Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

DIFFUMAX EASYHALER 12MCG 120DOZ.

Vaistai
  Gamintojas:
BERLIN-CHEMIE

PREPARATO CHARAKTERISTIK
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Diffumax Easyhaler
U SANTRAUKA12 mikrogramu/dozeje inhaliaciniai milteliai
2. KOKYBIN
E IR KIEKYBINE SUDETIS
Vienoje
Iš Easyhaler prietaiso (
ir doz
Pagalbin
ikvepiamoje dozeje yra 12 mikrogramu formoterolio fumarato dihidrato.ex-actuator) ikvepiamoje dozeje yra toks pat veikliosios medžiagos kiekis, kaipeje, kuri i Easyhaler patenka iš inhaliatoriaus (ex-reservoir), ji spragtelejus vieną kartą .es medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3. VAISTO FORMA
Inhaliaciniai milteliai.
Balti arba gelsvi milteliai.
4. KLINIKIN
4.1 Terapin
E INFORMACIJAes indikacijos
Diffumax Easyhaler
pacientams, kurie gydomi inhaliuojamaisiais kortikosteroidais ir kuriems, remiantis dabartin
gydymo rekomendacijomis, reikia vartoti ilgai veikian
12 mikrogramu/dozeje inhaliaciniai milteliai tinka bronchu astmos gydymuiemisčiu beta2 adenoreceptoriu agonistu.
Diffumax Easyhaler
12 mikrogramu/dozeje inhaliaciniai milteliai tinka laikinai kvepavimo taku
obstrukcijai lengvinti ligoniams, sergantiems l
reikalingas ilgalaikis gydymas bronchus ple
etine obstrukcine plaučiu liga (LOPL), kuriemsčiančiais medikamentais.
4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas
Inhaliacijos
SUAUGUSIEJI (
ISKAITANT SENYVUS PACIENTUS) IR PAAUGLIAI
Astma
I
po vien
doz
Didžiausia paros doz
LOPL
prastinis gydymas:ą inhaliaciją (12 mikrogramu) reikia ikvepti du kartus per parą. Esant sunkesnei ligos eigai,ę galima padidinti iki dvieju inhaliaciju (24 mikrogramu), kurias reikia ikvepti du kartus per parą.e yra 4 inhaliacijos (po 2 inhaliacijas du kartus per parą).
I
paros doz
prastine doze yra viena inhaliacija (12 mikrogramu), kurią reikia ikvepti 2 kartus per parą. Didžiausiae – 2 inhaliacijos (po 1 inhaliaciją du kartus per parą).
VAIKAI: 6 MET
U IR VYRESNI
Astma
I
atvejais, bet tik tuomet, kai gydytojas b
prastine doze yra viena inhaliacija (12 mikrogramu), kurią reikia ikvepti du kartus per parą. Sunkiaisuklę ivertina iš naujo, dozę gali padidinti iki dvieju inhaliaciju
(24 mikrogram
2
Didžiausia paros doz
LOPL
Nerekomenduojama vartoti.
u), kurias reikia ikvepti du kartus per parą.e yra 4 inhaliacijos (4-2 inhaliacijos, ikvepiamos du kartus per parą).
JAUNESNI NEI 6 MET
U VAIKAI
Jaunesniems nei 6 met
Inkst
Teorini
Easyhaler
u vaikams Diffumax Easyhaler vartoti nerekomenduojama.u ir kepenu veiklos sutrikimasu duomenu, rodančiu, kad esant inkstu ar kepenu veiklos nepakankamumui Diffumaxdozę reiketu koreguoti, tačiau nera, ir klinikinio patyrimo, palaikančio tokiu pacientu
gydym
Formoterolio poveikis trunka apie 12 valand
ą šiuo vaistu.u. Gydymui visuomet reikia skirti mažiausią veiksmingą
doz
Dabar astmos gydymo rekomendacijose nurodoma, kad bronchus ple
reikia skirti ilgai veikian
veikian
Rekomenduojama, kad ilgai veikian
pacientams, kuriems kyla problem
nurodyti, kad, prad
Jei ligos požymiai laikosi ar blog
ę.čiančiai palaikomajai terapijaičiu ß2 agonistu. Be to, nurodoma, kad, esant priepuoliui, reikia skirti trumpaičiu ß2 agonistu.čiu ß2 agonistu astmos gydymui galima papildomai skirtiu vartojant dideles inhaliaciniu steroidu dozes. Pacientui reikiaejus gydyti formoteroliu, steroidu vartojimo negalima nutraukti ar keisti.eja, arba paskirta Diffumax Easyhaler doze ligos simptomu
veiksmingai neslopina, vadinasi, yra pablog
Kai
kiekvienam ligoniui individualiai. B
vartojimo b
Vartojimo instrukcija
Easyhaler yra prietaisas, veikiantis
veiklioji medžiaga su
ejusi pagrindine liga.Diffumax Easyhaler keičiami anksčiau vartoti kiti inhaliaciniai vaistai, gydymą reikia skirtiutina ivertinti anksčiau vartotą veikliąją medžiagą, dozes irudą.ikvepimo metu. Vadinasi, pacientui ikvepiant per burnos kandikli,ikvepiamu oru patenka i kvepavimo takus.
Pastaba.
Pacientui svarbu nurodyti:
- atidžiai perskaityti informacinio lapelio, kuris
vartojimo rekomendacijas;
- atpl
dangteliu, nes tokiu b
saugomas nuo sugadinimo;
- prieš kiekvien
- siekiant užtikrinti optimalios doz
- niekuomet neiškv
atsitikt
iškratyti miltelius, po to pakartoti vaisto vartojim
- niekuomet neaktyvinti (spragtel
ne
idetas i pakuotę kartu su inhaliatoriumi,ešus inhaliatoriaus pakuotes laminuotą maišeli, prietaisą laikyti uždengus apsauginiuudu užtikrinamas preparato stabilumas vartojimo metu ir prietaisasą inhaliaciją prietaisą supurtyti ir aktyvinti (spragteleti);es patekimą i plaučius, per kandikli ikvepti giliai ir stipriai;epti per kandikli, nes del to sumažes patenkama vaisto doze. Jei taipu, pacientui reikia nurodyti pastuksenti kandikliu i stalo paviršiu arba delną, siekiantą;eti) prietaiso daugiau kaip vieną kartą, jei milteliaiikvepiami. Jei taip atsitiktu, reikia nurodyti pacientui, kad pastuksentu kandikli i stalo viršu
arba deln
- visuomet pavartojus vaisto, pakeisti milteli
apsaugoti nuo atsitiktinio prietaiso aktyvinimo (d
nepakankama, tiek per didel
- reguliariai valyti kandikl
jautr
- kai skaitiklis pasiekia nulin
ą, kad milteliai išbyretu, po to pakartoti vaisto vartojimą;u dangteli ir uždengti apsauginiu dangteliu, siekiantel kurio vartojant kitą kartą gali buti tieke doze);i sausa servetele. Niekada valymui nenaudokite vandens, nes milteliaius dregmei;ę padalą, nors milteliu dar ir matyti, pakeisti Diffumax Easyhaler
prietais
ą.
4.3 Kontraindikacijos
3
Padid
nedidelis kiekis pieno baltym
ejęs jautrumas formoterolio fumarato dihidratui arba laktozes monohidratui (kurioje yrau) arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
4.4 Special
us ispejimai ir atsargumo priemones
Sergan
pastoviai gydyti tinkamomis inhaliuojam
vaikai gydomi natrio kromoglikatu) doz
Easyhaler
ple
čius astma pacientus, kuriems reikalingas nuolatinis gydymas ß2 agonistais, taip pat reikiauju priešuždegiminiu vaistu (pvz., kortikosteroidais, ir (arba)emis arba geriamaisiais kortikosteroidais. Diffumaxturi buti skiriamas tik tiems pacientams, kuriems reikalingas ilgalaikis gydymas bronchusčiančiais vaistais; jis nera astmos priepuolio metu vartojamu trumpai veikiančiu ß2 agonistu
alternatyva.
Skiriant gydym
uždegimo. Pacientui reik
ą formoteroliu, reikia ivertinti, ar pacientui taikomas tinkamas gydymas vaistais nuoetu patarti, kad, pradejus vartoti formoterolio, reikia tęsti ankstesni gydymą
vaistais nuo uždegimo ta pa
arba jei ligos simptomams nuslopinti reikia daugiau formoterolio dozi
pagrindin
gydymo taktikai perži
Gydymo šiuo vaistu nereik
trumpai veikian
Ypatinga prieži
jei nustatyta toki
- smarkiai padid
sutrikimas, ypa
hipertrofin
nustatytas arba
vartojantys QT tarp
Reikia laikytis atsargumo, kai, esant širdies veiklos pakitimams, kartu su formoteroliu skiriama
teofilino.
D
diabetu reikia dažniau kontroliuoti cukraus kiek
D
sunkiam astmos priepuoliui, nes hipoksijos metu šis pavojus sustipr
sustiprinti kartu vartojami kiti vaistai, pavyzdžiui, ksantino junginiai, steroidai ir diuretikai (žr. 4.5
skyri
Reikia prisiminti, kaip ir skiriant kitas inhaliacijas, paradoksinio bronch
atsiradus, pavartoj
gydyti greitai veikian
Easyhaler
čia doze, nors ligos požymiai ir pageretu. Jei ligos simptomai nepagerejau, tai dažniausiai reiškia, kade bukle pablogejo; reikia nurodyti pacientui kreiptis i gydytoją astmos buklei ivertinti irureti.etu pradeti esant ligos paumejimui. Astmos priepuolio metu reikia skirtičiu ß2 agonistu.ura ir atsarga skiriant vaisto dozę butina pacientams, gydomiems Diffumax Easyhaler,u bukliu:ejęs kraujospudis, sunki širdies liga, širdies išemine liga, širdies ritmoč III° atrioventrikuline blokada, idiopatine povožtuvine aortos angos stenoze,e obstrukcine kardiomiopatija, tireotoksikoze, feochromocitoma, aneurizma,itariamas pailgejęs QT tarpas (koreguotas QT>0,44 s; žr. 4.5 skyriu), pacientai,ą keičiančius vaistus. Formoterolis gali sukelti QT tarpo pailgejimą.el ß2 aktyvinančiu vaistu gliukozes kiekio padidejimą skatinančio poveikio sergantiesiems cukriniui kraujyje.el gydymosi ß2 agonistais galima intensyvi hipokalemija. Ypatingo atsargumo reikia laikytis esanteja. Hipokalemini poveiki galiu). Esant tokioms buklems, reikia kontroliuoti kalio kieki kraujo serume.u spazmo pavoju. Jamęs vaisto pacientas pajunta švokštimą ir apsunkintą iškvepimą, kuri nedelsiant reikiačiu inhaliaciniu bronchodilatatoriumi. Reikia nedelsiant nutraukti Diffumaxvartojimą, ivertinti paciento buklę ir, prireikus, skirti alternatyvu gydymą.
Diffumax Easyhaler
galaktoz
vaisto vartoti negalima.
vienoje dozeje yra apie 8 mg laktozes. Pacientams, kuriems yra retas paveldimases netoleravimas, Lapp laktazes stoka arba sutrikusi gliukozes-galaktozes absorbcija, šio
4.5 S
ąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Su
Tokie vaistai kaip chinidinas, dizopiramidas, prokainamidas, fenotiazino dariniai, antihistamininiai
vaistai ir tricikliai antidepresantai gali tur
aritmijos pavoj
paveikti širdies tolerancij
Skiriant
papildomas poveikis ir sustipr
Galima formoterolio s
inhibitoriais, taip pat kol nepraeis 14 dien
Skiriant kartu su tricikliais antidepresantais, gali padid
Vartojant formoterolio kartu su kortikosteroidais, gali padid
poveikis.
4
Skiriant kartu su ksantino preparatais, steroidais arba kalio išsiskyrim
sustipr
Diffumax Easyhaler specifiniu sąveikos tyrimu neatlikta.eti itakos QT tarpo pailgejimui ir padidinti skilvelinesu (žr. sk. 4.4 skyriu). Be to, levodopa, levotiroksinas, oksitocinas ir alkoholis galią ß2 agonistams.Diffumax Easyhaler kartu su kitais simpatikomimetiniais preparatais, gali pasireikštieti jo tiek pageidaujamas, tiek ir nepageidaujamas poveikis.ąveika su MAO inhibitoriais, todel jo negalima skirti vartoti kartu su MAOu po šiu preparatu vartojimo.eti aritmijos susidarymo pavojus.eti su šiais vaistais susijęs hiperglikeminisą sukeliančiais diuretikais, galieti tiketinas ß2 agonistu hipokaleminis poveikis.Hipokalemija gali padidinti širdies aritmiju
pavoj
Pacientams, kuriems nuskausminimui vartojami halogeniniai hidrokarbonatai, padid
u pacientams, gydomiems digitalio preparatais (žr. 4.4 skyriu).eja aritmiju
pavojus.
ß
2 adrenerginiai blokatoriai gali susilpninti Diffumax Easyhaler ar netgi veikti priešingai. Todel
Diffumax Easyhaler
jeigu tai n
negalima skirti kartu su ß2 adrenerginiais blokatoriais (iskaitant akiu lašus),era butina.
4.6 N
eštumo ir žindymo laikotarpis
Apie n
gyv
eščiuju gydymą formoteroliu klinikinio patyrimo nepakanka. Tyrimais su eksperimentiniaisunais teratogeninio poveikio nenustatyta. Tačiau tol, kol bus sukaupta pakankamai patyrimo,
Diffumax Easyhaler
nebent n
skirti vartoti, jei vaisto nauda bus didesn
Šio preparato aptikta žindan
nereiketu skirti neštumo laikotarpiu (ypač neštumo pabaigoje ir gimdymo metu),era kito (saugesnio) alternatyvaus vaisto. Kaip ir bet kuri kitą vaistą, neštumo metu galimae už galimą neigiamą poveiki vaisiui.čiu žiurkiu piene, todel vartojančios Diffumax Easyhaler moterys turetu
nustoti k
udiki žindyti.
4.7 Poveikis geb
ejimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
Diffumax Easyhaler
nereikšmingas.
gebejimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba poveikis
4.8 Nepageidaujamas poveikis
Reti (>1/10 000, <1/1 000)
Hipokalemija Metabolizmo ir mitybos
sutrikimai
Labai reti (<1/10 000), tarp j
u
pavieniai atvejai
Hiperglikemija
Dažni (>1/100, <1/10)
Galvos skausmas Nerv
Nedažni (>1/1000, <1/100)
Ažitacija, svaigulys, baim
poj
Dažni (>1/100, <1/10)
Plakimas
Nedažni (>1/1000, <1/100)
Tachikardija
Reti (>1/10 000, <1/1 000)
Prieširdži
supraventrikulin
ekstrasistolija
Širdies sutrikimai
Labai reti (<1/10 000), tarp j
u sistemos sutrikimaiesutis, nervingumas, nemigau virpejimas,e tachikardija,u
pavieniai atvejai
Kr
tarpas
Kraujagysli
utines angina, pailgejęs QTu sutrikimai Labai reti (<1/10 000), tarp ju
pavieniai atvejai
Kraujosp
Kv
l
Reti (>1/10 000, <1/1 000)
Stipresnis bronch
paradoksinis bronch
(žr. 4.4 skyri
dirginimas
Virškinimo trakto sutrikimai Labai reti (<1/10 000), tarp j
udžio nestabilumasepavimo sistemos, krutinesąstos ir tarpusienio sutrikimaiu spazmas,u spazmasu), burnos ir ryklesu
pavieniai atvejai
Skonio jutimo sutrikimas,
pykinimas
Raumen
audinio sutrikimai
Dažni (>1/100, <1/10)
Tremoras
5
Nedažni (>1/1000, <1/100)
M
Bendri sutrikimai ir vartojimo
vietos pažeidimai
Labai reti (<1/10 000), tarp j
u, kaulu ir jungiamojoešlungis, raumenu skausmasu
pavieniai atvejai
Padid
labai sumaž
dilg
b
Gydantis
keton
Laktoz
ejusio jautrumo reakcijos:ejęs kraujospudis,eline, angioedema, niežulys,erimas, periferiniai patinimaiß2 agonistais, gali padideti kraujo plazmoje insulino, laisvuju riebalu ručiu, glicerolio iru kiekis.es monohidrate yra nedidelis kiekis pieno baltymu ir del to jis gali sukelti alerginiu reakciju.
4.9 Perdozavimas
Perdozavimo požymiai
Apie
kurie yra b
mieguistumas, širdies plakimas, tachikardija, skilveli
hipokalemija, hiperglikemija.
Perdozavimo gydymas
Esant
Gali prireikti skirti širdžiai selektyvi
Diffumax Easyhaler perdozavimo reiškinius iki šiol duomenu nera, bet tai turetu buti požymiai,udingi ß2 adrenerginiams agonistams: pykinimas, vemimas, galvos skausmas, tremoras,u tipo aritmijos, metaboline acidoze,umiam perdozavimui, reikia skirti simptomini ir palaikomąji gydymą.u ß blokatoriu, bet tik laikantis ypatingo atsargumo, nes gydymas
ß
Reikia dažnai tirti kalio kiek
adrenerginiais blokatoriais gali sukelti bronchu spazmą.i kraujo serume.
5. FARMAKOLOGIN
5.1 Farmakodinamin
ES SAVYBESes savybes
Farmakoterapin
Formoterolis yra stiprus selektyvus
gr
prasideda greitai (per 1-3 minutes) ir išlieka 12 valand
Nustatyta, kad žmogaus organizme formoterolis veiksmingai saugo nuo fizinio kr
sukeliamo bronch
Ištirtas formoterolio poveikis su LOPL susijusioms b
simptomus, gerina plau
e grupe: selektyvus ß2 adrenoreceptoriu agonistas. ATC kodas: R03AC13.ß2 adrenerginius receptorius stimuliuojantis vaistas. Pacientams suižtamojo pobudžio kvepavimo taku obstrukcija jis plečia bronchus. Po inhaliacijos poveikisu.uvio ir metacholinou spazmo.uklems ir nustatyta, kad jis mažina šios ligosčiu funkciją. Formoterolis veikia šios ligos grižtamojo pobudžio komponentus.
5.2 Farmakokinetin
es savybes
Absorbcija
Kaip nustatyta vartojant kitus inhaliuojamuosius vaistus, tikriausiai taip ir apie 80% formoterolio,
esan
trakte. Vadinasi, geriamosios vaisto formos farmakokinetika gali b
čio Diffumax Easyhaler, patekusio i organizmą, nuryjama ir veliau rezorbuojasi virškinimouti taikoma ir inhaliaciniu milteliu
farmakokinetikai aiškinti. Terapin
metodais kraujo plazmoje neaptinkama.
Absorbcija yra greita ir ekstensyvi: paskyrus didesn
didžiausia koncentracija kraujo plazmoje susidaro pra
mikrogram
mikrogram
išlieka 0,5-1 valand
24 mkg doze po 2 kartus per dien
11,5-25,7 pmol/l ir 23,3-50,3 pmol/l ribose pra
Formoterolio geriam
pakartotinai gerti 40-160 mikrogram
inhaliuoti 12-96 mikrogram
6
Pra
nepakitusio formoterolio išsiskyrimas su šlapimu padid
tod
jo sankaupa.
Formoterolio ir (arba) jo R,R-enantiomer
nustatyta, kad po saus
tarp vaisto absorbcijos ir doz
Pasiskirstymas
61-64% formoterolio susijungia su kraujo plazmos baltymais (34% su albuminu). Skiriant vaisto
terapin
nesukelia.
Biotransformacija
Formoterolis iš organizmo pašalinamas pirmiausia metabolizuojant; svarbiausias biotransformacijos
b
2C19, 2C9 ir 2A6) aktyvina transformacij
emis dozemis inhaliuojamojo formoterolio dabartiniais analizesę nei terapinę vaisto dozę (120 mikrogramu),ejus 5 minutems po inhaliacijos, išgerus 80u radioaktyviojo žymeto vaisto, rezorbuojasi 65%; geriamosios vaisto formos dozes iki 300u greitai rezorbuojasi ir nepakitusio formoterolio didžiausia koncentracija kraujo plazmojeą. LOPL sergančiuju, kurie 12 savaičiu buvo gydyti formoterolio fumarato 12 arbaą, formoterolio koncentracija kraujo plazmoje svyravo atitinkamaiejus po inhaliacijos 10 minučiu, 2 ir 6 valandoms.uju doziu (20-300 mikrogramu) farmakokinetika yra linijine. Paskyrus vaistou per parą, žymesnes jo sankaupos organizme nebuvo. Paskyrusu vaisto dozę, didžiausia ekskrecija prasideda po 1-2 valandu.ejus 12 savaičiu po formoterolio milteliu vartojimo po 12 arba 24 mikrogramu 2 kartus per dieną,ejo 63-73% suagusiesiems ir 18-84% vaikams;el manoma, kad po kartotino formoterolio vartojimo kraujo plazmoje vyksta nežymi, save ribojanti,u ir S,S-enantiomeru išsiskyrimo su šlapimu tyrimaisu milteliu (12-96 mikrogramu) arba aerozolio (12-96 mikrogramu) inhaliacijos,es yra tiesinis priklausomumas.emis dozemis, kraujo plazmoje susidaranti jo koncentracija susijungimo vietu prisotinimoudas yra tiesiogine gliukoronizacija, antrasis – O-demetilinimas. Daug CYP450 izofermentu (2D6,ą, todel metabolines vaisto su kitu vaistu sąveikos galimybe
nedidel
Formoterolio kinetika po vienkartin
autoindukcijos ar slopinimo n
Ekskrecija
Formoterolio išsiskyrimas iš kraujotakos yra polifazinis; tariamas pusin
nuo pasirinkto laiko interval
e.es ir kartotines doziu yra panaši; vadinasi, metabolizmoera.es eliminacijos laikas priklausou. Tiriant vaisto koncentraciją kraujo plazmoje praejus 6, 8 ar 12 valandu
po išgertos doz
es, nustatyta, kad pusines eliminacijos laikas yra 2-3 valandos. Tiriant vaisto kieki
šlapime, pra
valandos.
Po inhaliacijos formoterolio kinetikos kraujo plazmoje ir išsiskyrimo pro inkstus vertinimas sveikiems
savanoriams rodo, kad išsiskyrimas yra dvifazinis, (R,R)-enantiomero ir (S,S)-enantiomero visos
eliminacijos trukm
nepakitusio formoterolio pavidalu, 40% ir 60% jo kiekio atitinkamai sudar
(S,S)-enantiomeras.
Išg
Formoterolio inkst
Kai sergantys astma suaugusieji vartojo kartotines 12 ir 24 mikrogram
buvo aptinkama nepakitusio ir konjuguoto formoterolio atitinkamai 10% ir 18%. Kai 12 ir 24
mikrogram
formoterolio buvo nustatyta apytikriai atitinkamai 6% ir 6,5-9%. Kaip ir sveik
suaugusi
nepakitusios vaisto formos; po kartotini
palyginti su kitu enantiomeru, nebuvo.
ejus 3-16 valandu po inhaliacijos, apskaičiuotas pusines eliminacijos laikas yra apie 5e yra atitinkamai 13,9 ir 12,3 valandos. Apytikriai 6,4-8% dozes šlapime buvo rastae (R,R)-enantiomeras irerus vienkartinę 3H formoterolio dozę, 59-62% vaisto išsiskyre su šlapimu, 32-34% su išmatomis.u klirensas lygus 150 ml/min.u formoterolio dozes, šlapimeu kartotines formoterolio dozes vartojo vaikai, šlapime nepakitusio ir konjuguotou savanoriu organizme,u šlapime (R,R)-enantiomeras ir (S,S)-enantiomeras sudare apytikriai atitinkamai 40% ir 60%u doziu vieno kurio nors enantiomero santykines sankaupos,
5.3 Ikiklinikini
u saugumo tyrimu duomenys
I
toksinio poveikio dauginimosi funkcijai tyrim
nustatyta, kad specifinio pavojaus žmogui vaistas nesukelia. Veikiant didele formoterolio sistemine
ekspozicija žiurki
didesnis gimdos lejomiom
kur
prastiniu ikiklinikiniu toksinio kartotiniu doziu poveikio, genotoksinio bei kancerogeninio poveikio iru duomenimis, kai buvo tiriamos terapines vaisto dozes,u patinus, nustatytas sumažejęs vaisingumas. Žiurkems ir pelems nustatytas nežymiaiu dažnumas. Šis poveikis panašus i nustatytą, budingą graužikams, poveiki,i sukelia ilgalaikis beta2-receptoriu agonistu dideliu doziu vartojimas.
6. FARMACIN
6.1 Pagalbini
E INFORMACIJAu medžiagu sąrašas
7
Laktoz
es monohidratas.
6.2 Nesuderinamumas
Duomenys neb
utini.
6.3 Tinkamumo laikas
2 metai.
Po pirmin
es pakuotes atplešimo tinkamumo laikas yra 4 menesiai.
6.4 Specialios laikymo s
ąlygos
Atpl
ešus pirminę pakuotę, negalima laikyti aukštesneje kaip 30 °C temperaturoje.
6.5 Pakuot
e ir jos turinys
Daugiadozis milteli
pagamintos spyruokl
polietileno, polikarbonato, stireno butadieno, polipropileno. Inhaliatorius padengtas laminatu,
supakuotas su išoriniu (apsauginiu) dangteliu arba be jo kartonin
Pakuot
u inhaliatorius susideda iš septyniu plastmasiniu daliu ir iš nerudijančio plienoes. Plastmasines dalys pagamintos iš polibutileno tereftalato, mažo tankioeje dežuteje.es:
120 doziu daugiadozis inhaliatorius ir išorinis (apsauginis) dangtelis
120 doziu daugiadozis inhaliatorius
(apsaugin
Du 120 doziu daugiadoziai inhaliatoriaii dangteli galima isigyti atskirai).
6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu bei jo liku
čiu naikinimo instrukcija
Speciali
u reikalavimu nera.
7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TUR
ETOJAS
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare
L-1611, Liuksemburgas
8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS
Daugiadozis inhaliatorius, N1 - LT/1/05/0396/001
Daugiadozis inhaliatorius, N2 - LT/1/05/0396/002
Daugia

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7