Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

CLARITHROMYCIN-TEVA 500MG TAB. N14

Vaistai
  Gamintojas:
TEVA

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clarithromycin -Teva 250 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 250 mg klaritromicino.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengtos tabletės.

Geltonos, ovalios plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje yra įspaudas “93” kitoje – “7157”.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Klaritromicinas skirtas ūminių ir lėtinių infekcinių ligų, sukeltų klaritromicinui jautrių bakterijų, gydymui.
Viršutinių kvėpavimo takų infekcinės ligos, pvz., faringitas, sinusitas.
Apatinių kvėpavimo takų infekcinės ligos, pvz., lėtinio bronchito paūmėjimas, bendruomenėje įgytas plaučių uždegimas.
Lengva ar vidutinio sunkumo odos ir minkštųjų audinių infekcinė liga.
Helicobacter pylori išnaikinimas pacientams, kuriems yra su Helicobacter pylori susijusių opų, tinkamu klaritromicino, antibakterinių medikamentų ir vaisto nuo pepsinės opos deriniu. (žr. 4.2 skyrių).
Reikia atsižvelgti į oficialias tinkamo antibakterinių vaistų vartojimo rekomendacijas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Klaritromicino dozavimas priklauso nuo ligonio sveikatos būklės. Bet kuriuo atveju jį turi nustatyti gydytojas.
Yra tiekiamos 250 mg ir 500 mg tabletės.
Suaugę žmonės ir paaugliai
Įprastinė dozė yra 250 mg du kartus per parą. Jei liga sunki, dozę galima didinti, iki 500 mg 2 kartus per parą.
Sergant kvėpavimo takų ligomis, dėl didelio kai kurių mikroorganizmų, pvz., S. pneumoniae, atsparumo pirmojo pasirinkimo antibiotiku išlieka penicilinas. Klaritromicinu galima gydyti tokiu atveju, jeigu yra padidėjęs jautrumas penicilinui arba šio medikamento negalima vartoti dėl kitokių priežasčių.
Vaikai
Jaunesniems kaip 12 metų vaikams, kurių svoris yra mažesnis kaip 30 kg, klaritromicino tabletės netinka. Šiems pacientams yra tinkamesnių vaisto formų.
Pagyvenę pacientai
Dozavimas toks pats, kaip suaugusiems.
Helicobacter pylori išnaikinimas suaugusiems ligoniams
Ligoniams, kuriems yra pepsinės opos, susijusios su Helicobacter pylori, galima vartoti du kartus per parą po 500 mg klaritromicino kartu su tinkamais antimikrobiniais preparatais bei protonų siurblio inhibitoriais.
Inkstų veiklos sutrikimas
Ligoniams, išskyrus pacientus, sergančius sunkiu inkstų veiklos sutrikimu (kreatinino klirensas mažesnis negu 30 ml/min.), dozavimo koreguoti paprastai nereikia. Jei jį koreguoti būtina, paros dozę reikia mažinti pusiau, t. y. gerti kartą per parą 250 mg arba, jei infekcinė liga sunki, du kartus per parą po 250 mg. Jiems medikamento galima vartoti ne ilgiau kaip 14 parų.
Gydymo trukmė
Gydymo klaritromicinu trukmė priklauso nuo ligonio sveikatos būklės. Bet kuriuo atveju ją turi nustatyti gydytojas.
Paprastai gydoma 7–14 parų.
Po to, kai išnyksta visi ligos simptomai, vaisto reikėtų vartoti ne mažiau kaip 2 paras.
Streptococcus pyogenes (A grupės beta hemolizinių streptokokų) sukeltą infekcinę ligą reikia gydyti ne trumpiau kaip 10 parų.
Helicobacter pylori išnaikinti reikalingas 7 parų kombinuotasis gydymas (pvz., vartoti du kartus per parą po 500 mg klaritromicino, t. y. du kartus po dvi 250 mg tabletes arba du kartus po vieną 500 mg tabletę, kartu su 1000 mg amoksicilino du kartus per parą ir 20 mg omeprazolo du kartus per parą).
Vartojimo metodas
Klaritromicino vartojimo laikas nuo valgymo nepriklauso (žr. 5.2 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai klaritromicinui, kitiems makrolidų grupės antibiotikams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Vartoti kartu su skalsių alkaloidų dariniais (žr.4.5 skyrių).
Vartoti kartu su cizapridu, pimozidu, astemizolu ar terfenadinu. Dėl padidėjusio cizaprido, pimozido ar terfenadino kiekio kraujo plazmoje gali pailgėti QT ir atsirasti širdies ritmo sutrikimai, įskaitant skilvelių tachikardiją, skilvelių virpėjimą bei Torsades de Pointes, t. y. dvikryptę verpstinę paroksizminę skilvelių tachikardiją. Panašus poveikis pasireiškė vartojant astemizolo kartu kitais makrolidų grupės antibiotikais (žr.4.5 skyrių).
Hipokalemija (QT trukmės pailgėjimo rizika).
Klaritromicino vartojimas kartu su simvastatinu ar lovastatinu. Gydymo klaritromicinu laikotarpiu būtina pertraukti bet kurio iš minėtų medikamentų vartojimą.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Klaritromicinas daugiausia šalinamas per kepenis, todėl pacientams, kuriems yra kepenų veiklos sutrikimas arba kurie kartu vartoja vaistų, galinčių sukelti hepatotoksinį poveikį, minėto antibiotiko reikia vartoti atsargiai.
Jei nepakankama inkstų veikla, atsižvelgiant į pakenkimo laipsnį reikia tinkamai sumažinti klaritromicino, kaip ir kitų antibiotikų, dozavimą (žr. 4.2 skyrių). Reikia atsižvelgti, kad pagyvenusiems pacientams gali būti sutrikusi inkstų veikla.
Helicobacter pylori išnaikinimui vartojant klaritromicino, galima šiam antibiotikui atsparių mikroorganizmų selekcija.
Jei yra padidėjęs paciento jautrumas linkomicinui ir klindamicinui, jis gali būti padidėjęs ir klaritromicinui. Vadinasi, tokiems ligoniams klaritromicino reikia skirti atsargiai.
Jei klaritromicino vartojama ilgiau ar pakartotinai, gali pasireikšti vaisto poveikiui atsparių mikroorganizmų superinfekcija. Tokiu atveju gydymą klaritromicinu reikia nutraukti.
Pacientams, vartojantiems plataus spektro antibiotikų, buvo nustatyta pseudomembraninio kolito atvejų, todėl reikia pagalvoti apie šį sutrikimą, jei gydymo klaritromicinu metu ar jį baigus pacientui prasideda sunkus viduriavimas.
Kaip žinoma iš kitų makrolidų vartojimo, klaritromicinas gali sukelti sunkiosios miastenijos paūmėjimą ar pasunkėjimą, todėl ligoniams, sergantiems sunkiąja miastenija, jo reikia vartoti atsargiai.
Dėl QT intervalo pailgėjimo rizikos klaritromicino reikia vartoti atsargiai pacientams, kuriems buvo širdies skilvelių aritmija, kurie serga vainikinių kraujagyslių ligomis, sunkiu širdies veiklos nepakankamumu, kuriems yra nekompensuota hipokalemija ir/ar hipomagnezemija, bradikardija (per minutę širdis susitraukia rečiau kaip 50 kartų) arba kurie kartu vartoja vaistinių preparatų, ilginančių QT intervalą. Pacientams, kuriems yra įgimtas arba nustatytas įgytas QT intervalo pailgėjimas, klaritromicino vartoti negalima (žr. 4.5 skyrių).
Jei pacientas gydomas CYP3A4 fermentų induktoriais, klaritromicino reikia vartoti atsargiai (žr. 4.5 skyrių).
Klaritromicinas yra CYP3A4 fermentų inhibitorius, todėl jo vartoti kartu su vaistais, kuriuos žymiu mastu metabolizuoja minėti fermentai, galima tik tokiu atveju, jei gydyti klaritromicinu neabejotinai būtina (žr. 4.5 skyrių).
Klaritromicinas slopina kai kurių HMG-CoA reduktazės inhibitorių metabolizmą, todėl kraujo plazmoje padidėja pastarųjų medikamentų koncentracija (žr. 4.3 ir 4.5 skyrių).
Šio medikamento sudėtyje yra tartrazino, kuris gali sukelti alerginę reakciją.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vartoti kartu draudžiama
Klaritromicino draudžiama vartoti kartu su simvastatinu, lovastatinu, terfenadinu, cizapridu, pimozidu ir skalsių alkaloidais.
Kitų vaistų įtaka klaritromicino tablečių poveikiui
Klaritromiciną metabolizuoja CYP 3A4 fermentai. Vadinasi, stiprūs šių fermentų inhibitoriai gali slopinti klaritromicino metabolizmą, todėl kraujo plazmoje gali padidėti jo koncentracija.
Nors klaritromicino vartojant kartu su omeprazolu plazmoje gali padidėti abiejų medikamentų koncentracija, dozavimo koreguoti nereikia. Klaritromicino koncentracija plazmoje gali padidėti, jei šio vaisto vartojama kartu su ranitidinu ar antacidiniais preparatais, tačiau dozavimo koreguoti nereikia.
Nustatyta, ritonaviras (3 kartus per parą po 200 mg) slopina kartu su juo vartojamo klaritromicino (2 kartus per parą po 500 mg) metabolizmą, todėl pastarojo vaisto Cmax, Cmin ir AUC padidėja atitinkamai 31 %, 182 % ir 77 %. Beveik visiškai nuslopinamas aktyvaus 14-OH-hidroksimetabolito formavimasis. Jei inkstų veikla normali, mažinti bendrąją klaritromicino dozę tikriausiai nebūtina, tačiau paros dozė turi būti ne didesnė kaip 1 g. Reikia apsvarstyti, ar pacientams, kurių sutrikusi inkstų veikla, nereikia mažinti dozės. Jei kreatinino klirensas 30 – 60 ml/min., klaritromicino dozę reikia mažinti 50 %, jei jis mažesnis negu 30 ml/min. – 75 %.
Vaistiniai preparatai, kurie indukuoja CYP3A4, pvz., rifampicinas, fenitoinas, karbamazepinas, fenobarbitalis, jonažolių preparatai, gali skatinti klaritromicino metabolizmą, todėl šio vaisto koncentracija kraujyje gali tapti mažesnė už gydomąją ir sumažėti jo veiksmingumas. Jei būtina vartoti klaritromicino, galbūt reikės padidinti šio medikamento dozę ir atidžiai stebėti jo veiksmingumą bei saugumo rodmenis. Be to, galbūt reikės stebėti CYP3A4 induktorių kiekį plazmoje. Jis gali padidėti, kadangi klaritromicinas gali slopinti CYP3A4 fermentų aktyvumą (be to, žr. preparato charakteristikų santraukos informaciją, tiesiogiai susijusią su CYP3A4 inhibitorių skyrimu). Rifabutino vartojant kartu su klaritromicinu, serume padidėja rifabutino kiekis ir sumažėja klaritromicino kiekis, todėl būna didesnė uveito rizika.
Klaritromicino įtaka kitų vaistų poveikiui
Klaritromicinas yra jį metabolizuojančio CYP3A4 fermento ir transporto baltymo P-glikoproteino inhibitorius. Įvairių CYP3A4 substratų slopinimo laipsnį sunku numatyti, vadinasi, ligoniams, gydomiems vaistais, kurie yra CYP3A4 substratai, klaritromicino reikėtų nevartoti, išskyrus atvejus, kai CYP3A4 substratų kiekį plazmoje, gydomąjį poveikį ar nepageidaujamus reiškinius galima nuolat atidžiai stebėti. Jei klaritromicino vartojama kartu su vaistais, kurie yra CYP3A4 substratai, gali reikėti mažinti pastarųjų medikamentų dozę arba gydymo klaritromicinu laikotarpiu nutraukti jų vartojimą.
Vaistiniai preparatai, galintys ilginti QT intervalą
Nustatyta, kad klaritromicinas slopina cizaprido ir terfenadino metabolizmą. Terfenadino koncentracija plazmoje padidėja 2 – 3 kartus. Šie pokyčiai yra susiję QT pailgėjimu ir širdies ritmo sutrikimų, įskaitant skilvelių tachikardiją, virpėjimą bei Torsades de Pointes, atsiradimu. Panašių simptomų pastebėta ligoniams, kurie gydymo pimozidu metu vartojo klaritromicino. Klaritromicino vartoti kartu su terfenadinu, cizapridu ar pimozidu draudžiama (žr. 4.3 skyrių).
Ligoniams, kurie klaritromicino vartojo kartu su chinidinu ar dizopiramidu, pastebėta Torsades de Pointes atvejų, todėl minėtų medikamentų kartu reikia nevartoti arba kraujo plazmoje atidžiai stebėti chinidino ar dizopiramido kiekį, kad būtų galima patikslinti dozę. Būtina užtikrinti atsargumą, jei klaritromicino vartoja pacientai, gydomi vaistiniais preparatais, kurie gali ilginti QT (žr. 4.4 skyrių).
HMG-CoA reduktazės inhibitoriai
Klaritromicinas slopina kai kurių HMG-CoA reduktazės inhibitorių metabolizmą, todėl kraujo plazmoje padidėja pastarųjų medikamentų koncentracija. Vartojant klaritromicino kartu su simvastatinu ar lovastatinu, pastebėta rabdomiolizės, susijusios su pastarųjų medikamentų kiekio kraujo plazmoje padidėjimu, atvejų. Dėl to klaritromicino negalima vartoti kartu su simvastatinu ar lovastatinu. Panaši klaritromicino sąveika galima su atorvastatinu ir silpnesnė sąveika su cerivastatinu. Jeigu pacientui, kuris vartoja atorvastatino ar cerivastatino, reikalingas gydymas klaritromicinu, jo metu reikia stebėti, ar ligoniui neatsiranda miopatijos požymių ir simptomų.
Kraujagysles sutraukiantys skalsių preparatai (pvz., dihidroergotaminas, ergotaminas)
Skalsių alkaloidų preparatų vartojant kartu su makrolidų grupės antibiotikais, dėl skalsių alkaloidų kiekio kraujo plazmoje padidėjimo pastebėta ergotizmo atvejų. Minėtų grupių medikamentų vartoti kartu draudžiama (žr. 4.3 skyrių).
Benzodiazepinai
Midazolamo vartojant kartu su klaritromicino tabletėmis (du kartus per parą po 250 mg), suleisto į veną midazolamo AUC padidėjo 2,7 karto, išgerto – 7 kartus, todėl jo kartu su klaritromicinu reikėtų negerti. Jeigu vartojant klaritromicino į veną injekuojama midazolamo, būtina atidžiai stebėti ligonio būklę, kad būtų galima patikslinti dozę. Tokios pačios atsargumo priemonės tinka ir vartojant benzodiazepinų, kuriuos metabolizuoja CYP3A4, ypač triazolamo, bei alprazolamo. Benzodiazepinų, kurių nemetabolizuoja CYP3A4 (temazepamo, nitrazepamo, lorazepamo), sąveika su klaritromicinu tikriausiai nepasireiškia.
Ciklosporinas, takrolimuzas, sirolimuzas
Klaritromicino vartojant kartu su ciklosporino ar takrolimuzo kraujo plazmoje nustatyta daugiau negu 2 kartus didesnė ciklosporino ir takrolimuzo Cmin. Panašus pokytis tikriausiai atsiras ir vartojant sirolimuzo. Jeigu ligonis, vartojantis vieno iš minėtų imunodepresantų, pradedamas gydyti klaritromicinu, būtina atidžiai stebėti ciklosporino, takrolimuzo ar sirolimuzo kiekį kraujo plazmoje ir prireikus mažinti jų dozę. Šiems ligoniams nutraukus gydymą klaritromicinu ciklosporino, takrolimuzo ar sirolimuzo dozės tikslinimui vėl būtina atidžiai stebėti jų kiekį kraujo plazmoje.
Digoksinas
Klaritromicinas, vartojamas kartu su dioksinu, gali didinti šio vaisto koncentraciją kraujo plazmoje. Patariama apsvarstyti, ar ligoniams, gydomiems digoksinu, pradedant ar baigiant vartoti klaritromicino nereikia stebėti digoksino kiekį kraujo plazmoje, kadangi gali prireikti keisti jo dozę.
Teofilinas
Teofilino vartojančiam pacientui išgėrus klaritromicino, serume padidėja teofilino kiekis, bei didėja jo toksinis poveikis.
Varfarinas
Klaritromicinas gali stiprinti kartu su juo vartojamo varfarino poveikį, todėl minėtų vaistų vartojančiam ligoniui reikia dažnai tikrinti protrombino laiką.
Zidovudinas
Jei užkrėsti ŽIV suaugę žmonės geria klaritromicino tablečių kartu su zidovudinu, kraujyje pusiausvyrinė zidovudino koncentracija būna mažesnė, negu vartojant vieno zidovudino. Šis pokytis labai sumažėja, jei tarp abiejų medikamentų vienkartinės dozės gėrimo daroma 1 – 2 valandų pertrauka. Vaikams minėto pokyčio nepastebėta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Daugiau negu 200 moterų, kurios per pirmuosius tris nėštumo mėnesius vartojo klaritromicino, stebėjimo metu neabejotinų teratogeninio ir šalutinio poveikio ar poveikio naujagimio sveikatai įrodymų nenustatyta. Nedidelio skaičiaus moterų, per pirmuosius tris nėštumo mėnesius vartojusių klaritromicino, stebėjimo duomenys rodo, kad gali didėti persileidimo rizika. Iki šiol kitų svarbių epidemiologinių duomenų nėra. Tyrimų su gyvūnais metu pastebėtas toksinis poveikis dauginimuisi (žr. 5.3 skyrių). Rizika žmogui nežinoma. Nėščias moteris klaritromicinu gydyti galima tik atidžiai apsvarsčius naudos ir rizikos santykį.
Žindymas
Klaritromicinas ir jo aktyvus metabolitas išsiskiria su žindyvės pienu. Vadinasi, žindomam kūdikiui gali prasidėti viduriavimas ir atsirasti grybelių sukelta gleivinės infekcija, todėl žindymą reikėtų nutraukti. Reikia pagalvoti apie padidėjusio jautrumo atsiradimo galimybę. Motinos gydymo nauda turi būti didesnė už riziką kūdikiui.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenų apie klaritromicino įtaką gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus, nėra. Dirbant minėtą darbą reikia atsižvelgti į galimas nepageidaujamas reakcijas (galvos sukimąsi, svaigimą, sumišimą, orientacijos sutrikimą).

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Suaugusiems žmonėms, vartojantiems klaritromicino tablečių, dažniausiai pastebėti nepageidaujami reiškiniai buvo viduriavimas (3 %), pykinimas (3 %), skonio pakitimas (3 %), virškinimo sutrikimas (2 %), pilvo skausmas ar kitoks negalavimas (2 %) ir galvos skausmas (2 %).
Šiame skyriuje išvardyti nepageidaujami reiškiniai vertinami taip: labai dažni (>1/10), dažni (>1/100, <1/10), nedažni (>1/1000, <1/100), reti (>1/10000, <1/1000), labai reti (<1/10000).
Infekcijos ir infestacijos
Dažni. Burnos kandidamikozė.
Ilgiau vartojant klaritromicino, kaip ir kitokių antibiotikų, gali pradėti intensyviai daugintis vaisto poveikiui atsparūs mikroorganizmai.
Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
Nedažni. Leukocitų kiekio sumažėjimas.
Labai reti. Trombocitopenija.
Imuninės sistemos sutrikimai
Nedažni. Alerginė reakcija, kurios diapazonas yra nuo dilgėlinės ir nedidelio odos išbėrimo iki anafilaksijos.
Psichikos sutrikimai
Labai reti. Nerimas, nemiga, haliucinacijos, psichozė, orientacijos sutrikimas, depersonalizacija, slogūs sapnai ir sumišimas.
Nervų sistemos sutrikimai
Dažni. Galvos skausmas, uoslės pakitimas.
Labai reti. Galvos svaigimas, sukimasis, parestezija, traukuliai.
Ausies ir labirinto sutrikimai
Reti. Spengimas ausyse.
Labai reti. Laikinas kurtumas.
Širdies sutrikimai
Labai reti. QT pailgėjimas, skilvelių tachikardija ir Torsades de Pointes.
Virškinimo trakto sutrikimai
Dažni. Pykinimas, viduriavimas, vėmimas, pilvo skausmas, virškinimo sutrikimas, burnos gleivinės, liežuvio uždegimas, praeinantis liežuvio ir dantų spalvos pokytis, skonio iškrypimas, t. y. metalo ar kartaus skonio atsiradimas.
Labai reti. Pankreatitas. Vartojant klaritromicino labai retai pasireikšdavo įvairaus sunkumo (nuo lengvo iki pavojingo gyvybei) pseudomembraninis kolitas.
Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai
Reti. Kepenų veiklos sutrikimas, kuris paprastai būna laikinas ir praeina be pasekmių, hepatitas, tulžies sąstovis su gelta arba be geltos.
Labai reti. Ligoniams, ypač tokiems, kurie serga kepenų liga ar vartoja hepatotoksinių vaistinių preparatų, buvo mirtino kepenų veiklos nepakankamumo atvejų.
Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai reti. Stivenso ir Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė.
Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Nedažni. Artralgija, mialgija.
Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai
Labai reti. Intersticinis nefritas, inkstų veiklos nepakankamumas.
Tyrimai
Dažni. Šlapalo kiekio kraujyje padidėjimas.
Nedažni. Protrombino laiko pailgėjimas, kreatinino kiekio serume padidėjimas, kepenų veiklos rodmenų pakitimas (padidėjęs transaminazių aktyvumas).
Labai reti. Hipoglikemija, ypač ligoniams, kartu vartojantiems insulino ir kitų antidiabetinių vaistinių preparatų.

4.9 Perdozavimas

Apsinuodijimo simptomai
Pranešimų duomenimis, išgėrus didelę dozę klaritromicino gali atsirasti poveikio virškinimo traktui simptomų. Perdozavimo simptomai didele dalimi gali atitikti nepageidaujamus reiškinius. Pacientui, kuris anksčiau sirgo bipoliniu sutrikimu, išgėrus 8 gramus klaritromicino, atsirado psichikos pokyčių, paranojinis elgesys, hipokalemija ir hipoksemija.
Apsinuodijimo gydymas
Perdozavus specifinio priešnuodžio nėra. Sumažinti klaritromicino kiekį serume kraujo ir pilvaplėvės dialize neįmanoma.
Atsiradus perdozavimo sukeltų nepageidaujamų reakcijų, reikia išplauti skrandį ir pradėti palaikomąjį gydymą. Labai retai gali pasireikšti sunki ūminė alerginė reakcija, pvz., anafilaksinis šokas. Pastebėjus pirmuosius padidėjusio jautrumo reakcijos simptomus, būtina nutraukti klaritromicino vartojimą ir nedelsiant pradėti taikyti reikiamas priemones.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė. Sistemiškai veikiantys antibakteriniai vaistai, makrolidai.
ATC kodas. J01F A09
Veikimo būdas
Klaritromicinas yra pusiausintetinis eritromicino A darinys. Jis sukelia antibakterinį poveikį, kadangi sutrikdo bakterijos baltymų sintezę. Klaritromicinas prisijungia prie jam jautrios bakterijos ribosomų 50S subvieneto, todėl sutrinka baltymo sintezė. Jis daro stiprų poveikį daugeliui aerobinių ir anaerobinių gramteigiamų bei gramneigiamų mikroorganizmų. Paprastai klaritromicino mažiausia slopinamoji koncentracija (MIC) yra du kartus mažesnė negu eritromicino MIC.
Klaritromicino 14-hidroksimetabolitas taip pat sukelia antimikrobinį poveikį. Jo MIC yra toks pats ar net du kartus didesnis, negu pirminio junginio, išskyrus H. influenzae, kuriam 14-hidroksimetabolitas, palyginti su pirminiu junginiu, daro daugiau negu du kartus stipresnį poveikį.
Atsparumo mechanizmai
Atsparumas makrolidams gali pasireikšti trimis būdais: antibiotiko veikimo vietos pokyčiu, jo struktūros ir/ar transporto (šalinimo) modifikavimu. Atsparumas gali būti perduodamas per chromosomas ar plazmides, gali būti indukuojamas ar egzistuoti visą laiką. Makrolidams atsparios bakterijos gamina fermentus, kurie metilina ribosomų RNR adenino liekaną, todėl slopinamas antibiotiko prisijungimas prie ribosomos. Makrolidams atsparūs mikroorganizmai yra atsparūs ir linkozamidams bei steptograminui B. Šio kryžminio atsparumo pagrindas yra prisijungimo prie ribosomų vietų metilinimas. Klaritromicinas taip pat yra stiprus šio fermento induktorius. Be to, makrolidai sukelia bakteriostatinį poveikį, kadangi slopina ribosomų peptidiltransferazę.

Tarp klaritromicino, eritromicino ir azitromicino būna visiškas kryžminis atsparumas. Meticilinui atsparūs stafilokokai ir penicilinui atsparus Streptococcus pneumoniae būna atsparūs ir makrolidams, pvz., klaritromicinui.
Atskaitos taškai
NCCLS (JAV nacionalinis klinikinės laboratorijos standartų komitetas) 2003 m. nustatė klaritromicinui tokius atskaitos taškus.
Staphylococcus padermės yra jautrios, jei MIC ( 2 mikrogramai/ml, atsparios, jei MIC ( 8 mikrogramai/ml;
Haemophilus padermės yra jautrios, jei MIC ( 8 mikrogramai/ml;
Streptococcus padermės, įskaitant Streptococcus pneumoniae, yra jautrios, jei MIC ( 0,25 mikrogramai/ml, atsparios, jei MIC ( 1 mikrogramas/ml.
Jautrumas
Atrinktų padermių atsparumo vaisto poveikiui paplitimas gali skirtis net ik pagal geografiją, bet ir pagal laiką, todėl pageidautina lokali informacija apie atsparumą, ypač jei gydoma sunki infekcinė liga. Būtinu atveju, kai įtariama, jog vyraujantis lokalus atsparumas yra susijęs mažiausiai su kelių rūšių infekcijų sukėlėjais, reikia konsultuotis su ekspertu.
Paprastai jautrios padermės (t. y. visose ES valstybėse padermių atsparumas yra mažesnis negu 10 %)

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

A grupės sterptokokai

B grupės streptokokai

C, F, G grupės streptokokai

Aerobiniai, gramneigiami mikroorganizmai

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Legionella padermės

Anaerobiniai mikroorganizmai

Bacteroides padermės

Peptococcus/Peptostreptococcus padermės

Clostridium padermės, išskyrus Clostridium difficile

Fusobacterium padermės

Kiti mikroorganizmai

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae

Padermės, kurių įgytas atsparumas gali kelti problemų(t. y. bent vienoje ES valstybėje padermių atsparumas yra 10 % arba didesnis)

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

Staphylococcus aureus (meticilinui jautrios padermės)

Streptococcus pneumoniae*

Aerobiniai, gramneigiami mikroorganizmai

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Mikroorganizmai, kuriems būdingas atsparumas

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

Enterococcus padermės

Staphylococcus aureus (meticilinui ar eritromicinui atsparios padermės)

Kiti mikroorganizmai

Mycobacterium tuberculosis
*Komentarai dėl atsparumo pateikti poskyryje “Atsparumo mechanizmai”5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija
Išgėrus klaritromicino, jis greitai ir visiškai absorbuojamas iš virškinimo trakto, pirmiausiai iš tuščiosios žarnos, tačiau ekstensyviai metabolizuojamas pirmo prasiskverbimo per kepenis metu. 250 mg klaritromicino tablečių absoliutus biologinis prieinamumas yra maždaug 50 %. Maistas šiek tiek lėtina absorbciją, klaritromicino tablečių biologiniam prieinamumui įtakos nedaro, medikamento vartojimas nuo valgymo laiko nepriklauso. Maistas šiek tiek lėtina klaritromicino absorbciją, tačiau biologinio prieinamumo laipsniui įtakos nedaro, todėl klaritromicino tablečių vartojimas nuo valymo laiko nepriklauso. Klaritromicinas (6-O-metileritromicinas) dėl savo cheminės struktūros yra gana atsparus skrandžio rūgšties poveikiui. Suaugusiam žmogui geriant du kartus per parą po 250 mg, didžiausia klaritromicino koncentracija plazmoje buvo 1 – 2 mikrogramai/ml., geriant du kartus per parą po 500 mg, – 2,8 mikrogramai/ml.
Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, mikrobiologiškai aktyvaus 14-hidroksimetabolito didžiausia koncentracija plazmoje buvo 0,6 mikrogramai/ml. Pradėjus gydyti pusiausvyrinė klaritromicino koncentracija kraujo plazmoje nusistovi per dvi paras.
Pasiskirstymas
Klaritromicinas gerai prasiskverbia į įvairius skyrius, jo tariamasis pasiskirstymo tūris yra 200 – 400 l. Klaritromicino koncentracija kai kuriuose audiniuose būna kelis kartus didesnė negu kraujyje. Didesnis vaisto kiekis būna plaučiuose ir migdolinėse liaukose. Be to, klaritromicinas prasiskverbia per skrandžio gleives.
Jei kraujyje yra gydomoji koncentracija, maždaug 80 % klaritromicino yra junginių su baltymais forma.
Biotransformacija ir šalinimas
Klaritromiciną greitai ir ekstensyviai metabolizuoja kepenys. Metabolizmo metu vyksta daugiausia N-dealkilinimo, oksidavimo ir stereospecifinio hidroksilinimo C14 padėtyje reakcijos.
Klaritromicino farmakokinetika yra netiesinė, kadangi didelės dozės įsotina jo metabolizmą kepenyse. Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, pusinės eliminacijos periodas trunka 2 – 4 valandas. Jis pailgėja, t. y. trunka 5 val., jei geriama du kartus per parą po 500 mg klaritromicino. Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, aktyvaus 14-hidroksimetabolito pusinės eliminacijos periodas trunka 5 – 6 valandas.
Išgėrus radioaktyvaus klaritromicino, su išmatomis pašalinama 70 – 80 % radioaktyviųjų medžiagų. 20 – 30 % klaritromicino dozės pašalinama su šlapimu nepakitusia forma. Ši dalis padidėja, jei vartojama didesnė dozė. Nesumažinus dozės ligoniams, sergantiems inkstų veiklos nepakankamumu, kraujo plazmoje būna didesnis klaritromicino kiekis.
Apskaičiuota, kad bendrasis plazmos klirensas yra maždaug 700 ml/min., inkstų klirensas – maždaug 170 ml/min.
Specialių grupių pacientai
Inkstų veiklos sutrikimas. Dėl susilpnėjusios inkstų veiklos kraujo plazmoje būna didesnis klaritromicino ir jo veiklaus metabolito kiekis.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

4 savaičių tyrimo su gyvūnais duomenimis, klaritromicino toksinis poveikis priklauso nuo dozės ir jos vartojimo trukmės. Visiems gyvūnams pirmieji toksinio poveikio požymiai pasireiškė kepenims, kurių pažeidimas 14 parų laikotarpiu nustatytas šunims ir beždžionėms. Su šiuo toksiniu poveikiu susijusio sisteminio ekspozicijos lygio smulkmenos nežinomos, tačiau toksinė dozė yra neabejotinai didesnė už žmogui rekomenduojamą gydomąją dozę.
Klaritromicino tyrimų in vitro ir in vivo metu mutageninio poveikio nepastebėta.
Toksinio poveikio dauginimuisi tyrimų su triušiais, kuriems į veną buvo suleidžiama dozė, du kartus didesnė už gydomąją dozę, ir beždžionėmis, kurioms buvo sugirdoma dozė, 10 kartų didesnė už gydomąją dozę, metu padažnėjo savaiminių persileidimų. Šios dozės buvo susiję su toksiniu poveikiu patelėms. Tyrimų su žiurkėmis metu teratogeninio ir embriotoksinio poveikio nepastebėta. Vis dėlto, žiurkių, kurios kasdien vartojo 150 mg/kg kūno svorio dozę, atsivestiems jaunikliams pastebėta širdies ir kraujagyslių sistemos sklaidos defektų. Pelių, kurios vartojo dozę, 70 kartų didesnę už gydomąją dozę, atsivestiems jaunikliams nustatytas įvairus (3 – 30 %) gomurio plyšio atvejų dažnumas. 6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Branduolio sudėtis
Karboksimetilkrakmolo natrio druska
Mikrokristalinė celiuliozė
Povidonas (PVK K-30)
Magnio hidroksidas
Kroskarmeliozės natrio druska
Koloidinis bevandenis silicio dioksidas
Stearino rūgštis
Magnio stearatas
Plėvelės sudėtis
Hipromeliozė (E 464)
Titano dioksidas (E 171)
Makrogolis 400
Tartrazinas (E 102)
Raudonasis AC (E 129)
Indigokarminas (E 132)
Vanilinas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Lizdines plokšteles laikyti išorinėje kartono dėžutėje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Skaidraus ar balto matinio PVC arba PVC/PVdC ir aliuminio folijos lizdinės plokštelės, kuriose yra 8, 10, 12, 14, 16, 30 arba 100, kalendorinė pakuotė, kurioje yra 14, ir pakuotė gydymo įstaigai, kurioje yra 20 arba 120 (10x12) plėvele dengtų tablečių.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Nyderlandai8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

N10 - LT/1/06/0450/001
N12 - LT/1/06/0450/002
N14 - LT/1/06/0450/003
N20 - LT/1/06/0450/004
N120 - LT/1/06/0450/0059. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2006-03-1010. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-10-09Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clarithromycin -Teva 500 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg klaritromicino.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengtos tabletės.

Šviesiai geltonos, ovalios plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje yra įspaudas “93” kitoje – “7158”.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Klaritromicinas skirtas ūminių ir lėtinių infekcinių ligų, sukeltų klaritromicinui jautrių bakterijų, gydymui
Viršutinių kvėpavimo takų infekcinės ligos, pvz., faringitas, sinusitas.
Apatinių kvėpavimo takų infekcinė liga, pvz., lėtinio bronchito paūmėjimas, bendruomenėje įgytas plaučių uždegimas.
Lengva ar vidutinio sunkumo odos ir minkštųjų audinių infekcinė liga.
Helicobacter pylori išnaikinimas pacientams, kuriems yra su Helicobacter pylori susijusių opų, tinkamu klaritromicino, antibakterinių medikamentų ir vaisto nuo pepsinės opos deriniu. (žr. 4.2 skyrių).
Reikia atsižvelgti į oficialias tinkamo antibakterinių vaistų vartojimo rekomendacijas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Klaritromicino dozavimas priklauso nuo ligonio sveikatos būklės. Bet kuriuo atveju jį turi nustatyti gydytojas.
Yra tiekiamos 250 mg ir 500 mg tabletės.
Suaugę žmonės ir paaugliai
Įprastinė dozė yra 250 mg du kartus per parą.
Jei liga sunki, dozę galima didinti, iki 500 mg 2 kartus per parą.
Sergant kvėpavimo takų ligomis, dėl didelio kai kurių mikroorganizmų, pvz., S. pneumoniae, atsparumo pirmojo pasirinkimo antibiotiku išlieka penicilinas. Klaritromicinu galima gydyti tokiu atveju, jeigu yra padidėjęs jautrumas penicilinui arba šio medikamento negalima vartoti dėl kitokių priežasčių.
Vaikai
Jaunesniems kaip 12 metų vaikams, kurių svoris yra mažesnis kaip 30 kg, klaritromicino tabletės netinka. Šiems pacientams yra tinkamesnių vaisto formų.
Pagyvenę pacientai
Dozavimas toks pats, kaip suaugusiems.
Helicobacter pylori išnaikinimas suaugusiems ligoniams
Ligoniams, kuriems yra pepsinės opos, susijusios su Helicobacter pylori, galima vartoti du kartus per parą po 500 mg klaritromicino kartu su tinkamais antimikrobiniais preparatais bei protonų siurblio inhibitoriais.
Inkstų veiklos sutrikimas
Ligoniams, išskyrus pacientus, sergančius sunkiu inkstų veiklos sutrikimu (kreatinino klirensas mažesnis negu 30 ml/min.), dozavimo koreguoti paprastai nereikia. Jei jį koreguoti būtina, paros dozę reikia mažinti pusiau, t. y. gerti kartą per parą 250 mg arba, jei infekcinė liga sunki, du kartus per parą po 250 mg. Jiems medikamento galima vartoti ne ilgiau kaip 14 parų.
Gydymo trukmė
Gydymo klaritromicinu trukmė priklauso nuo ligonio sveikatos būklės. Bet kuriuo atveju ją turi nustatyti gydytojas.
Paprastai gydoma 7–17 parų.
Po to, kai išnyksta visi ligos simptomai, vaisto reikėtų vartoti ne mažiau kaip 2 paras.
Streptococcus pyogenes (A grupės beta hemolizinių streptokokų) sukeltą infekcinę ligą reikia gydyti ne trumpiau kaip 10 parų.
Helicobacter pylori išnaikinti reikalingas 7 parų kombinuotasis gydymas (pvz., vartoti du kartus per parą po 500 mg klaritromicino, t. y. du kartus po dvi 250 mg tabletes arba du kartus po vieną 500 mg tabletę, kartu su 1000 mg amoksicilino du kartus per parą ir 20 mg omeprazolo du kartus per parą).
Vartojimo metodas
Klaritromicino vartojimo laikas nuo valgymo nepriklauso (žr. 5.2 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai klaritromicinui, kitiems makrolidų grupės antibiotikams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Vartoti kartu su skalsių alkaloidų dariniais (žr.4.5 skyrių).
Vartoti kartu su cizapridu, pimozidu, astemizolu ar terfenadinu. Dėl padidėjusio cizaprido, pimozido ar terfenadino kiekio kraujo plazmoje gali pailgėti QT ir atsirasti širdies ritmo sutrikimai, įskaitant skilvelių tachikardiją, skilvelių virpėjimą bei Torsades de Pointes, t. y. dvikryptę verpstinę paroksizminę skilvelių tachikardiją. Panašus poveikis pasireiškė vartojant astemizolo kartu kitais makrolidų grupės antibiotikais (žr.4.5 skyrių).
Hipokalemija (QT trukmės pailgėjimo rizika).
Klaritromicino vartojimas kartu su simvastatinu ar lovastatinu. Gydymo klaritromicinu laikotarpiu būtina pertraukti bet kurio iš minėtų medikamentų vartojimą.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Klaritromicinas daugiausia šalinamas per kepenis, todėl pacientams, kuriems yra kepenų veiklos sutrikimas arba kurie kartu vartoja vaistų, galinčių sukelti hepatotoksinį poveikį, minėto antibiotiko reikia vartoti atsargiai.
Jei nepakankama inkstų veikla, atsižvelgiant į pakenkimo laipsnį reikia tinkamai sumažinti klaritromicino, kaip ir kitų antibiotikų, dozavimą (žr. 4.2 skyrių). Reikia atsižvelgti, kad pagyvenusiems pacientams gali būti sutrikusi inkstų veikla.
Helicobacter pylori išnaikinimui vartojant klaritromicino, galima šiam antibiotikui atsparių mikroorganizmų selekcija.
Jei yra padidėjęs paciento jautrumas linkomicinui ir klindamicinui, jis gali būti padidėjęs ir klaritromicinui. Vadinasi, tokiems ligoniams klaritromicino reikia skirti atsargiai.
Jei klaritromicino vartojama ilgiau ar pakartotinai, gali pasireikšti vaisto poveikiui atsparių mikroorganizmų superinfekcija. Tokiu atveju gydymą klaritromicinu reikia nutraukti.
Pacientams, vartojantiems plataus spektro antibiotikų, buvo nustatyta pseudomembraninio kolito atvejų, todėl į šią diagnozę būtina atsižvelgti, jei gydymo klaritromicinu metu ar jį baigus pacientui prasideda sunkus viduriavimas.
Kaip žinoma iš kitų makrolidų vartojimo, klaritromicinas gali sukelti sunkiosios miastenijos paūmėjimą ar pasunkėjimą, todėl ligoniams, sergantiems sunkiąja miastenija, jo reikia vartoti atsargiai.
Dėl QT intervalo pailgėjimo rizikos klaritromicino reikia vartoti atsargiai pacientams, kuriems buvo širdies skilvelių aritmija, kurie serga vainikinių kraujagyslių ligomis, sunkiu širdies veiklos nepakankamumu, kuriems yra nekompensuota hipokalemija ir/ar hipomagnezemija, bradikardija (per minutę širdis susitraukia rečiau kaip 50 kartų) arba kurie kartu vartoja vaistinių preparatų, ilginančių QT intervalą. Pacientams, kuriems yra įgimtas arba nustatytas įgytas QT intervalo pailgėjimas, klaritromicino vartoti negalima (žr.4.5 skyrių).
Jei pacientas gydomas CYP3A4 fermentų induktoriais, klaritromicino reikia vartoti atsargiai (žr. 4.5 skyrių).
Klaritromicinas yra CYP3A4 fermentų inhibitorius, todėl jo vartoti kartu su vaistais, kuriuos žymiu mastu metabolizuoja minėti fermentai, galima tik tokiu atveju, jei gydyti klaritromicinu neabejotinai būtina (žr. 4.5 skyrių).
Klaritromicinas slopina kai kurių HMG-CoA reduktazės inhibitorių metabolizmą, todėl kraujo plazmoje padidėja pastarųjų medikamentų koncentracija (žr. 4.3 ir 4.5 skyrių).
Šio medikamento sudėtyje yra tartrazino, kuris gali sukelti alerginę reakciją.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vartoti kartu draudžiama
Klaritromicino draudžiama vartoti kartu su simvastatinu, lovastatinu terfenadinu, cizapridu, pimozidu ir skalsių alkaloidais.
Kitų vaistų įtaka klaritromicino tablečių poveikiui
Klaritromiciną metabolizuoja CYP 3A4 fermentai. Vadinasi, stiprūs šių fermentų inhibitoriai gali slopinti klaritromicino metabolizmą, todėl kraujo plazmoje gali padidėti jo koncentracija.
Nors klaritromicino vartojant kartu su omeprazolu plazmoje gali padidėti abiejų medikamentų koncentracija, dozavimo koreguoti nereikia. Klaritromicino koncentracija plazmoje gali padidėti, jei šio vaisto vartojama kartu su ranitidinu ar antacidiniais preparatais, tačiau dozavimo koreguoti nereikia.
Nustatyta, ritonaviras (3 kartus per parą po 200 mg) slopina kartu su juo vartojamo klaritromicino (2 kartus per parą po 500 mg) metabolizmą, todėl pastarojo vaisto Cmax, Cmin ir AUC padidėja atitinkamai 31 %, 182 % ir 77 %. Beveik visiškai nuslopinamas aktyvaus 14-OH-hidroksimetabolito formavimasis. Jei inkstų veikla normali, mažinti bendrąją klaritromicino dozę tikriausiai nebūtina, tačiau paros dozė turi būti ne didesnė kaip 1 g. Reikia apsvarstyti, ar pacientams, kurių sutrikusi inkstų veikla, nereikia mažinti dozės. Jei kreatinino klirensas 30 – 60 ml/min., klaritromicino dozę reikia mažinti 50 %, jei jis mažesnis negu 30 ml/min. – 75 %.
Vaistiniai preparatai, kurie indukuoja CYP3A4, pvz., rifampicinas, fenitoinas, karbamazepinas, fenobarbitalis, jonažolių preparatai, gali skatinti klaritromicino metabolizmą, todėl šio vaisto koncentracija kraujyje gali tapti mažesnė už gydomąją ir sumažėti jo veiksmingumas. Jei būtina vartoti klaritromicino, galbūt reikės didinti šio medikamento dozę ir atidžiai stebėti jo veiksmingumą bei saugumo rodmenis. Be to, galbūt reikės stebėti CYP3A4 induktorių kiekį plazmoje. Jis gali padidėti, kadangi klaritromicinas gali slopinti CYP3A4 fermentų aktyvumą (be to, žr. preparato charakteristikų santraukos informaciją, tiesiogiai susijusią su CYP3A4 inhibitorių skyrimu). Rifabutino vartojant kartu su klaritromicinu, serume padidėja rifabutino kiekis ir sumažėja klaritromicino kiekis, todėl būna didesnė uveito rizika.
Klaritromicino įtaka kitų vaistų poveikiui
Klaritromicinas yra jį metabolizuojančio CYP3A4 fermento ir transporto baltymo P-glikoproteino inhibitorius. Įvairių CYP3A4 substratų slopinimo laipsnį sunku numatyti, vadinasi, ligoniams, gydomiems vaistais, kurie yra CYP3A4 substratai, klaritromicino reikėtų nevartoti, išskyrus atvejus, kai CYP3A4 substratų kiekį plazmoje, gydomąjį poveikį ar nepageidaujamus reiškinius galima nuolat atidžiai stebėti. Jei klaritromicino vartojama kartu su vaistais, kurie yra CYP3A4 substratai, gali reikėti mažinti pastarųjų medikamentų dozę arba gydymo klaritromicinu laikotarpiu nutraukti jų vartojimą.
Vaistiniai preparatai, galintys ilginti QT intervalą
Nustatyta, kad klaritromicinas slopina cizaprido ir terfenadino metabolizmą. Terfenadino koncentracija plazmoje padidėja 2 – 3 kartus. Šie pokyčiai yra susiję QT pailgėjimu ir širdies ritmo sutrikimų, įskaitant skilvelių tachikardiją, virpėjimą bei Torsades de Pointes, atsiradimu. Panašių simptomų pastebėta ligoniams, kurie gydymo pimozidu metu vartojo klaritromicino. Klaritromicino vartoti kartu su terfenadinu, cizapridu ar pimozidu draudžiama (žr. 4.3 skyrių).
Ligoniams, kurie klaritromicino vartojo kartu su chinidinu ar dizopiramidu, pastebėta Torsades de Pointes atvejų, todėl minėtų medikamentų kartu reikia nevartoti arba kraujo plazmoje atidžiai stebėti chinidino ar dizopiramido kiekį, kad būtų galima patikslinti dozę. Būtina užtikrinti atsargumą, jei klaritromicino vartoja pacientai, gydomi vaistiniais preparatais, kurie gali ilginti QT (žr. 4.4 skyrių).
HMG-CoA reduktazės inhibitoriai
Klaritromicinas slopina kai kurių HMG-CoA reduktazės inhibitorių metabolizmą, todėl kraujo plazmoje padidėja pastarųjų medikamentų koncentracija. Vartojant klaritromicino kartu su simvastatinu ar lovastatinu, pastebėta rabdomiolizės, susijusios su pastarųjų medikamentų kiekio kraujo plazmoje padidėjimu, atvejų. Dėl to klaritromicino negalima vartoti kartu su simvastatinu ir lovastatinu. Panaši klaritromicino sąveika galima su atorvastatinu ir silpnesnė sąveika su cerivastatinu. Jeigu pacientui, kuris vartoja atorvastatino ar cerivastatino, reikalingas gydymas klaritromicinu, jo metu reikia stebėti, ar ligoniui neatsiranda miopatijos požymių ir simptomų.
Kraujagysles sutraukiantys skalsių preparatai (pvz., dihidroergotaminas, ergotaminas)
Skalsių alkaloidų preparatų vartojant kartu su makrolidų grupės antibiotikais, dėl skalsių alkaloidų kiekio kraujo plazmoje padidėjimo pastebėta ergotizmo atvejų. Minėtų grupių medikamentų vartoti kartu draudžiama (žr. 4.3 skyrių).
Benzodiazepinai
Midazolamo vartojant kartu su klaritromicino tabletėmis (du kartus per parą po 250 mg), suleisto į veną midazolamo AUC padidėjo 2,7 karto, išgerto – 7 kartus, todėl jo kartu su klaritromicinu reikėtų negerti. Jeigu vartojant klaritromicino į veną injekuojama midazolamo, būtina atidžiai stebėti ligonio būklę, kad būtų galima patikslinti dozę. Tokios pačios atsargumo priemonės tinka ir vartojant benzodiazepinų, kuriuos metabolizuoja CYP3A4, ypač triazolamo, bei alprazolamo. Benzodiazepinų, kurių nemetabolizuoja CYP3A4 (temazepamo, nitrazepamo, lorazepamo), sąveika su klaritromicinu tikriausiai nepasireiškia.
Ciklosporinas, takrolimuzas, sirolimuzas
Klaritromicino vartojant kartu su ciklosporino ar takrolimuzu kraujo plazmoje nustatyta daugiau negu 2 kartus didesnė ciklosporino ir takrolimuzo Cmin. Panašus pokytis tikriausiai atsiras ir vartojant sirolimuzo. Jeigu ligonis, vartojantis vieno iš minėtų imunodepresantų, pradedamas gydyti klaritromicinu, būtina atidžiai stebėti ciklosporino, takrolimuzo ar sirolimuzo kiekį kraujo plazmoje ir prireikus mažinti jų dozę. Šiems ligoniams nutraukus gydymą klaritromicinu ciklosporino, takrolimuzo ar sirolimuzo dozės tikslinimui vėl būtina atidžiai stebėti jų kiekį kraujo plazmoje.
Digoksinas
Klaritromicinas, vartojamas kartu su dioksinu, gali didinti šio vaisto koncentraciją kraujo plazmoje. Patariama apsvarstyti, ar ligoniams, gydomiems digoksinu, pradedant ar baigiant vartoti klaritromicino nereikia stebėti digoksino kiekį kraujo plazmoje, kadangi gali prireikti keisti jo dozę.
Teofilinas
Teofilino vartojančiam pacientui išgėrus klaritromicino, serume padidėja teofilino kiekis, bei didėja jo toksinis poveikis.
Varfarinas
Klaritromicinas gali stiprinti kartu su juo vartojamo varfarino poveikį, todėl minėtų vaistų vartojančiam ligoniui reikia dažnai tikrinti protrombino laiką.
Zidovudinas
Jei užkrėsti ŽIV suaugę žmonės geria klaritromicino tablečių kartu su zidovudinu, kraujyje pusiausvyrinė zidovudino koncentracija būna mažesnė, negu vartojant vieno zidovudino. Šis pokytis labai sumažėja, jei tarp abiejų medikamentų vienkartinės dozės gėrimo daroma 1 – 2 valandų pertrauka. Vaikams minėto pokyčio nepastebėta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Daugiau negu 200 moterų, kurios per pirmuosius tris nėštumo mėnesius vartojo klaritromicino, stebėjimo metu neabejotinų teratogeninio ir šalutinio poveikio ar poveikio naujagimio sveikatai įrodymų nenustatyta. Nedidelio skaičiaus moterų, per pirmuosius tris nėštumo mėnesius vartojusių klaritromicino, stebėjimo duomenys rodo, kad gali didėti persileidimo rizika. Iki šiol kitų svarbių epidemiologinių duomenų nėra. Tyrimų su gyvūnais metu pastebėtas toksinis poveikis dauginimuisi (žr. 5.3 skyrių). Rizika žmogui nežinoma. Nėščias moteris klaritromicinu gydyti galima tik atidžiai apsvarsčius naudos ir rizikos santykį.
Žindymas
Klaritromicinas ir jo aktyvus metabolitas išsiskiria su žindyvės pienu. Vadinasi, žindomam kūdikiui gali prasidėti viduriavimas ir atsirasti grybelių sukeltas gleivinės infekcija,, todėl žindymą reikėtų nutraukti. Reikia pagalvoti apie padidėjusio jautrumo atsiradimo galimybę. Motinos gydymo nauda turi būti didesnė už riziką kūdikiui.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenų apie klaritromicino įtaką gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus, nėra. Dirbant minėtą darbą reikia atsižvelgti į galimas nepageidaujamas reakcijas (galvos sukimąsi, svaigimą, sumišimą, orientacijos sutrikimą).

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Suaugusiems žmonėms, vartojantiems klaritromicino tablečių, dažniausiai pastebėti nepageidaujami reiškiniai buvo viduriavimas (3 %), pykinimas (3 %), skonio pakitimas (3 %), virškinimo sutrikimas (2 %), pilvo skausmas ar kitoks negalavimas (2 %) ir galvos skausmas (2 %).
Šiame skyriuje išvardyti nepageidaujami reiškiniai vertinami taip: labai dažni (>1/10), dažni (>1/100, <1/10), nedažni (>1/1000, <1/100), reti (>1/10000, <1/1000), labai reti (<1/10000).
Infekcijos ir infestacijos
Dažni. Burnos kandidamikozė.
Ilgiau vartojant klaritromicino, kaip ir kitokių antibiotikų, gali pradėti intensyviai daugintis vaisto poveikiui atsparūs mikroorganizmai.
Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
Nedažni. Leukocitų kiekio sumažėjimas.
Labai reti. Trombocitopenija.
Imuninės sistemos sutrikimai
Nedažni. Alerginė reakcija, kurios diapazonas yra nuo dilgėlinės ir nedidelio odos išbėrimo iki anafilaksijos.
Psichikos sutrikimai
Labai reti. Nerimas, nemiga, haliucinacijos, psichozė, orientacijos sutrikimas, depersonalizacija, slogūs sapnai ir sumišimas.
Nervų sistemos sutrikimai
Dažni. Galvos skausmas, uoslės pakitimas.
Labai reti. Galvos svaigimas, sukimasis, parestezija, traukuliai.
Ausies ir labirinto sutrikimai
Reti. Spengimas ausyse.
Labai reti. Laikinas kurtumas.
Širdies sutrikimai
Labai reti. QT pailgėjimas, skilvelių tachikardija ir Torsades de Pointes.
Virškinimo trakto sutrikimai
Dažni. Pykinimas, viduriavimas, vėmimas, pilvo skausmas, virškinimo sutrikimas, burnos gleivinės, liežuvio uždegimas, praeinantis liežuvio ir dantų spalvos pokytis, skonio iškrypimas, t. y. metalo ar kartaus skonio atsiradimas.
Labai reti. Pankreatitas. Vartojant klaritromicino labai retai pasireikšdavo įvairaus sunkumo (nuo lengvo iki pavojingo gyvybei) pseudomembraninis kolitas.
Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai
Reti. Kepenų veiklos sutrikimas, kuris paprastai būna laikinas ir praeina be pasekmių, hepatitas, tulžies sąstovis, su gelta arba be geltos.
Labai reti. Ligoniams, ypač tokiems, kurie serga kepenų liga ar vartoja hepatotoksinių vaistinių preparatų, buvo mirtino kepenų veiklos nepakankamumo atvejų.
Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai reti. Stivenso ir Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė.
Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Nedažni. Artralgija, mialgija.
Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai
Labai reti. Intersticinis nefritas, inkstų veiklos nepakankamumas.
Tyrimai
Dažni. Šlapalo kiekio kraujyje padidėjimas.
Nedažni. Protrombino laiko pailgėjimas, kreatinino kiekio serume padidėjimas, kepenų veiklos rodmenų pakitimas (padidėjęs transaminazių aktyvumas).
Labai reti. Hipoglikemija, ypač ligoniams, kartu vartojantiems insulino ir kitų antidiabetinių vaistinių preparatų.

4.9 Perdozavimas

Apsinuodijimo simptomai
Pranešimų duomenimis, išgėrus didelę dozę klaritromicino gali atsirasti poveikio virškinimo traktui simptomų. Perdozavimo simptomai didele dalimi gali atitikti nepageidaujamus reiškinius. Pacientui, kuris anksčiau sirgo bipoliniu sutrikimu, išgėrus 8 gramus klaritromicino, atsirado psichikos pokyčių, paranojinis elgesys, hipokalemija ir hipoksemija.
Apsinuodijimo gydymas
Perdozavus specifinio priešnuodžio nėra. Sumažinti klaritromicino kiekį serume kraujo ir pilvaplėvės dialize neįmanoma.
Atsiradus perdozavimo sukeltų nepageidaujamų reakcijų, reikia išplauti skrandį ir pradėti palaikomąjį gydymą. Labai retai gali pasireikšti sunki ūminė alerginė reakcija, pvz., anafilaksinis šokas. Pastebėjus pirmuosius padidėjusio jautrumo reakcijos simptomus, būtina nutraukti klaritromicino vartojimą ir nedelsiant pradėti taikyti reikiamas priemones.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė. Sistemiškai veikiantys antibakteriniai vaistai, makrolidai.
ATC kodas. J01F A09
Veikimo būdas
Klaritromicinas yra pusiausintetinis eritromicino A darinys. Jis sukelia antibakterinį poveikį, kadangi sutrikdo bakterijos baltymų sintezę. Klaritromicinas prisijungia prie jam jautrios bakterijos ribosomų 50S subvieneto, todėl sutrinka baltymo sintezė. Jis daro stiprų poveikį daugeliui aerobinių ir anaerobinių gramteigiamų bei gramneigiamų mikroorganizmų. Paprastai klaritromicino mažiausia slopinamoji koncentracija (MIC) yra du kartus mažesnė negu eritromicino MIC.
Klaritromicino 14-hidroksimetabolitas taip pat sukelia antimikrobinį poveikį. Jo MIC yra toks pats ar net du kartus didesnis, negu pirminio junginio, išskyrus H. influenzae, kuriam 14-hidroksimetabolitas, palyginti su pirminiu junginiu, daro daugiau negu du kartus stipresnį poveikį.
Atsparumo mechanizmai
Atsparumas makrolidams gali pasireikšti trimis būdais: antibiotiko veikimo vietos pokyčiu, jo struktūros ir/ar transporto (šalinimo) modifikavimu. Atsparumas gali būti perduodamas per chromosomas ar plazmides, gali būti indukuojamas ar egzistuoti visą laiką. Makrolidams atsparios bakterijos gamina fermentus, kurie metilina ribosomų RNR adenino liekaną, todėl slopinamas antibiotiko prisijungimas prie ribosomos. Makrolidams atsparūs mikroorganizmai yra atsparūs ir linkozamidams bei streptogaminui B. Šio kryžminio atsparumo pagrindas yra prisijungimo prie ribosomų vietų metilinimas. Klaritromicinas taip pat yra stiprus šio fermento induktorius. Be to, makrolidai sukelia bakteriostatinį poveikį, kadangi slopina ribosomų peptidiltransferazę.
Tarp klaritromicino, eritromicino ir azitromicino būna visiškas kryžminis atsparumas. Meticilinui atsparūs stafilokokai ir penicilinui atsparus Streptococcus pneumoniae būna atsparūs ir makrolidams, pvz., klaritromicinui.
Atskaitos taškai
NCCLS (JAV nacionalinis klinikinės laboratorijos standartų komitetas) 2003 m. nustatė klaritromicinui tokius atskaitos taškus.
Staphylococcus padermės yra jautrios, jei MIC ( 2 mikrogramai/l, atsparios, jei MIC ( 8 mikrogramai/ml;
Haemophilus padermės yra jautrios, jei MIC ( 8 mikrogramai/ml;
Streptococcus padermės, įskaitant Streptococcus pneumoniae, yra jautrios, jei MIC ( 0,25 mikrogramai /ml, atsparios, jei MIC ( 1 mikrogramas/ml.
Jautrumas
Atrinktų padermių atsparumo vaisto poveikiui paplitimas gali skirtis net ik pagal geografiją, bet ir pagal laiką, todėl pageidautina lokali informacija apie atsparumą, ypač jei gydoma sunki infekcinė liga. Būtinu atveju, kai įtariama, jog vyraujantis lokalus atsparumas yra susijęs mažiausiai su kelių rūšių infekcijų sukėlėjais, reikia konsultuotis su ekspertu.
Paprastai jautrios padermės (t. y. visose ES valstybėse padermių atsparumas yra mažesnis negu 10 %)

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

A grupės sterptokokai

B grupės streptokokai

C, F, G grupės streptokokai

Aerobiniai, gramneigiami mikroorganizmai

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Legionella padermės

Anaerobiniai mikroorganizmai

Bacteroides padermės

Peptococcus/Peptostreptococcus padermės

Clostridium padermės, išskyrus Clostridium difficile

Fusobacterium padermės

Kiti mikroorganizmai

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae

Padermės, kurių įgytas atsparumas gali kelti problemų(t. y. bent vienoje ES valstybėje padermių atsparumas yra 10 % arba didesnis)

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

Staphylococcus aureus (meticilinui jautrios padermės)

Streptococcus pneumoniae*

Aerobiniai, gramneigiami mikroorganizmai

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Mikroorganizmai, kuriems būdingas atsparumas

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

Enterococcus padermės

Staphylococcus aureus (meticilinui ar eritromicinui atsparios padermės)

Kiti mikroorganizmai

Mycobacterium tuberculosis
*Komentarai dėl atsparumo pateikti poskyryje “Atsparumo mechanizmai”5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija
Išgėrus klaritromicino, jis greitai ir visiškai absorbuojamas iš virškinimo trakto, pirmiausiai iš tuščiosios žarnos, tačiau ekstensyviai metabolizuojamas pirmo prasiskverbimo per kepenis metu. 250 mg klaritromicino tablečių absoliutus biologinis prieinamumas yra maždaug 50 %. Maistas šiek tiek lėtina absorbciją, klaritromicino tablečių biologiniam prieinamumui įtakos nedaro, medikamento vartojimas nuo valgymo laiko nepriklauso. Maistas šiek tiek lėtina klaritromicino absorbciją, tačiau biologinio prieinamumo laipsniui įtakos nedaro, todėl klaritromicino tablečių vartojimas nuo valymo laiko nepriklauso. Klaritromicinas (6-O-metileritromicinas) dėl savo cheminės struktūros yra gana atsparus skrandžio rūgšties poveikiui. Suaugusiam žmogui geriant du kartus per parą po 250 mg, didžiausia klaritromicino koncentracija plazmoje buvo 1 – 2 mikrogramai/ml., geriant du kartus per parą po 500 mg, – 2,8 mikrogramai/ml.
Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, mikrobiologiškai aktyvaus 14-hidroksimetabolito didžiausia koncentracija plazmoje buvo 0,6 mikrogramai/ml. Pradėjus gydyti pusiausvyrinė klaritromicino koncentracija kraujo plazmoje nusistovi per dvi paras.
Pasiskirstymas
Klaritromicinas gerai prasiskverbia į įvairius skyrius, jo tariamasis pasiskirstymo tūris yra 200 – 400 l.
Klaritromicino koncentracija kai kuriuose audiniuose būna kelis kartus didesnė negu kraujyje.
Didesnis vaisto kiekis būna plaučiuose ir migdolinėse liaukose. Be to, klaritromicinas prasiskverbia
per skrandžio gleives.
Jei kraujyje yra gydomoji koncentracija, maždaug 80 % klaritromicino yra junginių su baltymais
forma.
Biotransformacija ir šalinimas
Klaritromiciną greitai ir ekstensyviai metabolizuoja kepenys. Metabolizmo metu vyksta daugiausia N-dealkilinimo, oksidavimo ir stereospecifinio hidroksilinimo C14 padėtyje reakcijos.
Klaritromicino farmakokinetika yra netiesinė, kadangi didelės dozės įsotina jo metabolizmą kepenyse. Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, pusinės eliminacijos periodas trunka 2 – 4 valandas. Jis pailgėja, t. y. trunka 5 val., jei geriama du kartus per parą po 500 mg klaritromicino. Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, aktyvaus 14-hidroksimetabolito pusinės eliminacijos periodas trunka 5 – 6 valandas.
Išgėrus radioaktyvaus klaritromicino, su išmatomis pašalinama 70 – 80 % radioaktyviųjų medžiagų. 20 – 30 % klaritromicino dozės pašalinama su šlapimu nepakitusia forma. Ši dalis padidėja, jei vartojama didesnė dozė. Nesumažinus dozės ligoniams, sergantiems inkstų veiklos nepakankamumu, kraujo plazmoje būna didesnis klaritromicino kiekis.
Apskaičiuota, kad bendrasis plazmos klirensas yra maždaug 700 ml/min., inkstų klirensas – maždaug 170 ml/min.
Specialių grupių pacientai
Inkstų veiklos sutrikimas. Dėl susilpnėjusios inkstų veiklos kraujo plazmoje būna didesnis klaritromicino ir jo veiklaus metabolito kiekis.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

4 savaičių tyrimo su gyvūnais duomenimis, klaritromicino toksinis poveikis priklauso nuo dozės ir jos vartojimo trukmės. Visiems gyvūnams pirmieji toksinio poveikio požymiai pasireiškė kepenims, kurių pažeidimas 14 parų laikotarpiu nustatytas šunims ir beždžionėms. Su šiuo toksiniu poveikiu susijusio sisteminio ekspozicijos lygio smulkmenos nežinomos, tačiau toksinė dozė yra neabejotinai didesnė už žmogui rekomenduojamą gydomąją dozę.
Klaritromicino tyrimų in vitro ir in vivo metu mutageninio poveikio nepastebėta.
Toksinio poveikio dauginimuisi tyrimų su triušiais, kuriems į veną buvo suleidžiama dozė, du kartus didesnė už gydomąją dozę, ir beždžionėmis, kurioms buvo sugirdoma dozė, 10 kartų didesnė už gydomąją dozę, metu padažnėjo savaiminių persileidimų. Šios dozės buvo susiję su toksiniu poveikiu patelėms. Tyrimų su žiurkėmis metu teratogeninio ir embriotoksinio poveikio nepastebėta. Vis dėlto, žiurkių, kurios kasdien vartojo 150 mg/kg kūno svorio dozę, atsivestiems jaunikliams pastebėta širdies ir kraujagyslių sistemos sklaidos defektų. Pelių, kurios vartojo dozę, 70 kartų didesnę už gydomąją dozę, atsivestiems jaunikliams nustatytas įvairus (3 – 30 %) gomurio plyšio atvejų dažnumas. 6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Branduolio sudėtis
Karboksimetilkrakmolo natrio druska
Mikrokristalinė celiuliozė
Povidonas (PVK K-30)
Magnio hidroksidas
Kroskarmeliozės natrio druska
Koloidinis bevandenis silicio dioksidas
Stearino rūgštis
Magnio stearatas
Plėvelės sudėtis
Hipromeliozė (E 464)
Titano dioksidas (E 171)
Makrogolis 400
Tartrazinas (E 102)
Raudonasis AC (E 129)
Indigokarminas (E 132)
Vanilinas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Lizdines plokšteles laikyti išorinėje kartono dėžutėje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Skaidraus ar balto matinio PVC arba PVC/PVdC ir aliuminio folijos lizdinės plokštelės, kuriose yra 8, 10, 14, 16, 20, 21, 42, 100, kalendorinė pakuotė, kurioje yra 14 arba 30 plėvele dengtų tablečių.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Nyderlandai8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

N10 - LT/1/06/0450/006
N14 - LT/1/06/0450/007
N21 - LT/1/06/0450/009
N30 - LT/1/06/0450/0089. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2006-03-1010. TEKSTO PERŽIŪROS DATA2008-10-09

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/


II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ I
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clarithromycin -Teva 250 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 250 mg klaritromicino.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengtos tabletės.

Geltonos, ovalios plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje yra įspaudas “93” kitoje – “7157”.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Klaritromicinas skirtas ūminių ir lėtinių infekcinių ligų, sukeltų klaritromicinui jautrių bakterijų, gydymui.
Viršutinių kvėpavimo takų infekcinės ligos, pvz., faringitas, sinusitas.
Apatinių kvėpavimo takų infekcinės ligos, pvz., lėtinio bronchito paūmėjimas, bendruomenėje įgytas plaučių uždegimas.
Lengva ar vidutinio sunkumo odos ir minkštųjų audinių infekcinė liga.
Helicobacter pylori išnaikinimas pacientams, kuriems yra su Helicobacter pylori susijusių opų, tinkamu klaritromicino, antibakterinių medikamentų ir vaisto nuo pepsinės opos deriniu. (žr. 4.2 skyrių).
Reikia atsižvelgti į oficialias tinkamo antibakterinių vaistų vartojimo rekomendacijas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Klaritromicino dozavimas priklauso nuo ligonio sveikatos būklės. Bet kuriuo atveju jį turi nustatyti gydytojas.
Yra tiekiamos 250 mg ir 500 mg tabletės.
Suaugę žmonės ir paaugliai
Įprastinė dozė yra 250 mg du kartus per parą. Jei liga sunki, dozę galima didinti, iki 500 mg 2 kartus per parą.
Sergant kvėpavimo takų ligomis, dėl didelio kai kurių mikroorganizmų, pvz., S. pneumoniae, atsparumo pirmojo pasirinkimo antibiotiku išlieka penicilinas. Klaritromicinu galima gydyti tokiu atveju, jeigu yra padidėjęs jautrumas penicilinui arba šio medikamento negalima vartoti dėl kitokių priežasčių.
Vaikai
Jaunesniems kaip 12 metų vaikams, kurių svoris yra mažesnis kaip 30 kg, klaritromicino tabletės netinka. Šiems pacientams yra tinkamesnių vaisto formų.
Pagyvenę pacientai
Dozavimas toks pats, kaip suaugusiems.
Helicobacter pylori išnaikinimas suaugusiems ligoniams
Ligoniams, kuriems yra pepsinės opos, susijusios su Helicobacter pylori, galima vartoti du kartus per parą po 500 mg klaritromicino kartu su tinkamais antimikrobiniais preparatais bei protonų siurblio inhibitoriais.
Inkstų veiklos sutrikimas
Ligoniams, išskyrus pacientus, sergančius sunkiu inkstų veiklos sutrikimu (kreatinino klirensas mažesnis negu 30 ml/min.), dozavimo koreguoti paprastai nereikia. Jei jį koreguoti būtina, paros dozę reikia mažinti pusiau, t. y. gerti kartą per parą 250 mg arba, jei infekcinė liga sunki, du kartus per parą po 250 mg. Jiems medikamento galima vartoti ne ilgiau kaip 14 parų.
Gydymo trukmė
Gydymo klaritromicinu trukmė priklauso nuo ligonio sveikatos būklės. Bet kuriuo atveju ją turi nustatyti gydytojas.
Paprastai gydoma 7–14 parų.
Po to, kai išnyksta visi ligos simptomai, vaisto reikėtų vartoti ne mažiau kaip 2 paras.
Streptococcus pyogenes (A grupės beta hemolizinių streptokokų) sukeltą infekcinę ligą reikia gydyti ne trumpiau kaip 10 parų.
Helicobacter pylori išnaikinti reikalingas 7 parų kombinuotasis gydymas (pvz., vartoti du kartus per parą po 500 mg klaritromicino, t. y. du kartus po dvi 250 mg tabletes arba du kartus po vieną 500 mg tabletę, kartu su 1000 mg amoksicilino du kartus per parą ir 20 mg omeprazolo du kartus per parą).
Vartojimo metodas
Klaritromicino vartojimo laikas nuo valgymo nepriklauso (žr. 5.2 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai klaritromicinui, kitiems makrolidų grupės antibiotikams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Vartoti kartu su skalsių alkaloidų dariniais (žr.4.5 skyrių).
Vartoti kartu su cizapridu, pimozidu, astemizolu ar terfenadinu. Dėl padidėjusio cizaprido, pimozido ar terfenadino kiekio kraujo plazmoje gali pailgėti QT ir atsirasti širdies ritmo sutrikimai, įskaitant skilvelių tachikardiją, skilvelių virpėjimą bei Torsades de Pointes, t. y. dvikryptę verpstinę paroksizminę skilvelių tachikardiją. Panašus poveikis pasireiškė vartojant astemizolo kartu kitais makrolidų grupės antibiotikais (žr.4.5 skyrių).
Hipokalemija (QT trukmės pailgėjimo rizika).
Klaritromicino vartojimas kartu su simvastatinu ar lovastatinu. Gydymo klaritromicinu laikotarpiu būtina pertraukti bet kurio iš minėtų medikamentų vartojimą.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Klaritromicinas daugiausia šalinamas per kepenis, todėl pacientams, kuriems yra kepenų veiklos sutrikimas arba kurie kartu vartoja vaistų, galinčių sukelti hepatotoksinį poveikį, minėto antibiotiko reikia vartoti atsargiai.
Jei nepakankama inkstų veikla, atsižvelgiant į pakenkimo laipsnį reikia tinkamai sumažinti klaritromicino, kaip ir kitų antibiotikų, dozavimą (žr. 4.2 skyrių). Reikia atsižvelgti, kad pagyvenusiems pacientams gali būti sutrikusi inkstų veikla.
Helicobacter pylori išnaikinimui vartojant klaritromicino, galima šiam antibiotikui atsparių mikroorganizmų selekcija.
Jei yra padidėjęs paciento jautrumas linkomicinui ir klindamicinui, jis gali būti padidėjęs ir klaritromicinui. Vadinasi, tokiems ligoniams klaritromicino reikia skirti atsargiai.
Jei klaritromicino vartojama ilgiau ar pakartotinai, gali pasireikšti vaisto poveikiui atsparių mikroorganizmų superinfekcija. Tokiu atveju gydymą klaritromicinu reikia nutraukti.
Pacientams, vartojantiems plataus spektro antibiotikų, buvo nustatyta pseudomembraninio kolito atvejų, todėl reikia pagalvoti apie šį sutrikimą, jei gydymo klaritromicinu metu ar jį baigus pacientui prasideda sunkus viduriavimas.
Kaip žinoma iš kitų makrolidų vartojimo, klaritromicinas gali sukelti sunkiosios miastenijos paūmėjimą ar pasunkėjimą, todėl ligoniams, sergantiems sunkiąja miastenija, jo reikia vartoti atsargiai.
Dėl QT intervalo pailgėjimo rizikos klaritromicino reikia vartoti atsargiai pacientams, kuriems buvo širdies skilvelių aritmija, kurie serga vainikinių kraujagyslių ligomis, sunkiu širdies veiklos nepakankamumu, kuriems yra nekompensuota hipokalemija ir/ar hipomagnezemija, bradikardija (per minutę širdis susitraukia rečiau kaip 50 kartų) arba kurie kartu vartoja vaistinių preparatų, ilginančių QT intervalą. Pacientams, kuriems yra įgimtas arba nustatytas įgytas QT intervalo pailgėjimas, klaritromicino vartoti negalima (žr. 4.5 skyrių).
Jei pacientas gydomas CYP3A4 fermentų induktoriais, klaritromicino reikia vartoti atsargiai (žr. 4.5 skyrių).
Klaritromicinas yra CYP3A4 fermentų inhibitorius, todėl jo vartoti kartu su vaistais, kuriuos žymiu mastu metabolizuoja minėti fermentai, galima tik tokiu atveju, jei gydyti klaritromicinu neabejotinai būtina (žr. 4.5 skyrių).
Klaritromicinas slopina kai kurių HMG-CoA reduktazės inhibitorių metabolizmą, todėl kraujo plazmoje padidėja pastarųjų medikamentų koncentracija (žr. 4.3 ir 4.5 skyrių).
Šio medikamento sudėtyje yra tartrazino, kuris gali sukelti alerginę reakciją.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vartoti kartu draudžiama
Klaritromicino draudžiama vartoti kartu su simvastatinu, lovastatinu, terfenadinu, cizapridu, pimozidu ir skalsių alkaloidais.
Kitų vaistų įtaka klaritromicino tablečių poveikiui
Klaritromiciną metabolizuoja CYP 3A4 fermentai. Vadinasi, stiprūs šių fermentų inhibitoriai gali slopinti klaritromicino metabolizmą, todėl kraujo plazmoje gali padidėti jo koncentracija.
Nors klaritromicino vartojant kartu su omeprazolu plazmoje gali padidėti abiejų medikamentų koncentracija, dozavimo koreguoti nereikia. Klaritromicino koncentracija plazmoje gali padidėti, jei šio vaisto vartojama kartu su ranitidinu ar antacidiniais preparatais, tačiau dozavimo koreguoti nereikia.
Nustatyta, ritonaviras (3 kartus per parą po 200 mg) slopina kartu su juo vartojamo klaritromicino (2 kartus per parą po 500 mg) metabolizmą, todėl pastarojo vaisto Cmax, Cmin ir AUC padidėja atitinkamai 31 %, 182 % ir 77 %. Beveik visiškai nuslopinamas aktyvaus 14-OH-hidroksimetabolito formavimasis. Jei inkstų veikla normali, mažinti bendrąją klaritromicino dozę tikriausiai nebūtina, tačiau paros dozė turi būti ne didesnė kaip 1 g. Reikia apsvarstyti, ar pacientams, kurių sutrikusi inkstų veikla, nereikia mažinti dozės. Jei kreatinino klirensas 30 – 60 ml/min., klaritromicino dozę reikia mažinti 50 %, jei jis mažesnis negu 30 ml/min. – 75 %.
Vaistiniai preparatai, kurie indukuoja CYP3A4, pvz., rifampicinas, fenitoinas, karbamazepinas, fenobarbitalis, jonažolių preparatai, gali skatinti klaritromicino metabolizmą, todėl šio vaisto koncentracija kraujyje gali tapti mažesnė už gydomąją ir sumažėti jo veiksmingumas. Jei būtina vartoti klaritromicino, galbūt reikės padidinti šio medikamento dozę ir atidžiai stebėti jo veiksmingumą bei saugumo rodmenis. Be to, galbūt reikės stebėti CYP3A4 induktorių kiekį plazmoje. Jis gali padidėti, kadangi klaritromicinas gali slopinti CYP3A4 fermentų aktyvumą (be to, žr. preparato charakteristikų santraukos informaciją, tiesiogiai susijusią su CYP3A4 inhibitorių skyrimu). Rifabutino vartojant kartu su klaritromicinu, serume padidėja rifabutino kiekis ir sumažėja klaritromicino kiekis, todėl būna didesnė uveito rizika.
Klaritromicino įtaka kitų vaistų poveikiui
Klaritromicinas yra jį metabolizuojančio CYP3A4 fermento ir transporto baltymo P-glikoproteino inhibitorius. Įvairių CYP3A4 substratų slopinimo laipsnį sunku numatyti, vadinasi, ligoniams, gydomiems vaistais, kurie yra CYP3A4 substratai, klaritromicino reikėtų nevartoti, išskyrus atvejus, kai CYP3A4 substratų kiekį plazmoje, gydomąjį poveikį ar nepageidaujamus reiškinius galima nuolat atidžiai stebėti. Jei klaritromicino vartojama kartu su vaistais, kurie yra CYP3A4 substratai, gali reikėti mažinti pastarųjų medikamentų dozę arba gydymo klaritromicinu laikotarpiu nutraukti jų vartojimą.
Vaistiniai preparatai, galintys ilginti QT intervalą
Nustatyta, kad klaritromicinas slopina cizaprido ir terfenadino metabolizmą. Terfenadino koncentracija plazmoje padidėja 2 – 3 kartus. Šie pokyčiai yra susiję QT pailgėjimu ir širdies ritmo sutrikimų, įskaitant skilvelių tachikardiją, virpėjimą bei Torsades de Pointes, atsiradimu. Panašių simptomų pastebėta ligoniams, kurie gydymo pimozidu metu vartojo klaritromicino. Klaritromicino vartoti kartu su terfenadinu, cizapridu ar pimozidu draudžiama (žr. 4.3 skyrių).
Ligoniams, kurie klaritromicino vartojo kartu su chinidinu ar dizopiramidu, pastebėta Torsades de Pointes atvejų, todėl minėtų medikamentų kartu reikia nevartoti arba kraujo plazmoje atidžiai stebėti chinidino ar dizopiramido kiekį, kad būtų galima patikslinti dozę. Būtina užtikrinti atsargumą, jei klaritromicino vartoja pacientai, gydomi vaistiniais preparatais, kurie gali ilginti QT (žr. 4.4 skyrių).
HMG-CoA reduktazės inhibitoriai
Klaritromicinas slopina kai kurių HMG-CoA reduktazės inhibitorių metabolizmą, todėl kraujo plazmoje padidėja pastarųjų medikamentų koncentracija. Vartojant klaritromicino kartu su simvastatinu ar lovastatinu, pastebėta rabdomiolizės, susijusios su pastarųjų medikamentų kiekio kraujo plazmoje padidėjimu, atvejų. Dėl to klaritromicino negalima vartoti kartu su simvastatinu ar lovastatinu. Panaši klaritromicino sąveika galima su atorvastatinu ir silpnesnė sąveika su cerivastatinu. Jeigu pacientui, kuris vartoja atorvastatino ar cerivastatino, reikalingas gydymas klaritromicinu, jo metu reikia stebėti, ar ligoniui neatsiranda miopatijos požymių ir simptomų.
Kraujagysles sutraukiantys skalsių preparatai (pvz., dihidroergotaminas, ergotaminas)
Skalsių alkaloidų preparatų vartojant kartu su makrolidų grupės antibiotikais, dėl skalsių alkaloidų kiekio kraujo plazmoje padidėjimo pastebėta ergotizmo atvejų. Minėtų grupių medikamentų vartoti kartu draudžiama (žr. 4.3 skyrių).
Benzodiazepinai
Midazolamo vartojant kartu su klaritromicino tabletėmis (du kartus per parą po 250 mg), suleisto į veną midazolamo AUC padidėjo 2,7 karto, išgerto – 7 kartus, todėl jo kartu su klaritromicinu reikėtų negerti. Jeigu vartojant klaritromicino į veną injekuojama midazolamo, būtina atidžiai stebėti ligonio būklę, kad būtų galima patikslinti dozę. Tokios pačios atsargumo priemonės tinka ir vartojant benzodiazepinų, kuriuos metabolizuoja CYP3A4, ypač triazolamo, bei alprazolamo. Benzodiazepinų, kurių nemetabolizuoja CYP3A4 (temazepamo, nitrazepamo, lorazepamo), sąveika su klaritromicinu tikriausiai nepasireiškia.
Ciklosporinas, takrolimuzas, sirolimuzas
Klaritromicino vartojant kartu su ciklosporino ar takrolimuzo kraujo plazmoje nustatyta daugiau negu 2 kartus didesnė ciklosporino ir takrolimuzo Cmin. Panašus pokytis tikriausiai atsiras ir vartojant sirolimuzo. Jeigu ligonis, vartojantis vieno iš minėtų imunodepresantų, pradedamas gydyti klaritromicinu, būtina atidžiai stebėti ciklosporino, takrolimuzo ar sirolimuzo kiekį kraujo plazmoje ir prireikus mažinti jų dozę. Šiems ligoniams nutraukus gydymą klaritromicinu ciklosporino, takrolimuzo ar sirolimuzo dozės tikslinimui vėl būtina atidžiai stebėti jų kiekį kraujo plazmoje.
Digoksinas
Klaritromicinas, vartojamas kartu su dioksinu, gali didinti šio vaisto koncentraciją kraujo plazmoje. Patariama apsvarstyti, ar ligoniams, gydomiems digoksinu, pradedant ar baigiant vartoti klaritromicino nereikia stebėti digoksino kiekį kraujo plazmoje, kadangi gali prireikti keisti jo dozę.
Teofilinas
Teofilino vartojančiam pacientui išgėrus klaritromicino, serume padidėja teofilino kiekis, bei didėja jo toksinis poveikis.
Varfarinas
Klaritromicinas gali stiprinti kartu su juo vartojamo varfarino poveikį, todėl minėtų vaistų vartojančiam ligoniui reikia dažnai tikrinti protrombino laiką.
Zidovudinas
Jei užkrėsti ŽIV suaugę žmonės geria klaritromicino tablečių kartu su zidovudinu, kraujyje pusiausvyrinė zidovudino koncentracija būna mažesnė, negu vartojant vieno zidovudino. Šis pokytis labai sumažėja, jei tarp abiejų medikamentų vienkartinės dozės gėrimo daroma 1 – 2 valandų pertrauka. Vaikams minėto pokyčio nepastebėta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Daugiau negu 200 moterų, kurios per pirmuosius tris nėštumo mėnesius vartojo klaritromicino, stebėjimo metu neabejotinų teratogeninio ir šalutinio poveikio ar poveikio naujagimio sveikatai įrodymų nenustatyta. Nedidelio skaičiaus moterų, per pirmuosius tris nėštumo mėnesius vartojusių klaritromicino, stebėjimo duomenys rodo, kad gali didėti persileidimo rizika. Iki šiol kitų svarbių epidemiologinių duomenų nėra. Tyrimų su gyvūnais metu pastebėtas toksinis poveikis dauginimuisi (žr. 5.3 skyrių). Rizika žmogui nežinoma. Nėščias moteris klaritromicinu gydyti galima tik atidžiai apsvarsčius naudos ir rizikos santykį.
Žindymas
Klaritromicinas ir jo aktyvus metabolitas išsiskiria su žindyvės pienu. Vadinasi, žindomam kūdikiui gali prasidėti viduriavimas ir atsirasti grybelių sukelta gleivinės infekcija, todėl žindymą reikėtų nutraukti. Reikia pagalvoti apie padidėjusio jautrumo atsiradimo galimybę. Motinos gydymo nauda turi būti didesnė už riziką kūdikiui.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenų apie klaritromicino įtaką gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus, nėra. Dirbant minėtą darbą reikia atsižvelgti į galimas nepageidaujamas reakcijas (galvos sukimąsi, svaigimą, sumišimą, orientacijos sutrikimą).

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Suaugusiems žmonėms, vartojantiems klaritromicino tablečių, dažniausiai pastebėti nepageidaujami reiškiniai buvo viduriavimas (3 %), pykinimas (3 %), skonio pakitimas (3 %), virškinimo sutrikimas (2 %), pilvo skausmas ar kitoks negalavimas (2 %) ir galvos skausmas (2 %).
Šiame skyriuje išvardyti nepageidaujami reiškiniai vertinami taip: labai dažni (>1/10), dažni (>1/100, <1/10), nedažni (>1/1000, <1/100), reti (>1/10000, <1/1000), labai reti (<1/10000).
Infekcijos ir infestacijos
Dažni. Burnos kandidamikozė.
Ilgiau vartojant klaritromicino, kaip ir kitokių antibiotikų, gali pradėti intensyviai daugintis vaisto poveikiui atsparūs mikroorganizmai.
Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
Nedažni. Leukocitų kiekio sumažėjimas.
Labai reti. Trombocitopenija.
Imuninės sistemos sutrikimai
Nedažni. Alerginė reakcija, kurios diapazonas yra nuo dilgėlinės ir nedidelio odos išbėrimo iki anafilaksijos.
Psichikos sutrikimai
Labai reti. Nerimas, nemiga, haliucinacijos, psichozė, orientacijos sutrikimas, depersonalizacija, slogūs sapnai ir sumišimas.
Nervų sistemos sutrikimai
Dažni. Galvos skausmas, uoslės pakitimas.
Labai reti. Galvos svaigimas, sukimasis, parestezija, traukuliai.
Ausies ir labirinto sutrikimai
Reti. Spengimas ausyse.
Labai reti. Laikinas kurtumas.
Širdies sutrikimai
Labai reti. QT pailgėjimas, skilvelių tachikardija ir Torsades de Pointes.
Virškinimo trakto sutrikimai
Dažni. Pykinimas, viduriavimas, vėmimas, pilvo skausmas, virškinimo sutrikimas, burnos gleivinės, liežuvio uždegimas, praeinantis liežuvio ir dantų spalvos pokytis, skonio iškrypimas, t. y. metalo ar kartaus skonio atsiradimas.
Labai reti. Pankreatitas. Vartojant klaritromicino labai retai pasireikšdavo įvairaus sunkumo (nuo lengvo iki pavojingo gyvybei) pseudomembraninis kolitas.
Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai
Reti. Kepenų veiklos sutrikimas, kuris paprastai būna laikinas ir praeina be pasekmių, hepatitas, tulžies sąstovis su gelta arba be geltos.
Labai reti. Ligoniams, ypač tokiems, kurie serga kepenų liga ar vartoja hepatotoksinių vaistinių preparatų, buvo mirtino kepenų veiklos nepakankamumo atvejų.
Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai reti. Stivenso ir Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė.
Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Nedažni. Artralgija, mialgija.
Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai
Labai reti. Intersticinis nefritas, inkstų veiklos nepakankamumas.
Tyrimai
Dažni. Šlapalo kiekio kraujyje padidėjimas.
Nedažni. Protrombino laiko pailgėjimas, kreatinino kiekio serume padidėjimas, kepenų veiklos rodmenų pakitimas (padidėjęs transaminazių aktyvumas).
Labai reti. Hipoglikemija, ypač ligoniams, kartu vartojantiems insulino ir kitų antidiabetinių vaistinių preparatų.

4.9 Perdozavimas

Apsinuodijimo simptomai
Pranešimų duomenimis, išgėrus didelę dozę klaritromicino gali atsirasti poveikio virškinimo traktui simptomų. Perdozavimo simptomai didele dalimi gali atitikti nepageidaujamus reiškinius. Pacientui, kuris anksčiau sirgo bipoliniu sutrikimu, išgėrus 8 gramus klaritromicino, atsirado psichikos pokyčių, paranojinis elgesys, hipokalemija ir hipoksemija.
Apsinuodijimo gydymas
Perdozavus specifinio priešnuodžio nėra. Sumažinti klaritromicino kiekį serume kraujo ir pilvaplėvės dialize neįmanoma.
Atsiradus perdozavimo sukeltų nepageidaujamų reakcijų, reikia išplauti skrandį ir pradėti palaikomąjį gydymą. Labai retai gali pasireikšti sunki ūminė alerginė reakcija, pvz., anafilaksinis šokas. Pastebėjus pirmuosius padidėjusio jautrumo reakcijos simptomus, būtina nutraukti klaritromicino vartojimą ir nedelsiant pradėti taikyti reikiamas priemones.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė. Sistemiškai veikiantys antibakteriniai vaistai, makrolidai.
ATC kodas. J01F A09
Veikimo būdas
Klaritromicinas yra pusiausintetinis eritromicino A darinys. Jis sukelia antibakterinį poveikį, kadangi sutrikdo bakterijos baltymų sintezę. Klaritromicinas prisijungia prie jam jautrios bakterijos ribosomų 50S subvieneto, todėl sutrinka baltymo sintezė. Jis daro stiprų poveikį daugeliui aerobinių ir anaerobinių gramteigiamų bei gramneigiamų mikroorganizmų. Paprastai klaritromicino mažiausia slopinamoji koncentracija (MIC) yra du kartus mažesnė negu eritromicino MIC.
Klaritromicino 14-hidroksimetabolitas taip pat sukelia antimikrobinį poveikį. Jo MIC yra toks pats ar net du kartus didesnis, negu pirminio junginio, išskyrus H. influenzae, kuriam 14-hidroksimetabolitas, palyginti su pirminiu junginiu, daro daugiau negu du kartus stipresnį poveikį.
Atsparumo mechanizmai
Atsparumas makrolidams gali pasireikšti trimis būdais: antibiotiko veikimo vietos pokyčiu, jo struktūros ir/ar transporto (šalinimo) modifikavimu. Atsparumas gali būti perduodamas per chromosomas ar plazmides, gali būti indukuojamas ar egzistuoti visą laiką. Makrolidams atsparios bakterijos gamina fermentus, kurie metilina ribosomų RNR adenino liekaną, todėl slopinamas antibiotiko prisijungimas prie ribosomos. Makrolidams atsparūs mikroorganizmai yra atsparūs ir linkozamidams bei steptograminui B. Šio kryžminio atsparumo pagrindas yra prisijungimo prie ribosomų vietų metilinimas. Klaritromicinas taip pat yra stiprus šio fermento induktorius. Be to, makrolidai sukelia bakteriostatinį poveikį, kadangi slopina ribosomų peptidiltransferazę.

Tarp klaritromicino, eritromicino ir azitromicino būna visiškas kryžminis atsparumas. Meticilinui atsparūs stafilokokai ir penicilinui atsparus Streptococcus pneumoniae būna atsparūs ir makrolidams, pvz., klaritromicinui.
Atskaitos taškai
NCCLS (JAV nacionalinis klinikinės laboratorijos standartų komitetas) 2003 m. nustatė klaritromicinui tokius atskaitos taškus.
Staphylococcus padermės yra jautrios, jei MIC ( 2 mikrogramai/ml, atsparios, jei MIC ( 8 mikrogramai/ml;
Haemophilus padermės yra jautrios, jei MIC ( 8 mikrogramai/ml;
Streptococcus padermės, įskaitant Streptococcus pneumoniae, yra jautrios, jei MIC ( 0,25 mikrogramai/ml, atsparios, jei MIC ( 1 mikrogramas/ml.
Jautrumas
Atrinktų padermių atsparumo vaisto poveikiui paplitimas gali skirtis net ik pagal geografiją, bet ir pagal laiką, todėl pageidautina lokali informacija apie atsparumą, ypač jei gydoma sunki infekcinė liga. Būtinu atveju, kai įtariama, jog vyraujantis lokalus atsparumas yra susijęs mažiausiai su kelių rūšių infekcijų sukėlėjais, reikia konsultuotis su ekspertu.
Paprastai jautrios padermės (t. y. visose ES valstybėse padermių atsparumas yra mažesnis negu 10 %)

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

A grupės sterptokokai

B grupės streptokokai

C, F, G grupės streptokokai

Aerobiniai, gramneigiami mikroorganizmai

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Legionella padermės

Anaerobiniai mikroorganizmai

Bacteroides padermės

Peptococcus/Peptostreptococcus padermės

Clostridium padermės, išskyrus Clostridium difficile

Fusobacterium padermės

Kiti mikroorganizmai

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae

Padermės, kurių įgytas atsparumas gali kelti problemų(t. y. bent vienoje ES valstybėje padermių atsparumas yra 10 % arba didesnis)

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

Staphylococcus aureus (meticilinui jautrios padermės)

Streptococcus pneumoniae*

Aerobiniai, gramneigiami mikroorganizmai

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Mikroorganizmai, kuriems būdingas atsparumas

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

Enterococcus padermės

Staphylococcus aureus (meticilinui ar eritromicinui atsparios padermės)

Kiti mikroorganizmai

Mycobacterium tuberculosis
*Komentarai dėl atsparumo pateikti poskyryje “Atsparumo mechanizmai”5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija
Išgėrus klaritromicino, jis greitai ir visiškai absorbuojamas iš virškinimo trakto, pirmiausiai iš tuščiosios žarnos, tačiau ekstensyviai metabolizuojamas pirmo prasiskverbimo per kepenis metu. 250 mg klaritromicino tablečių absoliutus biologinis prieinamumas yra maždaug 50 %. Maistas šiek tiek lėtina absorbciją, klaritromicino tablečių biologiniam prieinamumui įtakos nedaro, medikamento vartojimas nuo valgymo laiko nepriklauso. Maistas šiek tiek lėtina klaritromicino absorbciją, tačiau biologinio prieinamumo laipsniui įtakos nedaro, todėl klaritromicino tablečių vartojimas nuo valymo laiko nepriklauso. Klaritromicinas (6-O-metileritromicinas) dėl savo cheminės struktūros yra gana atsparus skrandžio rūgšties poveikiui. Suaugusiam žmogui geriant du kartus per parą po 250 mg, didžiausia klaritromicino koncentracija plazmoje buvo 1 – 2 mikrogramai/ml., geriant du kartus per parą po 500 mg, – 2,8 mikrogramai/ml.
Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, mikrobiologiškai aktyvaus 14-hidroksimetabolito didžiausia koncentracija plazmoje buvo 0,6 mikrogramai/ml. Pradėjus gydyti pusiausvyrinė klaritromicino koncentracija kraujo plazmoje nusistovi per dvi paras.
Pasiskirstymas
Klaritromicinas gerai prasiskverbia į įvairius skyrius, jo tariamasis pasiskirstymo tūris yra 200 – 400 l. Klaritromicino koncentracija kai kuriuose audiniuose būna kelis kartus didesnė negu kraujyje. Didesnis vaisto kiekis būna plaučiuose ir migdolinėse liaukose. Be to, klaritromicinas prasiskverbia per skrandžio gleives.
Jei kraujyje yra gydomoji koncentracija, maždaug 80 % klaritromicino yra junginių su baltymais forma.
Biotransformacija ir šalinimas
Klaritromiciną greitai ir ekstensyviai metabolizuoja kepenys. Metabolizmo metu vyksta daugiausia N-dealkilinimo, oksidavimo ir stereospecifinio hidroksilinimo C14 padėtyje reakcijos.
Klaritromicino farmakokinetika yra netiesinė, kadangi didelės dozės įsotina jo metabolizmą kepenyse. Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, pusinės eliminacijos periodas trunka 2 – 4 valandas. Jis pailgėja, t. y. trunka 5 val., jei geriama du kartus per parą po 500 mg klaritromicino. Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, aktyvaus 14-hidroksimetabolito pusinės eliminacijos periodas trunka 5 – 6 valandas.
Išgėrus radioaktyvaus klaritromicino, su išmatomis pašalinama 70 – 80 % radioaktyviųjų medžiagų. 20 – 30 % klaritromicino dozės pašalinama su šlapimu nepakitusia forma. Ši dalis padidėja, jei vartojama didesnė dozė. Nesumažinus dozės ligoniams, sergantiems inkstų veiklos nepakankamumu, kraujo plazmoje būna didesnis klaritromicino kiekis.
Apskaičiuota, kad bendrasis plazmos klirensas yra maždaug 700 ml/min., inkstų klirensas – maždaug 170 ml/min.
Specialių grupių pacientai
Inkstų veiklos sutrikimas. Dėl susilpnėjusios inkstų veiklos kraujo plazmoje būna didesnis klaritromicino ir jo veiklaus metabolito kiekis.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

4 savaičių tyrimo su gyvūnais duomenimis, klaritromicino toksinis poveikis priklauso nuo dozės ir jos vartojimo trukmės. Visiems gyvūnams pirmieji toksinio poveikio požymiai pasireiškė kepenims, kurių pažeidimas 14 parų laikotarpiu nustatytas šunims ir beždžionėms. Su šiuo toksiniu poveikiu susijusio sisteminio ekspozicijos lygio smulkmenos nežinomos, tačiau toksinė dozė yra neabejotinai didesnė už žmogui rekomenduojamą gydomąją dozę.
Klaritromicino tyrimų in vitro ir in vivo metu mutageninio poveikio nepastebėta.
Toksinio poveikio dauginimuisi tyrimų su triušiais, kuriems į veną buvo suleidžiama dozė, du kartus didesnė už gydomąją dozę, ir beždžionėmis, kurioms buvo sugirdoma dozė, 10 kartų didesnė už gydomąją dozę, metu padažnėjo savaiminių persileidimų. Šios dozės buvo susiję su toksiniu poveikiu patelėms. Tyrimų su žiurkėmis metu teratogeninio ir embriotoksinio poveikio nepastebėta. Vis dėlto, žiurkių, kurios kasdien vartojo 150 mg/kg kūno svorio dozę, atsivestiems jaunikliams pastebėta širdies ir kraujagyslių sistemos sklaidos defektų. Pelių, kurios vartojo dozę, 70 kartų didesnę už gydomąją dozę, atsivestiems jaunikliams nustatytas įvairus (3 – 30 %) gomurio plyšio atvejų dažnumas. 6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Branduolio sudėtis
Karboksimetilkrakmolo natrio druska
Mikrokristalinė celiuliozė
Povidonas (PVK K-30)
Magnio hidroksidas
Kroskarmeliozės natrio druska
Koloidinis bevandenis silicio dioksidas
Stearino rūgštis
Magnio stearatas
Plėvelės sudėtis
Hipromeliozė (E 464)
Titano dioksidas (E 171)
Makrogolis 400
Tartrazinas (E 102)
Raudonasis AC (E 129)
Indigokarminas (E 132)
Vanilinas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Lizdines plokšteles laikyti išorinėje kartono dėžutėje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Skaidraus ar balto matinio PVC arba PVC/PVdC ir aliuminio folijos lizdinės plokštelės, kuriose yra 8, 10, 12, 14, 16, 30 arba 100, kalendorinė pakuotė, kurioje yra 14, ir pakuotė gydymo įstaigai, kurioje yra 20 arba 120 (10x12) plėvele dengtų tablečių.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Nyderlandai8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

N10 - LT/1/06/0450/001
N12 - LT/1/06/0450/002
N14 - LT/1/06/0450/003
N20 - LT/1/06/0450/004
N120 - LT/1/06/0450/0059. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2006-03-1010. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-10-09Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clarithromycin -Teva 500 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg klaritromicino.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengtos tabletės.

Šviesiai geltonos, ovalios plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje yra įspaudas “93” kitoje – “7158”.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Klaritromicinas skirtas ūminių ir lėtinių infekcinių ligų, sukeltų klaritromicinui jautrių bakterijų, gydymui
Viršutinių kvėpavimo takų infekcinės ligos, pvz., faringitas, sinusitas.
Apatinių kvėpavimo takų infekcinė liga, pvz., lėtinio bronchito paūmėjimas, bendruomenėje įgytas plaučių uždegimas.
Lengva ar vidutinio sunkumo odos ir minkštųjų audinių infekcinė liga.
Helicobacter pylori išnaikinimas pacientams, kuriems yra su Helicobacter pylori susijusių opų, tinkamu klaritromicino, antibakterinių medikamentų ir vaisto nuo pepsinės opos deriniu. (žr. 4.2 skyrių).
Reikia atsižvelgti į oficialias tinkamo antibakterinių vaistų vartojimo rekomendacijas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Klaritromicino dozavimas priklauso nuo ligonio sveikatos būklės. Bet kuriuo atveju jį turi nustatyti gydytojas.
Yra tiekiamos 250 mg ir 500 mg tabletės.
Suaugę žmonės ir paaugliai
Įprastinė dozė yra 250 mg du kartus per parą.
Jei liga sunki, dozę galima didinti, iki 500 mg 2 kartus per parą.
Sergant kvėpavimo takų ligomis, dėl didelio kai kurių mikroorganizmų, pvz., S. pneumoniae, atsparumo pirmojo pasirinkimo antibiotiku išlieka penicilinas. Klaritromicinu galima gydyti tokiu atveju, jeigu yra padidėjęs jautrumas penicilinui arba šio medikamento negalima vartoti dėl kitokių priežasčių.
Vaikai
Jaunesniems kaip 12 metų vaikams, kurių svoris yra mažesnis kaip 30 kg, klaritromicino tabletės netinka. Šiems pacientams yra tinkamesnių vaisto formų.
Pagyvenę pacientai
Dozavimas toks pats, kaip suaugusiems.
Helicobacter pylori išnaikinimas suaugusiems ligoniams
Ligoniams, kuriems yra pepsinės opos, susijusios su Helicobacter pylori, galima vartoti du kartus per parą po 500 mg klaritromicino kartu su tinkamais antimikrobiniais preparatais bei protonų siurblio inhibitoriais.
Inkstų veiklos sutrikimas
Ligoniams, išskyrus pacientus, sergančius sunkiu inkstų veiklos sutrikimu (kreatinino klirensas mažesnis negu 30 ml/min.), dozavimo koreguoti paprastai nereikia. Jei jį koreguoti būtina, paros dozę reikia mažinti pusiau, t. y. gerti kartą per parą 250 mg arba, jei infekcinė liga sunki, du kartus per parą po 250 mg. Jiems medikamento galima vartoti ne ilgiau kaip 14 parų.
Gydymo trukmė
Gydymo klaritromicinu trukmė priklauso nuo ligonio sveikatos būklės. Bet kuriuo atveju ją turi nustatyti gydytojas.
Paprastai gydoma 7–17 parų.
Po to, kai išnyksta visi ligos simptomai, vaisto reikėtų vartoti ne mažiau kaip 2 paras.
Streptococcus pyogenes (A grupės beta hemolizinių streptokokų) sukeltą infekcinę ligą reikia gydyti ne trumpiau kaip 10 parų.
Helicobacter pylori išnaikinti reikalingas 7 parų kombinuotasis gydymas (pvz., vartoti du kartus per parą po 500 mg klaritromicino, t. y. du kartus po dvi 250 mg tabletes arba du kartus po vieną 500 mg tabletę, kartu su 1000 mg amoksicilino du kartus per parą ir 20 mg omeprazolo du kartus per parą).
Vartojimo metodas
Klaritromicino vartojimo laikas nuo valgymo nepriklauso (žr. 5.2 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai klaritromicinui, kitiems makrolidų grupės antibiotikams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Vartoti kartu su skalsių alkaloidų dariniais (žr.4.5 skyrių).
Vartoti kartu su cizapridu, pimozidu, astemizolu ar terfenadinu. Dėl padidėjusio cizaprido, pimozido ar terfenadino kiekio kraujo plazmoje gali pailgėti QT ir atsirasti širdies ritmo sutrikimai, įskaitant skilvelių tachikardiją, skilvelių virpėjimą bei Torsades de Pointes, t. y. dvikryptę verpstinę paroksizminę skilvelių tachikardiją. Panašus poveikis pasireiškė vartojant astemizolo kartu kitais makrolidų grupės antibiotikais (žr.4.5 skyrių).
Hipokalemija (QT trukmės pailgėjimo rizika).
Klaritromicino vartojimas kartu su simvastatinu ar lovastatinu. Gydymo klaritromicinu laikotarpiu būtina pertraukti bet kurio iš minėtų medikamentų vartojimą.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Klaritromicinas daugiausia šalinamas per kepenis, todėl pacientams, kuriems yra kepenų veiklos sutrikimas arba kurie kartu vartoja vaistų, galinčių sukelti hepatotoksinį poveikį, minėto antibiotiko reikia vartoti atsargiai.
Jei nepakankama inkstų veikla, atsižvelgiant į pakenkimo laipsnį reikia tinkamai sumažinti klaritromicino, kaip ir kitų antibiotikų, dozavimą (žr. 4.2 skyrių). Reikia atsižvelgti, kad pagyvenusiems pacientams gali būti sutrikusi inkstų veikla.
Helicobacter pylori išnaikinimui vartojant klaritromicino, galima šiam antibiotikui atsparių mikroorganizmų selekcija.
Jei yra padidėjęs paciento jautrumas linkomicinui ir klindamicinui, jis gali būti padidėjęs ir klaritromicinui. Vadinasi, tokiems ligoniams klaritromicino reikia skirti atsargiai.
Jei klaritromicino vartojama ilgiau ar pakartotinai, gali pasireikšti vaisto poveikiui atsparių mikroorganizmų superinfekcija. Tokiu atveju gydymą klaritromicinu reikia nutraukti.
Pacientams, vartojantiems plataus spektro antibiotikų, buvo nustatyta pseudomembraninio kolito atvejų, todėl į šią diagnozę būtina atsižvelgti, jei gydymo klaritromicinu metu ar jį baigus pacientui prasideda sunkus viduriavimas.
Kaip žinoma iš kitų makrolidų vartojimo, klaritromicinas gali sukelti sunkiosios miastenijos paūmėjimą ar pasunkėjimą, todėl ligoniams, sergantiems sunkiąja miastenija, jo reikia vartoti atsargiai.
Dėl QT intervalo pailgėjimo rizikos klaritromicino reikia vartoti atsargiai pacientams, kuriems buvo širdies skilvelių aritmija, kurie serga vainikinių kraujagyslių ligomis, sunkiu širdies veiklos nepakankamumu, kuriems yra nekompensuota hipokalemija ir/ar hipomagnezemija, bradikardija (per minutę širdis susitraukia rečiau kaip 50 kartų) arba kurie kartu vartoja vaistinių preparatų, ilginančių QT intervalą. Pacientams, kuriems yra įgimtas arba nustatytas įgytas QT intervalo pailgėjimas, klaritromicino vartoti negalima (žr.4.5 skyrių).
Jei pacientas gydomas CYP3A4 fermentų induktoriais, klaritromicino reikia vartoti atsargiai (žr. 4.5 skyrių).
Klaritromicinas yra CYP3A4 fermentų inhibitorius, todėl jo vartoti kartu su vaistais, kuriuos žymiu mastu metabolizuoja minėti fermentai, galima tik tokiu atveju, jei gydyti klaritromicinu neabejotinai būtina (žr. 4.5 skyrių).
Klaritromicinas slopina kai kurių HMG-CoA reduktazės inhibitorių metabolizmą, todėl kraujo plazmoje padidėja pastarųjų medikamentų koncentracija (žr. 4.3 ir 4.5 skyrių).
Šio medikamento sudėtyje yra tartrazino, kuris gali sukelti alerginę reakciją.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vartoti kartu draudžiama
Klaritromicino draudžiama vartoti kartu su simvastatinu, lovastatinu terfenadinu, cizapridu, pimozidu ir skalsių alkaloidais.
Kitų vaistų įtaka klaritromicino tablečių poveikiui
Klaritromiciną metabolizuoja CYP 3A4 fermentai. Vadinasi, stiprūs šių fermentų inhibitoriai gali slopinti klaritromicino metabolizmą, todėl kraujo plazmoje gali padidėti jo koncentracija.
Nors klaritromicino vartojant kartu su omeprazolu plazmoje gali padidėti abiejų medikamentų koncentracija, dozavimo koreguoti nereikia. Klaritromicino koncentracija plazmoje gali padidėti, jei šio vaisto vartojama kartu su ranitidinu ar antacidiniais preparatais, tačiau dozavimo koreguoti nereikia.
Nustatyta, ritonaviras (3 kartus per parą po 200 mg) slopina kartu su juo vartojamo klaritromicino (2 kartus per parą po 500 mg) metabolizmą, todėl pastarojo vaisto Cmax, Cmin ir AUC padidėja atitinkamai 31 %, 182 % ir 77 %. Beveik visiškai nuslopinamas aktyvaus 14-OH-hidroksimetabolito formavimasis. Jei inkstų veikla normali, mažinti bendrąją klaritromicino dozę tikriausiai nebūtina, tačiau paros dozė turi būti ne didesnė kaip 1 g. Reikia apsvarstyti, ar pacientams, kurių sutrikusi inkstų veikla, nereikia mažinti dozės. Jei kreatinino klirensas 30 – 60 ml/min., klaritromicino dozę reikia mažinti 50 %, jei jis mažesnis negu 30 ml/min. – 75 %.
Vaistiniai preparatai, kurie indukuoja CYP3A4, pvz., rifampicinas, fenitoinas, karbamazepinas, fenobarbitalis, jonažolių preparatai, gali skatinti klaritromicino metabolizmą, todėl šio vaisto koncentracija kraujyje gali tapti mažesnė už gydomąją ir sumažėti jo veiksmingumas. Jei būtina vartoti klaritromicino, galbūt reikės didinti šio medikamento dozę ir atidžiai stebėti jo veiksmingumą bei saugumo rodmenis. Be to, galbūt reikės stebėti CYP3A4 induktorių kiekį plazmoje. Jis gali padidėti, kadangi klaritromicinas gali slopinti CYP3A4 fermentų aktyvumą (be to, žr. preparato charakteristikų santraukos informaciją, tiesiogiai susijusią su CYP3A4 inhibitorių skyrimu). Rifabutino vartojant kartu su klaritromicinu, serume padidėja rifabutino kiekis ir sumažėja klaritromicino kiekis, todėl būna didesnė uveito rizika.
Klaritromicino įtaka kitų vaistų poveikiui
Klaritromicinas yra jį metabolizuojančio CYP3A4 fermento ir transporto baltymo P-glikoproteino inhibitorius. Įvairių CYP3A4 substratų slopinimo laipsnį sunku numatyti, vadinasi, ligoniams, gydomiems vaistais, kurie yra CYP3A4 substratai, klaritromicino reikėtų nevartoti, išskyrus atvejus, kai CYP3A4 substratų kiekį plazmoje, gydomąjį poveikį ar nepageidaujamus reiškinius galima nuolat atidžiai stebėti. Jei klaritromicino vartojama kartu su vaistais, kurie yra CYP3A4 substratai, gali reikėti mažinti pastarųjų medikamentų dozę arba gydymo klaritromicinu laikotarpiu nutraukti jų vartojimą.
Vaistiniai preparatai, galintys ilginti QT intervalą
Nustatyta, kad klaritromicinas slopina cizaprido ir terfenadino metabolizmą. Terfenadino koncentracija plazmoje padidėja 2 – 3 kartus. Šie pokyčiai yra susiję QT pailgėjimu ir širdies ritmo sutrikimų, įskaitant skilvelių tachikardiją, virpėjimą bei Torsades de Pointes, atsiradimu. Panašių simptomų pastebėta ligoniams, kurie gydymo pimozidu metu vartojo klaritromicino. Klaritromicino vartoti kartu su terfenadinu, cizapridu ar pimozidu draudžiama (žr. 4.3 skyrių).
Ligoniams, kurie klaritromicino vartojo kartu su chinidinu ar dizopiramidu, pastebėta Torsades de Pointes atvejų, todėl minėtų medikamentų kartu reikia nevartoti arba kraujo plazmoje atidžiai stebėti chinidino ar dizopiramido kiekį, kad būtų galima patikslinti dozę. Būtina užtikrinti atsargumą, jei klaritromicino vartoja pacientai, gydomi vaistiniais preparatais, kurie gali ilginti QT (žr. 4.4 skyrių).
HMG-CoA reduktazės inhibitoriai
Klaritromicinas slopina kai kurių HMG-CoA reduktazės inhibitorių metabolizmą, todėl kraujo plazmoje padidėja pastarųjų medikamentų koncentracija. Vartojant klaritromicino kartu su simvastatinu ar lovastatinu, pastebėta rabdomiolizės, susijusios su pastarųjų medikamentų kiekio kraujo plazmoje padidėjimu, atvejų. Dėl to klaritromicino negalima vartoti kartu su simvastatinu ir lovastatinu. Panaši klaritromicino sąveika galima su atorvastatinu ir silpnesnė sąveika su cerivastatinu. Jeigu pacientui, kuris vartoja atorvastatino ar cerivastatino, reikalingas gydymas klaritromicinu, jo metu reikia stebėti, ar ligoniui neatsiranda miopatijos požymių ir simptomų.
Kraujagysles sutraukiantys skalsių preparatai (pvz., dihidroergotaminas, ergotaminas)
Skalsių alkaloidų preparatų vartojant kartu su makrolidų grupės antibiotikais, dėl skalsių alkaloidų kiekio kraujo plazmoje padidėjimo pastebėta ergotizmo atvejų. Minėtų grupių medikamentų vartoti kartu draudžiama (žr. 4.3 skyrių).
Benzodiazepinai
Midazolamo vartojant kartu su klaritromicino tabletėmis (du kartus per parą po 250 mg), suleisto į veną midazolamo AUC padidėjo 2,7 karto, išgerto – 7 kartus, todėl jo kartu su klaritromicinu reikėtų negerti. Jeigu vartojant klaritromicino į veną injekuojama midazolamo, būtina atidžiai stebėti ligonio būklę, kad būtų galima patikslinti dozę. Tokios pačios atsargumo priemonės tinka ir vartojant benzodiazepinų, kuriuos metabolizuoja CYP3A4, ypač triazolamo, bei alprazolamo. Benzodiazepinų, kurių nemetabolizuoja CYP3A4 (temazepamo, nitrazepamo, lorazepamo), sąveika su klaritromicinu tikriausiai nepasireiškia.
Ciklosporinas, takrolimuzas, sirolimuzas
Klaritromicino vartojant kartu su ciklosporino ar takrolimuzu kraujo plazmoje nustatyta daugiau negu 2 kartus didesnė ciklosporino ir takrolimuzo Cmin. Panašus pokytis tikriausiai atsiras ir vartojant sirolimuzo. Jeigu ligonis, vartojantis vieno iš minėtų imunodepresantų, pradedamas gydyti klaritromicinu, būtina atidžiai stebėti ciklosporino, takrolimuzo ar sirolimuzo kiekį kraujo plazmoje ir prireikus mažinti jų dozę. Šiems ligoniams nutraukus gydymą klaritromicinu ciklosporino, takrolimuzo ar sirolimuzo dozės tikslinimui vėl būtina atidžiai stebėti jų kiekį kraujo plazmoje.
Digoksinas
Klaritromicinas, vartojamas kartu su dioksinu, gali didinti šio vaisto koncentraciją kraujo plazmoje. Patariama apsvarstyti, ar ligoniams, gydomiems digoksinu, pradedant ar baigiant vartoti klaritromicino nereikia stebėti digoksino kiekį kraujo plazmoje, kadangi gali prireikti keisti jo dozę.
Teofilinas
Teofilino vartojančiam pacientui išgėrus klaritromicino, serume padidėja teofilino kiekis, bei didėja jo toksinis poveikis.
Varfarinas
Klaritromicinas gali stiprinti kartu su juo vartojamo varfarino poveikį, todėl minėtų vaistų vartojančiam ligoniui reikia dažnai tikrinti protrombino laiką.
Zidovudinas
Jei užkrėsti ŽIV suaugę žmonės geria klaritromicino tablečių kartu su zidovudinu, kraujyje pusiausvyrinė zidovudino koncentracija būna mažesnė, negu vartojant vieno zidovudino. Šis pokytis labai sumažėja, jei tarp abiejų medikamentų vienkartinės dozės gėrimo daroma 1 – 2 valandų pertrauka. Vaikams minėto pokyčio nepastebėta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Daugiau negu 200 moterų, kurios per pirmuosius tris nėštumo mėnesius vartojo klaritromicino, stebėjimo metu neabejotinų teratogeninio ir šalutinio poveikio ar poveikio naujagimio sveikatai įrodymų nenustatyta. Nedidelio skaičiaus moterų, per pirmuosius tris nėštumo mėnesius vartojusių klaritromicino, stebėjimo duomenys rodo, kad gali didėti persileidimo rizika. Iki šiol kitų svarbių epidemiologinių duomenų nėra. Tyrimų su gyvūnais metu pastebėtas toksinis poveikis dauginimuisi (žr. 5.3 skyrių). Rizika žmogui nežinoma. Nėščias moteris klaritromicinu gydyti galima tik atidžiai apsvarsčius naudos ir rizikos santykį.
Žindymas
Klaritromicinas ir jo aktyvus metabolitas išsiskiria su žindyvės pienu. Vadinasi, žindomam kūdikiui gali prasidėti viduriavimas ir atsirasti grybelių sukeltas gleivinės infekcija,, todėl žindymą reikėtų nutraukti. Reikia pagalvoti apie padidėjusio jautrumo atsiradimo galimybę. Motinos gydymo nauda turi būti didesnė už riziką kūdikiui.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenų apie klaritromicino įtaką gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus, nėra. Dirbant minėtą darbą reikia atsižvelgti į galimas nepageidaujamas reakcijas (galvos sukimąsi, svaigimą, sumišimą, orientacijos sutrikimą).

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Suaugusiems žmonėms, vartojantiems klaritromicino tablečių, dažniausiai pastebėti nepageidaujami reiškiniai buvo viduriavimas (3 %), pykinimas (3 %), skonio pakitimas (3 %), virškinimo sutrikimas (2 %), pilvo skausmas ar kitoks negalavimas (2 %) ir galvos skausmas (2 %).
Šiame skyriuje išvardyti nepageidaujami reiškiniai vertinami taip: labai dažni (>1/10), dažni (>1/100, <1/10), nedažni (>1/1000, <1/100), reti (>1/10000, <1/1000), labai reti (<1/10000).
Infekcijos ir infestacijos
Dažni. Burnos kandidamikozė.
Ilgiau vartojant klaritromicino, kaip ir kitokių antibiotikų, gali pradėti intensyviai daugintis vaisto poveikiui atsparūs mikroorganizmai.
Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
Nedažni. Leukocitų kiekio sumažėjimas.
Labai reti. Trombocitopenija.
Imuninės sistemos sutrikimai
Nedažni. Alerginė reakcija, kurios diapazonas yra nuo dilgėlinės ir nedidelio odos išbėrimo iki anafilaksijos.
Psichikos sutrikimai
Labai reti. Nerimas, nemiga, haliucinacijos, psichozė, orientacijos sutrikimas, depersonalizacija, slogūs sapnai ir sumišimas.
Nervų sistemos sutrikimai
Dažni. Galvos skausmas, uoslės pakitimas.
Labai reti. Galvos svaigimas, sukimasis, parestezija, traukuliai.
Ausies ir labirinto sutrikimai
Reti. Spengimas ausyse.
Labai reti. Laikinas kurtumas.
Širdies sutrikimai
Labai reti. QT pailgėjimas, skilvelių tachikardija ir Torsades de Pointes.
Virškinimo trakto sutrikimai
Dažni. Pykinimas, viduriavimas, vėmimas, pilvo skausmas, virškinimo sutrikimas, burnos gleivinės, liežuvio uždegimas, praeinantis liežuvio ir dantų spalvos pokytis, skonio iškrypimas, t. y. metalo ar kartaus skonio atsiradimas.
Labai reti. Pankreatitas. Vartojant klaritromicino labai retai pasireikšdavo įvairaus sunkumo (nuo lengvo iki pavojingo gyvybei) pseudomembraninis kolitas.
Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai
Reti. Kepenų veiklos sutrikimas, kuris paprastai būna laikinas ir praeina be pasekmių, hepatitas, tulžies sąstovis, su gelta arba be geltos.
Labai reti. Ligoniams, ypač tokiems, kurie serga kepenų liga ar vartoja hepatotoksinių vaistinių preparatų, buvo mirtino kepenų veiklos nepakankamumo atvejų.
Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai reti. Stivenso ir Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė.
Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Nedažni. Artralgija, mialgija.
Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai
Labai reti. Intersticinis nefritas, inkstų veiklos nepakankamumas.
Tyrimai
Dažni. Šlapalo kiekio kraujyje padidėjimas.
Nedažni. Protrombino laiko pailgėjimas, kreatinino kiekio serume padidėjimas, kepenų veiklos rodmenų pakitimas (padidėjęs transaminazių aktyvumas).
Labai reti. Hipoglikemija, ypač ligoniams, kartu vartojantiems insulino ir kitų antidiabetinių vaistinių preparatų.

4.9 Perdozavimas

Apsinuodijimo simptomai
Pranešimų duomenimis, išgėrus didelę dozę klaritromicino gali atsirasti poveikio virškinimo traktui simptomų. Perdozavimo simptomai didele dalimi gali atitikti nepageidaujamus reiškinius. Pacientui, kuris anksčiau sirgo bipoliniu sutrikimu, išgėrus 8 gramus klaritromicino, atsirado psichikos pokyčių, paranojinis elgesys, hipokalemija ir hipoksemija.
Apsinuodijimo gydymas
Perdozavus specifinio priešnuodžio nėra. Sumažinti klaritromicino kiekį serume kraujo ir pilvaplėvės dialize neįmanoma.
Atsiradus perdozavimo sukeltų nepageidaujamų reakcijų, reikia išplauti skrandį ir pradėti palaikomąjį gydymą. Labai retai gali pasireikšti sunki ūminė alerginė reakcija, pvz., anafilaksinis šokas. Pastebėjus pirmuosius padidėjusio jautrumo reakcijos simptomus, būtina nutraukti klaritromicino vartojimą ir nedelsiant pradėti taikyti reikiamas priemones.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė. Sistemiškai veikiantys antibakteriniai vaistai, makrolidai.
ATC kodas. J01F A09
Veikimo būdas
Klaritromicinas yra pusiausintetinis eritromicino A darinys. Jis sukelia antibakterinį poveikį, kadangi sutrikdo bakterijos baltymų sintezę. Klaritromicinas prisijungia prie jam jautrios bakterijos ribosomų 50S subvieneto, todėl sutrinka baltymo sintezė. Jis daro stiprų poveikį daugeliui aerobinių ir anaerobinių gramteigiamų bei gramneigiamų mikroorganizmų. Paprastai klaritromicino mažiausia slopinamoji koncentracija (MIC) yra du kartus mažesnė negu eritromicino MIC.
Klaritromicino 14-hidroksimetabolitas taip pat sukelia antimikrobinį poveikį. Jo MIC yra toks pats ar net du kartus didesnis, negu pirminio junginio, išskyrus H. influenzae, kuriam 14-hidroksimetabolitas, palyginti su pirminiu junginiu, daro daugiau negu du kartus stipresnį poveikį.
Atsparumo mechanizmai
Atsparumas makrolidams gali pasireikšti trimis būdais: antibiotiko veikimo vietos pokyčiu, jo struktūros ir/ar transporto (šalinimo) modifikavimu. Atsparumas gali būti perduodamas per chromosomas ar plazmides, gali būti indukuojamas ar egzistuoti visą laiką. Makrolidams atsparios bakterijos gamina fermentus, kurie metilina ribosomų RNR adenino liekaną, todėl slopinamas antibiotiko prisijungimas prie ribosomos. Makrolidams atsparūs mikroorganizmai yra atsparūs ir linkozamidams bei streptogaminui B. Šio kryžminio atsparumo pagrindas yra prisijungimo prie ribosomų vietų metilinimas. Klaritromicinas taip pat yra stiprus šio fermento induktorius. Be to, makrolidai sukelia bakteriostatinį poveikį, kadangi slopina ribosomų peptidiltransferazę.
Tarp klaritromicino, eritromicino ir azitromicino būna visiškas kryžminis atsparumas. Meticilinui atsparūs stafilokokai ir penicilinui atsparus Streptococcus pneumoniae būna atsparūs ir makrolidams, pvz., klaritromicinui.
Atskaitos taškai
NCCLS (JAV nacionalinis klinikinės laboratorijos standartų komitetas) 2003 m. nustatė klaritromicinui tokius atskaitos taškus.
Staphylococcus padermės yra jautrios, jei MIC ( 2 mikrogramai/l, atsparios, jei MIC ( 8 mikrogramai/ml;
Haemophilus padermės yra jautrios, jei MIC ( 8 mikrogramai/ml;
Streptococcus padermės, įskaitant Streptococcus pneumoniae, yra jautrios, jei MIC ( 0,25 mikrogramai /ml, atsparios, jei MIC ( 1 mikrogramas/ml.
Jautrumas
Atrinktų padermių atsparumo vaisto poveikiui paplitimas gali skirtis net ik pagal geografiją, bet ir pagal laiką, todėl pageidautina lokali informacija apie atsparumą, ypač jei gydoma sunki infekcinė liga. Būtinu atveju, kai įtariama, jog vyraujantis lokalus atsparumas yra susijęs mažiausiai su kelių rūšių infekcijų sukėlėjais, reikia konsultuotis su ekspertu.
Paprastai jautrios padermės (t. y. visose ES valstybėse padermių atsparumas yra mažesnis negu 10 %)

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

A grupės sterptokokai

B grupės streptokokai

C, F, G grupės streptokokai

Aerobiniai, gramneigiami mikroorganizmai

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Legionella padermės

Anaerobiniai mikroorganizmai

Bacteroides padermės

Peptococcus/Peptostreptococcus padermės

Clostridium padermės, išskyrus Clostridium difficile

Fusobacterium padermės

Kiti mikroorganizmai

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae

Padermės, kurių įgytas atsparumas gali kelti problemų(t. y. bent vienoje ES valstybėje padermių atsparumas yra 10 % arba didesnis)

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

Staphylococcus aureus (meticilinui jautrios padermės)

Streptococcus pneumoniae*

Aerobiniai, gramneigiami mikroorganizmai

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Mikroorganizmai, kuriems būdingas atsparumas

Aerobiniai, gramteigiami mikroorganizmai

Enterococcus padermės

Staphylococcus aureus (meticilinui ar eritromicinui atsparios padermės)

Kiti mikroorganizmai

Mycobacterium tuberculosis
*Komentarai dėl atsparumo pateikti poskyryje “Atsparumo mechanizmai”5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija
Išgėrus klaritromicino, jis greitai ir visiškai absorbuojamas iš virškinimo trakto, pirmiausiai iš tuščiosios žarnos, tačiau ekstensyviai metabolizuojamas pirmo prasiskverbimo per kepenis metu. 250 mg klaritromicino tablečių absoliutus biologinis prieinamumas yra maždaug 50 %. Maistas šiek tiek lėtina absorbciją, klaritromicino tablečių biologiniam prieinamumui įtakos nedaro, medikamento vartojimas nuo valgymo laiko nepriklauso. Maistas šiek tiek lėtina klaritromicino absorbciją, tačiau biologinio prieinamumo laipsniui įtakos nedaro, todėl klaritromicino tablečių vartojimas nuo valymo laiko nepriklauso. Klaritromicinas (6-O-metileritromicinas) dėl savo cheminės struktūros yra gana atsparus skrandžio rūgšties poveikiui. Suaugusiam žmogui geriant du kartus per parą po 250 mg, didžiausia klaritromicino koncentracija plazmoje buvo 1 – 2 mikrogramai/ml., geriant du kartus per parą po 500 mg, – 2,8 mikrogramai/ml.
Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, mikrobiologiškai aktyvaus 14-hidroksimetabolito didžiausia koncentracija plazmoje buvo 0,6 mikrogramai/ml. Pradėjus gydyti pusiausvyrinė klaritromicino koncentracija kraujo plazmoje nusistovi per dvi paras.
Pasiskirstymas
Klaritromicinas gerai prasiskverbia į įvairius skyrius, jo tariamasis pasiskirstymo tūris yra 200 – 400 l.
Klaritromicino koncentracija kai kuriuose audiniuose būna kelis kartus didesnė negu kraujyje.
Didesnis vaisto kiekis būna plaučiuose ir migdolinėse liaukose. Be to, klaritromicinas prasiskverbia
per skrandžio gleives.
Jei kraujyje yra gydomoji koncentracija, maždaug 80 % klaritromicino yra junginių su baltymais
forma.
Biotransformacija ir šalinimas
Klaritromiciną greitai ir ekstensyviai metabolizuoja kepenys. Metabolizmo metu vyksta daugiausia N-dealkilinimo, oksidavimo ir stereospecifinio hidroksilinimo C14 padėtyje reakcijos.
Klaritromicino farmakokinetika yra netiesinė, kadangi didelės dozės įsotina jo metabolizmą kepenyse. Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, pusinės eliminacijos periodas trunka 2 – 4 valandas. Jis pailgėja, t. y. trunka 5 val., jei geriama du kartus per parą po 500 mg klaritromicino. Geriant du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, aktyvaus 14-hidroksimetabolito pusinės eliminacijos periodas trunka 5 – 6 valandas.
Išgėrus radioaktyvaus klaritromicino, su išmatomis pašalinama 70 – 80 % radioaktyviųjų medžiagų. 20 – 30 % klaritromicino dozės pašalinama su šlapimu nepakitusia forma. Ši dalis padidėja, jei vartojama didesnė dozė. Nesumažinus dozės ligoniams, sergantiems inkstų veiklos nepakankamumu, kraujo plazmoje būna didesnis klaritromicino kiekis.
Apskaičiuota, kad bendrasis plazmos klirensas yra maždaug 700 ml/min., inkstų klirensas – maždaug 170 ml/min.
Specialių grupių pacientai
Inkstų veiklos sutrikimas. Dėl susilpnėjusios inkstų veiklos kraujo plazmoje būna didesnis klaritromicino ir jo veiklaus metabolito kiekis.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

4 savaičių tyrimo su gyvūnais duomenimis, klaritromicino toksinis poveikis priklauso nuo dozės ir jos vartojimo trukmės. Visiems gyvūnams pirmieji toksinio poveikio požymiai pasireiškė kepenims, kurių pažeidimas 14 parų laikotarpiu nustatytas šunims ir beždžionėms. Su šiuo toksiniu poveikiu susijusio sisteminio ekspozicijos lygio smulkmenos nežinomos, tačiau toksinė dozė yra neabejotinai didesnė už žmogui rekomenduojamą gydomąją dozę.
Klaritromicino tyrimų in vitro ir in vivo metu mutageninio poveikio nepastebėta.
Toksinio poveikio dauginimuisi tyrimų su triušiais, kuriems į veną buvo suleidžiama dozė, du kartus didesnė už gydomąją dozę, ir beždžionėmis, kurioms buvo sugirdoma dozė, 10 kartų didesnė už gydomąją dozę, metu padažnėjo savaiminių persileidimų. Šios dozės buvo susiję su toksiniu poveikiu patelėms. Tyrimų su žiurkėmis metu teratogeninio ir embriotoksinio poveikio nepastebėta. Vis dėlto, žiurkių, kurios kasdien vartojo 150 mg/kg kūno svorio dozę, atsivestiems jaunikliams pastebėta širdies ir kraujagyslių sistemos sklaidos defektų. Pelių, kurios vartojo dozę, 70 kartų didesnę už gydomąją dozę, atsivestiems jaunikliams nustatytas įvairus (3 – 30 %) gomurio plyšio atvejų dažnumas. 6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Branduolio sudėtis
Karboksimetilkrakmolo natrio druska
Mikrokristalinė celiuliozė
Povidonas (PVK K-30)
Magnio hidroksidas
Kroskarmeliozės natrio druska
Koloidinis bevandenis silicio dioksidas
Stearino rūgštis
Magnio stearatas
Plėvelės sudėtis
Hipromeliozė (E 464)
Titano dioksidas (E 171)
Makrogolis 400
Tartrazinas (E 102)
Raudonasis AC (E 129)
Indigokarminas (E 132)
Vanilinas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Lizdines plokšteles laikyti išorinėje kartono dėžutėje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Skaidraus ar balto matinio PVC arba PVC/PVdC ir aliuminio folijos lizdinės plokštelės, kuriose yra 8, 10, 14, 16, 20, 21, 42, 100, kalendorinė pakuotė, kurioje yra 14 arba 30 plėvele dengtų tablečių.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Nyderlandai8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

N10 - LT/1/06/0450/006
N14 - LT/1/06/0450/007
N21 - LT/1/06/0450/009
N30 - LT/1/06/0450/0089. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2006-03-1010. TEKSTO PERŽIŪROS DATA2008-10-09

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/


II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ I

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7