Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

DETRALEX 500MG TAB. OBD. N60

Vaistai > Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai > Kapiliarus stiprinantys vaistai
  Gamintojas:
LES LABORATOIRIES SERVIER

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

detralex 500 mg plėvele dengtos tabletės
Mikronizuota, išgryninta flavonoidų frakcija

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jos duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra detralex ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant detralex
3. Kaip vartoti detralex
4. Galimas šalutinis poveikis
Kaip laikyti detralex
Kita informacija1. KAS YRA detralex IR KAM JIS VARTOJAMAS

detralex vartojamas kojų venų nepakankamumo ir paūmėjusio hemorojaus simptomams lengvinti.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT detralex

detralex vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei detralex medžiagai.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
jeigu Jums yra simptomų, susijusių su hemorojaus paūmėjimu, detralex galima vartoti trumpai. Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
detralex galima vartoti tik gydytojui skyrus.
Kadangi nežinoma, ar vaisto patenka į motinos pieną, gydymo metu kūdikio krūtimi maitinti negalima.
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Reikšmingo detralex poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nepastebėta.3. KAIP VARTOTI detralex

detralex visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Rekomenduojama dozė venų nepakankamumo simptomams lengvinti yra 2 tabletės per parą – viena vidudienį, antra – vakare, valgio metu.
Paūmejusio hemorojaus atveju – 6 tabletės per parą pirmas 4 dienas, po to 4 tabletės per parą 3 dienas.

Gydymo metu nepatariama kaitintis saulėje, būti karštyje ar ilgai stovėti. Reikia vengti antsvorio, daugiau vaikščioti, nešioti specialias kojines, stimuliuojančias kraujotaką.

detralex tabletės vartojamos per burną. Nurykite tabletę, užsigerdami pakankamu kiekiu vandens.

Pavartojus per didelę detralex dozę
Jeigu pavartojote detralex daugiau, negu reikia, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pamiršus pavartoti detralex
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio preparato vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

detralex, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Pastebėtas šalutinis poveikis išvardytas toliau.

- Dažnas (pasireiškia mažiau kaip 1 pacientui iš 10, bet daugiau kaip 1 iš 100): viduriavimas, virškinimo sutrikimas, pykinimas, vėmimas.

- Nedažnas (pasireiškia mažiau kaip 1 pacientui iš 100, bet daugiau kaip 1 iš 1000): storosios žarnos uždegimas (kolitas).

- Retas (pasireiškia mažiau kaip 1 pacientui iš 1000, bet daugiau kaip 1 iš 10 000): galvos svaigimas, galvos skausmas, negalavimas, išbėrimas, niežulys, dilgėlinė.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI detralex

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, detralex vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

detralex sudėtis
- Veiklioji medžiaga yra mikronizuota, išgryninta flavonoidų frakcija. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotos ir išgrynintos flavonoidų frakcijos (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną).
- Pagalbinės medžiagos yra karboksimetilkrakomolo A natrio druska, mikrokristalinė celiuliozė, želatina, magnio stearatas, talkas, glicerolis, hipromeliozė, makrogolis 6000, natrio laurilsulfatas, geltonasis geležies oksidas (E 172), raudonasis geležies oksidas (E 172), titano dioksidas (E 171).

detralex išvaizda ir kiekis pakuotėje
detralex yra oranžinės, ovalo formos, plėvele dengtos tabletės. Tabletės tiekiamos lizdinėmis plokštelėmis po 30 ar 60 tablečių kartoninėje dėžutėje.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Prancūzija

Gamintojas
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy
Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB “SERVIER PHARMA”
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius
Tel. (370 (5) 2 63 86 28 Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-02-12

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/.
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

detralex 500 mg plėvele dengtos tabletės2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotos ir išgrynintos flavonoidų frakcijos (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė
Tabletės yra oranžinės, ovalo formos, dengtos plėvele.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

- Apatinių galūnių venų nepakankamumo simptomų: kojų sunkumo, skausmo bei ankstyvojo rytinio neramumo, lengvinimas.
- Simptomų, susijusių su hemorojaus paūmėjimu, lengvinimas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusiems žmonėms
Rekomenduojama dozė yra 2 tabletės per parą – viena vidudienį, antra – vakare, valgio metu.
Paūmejusio hemorojaus atveju – 6 tabletės per parą pirmas 4 dienas, po to 4 tabletės per parą 3 dienas.

Vaikams
detralex nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 18 metų amžiaus, nes nepakanka duomenų apie šio preparato veiksmingumą ir saugumą.

Senyvo amžiaus pacientams
Dozės koreguoti nereikia.

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi
Dozės koreguoti nereikia.

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi
Dozės koreguoti nereikia.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Šiuo vaistiniu preparatu taikant simptominį hemorojaus paūmėjimo gydymą, galima kartu gydyti ir kitas išangės ligas. Jei simptomai greitai nepalengvėja, reikia atlikti proktologinį tyrimą ir peržiūrėti taikomą gydymą.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta.
Remiantis didele patirtimi, sukaupta vaistui patekus į rinką, iki šiol nebuvo gauta pranešimų apie sąveiką su kitais vaistais.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Nėra klinikinių duomenų apie flavonoidų vartojimą nėštumo metu.
Tyrimai su gyvūnais neparodė tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio vaikingumo ar jauniklių atsivedimo eigai, gemalo, vaisiaus ar jauniklių raidai (žr. 5.3 skyrių). Atsargiai skirti nėščioms moterims.

Žindymas
Nežinoma ar flavonoidų frakcija išsiskiria į motinos pieną. Flavonoidų frakcijos išskyrimas į gyvūnų pieną nebuvo tirtas. Sprendžiant, ar nutraukti ar tęsti žindymą arba nutraukti ar tęsti gydymą detralex, reikia atsižvelgti į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo detralex naudą motinai.

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Flavonoidų poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus netirtas. Reikšmingo detralex poveikio šiai gebai nepastebėta.
4.8 Nepageidaujamas poveikis

Gauta pranešimų apie toliau išvardytą nepageidaujamą poveikį ar nepageidaujamus reiškinius, kurie suskirstyti pagal dažnį taip: labai dažni (≥1/10); dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10); nedažni (nuo ≥1/1000 iki ≤1/100); reti (nuo ≥1/10 000 iki ≤1/1000); labai reti (≤1/10 000); dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Nervų sistemos sutrikimai
Reti: galvos svaigimas, galvos skausmas, negalavimas.

Virškinimo sistemos sutrikimai
Dažni: viduriavimas, dispepsija, pykinimas, vėmimas.
Nedažni: kolitas.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Reti: išbėrimas, niežulys, dilgėlinė.

4.9 Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.
Šio preparato terapinių dozių ribos yra plačios, todėl intoksikacijos rizikos praktiškai nėra. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė. Kapiliarus stabilizuojantys preparatai, bioflavanoidai, ATC kodas ( C05CA53.
detralex didina venų tonusą ir saugo kraujagysles.
Poveikis
Vaistinis preparatas mažina venų sienelių ištempimą ir veninio kraujo stazę. Be to, jis daro poveikį mikrocirkuliacijai, didindamas kapiliarų pasipriešinimą ir mažindamas jų sienelių laidumą.

Klinikinė farmakologija
Dvigubai aklu būdu atliktais kontroliniais tyrimais, kurių metu naudotasi technika, leidžiančia objektyviai ir kiekybiškai nustatyti vaistinio preparato poveikį veninei kraujotakai, patvirtinta, kad jis daro farmakologinį poveikį žmogui.
Poveikio priklausomumas nuo dozės. Kad tarp dozės ir poveikio yra statistiškai patikimas priklausomumas, rodo pletizmografijos būdu nustatomas venų talpos, venų ištempimo ir venų ištuštinimo laiko pokytis. Geriausiai minėtas priklausomumas pastebimas per dieną vartojant po 2 tabletes.
Poveikis venų aktyvumui. detralex didina venų tonusą. Veninės okluzijos pletizmografijos tyrimu nustatyta, kad vaistinis preparatas trumpina jų ištuštinimo laiką.
Poveikis mikrocirkuliacijai. Dvigubai aklu būdu atliktais kontroliniais tyrimais patvirtinta, jog detralex poveikis mikrocirkuliacijai yra statistiškai reikšmingai stipresnis negu placebo. Pacientams, kuriems buvo kapiliarų trapumo simptomų, vaistinis preparatas didino kapiliarų atsparumą (nustatyta angiostereometrijos būdu).

Veiksmingumas
Dvigubai aklu būdu atliktais kontroliniais klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad gydant tiek funkcinį, tiek organinį lėtinį kojų venų kraujotakos nepakankamumą bei hemorojų detralex yra veiksmingesnis už placebą.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Didžiausias išgerto žymėto C14diosmino kiekis iš žmogaus organizmo eliminuojamas su išmatomis. Su šlapimu išsiskiria tik apie 14( dozės. Pusinės eliminacijos trukmė ( 11 val. Diosmino metabolizuojama daug, tai rodo šlapime atsirandančios įvairios fenolrūgštys.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Pelėms, žiurkėms ir beždžionėms trumpą laiką duodant dozes, 180 kartų didesnes už žmonėms skiriamas terapines dozes, nepastebėta jokio toksinio ar letalinio poveikio, poveikio elgesiui ir biologinių, anatominių ar histologinių anomalijų. Tyrimai su žiurkėmis ir triušiais neparodė jokio embriotoksinio ar teratogeninio poveikio. Nenustatyta kokio nors poveikio vaisingumui.
Tyrimų in vitro ir in vivo metu nenustatyta mutageninio poveikio.6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis
Karboksimetilkrakmolo A natrio druska
Mikrokristalinė celiuliozė
Želatina
Magnio stearatas
Talkas

Tabletės plėvelė
Glicerolis
Hipromeliozė
Makrogolis 6000
Magnio stearatas
Natrio laurilsulfatas
Geltonasis geležies oksidas (E 172)
Raudonasis geležies oksidas (E 172)
Titano dioksidas (E 171)

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

4 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

PVC/aliuminio lizdinė plokštelė.
Kartoninė dėžutėje yra 30 ar 60 tablečių.

6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu bei jo likučių naikinimo instrukcija

Specialių reikalavimų nėra.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Prancūzija8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

N30 LT/1/96/1239/001
N60 LT/1/96/1239/0029. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2008-07-3110. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2009-02-12

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy
PrancūzijaB. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Receptinis vaistinis preparatas.

• SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖVAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

detralex 500 mg plėvele dengtos tabletės
Mikronizuota, išgryninta flavonoidų frakcijaVEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotos ir išgrynintos flavonoidų frakcijos (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną).PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠASVAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 plėvele dengtų tablečių
60 plėvele dengtų tablečiųVARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)TINKAMUMO LAIKAS

Tinka ikiSPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Specialių laikymo sąlygų nereikia10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
PrancūzijaRINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/96/1239/001
LT/1/96/1239/002SERIJOS NUMERIS

SerijaPARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

detralex 500 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ LAKŠTŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

detralex 500 mg plėvele dengtos tabletės
Mikronizuota, išgryninta flavonoidų frakcija2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Les Laboratoires Servier3. TINKAMUMO LAIKAS

{MMMM/mm} 4. SERIJOS NUMERIS

{numeris}5. KITA

Diosminum 450 mg
Hesperidinum 50 mg

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

detralex 500 mg plėvele dengtos tabletės
Mikronizuota, išgryninta flavonoidų frakcija

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jos duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra detralex ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant detralex
3. Kaip vartoti detralex
4. Galimas šalutinis poveikis
Kaip laikyti detralex
Kita informacija1. KAS YRA detralex IR KAM JIS VARTOJAMAS

detralex vartojamas kojų venų nepakankamumo ir paūmėjusio hemorojaus simptomams lengvinti.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT detralex

detralex vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei detralex medžiagai.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
jeigu Jums yra simptomų, susijusių su hemorojaus paūmėjimu, detralex galima vartoti trumpai. Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
detralex galima vartoti tik gydytojui skyrus.
Kadangi nežinoma, ar vaisto patenka į motinos pieną, gydymo metu kūdikio krūtimi maitinti negalima.
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Reikšmingo detralex poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nepastebėta.3. KAIP VARTOTI detralex

detralex visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Rekomenduojama dozė venų nepakankamumo simptomams lengvinti yra 2 tabletės per parą – viena vidudienį, antra – vakare, valgio metu.
Paūmejusio hemorojaus atveju – 6 tabletės per parą pirmas 4 dienas, po to 4 tabletės per parą 3 dienas.

Gydymo metu nepatariama kaitintis saulėje, būti karštyje ar ilgai stovėti. Reikia vengti antsvorio, daugiau vaikščioti, nešioti specialias kojines, stimuliuojančias kraujotaką.

detralex tabletės vartojamos per burną. Nurykite tabletę, užsigerdami pakankamu kiekiu vandens.

Pavartojus per didelę detralex dozę
Jeigu pavartojote detralex daugiau, negu reikia, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pamiršus pavartoti detralex
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio preparato vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

detralex, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Pastebėtas šalutinis poveikis išvardytas toliau.

- Dažnas (pasireiškia mažiau kaip 1 pacientui iš 10, bet daugiau kaip 1 iš 100): viduriavimas, virškinimo sutrikimas, pykinimas, vėmimas.

- Nedažnas (pasireiškia mažiau kaip 1 pacientui iš 100, bet daugiau kaip 1 iš 1000): storosios žarnos uždegimas (kolitas).

- Retas (pasireiškia mažiau kaip 1 pacientui iš 1000, bet daugiau kaip 1 iš 10 000): galvos svaigimas, galvos skausmas, negalavimas, išbėrimas, niežulys, dilgėlinė.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI detralex

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, detralex vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

detralex sudėtis
- Veiklioji medžiaga yra mikronizuota, išgryninta flavonoidų frakcija. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotos ir išgrynintos flavonoidų frakcijos (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną).
- Pagalbinės medžiagos yra karboksimetilkrakomolo A natrio druska, mikrokristalinė celiuliozė, želatina, magnio stearatas, talkas, glicerolis, hipromeliozė, makrogolis 6000, natrio laurilsulfatas, geltonasis geležies oksidas (E 172), raudonasis geležies oksidas (E 172), titano dioksidas (E 171).

detralex išvaizda ir kiekis pakuotėje
detralex yra oranžinės, ovalo formos, plėvele dengtos tabletės. Tabletės tiekiamos lizdinėmis plokštelėmis po 30 ar 60 tablečių kartoninėje dėžutėje.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Prancūzija

Gamintojas
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy
Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB “SERVIER PHARMA”
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius
Tel. (370 (5) 2 63 86 28 Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-02-12

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/.

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7