Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

BETASERC 24MG TAB. N50

Vaistai > Nervų sistemą veikiantys vaistai > Galvos svaigimą šalinantys vaistai
  Gamintojas:
SOLVAY PHARMACEUTICALS

B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

betaserc 24 mg tabletės
Betahistino dihidrochloridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra betaserc ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant betaserc
3. Kaip vartoti betaserc
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti betaserc
6. Kita informacija1. KAS YRA betaserc IR KAM JIS VARTOJAMAS

Indikacijos
Menjero sindromas, kuriam būdingi trys pagrindiniai simptomai: svaigulys (su pykinimu ar vėmimu), kurtumas bei spengimas.

Vestibuliarinio aparato sutrikimo sukeltas svaigulys (vaistas tinka simptominiam gydymui).2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT betaserc

betaserc vartoti negalima:
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) betahistino dichidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei betaserc medžiagai.

Specialios atsargumo priemonės
Medikamento vartojančius ligonius, kurie serga feochromocitoma ar bronchine astma, būtina rūpestingai nuolat stebėti. Be to, atsargumas būtinas gydant ligonius, sirgusius pepsine opa.

Kitų vaistų vartojimas
Nežinoma.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Ar vaisto vartoti nėščioms moterims pavojinga, neaišku, kadangi nepakanka duomenų. Tyrimų su gyvūnais metu medikamento žalingo poveikio nepastebėta.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Tyrimų duomenimis, betahistinas gebėjimui vairuoti transportą ir prižiūrėti veikiančius įrenginius įtakos nedaro. 3. KAIP VARTOTI betaserc

Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms reikia gerti du kartus per dieną po 1 tabletę.
Dozuoti būtina individualiai, atsižvelgiant į poveikį. Kartais būklė pradeda gerėti tik po poros savaičių gydymo, o geriausias poveikis pasireiškia tik po kelių mėnesių. Pastebėta, kad vartojant medikamento nuo ligos pradžios sulėtėja jos progresavimas ir (arba) vėliau atsiranda kurtumas.

Pavartojus per didelę betaserc dozę
Pastebėta keletas perdozavimo (buvo vartota ne daugiau kaip 728 mg preparato), sukėlusio lengvus arba vidutinio sunkumo simptomus, atvejų. Visi pacientai pasveiko. Perdozavus gydoma įprastinėmis palaikomosiomis priemonėmis.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

betaserc, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Kartais gali atsirasti šiokių tokių skrandžio negalavimų, kurie paprastai išnyksta vaisto vartojant valgio metu arba mažesnę dozę. Labai retai galima padidėjusio jautrumo reakcija, ypač išbėrimas, niežulys bei dilgėlinė.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI betaserc

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, betaserc vartoti negalima. 6. KITA INFORMACIJA

betaserc sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra betahistino dihidrochloridas. Vienoje tabletėje yra 24 mg betahistino dihidrochlorido (atitinka 15,63 mg betahistino).
- Pagalbinės medžiagos yra mikrokristalinė celiuliozė, manitolis, citrinų rūgšties monohidratas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas ir talkas.

betaserc išvaizda ir kiekis pakuotėje

Baltos geriamosios tabletės su įranta.

Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas

Registravimo liudijimo turėtojas
Solvay Pharmaceuticals B.V.
C. J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Nyderlandai

Gamintojas
Solvay Biologicals B.V.
Veerweg 12
NL-8121 AA Olst
Nyderlandai

arba

Solvay Pharmaceuticals
Route de Belleville
Lieu dit Maillard
01400 Châtillon sur Chalaronne
Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registravimo liudijimo turėtojo atstovą.

UAB Solvay pharma
Žirmūnų 139
Vilnius LT 09120
Tel. + 370 5 2 363607Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-10-22
II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Solvay Biologicals B.V.
Būstinė: C. J. van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp,
Gamybos vieta: Veerweg 12, NL-8121 AA Olst,
Nyderlandai

arba

Solvay Pharmaceuticals
Route de Belleville
Lieu dit Maillard
01400 Châtillon sur Chalaronne
Prancūzija
B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui

Receptinis vaistinis preparatas.

2008-10-22

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS
KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

betaserc 24 mg tabletės
Betahistini dihydrochloridum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 24 mg betahistino dihidrochlorido.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Tabletės
20 tablečių
50 tablečių
100 tablečių5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Solvay Pharmaceuticals B.V.
C. J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Nyderlandai12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 03/8236/913. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

betaserc 24 mg

2008-02-29
MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ LAKŠTŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

betaserc 24 mg tabletės
Betahistini dihydrochloridum2. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS

Solvay Pharmaceuticals B.V.3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki 4. SERIJOS NUMERIS

Serija
2008-02-29B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

betaserc 24 mg tabletės
Betahistino dihidrochloridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra betaserc ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant betaserc
3. Kaip vartoti betaserc
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti betaserc
6. Kita informacija1. KAS YRA betaserc IR KAM JIS VARTOJAMAS

Indikacijos
Menjero sindromas, kuriam būdingi trys pagrindiniai simptomai: svaigulys (su pykinimu ar vėmimu), kurtumas bei spengimas.

Vestibuliarinio aparato sutrikimo sukeltas svaigulys (vaistas tinka simptominiam gydymui).2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT betaserc

betaserc vartoti negalima:
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) betahistino dichidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei betaserc medžiagai.

Specialios atsargumo priemonės
Medikamento vartojančius ligonius, kurie serga feochromocitoma ar bronchine astma, būtina rūpestingai nuolat stebėti. Be to, atsargumas būtinas gydant ligonius, sirgusius pepsine opa.

Kitų vaistų vartojimas
Nežinoma.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Ar vaisto vartoti nėščioms moterims pavojinga, neaišku, kadangi nepakanka duomenų. Tyrimų su gyvūnais metu medikamento žalingo poveikio nepastebėta.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Tyrimų duomenimis, betahistinas gebėjimui vairuoti transportą ir prižiūrėti veikiančius įrenginius įtakos nedaro. 3. KAIP VARTOTI betaserc

Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms reikia gerti du kartus per dieną po 1 tabletę.
Dozuoti būtina individualiai, atsižvelgiant į poveikį. Kartais būklė pradeda gerėti tik po poros savaičių gydymo, o geriausias poveikis pasireiškia tik po kelių mėnesių. Pastebėta, kad vartojant medikamento nuo ligos pradžios sulėtėja jos progresavimas ir (arba) vėliau atsiranda kurtumas.

Pavartojus per didelę betaserc dozę
Pastebėta keletas perdozavimo (buvo vartota ne daugiau kaip 728 mg preparato), sukėlusio lengvus arba vidutinio sunkumo simptomus, atvejų. Visi pacientai pasveiko. Perdozavus gydoma įprastinėmis palaikomosiomis priemonėmis.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

betaserc, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Kartais gali atsirasti šiokių tokių skrandžio negalavimų, kurie paprastai išnyksta vaisto vartojant valgio metu arba mažesnę dozę. Labai retai galima padidėjusio jautrumo reakcija, ypač išbėrimas, niežulys bei dilgėlinė.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI betaserc

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, betaserc vartoti negalima. 6. KITA INFORMACIJA

betaserc sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra betahistino dihidrochloridas. Vienoje tabletėje yra 24 mg betahistino dihidrochlorido (atitinka 15,63 mg betahistino).
- Pagalbinės medžiagos yra mikrokristalinė celiuliozė, manitolis, citrinų rūgšties monohidratas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas ir talkas.

betaserc išvaizda ir kiekis pakuotėje

Baltos geriamosios tabletės su įranta.

Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas

Registravimo liudijimo turėtojas
Solvay Pharmaceuticals B.V.
C. J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Nyderlandai

Gamintojas
Solvay Biologicals B.V.
Veerweg 12
NL-8121 AA Olst
Nyderlandai

arba

Solvay Pharmaceuticals
Route de Belleville
Lieu dit Maillard
01400 Châtillon sur Chalaronne
Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registravimo liudijimo turėtojo atstovą.

UAB Solvay pharma
Žirmūnų 139
Vilnius LT 09120
Tel. + 370 5 2 363607Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-10-22

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7