglis SANITAS 200 mg kietos kapsulės
Aktyvintoji anglis
 
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
-        Aktyvintos anglies SANITAS galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-        Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
-        Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 3 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
-        Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
Lapelio turinys
1.       Kas yra Aktyvintoji anglis SANITAS ir kam ji vartojama
2.       Kas žinotina prieš vartojant Aktyvintosios anglies SANITAS
3.       Kaip vartoti Aktyvintosios anglies SANITAS
4.       Galimas šalutinis poveikis
5.       Kaip laikyti Aktyvintąją anglį SANITAS
6.       Kita informacija
 
 
1.       KAS YRA Aktyvintoji anglis SANITAS IR Kam Ji VARTOJAMa
 
Aktyvintoji anglis yra preparatas, pagamintas iš aktyvintosios anglies, kuris turi didelį paviršiaus plotą ir virškinimo trakte gali prisijungti kenksmingas arba netinkamas medžiagas.
Šis vaistinis preparatas vartojamas vidurių pūtimui (susikaupus dujoms žarnose)gydyti.
 
 
2.       KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT AktyvintOSIOS angliEs SANITAS
 
Aktyvintosios anglies SANITAS vartoti negalima jei:
-        jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Aktyvintosios anglies SANITAS 200 mg kapsulių medžiagai;
-                jeigu yra arba įtariamas virškinimo trakto nepraeinamumas;
-                jeigu staiga kilo pilvo skausmas;
-                jeigu nustatytas opinis kolitas.
 
Specialių atsargumo priemonių reikia
Jeigu per tris gydymosi dienas vidurių pūtimas nesiliauja, pasitarkite su gydytoju.
 
Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
Dažniausiai susilpnėja kartu su Aktyvintąja anglimi SANITAS vartojamų geriamųjų vaistų poveikis (pvz., vaistų, vartojamų aukštam kraujospūdžiui, reumatui ir kitoms ligoms gydyti).
Dėl Aktyvintosios anglies SANITAS vartojimo kartu su geriamaisiais kontraceptikais reikia pasitarti su gydytoju.
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą būtina pasitarti su gydytoju.
Nėščiosioms ir žindyvėms šį vaistą vartoti galima, nes žinoma, kad vaisiui ir kūdikiui jis nekenkia.
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Aktyvintoji anglis SANITAS gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
 
 
3.       KAIP VARTOTI AktyvintOSIOS angliEs SANITAS
 
Aktyvintąją anglį SANITASvisada būtina vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta pakuotės lapelyje arba gydytojo.
Vienkartinė dozė yra 3 – 4 kapsulės, didžiausia paros dozė — 12 kapsulių. Kapsules reikia užsigerti vandeniu.
 
 
4.       galimAS ŠALUTINIS poveikiS
 
Aktyvintoji anglis SANITAS, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Aktyvintoji anglis gali sukelti obstipacijas (vidurių užkietėjimą).
 
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
 
5.       Kaip laikyti AktyvintĄJĄ anglĮ SANITAS
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
Ant dėžutės arba lizdinės plokštelės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.
 
 
6.       KITA INFORMACIJA
 
Aktyvintosios anglies SANITAS sudėtis
 
-      Veiklioji medžiaga yra aktyvintoji anglis, vienoje kapsulėje yra 200 mg veikliosios medžiagos.
-      Pagalbinės medžiagos yra želatina, titano dioksidas (E 171), juodasis geležies oksidas (E 172).
 
 
Aktyvintosios anglies SANITAS išvaizda ir kiekis pakuotėje
 
Aktyvintosios anglies SANITAS 200 mg kapsulės yra juodos kietos želatinos kapsulės, be įspaudo, bekvapės ir beskonės.
Į rinką vaistas tiekiamas kartono dėžutėje, kurioje yra 10 arba 100 kapsulių, supakuotų į PVC ir aliuminio folijos lizdines plokšteles.
 
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
 
AB “SANITAS”
Veiverių g. 134 B, LT - 46352 Kaunas
Lietuva
Tel. (8~37) 22 67 25
Faks. (8~37) 22 36 96
 
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.
 
AB “SANITAS”
Veiverių g. 134 B, LT - 46352 Kaunas
Lietuva
Tel. (8~37) 22 67 25
Faks. (8~37) 22 36 96
 
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-01-23
 
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) tinklalapyje http://www.vvkt.lt/
 

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7