Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

EGLONYL 200MG TAB. N12

Vaistai
  Gamintojas:
SYNTHELABO PHARMA

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Eglonyl 200 mg tabletės
Sulpiridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Eglonyl ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Eglonyl
3. Kaip vartoti Eglonyl
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Eglonyl
6. Kita informacija1. KAS YRA EGLONYL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Vaistas tinka suaugusių žmonių tam tikroms nerimo formoms bei kai kuriems elgsenos sutrikimams gydyti.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT EGLONYL

Eglonyl vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) sulpiridui arba bet kuriai pagalbinei Eglonyl medžiagai;
pacientas serga feochromocitoma (antinksčių šerdinės dalies sutrikimu, sukeliančiu sunkią hipertenziją);
ligonis vartoja sultopridą;
vartoja dopaminerginius agonistus (amantadiną, apomorfiną, bromokriptiną, kabergoliną, entakaponę, lisuridą, pergolidą, piribedilą, pramipeksolą, chinagolidą, ropinirolą), išskyrus tuos atvejus, kai ligonis serga Parkinsono liga (žr. 2 skyrių).

Vaisto nepatartina vartoti toliau išvardintais atvejais:
žindymo laikotarpiu;
geriant alkoholio;
kartu vartojant levodopos;
kartu vartojant vaistų, kurie gali sukelti sunkų širdies ritmo sutrikimą (torsades de pointes), pvz., Ia klasės (chinidino, hidrochinidino, dizopiramido) ir III klasės (amiodorono, sotalolio, dofetilidino, ibutilidino) antiaritminių vaistų, kai kurių neuroleptikų (tioridazino, chlorpromazino, levomepromazino, trifluoperazino, ciamemazino, amisulprido, tiaprido, pimozido, haloperidolio, droperidolio) ir kitų vaistų (bepridilio, cisaprido, difemanilio, į veną leidžiamo eritromicino, mizolastino, į veną leidžiamo vinkamino, halofantrino, pentamidino, sparfloksacino, moksifloksacino ir kt.);
kartu vartojant dopaminerginių vaistų (amantadino, apomorfino, bromokriptino, kabergolino, entakaponės, lisurido, pergolido, piribedilo, pramipeksolo, chinagolido, ropinirolo), išskyrus tuos atvejus, kai ligonis serga Parkinsono liga (žr.2 skyrių).

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Kad gydytojas galėtų nustatyti dozę ir (arba) prižiūrėti gydymą, pacientas privalo jį informuoti, jei serga:
širdies sutrikimu;
Parkinsono liga;
inkstų veiklos pažeidimu;
epilepsija, jei buvo traukulių (seniau ar dabar);
diabetu;
insultu.

Jei atsiranda neaiškių priežasčių sukeltas karščiavimas, blyškumas ar gausus prakaitavimas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją arba neatidėliotinos pagalbos skyrių, nes tai gali būti mirtinai pavojingo neurolepsinio sindromo požymiai.

Širdies ritmo sutrikimų profilaktikai gydytojas gali atlikti elektrokardiogramą.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Vaisto negalima gerti tuo pačiu laiku kaip ir kai kuriuos kitus preparatus (žr. 2 skyrių).
Ypač apie vaistus skirtus Parkinsono ligai gydyti ar kurie gali sukelti sunkų širdies ritmo sutrikimą (torsades de pointes), pvz., Ia klasės (chinidiną, hidrochinidiną, dizopiramidą) ir III klasės (amiodoroną, sotalolį, dofetilidiną, ibutilidiną) antiaritminius vaistus, kai kuriuos neuroleptikus (tioridaziną, metadoną, chlorpromaziną, levomepromaziną, trifluoperaziną, ciamemaziną, amisulpridą, tiapridą, pimozidą, haloperidolį, droperidolį) ir kitus preparatus (bepridilį, cisaprida, difemanilį, į veną leidžiamą eritromiciną, mizolastiną, į veną leidžiamą vinkaminą, halofantriną, pentamidiną, sparfloksaciną, moksifloksaciną, vaistus skrandžio rūgštingumui mažinti ir sulfakratą, ir kt.).

Eglonyl vartojimas su maistu ir gėrimais
Gydymo metu griežtai draudžiama gerti alkoholio.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Šio vaisto nėštumo metu patariama nevartoti. Jei nėščiai moteriai šio medikamento paskyrė, būtina tiksliai laikytis gydytojo nustatyto dozavimo ir preparato vartojimo trukmės.
Jei medikamento vartojanti moteris įtaria, kad pastojo, reikia kreiptis į gydytoją, kadangi tik jis gali nuspręsti, ar reikia toliau vartoti vaisto.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Gydomai šiuo preparatu moteriai žindyti nepatariama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Šis vaistas gali sukelti mieguistumą, svaigulį, sumažinti budrumą, todėl vairuoti ir prižiūrėti veikiančius mechanizmus gali būti pavojinga.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Eglonyl medžiagas
Kadangi vaisto sudėtyje yra laktozės, jo negalima vartoti ligoniams, sergantiems įgimta galaktozemija, gliukozės ir galaktozės rezorbcijos sutrikimu, laktazės nepakankamumu (retomis medžiagų apykaitos ligomis). 3. KAIP VARTOTI EGLONYL

Eglonyl visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Dozavimas
Vaisto galima vartoti tik suaugusiems žmonėms.
Dozavimas labai įvairus ir yra priderinamas konkrečiam atvejui.

Vartojimo metodas
Preparatą reikia gerti.
Jeigu manote, kad Eglonyl veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pavartojus per didelę Eglonyl dozę
Perdozavus, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali prasidėti sunkus širdies veiklos sutrikimas.

Pamiršus pavartoti Eglonyl
Negalima vartoti dvigubos dozės, norint kompensuoti praleistą dozę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Eglonyl, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Širdies sutrikimai
širdies ritmo sutrikimai, skilvelių tachikardija, kuri gali baigtis skilvelių virpėjimu, širdies sustojimu ar netikėta mirtimi,
keičiant kūno padėtį iš gulimos ar sėdimos į stovimą svaigsta galva.

Endokrininiai sutrikimai
laikina hiperprolaktinemija, išnykstanti nutraukus gydymą.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
neurolepsinis sindromas (retai pasireiškia neaiškių priežasčių sukeltas karščiavimas, prakaitavimas, blyškumas, kraujo spaudimo pokyčiai, sąmonės sutrikimas, raumenų rigidiškumas), kuris yra galimai mirtina komplikacija (žr. 2 skyrių),
padidėja kūno svoris.

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai
kepenų fermentų kiekio padidėjimas.

Nervų sistemos sutrikimai
drebulys,
rigidiškumas ir (arba) nenormalūs judesiai, įskaitant veido ir liežuvio,
sedacija ar mieguistumas,
retai traukuliai.

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai
išnyksta mėnesinių kraujavimas; pabrinksta krūtys, atsiranda krūtų skausmas, ne žindymo laikotarpiu iš spenelių išteka pieno. Baigus gydymą šie reiškiniai išnyksta.
Vyrams pasireiškia erekcijos sutrikimai, moterims – lytinis šaltumas.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
makulopapulinis bėrimas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. 5. KAIP LAIKYTI EGLONYL

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Eglonyl vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

Eglonyl sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra sulpiridas. Vienoje tabletėje yra 200 mg sulpirido.
- Pagalbinės medžiagos yra bulvių krakmolas, laktozė, metilceliuliozė, silicio dioksido hidratas, talkas ir magnio stearatas.

Eglonyl išvaizda ir kiekis pakuotėje
PVC ir aliuminio lizdinė plokštelė.
Dėžutėje yra 12 arba 60 tablečių lizdinėse plokštelėse.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
Rinkodaros teisės turėtojas
UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius
Lietuva

Gamintojai
Sanofi Winthrop Industrie
6 Boulevard de l’Europe
21800 Quétigny
Prancūzija

Arba / ir

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.,
Harbork Park, Campona u. 1
1222 Budapest,
VengrijaJeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.
UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius
Lietuva
Tel. 8 5 27505224
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-12-05

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAI, ATSAKINGI UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAI, ATSAKINGI UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojų, atsakingų už serijų išleidimą, pavadinimai ir adresai

Sanofi Winthrop Industrie
6 Boulevard de l’Europe
21800 Quétigny
Prancūzija

Arba

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.,
Harbork Park, Campona u. 1
1222 Budapest,
VengrijaSu pakuote pateikiamame lapelyje nurodomas gamintojo, atsakingo už konkrečios serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas.B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Receptinis vaistinis preparatas.• SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.• KITOS SĄLYGOS
2007-11-13

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Eglonyl 200 mg tabletės
Sulpiridas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 200 mg sulpirido.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

12 tablečių
60 tablečių5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius
Lietuva12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

95/2455/813. SERIJOS NUMERIS

Serija14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Eglonyl 200 mg2009-04-29
MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Eglonyl 200 mg tabletės
Sulpiridas2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

sanofi aventis3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP4. SERIJOS NUMERIS

Lot5. KITA2009-04-29B. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Eglonyl 200 mg tabletės
Sulpiridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Eglonyl ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Eglonyl
3. Kaip vartoti Eglonyl
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Eglonyl
6. Kita informacija1. KAS YRA EGLONYL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Vaistas tinka suaugusių žmonių tam tikroms nerimo formoms bei kai kuriems elgsenos sutrikimams gydyti.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT EGLONYL

Eglonyl vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) sulpiridui arba bet kuriai pagalbinei Eglonyl medžiagai;
pacientas serga feochromocitoma (antinksčių šerdinės dalies sutrikimu, sukeliančiu sunkią hipertenziją);
ligonis vartoja sultopridą;
vartoja dopaminerginius agonistus (amantadiną, apomorfiną, bromokriptiną, kabergoliną, entakaponę, lisuridą, pergolidą, piribedilą, pramipeksolą, chinagolidą, ropinirolą), išskyrus tuos atvejus, kai ligonis serga Parkinsono liga (žr. 2 skyrių).

Vaisto nepatartina vartoti toliau išvardintais atvejais:
žindymo laikotarpiu;
geriant alkoholio;
kartu vartojant levodopos;
kartu vartojant vaistų, kurie gali sukelti sunkų širdies ritmo sutrikimą (torsades de pointes), pvz., Ia klasės (chinidino, hidrochinidino, dizopiramido) ir III klasės (amiodorono, sotalolio, dofetilidino, ibutilidino) antiaritminių vaistų, kai kurių neuroleptikų (tioridazino, chlorpromazino, levomepromazino, trifluoperazino, ciamemazino, amisulprido, tiaprido, pimozido, haloperidolio, droperidolio) ir kitų vaistų (bepridilio, cisaprido, difemanilio, į veną leidžiamo eritromicino, mizolastino, į veną leidžiamo vinkamino, halofantrino, pentamidino, sparfloksacino, moksifloksacino ir kt.);
kartu vartojant dopaminerginių vaistų (amantadino, apomorfino, bromokriptino, kabergolino, entakaponės, lisurido, pergolido, piribedilo, pramipeksolo, chinagolido, ropinirolo), išskyrus tuos atvejus, kai ligonis serga Parkinsono liga (žr.2 skyrių).

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Kad gydytojas galėtų nustatyti dozę ir (arba) prižiūrėti gydymą, pacientas privalo jį informuoti, jei serga:
širdies sutrikimu;
Parkinsono liga;
inkstų veiklos pažeidimu;
epilepsija, jei buvo traukulių (seniau ar dabar);
diabetu;
insultu.

Jei atsiranda neaiškių priežasčių sukeltas karščiavimas, blyškumas ar gausus prakaitavimas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją arba neatidėliotinos pagalbos skyrių, nes tai gali būti mirtinai pavojingo neurolepsinio sindromo požymiai.

Širdies ritmo sutrikimų profilaktikai gydytojas gali atlikti elektrokardiogramą.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Vaisto negalima gerti tuo pačiu laiku kaip ir kai kuriuos kitus preparatus (žr. 2 skyrių).
Ypač apie vaistus skirtus Parkinsono ligai gydyti ar kurie gali sukelti sunkų širdies ritmo sutrikimą (torsades de pointes), pvz., Ia klasės (chinidiną, hidrochinidiną, dizopiramidą) ir III klasės (amiodoroną, sotalolį, dofetilidiną, ibutilidiną) antiaritminius vaistus, kai kuriuos neuroleptikus (tioridaziną, metadoną, chlorpromaziną, levomepromaziną, trifluoperaziną, ciamemaziną, amisulpridą, tiapridą, pimozidą, haloperidolį, droperidolį) ir kitus preparatus (bepridilį, cisaprida, difemanilį, į veną leidžiamą eritromiciną, mizolastiną, į veną leidžiamą vinkaminą, halofantriną, pentamidiną, sparfloksaciną, moksifloksaciną, vaistus skrandžio rūgštingumui mažinti ir sulfakratą, ir kt.).

Eglonyl vartojimas su maistu ir gėrimais
Gydymo metu griežtai draudžiama gerti alkoholio.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Šio vaisto nėštumo metu patariama nevartoti. Jei nėščiai moteriai šio medikamento paskyrė, būtina tiksliai laikytis gydytojo nustatyto dozavimo ir preparato vartojimo trukmės.
Jei medikamento vartojanti moteris įtaria, kad pastojo, reikia kreiptis į gydytoją, kadangi tik jis gali nuspręsti, ar reikia toliau vartoti vaisto.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Gydomai šiuo preparatu moteriai žindyti nepatariama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Šis vaistas gali sukelti mieguistumą, svaigulį, sumažinti budrumą, todėl vairuoti ir prižiūrėti veikiančius mechanizmus gali būti pavojinga.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Eglonyl medžiagas
Kadangi vaisto sudėtyje yra laktozės, jo negalima vartoti ligoniams, sergantiems įgimta galaktozemija, gliukozės ir galaktozės rezorbcijos sutrikimu, laktazės nepakankamumu (retomis medžiagų apykaitos ligomis). 3. KAIP VARTOTI EGLONYL

Eglonyl visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Dozavimas
Vaisto galima vartoti tik suaugusiems žmonėms.
Dozavimas labai įvairus ir yra priderinamas konkrečiam atvejui.

Vartojimo metodas
Preparatą reikia gerti.
Jeigu manote, kad Eglonyl veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pavartojus per didelę Eglonyl dozę
Perdozavus, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali prasidėti sunkus širdies veiklos sutrikimas.

Pamiršus pavartoti Eglonyl
Negalima vartoti dvigubos dozės, norint kompensuoti praleistą dozę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Eglonyl, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Širdies sutrikimai
širdies ritmo sutrikimai, skilvelių tachikardija, kuri gali baigtis skilvelių virpėjimu, širdies sustojimu ar netikėta mirtimi,
keičiant kūno padėtį iš gulimos ar sėdimos į stovimą svaigsta galva.

Endokrininiai sutrikimai
laikina hiperprolaktinemija, išnykstanti nutraukus gydymą.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
neurolepsinis sindromas (retai pasireiškia neaiškių priežasčių sukeltas karščiavimas, prakaitavimas, blyškumas, kraujo spaudimo pokyčiai, sąmonės sutrikimas, raumenų rigidiškumas), kuris yra galimai mirtina komplikacija (žr. 2 skyrių),
padidėja kūno svoris.

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai
kepenų fermentų kiekio padidėjimas.

Nervų sistemos sutrikimai
drebulys,
rigidiškumas ir (arba) nenormalūs judesiai, įskaitant veido ir liežuvio,
sedacija ar mieguistumas,
retai traukuliai.

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai
išnyksta mėnesinių kraujavimas; pabrinksta krūtys, atsiranda krūtų skausmas, ne žindymo laikotarpiu iš spenelių išteka pieno. Baigus gydymą šie reiškiniai išnyksta.
Vyrams pasireiškia erekcijos sutrikimai, moterims – lytinis šaltumas.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
makulopapulinis bėrimas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. 5. KAIP LAIKYTI EGLONYL

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Eglonyl vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

Eglonyl sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra sulpiridas. Vienoje tabletėje yra 200 mg sulpirido.
- Pagalbinės medžiagos yra bulvių krakmolas, laktozė, metilceliuliozė, silicio dioksido hidratas, talkas ir magnio stearatas.

Eglonyl išvaizda ir kiekis pakuotėje
PVC ir aliuminio lizdinė plokštelė.
Dėžutėje yra 12 arba 60 tablečių lizdinėse plokštelėse.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
Rinkodaros teisės turėtojas
UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius
Lietuva

Gamintojai
Sanofi Winthrop Industrie
6 Boulevard de l’Europe
21800 Quétigny
Prancūzija

Arba / ir

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.,
Harbork Park, Campona u. 1
1222 Budapest,
VengrijaJeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.
UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius
Lietuva
Tel. 8 5 27505224
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-12-05

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7