Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

AVEDOL 12.5MG TAB. N30

Vaistai
  Gamintojas:
POLPHARMA

Avedol 3,125 mg plėvele dengtos tabletės

Avedol 6,25 mg plėvele dengtos tabletės

Avedol 12,5 mg plėvele dengtos tabletės

Avedol 25 mg plėvele dengtos tabletės

 

 

2.      KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

 

Vienoje tabletėje yra 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg arba 25 mg karvedilolio.

 

Pagalbinė medžiaga: 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg arba 25 mg tabletėse yra laktozės monohidratas.

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

 

 

3.      FARMACINĖ FORMA

 

Plėvele dengta tabletė.

 

3,125 mg plėvele dengtos tabletės yra baltos, ovalo formos, abi tablečių pusės yra lygios.

6,25 mg plėvele dengtos tabletės yra baltos, ovalo formos, abiejose tablečių pusėse yra įrantos, vienoje pusėje – užrašas ,,6,25“.

12,5 mg plėvele dengtos tabletės yra baltos, ovalo formos, abiejose tablečių pusėse yra įrantos, vienoje pusėje – užrašas ,,12,5“.

25 mg plėvele dengtos tabletės yra baltos, ovalo formos, abiejose tablečių pusėse yra įrantos, vienoje pusėje – užrašas ,,25“.

 

6,25 mg, 12,5 mg ir 25 mg plėvele dengtas tabletes galima padalyti į dvi lygias dalis.

 

 

4.      KLINIKINĖ INFORMACIJA

 

4.1    Terapinės indikacijos

 

Pirminė hipertenzija.

Lėtinė stabilioji krūtinės angina.

Papildomas stabilaus vidutinio sunkumo ar sunkaus širdies nepakankamumo gydymas.

 

4.2    Dozavimas ir vartojimo metodas

 

Tiekiamas keturių stiprumų Avedol: 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg ir 25 mg.

 

Pirminė hipertenzija

 

Avedol hipertenzijai gydyti galima vartoti vieną arba kartu su kitais antihipertenziniais vaistiniais preparatais, ypač, tiazidų grupės diuretikais. Rekomenduojama vaistinį preparatą vartoti vieną kartą per parą. Rekomenduojama didžiausia vienkartinė dozė – 25 mg, paros – 50 mg.

 

Suaugusieji

Pirmas dvi paras rekomenduojama vartoti pradinę 12,5 mg dozę vieną kartą per parą. Vėliau vartojama 25 mg paros dozė. Jeigu būtina, dozę galima kas dvi savaites ar rečiau palaipsniui dar padidinti.

 

Senyvi pacientai

Rekomenduojama pradinė dozė hipertenzijai gydyti yra 12,5 mg vieną kartą per parą. Tokios dozės greičiausiai pakaks ir tolesniam gydymui. Visgi, jeigu tokios dozės terapinis poveikis yra nepakankamas, dozę galima kas dvi savaites ar rečiau palaipsniui dar padidinti.

 

Lėtinė stabilioji krūtinės angina

 

Suaugusieji

Pirmas dvi paras rekomenduojama vartoti pradinę dozę – po 12,5 mg karvedilolio du kartus per parą. Vėliau vartojama po 25 mg du kartus per parą. Jeigu būtina, dozę galima kas dvi savaites ar rečiau palaipsniui dar padidinti. Didžiausia rekomenduojama paros dozė – 100 mg. Ją lygiomis dalimis reikia gerti per du kartus.

 

Senyvi pacientai

Pirmas dvi paras rekomenduojama vartoti pradinę dozę – po 12,5 mg du kartus per parą. Vėliau vartojama po 25 mg du kartus per parą. Ši dozė yra didžiausia rekomenduojama paros dozė.

 

Širdies funkcijos nepakankamumas

 

Karvedilolis vartojamas papildomai vidutinio sunkumo ir sunkiam širdies funkcijos nepakankamumui gydyti kartu su įprastiniais pirmojo pasirinkimo vaistiniais preparatais: diuretikais, AKF inhibitoriais, rusmenės preparatais ir (arba) kraujagysles plečiančiais vaistiniais preparatais. Mažiausiai 4 savaites prieš pradedant vartoti šį vaistinį preparatą paciento būklė turi būti stabili (NYHA klasė nekinta, dėl širdies funkcijos nepakankamumo gydyti ligoninėje nereikia) ir stabilus pirmojo pasirinkimo vaistinių preparatų vartojimas. Be to, ligonio kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija turi būti sumažėjusi, širdies ritmas – dažnesnis nei 50 dūžių per minutę, sistolinis kraujospūdis – didesnis nei 85 mm Hg (žr. 4.3 skyrių).

 

Pirmas dvi savaites vartojama pradinė dozė – po 3,125 mg du kartus per parą. Jeigu ligonis gerai toleruoja pradinę dozę, ją galima palaipsniui ne dažniau kaip kas dvi savaites padidinti: pirmiausia iki 6,25 mg dozės du kartus per parą, vėliau – iki 12,5 mg du kartus per parą ir galiausiai – iki 25 mg du kartus per parą. Rekomenduojama dozę didinti iki didžiausios, kurią toleruoja pacientas.

 

Pacientams, kurie serga nesunkiu širdies funkcijos nepakankamumu, sveriantiems mažiau nei 85 kg, rekomenduojama didžiausia dozė – po 25 mg du kartus per parą, o tiems, kurie sveria daugiau nei 85 kg, – po 50 mg du kartus per parą. Dozę didinti iki 50 mg dozės du kartus per parą reikia atsargiai, gydytojui atidžiai stebint ligonį.

 

Gydymo pradžioje arba padidinus dozę, galimas trumpalaikis širdies funkcijos nepakankamumo simptomų pasunkėjimas, ypač ligoniams, kurie serga sunkiu širdies funkcijos nepakankamumu ir (arba) vartoja didelę diuretikų dozę. Gydymo dėl to nutraukti dažniausiai nereikia, bet dozės toliau didinti negalima. Pradėjus gydymą karvediloliu arba padidinus dozę, ligonį turi stebėti gydytojas kardiologas. Prieš kiekvieną dozės padidinimą ligonį būtina ištirti (pvz., inkstų funkciją, kūno svorį, kraujospūdį, širdies susitraukimų dažnį ir ritmą) ir nustatyti, ar nepasunkėjo širdies funkcijos nepakankamumo simptomai ir ar per daug neišsiplėtė kraujagyslės. Širdies funkcijos nepakankamumo pasunkėjimą arba skysčių susilaikymą reikia gydyti, padidinant diuretikų dozę, o karvedilolio dozės didinti negalima tol, kol paciento būklė vėl taps stabili. Jeigu atsirado bradikardija arba pailgėjo impulso sklidimo per AV mazgą laikas, pirmiausia būtina tirti digoksino koncentraciją kraujyje. Kartais gali prireikti sumažinti karvedilolio dozę arba laikinai sustabdyti jo vartojimą. Visgi net ir tokiais atvejais dažnai galima sėkmingai tęsti karvedilolio dozės didinimą.

 

Jeigu karvedilolio nebuvo vartojama ilgiau nei dvi savaites, gydyti reikia pradėti 3,125 mg doze, vartojama du kartus per parą. Šią dozę reikia palaipsniui didinti taip, kaip rekomenduota anksčiau.

 

Inkstų funkcijos nepakankamumas

Būtina nustatyti tinkamą dozę kiekvienam ligoniui atskirai, bet atsižvelgiant į karvedilolio farmakokinetikos parametrus, įrodymų, kad inkstų funkcijos nepakankamumu sergantiems ligoniams būtina keisti dozę, nėra.

 

Vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas

Gali prireikti keisti dozę.

 

Vaikai ir paaugliai

Vaikų ir paauglių gydymo patirties nėra.

 

Senyvi pacientai

Senyvi pacientai gali būti jautresni karvedilolio poveikiui, taigi juos reikia atidžiau prižiūrėti.

 

Karvedilolio, kaip ir kitų beta adrenoreceptorių blokatorių, vartojimą reikia nutraukti palaipsniui, ypač pacientams, kurie serga išemine širdies liga (žr. 4.4 skyrių).

 

Vartojimo metodas

Tabletes gerti valgant nebūtina. Visgi ligoniams, kurie serga širdies funkcijos nepakankamumu, rekomenduojama karvedilolį gerti valgant, kad absorbcija būtų lėtesnė ir sumažėtų ortostatinės hipotenzijos rizika.

 

4.3    Kontraindikacijos

 

·               IV klasės pagal NYHA lėtinis širdies funkcijos nepakankamumas, kurį reikia gydyti švirkščiant į veną inotropinį poveikį sukeliančių vaistinių preparatų.

·               Lėtinė obstrukcinė plaučių liga, pasireiškianti bronchų obstrukcija (žr. 4.4 skyrių).

·               Kliniškai reikšmingas kepenų funkcijos sutrikimas.

·               Bronchinė astma.

·               II arba III laipsnio AV blokada.

·               Sunki bradikardija (mažiau nei 50 dūžių per minutę).

·               Kardiogeninis šokas.

·               Sinusinio mazgo silpnumo sindromas (įskaitant sinoatrialinę blokadą).

·               Sunki hipotenzija (sistolinis kraujospūdis mažesnis nei 85 mm Hg).

·               Metabolinė acidozė.

·               Prinzmetalo tipo krūtinės angina.

·               Negydoma feochromocitoma.

·               Sunkūs periferinių arterijų kraujotakos sutrikimai.

·               Gydymas į veną švirkščiamais verapamilio arba diltiazemo preparatais (žr. 4.5 skyrių).

·               Žindymo laikotarpis.

·               Padidėjęs jautrumas karvediloliui arba bet kuriai pagalbinei Avedol medžiagai.

 

4.4    Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

 

Specialūs įspėjimai, į kuriuos svarbu atsižvelgti, ypač gydant pacientus, sergančius širdies funkcijos nepakankamumu

 

Svarbiausia, kad karvediloliu būtų papildomas gydymas diuretikais, AKF inhibitoriais, rusmenės preparatais ir (arba) kraujagysles plečiančiais preparatais. Galima pradėti gydyti tik tuos ligonius, kurių būklė, vartojant įprastinius pirmojo pasirinkimo vaistinius preparatus, yra stabili ne trumpiau kaip 4 savaites. Dekompensuotų pacientų būklę reikias normalizuoti. Maždaug dvi valandas po pirmos ar padidintos dozės išgėrimo reikia stebėti ligonius, kurie serga sunkiu širdies funkcijos nepakankamumu, kurių organizme yra didelis druskų ir skysčių stygius, senyvus asmenis ir ligonius, kurių sumažėjęs bazinis kraujospūdis, nes gali pasireikšti hipotenzija. Hipotenzija, kuri pasireiškia dėl per didelio kraujagyslių išsiplėtimo, pirmiausia gydoma mažinant diuretiko dozę. Jeigu simptomai neišnyksta, galima sumažinti bet kurio AKF inhibitoriaus dozę. Jeigu reikia, galima sumažinti karvedilolio dozę arba laikinai sustabdyti jo vartojimą. Karvedilolio dozės didinti negalima tol, kol nekontroliuojami dėl širdies funkcijos nepakankamumo pasunkėjimo ar kraujagyslių išsiplėtimo atsiradę simptomai.

 

Gydant karvediloliu, laikinai pablogėjo kai kurių širdies funkcijos nepakankamumu sergančių ligonių, kurių kraujospūdis buvo mažas (sistolinis kraujospūdis mažesnis nei 100 mm Hg), kurie sirgo išemine širdies liga ir generalizuota ateroskleroze ir (arba) kurių inkstų funkcija buvo sutrikusi. Jeigu yra minėtų rizikos veiksnių, karvedilolio dozės nustatinėjimo metu reikia stebėti širdies funkcijos nepakankamumu sergančių pacientų inkstų funkciją. Jeigu ji smarkiai pablogėja, būtina sumažinti karvedilolio dozę arba gydymą juo nutraukti.

 

Karvedilolį vartojant kartu su rusmenės glikozidais, reikia turėti omenyje tai, kad ir rusmenės glikozidai, ir karvedilolis ilgina impulso sklidimo per atrioventrikulinį mszgą laiką (žr. 4.5 skyrių).

 

Kiti perspėjimai, susiję su karvedilolio ir apskritai beta adrenoreceptorių blokatorių vartojimu

 

Lėtine obstrukcine plaučių liga sergančius ligonius, nevartojančius geriamųjų ir inhaliuojamųjų medikamentų, karvediloliu galima gydyti tik tokiu atveju, jeigu gydymo nauda persveria galimą riziką. Tokiems pacientams karvedilolio vartoti skyrus, gydymo pradžioje ir didinant dozę, juos reikia atidžiai stebėti. Jeigu gydymo metu atsiranda bronchų obstrukcijos požymių, reikia sumažinti karvedilolio dozę.

 

Karvedilolis gali slėpti ūminės hipoglikemijos simptomus ir požymius. Karvedilolio vartojantiems pacientams, sergantiems širdies funkcijos nepakankamumu ir diabetu, kartais gali sutrikti gliukozės koncentracijos kraujyje reguliavimas. Todėl karvedilolį vartojančius diabetu sergančius ligonius reikia atidžiai stebėti, t. y. reguliariai tirti gliukozės koncentraciją kraujyje ir, jeigu būtina, keisti vaistinių preparatų nuo diabeto dozę (žr. 4.5 skyrių).

 

Karvedilolis gali slėpti tirotoksikozės simptomus.

 

Karvedilolis gali sukelti bradikardiją. Jeigu širdis susitraukinėja rečiau nei 55 kartus per minutę ir atsiranda su bradikardija susijusių simptomų, karvedilolio dozę reikia sumažinti.

 

Jeigu pacientas karvedilolio vartoja kartu su kalcio kanalų blokatoriais (pvz., verapamiliu ar diltiazemu) arba kitais antiaritminiais vaistiniais preparatais, ypač amjodaronu, reikia matuoti jo kraujospūdį ir stebėti EKG. Karvedilolio vartojančiam pacientui į veną šių medikamentų švirkšti negalima (žr. 4.5 skyrių).

 

Cimetidiną vartoti kartu su karvediloliu galima tik labai atsargiai, nes gali sustiprėti karvedilolio poveikis (žr. 4.5 skyrių).

 

Kontaktinius lęšius nešiojančius pacientus reikia perspėti, kad karvedilolis gali sumažinti ašarų gamybą.

 

Pacientus, kuriems anksčiau buvo sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, ir tiems, kuriems taikoma desensibilizacija, karvediloliu reikia gydyti atsargiai, nes beta adrenoreceptorių blokatoriai gali ir padidinti jautrumą alergenams, ir pasunkinti anaflikasines reakcijas. Ligoniams, sergantiems žvyneline, beta adrenoreceptorių blokatorių reikia skirti atsargiai, kadangi gali pasunkėti odos reakcijos.

 

Kadangi karvedilolis yra kraujagysles plečiantis beta adrenoreceptorių blokatorius, todėl periferinių kraujagyslių ligos pasunkėjimo tikimybė yra mažesnė, nei gydant įprastiniais beta adrenoreceptorių blokatoriais. Visgi iki šiol tokių pacientų gydymo patirties yra nedaug. Tai taikoma ir ligoniams, sergantiems Raynaud sindromu, bet šios ligos simptomai gali pasunkėti.

 

Gydymo pradžioje reikia atidžiai prižiūrėti pacientus, kurių organizme debrizokvinas metabolizuojamas silpnai (žr. 5.2 skyrių).

 

Ligoniams, sergantiems labilia ar antrine hipertenzija, ortostatine hipotenzija, ūmine uždegimine širdies liga, hemodinamikai reikšminga širdies vožtuvų ar kraujo ištekėjimo iš širdies obstrukcija, galutine periferinių kraujagyslių ligos stadija, kartu gydomiems alfa-1 adrenoreceptorių antagonistais ar alfa-2 adrenoreceptorių agonistais, karvedilolio skirti negalima, nes trūksta tokių pacientų gydymo patirties.

 

Dėl neigiamo dromotropinio poveikio karvedilolio reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems yra pirmo laipsnio širdies blokada.

 

Beta adrenoreceptorių blokatoriai anestezijos metu mažina aritmijos, bet gali padidinti hipotenzijos riziką. Dėl to vartoti kartu kai kuriuos anestetikus reikia atsargiai. Visgi nauji tyrimai rodo, kad perioperaciniu laikotarpiu beta adrenoreceptorių blokatoriai padeda saugoti nuo širdinio ligotumo ir retina kardiovaskulines komplikacijas.

 

Karvedilolio, kaip ir kitų beta adrenoreceptorių blokatorių, vartojimo staigiai nutraukti negalima. Tai itin svarbu gydant pacientus, sergančius išemine širdies liga. Gydymą karvediloliu reikia nutraukti palaipsniui per dvi savaites, pavyzdžiui, kas tris dienas dozę sumažinti per pusę. Jeigu reikia, tuo pačiu metu reikia pradėti pakeičiamąjį gydymą, kad būtų išvengta krūtinės anginos paūmėjimo.

 

Vaistiniame preparate yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

 

4.5    Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

 

Antiaritminiai preparatai. Pacientams, kurie vartojo karvedilolį ir kartu gėrė diltiazemą, verapamilį ir (arba) amjodaroną, pavieniais atvejais atsirado laidumo sutrikimų, retais atvejais kartu sutriko hemodinamika. Karvedilolį, kaip ir kitus beta adrenoreceptorių blokatorius, vartojant kartu su verapamilio ar diltiazemo tipo kalcio kanalų blokatoriais, reikia atidžiai stebėti EKG ir matuoti kraujospūdį, nes padidėja AV laidumo sutrikimų ir širdies nepakankamumo rizika (dėl sinergetinio poveikio). Reikia atidžiai stebėti pacientus, vartojančius karvediolį kartu su I klasės antiaritminiais preparatais ar geriančius amjodaroną. Pacientams, vartojusiems amjodaroną, pradėjus gydytis beta adrenoreceptorių blokatoriais, netrukus pasireiškė bradikardija, sustojo širdis ar pasireiškė skilvelių virpėjimas. Karvediloliu gydomiems pacientams I A ar I C klasės antiaritminių vaistinių preparatų leidimas į veną kelia širdies nepakankamumo riziką.

 

Kartu su karvediloliu vartojant rezerpino, guanetidino, metildopos, guanfacino ir monoamino oksidazės inhibitorių (išskyrus B tipo MAO inhibitorius), gali dar labiau suretėti širdies ritmas. Rekomenduojama stebėti gyvybinius požymius.

 

Dihidropiridinai. Reikia atidžiai prižiūrėti pacientus, kurie karvediolį vartoja kartu su dihidropiridinais, nes buvo širdies nepakankamumo ir sunkios hipotenzijos atvejų.

 

Nitratai. Sustiprėja hipotenzinis poveikis.

 

Širdies glikozidai. Hipertenzija sergančių pacientų, kurie karvedilolį vartojo kartu su digoksinu, digoksino pusiausvyros būsenos koncentracija kraujo plazmoje padidėjo maždaug 16 %, o digitoksino – maždaug 13 %. Pradėjus vartoti karvedilolį, nutraukus jo vartojimą ar didinant šio vaistinio preparato dozę, rekomenduojama atidžiai tirti digoksino koncentraciją kraujo plazmoje.

 

Kiti antihipertenziniai vaistiniai preparatai. Karvedilolis gali sustiprinti kitų kartu vartojamų antihipertenzinių vaistinių preparatų (pvz., alfa-1 adrenoreceptorių antagonistų) ir preparatų, kurie sukelia nepageidaujamą antihipertenzinį poveikį (pvz.: barbitūratų, fenotiazinų, triciklių antidepresantų, kraujagysles plečiančių vaistinių preparatų, alkoholio), veikimą.

 

Ciklosporinas. Kartu su karvediloliu vartojamo ciklosporino koncentracija plazmoje padidėjo. Rekomenduojama atidžiai tirti ciklosporino koncentraciją plazmoje.

 

Vaistiniai preparatai nuo diabeto, įskaitant insuliną. Insulino ir geriamųjų vaistinių preparatų nuo diabeto gliukozės koncentraciją kraujyje mažinantis poveikis gali sustiprėti. Gali būti nepastebimi hipoglikemijos simptomai. Būtina reguliariai nustatinėti gliukozės koncentraciją diabetu sergančių ligonių kraujyje.

 

Klonidinas. Jeigu reikia baigti gydymą klonidinu ir karvediloliu, pirmiausia reikia nutraukti karvedilolio vartojimą ir tik po kelių dienų pradėti palaipsniui mažinti klonidino dozę.

 

Inhaliuojamieji anestetikai. Sukeliant anesteziją, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dėl karvedilolio sąveikos su anestetikais gali pasireikšti neigiamas inotropinis ir hipotenzinis poveikis.

 

NVNU, estrogenai ir kortikosteroidai. Dėl vandens ir druskų kaupimosi organizme gali susilpnėti antihipertenzinis karvedilolio veikimas.

 

Vaistiniai preparatai, kurie sužadina ar slopina citochromo P450 izofermentus. Pacientus, kurie karvedilolį vartoja kartu su vaistiniais preparatais, sužadinančiais (pvz., rifampicinu, barbitūratais) arba slopinančiais (pvz.: cimetidinu, ketokonazolu, fluoksetinu, haloperidoliu, verapamiliu, eritromicinu) citochromo P450 izofermentus, reikia atidžiai stebėti, nes karvedilolio koncentracija kraujo serume gali sumažėti, jeigu vartojama izofermentus sužadinančių preparatų, arba padidėti, jeigu vartojama izofermentus slopinančių preparatų.

 

Simpatikomimetikai, kurie stimuliuoja alfa ir beta adrenoreceptorius. Kyla hipertenzijos ir pernelyg didelės bradikardijos rizika.

 

Ergotaminas. Labiau susitraukia kraujagyslės.

 

Nervo ir raumens jungties blokatoriai. Nervo raumens jungties blokada sustiprėja.

 

4.6    Nėštumo ir žindymo laikotarpis

 

Nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu karvedilolio vartoti nerekomenduojama.

 

Reprodukcijos tyrimų su gyvūnais duomenimis, karvedilolis teratogeninio poveikio nesukėlė, bet apie medikamento saugumą nėščioms moterims klinikinių duomenų nepakankama (žr. 5.3 skyrių).

 

Beta adrenoreceptorių blokatoriai mažina placentos kraujotaką, dėl to vaisius gali žūti gimdoje arba įvykti persileidimas bei priešlaikinis gimdymas. Be to, vaisiui ir naujagimiui gali pasireikšti nepageidaujamų reakcijų (ypač hipoglikemija, bradikardija, kvėpavimo slopinimas, hipotermija). Naujagimiui pogimdyminiu laikotarpiu padidėja širdies ir plaučių komplikacijų rizika. Nėščias moteris karvediloliu galima gydyti tik tada, jeigu laukiama nauda moteriai persveria galimą riziką vaisiui ar naujagimiui. Gydymą reikia nutraukti 2‑3 dienas prieš numatomą gimdymą. Jeigu gydymo nutraukti neįmanoma, pirmas 2‑3 gyvenimo paras naujagimį būtina stebėti.

 

Karvedilolis yra lipofilinis preparatas. Tyrimų su gyvūnais duomenimis, karvedilolio ir jo metabolitų prasiskverbė į patelių pieną. Taigi, moterims, vartojančioms karvedilolį, žindyti negalima.

 

4.7    Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

 

Kai kurių asmenų budrumas gali sumažėti, ypač gydymo pradžioje ir pakeitus vaistinio preparato dozę. Kai gydymas gerai subalansuotas, karvedilolis gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

 

4.

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7