Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

CONTRACTUBEX GEL 20G

Vaistai > Dermatologiniai vaistai > Vaistai odos nudegimų, žaizdų ir opų gydymui
  Gamintojas:
MERZ & CO

 


I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Contractubex gelis


2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g gelio yra 100 mg svogūnų (Allii Cepae) skystojo ekstrakto, 50 TV heparino natrio druskos, 10 mg alantoino.

Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.


3. VAISTO FORMA

Gelis yra šviesiai rudos spalvos, neskaidrus.


4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Hipertrofinių, keloidinių, judesius ribojančių ir bjaurojančių randų, atsiradusių po operacijų,
nudegimų ir traumų, gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Tepti ant odos ar rando audinių keletą kartų per parą ir švelniai masažuoti, kol gelis visiškai rezorbuosis. Jei randas senas ir kietas, geliu pateptą vietą reikia aptvarstyti ir palikti nakčiai.
Randus būtina gydyti keletą savaičių ar mėnesių — tai priklauso nuo jų dydžio. Gydant pacientus, kuriems randai susidarė neseniai, reikia vengti fizinių dirgiklių (pvz., stipraus šalčio, ultravioletinių spindulių, per stipraus masažo).
Aplamai Contractubex yra puikiai toleruojamas net ir vartojant ilgai.

4.3 Kontraindikacijos

Contractubex draudžiama vartoti:
- jeigu yra padidėjęs jautrumas alkil-4-hidroksibenzoatams (parabenams), heparinui,
svogūnų ekstraktui ar kitoms pagalbinėms gelio medžiagoms;
- atviroms ir negyjančioms žaizdoms ir gleivinėms gydyti.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Contractubex vartojamas randams gydyti. Būtina saugotis, kad randų neapšviestų saulės spinduliai. Gydant pacientus, kuriems randai susidarė neseniai, reikia vengti fizinių dirgiklių (pvz., stipraus šalčio, ultravioletinių spindulių, per stipraus masažo).

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nėra duomenų.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumo laikotarpis
Klinikinių tyrimų duomenų, susijusių su medikamento poveikiu nėštumo laikotarpiu, nėra.

Žindymo laikotarpis
Ar medikamento patenka į motinos pieną, nežinoma.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Contractubex gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Reti ( >1/10 000, < 1/1 000)
Odos niežulys
Labai reti (<1/10 000)
Vietinis odos sudirginimas.

4.9 Perdozavimas

Nėra duomenų.


5. FARMAKOLOGINĖS savybės

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti randėjimą skatinantys vaistai, ATC kodas – D03AX.

Contractubex slopina randinio audinio vešėjimą, uždegimą, jį minkština, atpalaiduoja sąaugas.

Svogūnų ekstraktas (Extr. Cepae) malšina uždegimą, slopindamas uždegimo mediatorių išsiskyrimą, be to, slopina alergines reakcijas.
Svogūnų ekstraktas (Extr. Cepae) stabdo įvairios kilmės fibroblastų (ypač keloidinių fibroblastų) augimą. Vaistas ne tik slopina mitozę, bet ir neleidžia susidaryti fibroblastų matricos tarpląstelinės medžiagos sudedamosioms dalims (pvz., proteoglikanui). Be to, svogūnų ekstraktas (Extr. Cepae) daro baktericidinį poveikį. Šios savybės skatina žaizdos gijimą pirminiu būdu ir neleidžia nefiziologiškai formuotis randui.

Heparinas slopina uždegimą, alergines reakcijas, vešėjimą, didina audinių hidrataciją ir atpalaiduojamai veikia kolageno struktūrą. Gydant randus, uždegimą slopinantis heparino poveikis ir poveikis jungiamojo audinio tarpląstelinės medžiagos sudedamosioms dalims yra svarbesnis už žinomą antitrombozinį poveikį.
Alantoinas skatina žaizdą gyti, skatina epitelio susidarymą ir audinių hidrataciją. Jis pasižymi epidermolizinėmis ir įsiskverbimą gerinančiomis savybėmis, o tai gerina kitų Contractubex veikliųjų sudedamųjų medžiagų veiksmingumą. Be to, alantoinas mažina dirginimą, niežėjimą, kuris dažnai pasireiškia formuojantis randui.
Gydant šiuo veikliųjų medžiagų deriniu pasireiškia potencijuotas sinergizmas, t.y. dar stipriau slopinamas fibroblastų vešėjimas ir patologiškai paspartėjusi kolageno sintezė.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Farmakokinetinių tyrimų neatlikta.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Esamų ikiklinikinių tyrimų duomenimis, Contractubex toksinio, mutageninio, teratogeninio ir kancerogeninio poveikio nesukelia.


6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Sorbo rūgštis
Metilo parahidroksibenzoatas
Ksantano lipai
Makrogolis 200
Kvapusis aliejus
Išgrynintas vanduo.

6.2 Nesuderinamumas

Nėra duomenų.

6.3 Tinkamumo laikas

4 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

20 g tūbelė.

6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.


7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100-104
D-60318 Frankfurtas
Vokietija
Tel. 49-69/1503-1
Faks. 49-69/1503-200


8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT/1/94/0573/001


9. PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA

2006-10-12


10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2006-10-12

II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS


A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Merz Pharma GmbH & Co KGaA
Eckenheimer Landstr. 100-104
D-60318 Frankfurtas
Vokietija


B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui

Nereceptinis vaistinis preparatas.

Kitos sąlygos
III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS
A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS
{POBŪDIS ARBA TIPAS}


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Contractubex gelis


2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 g gelio yra 100 mg svogūnų (Allii cepae) skystojo ekstrakto, 50 TV heparino natrio druskos, 10
mg alantoino.


3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos yra sorbo rūgštis, metilo parahidroksibenzoatas, makrogolis 200, ksantano lipai, išgrynintas vanduo, kvapusis aliejus.


4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

20 g gelis.


5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti ant odos.


6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.


7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)


8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki


9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.


10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)

11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100-104
D-60318 Frankfurtas
Vokietija


12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT/1/94/0573/001


13. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija


14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.


15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Jeigu nepaskirta kitaip, gelį reikia nestipriai įtrinti (kol jo neliks ant odos) į rando audinius keletą kartų per dieną.


MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Contractubex gelis


2. VARTOJIMO METODAS

Vartoti ant odos.


3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki


4. SERIJOS NUMERIS

Serija


5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

20 g


6. KITA

Jeigu nepaskirta kitaip, gelį reikia nestipriai įtrinti (kol jo neliks ant odos) į rando audinius keletą kartų per dieną.
B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėja arba nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.

Lapelio turinys
1. Kas yra Contractubex ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Contractubex
3. Kaip vartoti Contractubex
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Contractubex laikymo sąlygos
6. Kita informacija


Contractubex gelis
Svogūnų skystasis ekstraktas, heparino natrio druska, alantoinas

- Veiklioji medžiaga. 1 g gelio yra 100 mg svogūnų (Allii cepae) skystojo ekstrakto, 50 TV heparino natrio druskos, 10
mg alantoino.
- Pagalbinės medžiagos yra sorbo rūgštis, metilo parahidroksibenzoatas, makrogolis 200, ksantano lipai, išgrynintas vanduo, kvapusis aliejus.

Pakuotė
Tūbelė, kurioje yra 20 g gelio.

Registravimo liudijimo turėtojas
Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100-104
D-60318 Frankfurtas
Vokietija

Gamintojas
Merz Pharma GmbH & Co KGaA
Eckenheimer Landstr. 100-104
D-60318 Frankfurtas
Vokietija


1. KAS YRA CONTRACTUBEX IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Vaistu gydomi randai, atsiradę po operacijos, amputacijos, nudegimo ir nelaimingo atsitikimo, jei jie trukdo judėti, yra išvešėję, sustorėję (keloidiniai) ir krintantys į akis.


2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CONTRACTUBEX

Contractubex vartoti draudžiama:
- jei yra padidėjęs jautrumas svogūnų ekstraktui, heparinui, alantoinui, alkil parahidroksibenzoatams (parabenams) ar kitoms pagalbinėms medžiagoms.

Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Contractubex gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Contractubex medžiagas
Sudėtyje yra metilhidroksibenzoato, kuris retai gali sukelti lėto tipo alergines reakcijas ir
sorbo rūgšties, kuri gali sukelti vietinę odos reakciją, pvz. kontaktinį dermatitą.

Kitų vaistų vartojimas
Tokios sąveikos nepastebėta.


3. KAIP VARTOTI CONTRACTUBEX

Jeigu nepaskirta kitaip, gelį reikia nestipriai įtrinti (kol jo neliks ant odos) į rando audinius keletą kartų per dieną. Jei randas šiurkštus, senas, vaistu pateptą pažeistą vietą prireikus galima aprišti tvarsčiu ir laikyti per naktį. Priklausomai nuo rando ploto ir didumo gydymas tęsiamas daugelį savaičių, net mėnesių. Reikia vengti fizinių dirgiklių, pavyzdžiui, didelio šalčio arba ultravioletinio švitinimo, užtepus gelio, reikėtų stipriai netrinti, ypač gydant šviežius randus.


4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Labai retai Contractubex gali sukelti odos sudirginimą. Gydymo metu kartais atsiranda niežulys. Jis yra rando audinio pakitimo požymis, todėl gydymo nutraukti paprastai nereikia.
Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.


5. CONTRACTUBEX LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.


6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

H.Abbe Pharma atstovybė
M.Marcinkevičiaus 19-1
08433 Vilnius
Tel. + 370 2711710Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2006-10-12

 


I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Contractubex gelis


2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g gelio yra 100 mg svogūnų (Allii Cepae) skystojo ekstrakto, 50 TV heparino natrio druskos, 10 mg alantoino.

Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.


3. VAISTO FORMA

Gelis yra šviesiai rudos spalvos, neskaidrus.


4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Hipertrofinių, keloidinių, judesius ribojančių ir bjaurojančių randų, atsiradusių po operacijų,
nudegimų ir traumų, gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Tepti ant odos ar rando audinių keletą kartų per parą ir švelniai masažuoti, kol gelis visiškai rezorbuosis. Jei randas senas ir kietas, geliu pateptą vietą reikia aptvarstyti ir palikti nakčiai.
Randus būtina gydyti keletą savaičių ar mėnesių — tai priklauso nuo jų dydžio. Gydant pacientus, kuriems randai susidarė neseniai, reikia vengti fizinių dirgiklių (pvz., stipraus šalčio, ultravioletinių spindulių, per stipraus masažo).
Aplamai Contractubex yra puikiai toleruojamas net ir vartojant ilgai.

4.3 Kontraindikacijos

Contractubex draudžiama vartoti:
- jeigu yra padidėjęs jautrumas alkil-4-hidroksibenzoatams (parabenams), heparinui,
svogūnų ekstraktui ar kitoms pagalbinėms gelio medžiagoms;
- atviroms ir negyjančioms žaizdoms ir gleivinėms gydyti.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Contractubex vartojamas randams gydyti. Būtina saugotis, kad randų neapšviestų saulės spinduliai. Gydant pacientus, kuriems randai susidarė neseniai, reikia vengti fizinių dirgiklių (pvz., stipraus šalčio, ultravioletinių spindulių, per stipraus masažo).

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nėra duomenų.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumo laikotarpis
Klinikinių tyrimų duomenų, susijusių su medikamento poveikiu nėštumo laikotarpiu, nėra.

Žindymo laikotarpis
Ar medikamento patenka į motinos pieną, nežinoma.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Contractubex gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Reti ( >1/10 000, < 1/1 000)
Odos niežulys
Labai reti (<1/10 000)
Vietinis odos sudirginimas.

4.9 Perdozavimas

Nėra duomenų.


5. FARMAKOLOGINĖS savybės

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti randėjimą skatinantys vaistai, ATC kodas – D03AX.

Contractubex slopina randinio audinio vešėjimą, uždegimą, jį minkština, atpalaiduoja sąaugas.

Svogūnų ekstraktas (Extr. Cepae) malšina uždegimą, slopindamas uždegimo mediatorių išsiskyrimą, be to, slopina alergines reakcijas.
Svogūnų ekstraktas (Extr. Cepae) stabdo įvairios kilmės fibroblastų (ypač keloidinių fibroblastų) augimą. Vaistas ne tik slopina mitozę, bet ir neleidžia susidaryti fibroblastų matricos tarpląstelinės medžiagos sudedamosioms dalims (pvz., proteoglikanui). Be to, svogūnų ekstraktas (Extr. Cepae) daro baktericidinį poveikį. Šios savybės skatina žaizdos gijimą pirminiu būdu ir neleidžia nefiziologiškai formuotis randui.

Heparinas slopina uždegimą, alergines reakcijas, vešėjimą, didina audinių hidrataciją ir atpalaiduojamai veikia kolageno struktūrą. Gydant randus, uždegimą slopinantis heparino poveikis ir poveikis jungiamojo audinio tarpląstelinės medžiagos sudedamosioms dalims yra svarbesnis už žinomą antitrombozinį poveikį.
Alantoinas skatina žaizdą gyti, skatina epitelio susidarymą ir audinių hidrataciją. Jis pasižymi epidermolizinėmis ir įsiskverbimą gerinančiomis savybėmis, o tai gerina kitų Contractubex veikliųjų sudedamųjų medžiagų veiksmingumą. Be to, alantoinas mažina dirginimą, niežėjimą, kuris dažnai pasireiškia formuojantis randui.
Gydant šiuo veikliųjų medžiagų deriniu pasireiškia potencijuotas sinergizmas, t.y. dar stipriau slopinamas fibroblastų vešėjimas ir patologiškai paspartėjusi kolageno sintezė.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Farmakokinetinių tyrimų neatlikta.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Esamų ikiklinikinių tyrimų duomenimis, Contractubex toksinio, mutageninio, teratogeninio ir kancerogeninio poveikio nesukelia.


6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Sorbo rūgštis
Metilo parahidroksibenzoatas
Ksantano lipai
Makrogolis 200
Kvapusis aliejus
Išgrynintas vanduo.

6.2 Nesuderinamumas

Nėra duomenų.

6.3 Tinkamumo laikas

4 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

20 g tūbelė.

6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.


7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100-104
D-60318 Frankfurtas
Vokietija
Tel. 49-69/1503-1
Faks. 49-69/1503-200


8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT/1/94/0573/001


9. PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA

2006-10-12


10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2006-10-12

II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS


A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Merz Pharma GmbH & Co KGaA
Eckenheimer Landstr. 100-104
D-60318 Frankfurtas
Vokietija


B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui

Nereceptinis vaistinis preparatas.

Kitos sąlygos
III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS
A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS
{POBŪDIS ARBA TIPAS}


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Contractubex gelis


2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 g gelio yra 100 mg svogūnų (Allii cepae) skystojo ekstrakto, 50 TV heparino natrio druskos, 10
mg alantoino.


3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos yra sorbo rūgštis, metilo parahidroksibenzoatas, makrogolis 200, ksantano lipai, išgrynintas vanduo, kvapusis aliejus.


4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

20 g gelis.


5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti ant odos.


6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.


7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)


8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki


9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.


10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)

11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100-104
D-60318 Frankfurtas
Vokietija


12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT/1/94/0573/001


13. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija


14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.


15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Jeigu nepaskirta kitaip, gelį reikia nestipriai įtrinti (kol jo neliks ant odos) į rando audinius keletą kartų per dieną.


MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Contractubex gelis


2. VARTOJIMO METODAS

Vartoti ant odos.


3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki


4. SERIJOS NUMERIS

Serija


5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

20 g


6. KITA

Jeigu nepaskirta kitaip, gelį reikia nestipriai įtrinti (kol jo neliks ant odos) į rando audinius keletą kartų per dieną.
B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėja arba nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.

Lapelio turinys
1. Kas yra Contractubex ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Contractubex
3. Kaip vartoti Contractubex
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Contractubex laikymo sąlygos
6. Kita informacija


Contractubex gelis
Svogūnų skystasis ekstraktas, heparino natrio druska, alantoinas

- Veiklioji medžiaga. 1 g gelio yra 100 mg svogūnų (Allii cepae) skystojo ekstrakto, 50 TV heparino natrio druskos, 10
mg alantoino.
- Pagalbinės medžiagos yra sorbo rūgštis, metilo parahidroksibenzoatas, makrogolis 200, ksantano lipai, išgrynintas vanduo, kvapusis aliejus.

Pakuotė
Tūbelė, kurioje yra 20 g gelio.

Registravimo liudijimo turėtojas
Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100-104
D-60318 Frankfurtas
Vokietija

Gamintojas
Merz Pharma GmbH & Co KGaA
Eckenheimer Landstr. 100-104
D-60318 Frankfurtas
Vokietija


1. KAS YRA CONTRACTUBEX IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Vaistu gydomi randai, atsiradę po operacijos, amputacijos, nudegimo ir nelaimingo atsitikimo, jei jie trukdo judėti, yra išvešėję, sustorėję (keloidiniai) ir krintantys į akis.


2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CONTRACTUBEX

Contractubex vartoti draudžiama:
- jei yra padidėjęs jautrumas svogūnų ekstraktui, heparinui, alantoinui, alkil parahidroksibenzoatams (parabenams) ar kitoms pagalbinėms medžiagoms.

Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Contractubex gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Contractubex medžiagas
Sudėtyje yra metilhidroksibenzoato, kuris retai gali sukelti lėto tipo alergines reakcijas ir
sorbo rūgšties, kuri gali sukelti vietinę odos reakciją, pvz. kontaktinį dermatitą.

Kitų vaistų vartojimas
Tokios sąveikos nepastebėta.


3. KAIP VARTOTI CONTRACTUBEX

Jeigu nepaskirta kitaip, gelį reikia nestipriai įtrinti (kol jo neliks ant odos) į rando audinius keletą kartų per dieną. Jei randas šiurkštus, senas, vaistu pateptą pažeistą vietą prireikus galima aprišti tvarsčiu ir laikyti per naktį. Priklausomai nuo rando ploto ir didumo gydymas tęsiamas daugelį savaičių, net mėnesių. Reikia vengti fizinių dirgiklių, pavyzdžiui, didelio šalčio arba ultravioletinio švitinimo, užtepus gelio, reikėtų stipriai netrinti, ypač gydant šviežius randus.


4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Labai retai Contractubex gali sukelti odos sudirginimą. Gydymo metu kartais atsiranda niežulys. Jis yra rando audinio pakitimo požymis, todėl gydymo nutraukti paprastai nereikia.
Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.


5. CONTRACTUBEX LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.


6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

H.Abbe Pharma atstovybė
M.Marcinkevičiaus 19-1
08433 Vilnius
Tel. + 370 2711710Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2006-10-12

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7