Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

CEREBROLYSIN 215.2MG/ML 10ML SOL. PRO INJ. N5

Vaistai > Nervų sistemą veikiantys vaistai > Psichines funkcijas gerinantys vaistai
  Gamintojas:
EBEWE ARZNEIMITTEL

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELISŽENKLINIMAS


MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ - 5 ML IR 10 ML AMPULĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Cerebrolysin 215,2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas
Kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas)
Vartoti į veną2. VARTOJIMO METODAS
3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 ml
10 ml6. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG


INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA - VIDINĖS) PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ - 5 AMPULĖS PO 5 ML; 5 AMPULĖS PO 10 ML1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cerebrolysin 215,2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas
Kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas)2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 215,2 mg kiaulių smegenų peptidų preparato.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

5 ampulės po 5 ml
5 ampulės po 10 ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į veną
Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Vartoti tik skaidrų, gintaro spalvos tirpalą.
Vartoti tik vienam kartui.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Ampules laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Negalima užšaldyti. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Mondseestraβe 11
A-4866 Unterach
Austrija 12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

Ampulė (5 ml), N5 – LT/1/96/0820/001
Ampulė (10 ml), N5 - LT/1/96/0820/00213. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA
MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ - 30 ML BUTELIUKAS1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Cerebrolysin 215,2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas
Kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas)
Vartoti į veną2. VARTOJIMO METODAS
3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

30 ml6. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG


INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ – 5 BUTELIUKAI PO 30 ML1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cerebrolysin 215,2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas
Kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas)2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 215,2 mg kiaulių smegenų peptidų preparato.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

5 buteliukai po 30 ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į veną.
Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Vartoti tik skaidrų, gintaro spalvos tirpalą.
Vartoti tik vienam kartui.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Mondseestraβe 11
A-4866 Unterach
Austrija 12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

Buteliukas (30 ml), N5 - LT/1/96/08 /00313. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

INFORMACINIS LAPELISINFORMACINIS LAPELISPrieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.Lapelio turinys
1. Kas yra Cerebrolysin ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Cerebrolysin
3. Kaip vartoti Cerebrolysin
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Cerebrolysin laikymo sąlygos
6. Kita informacijaCerebrolysin 215,2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas
Kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas)

- Veiklioji medžiaga yra kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas). Viename mililitre tirpalo jo yra 215,2 mg.
- Pagalbinės medžiagos yra natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo.Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Mondseestraβe 11
A-4866 Unterach
Austrija1. KAS YRA CEREBROLYSIN IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Cerebrolysin yra skaidrus, gintaro spalvos tirpalas, kuriame medžiagos dalelių nėra.
Cerebrolysin tiekiamas 5 ml ir 10 ml tamsaus stiko ampulėmis bei 30 ml tamsaus stiklo buteliukais.
Kartono dėžutėje yra penkios 5 ml arba 10 ml ampulės arba penki 30 ml buteliukai.

Iš kiaulių smegenų išskirti proteoliziniai peptidai padeda palaikyti centrinės nervų sistemos ląstelių funkciją, skatina jų apsaugos ir atsigavimo procesus.

Cerebrolysin gydoma:
( organinis, medžiagų apykaitos ar neurodegeneracinis smegenų sutrikimas, ypač senylinė Alzhaimerio tipo demencija;
( būklė po smegenų insulto.

Vaistas tiekiamas hidrolizinio (I klasės) tamsaus stiklo ampulėmis ir buteliukais, supakuotais į kartonines dėžutes.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CEREBROLYSIN

Cerebrolysin vartoti draudžiama:
- jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) veikliąjai arba bet kuriai pagalbinei tirpalo medžiagai;
- jeigu yra epilepsija arba sunkus inkstų funkcijos sutrikimas.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
( jeigu yra alerginė diatezė;
( jeigu sergama epilepsija, būna didžiųjų traukulių priepuolių (Cerebrolysin gali dažninti traukulių priepuolius);
( sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (kad Cerebrolysin pažeistų inkstus, nepastebėta, tačiau sunkiu inkstų nepakankamumu sergantiems ligoniams jo vartoti draudžiama).

Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Tyrimų su gyvūnais metu toksinio Cerebrolysin poveikio dauginimosi sistemai nepastebėta. Ar toks poveikis galimas žmogui, netirta, todėl nėščioms moterims Cerebrolysin galima vartoti tik gydytojui atidžiai nustačius naudos ir rizikos santykį.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Žindymo laikotarpiu Cerebrolysin galima vartoti tik gydytojui atidžiai nustačius naudos ir rizikos santykį

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus Cerebrolysin nedaro.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Cerebrolysin vartojant kartu su antidepresantais, įskaitant manoaminooksidazės inhibitorius, reikia sekti, ar poveikis nėra adityvus. Tokiu atveju patariama mažinti antidepresantų dozę.
Infuzinėje sistemoje su subalansuotais aminorūgščių tirpalais Cerebrolysin maišyti negalima. 3. KAIP VARTOTI CEREBROLYSIN

Jeigu gydymo Cerebrolysin metu atsiranda neįprastų požymių, simptomų ar pojūčių, būtina nedelsiant informuoti gydytoją arba vaistininką. Šio vaistinio preparato turi injekuoti medicinos personalas. Pačiam pacientui jo leistis negalima.

Pavartojus per didelę Cerebrolysin dozę
Jeigu preparato perdozuojama arba pasireiškia stiprokas šalutinis poveikis, būtina nedelsiant informuoti gydytoją.
Kad Cerebrolysin perdozavus pasireikštų intoksikacija ar neigiamas poveikis žmogaus sveikatai, nepastebėta.

Pamiršus pavartoti Cerebrolysin
Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Cerebrolysin, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį. Pastebėtas poveikis išvardytas toliau.

Imuninės sistemos sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Padidėjusio jautrumo arba alerginė reakcija (pvz., su niežuliu susijusi odos reakcija), lokalus uždegimas, galvos, kaklo, galūnių ar strėnų skausmas, karščiavimas, dispnėja, šiurpulys, būklė, panaši į šoką.

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Apetito praradimas.

Psichikos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Laukiamas aktyvinamasis poveikis gali būti susijęs su ažitacija (agresija, konfūzija, nemiga).

Nervų sistemos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Preparato suleidus per greitai, galimas galvos svaigimas.
Labai reti (( 1/10 000)
Buvo pavienių didžiųjų traukulių priepuolių ir konvulsijų atvejų.

Širdies sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Preparato suleidus per greitai, gali pasireikšti palpitacija ar aritmija.

Virškinimo trakto sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Dispepsija, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas ir pykinimas.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Preparato suleidus per greitai, gali atsirasti karščio pojūtis, prakaitavimas bei niežulys.

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Labai reti (( 1/10 000)
Injekcijos vietos reakcija, pvz., paraudimas, deginimas.

Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Tyrimų metu pasireiškė hiperventiliacija, hipertenzija, hipotenzija, nuovargis, tremoras, depresija, apatija, mieguistumas bei į gripą panašių simptomų (viršutinių kvėpavimo takų uždegimas, kosulys, kvėpavimo sistemos infekcija).

Toks poveikis būdingas ir senyviems žmonėms, tačiau jiems minėtų simptomų gali atsirasti ir negydant Cerebrolysin.

Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. CEREBROLYSIN LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Ampules ir buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Negalima užšaldyti.
Tirpalą iš buteliuko ir ampulės reikia siurbti prieš pat injekciją.
Ant dėžutės ir ampulės arba buteliuko nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. 6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.
Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-10-03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toliau pateikta informacija yra skirta tik gydytojams bei kitokiems sveikatos priežiūros specialistams.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu bei jo likučių naikinimo instrukcija
Jeigu Cerebrolysin leidžiamas pro kateterį, kuris į veną įkištas ilgam, prieš leidimą ir po jo kateterį reikia praplauti natrio chlorido tirpalu.
Vienos pakuotės tirpalas tinka vartoti tik vienam kartui.
Galima leisti tik skaidrų, gintaro spalvos tirpalą.

Nesuderinamumas
Cerebrolysin negalima maišyti su tirpalais, kurie keičia pH (5 - 8) arba kuriuose yra lipidų.
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cerebrolysin 215,2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename mililitre tirpalo yra 215,2 mg kiaulių smegenų peptidų preparato (Cerebrolysin koncentrato).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis/infuzinis tirpalas.
Skaidrus, gintaro spalvos tirpalas, kuriame medžiagos dalelių nėra.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

( Smegenų funkcijos sutrikimo, atsiradusio dėl organinės, medžiagų apykaitos arba degeneracinės nervų sistemos ligos, ypač senilinės Alzheimerio tipo demencijos, gydymas.
( Būklės po smegenų insulto gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vienkartinė Cerebrolysin dozė suaugusiems žmonėms yra ne didesnė kaip 50 ml. Kiek laiko medikamentu gydyti, nustato gydytojas.

Rekomenduojama optimali vieno gydymo kurso trukmė yra 10 - 20 dienų. Jo metu Cerebrolysin reikia leisti kasdien.

Rekomenduojama paros dozė nurodyta toliau.

Smegenų funkcijos sutrikimas, atsiradęs dėl organinės, medžiagų apykaitos arba degeneracinės nervų sistemos ligos (demencijos)
Paros dozė yra 5 – 30 ml tirpalo.

Būklė po smegenų insulto
Paros dozė yra 10 – 50 ml tirpalo.

Vaikams Cerebrolysin paros dozė yra 1 – 2 ml tirpalo.

Senyviems žmonėms ir ligoniams, kuriems yra lengvas arba vidutinio laipsniosunkumo inkstų funkcijos sutrikimas arba kepenų funkcijos sutrikimas atskirastinka įprastinis dozavimas nėra taikomas.

Minėtą gydymo kursą kartojant veiksmingumas gali didėti. Galima gydyti tol, kol medikamentas sukelia poveikį. Po pirmo gydymo kurso jo galima leisti rečiau, t. y. 2 - 3 kartus per savaitę. Intervalų tarp gydymo kursų trukmė turi būti tokia pat, kaip gydymo kurso.

Į raumenis neatskiesto tirpalo galima švirkšti ne daugiau kaip 5 ml, į veną - ne daugiau kaip 10 ml. Jeigu būtina gydyti 10 – 50 ml doze, ją rekomenduojama atskiesti tinkamu infuziniu tirpalu ir lėtai (per 15 – 60 min.) sulašinti į veną.
Nustatyta, jog atskiesto 0,9( natrio chlorido (1 ml yra 9 mg natrio chlorido), Ringerio (viename jo litre yra 153,98 mmol natrio, 2,74 mmol kalcio, 4,02 mmol kalio ir 163,48 mmol chloro) arba 5( gliukozės tirpalu Cerebrolysin, laikomo šviesoje, kambario temperatūroje, tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 24 val.

Kartu su Cerebrolysin galima leisti vitaminų bei širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių vaistų, tačiau viename švirkšte jų maišyti negalima.

4.3 Kontraindikacijos

( Padidėjęs organizmo jautrumas bet kuriai sudedamajai Cerebrolysin tirpalo daliai.
( Epilepsija.
( Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jeigu yra kuri nors iš toliau išvardytų būklių, Cerebrolysin tirpalu reikia gydyti itin atsargiai
( Alerginė diatezė.
( Epilepsija, didžiųjų traukulių (grand mal) priepuoliai (Cerebrolysin gali dažninti traukulių priepuolius).
( Sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (kad Cerebrolysin pažeistų inkstus, nepastebėta, tačiau sunkiu inkstų funkcijos nepakankamumu sergančių ligonių juo gydyti negalima).

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Cerebrolysin vartojant kartu su antidepresantais, įskaitant manoaminooksidazės
inhibitorius, reikia sekti, ar poveikis nėra adityvus. Tokiu atveju patariama mažinti antidepresantų dozę.
Infuzinėje sistemoje su subalansuotais aminorūgščių tirpalais Cerebrolysin maišyti negalima.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Tyrimų su gyvūnais metu toksinio Cerebrolysin poveikio dauginimuisi nepastebėta. Ar toks poveikis galimas žmogui, netirta, todėl nėščias ir kūdikį krūtimi maitinančias moteris Cerebrolysin galima gydyti tik atidžiai nustačius naudos ir rizikos santykį.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus Cerebrolysin netrikdo.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Imuninės sistemos sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Padidėjusio jautrumo arba alerginė reakcija (pvz., su niežuliu susijusi odos reakcija), lokalus uždegimas, galvos, kaklo, galūnių ar strėnų skausmas, karščiavimas, dispnėja, šiurpulys, būklė, panaši į šoką.

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Apetito praradimas.

Psichikos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Laukiamas aktyvinamsis poveikis gali būti susijęs su ažitacija (agresija, konfūzija, nemiga).
Nervų sistemos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Preparato suleidus per greitai, galimas galvos svaigimas.
Labai reti (( 1/10 000)
Buvo pavienių didžiųjų traukulių priepuolių ir konvulsijų atvejų.

Širdies sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Preparato suleidus per greitai, gali pasireikšti palpitacija ar aritmija.

Virškinimo trakto sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Dispepsija, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas ir pykinimas.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Preparato suleidus per greitai, gali atsirasti karščio pojūtis, prakaitavimas bei niežulys.

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Labai reti (( 1/10 000)
Injekcijos vietos reakcija, pvz., eritema, deginimas.

Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Tyrimų metu pasireiškė hiperventiliacija, hipertenzija, hipotenzija, nuovargis, tremoras, depresija, apatija, mieguistumas bei į gripo panašių simptomų (peršalimas, kosulys, kvėpavimo sistemos infekcija).

Toks poveikis būdingas ir senyviems žmonėms, tačiau jiems minėtų simptomų gali atsirasti ir negydant Cerebrolysin.

4.9 Perdozavimas

Kad vaistinio preparato perdozavus pasireikštų intoksikacija ar neigiamas poveikis žmogaus sveikatai, nepastebėta. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - kiti psichostimuliatoriai ir nootropai, ATC kodas - N06BX.

Iš kiaulių smegenų išskirta proteolizinių peptidų frakcija stimuliuoja ląstelių diferenciaciją, palaiko nervinių ląstelių funkciją, skatina jų apsaugos ir atsigavimo procesus. Tyrimais su gyvūnais nustatyta, jog Cerebrolysin daro tiesioginį poveikį nervinių ląstelių ir sinapsių plastiškumui, todėl gerina išmokimą. Toks poveikis pasireiškė nesubrendusiems, subrendusiems ir senyviems gyvūnams, kurių pažinimo funkcija buvo susilpnėjusi. Gyvūnams, kuriems dirbtiniu būdu buvo sukelta smegenų išemija, Cerebrolysin mažino jos plotą, slopino edemos formavimąsi, stabilizavo mikrocirkuliaciją, du kartus padidino išgyvenamumo dažnį, normalizavo dėl pažeidimo susilpnėjusią nervų sistemos funkciją, įskaitant išmokimą. Teigiamas poveikis pasireiškė ir gyvūnams, kuriems buvo sukelta Alzheimerio liga. Be tiesioginio poveikio nervinėms ląstelėms, Cerebrolysin kraujo ir smegenų barjere gerokai padidino molekulių ( gliukozės nešiklių ( kiekį, todėl mažino energijos, atsirandančios sergant minėta liga, trūkumą.

Elektroencefalografiniais sveikų savanorių ir ligonių, sergančių demencija, pasireiškusia dėl kraujotakos sutrikimo, tyrimais nustatyta, jog po 4 gydymo savaičių priklausomai nuo vartojamos dozės dydžio padidėja nervinių ląstelių aktyvumas (padidėja ir alfa, ir beta aktyvumas). Nepaisant ligą sukėlusios priežasties, t. y. ar ligonis serga neurodegeneracine Alzheimerio tipo, ar kraujagysline demencija, Cerebrolysin pagerina pažinimo funkciją ir kasdieninę veiklą. Bendroji būklė pradeda gerėti po dviejų gydymo savaičių, o gydant toliau ji dar gerėja. Teigiamą poveikį Cerebrolysin sukelia 60 – 70( ligonių, sergančių demencija, nepriklausomai nuo jos priežasties. Ligoniams, sergantiems seniline Alzheimerio tipo demencija, būklės pagerėjimas išlieka ir baigus gydymą. Stabilus gebėjimo atlikti kasdieninę veiklą padidėjimas išlieka ilgai, todėl ligoniui reikia mažiau priežiūros ir slaugos. Kadangi Cerebrolysini būdingas neurotropinis poveikis (panašus į sukeliamą augimo faktoriaus), todėl gydant juo įmanoma pastebimai sulėtinti, o kai kuriais atvejais net sustabdyti nervų sistemos neurodegeneracijos progresavimą.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Iš kiaulių smegenų išskirtos proteolizinių peptidų frakcijos peptidai yra trumpos grandinės, panašūs arba identiški į organizme gaminamus peptidus. Tiesiogiai jų farmakokinetikos parametrų nustatyti nepavyko, todėl farmakokinetika buvo nustatinėjama remiantis sukeliamu poveikiu. Atsižvelgiant į neurotropinį poveikį, kraujyje Cerebrolysin gali išlikti ne ilgiau kaip 24 valandas po suleidimo.
Veikliosios jo medžiagos per kraujo ir smegenų barjerą prasiskverbia. Tyrimais su gyvūnais nustatyta, jog į smegenų skilvelius suleisto preparato farmakodinamika yra tokia pat, kaip suleisto į veną arba raumenis. Taigi galima teigti, jog per kraujo ir smegenų barjerą Cerebrolysin prasiskverbia.

5.3. Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ūminis toksinis poveikis
Nustatyta, kad į veną injekuoto Cerebrolysin LD50 žiurkių patinams yra 68 ml/kg kūno svorio, žiurkių patelėms ( 74 ml/kg kūno svorio, šunims ir kalėms ( didesnė negu 52,2 ml/kg kūno svorio.

Lėtinis toksinis poveikis.
Žiurkėms, kurioms 26 savaites buvo injekuojama 5 ml/kg kūno svorio Cerebrolysin paros dozė, atsirado tik vidutinis kraujo ląstelių kiekio pokytis.
Šunims, kuriems 28 savaites buvo leidžiama didžiausia tirta paros dozė, t. y. 9 ml/kg kūno svorio (ji yra maždaug 10 kartų didesnė už terapinę dozę, rekomenduojamą vartoti žmogui), ir kuriems 26 savaites buvo leidžiama 4,5 ml/kg kūno svorio paros dozė (ji yra 5 kartus didesnė už terapinę dozę, rekomenduojamą vartoti žmogui), nuo medikamento priklausomo netoleruojamo sisteminio poveikio neatsirado.

Poveikis dauginimosi sistemai
Suleidus žiurkių ir triušių patelėms į veną toksinį poveikį sukeliančias Cerebrolysin dozes arba tokį jo kiekį, kokį įmanoma suleisti, teratogeninio poveikio (bet kuriuo vaikingumo laikotarpiu), toksinio poveikio embrionui ir vaisiui, poveikio vaisingumui ir gebėjimui poruotis bei poveikio jaunikliams nepastebėta.

Mutageninis poveikis
Tyrimų in vitro ir in vivo metu genotoksinio ar mutageninio poveikio Cerebrolysin nesukėlė.

Kancerogeninis poveikis
Kancerogeninio poveikio Cerebrolysin nesukėlė nei lėtinio toksinio poveikio tyrimų, nei gydymo metu.

Organizmo įjautrinimo galimybė
Cerebrolysin tirpale didelės santykinės molekulinės masės peptidų, kuriems būdingos antigeno savybės, nėra, kadangi jie pašalinti preparato gamybos ir kokybės kontrolės metu. Imunologinių testų rezultatai rodo, jog imuninei sistemai medikamentas poveikio nedaro. Antikūnų formavimosi, odos anafilaksijos bei kraujo agliutinacijos Cerebrolysin nesukelia, histamino išsiskyrimo nestimuliuoja.
6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinės medžiagos

Natrio hidroksidas
Injekcinis vanduo.

6.2 Nesuderinamumas

Cerebrolysin negalima maišyti su tirpalais, kurie keičia pH (5 - 8) arba kuriuose yra lipidų.

6.3 Tinkamumo laikas

Buteliuke esančio tirpalo tinkamumo laikas yra 24 mėn., ampulėse - 48 mėn.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Buteliuką ar ampules laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Negalima užšaldyti.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Cerebrolysin tiekiamas 5 ml ir 10 ml tamsaus stiko (hidrolizinio, I grupės) ampulėmis bei 30 ml tamsaus stiklo (hidrolizinio, I grupės) buteliukais.
Kartono dėžutėje yra penkios 5 ml arba 10 ml ampulės arba penki 30 ml buteliukai.

6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu bei jo likučių naikinimo instrukcija

Jeigu Cerebrolysin leidžiamas pro kateterį, kuris į veną įkištas ilgam, prieš leidimą ir po jo kateterį reikia praplauti natrio chlorido tirpalu.

Vienos pakuotės tirpalas tinka vartoti tik vienam kartui.
Tirpalą iš buteliuko arba ampulės reikia siurbti prieš pat injekciją.
Galima leisti tik skaidrų, gintaro spalvos tirpalą. 7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Mondseestraβe 11
A-4866 Unterach
Austrija8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

Ampulė (5 ml), N5 – LT/1/96/0820/001
Ampulė (10 ml), N5 - LT/1/96/0820/002
Buteliukas (30 ml), N5 - LT/1/96/0820/0039. PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA

2007-10-0310. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2007-10-03II PRIEDAS

GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

REGISTRACIJOS SĄLYGOSA. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Mondseestraβe 11
A-4866 Unterach
AustrijaB. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui

Receptinis vaistinis preparatas

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELISŽENKLINIMAS


MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ - 5 ML IR 10 ML AMPULĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Cerebrolysin 215,2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas
Kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas)
Vartoti į veną2. VARTOJIMO METODAS
3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 ml
10 ml6. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG


INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA - VIDINĖS) PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ - 5 AMPULĖS PO 5 ML; 5 AMPULĖS PO 10 ML1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cerebrolysin 215,2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas
Kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas)2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 215,2 mg kiaulių smegenų peptidų preparato.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

5 ampulės po 5 ml
5 ampulės po 10 ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į veną
Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Vartoti tik skaidrų, gintaro spalvos tirpalą.
Vartoti tik vienam kartui.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Ampules laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Negalima užšaldyti. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Mondseestraβe 11
A-4866 Unterach
Austrija 12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

Ampulė (5 ml), N5 – LT/1/96/0820/001
Ampulė (10 ml), N5 - LT/1/96/0820/00213. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA
MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ - 30 ML BUTELIUKAS1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Cerebrolysin 215,2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas
Kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas)
Vartoti į veną2. VARTOJIMO METODAS
3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

30 ml6. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG


INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ – 5 BUTELIUKAI PO 30 ML1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cerebrolysin 215,2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas
Kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas)2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 215,2 mg kiaulių smegenų peptidų preparato.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

5 buteliukai po 30 ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į veną.
Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Vartoti tik skaidrų, gintaro spalvos tirpalą.
Vartoti tik vienam kartui.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Mondseestraβe 11
A-4866 Unterach
Austrija 12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

Buteliukas (30 ml), N5 - LT/1/96/08 /00313. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

INFORMACINIS LAPELISINFORMACINIS LAPELISPrieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.Lapelio turinys
1. Kas yra Cerebrolysin ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Cerebrolysin
3. Kaip vartoti Cerebrolysin
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Cerebrolysin laikymo sąlygos
6. Kita informacijaCerebrolysin 215,2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas
Kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas)

- Veiklioji medžiaga yra kiaulių smegenų peptidų preparatas (Cerebrolysin koncentratas). Viename mililitre tirpalo jo yra 215,2 mg.
- Pagalbinės medžiagos yra natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo.Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Mondseestraβe 11
A-4866 Unterach
Austrija1. KAS YRA CEREBROLYSIN IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Cerebrolysin yra skaidrus, gintaro spalvos tirpalas, kuriame medžiagos dalelių nėra.
Cerebrolysin tiekiamas 5 ml ir 10 ml tamsaus stiko ampulėmis bei 30 ml tamsaus stiklo buteliukais.
Kartono dėžutėje yra penkios 5 ml arba 10 ml ampulės arba penki 30 ml buteliukai.

Iš kiaulių smegenų išskirti proteoliziniai peptidai padeda palaikyti centrinės nervų sistemos ląstelių funkciją, skatina jų apsaugos ir atsigavimo procesus.

Cerebrolysin gydoma:
( organinis, medžiagų apykaitos ar neurodegeneracinis smegenų sutrikimas, ypač senylinė Alzhaimerio tipo demencija;
( būklė po smegenų insulto.

Vaistas tiekiamas hidrolizinio (I klasės) tamsaus stiklo ampulėmis ir buteliukais, supakuotais į kartonines dėžutes.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CEREBROLYSIN

Cerebrolysin vartoti draudžiama:
- jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) veikliąjai arba bet kuriai pagalbinei tirpalo medžiagai;
- jeigu yra epilepsija arba sunkus inkstų funkcijos sutrikimas.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
( jeigu yra alerginė diatezė;
( jeigu sergama epilepsija, būna didžiųjų traukulių priepuolių (Cerebrolysin gali dažninti traukulių priepuolius);
( sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (kad Cerebrolysin pažeistų inkstus, nepastebėta, tačiau sunkiu inkstų nepakankamumu sergantiems ligoniams jo vartoti draudžiama).

Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Tyrimų su gyvūnais metu toksinio Cerebrolysin poveikio dauginimosi sistemai nepastebėta. Ar toks poveikis galimas žmogui, netirta, todėl nėščioms moterims Cerebrolysin galima vartoti tik gydytojui atidžiai nustačius naudos ir rizikos santykį.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Žindymo laikotarpiu Cerebrolysin galima vartoti tik gydytojui atidžiai nustačius naudos ir rizikos santykį

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus Cerebrolysin nedaro.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Cerebrolysin vartojant kartu su antidepresantais, įskaitant manoaminooksidazės inhibitorius, reikia sekti, ar poveikis nėra adityvus. Tokiu atveju patariama mažinti antidepresantų dozę.
Infuzinėje sistemoje su subalansuotais aminorūgščių tirpalais Cerebrolysin maišyti negalima. 3. KAIP VARTOTI CEREBROLYSIN

Jeigu gydymo Cerebrolysin metu atsiranda neįprastų požymių, simptomų ar pojūčių, būtina nedelsiant informuoti gydytoją arba vaistininką. Šio vaistinio preparato turi injekuoti medicinos personalas. Pačiam pacientui jo leistis negalima.

Pavartojus per didelę Cerebrolysin dozę
Jeigu preparato perdozuojama arba pasireiškia stiprokas šalutinis poveikis, būtina nedelsiant informuoti gydytoją.
Kad Cerebrolysin perdozavus pasireikštų intoksikacija ar neigiamas poveikis žmogaus sveikatai, nepastebėta.

Pamiršus pavartoti Cerebrolysin
Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Cerebrolysin, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį. Pastebėtas poveikis išvardytas toliau.

Imuninės sistemos sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Padidėjusio jautrumo arba alerginė reakcija (pvz., su niežuliu susijusi odos reakcija), lokalus uždegimas, galvos, kaklo, galūnių ar strėnų skausmas, karščiavimas, dispnėja, šiurpulys, būklė, panaši į šoką.

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Apetito praradimas.

Psichikos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Laukiamas aktyvinamasis poveikis gali būti susijęs su ažitacija (agresija, konfūzija, nemiga).

Nervų sistemos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Preparato suleidus per greitai, galimas galvos svaigimas.
Labai reti (( 1/10 000)
Buvo pavienių didžiųjų traukulių priepuolių ir konvulsijų atvejų.

Širdies sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Preparato suleidus per greitai, gali pasireikšti palpitacija ar aritmija.

Virškinimo trakto sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Dispepsija, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas ir pykinimas.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Preparato suleidus per greitai, gali atsirasti karščio pojūtis, prakaitavimas bei niežulys.

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Labai reti (( 1/10 000)
Injekcijos vietos reakcija, pvz., paraudimas, deginimas.

Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Tyrimų metu pasireiškė hiperventiliacija, hipertenzija, hipotenzija, nuovargis, tremoras, depresija, apatija, mieguistumas bei į gripą panašių simptomų (viršutinių kvėpavimo takų uždegimas, kosulys, kvėpavimo sistemos infekcija).

Toks poveikis būdingas ir senyviems žmonėms, tačiau jiems minėtų simptomų gali atsirasti ir negydant Cerebrolysin.

Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. CEREBROLYSIN LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Ampules ir buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Negalima užšaldyti.
Tirpalą iš buteliuko ir ampulės reikia siurbti prieš pat injekciją.
Ant dėžutės ir ampulės arba buteliuko nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. 6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.
Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-10-03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toliau pateikta informacija yra skirta tik gydytojams bei kitokiems sveikatos priežiūros specialistams.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu bei jo likučių naikinimo instrukcija
Jeigu Cerebrolysin leidžiamas pro kateterį, kuris į veną įkištas ilgam, prieš leidimą ir po jo kateterį reikia praplauti natrio chlorido tirpalu.
Vienos pakuotės tirpalas tinka vartoti tik vienam kartui.
Galima leisti tik skaidrų, gintaro spalvos tirpalą.

Nesuderinamumas
Cerebrolysin negalima maišyti su tirpalais, kurie keičia pH (5 - 8) arba kuriuose yra lipidų.

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7