Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

CESRADYSTON 425MG CAPS. N60

Vaistai
  Gamintojas:
CESRA ARZNEIMITTEL

 
 
B. PAKUOTĖS LAPELIS
 
 

pAKUOTĖS lapelis: INFORMACIJA VARTOTOJUI
 
Cesradyston 425 mg kietos kapsulės
Jonažolių žolės sausasis ekstraktas (3,5-6,0:1)
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Cesradyston galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta , kad poveikis būtų geriausias.
-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-        Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
-        Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
-        Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
 
Lapelio turinys
1.       Kas yra Cesradyston ir kam jis vartojamas
2.       Kas žinotina prieš vartojant Cesradyston
3.       Kaip vartoti Cesradyston
4.       Galimas šalutinis poveikis
5.       Kaip laikyti Cesradyston
6.       Kita informacija
 
 
1.       KAS YRA CESRADYSTON IR KAM JIS VARTOJAMAS
 
Cesradyston – augalinis vaistas lengvam depresijos epizodui gydyti.
 
 
2.       KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CESRADYSTON
 
Cesradyston vartoti negalima:
-                jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai;
-                jeigu vartojate kitokius vaistus nuo depresijos;
-                jeigu padidėjęs odos jautrumas šviesai;
-                jei sunkus depresijos epizodas, su mintimis apie savižudybę;
-                jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams, nes duomenų apie saugumą nepakanka;
-                jei vartojami imunitetą slopinantys vaistai, vaistai nuo ŽIV arba citostatikai (ląstelių dalijimąsi slopinantys vaistai);
-                nėštumo ir žindymo laikotarpiu.
 
Specialių atsargumo priemonių reikia:
-        Cesradyston, vartojamas kartu su kumarino tipo antikoaguliantais (fenprokumonu, varfarinu), digoksinu, teofilinu ir kitais antidepresantais, gali sumažinti pastarųjų poveikį. Pacientai, vartojantys kartu šiuos vaistus, turi pasitarti su gydytoju (žr. skyrių „Kitų vaistų vartojimas“);
-                vartojant Cesradyston, gali sumažėti kontraceptinių vaistų poveikis. Rekomenduojama naudoti kitus kontracepcijos metodus;
-        vartojant Cesradyston reikia vengti ultravioletinių spindulių poveikio (ilgai nebūti saulėje, vengti dirbtinio ultravioletinių spindulių apšvitinimo, nesilankyti soliariume);
-                jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.
 
Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
Retais atvejais Cesradyston, vartojamas kartu su kumarino tipo antikoaguliantais (fenprokumonu, varfarinu), ciklosporinu, takrolimuzu, sirolimuzu, digoksinu, verapamiliu, nifedipinu, simvastatinu, atorvastatinu, midazolamu, indinaviru ir kitais proteazės inhibitoriais gydant ŽIV, citostatiniais vaistais, amitriptilinu, nortriptilinu, geriamosiomis kontraceptinėmis priemonėmis (galimas kraujavimas), teofilinu gali sumažinti pastarųjų poveikį.  
 
Jei kartu vartojami tam tikri antidepresantai (paroksetinas, sertralinas, trazodonas) kartais gali pasireikšti nepageidaujamas poveikis (pvz., pykinimas, vėmimas, baimė, nerimas, sumišimas).
Jei kartu vartojami kiti vaistai, kurie didina jautrumą šviesai, teoriškai gali padidėti jautrumas šviesai.
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
 
Cesradyston poveikis nėštumo ir žindymo laikotarpiu nepakankamai ištirtas, todėl tuo metu šio vaisto vartoti negalima.
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Cesradyston gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
 
 
3.       KAIP VARTOTI CESRADYSTON
 
Jeigu gydytojas nenurodė kitaip, prašome laikytis pakuotės lapelio nurodymų, nes neteisingai vartojamas vaistas neduos pageidaujamo efekto.
 
Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus vaikams gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną.
 
Kapsulę reikia užgerti pakankamu kiekiu skysčio. Rekomenduojama vaistą vartoti tuo pačiu laiku, pvz., vieną kapsulę rytą, kitą vakare.
 
Cesradyston vartojimo trukmė neribojama, tačiau jei vartojant pagal nurodymus po 4 gydymo savaičių simptomai nepraeina arba net sustiprėja, ligonį turėtų ištirti gydytojas.
 
Pavartojus per didelę Cesradyston dozę
Iki šiol nebuvo pastebėta atvejų, kad būtų apsinuodyta jonažolių preparatais. Jei išgėrėte per didelę dozę, reikėtų 1-2 savaites vengti saulės arba ultravioletinių spindulių. Gali sustiprėti aprašytas šalutinis poveikis.
 
Pamiršus pavartoti Cesradyston
Kuo greičiau išgerkite vaisto. Tačiau niekada neviršykite leistinos paros dozės.
 
 
4.       galimAS ŠALUTINIS poveikiS
 
Cesradyston, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
 
Dėl padidėjusio jautrumo saulės šviesai, ypač šviesiaodžiams žmonėms, gali pasireikšti nudegimų nuo saulės odos reakcijos.
 
Retais atvejais gali pasitaikyti skrandžio ir žarnyno sutrikimų, pasireikšti alerginių odos reakcijų, nuovargis ar nerimas.
 
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
 
5.       KAIP LAIKYTI CesradystoN
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Ant lizdinės plokštelės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.
 
 
6.       KITA INFORMACIJA
 
Cesradyston sudėtis
 
-                Veiklioji medžiaga yra jonažolių žolės sausasis ekstraktas. Vienoje kietoje kapsulėje yra 425 mg jonažolių žolės sausojo ekstrakto (3,5-6,0 : 1). Ekstrahentas: 60 % (m/m) etanolis.
-        Pagalbinės medžiagos yra kalcio vandenilio fosfato dihidratas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, laktozės monohidratas, celiuliozės milteliai, talkas, magnio stearatas, želatina, išgrynintas vanduo, titano dioksidas E 171 ir saulėlydžio geltonasis E 110.
 
Nuoroda diabetikams: 1 kietoje kapsulėje yra 0,0016 duonos vienetų (DV).
 
 
Cesradyston išvaizda ir kiekis pakuotėje
 
Cesradyston 425 mg kietos kapsulės yra 0 dydžio, šviesiai oranžinės spalvos, kurių viduje yra nuo žalsvai rudų iki pilkai rudų granulių su charakteringu aromatiniu kvapu.
 
Vaistas pakuojamas lizdinėse plokštelėse po 10 kapsulių.
Gaminamos pakuotės, kuriose yra 30, 60 ar 100 kapsulių.
 
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
 
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstrasse 20,
76532 Baden-Baden
Vokietija
 
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą:
 
Lietuvos ir Vokietijos
UAB “Kauno medicinos centras”
Šiaurės pr. 8a
LT-49155 Kaunas
Tel. 8 37 38 68 30
 
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-07-31
 
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
 
 

 
 
I PRIEDAS
 
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
 

1.       VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
Cesradyston 425 mg kietos kapsulės
 
 
2.       kokybinė ir kiekybinė sudėtis
 
Vienoje kapsulėje yra 425 mg jonažolių žolės sausojo ekstrakto (3,5-6,0:1)
Ekstrahentas: 60 % (m/m) etanolis.
 
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
 
 
3.       FARMACINĖ forma
 
Kieta kapsulė.
Kapsulės yra 0 dydžio, šviesiai oranžinės spalvos, kurių viduje yra nuo žalsvai rudų iki pilkai rudų granulių su charakteringu aromatiniu kvapu.
 
 
4.       klinikinĖ informacija
 
4.1     Terapinės indikacijos
 
Lengvo depresijos epizodo gydymas.
 
4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas
 
Suaugę ir vyresni nei 12 metų vaikai
Gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną. Kapsules reikėtų gerti tuo pačiu laiku, pvz., vieną kapsulę rytą, kitą vakare.
Užgerti pakankamu kiekiu skysčio.
 
Gydymo trukmė neapibrėžta. Paprastai nuotaiką gerinantis poveikis pilnai pasireiškia po 2-4 vaistinio preparato vartojimo savaičių.
 
4.3     Kontraindikacijos
 
-        Sunkūs depresijos epizodai, su mintimis apie savižudybę.
-        Kitų vaistų nuo depresijos vartojimas.
-        Kitų selektyvių serotonio reabsorbcijos inhibitorių vartojimas.
-        Indinaviro ir kitų antivirusinių preparatų, ciklosporino, takrolimuzo (sisteminio poveikio), sirolimuzo, varfarino ir kitų kumarino tipo antikoaguliantų, imatinibo, irinotekano vartojimas.
-        Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
-        Jaunesni nei 12 metų amžiaus vaikai, nes duomenų apie saugumą nepakanka.
-        Padidėjęs odos jautrumas šviesai.
-        Nėštumas ir žindymo laikotarpis.
 
4.4     Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
 
Cesradyston, vartojamas kartu su kumarino tipo antikoaguliantais (fenprokumonu, varfarinu), digoksinu, teofilinu ir kitais antidepresantais, gali sumažinti pastarųjų poveikį. Pacientai, kurie vartoja Cesradyston kartu su anksčiau paminėtais vaistiniais preparatais, turi pasitarti su gydytoju (žr. 4.5 skyrių).
 
Vartojant Cesradyston gali sumažėti geriamųjų kontraceptinių vaistinių preparatų poveikis. Galimas kraujavimas tarp menstruacijų.Rekomenduojama naudoti kitus kontracepcijos metodus.
 
Pacientams, vartojantiems šiuos vaistinius preparatus, prieš pradedant jonažolių terapiją ir ją baigus, reikia atlikti laboratorinius tyrimus ir nustatyti pvz., protrombino laiką ir vaistinių preparatų koncentraciją plazmoje.
 
Vartojant Cesradyston reikėtų vengti intensyvių ultravioletinių spindulių (ilgalaikių saulės vonių, kalnų saulės, soliariumo).
 
Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
 
4.5     Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
 
Cesradyston gali sumažinti daugelio kitų vaistinių preparatų koncentraciją plazmoje ir tokiu būdu susilpninti jų poveikį. Galima sąveika su:
-          antikoaguliantais;
o   fenprokumonu;
o   varfarinu;
-          teofilinu;
-          digoksinu;
-          verapamiliu;
-          nifedipinu;
-          simvastatinu;
-          atorvastatinu;
-          midazolamu;
-          geriamaisiais kontraceptikais;
-          tricikliniais antidepresantais (amitriptilinu ir nortriptilinu).
Cesradyston teoriškai gali sąveikauti ir su kitais selektyvią reabsorbciją slopinančiais (pvz., SSRI) antidepresantais ir padidinti serotonino koncentraciją CNS. Tai ypač susiję su:
-          paroksetino;
-          sertralino ir
-          trazodono vartojimu kartu.
 
Jei kartu vartojami kiti vaistiniai preparatai, kurie didina jautrumą šviesai, gali padidėti jautrumas šviesai (fototoksinis poveikis, žr. 4.8 sk.).
 
4.6     Nėštumo ir žindymo laikotarpis
 
Tyrimų su gyvūnais atlikta nepakankamai, kad būtų galima nustatyti poveikį nėštumo eigai ir embriono ar vaisiaus vystymuisi ir gimdymui ir postnataliniam vystymuisi (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas.
Cesradyston vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu negalima.
 
4.7     Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
 
Cesradyston gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
 
4.8     Nepageidaujamas poveikis
 
Nepageidaujamo poveikio reiškiniams apibūdinti naudojamos šios dažnio kategorijos:
 
Labai dažni (≥1/10)
Dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10)
Nedažni (nuo ≥1/1000 iki <1/100)
Reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1000)
Labai reti (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)
 
Vartojant Cesradyston gali padidėti jautrumas šviesai, ypač šviesiaodžiams žmonėms. Dėl padidėjusio jautrumo saulės šviesai gali pasireikšti fototoksinė reakcija.
Retais atvejais gali pasitaikyti skrandžio ir žarnyno sutrikimų, pasireikšti alerginių odos reakcijų, nuovargis ar nerimas.
 
4.9     Perdozavimas
 
Iki šiol nebuvo pranešta apie ūminį apsinuodijimą jonažolių vaistiniais preparatais.
Ligoniai, išgėrę per didelę dozę, 1-2 savaites turėtų saugotis saulės arba kitokių ultravioletinių spindulių.
 
 
5.       FARMAKOLOGINĖS savybės
 
5.1         Farmakodinaminės savybės
 
Farmakoterapinė grupė – kiti antidepresantai, ATC kodas – N06AX.
 
Tai, kad jonažolių hidroetanoliniai ekstraktai mažina depresijos simptomus, liudija klinikinių tyrimų duomenys ir ilgalaikė vartojimo šiuo tikslu medicinoje patirtis. Pagrindinis veikimo mechanizmas iki galo nėra išaiškintas. Ekstraktas slopina monoaminooksidazę (MAO) ir katecholamino oksidazę (COMT). Izoliuotas hipericinas MAO slopina žymiai silpniau nei visas ekstraktas. Taip pat nustatyta, kad COMT slopinimas yra dėl ekstrakte esančių flavonoidų.
Tačiau tai, kad ekstraktas in vitro slopina MAO ir COMT, jonažolių antidepresinio poveikio pilnai nepaaiškina, nes in vivo greičiausiai nesusidaro farmakologiškai reikšmingos slopinančios koncentracijos (THIEDE 1993, BLADT 1993). Eksperimentinių tyrimų pagrindu yra aptariami ir kiti poveikio mechanizmai, tokie kaip sinaptosomalinio noradrenalino ir serotonino, gamma-amino butano rūgšties (GABA) suvartojimo slopinimas (MÜLLER 1993), neurohormoniniai (WINTERHOFF 1995) ir neuroimunologiniai pokyčiai (THIELE 1993).
Atliekant tyrimus su gyvūnais, jonažolių vaistiniai preparatai sukėlė rezerpino hipotermijos antagonizaciją, turėjo įtakos narkozės trukmei ir sutrumpino Porzolto testo nemobilumo fazę (WINTERHOFF 1995).
 
5.2     Farmakokinetinės savybės
 
Kiekvienai iš jonažolių ekstrakto medžiagų farmakokinetikos tyrimų neatlikta. Jonažolių ekstrakto standartizavimui naudojamų hipericino ir pseudohipericino farmakokinetika buvo tirta, savanoriams geriant metanolinį jonažolių ekstraktą..
Suvartojus vienkartinę 300, 900 arba 1800 mg šio ekstrakto dozę, buvo nustatoma maksimali koncentracija plazmoje, kuri sudarė apie 2 ir 20µg/l hipericinui ir apie 3 ir 30 µg/l pseudohipericinui. Rezorbcijos greitis buvo skirtingas (pseudopericino absorbavimas prasideda po 0,4 val., o hipericino -po 1,9 val.). Hipericino pusinės eliminacijos laikas buvo nustatytas nuo 24 iki 48 val., o pseudohipericino – 18-24 val.
 
5.3     Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys
 
Kai avys ir raguočiai besiganydami suėsdavo didesnį jonažolių kiekį, buvo pastebėta fototoksinė reakcija. Veršiukams, gavusiems 1 g, 3 g ir 5 g jonažolių /kg kūno svorio, pradedant nuo 3 g/kg kūno svorio dozės, veikiant saulės spinduliams, prasidėdavo fototoksinė reakcija (ARAYA 1981). Analizuojant terapines dozes žmonėms, šis faktorius buvo 30 kartų didesnis.
 
Abiejų lyčių sveikiems žmonėms 15 dienų buvo duodama po 1800 mg metanolinio jonažolių ekstrakto; nustatyta minimali pigmentaciją sukelianti dozė (atitinkamai apie 5,4 mg hipericino/pseudohipericino. Tyrimo pabaigoje padidėjo jautrumas ultravioletiniams spinduliams (ROOTS 1996).
Kai vartojama rekomenduotina dozė, 2 kapsulės per dieną, gaunama daugiausiai 2,6 mg bendrojo hipericino.
 
 
6.       farmacinė informacija
 
6.1     Pagalbinių medžiagų sąrašas
 
Kapsulės turinys
Kalcio vandenilio fosfato dihidratas
Bevandenis koloidinis silicio dioksidas
Laktozės monohidratas
Celiuliozės milteliai
Talkas
Magnio stearatas
 
Kapsulės korpusas
Želatina
Išgrynintas vanduo
Titano dioksidas E171
Saulėlydžio geltonasis E110.
 
6.2     Nesuderinamumas
 
Duomenys nebūtini.
 
6.3     Tinkamumo laikas
 
2 metai.
 
6.4     Specialios laikymo sąlygos
 
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
 
6.5     Pakuotė ir jos turinys
 
PVC/PVdC ir aliuminio folijos lizdinė plokštelė, kurioje yra 10 kietų kapsulių.
Kartono dėžutėje yra 30, 60 arba 100 kapsulių.
 
6.6     Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti
 
Specialių reikalavimų nėra.
 
 
7.       RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS
 
Cesra Arzneimittel GmbH Co KG
Braunmattstrasse 20
76532 Baden-Baden
Vokietija
Tel.: (07221) 95400
Faksas: (07221) 54026
El.p.: cesra@cesra.de
 
 
8.       RINKODAROS TEISĖS numeris
 
N30 – LT/1/07/0710/001
N60 – LT/1/07/0710/002
N100 – LT/1/07/0710/003
 
 
9.       RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO data
 
2007-04-19
 
10.     teksto peržiūros data
 
2009-07-31
 
Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://vvkt.lt/
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II PRIEDAS
 
A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJOS IŠLEIDIMĄ
 
B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS
 

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJOS IŠLEIDIMĄ
 
Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)
     
Cesra Arzneimittel GmbH & Co.KG
Braunmattstrasse 20
76532 Baden-Baden
Vokietija
 
 
B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS
 
Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui
 
Nereceptinis vaistinis preparatas.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III PRIEDAS
 
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. ŽENKLINIMAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacija ant IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) pakuotės
 
Kartono dėžutė
 
 
1.       vaistinio preparato pavadinimas
 
Cesradyston 425 mg kietos kapsulės
Hyperici perforati extractum siccum
 
 
2.       veikliOJI medžiagA ir JOS kiekis
 
Vienoje kapsulėje yra 425 mg jonažolių žolės sausojo ekstrakto (3,5 – 6,0 : 1).
Ekstrahentas: 60 % (m/m) etanolis.
 
 
3.       pagalbinių medžiagų sąrašas
 
Sudėtyje yra laktozės monohidrato, dažiklio E110.
 
 
4.       vaisto forma ir KIEKIS PAKUOTĖJE
 
Kietos kapsulės.
30, 60, arba 100 kapsulių.
 
 
5.       vartojimo METODAS IR būdas
 
Gerti.
Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.
 
 
6.         SPECIALUS Įspėjimas, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
 
 
7.       kitas specialus Įspėjimas (jei reikia)
 
 
8.       tinkamumo laikas
 
Tinka iki
 
 
9.       SPECIALIOS laikymo sąlygos
 
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
 
 
10.     specialios atsargumo priemonės, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (jei reikia)
 
 
11.     registravimo liudijimo turėtojo pavadinimas ir adresas
 
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstrasse 20
76532 Baden-Baden
Vokietija
 
         
12.     registravimo liudijimo numeris
 
N30 – LT/1/07/0710/001
N60 – LT/1/07/0710/002
N100 – LT/1/07/0710/003
 
 
13.     gamintojo SUTEIKTAS serijos numeris
 
Serija
 
 
14.     Įsigijimo tvarka
 
Nereceptinis vaistinis preparatas.
 
 
15.     vartojimo instrukcijA
 
Lengvo depresijos epizodo gydymas.
Gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną.
 
 
16.     Informacija brailio raštu
 
Cesradyston
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINIMALI informacija ant LIZDINIŲ ARBA PAPRASTŲ LAKŠTŲ
 
 
1.       Vaistinio preparato pavadinimas
 
Cesradyston 425 mg kapsulės
Hyperici perforati extr. sicc.
 
 
2.       registravimo liudijimo turėtojo pavadinimas
 
Cesra Arzneimittel
Baden-Baden
 
 
3.       tinkamumo laikas
 
 
 
4.       serijos numeris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. PAKUOTĖS LAPELIS
 
 

pAKUOTĖS lapelis: INFORMACIJA VARTOTOJUI
 
Cesradyston 425 mg kietos kapsulės
Jonažolių žolės sausasis ekstraktas (3,5-6,0:1)
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Cesradyston galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta , kad poveikis būtų geriausias.
-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-        Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
-        Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
-        Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
 
Lapelio turinys
1.       Kas yra Cesradyston ir kam jis vartojamas
2.       Kas žinotina prieš vartojant Cesradyston
3.       Kaip vartoti Cesradyston
4.       Galimas šalutinis poveikis
5.       Kaip laikyti Cesradyston
6.       Kita informacija
 
 
1.       KAS YRA CESRADYSTON IR KAM JIS VARTOJAMAS
 
Cesradyston – augalinis vaistas lengvam depresijos epizodui gydyti.
 
 
2.       KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CESRADYSTON
 
Cesradyston vartoti negalima:
-                jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai;
-                jeigu vartojate kitokius vaistus nuo depresijos;
-                jeigu padidėjęs odos jautrumas šviesai;
-                jei sunkus depresijos epizodas, su mintimis apie savižudybę;
-                jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams, nes duomenų apie saugumą nepakanka;
-                jei vartojami imunitetą slopinantys vaistai, vaistai nuo ŽIV arba citostatikai (ląstelių dalijimąsi slopinantys vaistai);
-                nėštumo ir žindymo laikotarpiu.
 
Specialių atsargumo priemonių reikia:
-        Cesradyston, vartojamas kartu su kumarino tipo antikoaguliantais (fenprokumonu, varfarinu), digoksinu, teofilinu ir kitais antidepresantais, gali sumažinti pastarųjų poveikį. Pacientai, vartojantys kartu šiuos vaistus, turi pasitarti su gydytoju (žr. skyrių „Kitų vaistų vartojimas“);
-                vartojant Cesradyston, gali sumažėti kontraceptinių vaistų poveikis. Rekomenduojama naudoti kitus kontracepcijos metodus;
-        vartojant Cesradyston reikia vengti ultravioletinių spindulių poveikio (ilgai nebūti saulėje, vengti dirbtinio ultravioletinių spindulių apšvitinimo, nesilankyti soliariume);
-                jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipk

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7