Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

ARTELAC 3.2MG/ML GTT. OPHTH. 10ML

Vaistai > Jutimo organus veikiantys vaistai > Vaistai į akis (mitybai gerinti)
  Gamintojas:
SANTEN

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

ARTELAC 3,2 mg/ml akių lašai, tirpalas
HipromeliozėAtidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
ARTELAC galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra ARTELAC ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant ARTELAC
3. Kaip vartoti ARTELAC
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti ARTELAC
6. Kita informacija1. KAS YRA ARTELAC IR KAM JIS VARTOJAMAS

ARTELAC yra drėkinamieji akių lašai, kurių vartojama, jei reikalingas simptominis akių paviršiaus sausmės gydymas. Ši liga gali pasireikšti tuo atveju, jei pakinta ašarų sudėtis, jų gamyba nepakankama arba akių vokai nevisiškai nusileidžia.
Įlašinus preparato, akių ir vokų junginė tampa slidesnė.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ARTELAC

ARTELAC vartoti negalima:
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) hipromeliozei arba bet kuriai pagalbinei ARTELAC medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Jeigu Jūs nešiojate kontaktinius lęšius, prieš lašinant medikamento, būtinai juos išimkite. Įlašinus preparato, juos įsidėkite ne anksčiau kaip po 15 minučių.

Kitų vaistų vartojimas
Ar ARTELAC lašinant galima vartoti kitų vaistų, nežinoma, nes tyrimų neatlikta.
Jei pacientas vartoja ir kitokių akių vaistų, tarp jų ir paskutinio ARTELAC pavartojimo būtina daryti mažiausiai 5 minučių pertrauką.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
ARTELAC akių lašų poveikis nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu netirtas. Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
ARTELAC laikinai sutrikdo regą (matoma lyg per miglą), todėl prieš vairuojant ar dirbant su mechanizmais reikia palaukti, kol matymas sunormalės.

Kontaktinių lęšių nešiojimas
Jei nešiojami kontaktiniai lęšiai, prieš ARTELAC vartojimą juos reikia išimti. Įlašinus medikamento, juos galima įsidėti ne anksčiau kaip po 15 minučių.3. KAIP VARTOTI ARTELAC

ARTELAC visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms
Rekomenduojama 3 – 5 kartus per parą pagal poreikį lašinti į akis po 1 preparato lašą.

Vaikams
ARTELAC skirti vaikams nerekomenduojama, nes trūksta duomenų apie vaisto saugumą ir veiksmingumą.

Prieš procedūrą būtina nusiplauti rankas, po to pasirinkti medikamentui lašinti tinkamiausią pozą (galima sėdėti, gulėti arba stovėti prieš veidrodį).

Lašinimas
1. Atsukti buteliuką. Kad į tirpalą nepatektų mikroorganizmų, buteliuko galiuku negalima liesti jokio paviršiaus.
2. Atlošti galvą atgal ir buteliuką pakelti virš akių.

3. Patraukti apatinį voką žemyn ir pažiūrėti į viršų. Švelniai paspausti buteliuką, kad į akį įlašėtų vienas lašas.4. Keletą kartų pamirksėti, kad lašas pasklistų akies paviršiuje. Užsukti buteliuką.






Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

ARTELAC, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Tuoj po sulašinimo gali atsirasti laikinas matymas lyg pro miglą, nedidelis akių gėlimas arba dirginimas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI ARTELAC

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Buteliuką laikyti sandarų.

Ant buteliuko ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, ARTELAC vartoti negalima.
Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas - 28 dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

ARTELAC sudėtis

Veiklioji medžiaga yra hipromeliozė. 1 ml tirpalo jos yra 3,2 mg.
Pagalbinės medžiagaos yra cetrimidas (1 ml tirpalo jo yra 0,1 mg), dinatrio fosfatas dodekahidratas, natrio divandenilio fosfatas dihidratas, dinatrio edetatas, sorbitolis, injekcinis vanduo.

ARTELAC išvaizda ir kiekis pakuotėje

ARTELAC yra skaidrūs bespalvis tirpalas.
Viename buteliuke yra 10 ml tirpalo.

Rinkodaros teisės turėtojas
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Suomija

Gamintojas
Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
Brunsbutteler Damm 165
13581 Berlin
VokietijaJeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

„Santen Oy“ atstovybė,
9-ojo forto g. 70 – 329
Kaunas LT-48179
Tel./Faksas: +370 37 366628

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-07-03
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ARTELAC 3,2 mg/ml akių lašai, tirpalas2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra 3,2 mg hipromeliozės.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Akių lašai, tirpalas.

Skaidrus bespalvis tirpalas.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Simptominis akių ragenos ir junginės sausmės, pasireiškusios dėl ašarų sekrecijos sutrikimo ir (arba) jų sudėties pakitimo, kurį sukėlė lokali arba sisteminė liga, arba dėl nepakankamo ar visiško vokų nenusileidimo, gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms
Į konjunktyvos maišelį 3 – 5 kartus per parą pagal poreikį įlašinti po 1 preparato lašą.

Vaikams
ARTELAC skirti vaikams nerekomenduojama, nes trūksta duomenų apie vaisto saugumą ir veiksmingumą.

Kaip vartoti su kitais vaistiniais preparatais, žr. 4.5 skyrių.

4.3 Kontraindikacijos

Medikamento draudžiama vartoti, jei paciento organizmo jautrumas bet kuriai ARTELAC sudedamajai medžiagai yra padidėjęs.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jei pacientas nešioja kontaktinius lęšius, prieš lašinant medikamento, būtina juos išimti. Įlašinus preparato, juos galima įsidėti ne anksčiau kaip po 15 minučių.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Ar ARTELAC lašinant galima vartoti kitų vaistų, nežinoma, nes tyrimų neatlikta.
Jei pacientas vartoja ir kitokių akių vaistų, tarp jų ir paskutinio ARTELAC pavartojimo būtina daryti mažiausiai 5 minučių pertrauką.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Tinkamų ir kontroliuojamų tyrimų su nėščiomis moterimis neatlikta. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu vartoti ARTELAC akių lašų galima tik tuo atveju, jeigu tai, klinikiniu požiūriu, būtina.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

ARTELAC gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia, tačiau laikinai matoma lyg per migla.

Pacientui patariama nevairuoti ir nevaldyti mechanizmų, kol regėjimas atsinaujins ir matymas lyg pro miglą praeis.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Akių sutrikimai
Tuoj po sulašinimo gali atsirasti laikinas matymas lyg pro miglą,nedidelis akių gėlimas arba dirginimas.

4.9 Perdozavimas

Nepastebėta, kad dėl perdozavimo atsirastų šalutinis poveikis.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: dirbtinos ašaros ir kiti indiferentiniai preparatai, ATC kodas: S01 X 0.XA 20

Akių sausmę gali sukelti ašarų sekrecijos sutrikimas ir (arba) jų sudėties pakitimas, pasireiškęs dėl lokalios ar sisteminės ligos, arba nepakankamas ar visiškas vokų nenusileidimas.
Hipromeliozė pailgina akių lašų buvimo akyje laiką ir jų adheziją, didina akies junginės ir ragenos drėkinimą ir švelnina bei sudaro sąlygas sklandžiamsklandžiam voko junginės uijudėjimui virš ragenos.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Tyrimu su gyvūnais metu nustatyta, kad lokaliai skiriama hipromeliozė į sisteminę kraujotaką nepatenka. Ar hipromeliozė prasiskverbia pro rageną, nėra žinoma

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Triušiams po vienkartinio tirštos hipromeliozės įlašinimo į akis buvo stebimas labai lengvas laikinas akies dirginimas. Įprastinių ikiklinikinių farmakologinių saugumo, toksinio kartotinių dozių poveikio, genotoksinio bei kancerogeninio poveikio ir toksinio poveikio dauginimosi funkcijai tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia.6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Cetrimidas
Dinatrio fosfato dodekahidratas
Natrio divandenilio fosfato dihidratas
Dinatrio edetatas
Sorbitolis
Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.
Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas - 28 dienos.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Buteliuką laikyti sandarų.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Peršviečiamo plastiko (LDPE) buteliukas su balto plastiko (LDPE) lašintuvu, užsuktas balto plastiko (HDPE) dangteliu. Buteliuke yra 10 ml tirpalo.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Suomija8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/99/1192/0019. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2008-07-0310. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-07-03
Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/


II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)

Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH, Brunsbutteler Damm 165, 13581 Berlin, VokietijaB. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Nereceptinis vaistinis preparatas.

• SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.


III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ (BALTIJOS ŠALIŲ PAKUOTĖ)1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ARTELAC 3,2 mg/ml akių lašai, tirpalas
Hypromellosum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 3,2 mg hipromeliozės.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Cetrimidum (0,1 mg)
Dinatrii phosphas dodecahydricus
Natrii dihydrogenophosphas dihydricus
Dinatrii edetas
Sorbitolum
Aqua ad iniectabilia4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai, tirpalas
10 ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į akį (akis).
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]
Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas - 28 dienos.9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Buteliuką laikyti sandarų.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Suomija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/99/1192/00113. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Simptominiam akies paviršiaus sausmės gydymui..
Po vieną lašą 3 – 5 kartus per dieną arba prireikus.
MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ
10 ML BUTELIUKAS1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

ARTELAC 3,2 mg/ml akių lašai, tirpalas
Hypromellosum
Vartoti į akį (akis)2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]
Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas - 28 dienos.4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

10 ml


B. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

ARTELAC 3,2 mg/ml akių lašai, tirpalas
HipromeliozėAtidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
ARTELAC galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra ARTELAC ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant ARTELAC
3. Kaip vartoti ARTELAC
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti ARTELAC
6. Kita informacija1. KAS YRA ARTELAC IR KAM JIS VARTOJAMAS

ARTELAC yra drėkinamieji akių lašai, kurių vartojama, jei reikalingas simptominis akių paviršiaus sausmės gydymas. Ši liga gali pasireikšti tuo atveju, jei pakinta ašarų sudėtis, jų gamyba nepakankama arba akių vokai nevisiškai nusileidžia.
Įlašinus preparato, akių ir vokų junginė tampa slidesnė.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ARTELAC

ARTELAC vartoti negalima:
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) hipromeliozei arba bet kuriai pagalbinei ARTELAC medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Jeigu Jūs nešiojate kontaktinius lęšius, prieš lašinant medikamento, būtinai juos išimkite. Įlašinus preparato, juos įsidėkite ne anksčiau kaip po 15 minučių.

Kitų vaistų vartojimas
Ar ARTELAC lašinant galima vartoti kitų vaistų, nežinoma, nes tyrimų neatlikta.
Jei pacientas vartoja ir kitokių akių vaistų, tarp jų ir paskutinio ARTELAC pavartojimo būtina daryti mažiausiai 5 minučių pertrauką.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
ARTELAC akių lašų poveikis nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu netirtas. Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
ARTELAC laikinai sutrikdo regą (matoma lyg per miglą), todėl prieš vairuojant ar dirbant su mechanizmais reikia palaukti, kol matymas sunormalės.

Kontaktinių lęšių nešiojimas
Jei nešiojami kontaktiniai lęšiai, prieš ARTELAC vartojimą juos reikia išimti. Įlašinus medikamento, juos galima įsidėti ne anksčiau kaip po 15 minučių.3. KAIP VARTOTI ARTELAC

ARTELAC visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms
Rekomenduojama 3 – 5 kartus per parą pagal poreikį lašinti į akis po 1 preparato lašą.

Vaikams
ARTELAC skirti vaikams nerekomenduojama, nes trūksta duomenų apie vaisto saugumą ir veiksmingumą.

Prieš procedūrą būtina nusiplauti rankas, po to pasirinkti medikamentui lašinti tinkamiausią pozą (galima sėdėti, gulėti arba stovėti prieš veidrodį).

Lašinimas
1. Atsukti buteliuką. Kad į tirpalą nepatektų mikroorganizmų, buteliuko galiuku negalima liesti jokio paviršiaus.
2. Atlošti galvą atgal ir buteliuką pakelti virš akių.

3. Patraukti apatinį voką žemyn ir pažiūrėti į viršų. Švelniai paspausti buteliuką, kad į akį įlašėtų vienas lašas.4. Keletą kartų pamirksėti, kad lašas pasklistų akies paviršiuje. Užsukti buteliuką.






Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

ARTELAC, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Tuoj po sulašinimo gali atsirasti laikinas matymas lyg pro miglą, nedidelis akių gėlimas arba dirginimas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI ARTELAC

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Buteliuką laikyti sandarų.

Ant buteliuko ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, ARTELAC vartoti negalima.
Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas - 28 dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

ARTELAC sudėtis

Veiklioji medžiaga yra hipromeliozė. 1 ml tirpalo jos yra 3,2 mg.
Pagalbinės medžiagaos yra cetrimidas (1 ml tirpalo jo yra 0,1 mg), dinatrio fosfatas dodekahidratas, natrio divandenilio fosfatas dihidratas, dinatrio edetatas, sorbitolis, injekcinis vanduo.

ARTELAC išvaizda ir kiekis pakuotėje

ARTELAC yra skaidrūs bespalvis tirpalas.
Viename buteliuke yra 10 ml tirpalo.

Rinkodaros teisės turėtojas
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Suomija

Gamintojas
Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
Brunsbutteler Damm 165
13581 Berlin
VokietijaJeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

„Santen Oy“ atstovybė,
9-ojo forto g. 70 – 329
Kaunas LT-48179
Tel./Faksas: +370 37 366628

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-07-03
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7