Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

CIANOCOBALAMINUM 500MCG/1ML SOL. PRO INJ. N10

Vaistai
  Gamintojas:
SANITAS AB

B. INFORMACINIS LAPELIS
INFORMACINIS LAPELIS

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.Lapelio turinys
1. Kas yra Cianokobalaminas SANITAS ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Cianokobalamino SANITAS
3. Kaip vartoti Cianokobalamino SANITAS
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Cianokobalamino SANITAS laikymo sąlygos
6. Kita informacijaCianokobalaminas SANITAS 500 mikrogramų/ml injekcinis tirpalas
Cianokobalaminas

- Veiklioji medžiaga yra – cianokobalaminas ( vitaminas B12). Viename ml tirpalo yra 500 mikrogramų cianokobalamino.
- Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas ir injekcinis vanduo.

Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
AB “SANITAS”
Vytauto pr. 3
LT - 44354 Kaunas
Lietuva
Tel. (8~37) 22 67 25 faks. (8~37) 22 36 96 el. p. info@SANITAS.lt. 1. KAS YRA CIANOKOBALAMINAS SANITAS IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Cianokobalaminas SANITAS yra antianeminis vitaminas.
Į rinką tiekiamas kartono dėžutėje, kurioje yra 10 ampulių po 1 ml tirpalo.
Jo vartojama vairių priežasčių sukelto vitamino b12 trūkumo, kuris gali atsirasti dėl vitamino B 12 stokos maiste, sergant hiperchromine makrocitine megaloblastine anemija (piktybine, Adisono -Birmerio), malabsorbcijos sindromu, po skrandžio rezekcijos, esant organiniams žarnyno pakitimams, parazitų invazijai žarnyne, gydymui ir profilaktikai.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CIANOKOBALAMINĄ SANITAS

Vaisto vartoti draudžiama
Vaisto vartoti negalima, jeigu yra sergama kepenų ligomis arba jautrumas cianokobalaminui padidėjęs.

Nėštumas
Tyrimų su žmonėmis arba laboratoriniais gyvūnais neatlikta, tačiau apie vitamino B 12 neigiamą įtaką nėščiajai arba vaisiui, vartojant jį kiekiais, neviršijančiais paros poreikio, duomenų nėra.

Žindymo laikotarpis
Tyrimų su žmonėmis arba laboratoriniais gyvūnais neatlikta, tačiau apie vitamino B n neigiamą įtaką nėščiajai arba vaisiui, vartojant jį kiekiais, neviršijančiais paros poreikio, duomenų nėra.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Nepasireiškia.

Kitokių vaistų vartojimas
Vitamino B 12 negalima maišyti su b 1 ir B6 viename švirkšte, nes kobaltas skatina abiejų vitaminų irimą ir sustiprina tiamino alergizuojamąjį poveikį.3. KAIP VARTOTI CIANOKOBALAMINO SANITAS

Makrocitinei anemijai, visų pirma piktybinei, gydyti pradžioje švirkščiama po 500 mikrogramų kasdien, vėliau palaikomąjai terapijai 500 mikrogramų vieną kartą per mėnesį.
Esant vitamino B12 deficitui, švirkščiama po 100 mikrogramų į raumenis arba po oda vieną savaitę, kasdien, vėliau skiriama 200 mikrogramų cianokobalamino vieną kartą per mėnesį.

Visais atvejais medikamento dozę nustato gydytojas!

Pokyčiai, atsirandantys nutraukus Cianokobalaminao SANITAS vartojimą
Nežinomi.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Labai retai anafilaksinės arba anafilaktoidinės reakcijos (odos bėrimai, niežulys, dusulys).5. CIANOKOBALAMINAS SANITAS 500 mikrogramų/ml INJEKCINIO TIRPALO LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti draudžiama.6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti registravimo liudijimo turėtojas
AB “Sanitas”, Vytauto pr. 3, LT - 44354 Kaunas, Lietuvos Respublika
Tel. (8~37) 22 67 25 faks. (8~37) 22 36 96 el. p. info@sanitas.lt.

Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-01-11
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKAVAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cianokobalaminas SANITAS 500 mikrogramai/ml injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename mililitre tirpalo yra 500 mikrogramų cianokobalamino ( vitamino B12)

Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Įvairios etiologijos vitamino B12 deficitui, kuris gali atsirasti dėl vitamino B12 stokos maiste, sergant hiperchromine makrocitine megaloblastine anemija (piktybine, Adisono - Birmerio), malabsorbcijos sindromu, po skrandžio rezekcijos, esant organiniams žarnyno pakitimams, parazitų invazijai žarnyne, gydyti ir profilaktikai.

Dozavimas ir vartojimo metodas

Vaistas injekuojamas į raumenis, po oda arba kartu su infuziniais tirpalais į veną.
Makrocitinei anemijai, visų pirma piktybinei, gydyti pradžioje švirkščiama po 500 mikrogramų kasdien, vėliau palaikomą]ai terapijai 500 mikrogramų vieną kartą per mėnesį.
Esant vitamino B 12 deficitui, švirkščiama po 100 mikrogramų į raumenis arba po oda vieną savaitę, kasdien, vėliau skiriama 200 mikrogramų cianokobalamino vieną kartą per mėnesį.

4.3 Kontraindikacijos

Ligoniams, sergantiems kepenų ligomis, vitamino B12 nereikėtų skirti, nes gali greitai atsirasti optinio nervo atrofija.
Jautrumas cianokobalaminui.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Ligoniai, jautrūs kitiems kobalaminams (taip pat ir natūraliems, esantiems maiste), gali būti alergiški vitaminui B 12.

Vartojimas vaikams
Normalus paros poreikis labai kinta priklausomai nuo vaiko amžiaus.

Vyresnio amžiaus žmonėms
Specialių tyrimų apie vitamino B 12 poveikį vyresnio amžiaus žmonėms neatlikta, tačiau apie neigiamą jo poveikį vyresnio amžiaus žmonėms duomenų nėra.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vitamino B12 negalima maišyti su B1 ir B6 viename švirkšte, nes kobaltas skatina abiejų vitaminų irimą ir sustiprina tiamino alergizuojamąjį poveikį.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Tyrimų su žmonėmis arba laboratoriniais gyvūnais neatlikta, tačiau apie vitamino B 12 neigiamą įtaką nėščiajai arba vaisiui, vartojant jį kiekiais, neviršijančiais paros poreikio, duomenų nėra.

Žindymo laikotarpis
Tyrimų su žmonėmis arba laboratoriniais gyvūnais neatlikta, tačiau apie vitamino B n neigiamą įtaką nėščiajai arba vaisiui, vartojant jį kiekiais, neviršijančiais paros poreikio, duomenų nėra.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Nepasireiškia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Labai retai gali pasireikšti anafilaksinės arba anafilaktoidinės reakcijos (odos bėrimai, niežulys, dusulys).

4.9 Perdozavimas

Ar galima perdozuoti, nežinoma.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė. Antianeminiai vaistai. Grynas vitaminas B12. ATC kodas  B03B A01.

Veikimas
Vitaminas B 12 yra kofermentas, dalyvaujantis riebalų, angliavandenių metabolizme, baltymų sintezėje bei kitose organizmo medžiagų apykaitos reakcijose. Jis būtinas augimui, ląstelių dalijimuisi, kraujodarai, nukleoproteinų ir mielino sintezei vykti, ypač svarbus metionino folinės rūgšties bei maloninės rūgšties metabolizmui.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Jungimasis su baltymais
Labai didelis.
Pasiskirstymas
Kaupiasi kepenyse (90 proc.), nedaug inkstuose.

Biotransformacija
Kepenyse.

Vidutinis pusinės eliminacijos laikas
Maždaug šešios paros (kepenyse 400 parų).

Poveikio pradžia
Vaisto poveikis prasideda po 60 minučių.

Šalinimas
Biliarinis. Perteklius, viršijantis dienos poreikį, daugiausia pasišalina nepakitęs su šlapimu.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kancerogeninis ir mutageninis poveikis
Tyrimų su žmonėmis arba gyvūnais, neatlikta.6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas
Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Vitamino B12 negalima maišyti su B1 ir B6 viename švirkšte, nes kobaltas skatina abiejų vitaminų irimą ir sustiprina tiamino alergizuojamąjį poveikį.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4 Laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5. Pakuotė ir jos turinys

Vidinė pakuotė. 1 mililitro stiklo ampulė.
Išorinė pakuotė. Kartono dėžutė, kurioje yra 10 ampulių, ir informacinis lapelis.7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

AB “Sanitas”, Vytauto pr. 3, LT - 44354 Kaunas, Lietuvos Respublika
Tel. (8~37) 22 67 25 faks. (8~37) 22 36 96 el. p. info@sanitas.lt. 8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

96/3954/119. PIRMOJO REGISTRAVIMO IR PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo  1996-12-27, perregistravimo – 2002 02 06.10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2007-01-11


II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS


A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

AB „Sanitas“, Vytauto pr. 3, LT - 44354 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 22 67 25 faks. (8~37) 22 36 96 el. p. info@sanitas.lt. B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui

Receptinis vaistinis preparatas.

Kitos sąlygos
Nėra.
III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cianokobalaminas SANITAS 500 mikrogramų/ml injekcinis tirpalas
Cianokobalaminas 2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre tirpalo yra 500 mikrogramų cianokobalamino.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas
Injekcinis vanduo

4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas
10 ampulių po 1 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į veną, į raumenis, po oda. Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

AB “Sanitas”, Vytauto pr. 3, LT – 44354, Kaunas, Lietuva

12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 96/3954/1113. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJAMINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ
AMPULĖS ETIKETĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Cianokobalaminas SANITAS 500 µg/ml injekcinis tirpalas2. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS

AB „Sanitas“ (logo)

3. VARTOJIMO METODAS

i.v./ i.m../ s.c.4. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]5. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}6. KIEKIS (TŪRIS)
1 ml.B. INFORMACINIS LAPELIS
INFORMACINIS LAPELIS

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.Lapelio turinys
1. Kas yra Cianokobalaminas SANITAS ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Cianokobalamino SANITAS
3. Kaip vartoti Cianokobalamino SANITAS
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Cianokobalamino SANITAS laikymo sąlygos
6. Kita informacijaCianokobalaminas SANITAS 500 mikrogramų/ml injekcinis tirpalas
Cianokobalaminas

- Veiklioji medžiaga yra – cianokobalaminas ( vitaminas B12). Viename ml tirpalo yra 500 mikrogramų cianokobalamino.
- Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas ir injekcinis vanduo.

Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
AB “SANITAS”
Vytauto pr. 3
LT - 44354 Kaunas
Lietuva
Tel. (8~37) 22 67 25 faks. (8~37) 22 36 96 el. p. info@SANITAS.lt. 1. KAS YRA CIANOKOBALAMINAS SANITAS IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Cianokobalaminas SANITAS yra antianeminis vitaminas.
Į rinką tiekiamas kartono dėžutėje, kurioje yra 10 ampulių po 1 ml tirpalo.
Jo vartojama vairių priežasčių sukelto vitamino b12 trūkumo, kuris gali atsirasti dėl vitamino B 12 stokos maiste, sergant hiperchromine makrocitine megaloblastine anemija (piktybine, Adisono -Birmerio), malabsorbcijos sindromu, po skrandžio rezekcijos, esant organiniams žarnyno pakitimams, parazitų invazijai žarnyne, gydymui ir profilaktikai.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CIANOKOBALAMINĄ SANITAS

Vaisto vartoti draudžiama
Vaisto vartoti negalima, jeigu yra sergama kepenų ligomis arba jautrumas cianokobalaminui padidėjęs.

Nėštumas
Tyrimų su žmonėmis arba laboratoriniais gyvūnais neatlikta, tačiau apie vitamino B 12 neigiamą įtaką nėščiajai arba vaisiui, vartojant jį kiekiais, neviršijančiais paros poreikio, duomenų nėra.

Žindymo laikotarpis
Tyrimų su žmonėmis arba laboratoriniais gyvūnais neatlikta, tačiau apie vitamino B n neigiamą įtaką nėščiajai arba vaisiui, vartojant jį kiekiais, neviršijančiais paros poreikio, duomenų nėra.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Nepasireiškia.

Kitokių vaistų vartojimas
Vitamino B 12 negalima maišyti su b 1 ir B6 viename švirkšte, nes kobaltas skatina abiejų vitaminų irimą ir sustiprina tiamino alergizuojamąjį poveikį.3. KAIP VARTOTI CIANOKOBALAMINO SANITAS

Makrocitinei anemijai, visų pirma piktybinei, gydyti pradžioje švirkščiama po 500 mikrogramų kasdien, vėliau palaikomąjai terapijai 500 mikrogramų vieną kartą per mėnesį.
Esant vitamino B12 deficitui, švirkščiama po 100 mikrogramų į raumenis arba po oda vieną savaitę, kasdien, vėliau skiriama 200 mikrogramų cianokobalamino vieną kartą per mėnesį.

Visais atvejais medikamento dozę nustato gydytojas!

Pokyčiai, atsirandantys nutraukus Cianokobalaminao SANITAS vartojimą
Nežinomi.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Labai retai anafilaksinės arba anafilaktoidinės reakcijos (odos bėrimai, niežulys, dusulys).5. CIANOKOBALAMINAS SANITAS 500 mikrogramų/ml INJEKCINIO TIRPALO LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti draudžiama.6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti registravimo liudijimo turėtojas
AB “Sanitas”, Vytauto pr. 3, LT - 44354 Kaunas, Lietuvos Respublika
Tel. (8~37) 22 67 25 faks. (8~37) 22 36 96 el. p. info@sanitas.lt.

Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-01-11

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7