Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

DIAZEPEKS 5MG TAB. N20

Vaistai
  Gamintojas:
GRINDEKS

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
DIAZEPEKS 5 mg tabletės
Diazepamum
 
 
2.      VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS
 
1 tabletėje yra 5 mg diazepamo.
 
 
3.      PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
 
Sudėtyje yra laktozės.
 
 
4.      VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
 
20 tablečių.
 
 
5.      VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS
 
Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.
 
 
6.      SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
 
 
7.      KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)
 
 
8.      TINKAMUMO LAIKAS
 
Tinka iki {MMMM/mm}
 
 
9.      SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS
 
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
 
 
10.    SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)
 
 
11.    REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS
 
AS GRINDEKS.Krustpils 53, Riga, LV-1057 Latvija
 
 
12.    REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS
 
LT R 97/4551/5
 
 
13.    GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS
 
Serija {numeris}
 
 
14.    ĮSIGIJIMO TVARKA
 
Receptinis vaistinis preparatas.
 
 
15.    VARTOJIMO INSTRUKCIJA
 
 
16.    INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU
 
Diazepeks 5 mg
 
 
 
 
 
 
2007-07-10
MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ
 
LIZDINĖ PLOKŠTELĖ
 
 
1.      VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
DIAZEPEKS 5 mg tabletės
Diazepamum
 
 
2.      REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS
 
<Lgotipas> Grindex
 
 
3.      TINKAMUMO LAIKAS
 
Tinka iki {MMMM/mm}
 
 
4.      SERIJOS NUMERIS
 
Serija {numeris}
 
 
 
 
 
2007-07-10

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7