Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

BETAC 20MG PLĖV. DENGT. TAB. N30

Vaistai
  Gamintojas:
MEDOCHEMIE

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Betac 20 mg plėvele dengtos tabletės2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Veiklioji vaisto medžiaga ( betaksololio hidrochloridas. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje jo yra 20 mg.
Cheminis betaksololio hidrochlorido pavadinimas yra 2-propanol, 1-(4-(2-(cyclopropylmethoxy) ethyl(phenoxy)-3-((1-methylethyl)amino),hidrochloride, molekulinė formulė ( C18H29NO3.HCL, santykinė molekulinė masė ( 343,9.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengtos tabletės4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1. Terapinės indikacijos

Hipertenzijos gydymas (betako galima vartoti kartu su kitais antihipertenziniais vaistais, ypač tiazidų grupės diuretikais).

4.2. Dozavimas ir vartojimo metodas

Betaksololio reikia gerti kartą per dieną. Maistas vaisto poveikiui įtakos nedaro.
Pradinė betaksololio hidrochlorido dienos dozė yra 10 mg (pusė betako tabletės). Jei reikia, po 7 - 14 gydymo dienų ją galima didinti iki 20 mg (vienos betako tabletės). Didesnė nei 20 mg dozė stipresnio antihipertenzinio poveikio nesukelia, nors toleruojama gerai. Norint antihipertenzinį poveikį sustiprinti, kartu su 20 mg betaksololio doze galima vartoti tiazidinių diuretikų.
Vaisto vartojimą reikia nutraukti per 2 savaites palaipsniui mažinant dozę. Šiuo laikotarpiu pacientą būtina atidžiai prižiūrėti.

Inkstų nepakankamumu sergantiems žmonėms
Pacientų, sergančių inkstų nepakankamumui (kreatinino klirensas yra mažesnis kaip 20 ml/min.), įskaitant hemodializuojamus ligonius, organizme betaksololio klirensas būna mažesnis. Jiems pradinė dienos dozė yra 10 mg. Prireikus ją kas dvi savaitės galima palaipsniui didinti iki didžiausios (20 mg).

Pacientams, sergantiems kepenų nepakankamumu
Tokiems ligoniams dozės keisti nereikia, tačiau gydymo pradžioje juos patariama prižiūrėti.

Senyviems žmonėms bei pacientams, kuriems yra buvę bronchų spazmų
Pagyvenę žmonės yra jautresni bradikardijai, kuri yra vienas iš betaksololio sukeliamų šalutinio poveikio simptomų. Jei bradikardijos pasireiškimo galimybė padidėjusi, pradinė betaksololio hidrochlorido dienos dozė yra 10 mg.

Vaikams
Ar saugu ir veiksminga betaku gydyti vaikus, netirta, todėl jiems šio medikamento vartoti nepatariama.

4.3. Kontraindikacijos

( Padidėjęs organizmo jautrumas betaksololiui arba bet kuriai kitai sudedamajai betako tablečių daliai.
( Sinusinė bradikardija, II arba III laipsnio atrioventrikulinė blokada, kardiogeninis šokas, aiškus širdies nepakankamumas.

4.4. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nors selektyviai β1 adrenoreceptorius blokuojantys preparatai, priešingai negu neselektyvaus poveikio adrenoblokatoriai, kvėpavimo funkcijos netrikdo, atsinaujinančia obstrukcine plaučių liga sergančius ligonius jais gydyti galima tik būtiniausiu atveju. Tokiems pacientams betaksololio hidrochlorido dienos dozė yra 10 mg.
Gydant betaksololiu ir medikamentais, slopinančiais atrioventrikulinį laidumą, pvz., verapamilio tipo kalcio kanalų blokatorius, ypač švirkščiant pastarųjų preparatų į veną, pacientą būtina atidžiai prižiūrėti.
Beta adrenoblokatorių vartojimą nutraukus, kartais gali pasireikšti per stiprus antrinis simpatinės nervų sistemos suaktyvinimas. Net ir tuo atveju, jeigu betaksololio koncentracija kraujo serume mažėja palengva, vaisto vartojimą reikia nutraukti atsargiai, ypač išemine širdies liga sergantiems ligoniams.
Kadangi simpatinės nervų sistemos stimuliavimas gali būti svarbiausias pacientų, sirgusių širdies nepakankamumu, kardiomiopatija arba kardiomegalija, kraujotakos funkcijos veiksnys, todėl gydant beta adrenoblokatoriais juos reikia atidžiai prižiūrėti. Jeigu pailgėja elektrokardiogramos PR intervalas, betaksololio reikia vartoti atsargiai.
Betaksololis, priešingai negu neselektyvaus poveikio beta adrenoblokatoriai, neslopina atsigavimo po insulino sukeltos hipoglikemijos, vadinasi, gliukozės metabolizmo insulinu gydomų pacientų organizme jis neturėtų trikdyti. Nepaisant to, tokius ligonius betaku reikia gydyti atsargiai.
Prieš operaciją pacientas turi informuoti anesteziologą apie betaksololio vartojimą. Sunkia išemine širdies liga sergantiems ligoniams gydymą betaksololiu galima tęsti tik nustačius naudos ir galimo pavojaus santykį. Gydymo nenutraukus, anestetikų eterio, ciklopropano ir trichloretileno reikia vartoti atsargiai.

4.5. Sąveika su kitais vaistais preparatais ir kitokia sąveika

Kartu su medikamentais, slopinančiais miokardo veiklą ar atrioventrikulinį laidumą betaksololio reikia vartoti atsargiai. Jei jo vartojama kartu su klonidinu, pastarojo preparato vartojimą galima nutraukti tik praėjus kelioms dienoms po betaksololio vartojimo nutraukimo. Nifedipinas, chlortalidonas ir hidrochlortiazidas betaksololio farmakokinetikai įtakos nedaro. Varfarino ir betaksololio sąveikos nepastebėta.

4.6. Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Atsižvelgiant į saugumą nėštumo laikotarpiu, betakas priskiriamas prie C kategorijos vaistų.
Betaksololio prasiskverbia per placentos barjerą. Dozė, apie 600 kartų didesnė už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui, pažeidė gyvūnų vaisių.
Gerai kontroliuojamų tyrimų su nėščiomis moterimis neatlikta, todėl tokių pacienčių betaku gydyti nerekomenduojama, nebent nustačius, kad gydymo nauda motinai viršys galimą žalą vaisiui.
Betaksololio patenka į motinos pieną. Kūdikiui medikamentas gali sukelti hipotenziją ir bradikardiją, todėl betako vartojančioms moterims maitinimą krūtimi reikia nutraukti.

4.7. Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus medikamentas nedaro.

4.8. Nepageidaujamas poveikis

Paprastai betaksololis toleruojamas gerai. Šalutinis poveikis būna silpnas, gydymą dėl jo nutraukti tenka retai.
Gydymo pradžioje gali pasireikšti apatija, pasunkėti Reno sindromas, protarpinis šlubavimas ir galūnių parestezija. Gali atsirasti didelė bradikardija, hipotenzija, atrioventrikulinė blokada, širdies nepakankamumas ar bronchų spazmas.
Jeigu pasireiškia išbėrimas ir kitokių priežasčių jam atsirasti nėra, betaksololio vartojimą būtina tuoj pat nutraukti.

4.9. Perdozavimas

Perdozavus betaksololio, dažniausiai pasireiškia bradikardija, hipotenzija, stazinis širdies nepakankamumas, bronchų spazmas ir hipoglikemija. Specifinio priešnuodžio nėra. Reikalingas simptominis ir palaikomasis gydymas.
Hipotenziją rekomenduojama šalinti dopaminu, dobutaminu ar noradrenalinu, bradikardiją ( atropinu. Pasireiškus ūminiam širdies nepakankamumui, būtina tuoj pat pradėti gydyti įprastiniais medikamentais, įskaitant rusmenės glikozidus, diuretikus ir deguonį. Bronchų spazmą reikia šalinti (2 adrenomimetikais. Galima injekuoti ir aminofilino.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1. Farmakodinaminės savybės

Betaksololio hidrochloridas yra selektyvaus poveikio β1 adrenoreceptorių blokatorius.Jis šiek tiek stabilizuoja membranas, tačiau vidinio simpatikomimetinio aktyvumo neturi.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Išgertas betaksololio hidrochloridas virškinimo trakte rezorbuojamas beveik visas. Absoliutus biologinis jo prieinamumas yra 99 proc. Maistas ir alkoholis jam įtakos nedaro. Išgėrus vieną dozę, didžiausia koncentracija kraujo plazmoje atsiranda maždaug po 3 val. (svyruoja nuo 1,6 val. iki 6 val.). Preparato geriant kartą per dieną, pastovi koncentracija kraujo plazmoje nusistovi po 5 - 7 dienų.
Pusinės eliminacijos laikas yra 14 - 22 val. Apie 50 proc. kraujyje esančio betaksololio jungiasi prie plazmos baltymų. Maždaug 15 proc. išgertos dozės iš organizmo išsiskiria nepakitusio vaisto pavidalu su šlapimu, likusi dalis – neveiklių metabolitų pavidalu. Apie 80 proc. dozės eliminuojama su šlapimu.

5.3. Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Pelėms sugirdyto betaksololio LD50 yra 350 - 400 mg/kg kūno svorio, žiurkėms (
860 - 980 mg/kg kūno svorio.
Vaikingų gyvūnų patelių, vartojusių dozes, 600 kartų didesnę už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui, padidėjo embriono gaišimo po implantacijos dažnis, sumažėjo vada ir jauniklių kūno svoris, padidėjo jų griaučių ir vidaus organų anomalijos dažnis. Mažesnė dozė (60 kartų didesnė už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui) vaisiaus apsigimimo nesukėlė.
Dozė, 380 kartų didesnė už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui, žiurkių patelių ir patinų vaisingumo bei poravimosi nesutrikdė.
Pelėms, vartojusioms dozę, 72 kartus didesnę už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui, kancerogeninis poveikis nepasireiškė.
In vivo ir in vivo tyrimų metu mutageninio betaksololio poveikio nepastebėta. 6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Laktozė
mikrokristalinė celiuliozė
karboksimetilkrakmolo A natrio druska
koloidinis bevandenis silicio dioksidas
magnio stearatas
titano oksidas (E 171)
hipromeliozė
makrogolis 400

6.2. Nesuderinamumas

Nepastebėtas.

6.3. Tinkamumo laikas

3 metai

6.4. Specialios laikymo sąlygos

Betaką reikia laikyti kambario (15 - 25 (C) temperatūroje, vaikams neprieinamoje vietoje. Medikamentą būtina saugoti nuo šviesos ir drėgmės.

6.5. Pakuotė ir jos turinys

Dėžutė, kurioje yra 30 tablečių, supakuotų į PVC ir aliuminio folijos lakštus, kurių kiekviename yra 10 tablečių.

6.6. Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Speciali instrukcija nereikalinga.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Medochemie Ltd.
1-10 Constantinoupoleos Str.
3505 Limassol, Kipras8. RINKDAROS TEISĖS NUMERIS

03/8132/49. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ATNAUJINIMO DATA

2003-05-2010. TEKSTOS PERŽIŪROS DATA

2008-11-18

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Betac 20 mg plėvele dengtos tabletės2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Veiklioji vaisto medžiaga ( betaksololio hidrochloridas. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje jo yra 20 mg.
Cheminis betaksololio hidrochlorido pavadinimas yra 2-propanol, 1-(4-(2-(cyclopropylmethoxy) ethyl(phenoxy)-3-((1-methylethyl)amino),hidrochloride, molekulinė formulė ( C18H29NO3.HCL, santykinė molekulinė masė ( 343,9.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengtos tabletės4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1. Terapinės indikacijos

Hipertenzijos gydymas (betako galima vartoti kartu su kitais antihipertenziniais vaistais, ypač tiazidų grupės diuretikais).

4.2. Dozavimas ir vartojimo metodas

Betaksololio reikia gerti kartą per dieną. Maistas vaisto poveikiui įtakos nedaro.
Pradinė betaksololio hidrochlorido dienos dozė yra 10 mg (pusė betako tabletės). Jei reikia, po 7 - 14 gydymo dienų ją galima didinti iki 20 mg (vienos betako tabletės). Didesnė nei 20 mg dozė stipresnio antihipertenzinio poveikio nesukelia, nors toleruojama gerai. Norint antihipertenzinį poveikį sustiprinti, kartu su 20 mg betaksololio doze galima vartoti tiazidinių diuretikų.
Vaisto vartojimą reikia nutraukti per 2 savaites palaipsniui mažinant dozę. Šiuo laikotarpiu pacientą būtina atidžiai prižiūrėti.

Inkstų nepakankamumu sergantiems žmonėms
Pacientų, sergančių inkstų nepakankamumui (kreatinino klirensas yra mažesnis kaip 20 ml/min.), įskaitant hemodializuojamus ligonius, organizme betaksololio klirensas būna mažesnis. Jiems pradinė dienos dozė yra 10 mg. Prireikus ją kas dvi savaitės galima palaipsniui didinti iki didžiausios (20 mg).

Pacientams, sergantiems kepenų nepakankamumu
Tokiems ligoniams dozės keisti nereikia, tačiau gydymo pradžioje juos patariama prižiūrėti.

Senyviems žmonėms bei pacientams, kuriems yra buvę bronchų spazmų
Pagyvenę žmonės yra jautresni bradikardijai, kuri yra vienas iš betaksololio sukeliamų šalutinio poveikio simptomų. Jei bradikardijos pasireiškimo galimybė padidėjusi, pradinė betaksololio hidrochlorido dienos dozė yra 10 mg.

Vaikams
Ar saugu ir veiksminga betaku gydyti vaikus, netirta, todėl jiems šio medikamento vartoti nepatariama.

4.3. Kontraindikacijos

( Padidėjęs organizmo jautrumas betaksololiui arba bet kuriai kitai sudedamajai betako tablečių daliai.
( Sinusinė bradikardija, II arba III laipsnio atrioventrikulinė blokada, kardiogeninis šokas, aiškus širdies nepakankamumas.

4.4. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nors selektyviai β1 adrenoreceptorius blokuojantys preparatai, priešingai negu neselektyvaus poveikio adrenoblokatoriai, kvėpavimo funkcijos netrikdo, atsinaujinančia obstrukcine plaučių liga sergančius ligonius jais gydyti galima tik būtiniausiu atveju. Tokiems pacientams betaksololio hidrochlorido dienos dozė yra 10 mg.
Gydant betaksololiu ir medikamentais, slopinančiais atrioventrikulinį laidumą, pvz., verapamilio tipo kalcio kanalų blokatorius, ypač švirkščiant pastarųjų preparatų į veną, pacientą būtina atidžiai prižiūrėti.
Beta adrenoblokatorių vartojimą nutraukus, kartais gali pasireikšti per stiprus antrinis simpatinės nervų sistemos suaktyvinimas. Net ir tuo atveju, jeigu betaksololio koncentracija kraujo serume mažėja palengva, vaisto vartojimą reikia nutraukti atsargiai, ypač išemine širdies liga sergantiems ligoniams.
Kadangi simpatinės nervų sistemos stimuliavimas gali būti svarbiausias pacientų, sirgusių širdies nepakankamumu, kardiomiopatija arba kardiomegalija, kraujotakos funkcijos veiksnys, todėl gydant beta adrenoblokatoriais juos reikia atidžiai prižiūrėti. Jeigu pailgėja elektrokardiogramos PR intervalas, betaksololio reikia vartoti atsargiai.
Betaksololis, priešingai negu neselektyvaus poveikio beta adrenoblokatoriai, neslopina atsigavimo po insulino sukeltos hipoglikemijos, vadinasi, gliukozės metabolizmo insulinu gydomų pacientų organizme jis neturėtų trikdyti. Nepaisant to, tokius ligonius betaku reikia gydyti atsargiai.
Prieš operaciją pacientas turi informuoti anesteziologą apie betaksololio vartojimą. Sunkia išemine širdies liga sergantiems ligoniams gydymą betaksololiu galima tęsti tik nustačius naudos ir galimo pavojaus santykį. Gydymo nenutraukus, anestetikų eterio, ciklopropano ir trichloretileno reikia vartoti atsargiai.

4.5. Sąveika su kitais vaistais preparatais ir kitokia sąveika

Kartu su medikamentais, slopinančiais miokardo veiklą ar atrioventrikulinį laidumą betaksololio reikia vartoti atsargiai. Jei jo vartojama kartu su klonidinu, pastarojo preparato vartojimą galima nutraukti tik praėjus kelioms dienoms po betaksololio vartojimo nutraukimo. Nifedipinas, chlortalidonas ir hidrochlortiazidas betaksololio farmakokinetikai įtakos nedaro. Varfarino ir betaksololio sąveikos nepastebėta.

4.6. Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Atsižvelgiant į saugumą nėštumo laikotarpiu, betakas priskiriamas prie C kategorijos vaistų.
Betaksololio prasiskverbia per placentos barjerą. Dozė, apie 600 kartų didesnė už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui, pažeidė gyvūnų vaisių.
Gerai kontroliuojamų tyrimų su nėščiomis moterimis neatlikta, todėl tokių pacienčių betaku gydyti nerekomenduojama, nebent nustačius, kad gydymo nauda motinai viršys galimą žalą vaisiui.
Betaksololio patenka į motinos pieną. Kūdikiui medikamentas gali sukelti hipotenziją ir bradikardiją, todėl betako vartojančioms moterims maitinimą krūtimi reikia nutraukti.

4.7. Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus medikamentas nedaro.

4.8. Nepageidaujamas poveikis

Paprastai betaksololis toleruojamas gerai. Šalutinis poveikis būna silpnas, gydymą dėl jo nutraukti tenka retai.
Gydymo pradžioje gali pasireikšti apatija, pasunkėti Reno sindromas, protarpinis šlubavimas ir galūnių parestezija. Gali atsirasti didelė bradikardija, hipotenzija, atrioventrikulinė blokada, širdies nepakankamumas ar bronchų spazmas.
Jeigu pasireiškia išbėrimas ir kitokių priežasčių jam atsirasti nėra, betaksololio vartojimą būtina tuoj pat nutraukti.

4.9. Perdozavimas

Perdozavus betaksololio, dažniausiai pasireiškia bradikardija, hipotenzija, stazinis širdies nepakankamumas, bronchų spazmas ir hipoglikemija. Specifinio priešnuodžio nėra. Reikalingas simptominis ir palaikomasis gydymas.
Hipotenziją rekomenduojama šalinti dopaminu, dobutaminu ar noradrenalinu, bradikardiją ( atropinu. Pasireiškus ūminiam širdies nepakankamumui, būtina tuoj pat pradėti gydyti įprastiniais medikamentais, įskaitant rusmenės glikozidus, diuretikus ir deguonį. Bronchų spazmą reikia šalinti (2 adrenomimetikais. Galima injekuoti ir aminofilino.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1. Farmakodinaminės savybės

Betaksololio hidrochloridas yra selektyvaus poveikio β1 adrenoreceptorių blokatorius.Jis šiek tiek stabilizuoja membranas, tačiau vidinio simpatikomimetinio aktyvumo neturi.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Išgertas betaksololio hidrochloridas virškinimo trakte rezorbuojamas beveik visas. Absoliutus biologinis jo prieinamumas yra 99 proc. Maistas ir alkoholis jam įtakos nedaro. Išgėrus vieną dozę, didžiausia koncentracija kraujo plazmoje atsiranda maždaug po 3 val. (svyruoja nuo 1,6 val. iki 6 val.). Preparato geriant kartą per dieną, pastovi koncentracija kraujo plazmoje nusistovi po 5 - 7 dienų.
Pusinės eliminacijos laikas yra 14 - 22 val. Apie 50 proc. kraujyje esančio betaksololio jungiasi prie plazmos baltymų. Maždaug 15 proc. išgertos dozės iš organizmo išsiskiria nepakitusio vaisto pavidalu su šlapimu, likusi dalis – neveiklių metabolitų pavidalu. Apie 80 proc. dozės eliminuojama su šlapimu.

5.3. Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Pelėms sugirdyto betaksololio LD50 yra 350 - 400 mg/kg kūno svorio, žiurkėms (
860 - 980 mg/kg kūno svorio.
Vaikingų gyvūnų patelių, vartojusių dozes, 600 kartų didesnę už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui, padidėjo embriono gaišimo po implantacijos dažnis, sumažėjo vada ir jauniklių kūno svoris, padidėjo jų griaučių ir vidaus organų anomalijos dažnis. Mažesnė dozė (60 kartų didesnė už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui) vaisiaus apsigimimo nesukėlė.
Dozė, 380 kartų didesnė už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui, žiurkių patelių ir patinų vaisingumo bei poravimosi nesutrikdė.
Pelėms, vartojusioms dozę, 72 kartus didesnę už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui, kancerogeninis poveikis nepasireiškė.
In vivo ir in vivo tyrimų metu mutageninio betaksololio poveikio nepastebėta. 6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Laktozė
mikrokristalinė celiuliozė
karboksimetilkrakmolo A natrio druska
koloidinis bevandenis silicio dioksidas
magnio stearatas
titano oksidas (E 171)
hipromeliozė
makrogolis 400

6.2. Nesuderinamumas

Nepastebėtas.

6.3. Tinkamumo laikas

3 metai

6.4. Specialios laikymo sąlygos

Betaką reikia laikyti kambario (15 - 25 (C) temperatūroje, vaikams neprieinamoje vietoje. Medikamentą būtina saugoti nuo šviesos ir drėgmės.

6.5. Pakuotė ir jos turinys

Dėžutė, kurioje yra 30 tablečių, supakuotų į PVC ir aliuminio folijos lakštus, kurių kiekviename yra 10 tablečių.

6.6. Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Speciali instrukcija nereikalinga.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Medochemie Ltd.
1-10 Constantinoupoleos Str.
3505 Limassol, Kipras8. RINKDAROS TEISĖS NUMERIS

03/8132/49. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ATNAUJINIMO DATA

2003-05-2010. TEKSTOS PERŽIŪROS DATA

2008-11-18

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7