Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

CERUCAL 2ML SOL. PRO INJ. N10

Vaistai
  Gamintojas:
AWD GMBH

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMASINFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cerucal 5 mg/ml injekcinis tirpalas
Metoclopramidi hydrochloridum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje 2 ml ampulėje yra 10,54 mg metoklopramido hidrochlorido monohidrato, kuris atitinka 10 mg metoklopramido.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio sulfitas, natrio chloridas, natrio edetatas, injekcinis vanduo, anglies dioksidas. 4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
10 ampulių po 2 ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į raumenis arba į veną.
Prieš vartojant perskaitykite pakuotės lapelį. 6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

AWD. pharma GmbH & Co.KG
Wasastrase 50
01445 Radebeul
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 96/3606/513. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU2007-06-06
MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Cerucal 5 mg/ml injekcinis tirpalas
Metoclopramidi hydrochloridum

Vartoti į raumenis arba į veną. 2. VARTOJIMO METODAS3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {MMMM/mm}4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2 ml6. KITA2007-03-14
III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMASINFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cerucal 5 mg/ml injekcinis tirpalas
Metoclopramidi hydrochloridum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje 2 ml ampulėje yra 10,54 mg metoklopramido hidrochlorido monohidrato, kuris atitinka 10 mg metoklopramido.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio sulfitas, natrio chloridas, natrio edetatas, injekcinis vanduo, anglies dioksidas. 4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
10 ampulių po 2 ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į raumenis arba į veną.
Prieš vartojant perskaitykite pakuotės lapelį. 6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

AWD. pharma GmbH & Co.KG
Wasastrase 50
01445 Radebeul
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 96/3606/513. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU2007-06-06
MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Cerucal 5 mg/ml injekcinis tirpalas
Metoclopramidi hydrochloridum

Vartoti į raumenis arba į veną. 2. VARTOJIMO METODAS3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {MMMM/mm}4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2 ml6. KITA2007-03-14

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7