Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

AMLOCARD 10 10MG TAB. N30

Vaistai
  Gamintojas:
HEXAL

1.       VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
Amlocard 5 mg tabletės
Amlocard 7,5 mg tabletės
Amlocard 10 mg tabletės
 
 
2.       kokybinė ir kiekybinė sudėtis
 
Amlocard 5 mg tabletės
Vienoje tabletėje yra 5 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu).
Amlocard 7,5 mg tabletės
Vienoje tabletėje yra 7,5 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu).
Amlocard 10 mg tabletės
Vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (amlodipino besilato pavidalu).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
 
 
3.       FARMACINĖ forma
 
Tabletės.
Amlocard 5 mg tabletės
Tabletė yra balta arba balkšva, pailga, nusklembtais kraštais, jos vienoje pusėje yra vagelė, kitoje – užrašas „5“.
Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.
Jeigu tabletė padalijama, vieną dalį reikia nuryti iš karto po kitos.
Amlocard 7,5 mg tabletės
Tabletė yra balta arba balkšva, pailga, nusklembtais kraštais, jos vienoje pusėje yra dviguba vagelė, kitoje – užrašas „7,5“.
Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.
Jeigu tabletė padalijama, vieną dalį reikia nuryti iš karto po kitos.
Amlocard 10 mg tabletės
Tabletė yra balta arba balkšva, pailga, nusklembtais kraštais, jos vienoje pusėje yra vagelė, kitoje – užrašas „10“.
Tabletę galima padalyti į dvi lygias puses.
 
 
4.       klinikinĖ informacija
 
4.1     Terapinės indikacijos
 
Pirminė hipertenzija.
Lėtinė stabilioji krūtinės angina bei krūtinės angina su nustatytu spazmu.
 
4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas
 
Vaistą reikia gerti.
Tabletes reikia nuryti užsigeriant stikline skysčio (pvz., vandens) nepriklausomai nuo valgymo laiko.
Kartu vartojami greipfrutai ar greipfrutų sultys amlodipino poveikiui įtakos nedaro.
 
Suaugę žmonės
Hipertenzijai ar krūtinės anginai gydyti iš pradžių paprastai reikia gerti kartą per parą 5 mg amlodipino. Jei per 2 – 4 savaites nepasireiškia pageidaujamas efektas, atsižvelgiant į vaisto sukeltą organizmo reakciją paros dozę galima didinti iki didžiausios, t. y. 10 mg. Ją reika gerti iš karto. Krūtinės angina sergančius pacientus galima gydyti vienu amlodipinu (monoterapija) arba jo vartoti kartu su kitais vaistais nuo krūtinės anginos.
Vaikai ir jaunesni negu 18 metų paaugliai
Kadangi nepakanka saugumo ir veiksmingumo duomenų, vaikams ir jaunesniems negu 18 metų paaugliams amlodipino vartoti nerekomenduojama.
Senyvi pacientai
Senyviems pacientams rekomenduojamas įprastinis dozavimas, tačiau didinant dozę patariama laikytis atsargumo (žr. 5.2 skyrių).
Pacientai, kuriems sutrikusi inkstų veikla
Rekomenduojamas įprastinis dozavimas (žr. 5.2 skyrių). Amlodipiną pašalinti dialize neįmanoma, todėl dializuojamiems pacientams šio vaisto reikia vartoti labai atsargiai (žr. 4.4 skyrių).
Pacientai, kuriems sutrikusi kepenų veikla
Kaip dozuoti amlodipiną ligoniams, sergantiems kepenų veiklos sutrikimu, nenustatyta, todėl šio medikamento reikia vartoti atsargiai. (žr. 4.4 skyrių).
 
4.3     Kontraindikacijos
 
Amlodipino vartoti draudžiama, jei yra:
-                 padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, dihidropiridinų grupės junginiams ar bet kuriai šio preparato pagalbinei medžiagai;
-                 sunki hipotenzija;
-                 šokas, įskaitant kardiogeninį šoką.
-                 širdies veiklos nepakankamumas po ūminio miokardo infarkto (pirmąsias 28 paras);
-                 didelio laipsnio aortos stenozė;
-                 nestabili krūtinės angina.
 
4.4     Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
 
Pacientams, kuriems yra širdies veiklos nepakankamumas, amlodipino reikia vartoti atsargiai.  Duomenų, kad galima gydyti vien amlodipinu miokardo infarkto atveju arba pirmą mėnesį po jo nėra. Ar hipertenzinės krizės metu ampodipino vartoti saugu ir ar jis yra veiksmingas, nenustatyta.
Vartojimas vaikams ir jaunesniems negu 18 metų paaugliams
Kadangi nepakanka klinikinės patirties, vaikams ir paaugliams amlodipino reikia nevartoti.
Vartojimas senyviems pacientams
Senyviems ligoniams dozę didinti reikia atsargiai (žr. 5.2 skyrių).
Vartojimas pacientams, kuriems sutrikusi inkstų veikla
Amlodipiną pašalinti dialize neįmanoma, todėl dializuojamiems pacientams šio vaisto reikia vartoti labai atsargiai.
Vartojimas pacientams, kuriems sutrikusi kepenų veikla
Pacientams, kuriems sutrikusi kepenų veikla, galutinis amlodipino pusinės eliminacijos periodas trunka ilgiau. Rekomendacijų, kaip tokiu atveju dozuoti amlodipiną, iki šiol nėra, todėl šiems pacientams amlodipino reikia vartoti atsargiai.
Vartojimas pacientams, kuriems nepakankama širdies veikla
Pacientus, kuriems nepakankama širdies veikla, reikia gydyti atsargiai. Ilgalaikio klinikinio stebėjimo, kuriame dalyvavo ligoniai, sergantys sunkiu III arba IV laipsnio (pagal NYHA klasifikaciją) širdies veikos nepakankamumu, duomenimis, žmonėms, kurie vartojo amlodipino, plaučių edemos atvejų pastebėta dažniau, negu pacientams, kurie vartojo placebą, tačiau tai nerodo širdies nepakankamumo pasunkėjimo (žr. 5.1 skyrių).
 
4.5     Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
 
Kitokių medikamentų įtaka amlodipinui
CYP3A4 inhibitoriai. Klinikinio senyvų žmonių stebėjimo duomenimis, diltiazemas, tikriausiai veikdamas per CYP3A4, slopina amlodipino metabolizmą, todėl pastarojo medikamento koncentracija plazmoje padidėja maždaug 50 % ir jis sukelia stipresnį poveikį. Negalima paneigti, kad kiti CYP3A4 inhibitoriai (pvz., ketokonazolas, itrakonazolas, ŽIV-proteazės inhibitoriai, klaritromicinas, eritromicinas, telitromicinas ir nefazodonas) taip pat didina amlodipino koncentraciją kraujo plazmoje.
Manoma, jog stiprūs CYP3A4 inhibitoriai, pvz., ketokonazolas, itrakonazolas, ritonaviras, amlodipino koncentraciją plazmoje gali didinti labiau, negu diltiazemas. CYP3A4 inhibitorių vartoti kartu su amlodipinu reikia atsargiai.
CYP3A4 indukuojančios medžiagos. Duomenų apie CYP3A4 induktorių, pvz., rifampicino, jonažolių preparatų, deksametazono, fenobarbitalio, fenitoino, karbamazepino, nevirpino ir rifabutino, poveikį amlodipinui nėra. Minėtų medikamentų vartojant kartu, kraujo plazmoje gali sumažėti amlodipino koncentracija, todėl šio vaisto ir CYP3A4 induktorių vartoti kartu reikia atsargiai.
Amlodipino įtaka kitiems medikamentams
Amlodipinas gali stiprinti kitų vaistų nuo hipertenzijos, pvz., beta adrenoreceptorių blokatorių, AKF inhibitorių, alfa-1 adrenoreceptorių blokatorių ir diuretikų, poveikį. Didesnės rizikos grupės pacientams (pvz., ligonis po miokardo infarkto), kalcio kanalų blokatorių ir beta adrenoreceptorių blokatorių vartojant kartu gali dažniau pasireikšti širdies veiklos nepakankamumas, hipotenzija ir ištikti naujas miokardo infarktas.
Klinikinės sąveikos tyrimų duomenimis, amlodipinas nedaro įtakos atorvastatino, digoksino, varfarino ar ciklosporino farmakokinetikai.
Amlodipinas nedaro įtakos laboratorinių tyrimų rodmenims.
Greipfrutų sultys nedaro reikšmingo poveikio amlodipino farmakokinetikai.
 
4.6     Nėštumo ir žindymo laikotarpis
 
Nėštumas
Informacija apie amlodipino vartojimą nėštumo metu yra nepakankama.
Tyrimų su gyvūnais metu didelės amlodipino dozės sukėlė toksinį poveikį dauginimuisi (žr. 5.3 skyrių). Galima rizika žmogui yra nežinoma. Nėštumo metu amlodipino reikia nevartoti, nebent gydymo nauda būtų aiškiai didesnė už galimą riziką.
Žindymo laikotarpis
Ar amlodipino išsiskiria su moters pienu, nežinoma, todėl minėtu medikamentu gydomai žindyvei patariama nežindyti.
 
4.7     Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
 
Medikamento poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus neištirtas. Pacientams, kuriems atsiranda svaigimas, galvos skausmas, nuovargis ar pykinimas, gali pablogėti gebėjimas reaguoti.
 
4.8     Nepageidaujamas poveikis
 
Labai dažni
≥l/10
Dažni
≥l/100, <l/10
Nedažni
≥l/1000, <l/100
Reti
≥l/10000, <l/1000
Labai reti
<l/10000, tarp jų pavieniai atvejai
Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
Labai reti. Leukocitopenija, trombocitopenija.
Endokrininiai sutrikimai
Nedažni. Ginekomastija.
Metabolizmo ir mitybos sutrikimai
Labai reti. Hiperglikemija.
Psichikos sutrikimai
Nedažni. Miego sutrikimas, irzlumas, depresija.
Reti. Sumišimas, nuotaikos pokyčiai, įskaitant nerimą.
Nervų sistemos sutrikimai
Dažni. Galvos skausmas (ypač gydymo pradžioje), mieguistumas, svaigimas, silpnumas.
Nedažni. Negalavimas, burnos džiūvimas, tremoras, parestezija, sustiprėjęs prakaitavimas.
Reti. Skonio sutrikimai.
Labai reti. Periferinė neuropatija.
Akies sutrikimai
Nedažni. Regos sutrikimas.
Ausies ir labirinto sutrikimai
Nedažni. Spengimas ausyse.
Širdies sutrikimai
Dažni. Palpitacija.
Nedažni. Sinkopė, tachikardija, krūtinės skausmas, krūtinės anginos pasunkėjimas (gali pasireikšti gydymo pradžioje).
Pacientams, sergantiems išemine širdies liga, pastebėta pavienių miokardo infarkto, aritmijos (įskaitant ekstrasistoles, skilvelių tachikardiją, bradikardiją ir prieširdžių ritmo sutrikimą) ir krūtinės anginos atvejų, tačiau aiškios šių sutrikimų sąsajos su amlodipinu nenustatyta.
Kraujagyslių sutrikimai
Nedažni. Hipotenzija, angitas.
Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpusienio sutrikimai
Nedažni. Dusulys, sloga.
Labai reti. Kosulys.
Virškinimo trakto sutrikimai
Dažni. Pykinimas, virškinimo sutrikimas, pilvo skausmas.
Nedažni. Vėmimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, dantenų hiperplazija.
Labai reti. Skrandžio uždegimas, kasos uždegimas.
Kepenų ir tulžies sistemos sutrikimai
Reti. Kepenų fermentų kiekio padidėjimas, gelta, kepenų uždegimas.
Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai dažni. Kulkšnų edema.
Dažni. Staigus veido paraudimas ir karščio pylimas (ypač gydymo pradžioje).
Nedažni. Egzantema, niežulys, dilgėlinė, nuplikimas, odos dėmėtumas, purpura.
Labai reti. Angioneurozinė edema.
Pastebėta pavienių alerginės reakcijos, įskaitant daugiaformę eksudacinę eritema, eksfoliacinį dermatitą bei Stivenso ir Džonsono sindromą, atvejų.
Raumenų, kaulų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Nedažni. Raumenų spazmas, nugaros skausmas, mialgija ir artaralgija.
Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai
Nedažni. Padažnėjęs šlapinimasis.
Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai
Nedažni. Impotencija.
Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Nedažni. Kūno svorio padidėjimas ar sumažėjimas.
 
4.9     Perdozavimas
 
Sąmoningo perdozavimo žmonėms atvejų yra mažai. Turimais duomenimis, didesnė negu 100 mg dozė gali labai išplėsti periferines kraujagysles, todėl galima reikšminga ir tikriausiai ilgalaikė hipotenzija.
Jei dėl amlodipino perdozavimo atsiranda klinikai reikšminga hipotenzija, reikalingas aktyvus širdies ir kraujagyslių sistemos veiklos palaikymas: būtina nuolat stebėti širdies veiklą, kvėpavimą, pakelti galūnes, sunormalinti cirkuliuojančio skysčio tūrį bei šlapimo išsiskyrimą.
Jei nėra kontraindikacijų, kraujagyslių tonusui bei kraujospūdžiui sunormalinti galima vartoti kraujagysles sutraukiančių preparatų. Pokyčius, atsiradusius dėl kalcio kanalų blokados, gali padėti šalinti į veną suleistas kalcio gliukonato tirpalas. Kai kuriais atvejais gali būti veiksmingas skrandžio plovimas. Sveikiems savanoriams, kurie išgėrė 10 mg amlodipino ir ne vėliau kaip po dviejų valandų aktyvintosios anglies, sumažėjo amlodipino absorbcijos laipsnis. Kadangi daug amlodipino jungiasi prie plazmos baltymų, kraujo dializė tikriausiai yra mažai veiksminga.
 
 
5.       FARMAKOLOGINĖS savybės
 
Farmakoterapinė grupė - kalcio kanalų blokatoriai, dihidropiridino dariniai, ATC kodas - C08C A01.
 
Amlodipinas yra kalcio antagonistas. Jis blokuoja kalcio jonų patekimą į širdies ir kraujagyslių lygiųjų raumenų ląsteles. Amlodipinas tiesiogiai atpalaiduoja lygiuosius kraujagyslių raumenis, dėl to sumažėja kraujospūdis.
Kokiu būdu amlodipinas lengvina krūtinės anginą, tiksliai nežinoma, tačiau nustatyta, kad vaistas sukelia dvejopą poveikį:
-                 amlodipinas išplečia periferines arterioles, todėl sumažėja bendrasis periferinis pasipriešinimas (pokrūvis), kurį širdis turi nugalėti. Kadangi širdies susitraukimų dažnis išlieka stabilus, širdies darbo palengvinimas sumažina energijos suvartojimą ir deguonies poreikį;
-                 amlodipinas tikriausiai išplečia pagrindines širdies vainikines arterijas bei arterioles ne tik normaliose, bet ir išemijos pažeistose srityse, todėl pacientams, kuriems yra vainikinių arterijų spazmas (Prinzmetalo anginos priepuolis), pagerėja miokardo aprūpinimas deguonimi.
Hipertenzija sergantiems ligoniams iš karto išgėrus paros dozę, 24 valandas laikosi klinikai reikšmingas kraujospūdžio sumažėjimas tiek gulint, tiek sėdint.
Ligoniams, sergantiems krūtinės angina, amlodipinas, vartojamas kartą per parą, didina bendrą fizinio krūvio toleravimo laiką, bei laiką iki krūtinės anginos priepuolio pasireiškimo ir EKG ST intervalo nusileidimo 1 mm. Šis medikamentas retina krūtinės anginos priepuolius, mažina suvartojamų glicerilio trinitrato tablečių kiekį.
Širdies nepakankamumu sergančių ligonių hemodinamikos tyrimo bei klinikinio tyrimo, kurio metu buvo nustatinėtas ligonių, sergančių II-IV laipsnio širdies nepakankamumu, fizinio krūvio toleravimas, duomenimis, amlodipinas nesukėlė klinikai reikšmingo pasunkėjimo, t. y. nesumažino fizinio krūvio toleravimo, kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos bei nesunkino klinikinių simptomų.
Placebu kontroliuojamo klinikinio tyrimo (PRAISE), kurio metu buvo nustatytas amlodipino poveikis ligoniams, sergantiems III-IV laipsnio (pagal NYHA klasifikaciją) širdies nepakankamumu ir vartojantiems digoksino, diuretikų bei AKF inhibitorių, duomenimis, amlodipinas nedidina širdies nepakankamumu sergantiems pacientams mirštamumo rizikos bei bendros mirštamumo ir ligotumo rizikos.
Tolesnio tyrimo (PRAISE 2) metu nustatyta, kad amlodipinas nedaro įtakos ligonių, sergančių ne išemijos sukeltu III-IV laipsnio širdies nepakankamumu, bendrajam mirštamumui ar mirštamumui nuo širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų. Šio tyrimo metu amlodipino vartojantiems ligoniams dažniau pasireiškė plaučių edema, nors šis sutrikimas nebuvo susijęs su simptomų pasunkėjimu.
 
5.2     Farmakokinetinės savybės
 
Absorbcija ir pasiskirstymas
Išgerta gydomoji amlodipino dozė lėtai absorbuojama iš virškinimo trakto. Jos absorbcijai kartu vartojamas maistas įtakos nedaro. Nepakitusios veikliosios medžiagos absoliutus biologinis prieinamumas yra apytikriai 64 – 80 %. Išgėrus preparato, didžiausia koncentracija plazmoje atsiranda po 6-12 val. Amlodipino tariamasis pasiskirstymo tūris yra apytikriai 21 l/kg, pKa yra 8,6. Tyrimų in vitro duomenimis, prie plazmos baltymų prisijungia apytikriai 98 % amlodipino.
Metabolizmas ir šalinimas
Vaisto pusinės eliminacijos periodas iš plazmos trunka 35 – 50 val. Preparato vartojant kasdien, pusiausvyrinė koncentracija plazmoje nusistovi per 7 – 8 paras.
Amlodipinas yra ekstensyviai metabolizuojamas į neveiklius metabolitus. Apytiksliai 60 % suvartotos dozės iš organizmo šalinama su šlapimu, 10 % šio kiekio yra nepakitęs amlodipinas.
Senyvi pacientai
Laikas, per kurį plazmoje atsiranda didžiausia koncentracija, senyviems ir jaunesniems žmonėms yra panašus, tačiau klirensas senyvų pacientų organizme turi polinkį mažėti, todėl didėja AUC ir galutinės pusinės eliminacijos periodas. Senyviems pacientams rekomenduojamas įprastinis dozavimas, tačiau dozę didinti reikia atsargiai.
Pacientai, kuriems sutrikusi inkstų veikla
Amlodipinas ekstensyviai metabolizuojamas į neaktyvius metabolitus. Su šlapimu nepakitusia forma šalinama 10 % veikliosios medžiagos. Amlodipino koncentracijos pokyčiai nuo inkstų veiklos sutrikimo laipsnio nepriklauso, todėl rekomenduojama vartoti įprastinę vaisto dozę. Amlodipiną pašalinti dialize neįmanoma.
Pacientai, kuriems sutrikusi kepenų veikla
Pacientų, kuriems sutrikusi kepenų veikla, organizme būna ilgesnis amlodipino pusinės eliminacijos periodas.
 
5.3     Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys
 
Įprastinių vaisto farmakologinio saugumo, daug kartų vartojamos dozės toksinio bei genotoksinio ir kancerogeninio poveikio tyrimų su gyvūnais metu duomenų, rodančių specialią riziką žmogui, nenustatyta.
Dauginimosi tyrimų su gyvūnais duomenys rodo, kad vartojant didelę dozę pailgėja vaikingumas, pasunkėja jauniklių atsivedimas, padidėja vaisiaus ir atsivestų jauniklių krintamumas.
 
 
6.       farmacinė informacija
 
6.1     Pagalbinių medžiagų sąrašas
 
Karboksimetilkrakmolo A natrio druska
Bevandenis kalcio vandenilio fosfatas
Mikrokristalinė celiuliozė
Magnio stearatas.
 
6.2     Nesuderinamumas
 
Duomenys neaktualūs.
 
6.3     Tinkamumo laikas
 
3 metai.
 
6.4     Specialios laikymo sąlygos
 
Lizdinės plokštelės. Laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Tablečių talpyklė. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
 
6.5     Pakuotė ir jos turinys
 
Lizdinės plokštelės (Al/PVC)
Pakuotė, kurioje yra 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60, 100 arba 120 tablečių.
Lizdinės plokštelės (Al/OPA/Al/PVC)
Pakuotė, kurioje yra 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60, 100 arba 120 tablečių.
HDPE tablečių talpyklė su uždoriu, kuriame yra pirmojo atidarymo kontrolės ženklų.
Talpyklėje yra 20, 30, 50, 60, 100, 120, 200 arba 250 tablečių.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių ar rūšių pakuotės.
 
6.6     Specialūs atliekų tvarkymo reikalavimai
 
Specialių reikalavimų nėra.
 
 
7.       RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS
 
HEXAL AG
Induetriestrasse 25,
83607, Holzkirchen,
Vokietija
 
 
8.       RINKODAROS TEISĖS numeris (-IAI)
 
Amlocard 5 mg tabletės:
LT/1/06/0639/001 – lizdinė plokštelė, N10
LT/1/06/0639/002 – lizdinė plokštelė, N14
LT/1/06/0639/003 – lizdinė plokštelė, N20
LT/1/06/0639/004 – lizdinė plokštelė, N28
LT/1/06/0639/005 – lizdinė plokštelė, N30
LT/1/06/0639/006 – lizdinė plokštelė, N50
LT/1/06/0639/007 – lizdinė plokštelė, N50x1
LT/1/06/0639/008 – lizdinė plokštelė, N60
LT/1/06/0639/009 – lizdinė plokštelė, N100
LT/1/06/0639/010 – lizdinė plokštelė, N120
LT/1/06/0639/011 – tablečių talpyklė, N20
LT/1/06/0639/012 – tablečių talpyklė, N30
LT/1/06/0639/013 – tablečių talpyklė, N50
LT/1/06/0639/014 – tablečių talpyklė, N60
LT/1/06/0639/015 – tablečių talpyklė, N100
LT/1/06/0639/016 – tablečių talpyklė, N120
LT/1/06/0639/017 – tablečių talpyklė, N200
LT/1/06/0639/018 – tablečių talpyklė, N250
 
Amlocard 7,5 mg tabletės:
LT/1/06/0639/019 – lizdinė plokštelė, N10
LT/1/06/0639/020 – lizdinė plokštelė, N14
LT/1/06/0639/021 – lizdinė plokštelė, N20
LT/1/06/0639/022 – lizdinė plokštelė, N28
LT/1/06/0639/023 – lizdinė plokštelė, N30
LT/1/06/0639/024 – lizdinė plokštelė, N50
LT/1/06/0639/025 – lizdinė plokštelė, N50x1
LT/1/06/0639/026 – lizdinė plokštelė, N60
LT/1/06/0639/027 – lizdinė plokštelė, N100
LT/1/06/0639/028 – lizdinė plokštelė, N120
LT/1/06/0639/029 – tablečių talpyklė, N20
LT/1/06/0639/030 – tablečių talpyklė, N30
LT/1/06/0639/031 – tablečių talpyklė, N50
LT/1/06/0639/032 – tablečių talpyklė, N60
LT/1/06/0639/033 – tablečių talpyklė, N100
LT/1/06/0639/034 – tablečių talpyklė, N120
LT/1/06/0639/035 – tablečių talpyklė, N200
LT/1/06/0639/036 – tablečių talpyklė, N250
 
Amlocard 10 mg tabletės:
LT/1/06/0639/037 – lizdinė plokštelė, N10
LT/1/06/0639/038 – lizdinė plokštelė, N14
LT/1/06/0639/039 – lizdinė plokštelė, N20
LT/1/06/0639/040 – lizdinė plokštelė, N28
LT/1/06/0639/041 – lizdinė plokštelė, N30
LT/1/06/0639/042 – lizdinė plokštelė, N50
LT/1/06/0639/043 – lizdinė plokštelė, N50x1
LT/1/06/0639/044 – lizdinė plokštelė, N60
LT/1/06/0639/045 – lizdinė plokštelė, N100
LT/1/06/0639/046 – lizdinė plokštelė, N120
LT/1/06/0639/047 – tablečių talpyklė, N20
LT/1/06/0639/048 – tablečių talpyklė, N30
LT/1/06/0639/049 – tablečių talpyklė, N50
LT/1/06/0639/050 – tablečių talpyklė, N60
LT/1/06/0639/051 – tablečių talpyklė, N100
LT/1/06/0639/052 – tablečių talpyklė, N120
LT/1/06/0639/053 – tablečių talpyklė, N200
LT/1/06/0639/054 – tablečių talpyklė, N250
 
 
9.       RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA
 
2007-01-25
 
 
10.     teksto peržiūros data
 
2007-08-07
 

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7