Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

CHRONOCARD N 80mg DENGT. TAB. N100

Vaistai
  Gamintojas:
CESRA ARZNEIMITTEL

 
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
 
Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
-        Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-        Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-        Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.
 
 
Lapelio turinys
1.       Kas yra Chronocard N ir nuo ko jis vartojamas
2.       Kas žinotina prieš vartojant Chronocard N
3.       Kaip vartoti Chronocard N
4.       Galimas šalutinis poveikis
5.       Chronocard N laikymo sąlygos
6.       Kita informacija
 
 
Chronocard N 80 mg dengtos tabletės
Gudobelių lapų ir žiedų sausasis ekstraktas
 
-                    Veiklioji medžiaga yra gudobelių lapų ir žiedų sausasis ekstraktas. Vienoje dengtoje tabletėje yra 80 mg gudobelių lapų ir žiedų sausojo ekstrakto (4-7 : 1).
Ekstrahentas: 45 % (V/V) etanolis.
-                    Pagalbinės medžiagos yra maltodekstrinas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, laktozės monohidratas, celiuliozės milteliai, povidonas, krospovidonas, talkas, magnio stearatas, metakrilo rūgšties ir metilmetakrilato 1:1 kopolimero dibutilftalatas (98,75:1,25), lengvaisis magnio karbonatas, gumiarabikas, titano dioksidas (E171), gliukozės sirupas, makrogolis 6000, kalcio karbonatas (E170), sacharozė, dažiklis Ponceau 4R (E124), baltasis vaškas, karnaubo vaškas, šelakas.
 
Nuoroda diabetikams. Vienoje dengtoje tabletėje yra 0,266 g angliavandenių, tai atitinka 0,02 duonos vienetų (DV).
 
Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstrasse 20,
76532 Baden-Baden
Vokietija
 
1.       KAS YRA CHRONOCARD N IR NUO KO JIS VARTOJAMAS
 
 
Chronocard N 80 mg tabletės yra ryškiai raudonos, apvalios, abipusiai išgaubtos, dengtos cukrumi.
Chronocard N 80 mg dengtos tabletės tiekiamos lizdinėmis plokštelėmis, kiekvienoje jų yra po 20 tablečių. Kartono dėžutėje yra 40 arba 100 tablečių.
 
Preparatas vartojamas gydyti lengvą ir vidutinį širdies nepakankamumą (I – II funkcinės klasės pagal NYHA (Niujorko širdies asociacija) klasifikaciją.
 
Kaip veikia Chronocard N
Gudobelių veikimas skiriasi nuo rusmenių ar kitų biologiškai aktyvių medžiagų, veikiančių širdies raumens ląsteles, sugebančias susitraukinėti.
Vaistas skatina vainikinių arterijų bei širdies raumens kraujotaką. Širdis stiprėja, nes veikiamos tos širdies raumens dalys, kurios svarbesnės maitinimui, jėgų atsargoms bei jų atidavimui. Gudobelės stiprina širdies raumens susitraukimų jėgą, normalizuoja širdies susitraukimų dažnį. Dėl to didėja širdies pajėgumas. Chronocard N šalina spaudimo ir sunkumo jutimą širdies plote, mažina stiprų ir netolygų plakimą, dusulį didelio krūvio metu. Kraujotaka stabilizuojasi, dėl to padidėja fizinis pajėgumas.
 
 
2.       KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CHRONOCARD N
 
Chronocard N vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
 
Specialių atsargumo priemonių reikia:
Chronocard N nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.
 
Nėštumo ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
ChronocardN poveikis nėštumo ir žindymo laikotarpiu nepakankamai ištirtas, todėl tuo metu vaisto geriau nevartoti.
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Chronocard Ntabletės gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
 
Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Chronocard N medžiagas
Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.
 
 
3.       KAIP VARTOTI CHRONOCARD N
 
Chronocard N visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Įprasta dozė yra gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Prireikus, dozę galima didinti ir gerti po 2 tabletes 3 kartus per dieną.
 
Tabletę reikia nuryti nekramtytą užsigeriant trupučiu skysčio (pvz., stikline vandens).
 
Pavartojus per didelę Chronocard N dozę
 
Paprastai skubios gydytojo pagalbos nereikia, bet būtinai informuokite apie tai savo gydytoją.
 
Pamiršus pavartoti Chronocard N
 
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.
 
Kaip ilgai galima vartoti Chronocard N
Vaistą reikia vartoti mažiausiai 6 savaites. Jį reikėtų vartoti ilgesnį laiką reguliariai, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju geriausiai galėtų patarti šeimos gydytojas.
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 
 
4.       galimAS ŠALUTINIS poveikiS
 
Chronocard N, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Labai retai  gali pasireikšti alerginė reakcija.
 
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
 
5.       CHRONOCARD N laikymo SĄLYGOS
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.
 
 
6.       KITA INFORMACIJA
 
Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas:
 
Lietuvos ir Vokietijos UAB
“Kauno medicinos centras”
Šiaurės pr. 8a
LT-49155 Kaunas
Tel. 8 37 38 68 30
 
 
Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-03-14
 

 
I PRIEDAS
 
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
 

1.                   VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
Chronocard N 80 mg dengtos tabletės
 
 
2.                   kokybinė ir kiekybinė sudėtis
 
Vienoje dengtoje tabletėje yra 80 mg gudobelių lapų ir žiedų sausojo ekstrakto (4-7:1).
Ekstrahentas: 45 % (V/V) etanolis.
 
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
 
 
3.                   vaisto forma
 
Dengta tabletė.
Tabletės yra ryškiai raudonos, apvalios, abipusiai išgaubtos, dengtos cukrumi.
 
 
4.                   klinikinĖ informacija
 
4.1                 Terapinės indikacijos
 
I – II funkcinės klasės širdies nepakankamumo pagal NYHA (Niujorko širdies asociacija) klasifikaciją gydymas.
 
4.2                 Dozavimas ir vartojimo metodas
 
Suaugę
Suaugusiems žmonėms vartoti po 1 dengtą tabletę 3 kartus per dieną. Prireikus, dozę galima didinti ir vartoti po 2 tabletes 3 kartus per dieną.
 
Vaikai
Vartojimo vaikams patirties nėra (žr. 4.4 skyrių).
 
Tabletę išgerti nesukramtytą prieš valgį užsigeriant trupučiu skysčio (pvz., stikline vandens).
Chronocard Ndengtas tabletes vartoti mažiausiai 6 savaites.
Chronocard N dengtos tabletės yra tinkamos ilgalaikiam gydymui.
 
4.3                 Kontraindikacijos
 
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
 
4.4                 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
 
Iki šiol nežinomi.
Chronocard N nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.
Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
4.5                 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
 
Nežinoma.
 
4.6                 Vartojimas nėštumo ir žindymo laikotarpiais
 
Tyrimų su gyvūnais atlikta nepakankamai, kad būtų galima nustatyti poveikį nėštumo eigai ir (arba) embriono ar vaisiaus vystymuisi ir (arba) gimdymui ir (arba) postnataliniam vystymuisi (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas.
Chronocard N nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.
 
Nežinoma ar gudobelių lapų ir žiedų veikliųjų medžiagų patenka į motinos pieną. Tyrimų su eksperimentiniais gyvūnais neatlikta. Vaisto vartojimo metu žindyti kūdikį nerekomenduojama. Nuspręsti ar reikia nutraukti žindymą ir vartoti vaistą reikia tik gerai įvertinus žindymo naudos kūdikiui ir galimos Chronocard N naudos motinai santykį.
 
4.7                 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
 
Chronocard Ntabletės gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
 
4.8                 Nepageidaujami poveikiai
 
Labai retai (dažnis nežinomas) gali pasireikšti alerginė reakcija.
 
4.9                 Perdozavimas
 
Pranešimų apie perdozavimą negauta.
 
 
5.                   FARMAKOLOGINĖS savybės
 
5.1                 Farmakodinaminės savybės
 
ATC kodas C01EB. Farmakoterapinė grupė: Širdį veikiantys augaliniai vaistai.
 
Crataegus farmakologijos apžvalga [Ammon Kaul 1994], įskaitant lapus, žiedus ir vaisius, patvirtino, kad Crataegus ekstraktai, flavonoidai ir procianidinai padidina miokardo kontraktilumą (teigiamas inotropinis poveikis) tiek in vitro, tiek in vivo. Šį poveikį tikriausiai didžiąja dalimi daro procianidinai. Keliuose in vitro ir in vivo modeliuose buvo pastebėtas kraujo tėkmės vainikinėse arterijose padidėjimas, pavartojus Crataegus ekstraktų, flavonoidų ir procianidinų. Šis poveikis taip pat yra vaistą vartojant peroraliai. Atrodo, kad didžiausią poveikį daro oligomeriniai procianidinai. Kai kurių tipų Crataegus ekstraktai, flavonoidai ir procianidinai in vitro ir in vivo modeliuose turi įvairų poveikį širdies susitraukimo dažniui. Tyrime su gyvūnais buvo pastebėtas aritminis poveikis. Vandeniniai ir etanoliniai Crataegus ekstraktai, pavartoti intraveniniu ar peroraliubūdu, turi hipotenzinį efektą.
 
Išgyvenamumo tyrime buvo vertinamas gydymo 900 mg ekstrakto kasdien efektyvumas. Tiriamaisiais buvo 1476 pacientai, kuriems pagal NYHA klasifikaciją buvo diagnozuotas I ir II funkcinės klasės širdies nepakankamumas. Įvertinimas buvo atliktas po 4 ir 8 savaičių.Buvo vertinamas su 9 tipiškais širdies nepakankamumo simptomais susijęs gerbūvio pokytis ir kiekvienos konsultacijos metu buvo matuojamas kraujo spaudimas ir širdies susitraukimų dažnis. Stebėjimo laikotarpio pabaigoje devynių simptomų balas vidutiniškai sumažėjo 66,6 %. Pagal NYHA klasifikaciją I funkcinės klasės pacientams simptomai beveik išnyko. Pacientų pogrupyje su stimuliuojama simpato - adrenergine sistema buvo nustatytas sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo (nuo 160 iki 150 mm Hg ir nuo 89 iki 85 mm Hg), širdies susitraukimų dažnio (nuo 89 iki 76 per minutę) ir aritmijų dažnio sumažėjimas.
 
5.2                 Farmakokinetinės savybės
 
Farmakokinetikos tyrimų neatlikta.
 
5.3                 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys
 
Ūmus toksiškumas
 
Gudobelių lapų ir žiedų vandeninio - etanolinio ekstrakto, kuriame yra 18,75 % standartizuotų oligomerinių procianidinų, peroralinės LD50 nustatyti nepavyko. Žiurkėms ir pelėms galima buvo duoti 3000 mg/kg nesukeliant apsinuodijimo ženklų ar mirties. Apskaičiuota intraperitoninė LD50 pelėms buvo 1170 mg/kg, o žiurkėms 750 mg/kg. Apsinuodijimo ženklai buvo nurimimas, plaukų pasišiaušimas, dusulys ir drebuliai.
 
Pakartotinių dozių sukeltas toksiškumas
 
Žiurkėms ir šunims to paties ekstrakto 30, 90 ir 300 mg/kg/per dieną dozę vartojant 26 savaites, jokių toksiškų poveikių nepastebėta. Žiurkėms ir šunims “poveikio nesukeliančia” doze gali būti laikoma 300 mg/kg/per dieną dozė.
 
Reprodukcinis toksiškumas
 
Iki 1,6 g/kg siekiančias šio ekstrakto dozes peroraliai duodant žiurkėms ir triušiams, jokių teratogeninių poveikių pastebėta nebuvo. Žiurkėms, vartojančioms ekstraktą nebuvo pastebėta jokio perinatalinio ar postnatalinio toksiškumo ir jokių poveikių F1 kartai ar vaisingumui.
 
Mutageniškumas
Standartinių testų rinkinys (Ames testas, pelės limfomos testas, žmogaus limfocitų kultūros citogeninė analizė, pelės mikrobranduolio testas) parodė, kad šis ekstraktas nėra nei mutageniškas, nei klastogeniškas.
 
Buvo daroma prielaida, kad Crataegus skysčio ekstrakto (1:1) mutageninis aktyvumas Salmonella typhimurium remiasi ekstrakte esančiu kvercetinu ir kad apsikeitimą chromatidais sukelia flavono-C-glikozidai ir flavono aglikonai. Tačiau palyginus su maiste esančiu kvercetino kiekiu, vaiste esantis šios medžiagos kiekis yra toks mažas, kad rizikos žmonėms praktiškai nėra.
 
Kancerogeniškumas
Duomenų apie kancerogeniškumą nėra. Duomenys apie genotoksiškumą ir mutageniškumą leidžia manyti, kad kancerogeninė rizika žmonėms yra maža.
 
 
6.                   farmacinė informacija
 
6.1                 Pagalbinių medžiagų sąrašas
 
Maltodekstrinas
Koloidinis silicio dioksidas, bevandenis
Laktozės monohidratas
Celiuliozės milteliai
Povidonas 25
Krospovidonas
Talkas
Magnio stearatas
Metakrilo rūgšties ir metilmetakrilato 1:1 kopolimero dibutilftalatas (98,75:1,25)
Magnio karbonatas, lengvasis
Gumiarabikas
Titano dioksidas (E171)
Gliukozės sirupas
Makrogolis 6000
Kalcio karbonatas (E170)
Sacharozė
Ponceau 4R (E124)
Baltasis vaškas
Karnaubo vaškas
Šelakas.
 
6.2                 Nesuderinamumas
 
Duomenys nebūtini.
 
6.3                 Tinkamumo laikas
 
3 metai.
 
6.4                 Specialios laikymo sąlygos
 
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 oC temperatūroje.
 
6.5                 Pakuotė ir jos turinys
 
PVC ir aliuminio folijos lizdinė plokštelė, kurioje yra 20 dengtų tablečių.
Kartono dėžutėje yra 40 arba 100 tablečių.
 
6.6                 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija
 
Specialių reikalavimų nėra.
 
 
7.                   REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS
 
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstr.20
76532 Baden-Baden
Vokietija
 
Tel.: +49 (0)7221 95400
Faksas: +49 (0)7221 54 026
E-paštas: cesra@cesra.de
 
 
8.                   REGISTRAVIMO LIUDIJIMO numeris
 
N40 – LT/1/92/0682/001
N100 – LT/1/92/0682/002
 
 
9.                   pirmoJO REGISTRAVIMO arba perregistravimo data
 
2007-03-14
 
10.                 teksto peržiūros data
 
2007-03-14
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II PRIEDAS
 
A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJOS IŠLEIDIMĄ
 
B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS
 

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJOS IŠLEIDIMĄ
 
Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas
 
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstrasse 20
76532 Baden-Baden
Vokietija
 
 
B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS
 
Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui
 
Nereceptinis vaistinis preparatas.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III PRIEDAS
 
ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. ŽENKLINIMAS

 
Informacija ant IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) pakuotės
 
Kartono dėžutė
 
 
1.       vaistinio preparato pavadinimas
 
Chronocard N 80 mg dengtos tabletės
Crataegi folii cum flore extractum siccum
 
 
2.       veikliOJI medžiagA ir JOS kiekis
 
Vienoje tabletėje yra 80 mg gudobelių lapų ir žiedų sausojo ekstrakto (4-7:1).
Ekstrahentas: 45 % (V/V) etanolis.
 
 
3.       pagalbinių medžiagų sąrašas
 
Sudėtyje yra laktozės monohidrato, gliukozės sirupo, sacharozės, dažiklio E124.
 
 
4.       vaisto forma ir KIEKIS PAKUOTĖJE
 
Dengtos tabletės.
40 tablečių.
100 tablečių.
 
 
5.       vartojimo METODAS IR būdas
 
Gerti.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
 
 
6.         SPECIALUS Įspėjimas, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
 
 
7.       kitas specialus Įspėjimas (jei reikia)
 
 
8.       tinkamumo laikas
 
Tinka iki
 
 
9.       SPECIALIOS laikymo sąlygos
 
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
 
 
10.     specialios atsargumo priemonės, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (jei reikia)
 
 
 
11.     registravimo liudijimo turėtojo pavadinimas ir adresas
 
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmmattstrasse 20
76532 Baden-Baden
Vokietija
 
         
12.     registravimo liudijimo numeris
 
N40 – LT/1/92/0682/001
N100 – LT/1/92/0682/002
 
 
13.     gamintojo SUTEIKTAS serijos numeris
 
Serija
 
 
14.     Įsigijimo tvarka
 
Nereceptinis vaistinis preparatas.
 
 
15.     vartojimo instrukcijA
 
Širdies nepakankamumui gydyti.
Dozavimas. Gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną.
 
 
16.     Informacija brailio raštu
 
Chronocard N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINIMALI informacija ant LIZDINIŲ ARBA PAPRASTŲ LAKŠTŲ
 
 
1.       Vaistinio preparato pavadinimas
 
Chronocard N
 
 
2.       registravimo liudijimo turėtojo pavadinimas
 
Cesra Arzneimittel
 
 
3.       tinkamumo laikas
 
 
 
4.       serijos numeris

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. PAKUOTĖS LAPELIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
 
Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
-        Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-        Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-        Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.
 
 
Lapelio turinys
1.       Kas yra Chronocard N ir nuo ko jis vartojamas
2.       Kas žinotina prieš vartojant Chronocard N
3.       Kaip vartoti Chronocard N
4.       Galimas šalutinis poveikis
5.       Chronocard N laikymo sąlygos
6.       Kita informacija
 
 
Chronocard N 80 mg dengtos tabletės
Gudobelių lapų ir žiedų sausasis ekstraktas
 
-                    Veiklioji medžiaga yra gudobelių lapų ir žiedų sausasis ekstraktas. Vienoje dengtoje tabletėje yra 80 mg gudobelių lapų ir žiedų sausojo ekstrakto (4-7 : 1).
Ekstrahentas: 45 % (V/V) etanolis.
-                    Pagalbinės medžiagos yra maltodekstrinas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, laktozės monohidratas, celiuliozės milteliai, povidonas, krospovidonas, talkas, magnio stearatas, metakrilo rūgšties ir metilmetakrilato 1:1 kopolimero dibutilftalatas (98,75:1,25), lengvaisis magnio karbonatas, gumiarabikas, titano dioksidas (E171), gliukozės sirupas, makrogolis 6000, kalcio karbonatas (E170), sacharozė, dažiklis Ponceau 4R (E124), baltasis vaškas, karnaubo vaškas, šelakas.
 
Nuoroda diabetikams. Vienoje dengtoje tabletėje yra 0,266 g angliavandenių, tai atitinka 0,02 duonos vienetų (DV).
 
Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstrasse 20,
76532 Baden-Baden
Vokietija
 
1.       KAS YRA CHRONOCARD N IR NUO KO JIS VARTOJAMAS
 
 
Chronocard N 80 mg tabletės yra ryškiai raudonos, apvalios, abipusiai išgaubtos, dengtos cukrumi.
Chronocard N 80 mg dengtos tabletės tiekiamos lizdinėmis plokštelėmis, kiekvienoje jų yra po 20 tablečių. Kartono dėžutėje yra 40 arba 100 tablečių.
 
Preparatas vartojamas gydyti lengvą ir vidutinį širdies nepakankamumą (I – II funkcinės klasės pagal NYHA (Niujorko širdies asociacija) klasifikaciją.
 
Kaip veikia Chronocard N
Gudobelių veikimas skiriasi nuo rusmenių ar kitų biologiškai aktyvių medžiagų, veikiančių širdies raumens ląsteles, sugebančias susitraukinėti.
Vaistas skatina vainikinių arterijų bei širdies raumens kraujotaką. Širdis stiprėja, nes veikiamos tos širdies raumens dalys, kurios svarbesnės maitinimui, jėgų atsargoms bei jų atidavimui. Gudobelės stiprina širdies raumens susitraukimų jėgą, normalizuoja širdies susitraukimų dažnį. Dėl to didėja širdies pajėgumas. Chronocard N šalina spaudimo ir sunkumo jutimą širdies plote, mažina stiprų ir netolygų plakimą, dusulį didelio krūvio metu. Kraujotaka stabilizuojasi, dėl to padidėja fizinis pajėgumas.
 
 
2.       KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CHRONOCARD N
 
Chronocard N vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
 
Specialių atsargumo priemonių reikia:
Chronocard N nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.
 
Nėštumo ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
ChronocardN poveikis nėštumo ir žindymo laikotarpiu nepakankamai ištirtas, todėl tuo metu vaisto geriau nevartoti.
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Chronocard Ntabletės gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
 
Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Chronocard N medžiagas
Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.
 
 
3.       KAIP VARTOTI CHRONOCARD N
 
Chronocard N visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Įprasta dozė yra gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Prireikus, dozę galima didinti ir gerti po 2 tabletes 3 kartus per dieną.
 
Tabletę reikia nuryti nekramtytą užsigeriant trupučiu skysčio (pvz., stikline vandens).
 
Pavartojus per didelę Chronocard N dozę
 
Paprastai skubios gydytojo pagalbos nereikia, bet būtinai informuokite apie tai savo gydytoją.
 
Pamiršus pavartoti Chronocard N
 
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.
 
Kaip ilgai galima vartoti Chronocard N
Vaistą reikia vartoti mažiausiai 6 savaites. Jį reikėtų vartoti ilgesnį laiką reguliariai, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju geriausiai galėtų patarti šeimos gydytojas.
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 
 
4.       galimAS ŠALUTINIS poveikiS
 
Chronocard N, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Labai retai  gali pasireikšti alerginė reakcija.
 
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
 
5.       CHRONOCARD N laikymo SĄLYGOS
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.
 
 
6.       KITA INFORMACIJA
 
Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas:
 
Lietuvos ir Vokietijos UAB
“Kauno medicinos centras”
Šiaurės pr. 8a
LT-49155 Kaunas
Tel. 8 37 38 68 30
 
 
Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-03-14
 

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7