Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

CARVEDIGAMMA 25MG TAB. N30

Vaistai
  Gamintojas:
WORWAG PHARMA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Carvedigamma 6,25 mg pl
Carvedigamma 12,5 mg pl
Carvedigamma 25 mg pl
evele dengtos tabletesevele dengtos tabletesevele dengtos tabletes
2. KOKYBIN
E IR KIEKYBINE SUDETIS
Vienoje tablet
Pagalbin
eje yra 6,25 mg, 12,5 mg arba 25 mg karvedilolio.es medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3. VAISTO FORMA
Pl
6,25 mg pl
12,5 mg pl
„12.5“.
25 mg pl
„25“.
evele dengtos tabletesevele dengtos tabletes yra baltos, ovalios, viena puse lygi, kitoje užrašas „6.25“.evele dengtos tabletes yra baltos, ovalios, su iranta iš abieju pusiu, vienoje puseje užrašasevele dengtos tabletes yra baltos, ovalios, su iranta iš abieju pusiu, vienoje puseje užrašas
4. KLINIKIN
4.1 Terapin
E INFORMACIJAes indikacijos
Pirmines hipertenzijos gydymas.
Letines stabiliosios krutines anginos gydymas.
Papildomas vidutinio ar sunkaus širdies nepakankamumo gydymas.
4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas
Karvedilolio tablet
nepakankamum
mažesn
es gaminamos ketveriopo stiprumo: 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg ir 25 mg. Širdiesą reikia pradeti gydyti ne Carvedigamma, bet kitokiu vaistiniu preparatu, kuriame yrae karvedilolio doze.
Pirmin
e hipertenzija
Jeigu yra hipertenzija, galima vartoti tik karvedilolio arba jo kartu su kitu antihipertenziniu preparatu,
ypa
didžiausia vienkartin
Suaugusieji
Rekomenduojama pradin
dienas. Toliau gydoma 25 mg paros doze. Jei reikia, doz
savaites ar re
Senyvi žmon
Rekomenduojama pradin
Tokios doz
č tiazidiniu diuretiku. Paros dozę rekomenduojama išgerti per vieną kartą. Rekomenduojamae doze — 25 mg, o didžiausia paros doze — 50 mg.e paros doze — 12,5 mg. Ji geriama per vieną kartą, vartojama pirmąsias dvię galima toliau palaipsniui didinti kas dvičiau.ese paros doze gydant hipertenziją — 12,5 mg, ji geriama vieną kartą per parą.es gali pakakti ir gydant toliau. Tačiau tais atvejais, jei gydomasis poveikis per silpnas, dozę
galima palaipsniui didinti kas dvi savaites ar re
čiau.
L
etine stabilioji krutines angina
Suaugusieji
2
Rekomenduojama pradin
dienas. Toliau geriama po 25 mg du kartus per par
savaites ar re
du kartus.
Senyvi žmon
Rekomenduojama pradin
dienas. Toliau geriama po 25 mg du kartus per par
e doze — 12,5 mg. Ji geriama 2 kartus per parą, vartojama pirmąsias dvią. Jei reikia, dozę galima palaipsniui didinti kas dvičiau. Didžiausia rekomenduojama paros doze — 100 mg, ji lygiomis dalimis geriama perese doze — 12,5 mg. Ji geriama 2 kartus per parą, vartojama pirmąsias dvią (tai didžiausia rekomenduojama paros doze).
Širdies nepakankamumas
Jeigu širdies nepakankamumas vidutinio sunkumo ar sunkus, karvedilolio vartojama papildomai kartu su
i
Paciento b
guldyti
karvedilolio. Be to, kairiojo skilvelio išst
didesnis kaip 50 kart
Pradin
kas dvi savaites ar re
(tokios doz
pacientas.
Jeigu širdies nepakankamumas n
didžiausia doz
kartus per par
gydytojui priži
Gydymo pradžioje ar padidinus doz
prastiniais preparatais: diuretikais, AKF inhibitoriais, rusmenes glikozidais ir (arba) vazodilatatoriais.ukle turi buti stabili (nepablogejusi NYHA klase, del širdies nepakankamumo ligonio nereikiai ligoninę), o pagrindinis gydymas nekeistas ne mažiau kaip 4 savaites iki pradedant vartotiumio frakcija turi buti sumažejusi, širdies susitraukimu dažnumasu per minutę, o sistolinis kraujo spaudimas didesnis nei 85 mm Hg (žr. 4.3 skyriu).e doze — 3,125 mg, ji geriama du kartus per parą dvi savaites. Jei pradine doze gerai toleruojama,čiau ją galima didinti pradžioje iki 6,25 mg, po to iki 12,5 mg, veliau iki 25 mges geriamos du kartus per parą). Rekomenduojama dozę didinti iki didžiausios, kokią toleruojaera sunkus, ligoniui, sveriančiam mažiau nei 85 kg, rekomenduojamae yra 25 mg, ji geriama du kartus per parą, o sveriančiam daugiau negu 85 kg — 50 mg duą. Dozę didinti iki 2 kartus per parą vartojamos 50 mg dozes reikia atsargiai ir atidžiaiurint.ę, laikinai gali pasunketi širdies nepakankamumo simptomai, ypač
ligoniams, sergantiems sunkiu širdies nepakankamumu ir (arba) gydomiems didel
emis diuretiku
doz
ir padidinus doz
atlikti tyrimus ir nustatyti, ar neatsirado širdies nepakankamumo pasunk
neišsipl
susitraukim
gydomas didinant diuretiko doz
atsiranda bradikardija ar pailg
digoksino koncentracij
emis. Paprastai gydymo del to nutraukti neprireikia, bet dozes didinti negalima. Gydymo pradžiojeę pacientą turi stebeti gydytojas (kardiologas). Kiekvieną kartą prieš didinant dozę reikiaejimo simptomu, ar per daugete kraujagysles (ištirti inkstu funkciją, nustatyti paciento kuno svori, kraujo spaudimą, širdiesu dažnumą bei ritmą). Širdies nepakankamumo pasunkejimas ar skysčiu susilaikymasę, o karvedilolio dozes didinti negalima, kol bukle nera stabili. Jeigueja impulso sklidimo per AV mazgą trukme, pirmiausia reikia pamatuotią kraujyje. Kartais gali tekti mažinti karvedilolio dozę ar net laikinai gydymą
nutraukti, bet netgi tokiu atveju v
Jei gydymas karvediloliu buvo nutrauktas ilgiau nei dvi savaites, j
3,125 mg doz
Inkst
Kiekvienam pacientui parenkama individuali doz
kad ligoniams, kuriems yra inkst
Vidutinio sunkumo kepen
Gali tekti keisti doz
Vaikai ir paaugliai (jaunesni nei 18 met
Ar karvediloliu veiksminga ir saugu gydyti tokio amžiaus pacientus, neaišku, nes nepakanka duomen
Senyvi žmon
Pagyven
Karvedilolio, kaip ir kit
yra išemin
3
Vartojimo b
Table
nepakankamumu, kad sul
eliau galima sekmingai karvedilolio dozę nustatineti toliau.i atnaujinant pradžioje skiriama vartotie du kartus per parą, veliau doze didinama laikantis anksčiau aprašytu rekomendaciju.u funkcijos nepakankamumase, tačiau farmakokinetines preparato savybes nerodo,u nepakankamumas, reikia keisti dozę.u funkcijos sutrikimasę.u)u.esę pacientai gali buti jautresni karvedilolio poveikiui, todel juos reikia atidžiau prižiureti.u beta adrenoblokatoriu, vartojimą reikia nutraukti laipsniškai, ypač tada, jeigue širdies liga (žr. 4.4 skyriu).udasčiu nebutina gerti valgant, tačiau tai patariama daryti ligoniams, sergantiems širdiesetetu absorbcija ir sumažetu ortostatines hipotenzijos rizika.
4.3 Kontraindikacijos
IV NYHA klas
es širdies nepakankamumas, kai reikia i veną leisti širdies susitraukimą stiprinančiu
vaistini
L
Klinikai svarbus kepen
Astma.
Antro ar tre
Sunki bradikardija (širdis susitraukia re
Kardiogeninis šokas.
Sinusinio mazgo silpnumo sindromas (
Sunki hipotenzija (sistolinis kraujo spaudimas mažesnis nei 85 mm Hg).
Padid
Metabolin
Prinzmetalio angina.
Neišgydyta feochromacitoma.
Sunkus periferin
u preparatu.etine obstrukcine plaučiu liga, jeigu yra bronchu obstrukcija (žr. 4.4 skyriu).u funkcijos sutrikimas.čio laipsnio AV blokada.čiau negu 50 kartu per minutę).iskaitant sinoatrialinę blokadą).ejęs jautrumas karvediloliui arba bet kuriai pagalbinei Carvedigamma tablečiu medžiagai.e acidoze.es arterines kraujotakos sutrikimas.
I
veną leidžiama verapamilio arba diltiazemo (žr. 4.5 skyriu).
4.4 Special
us ispejimai ir atsargumo priemones
Carvedigamma reikia gydyti atsargiai, ypa
Karvedilolio vartojama greta
(arba) vazodilatatoriais. Gydyti karvediloliu galima prad
č širdies nepakankamumu sergančius pacientus.iprastinio gydymo diuretikais, AKF inhibitoriais, rusmenes preparatais ireti tik tada, jei ligoniui paskyrus iprastą bazini
gydym
ą, bukle stablizuojama ir tokia išlieka mažiausiai 4 savaites. Dekompensuotu pacientu buklę
b
ligonius, kuriems yra sunkus širdies nepakankamumas, sumaž
kraujo spaudimas, taip pat vyresnio amžiaus žmones, kadangi gali pasireikšti hipotenzija. Hipotenzija,
kuri
simptomai lieka, galima mažinti AKF inhibitoriaus doz
doz
utina vel pervesti i kompensuotą. Po pirmosios ir padidintos dozes, apie dvi valandas reikia stebetiejęs drusku ir skysčio kiekis, sumažejęsą lemia per smarkus kraujagysliu išsipletimas, pradžioje gydoma mažinant diuretiko dozę. Jeię. Jei reikia, veliau galima mažinti karvedilolioę ar laikinai nutraukti jo vartojimą. Kol yra širdies nepakankamumo paumejimo ar kraujagysliu
išsipl
Gydant karvediloliu nuo širdies nepakankamumo ligonius, kuri
spaudimas mažesnis nei 100 mm Hg), kurie serga išemine širdies liga, generalizuota ateroskleroze ir
(arba) inkst
Gydoma karvediloliu ir rusmen
sklidim
Kiti persp
Jeigu l
etimo simptomu, karvedilolio dozę didinti draudžiama.u kraujo spaudimas mažas (sistolinisu funkcijos nepakankamumu, inkstu funkcija laikinai gali pablogeti.es preparatu, reikia nepamiršti, kad abu šie medikamentai letina impulsoą per atrioventrikulini mazgą laiką (žr. 4.5 skyriu).ejimai del karvedilolio yra tokie patys, kaip ir del kitu beta blokatoriu.etine obstrukcine plaučiu liga sergantis ligonis nevartoja nei geriamuju, nei inhaliuojamuju
vaistini
tokiems pacientams skiriama vartoti karvedilolio, pradedant gydym
atidžiai priži
Karvedilolis gali sl
diabetikams, sergantiems širdies nepakankamumu, nedažnais atvejais gali sutrikti gliukoz
kraujyje reguliavimas. Tod
matuoti gliukoz
4
Karvedilolis gali sl
Karvedilolis gali sukelti bradikardij
klinikini
Jei kartu su karvediloliu gydoma kalcio kanal
antiaritmikais, ypa
vartojan
Cimetidino kartu su karvediloliu reikia vartoti atsargiai, kadangi gali sustipr
poveikis (žr. 4.5 skyri
Pacientus, kurie nešioja kontaktinius l
Atsargiai karvediloliu reikia gydyti pacientus, kuriems buvo sunki padid
kuriems taikoma desensibilizacija, nes beta adrenoblokatoriai gali didinti jautrum
sunkinti anafilaksin
žmon
Kadangi karvedilolis, yra kraujagysles ple
u preparatu, karvedilolio skirti draudžiama, nebent laukiama nauda viršija galimą žalą. Jeią bei didinant dozę juos reikiaureti. Jei atsiranda bronchu obstrukcijos požymiu, karvedilolio dozę butina sumažinti.epti umines hipoglikemijos simptomus ir požymius. Karvediloliu gydomiemses kiekioel diabetikus, kurie vartoja karvediloli, reikia atidžiai stebeti — reguliariaies koncentraciją kraujyje, ir, jei reikia, keisti diabeto gydymą (žr. 4.5 skyriu).epti tirotoksikozes simptomus ir požymius.ą. Jei širdis susitraukia rečiau negu 55 kartu per minutę ir atsirandau bradikardijos simptomu, reikia mažinti karvedilolio dozę.u blokatoriais (verapamiliu ir diltiazemu) arba kitaisč amiodaronu, butina matuoti paciento kraujo spaudimą bei sekti EKG. Karvediloliočiam ligoniui i veną minetu preparatu leisti negalima (žr. 4.5 skyriu).eti pastarojo preparatou).ęšius, reikia perspeti, kad gali mažiau išsiskirti ašaru.ejusio jautrumo reakcija arbaą alergenams, beię reakciją. Atsargiai beta adrenoblokatoriu reikia skirti žvyneline sergantiemsems, nes gali pasunketi odos pažeidimas.čiantis beta adrenoblokatorius, todel jo vartojant, periferiniu
kraujagysli
Vis d
kuriems yra Raynaud sindromas, ta
Pacientus, kuri
priži
Pacientams, kuriems yra labili arba antrin
u ligos pasunkejimo tikimybe yra mažesne negu, vartojant iprastiniu beta adrenoblokatoriu.elto tokiu ligoniu gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirtis yra maža. Tai taikytina ir ligoniams,čiau jo simptomai gali pasunketi.u organizme debrizokvino metabolizmas yra silpnas, gydymo pradžioje reikia atidžiaiureti (žr. 5.2 skyriu).e hipertenzija, ortostatikos sutrikimas, umine uždegimine
širdies liga, kraujotakai reikšminga vožtuv
u arba kraujo ištekejimo iš širdies obstrukcija, galutine
periferin
adrenoreceptori
Jeigu yra pirmo laipsnio AV blokada, karvediloliu reikia gydyti atsargiai, nes jis daro neigiam
es arteriju ligos stadija, kurie gydomi alfa 1 adrenoreceptoriu antagonistais arba alfa 2u agonistais, karvedilolio skirti negalima, nes stinga tokiu pacientu gydymo patirties.ą
dromotropin
Beta adrenoblokatoriai mažina aritmijos rizik
galimyb
adrenoblokatori
i poveiki.ą anestezijos metu, tačiau gali padideti hipotenzijose. Kai kuriu anestetiku reikia vartoti atsargiai. Naujausi tyrimai rodo, kad vartojant betau sumažeja širdies sutrikimu dažnumas operacijos metu bei širdies kraujagysliu
sistemos komplikacij
Gydymo karvediloliu, kaip ir kitais beta adrenoblokatoriais, negalima nutraukti staiga, ypa
u dažnumas po jos.č
pacientams, sergantiems išemine širdies liga. Gydymas karvediloliu nutraukiamas laipsniškai per dvi
savaites, pavyzdžiui, kas tris dienas doz
kitu vaistiniu preparatu, kad nepasunk
Vaistiniame preparate yra laktoz
laktaz
ę mažinant perpus. Jei reikia, tuo pačiu metu pradedama gydytietu krutines angina.es. Jei pacientui nustatytas igimtas galaktozes netoleravimas, Lappes stoka ar gliukozes ir galaktozes absorbcijos sutrikimas, medikamento vartoti draudžiama.
4.5 S
ąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Antiaritmikai
Buvo pavieni
verapamilio ir (arba) amiodarono preparatais, sutriko širdies laidumas, kuris kai kuriems sutrikd
u atveju, kai pacientams, vartojantiems karvediloli kartu su geriamaisiais diltiazemo,e
kraujotak
tipo kalcio kanal
nes d
5
Atidžiai steb
ą. Vartojantieji karvedilolio, kaip ir kitokiu beta adrenoblokatoriu, ir verapamilio ar diltiazemou blokatoriu, turi buti akylai stebimi — sekama EKG bei matuojamas kraujo spaudimas,el sinergetinio poveikio dideja laidumo per AV mazgą sutrikimo ir širdies nepakankamumo rizika.eti reikia ir ligonius, su karvediloliu vartojančius I klases antiaritmiku ar geriamuju
amiodarono preparat
gali atsirasti bradikardija, sustoti širdis ar prasid
ligoniui
Jei kartu vartojama rezerpino, guanitidino, metildopos ar monoaminooksidaz
u. Amiodaronu gydomiems ligoniams, pradejusiems vartoti beta blokatoriu, netrukuseti skilveliu virpejimas. Jei karvedilolio vartojančiami veną leidžiama Ia ar Ic klases antiaritmiku, galima širdies nepakankamumo pasireiškimo rizika.es (MAO) inhibitoriu
(išskyrus MAO-B inhibitorius), gali labiau sumaž
steb
eti širdies susitraukimu dažnumas, todel reikiaeti gyvybinius požymius.
Dihidropiridinai
Jei gydoma karvediloliu kartu su dihidropiridinais, reikia atidžiai steb
nepakankamumo bei sunkios hipotenzijos atvej
eti pacientą, nes buta širdiesu.
Nitratai
Stipr
eja kraujo spaudimo mažinamasis poveikis.
Širdies glikozidai
Pacientams, kuriems yra hipertenzija, kartu su karvediloliu vartojamo digoksino koncentracija,
nusistov
gydoma digoksinu, pradedant ar nutraukiant karvedilolio vartojim
digoksino koncentracij
ejus pusiausvyrinei buklei, padideja maždaug 16 %, digitoksino — maždaug 13 %. Jeiguą ar keičiant jo dozę, reikia matuotią.
Kiti antihipertenziniai vaistiniai preparatai
Karvedilolis gali stiprinti kit
adrenoreceptori
fenotiazin
u kartu vartojamu antihipertenziniu vaistiniu preparatu (pavyzdžiui, alfa 1u antagonistu) poveiki, taip pat nepageidaujamą hipotenzini poveiki barbituratu,u, tricikliu antidepresantu, kraujagysles plečiančiu preparatu bei alkoholio.
Ciklosporinas
Kartu su karvediloliu vartojamo ciklosporino koncentracija kraujo plazmoje padid
eja, todel ją
rekomenduojama atidžiai matuoti.
Vaistiniai preparatai nuo diabeto,
iskaitant insulin¹
Gali stipr
gliukoz
pacientams b
eti insulino ir geriamuju vaistiniu preparatu nuo diabeto poveikis — per daug sumažeties koncentracija, o hipoglikemijos simptomai buti nepastebimi. Diabetu sergantiemsutina nuolat matuoti gliukozes koncentraciją kraujyje.
Klonidinas
Jei numatoma nutraukti klonidino bei karvedilolio vartojim
kelias dienas prieš laipsnišk
ą, pastarojo preparato vartojimą reikia baigtią klonidino vartojimo nutraukimą.
Inhaliuojamieji anestetikai
Reikia atkreipti d
neigiam
emesi, kad anestezijos metu kartu pavartoti karvedilolis ir anestetikai gali sukeltią inotropini bei kraujo spaudimą mažinanti poveiki.
NVNU, estrogenai ir kortikosteroidai
Kartu su jais vartojamo karvedilolio poveikis kraujo spaudimui susilpn
susilaikymo.
eja del vandens ir natrio
Vaistiniai preparatai, kurie sužadina ar slopina citochromo P450 fermentus
Pacientus, kurie vartoja citochromo P450 fermentus sužadinan
arba slopinan
vaistinius preparatus bei karvedilol
serume gali sumaž
(jei vartojama citochromo P450 fermentus slopinan
čius (pvz., rifampiciną, barbituratus)čius (pvz., cimetidiną, ketokonazoli, fluoksetiną, haloperidoli, verapamili, eritromiciną)i, reikia atidžiai stebeti, nes pastarojo preparato koncentracijaeti (jei vartojama citochromo P450 fermentus sužadinančiu preparatu) arba padidetičiu preparatu).
Simpatikomimetikai, kurie daro alfa mimetin
i bei beta mimetini poveiki
Atsiranda hipertenzijos bei didel
6
es bradikardijos rizika.
Ergotaminas
Labiau susiaur
eja kraujagysles.
Nervo ir raumens jungtis blokuojantys preparatai
Stipr
eja nervo ir raumens jungčiu blokada.
4.6 N
eštumo ir žindymo laikotarpis
Karvedilolio n
Tyrim
moterims, nežinoma, kadangi tr
Beta adrenoblokatoriai blogina placentos kraujotak
vaisiaus gimim
nepageidaujam
hipotermija). Postnataliniu laikotarpiu gali padid
Karvediloliu n
eštumo bei žindymo laikotarpiu rekomenduojama nevartoti.u metu gyvunams teratogeninio poveikio karvedilolis nesukele. Ar saugu jo vartoti neščiomsuksta klinikiniu duomenu (žr. 5.3 skyriu).ą, tai gali lemti vaisiaus žuti, nesubrendusioą arba priešlaikini subrendusio vaisiaus gimimą. Be to, vaisiui ir naujagimiui gali butiu reakciju (dažniausia hipoglikemija, bradikardija, kvepavimo sutrikimo sindromas beieti širdies ar plaučiu sistemos sutrikimu rizika.eščias moteris galima gydyti tik tada, jei laukiama nauda motinai viršija galimą žalą
vaisiui ar naujagimiui. Iki numatomo gimdymo likus dviem trims dienoms gydym
nutraukti, o jei tai ne
Karvedilolis yra lipofiliškas. Tyrimai su žindan
metabolit
ą karvediloliu reikiaimanoma, pirmąsias dvi tris gyvenimo paras naujagimi reikia stebeti.čiomis žinduoliu patelemis rodo, kad karvedilolio ir jou patenka i motinos pieną, todel moterims, kurios geria karvediloli, žindyti draudžiama.
4.7 Poveikis geb
ejimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
Kai kuriems žmon
doz
mechanizmus, n
ems medikamentas gali prislopinti budrumą, ypač gydymo pradžioje ir pakeitusę. Jeigu vartojama gydytojo parinkta doze, tikimybes, kad sutriks gebejimas vairuoti bei valdytiera.
4.8 Nepageidaujamas poveikis
Nepageidaujam
Klinikini
nepageidaujamos reakcijos
u reakciju dažniausiai buna gydymo pradžioje.u tyrimu, kuriuose dalyvavo širdies nepakankamumu sergantys ligoniai, metu pastebetos
Klinikini
nepageidaujamos reakcijos, kurios pasireišk
u tyrimu, kuriuose dalyvavo širdies nepakankamumu sergantys ligoniai, metu nustatytose dažniau nei vartojant placeb¹, pateiktos lenteleje.
Labai dažni
(>1/10)
Dažni
(>1/100; < 1/10)
Nedažni
(>1/1000, <1/100)
Reti
(>1/10000;
<1/1000)
Kraujo ir limfin
sistemos
sutrikimai
Lengva
trombocitopenija
Metabolizmo ir
mitybos
sutrikimai
Hiperglikemija*,
periferin
hipervolemija,
skys
ese edema,čiu
susilaikymas
7
Nerv
sutrikimai
Galvos svaigimas
Apalpimas
Akies sutrikimai
Reg
sutrikimas
Širdies sutrikimai
Koj
bradikardija
Visiška
atrioventrikulin
u sistemosejimou edema,e
blokada, širdies
nepakankamumo
pasunk
Inkst
tak
Inkst
pablog
Kraujagysli
ejimasu ir šlapimou sutrikimaiu funkcijosejimasu
sutrikimai
Ortostatin
e
hipotenzija
Virškinimo trakto
sutrikimai
Pykinimas,
viduriavimas,
v
Viduri
emimasu
užkiet
Lytin
ir kr
sutrikimai
Lyties organ
ejimases sistemosutiesu
edema
Bendri sutrikimai
ir vartojimo vietos
pažeidimai
Edema
*Hiperglikemija (cukriniu diabetu sergantiems ligoniams) (žr. 4.4 skyri
Ligoniams, kuriems buvo generalizuota ateroskleroz
pasireišk
u).e ir (arba) inkstu funkcijos sutrikimas, retaie uminis inkstu nepakankamumas bei funkcijos sutrikimas. Nepageidaujamu reakciju
dažnumas nuo doz
širdies nepakankamumo pasunk
Nustatin
es nepriklause, išskyrus galvos svaigimą, regejimo sutrikimą, bradikardiją beiejimą.ejant dozę retai gali susilpneti širdies kontrakcine funkcija.
Klinikini
pasteb
u tyrimu, kuriuose dalyvavo hipertenzija bei krutines angina sergantys ligoniai, metuetos nepageidaujamos reakcijos
Hipertenzija bei kr
panašios
Labai dažni
(>1/10)
Dažni
(>1/100; <
1/10)
Nedažni
(>1/1000,
<1/100)
Reti
(>1/10000; <1/1000)
Labai reti
(<1/10 000),
tarp j
utines angina sergantiems ligoniams nustatytos nepageidaujamos reakcijos buvoi pasireiškusias širdies nepakankamumu sergantiems ligoniams, tik retesnes.u
pavieniai
atvejai
Kraujo ir
limfin
Lengva
trombocitopenija,
8
sistemos
sutrikimai
leukopenija
Metabolizmo ir
mitybos
sutrikimai
Hipercholesterolemija
Periferin
Psichikos
sutrikimai
Miego sutrikimas,
depresija
Nerv
sutrikimai
Galvos
svaigimas* ir
skausmas*
Parestezija,
apalpimas*
Akies
sutrikimai
Ašar
ese edemau sistemosu
išsiskyrimo
sumaž
Reg
sutrikimas,
akies
dirginimas
Širdies
sutrikimai
Bradikardija*
Kraujagysli
ejimasejimo

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7