Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

ESCITIL 10MG PLĖV.DENGT. TAB. N28

Vaistai
  Gamintojas:
EGIS

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

 

ESCITIL 5 mg plėvele dengtos tabletės

ESCITIL 10 mg plėvele dengtos tabletės

ESCITIL 15 mg plėvele dengtos tabletės

ESCITIL 20 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopramas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

-                Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-                Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-                Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

-                Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Lapelio turinys

1.       Kas yra ESCITIL ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant ESCITIL

3.       Kaip vartoti ESCITIL

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti ESCITIL

6.       Kita informacija

 

 

1.      KAS YRA ESCITIL IR KAM JIS VARTOJAMAS

 

ESCITIL sudėtyje yra escitalopramo, vartojamo depresijai (didžiosios depresijos epizodams) ir panikos sutrikimams (panikos sutrikimui su ar be agorafobijos, kuri pasireiškia baime būti tokiose vietose, kur galima nesulaukti pagalbos, socialinio nerimo sutrikimui ir obsesiniam-kompulsiniam sutrikimui) gydyti.

 

Escitalopramas yra antidepresantas, priklausantis vadinamųjų selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) grupei. Šie vaistai padeda padidinti serotonino kiekį galvos smegenyse. Serotonino sistemos sutrikimai galvos smegenyse yra pagrindiniai veiksniai, skatinantys depresiją ir į ją panašias ligas.

 

 

2.      KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ESCITIL

 

ESCITIL vartoti negalima:

-        jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) escitalopramui arba bet kuriai pagalbinei ESCITIL medžiagai (žr. 6 skyrių „Kita informacija“);

-        jeigu vartojate kitus vaistinius preparatus, priklausančius MAO inhibitorių grupei, įskaitant selegiliną (vartojamą Parkinsono ligai gydyti), moklobemidą (vartojamą depresijai gydyti) ir linezolidą (antibiotiką).

 

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Prašom pasakyti gydytojui apie bet kokią kitą savo būklę arba negalavimą, nes ši informacija gali būti svarbi, ypač:

-                jeigu sergate epilepsija. Jeigu atsiras traukulių arba jie padažnės, gydymą ESCITIL reikės nutraukti (taip pat žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“);

-                jeigu sergate kepenų ar inkstų funkcijos nepakankamumu. Jūsų gydytojas privalės pritaikyti dozę;

-                jeigu sergate diabetu. Gydymas ESCITIL gali apsunkinti gliukozės kontrolę. Gali tekti pritaikyti insulino ir (arba) geriamųjų vaistų nuo diabeto dozę;

-                jeigu sumažėjęs natrio kiekis kraujyje;

-                jeigu Jums lengvai atsiranda kraujosruvų arba pradedate kraujuoti;

-                jeigu Jums taikoma elektros traukulių terapija;

-                jeigu sergate išemine širdies liga.

 

Atkreipkite dėmesį

Kaip ir vartojant kitus vaistus depresijai ir susijusioms ligoms gydyti, pagerėjimas nėra pasiekiamas iš karto. Pradėjus gydymą ESCITIL gali prireikti keleto savaičių, kol pajusite pagerėjimą. Gydant panikos sutrikimą paprastai reikia 2–4 savaičių, kol būklė pagerėja. Gydymo pradžioje kai kurie pacientai gali pajusti padidėjusį nerimą, kuris pranyksta tęsiant gydymą. Todėl yra labai svarbu, kad tiksliai vykdytumėte savo gydytojo nurodymus ir nenutrauktumėte gydymo arba nekeistumėte dozės, nepasitarę su savo gydytoju.

 

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.

 

Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:

-        jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;

-        jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.

Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių.

Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos perskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.

 

Pacientams, sergantiems maniakine depresine psichoze, gali prasidėti manijos fazė. Jai būdinga greitai kintančių minčių gausa, pernelyg didelis linksmumas ir labai didelis fizinis aktyvumas. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydytoją.

 

Pirmosiomis gydymo savaitėmis gali pasireikšti tokie simptomai kaip nerimastingumas arba sunkumas ramiai stovėti ar sėdėti. Jeigu šie simptomai pasireiškė, nedelsdami pasakykite gydytojui.

 

Kartais Jūs galite nesuvokti besireiškiančių anksčiau išvardytų simptomų, todėl Jums gali būti naudinga paprašyti draugo arba giminaičio padėti jums pastebėti galimus Jūsų elgesio pokyčius.

 

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į artimiausią ligoninę, jeigu atsiranda minčių ar potyrių, kurie Jums kelia nerimą, arba jei gydymo metu pasireiškia bet kuris iš anksčiau išvardytų simptomų.

 

Vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų

ESCITIL paprastai nėra skiriamas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šios grupės vaistinius preparatus, padidėja šalutinio poveikio, pvz., bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio), apraiškų tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti ESCITIL jaunesniems kaip 18 metų pacientams, jeigu, jo manymu, tai yra jiems tinkamiausias gydymas. Jeigu gydytojas skyrė ESCITIL jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems ESCITIL, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš pirmiau išvardytų simptomų. Be to, šiuo metu dar nėra pateikta ilgalaikio saugumo duomenų apie ESCITIL poveikį šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

 

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui.

 

Pasakykite gydytojui, jeigu vartojate bent vieną iš šių vaistų:

 

-        neselektyviųjų monoamino oksidazės inhibitorių (MAOI), kurių veikliosios medžiagos yra fenelzinas, iproniazidas, isokarboksazidas, nialamidas arba tranilciprominas. Jeigu Jūs vartojate kurį nors iš šių vaistų, prieš pradedant vartoti ESCITIL, reikės palaukti 14 dienų. Baigus ESCITIL vartojimą reikia palaukti 7 dienas prieš vartojant bet kurį iš šių vaistų;

 

-        grįžtamojo poveikio selektyviųjų MAO-A inhibitorių, kurių sudėtyje yra moklobemido (vartojamo depresijai gydyti);

 

-        negrįžtamojo poveikio MAO-B inhibitorių, kurių sudėtyje yra selegilino (vartojamo Parkinsono ligai gydyti), nes padidina šalutinio poveikio pavojų;

 

-        antibiotiko linezolido;

 

-        ličio (vartojamo, sergant maniakine-depresine psichoze) ir triptofano;

 

-        imipramino ir desipramino (abu vartojami depresijai gydyti);

 

-        sumatriptano ir panašių vaistų (vartojamų nuo migrenos) ir tramadolio (vartojamo nuo stipraus skausmo), nes padidina šalutinio poveikio pavojų;

 

-        cimetidino ir omeprazolo (vartojami nuo skrandžio opaligės), fluvoksamino (vaistas nuo depresijos) ir tiklopidino (vartojamo mažinti insulto pavojų). Šie vaistai gali didinti ESCITIL koncentraciją kraujyje;

 

-        paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum) augalinio vaisto, vartojamo depresijai gydyti;

 

-        acetilsalicilo rūgšties ir nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (vaistų nuo skausmo arba kraujui skystinti, vadinamųjų antikoaguliantų);

 

-        varfarino, dipiridamolio ir fenprokumono (vaistų vartojamų kraujui skystinti, vadinamųjų antikoaguliantų). Gydytojas tikriausiai patikrins kraujo krešėjimo laiką, prieš Jums pradedant ir baigus vartoti ESCITIL, kad nustatytų, ar vartojate tinkamą antikoagulianto dozę;

 

-        meflokvino (vartojamo maliarijai gydyti), bupropiono (vartojamo depresijai gydyti) ir tramadolio (vartojamo nuo stipraus skausmo), nes gali sumažėti traukulių atsiradimo slenkstis;

 

-        antipsichozinių vaistų (nuo šizofrenijos, psichozės) ir vaistų nuo depresijos, nes gali sumažėti traukulių atsiradimo slenkstis;

 

-        flekainido, propafenono ir metoprololio (vartojamų širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti), desipramino, klomipramino ir nortriptilino (vaistų nuo depresijos) ir risperidono, tioridazino ir haloperidolio (vaistų nuo psichozės). Gali tekti pritaikyti ESCITIL dozę.

 

ESCITIL vartojimas su maistu ir gėrimais

ESCITIL galima vartoti su maistu arba be jo (žr. 3 skyrių „Kaip vartoti ESCITIL“).

Nors nenustatyta, kad ESCITIL sąveikautų su alkoholiu, tačiau ESCITIL, kaip ir daugumos kitų vaistų, nepatariama vartoti kartu su alkoholiu.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Jeigu esate nėščia ar planuojate pastoti, pasakykite gydytojui. Jeigu esate nėščia, ESCITIL vartoti negalima, nebent Jūs aptarėte su gydytoju gydymo pavojų ir naudą.

 

Jeigu paskutinius 3 nėštumo mėnesius vartojote ESCITIL, turėtumėte žinoti, kad Jūsų naujagimiui gali pasireikšti toks šalutinis poveikis: sunkumas kvėpuoti, odos mėlis, priepuoliai, kūno temperatūros kitimas, sunkesnis žindimas, vėmimas, gliukozės sumažėjimas kraujyje, raumenų sustirimas ar išglebimas, ryškesni gyvybiniai refleksai, drebulys, pašiurpimas, irzlumas, apsnūdimas, nuolatinis verksmas, mieguistumas ir sunkumas užmigti. Jeigu Jūsų kūdikiui atsirado bent vienas iš išvardytų simptomų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nėštumo metu staiga nutraukti ESCITIL vartojimo negalima.

Jeigu žindote, ESCITIL vartoti negalima, nebent Jūs aptarėte su gydytoju gydymo pavojų ir naudą.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Kol nežinote, kaip Jus veikia ESCITIL, vairuoti ir valdyti mechanizmų nepatartina.

 

 

3.      KAIP VARTOTI ESCITIL

 

ESCITIL visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Suaugusieji

 

Depresija

Įprastinė rekomenduojama ESCITIL dozė yra 10 mg kartą per parą. Gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios 20 mg per parą dozės.

 

Panikos sutrikimas

Pirmosiomis savaitėmis vartoti pradinę dozę – 5 mg kartą per parą, vėliau dozę padidinti iki 10 mg per parą. Gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios paros dozės – 20 mg.

 

Socialinio nerimo sutrikimas

Įprastinė rekomenduojama ESCITIL dozė yra 10 mg kartą per parą. Atsižvelgdamas į Jūsų savijautą vartojant vaistą, gydytojas gali sumažinti dozę iki 5 mg arba padidinti iki 20 mg per parą.

 

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas

Įprastinė rekomenduojama ESCITIL dozė yra 10 mg kartą per parą. Gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios 20 mg per parą dozės.

 

Senyvi pacientai (vyresni kaip 65 metų)

 

Senyviems pacientams dažniausiai rekomenduojama pradinė dozė yra 5 mg ESCITIL vieną kartą per parą.

 

Vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų)

 

Vaikams ir paaugliams ESCITIL vartoti negalima. Daugiau informacijos rasite 2 skyriuje „Kas žinotina prieš vartojant ESCITIL ”.

 

ESCITIL galima vartoti kartu su maistu ar be jo. Nurykite tabletę užsigerdami stikline vandens. Tablečių nekramtykite, nes jos yra karčios.

Jei būtina, tabletę galima perlaužti. Tabletę pirmiausia padėkite ant lygaus paviršiaus, kad laužimo vagelė būtų nukreipta į viršų. Tabletę galima perlaužti pirštais spaudžiant abu tabletės kraštus.

 

Vartojimo trukmė

Gali praeiti keletas savaičių, kol pajusite pagerėjimą. Jūs turite vartoti ESCITIL, net jei būklė greitai nepagerėja.

Niekada nekeiskite vaisto dozės, prieš tai nepasitarę su gydytoju.

Turite vartoti ESCITIL tiek laiko, kiek nurodė gydytojas. Jei gydymą baigsite per anksti, simptomai gali atsinaujinti. Pasijutus gerai, gydymą rekomenduojama tęsti ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

 

Pavartojus per didelę ESCITIL dozę

Jei Jūs išgėrėte didesnę ESCITIL dozę, nei paskirta, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių, net jei apsinuodijimo požymių nėra. Perdozavimo požymiai gali būti: galvos svaigimas, drebulys, susijaudinimas, traukuliai, koma, pykinimas, vėmimas, širdies ritmo pokyčiai, sumažėjęs kraujospūdis bei organizmo skysčio ir druskų pusiausvyros pokyčiai. Jei vykstate pas gydytoją arba į ligoninę, pasiimkite ESCITIL dėžutę arba talpyklę.

 

Pamiršus pavartoti ESCITIL

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Jei pamiršote išgerti dozę ir prisiminėte prieš eidami miegoti, išgerkite ją nedelsdami. Kitą dieną vartokite įprastai. Jeigu prisiminėte tik naktį arba kitą dieną, praleistos dozės negerkite ir toliau vaistą vartokite įprastai.

 

Nustojus vartoti ESCITIL

Nenutraukite ESCITIL vartojimo tol, kol nenurodė gydytojas. Baigus gydymo kursą, rekomenduojama keletą savaičių palaipsniui mažinti ESCITIL dozę.

 

Nustojus vartoti ESCITIL, ypač staiga, gali atsirasti nutraukimo simptomų. Tai įprasta baigiant vartoti ESCITIL. Pavojus didesnis, kai ESCITIL buvo vartojamas ilgai ar didelėmis dozėmis arba jei dozė mažinama per greitai. Daugumai žmonių pasireiškia lengvi simptomai, kurie patys išnyksta per dvi savaites, tačiau kai kuriems pacientams simptomai gali būti sunkūs ir tęstis ilgai (2–3 mėnesius ar ilgiau). Pasakykite gydytojui, jeigu Jums pasireiškė sunkūs ESCITIL nutraukimo simptomai. Gydytojas gali paprašyti Jūsų vėl toliau vartoti tabletes ir dozę mažinti dar lėčiau.

 

Nutraukimo simptomai: svaigulys (stabilumo arba pusiausvyros praradimas), dilgsėjimas, deginimo pojūtis arba (rečiau) elektros iškrovos pojūtis, atsirandantis ir galvoje, miego sutrikimas (vaizdingi ar gąsdinantys sapnai, sunkumas užmigti), nerimas, galvos skausmas, silpnumo jausmas (pykinimas), prakaitavimas (įskaitant prakaitavimą naktį), nerimastingumas ar sujaudinimas, drebulys (virpėjimas), minčių susipainiojimas ar orientacijos praradimas, jausmingumas ar irzlumas, viduriavimas, regėjimo sutrikimas, virpantis ar smarkus širdies plakimas (palpitacija).

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.       GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

 

ESCITIL, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinis poveikis, tęsiant gydymą, paprastai išnyksta po kelių savaičių.

Prašom įsidėmėti, kad kai kurie negalavimai gali būti ir Jūsų ligos simptomai, kurie lengvės Jums sveikstant.

 

Praneškite savo gydytojui, jeigu Jums atsirado bent vienas iš toliau išvardytų šalutinių reiškinių:

Nedažnas šalutinis poveikis (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 1000, bet rečiau kaip 1 iš 100 žmonių):

-                neįprastas kraujavimas, įskaitant kraujavimą į virškinimo traktą.

 

Retas šalutinis poveikis (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 10 000, bet rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių):

-                jeigu Jums pasireiškė odos, liežuvio, lūpų arba veido patinimas, sunkumas kvėpuoti arba nuryti (alerginė reakcija), nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninę;

-                jei Jums pasireiškė karščiavimas, sujaudinimas, minčių susipainiojimas, drebulys ir nevalingi raumenų susitraukimai, tai gali būti retos būklės, vadinamos serotonino sindromu, požymiai. Tai pajutę, kreipkitės į gydytoją.

 

Jeigu Jums pasireiškė kuris nors iš toliau išvardytų šalutinių poveikių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninę:

-                sunkumas šlapintis;

-                traukuliai, taip pat žr. 2 skyrių „Specialių atsargumo priemonių reikia“;

-                odos ir akių baltymų pageltimas; tai yra kepenų sutrikimo (hepatito) požymiai.

 

Be anksčiau išvardytų, nustatytas šis šalutinis poveikis:

Labai dažnas (daugiau kaip 1 iš 10 žmonių):

-                pykinimas.

 

Dažnas (daugiau kaip 1 iš 100, bet mažiau kaip 1 iš 10 žmonių):

-        užgulta arba varvanti nosis (sinusitas);

-        sumažėjęs arba padidėjęs apetitas;

-        nerimas, nerimastingumas, neįprasti sapnai, sunkumas užmigti, mieguistumas, galvos svaigimas, žiovulys, drebulys, odos dilgsėjimas;

-        viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, burnos džiūvimas;

-        padidėjęs prakaitavimas;

-                raumenų ir sąnarių skausmas (artralgija ir mialgija);

-                lytiniai sutrikimai (ejakuliacijos susilaikymas, erekcijos sutrikimai, sumažėjęs lytinis potraukis, moterims gali būti sunku patirti orgazmą);

-                nuovargis, karščiavimas;

-                svorio padidėjimas.

 

Nedažnas (daugiau kaip 1 iš 1000, bet mažiau kaip 1 iš 100 žmonių):

1.      VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

ESCITIL 5 mg plėvele dengtos tabletės

ESCITIL 10 mg plėvele dengtos tabletės

ESCITIL 15 mg plėvele dengtos tabletės

ESCITIL 20 mg plėvele dengtos tabletės

 

 

2.       kokybinė ir kiekybinė sudėtis

 

ESCITIL 5 mg: kiekvienoje tabletėje yra 5 mg escitalopramo (oksalato pavidalu).

ESCITIL 10 mg: kiekvienoje tabletėje yra 10 mg escitalopramo (oksalato pavidalu).

ESCITIL 15 mg: kiekvienoje tabletėje yra 15 mg escitalopramo (oksalato pavidalu).

ESCITIL 20 mg: kiekvienoje tabletėje yra 20 mg escitalopramo (oksalato pavidalu).

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

 

 

3.       FARMACINĖ forma

 

Plėvele dengta tabletė

 

ESCITIL 5 mg: apvali, balta, plėvele dengta tabletė.

ESCITIL 10 mg: ovalo formos (apie 8,1 x 5,6 mm), balta, plėvele dengta tabletė su laužimo vagele vienoje pusėje.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

ESCITIL 15 mg: ovalo formos (apie 10,4 x 5,6 mm), balta, plėvele dengta tabletė su laužimo vagele vienoje pusėje.

Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes. ESCITIL 20 mg: ovalo formos (apie 11,6 x 7,1 mm), balta, plėvele dengta tabletė su laužimo vagele vienoje pusėje.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

 

 

4.       klinikinĖ informacija

 

4.1     Terapinės indikacijos

 

Didžiosios depresijos epizodų gydymas.

Panikos sutrikimo su agorafobija ar be jos gydymas.

Socialinio nerimo sutrikimo (socialinės fobijos) gydymas.

Obsesinio-kompulsinio sutrikimo gydymas.

 

4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas

 

Neįrodyta, kad saugu vartoti didesnę kaip 20 mg per parą dozę.

ESCITIL vartoti vieną kartą per parą. Vaisto galima išgerti valgant arba nevalgius.

 

Didžiosios depresijos epizodas

Įprastinė dozė yra 10 mg vieną kartą per parą. Atsižvelgiant į paciento organizmo reakciją į vaistą, dozę galima padidinti iki didžiausios 20 mg paros dozės.

Paprastai antidepresinis poveikis pasiekiamas po 2–4 savaičių. Simptomams išnykus, preparatą reikia vartoti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, kad vaisto poveikis sustiprėtų.

 

Panikos sutrikimas su agorafobija ar be jos

Pirmąją savaitę rekomenduojama pradinė 5 mg dozė, vėliau dozę padidinti iki 10 mg per parą. Dozę galima didinti toliau iki didžiausios 20 mg per parą, atsižvelgiant į paciento organizmo reakciją į vaistą. Didžiausiais efektyvumas pasiekiamas maždaug po 3 mėnesių. Gydyti reikia mažiausiai kelis mėnesius.

 

Socialinio nerimo sutrikimo gydymas

Įprastinė dozė yra 10 mg vieną kartą per parą. Paprastai būtina vartoti 2–4 savaites, kol išnyksta simptomai. Atsižvelgiant į paciento organizmo reakciją į vaistą, vėliau dozę galima sumažinti iki 5 mg arba padidinti iki didžiausios 20 mg per parą dozės.

 

Socialinio nerimo sutrikimas yra lėtinė liga, kurią rekomenduojama gydyti 12 savaičių, kad vaisto poveikis sustiprėtų. Ilgalaikis gydymas buvo tiriamas 6 mėnesius stebint pacientus, kuriems pasireiškė poveikis, gydymas buvo keičiamas individualiai, siekiant išvengti ligos atkryčio. Gydymo naudą reikia periodiškai įvertinti.

 

Socialinio nerimo sutrikimo diagnoze apibūdinamas specifinis sutrikimas, kurio nereikėtų painioti su padidėjusiu drovumu. Gydymas vaistais reikalingas tuo atveju, jeigu šis sutrikimas trukdo profesinei arba socialinei veiklai. Šio gydymo reikšmė, palyginti su kognityvine elgesio terapija, nenustatyta. Gydymas vaistais yra bendro gydymo plano dalis.

 

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas

Pradinė dozė – 10 mg vieną kartą per parą. Atsižvelgiant į individualią paciento organizmo reakciją, dozę galima padidinti iki didžiausios 20 mg paros dozės.

 

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas yra lėtinė liga, todėl kad simptomai galutinai išnyktų, pacientus reikia gydyti pakankamai ilgai.

 

Reikia reguliariai įvertinti gydymo naudą ir dozę (žr. 5.1 skyrių).

 

Senyvi pacientai (>65 metų)

Iš pradžių skiriama vartoti pusę įprastinės rekomenduojamos dozės ir reikia nustatyti mažesnę didžiausią dozę (žr. 5.2 skyrių).

ESCITIL efektyvumas senyviems pacientams, kuriems yra socialinio nerimo sutrikimas, nebuvo tiriamas.

 

Vaikai ir paaugliai (<18 metų amžiaus)

 

ESCITIL draudžiama vartoti vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams (žr. 4.4 skyrių).

 

Inkstų funkcijos sutrikimas

Nebūtina keisti dozės pacientams, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas. Gydyti pacientus, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min.), reikia atsargiai (žr. 5.2 skyrių).

 

Kepenų funkcijos sutrikimas

Pirmas dvi gydymo savaites pacientams, kurie serga lengvu arba vidutinio sunkumo kepenų sutrikimu, rekomenduojama pradinė 5 mg paros dozė. Atsižvelgiant į paciento organizmo reakciją į vaistą, dozę galima padidinti iki 10 mg per parą. Pacientus, kurie serga sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, rekomenduojama gydyti atsargiai ir atsargiai didinti dozę (žr. 5.2 skyrių).

 

Asmenys, kurių organizme CYP2C19 metabolizuoja silpnai

Pacientams, kurių organizme CYP2C19 metabolizuoja silpnai, pirmąsias dvi gydymo savaites rekomenduojama pradinė 5 mg paros dozė. Atsižvelgiant į paciento organizmo reakciją į vaistą, dozę galima padidinti iki 10 mg (žr. 5.2 skyrių).

 

Nutraukimo simptomai, kurių atsiranda nutraukus gydymą

Gydymo negalima nutraukti staigiai. Baigiant vartoti escitalopramą, dozę reikia mažinti palaipsniui, vieną ar dvi savaites, kad būtų išvengta galimų nutraukimo simptomų (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). Jeigu dozės mažinimo laikotarpiu ar nutraukus gydymą atsiranda netoleruojamų simptomų, reikia tęsti gydymą anksčiau paskirta doze. Vėliau gydytojas gali mažinti dozę, bet tai daryti reikia dar laipsniškiau.

 

4.3     Kontraindikacijos

 

Padidėjęs jautrumas escitalopramui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

 

Dėl serotonino sindromo, pasireiškiančio sujaudinimu, drebuliu, hipertermija ir t. t., atsiradimo pavojaus vartojimas kartu su neselektyviaisiais negrįžtamojo poveikio monoamino oksidazės (MAO) inhibitoriais yra draudžiamas (žr. 4.5 skyrių).

 

Dėl serotonino sindromo atsiradimo pavojaus escitalopramą draudžiama vartoti kartu su grįžtamojo poveikio MAO-A inhibitoriais (pvz., moklobemidu) arba grįžtamojo poveikio neselektyviuoju MAO inhibitoriumi linezolidu (žr. 4.5 skyrių).

 

4.4     Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

 

Toliau nurodomi specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės, būdingos SSRI (selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių) preparatų grupei.

 

Vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų

ESCITIL nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams.

Klinikinių tyrimų metu elgesio, siejamo su savižudišku elgesiu (bandymai nusižudyti ir mintys apie savižudybę) ir priešiškumo (daugiausia agresija, opozicinis neklusnumas ir pyktis) apraiškos vaikams ir paaugliams, gydytiems antidepresantais, pasireiškė dažniau nei vartojusiems placebą. Jeigu remiantis klinikiniu poreikiu vis tiek nusprendžiama taikyti gydymą šiuo vaistiniu preparatu, pacientą reikia nuolat atidžiai stebėti dėl polinkio į savižudybę apraiškų. Be to, trūksta ilgalaikio saugumo duomenų apie poveikį vaikų ir paauglių augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

 

Paradoksinis nerimas

Kai kuriems pacientams, sergantiems panikos sutrikimu, pradėjus gydyti antidepresantais, gali sustiprėti nerimo simptomai. Ši paradoksinė reakcija, toliau tęsiant gydymą, per dvi savaites paprastai išnyksta. Rekomenduojama maža pradinė dozė, kad būtų sumažinta paradoksinio anksiogeninio poveikio rizika (žr. 4.2 skyrių).

 

Traukuliai

Tiems pacientams, kuriems atsirado traukulių, būtina nutraukti preparato vartojimą. Reikėtų neskirti SSRI grupės preparatų pacientams, kuriems yra nestabili epilepsija, o pacientų, kurių epilepsija yra kompensuota, būklę reikia atidžiai stebėti. Jeigu priepuoliai padažnėjo, reikia nutraukti SSRI vartojimą.

 

Manija

Pacientams, kuriems anksčiau buvo manija ar hipomanija, SSRI reikia vartoti atsargiai. SSRI vartojimą reikia nutraukti, jeigu pacientui prasidėjo manijos fazė.

 

Diabetas

Vartojant SSRI pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, gali pakisti gliukozės koncentracija kraujyje (pasireiškia hipoglikemija arba hiperglikemija). Gali prireikti keisti insulino ir (arba) geriamųjų gliukozės koncentraciją kraujyje mažinančių vaistinių preparatų dozę.

 

Savižudybė ir (arba) mintys apie savižudybę arba būklės pablogėjimas

Depresija yra susijusi su minčių apie savižudybę, savęs žalojimo ir savižudybės (su savižudybe siejamų reiškinių) rizikos padidėjimu. Ši rizika išlieka, kol būklė reikšmingai nepagerėja. Pirmąsias kelias gydymo savaites ar ilgiau būklė gali nepagerėti, todėl pacientus reikia atidžiai stebėti, kol būklė pagerės. Remiantis bendrąja klinikine patirtimi, ankstyvuoju sveikimo laikotarpiu savižudybės rizika gali padidėti.

 

Kiti psichikos sutrikimai, kurie gydomi escitalopramu, irgi gali būti susiję su padidėjusiu su savižudybe siejamų reiškinių pavojumi. Be to, sergantys šiomis ligomis gali sirgti ir didžiąja depresija. Taigi gydant kitais psichikos sutrikimais sergančius pacientus, reikia laikytis tų pačių atsargumo priemonių, kaip ir gydant sergančius didžiąja depresija.

 

Pacientams, kuriems anksčiau buvo su savižudybe siejamų reiškinių, ir tiems, kurie prieš pradedant gydymą dažnai galvojo apie savižudybę, tikėtina didesnė mąstymo apie savižudybę ir bandymo žudytis rizika, todėl šiuos pacientus gydymo metu reikia atidžiai stebėti. Placebu kontroliuotų klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo suaugę psichikos sutrikimais sergantys pacientai, metaanalizės duomenys parodė, kad jaunesniems kaip 25 metų pacientams vartojant antidepresantus su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė, lyginant su placebu.

 

Gydant vaistiniais preparatais pacientus, ypatingai tuos, kurie priklauso didelės rizikos grupei, būtina atidžiai stebėti gydymo pradžioje ir keičiant dozę.

Ligonius (ir jų globėjus) reikia įspėti, kad stebėtų, ar būklė nesunkėja, ar neatsiranda su savižudybe siejamo elgesio ir mąstymo apie savižudybę apraiškų, neįprastų elgesio pokyčių. Pastebėjus minėtus pokyčius, būtina nedelsiant kreiptis į medicinos specialistus.

 

Akatizija arba  psichomotorinis nerimastingumas

SSRI ar selektyviųjų noradrenalino reabsorbcijos   inhibitorių (SNRI) vartojimas susijęs su akatizija, kuriai būdingas subjektyvus nemalonus ar kankinantis nerimastingumas ir būtinybė judėti, dažnai susijusi su nesugebėjimu ramiai sėdėti ar stovėti. Pirmomis gydymo savaitėmis tokio poveikio atsiradimo galimybė būna didesnė. Dozės didinimas pacientams, kuriems pasireiškė šie simptomai, gali būti žalingas.

 

Hiponatremija

Yra pranešimų, kad vartojant SSRI, greičiausiai dėl antidiurezinio hormono sekrecijos sutrikimo (SIADH), retai pasireiškė hiponatremija, kuri išnyko, nutraukus preparato vartojimą. Pacientams, kuriems yra didesnė hiponatremijos rizika, pvz., senyviems asmenims, sergantiesiems kepenų ciroze arba pacientams, kartu vartojantiems preparatus, kurie taip pat gali sukelti hiponatremiją, šį preparatą vartoti reikia atsargiai.

 

Kraujavimas

Vartojant SSRI, buvo gauta pranešimų apie poodinio kraujavimo sutrikimus – dėmines ir taškines kraujosruvas. Ypač atsargiai SSRI reikia vartoti pacientams, kartu vartojantiems geriamuosius antikoaguliantus, preparatus, kurie veikia trombocitų funkciją (pvz., atipinius preparatus nuo psichozės ir fenotiazino, daugelį triciklių antidepresantų, acetilsalicilo rūgštį ir nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (NVNU), tiklopidiną ir dipiridamolį), ir pacientams, kurie linkę kraujuoti.

 

Paprastoji jonažolė

Su SSRI vartojant kartu augalinius preparatus, kurių sudėtyje yra paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum), gali dažniau pasireikšti nepageidaujamų reakcijų (žr. 4.5 skyrių).

 

Elektrokonvulsinė terapija (EKT)

Dėl klinikinės patirties stokos SSRI vartoti kartu su EKT reikia atsargiai.

 

Serotonino sindromas

Escitalopramą vartoti kartu su preparatais, kurie sužadina serotonino receptorius, pvz., sumatriptanu arba kitais triptanais, tramadoliu ir triptofanu, reikia atsargiai.

 

Retais atvejais serotonino sindromas pasireiškė pacientams, kurie vartojo SSRI kartu su serotonino receptorius sužadinančiais preparatais. Tokių simptomų kaip ažitacija, drebulys, mioklonija ir hipertermija derinys gali rodyti, kad vystosi ši būklė. Jeigu pasireiškė ši būklė, reikia nedelsiant nutraukti SSRI ir kitų serotonino receptorius sužadinančių preparatų vartojimą ir pradėti simptominį gydymą.

 

Nutraukimo simptomai, kurių atsiranda nutraukus gydymą

Baigiant gydymą, dažnai atsiranda nutraukimo simptomų, ypač jeigu vartojimas nutraukiamas staigiai (žr. 4.8 skyrių). Klinikinių tyrimų duomenimis, nutraukus aktyvų gydymą, 25 % pacientų, vartojusių escitalopramą, atsirado nepageidaujamų reiškinių, palyginti su 15 % pacientų, vartojusių placebą.

 

Nutraukimo simptomų rizika priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant gydymo trukmę, dozę ir dozės mažinimo greitį. Dažniausiai pasireikšdavo šios reakcijos: galvos svaigimas, jutimų sutrikimai (įskaitant paresteziją ir elektros iškrovos pojūtį), miego sutrikimai (įskaitant nemigą ir intensyvius sapnus), ažitacija ar nerimas, pykinimas ir (arba) vėmimas, drebulys, konfūzija, padidėjęs prakaitavimas, galvos skausmas, viduriavimas, palpitacija, emocijų nepastovumas, dirglumas ir regėjimo sutrikimai. Tokie simptomai paprastai būna lengvi ar vidutinio sunkumo, tačiau kai kuriems pacientams jie gali būti sunkūs.

 

Tokių simptomų paprastai atsiranda per pirmas kelias dienas po gydymo nutraukimo, bet buvo labai retų pranešimų, kad tokių simptomų atsirado pacientams, kurie atsitiktinai praleido dozę.

 

Dažniausiai tokie simptomai išnyksta savaime, paprastai per 2 savaites, bet kai kuriems pacientams gali tęstis ilgai (2–3 mėnesius ar ilgiau). Todėl rekomenduojama gydymą escitalopramu nutraukti palaipsniui, dozę mažinant kelias savaites ar mėnesius, atsižvelgiant į paciento poreikius (žr. 4.2 skyriaus poskyrį ,,Nutraukimo simptomai, kurių atsiranda, nutraukus gydymą“).

 

Išeminė širdies liga

Pacientų, sergančių išemine širdies liga, gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirtis yra per maža, taigi jiems šis vaistas skiriamas vartoti atsargiai (žr. 5.3 skyrių).

 

4.5     Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

 

Farmakodinaminė sąveika

 

Draudžiami deriniai:

 

Negrįžtamojo poveikio neselektyviejiMAO inhibitoriai

Pacientams, vartojusiems SSRI kartu su neselektyviaisiais, negrįžtamojo poveikio monoamino oksidazės (MAO) inhibitoriais, ir pacientams, kurie neseniai baigė vartoti SSRI ir pradėjo vartoti tokius MAO inhibitorius, pasireiškė sunkios reakcijos (žr. 4.3 skyrių). Kai kuriais atvejais pacientui vystėsi serotonino sindromas (žr. 4.8 skyrių).

 

Escitalopramą draudžiama vartoti kartu su neselektyviaisiais negrįžtamojo poveikio MAO inhibitoriais. Escitalopramą galima pradėti vartoti po 14 dienų, baigus vartoti negrįžtamojo poveikio MAO inhibitorius. Nutraukus escitalopramo vartojimą, skirti vartoti neselektyviuosius negrįžtamojo poveikio MAO inhibitorius galima ne anksčiau kaip po 7 dienų.

 

Grįžtamojo poveikio selektyvieji MAO-A inhibitoriai (moklobemidas)

Dėl serotonino sindromo pavojaus escitalopramo vartoti kartu su MAO-A inhibitoriumi, tokiu kaip moklobemidas, negalima (žr. 4.3 skyrių). Jeigu būtina šiuos preparatus vartoti kartu, iš pradžių reikia vartoti mažiausią rekomenduojamą dozę ir atidžiai stebėti pacientą.

 

Grįžtamojo poveikio neselektyvieji MAO inhibitoriai (linezolidas)

Antibiotikas linezolidas yra grįžtamojo poveikio neselektyvusis MAO inhibitorius, todėl pacientams, gydomiems escitalopramu, jo vartoti negalima. Jeigu toks derinys yra būtinas, reikia skirti mažiausias dozes ir atidžiai stebėti paciento klinikinę būklę (žr. 4.3 skyrių).

 

Negrįžtamojo poveikio selektyvieji MAO-B inhibitoriai (selegilinas)

Vartoti kartu selegiliną (negrįžtamojo poveikio MAO-B inhibitorius) reikia atsargiai, nes padidėja pavojus, kad gali vystytis serotonino sindromas. Su raceminiu citalopramo mišiniu vartoti kartu yra saugu 10 mg per parą selegilino dozę.

 

Deriniai, kuriuos reikia vartoti atsargiai

 

Serotonino receptorius sužadinantys preparatai

Kartu vartojant serotonino receptorius sužadinančius preparatus (pvz., tramadolį, sumatriptaną ir kitus triptanus) gali pasireikšti serotonino sindromas.

 

Preparatai, mažinantys traukulių slenkstį

SSRI gali mažinti traukulių slenkstį. Kitus preparatus (pvz., antidepresantus (triciklius, SSRI), neuroleptikus (fenotiazinus, tioksantenus, butirofenonus), meflokviną, bupropioną, tramadolį), kurie taip pat gali mažinti traukulių slenkstį, vartoti kartu reikia atsargiai.

 

Litis, triptofanas

Yra duomenų, kad sustiprėja kartu su ličiu arba triptofanu vartojamų SSRI poveikis, todėl SSRI kartu su šiais preparatais reikia vartoti atsargiai.

 

Paprastoji jonažolė

Su SSRI vartojant kartu augalinius preparatus, kurių sudėtyje yra paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum), gali dažniau pasireikšti nepageidaujamų reakcijų (žr. 4.4 skyrių).

 

Kraujavimas

Vartojant escitalopramą kartu su kitais geriamaisiais antikoaguliantais, gali pakisti krešėjimą slopinantis poveikis. Pacientams, gydomiems geriamaisiais antikoaguliantais ir pradėjusiems vartoti escitalopramą arba nutraukusiems jo vartojimą, reikia kruopščiai tirti krešėjimą (žr. 4.4 skyrių).

 

Alkoholis

Nesitikima farmakodinaminės arba farmakokinetinės escitalopramo ir alkoholio sąveikos. Tačiau, kaip ir kitų psichotropinių preparatų, escitalopramo netinka vartoti kartu su alkoholiu.

 

Farmakokinetinė sąveika

 

Kitų vaistinių preparatų įtaka escitalopramo farmakokinetikai

Escitalopramas daugiausia metabolizuojamas CYP2C19. Mažesnis kiekis escitalopramo metabolizuojamas, dalyvaujant CYP3A4 ir CYP2D6 fermentams. Pagrindinis metabolitas S-DCT (demetilintas escitalopramas) metabolizuojamas, matyt, iš dalies dalyvaujant CYP2D6.

 

Kartu su 30 mg omeprazolo (CYP2C19 inhibitorius) vieną kartą per parą vartojamo escitalopramo koncentracija plazmoje vidutiniškai padidėja (maždaug 50 %).

 

Kartu su 400 mg cimetidino (vidutinio stiprumo bendrasis izofermentų inhibitorius) du kartus per parą vartojamo escitalopramo koncentracija plazmoje padidėja vidutiniškai (maždaug 70 %).

 

Taigi escitalopramą vartoti kartu su CYP2C19 inhibitoriais (pvz., omeprazolu, ezomeprazolu, fluvoksaminu, lansoprazolu, tiklopidinu) arba cimetidinu reikia atsargiai. Jeigu kartu vartojant šiuos vaistinius preparatus pasireiškia šalutinis poveikis, gali tekti sumažinti escitalopramo dozę .

 

Escitalopramo poveikis kitų preparatų farmakokinetikai

Escitalopramas yra CYP2D6 fermento inhibitorius. Rekomenduojama atsargiai su escitalopramu kartu vartoti preparatų, kurie daugiausia metabolizuojami dalyvaujant šiam fermentui ir kurių yra siauras terapinis indeksas, pvz., flekainido, propafenono ir metoprololio (vartojamo nuo širdies nepakankamumo), arba kai kurių CNS veikiančių vaistinių preparatų, daugiausia metabolizuojamų, dalyvaujant CYP2D6, pvz., antidepresantų, tokių kaip desipraminas, klomipraminas ir nortriptilinas, arba preparatų nuo psichozės, pvz., risperidono, tioridazino ir haloperidolio. Gali prireikti keisti dozes.

 

Vartojant kartu su desipraminu arba metoprololiu, dvigubai padidėjo šių dviejų CYP2D6 metabolizuojamų medžiagų koncentracija kraujo plazmoje.

Tyrimai in vitro parodė, kad escitalopramas taip pat gali silpnai slopinti CYP2C19. Rekomenduojama atsargiai vartoti kartu preparatus, metabolizuojamus CYP2D19.

 

4.6     Nėštumo ir žindymo laikotarpis

 

Nėštumas

Duomenų apie escitalopramo poveikį nėštumui yra labai mažai.

Escitalopramo toksinio poveikio dauginimosi funkcijai tyrimų su žiurkėmis duomenimis, pasireiškė embriotoksinis ir toksinis poveikis vaisiui, tačiau apsigimimų nepadažnėjo (žr. 5.3 skyrių). ESCITIL nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus ir tik gerai apsvarsčius naudos ir rizikos santykį.

Jeigu moteris iki nėštumo pabaigos, ypač trečiąjį nėštumo trimestrą, buvo gydoma ESCITIL, naujagimį reikia stebėti. Nėštumo metu staigiai nutraukti gydymo šiuo vaistiniu preparatu negalima.

 

Naujagimiams motinų, kurios nėštumo pabaigoje vartojo SSRI ar SNRI, gali pasireikšti šie simptomai: kvėpavimo sutrikimas, cianozė, apnėja, priepuoliai, kūno temperatūros nestabilumas, žindymo sutrikimas, vėmimas, hipoglikemija, hipertonija, hipotonija, hiperrefleksija, drebulys, dirglumas, irzlumas, letargija, nuolatinis verksmas, mieguistumas, miego sutrikimai. Šių simptomų gali atsirasti arba dėl serotoninerginio poveikio, arba dėl vaistinio preparato vartojimo nutraukimo. Daugeliu atvejų sutrikimų atsiranda iš karto ar netrukus (greičiau nei per 24 valandas) po gimdymo.

 

Žindymas

Tikėtina, kad escitalopramo prasiskverbia į motinos pieną.

Taigi žindyvėms escitalopramo vartoti nerekomenduojama.

 

4.7     Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

 

Nors escitalopramas netrikdo intelekto arba psichomotorinio aktyvumo, kaip ir vartojant kitus psichotropinius preparatus, gali būti sutrikdytas situacijos vertinimas ir susilpnėti įgūdžiai, todėl pacientą būtina įspėti apie galimą poveikį jo gebėjimui vairuoti arba valdyti mechanizmus.

 

4.8     Nepageidaujamas poveikis

 

Nepageidaujamos reakcijos dažniausiai atsiranda pirmąją ar antrąją gydymo savaitę, jų intensyvumas ir dažnis paprastai sumažėja toliau tęsiant vartojimą.

 

Lentelėje išvardytos klinikinių placebu kontroliuojamų tyrimų metu arba po vaistinio preparato patekimo į rinką pasireiškusios su SSRI ir (arba) escitalopramo vartojimu susijusios nepageidaujamos reakcijos, suskirstytos pagal organų sistemų klases ir dažnį.

Dažnis nustatytas klinikinių tyrimų metu ir pagal placebą nekoreguotas. Dažnio apibūdinimai: labai dažni (≥ 1/10), dažni (≥ 1/100, < 1/10), nedažni (≥ 1/1000, ≤ 1/100), reti (≥ 1/10 000, ≤ 1/1000), labai reti (< 1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

 

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama