Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

ESPUMISAN 40MG CAPS. N50

Vaistai > Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai > Spazmus šalinantys vaistai
  Gamintojas:
BERLIN-CHEMIE

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Espumisan 40 mg minkštos kapsulės
Simetikonas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Espumisan galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį
poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Espumisan ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Espumisan
3. Kaip vartoti Espumisan
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Espumisan
6. Kita informacija1. KAS YRA ESPUMISAN IR KAM JIS VARTOJAMAS

Espumisan yra vaistas, mažinantis dujų sankaupą virškinimo trakte; jis taip pat vartojamas prieš atliekant diagnostinius tyrimus.

Vartojimas:
- Visoms ligoms, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilnumo pojūtis, simptomiškai gydyti.
- Pacientams prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenu, ultragarsu.

Su dujų sankaupa virškinimo trakte susiję negalavimai gali būti dėl virškinimo trakto funkcinių sutrikimų ir pasireikšti kaip spaudimo ar pilnumo pojūtis, pirmalaikis sotumo jausmas, raugėjimas, žarnų gurguliavimas ir pilvo pūtimas.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ESPUMISAN

Espumisan vartoti negalima:
Jei esate alergiškas aktyviajai medžiagai simetikonui, saulėlydžio geltonajam FCF (E110), metilo parahidroksibenzoatui ar kitoms Espumisan sudedamosioms dalims.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Jei virškinimo veiklos sutrikimai pasikartoja ar jie trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju norint laiku nustatyti nusiskundimo priežastis bei galimai užslėptas gydymo reikalaujančias ligas.

Kitų vaistų vartojimas
Sąveika su kitais vaistais nežinoma.

Nėštumo ir žindymo laikotarpis
Dėl Espumisan vartojimo ribojimo nėštumo ir žindymo laikotarpiu nėra jokių nuorodų.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Espumisan neveikia žmogaus reakcijos laiko, gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Espumisan medžiagas
Vaisto sudėtyje esantis azodažiklis saulėlydžio geltonasis FCF (E110) gali sukelti alergines reakcijas. Metilo parahidroksibenzoatas gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas, vėlyvas alergines reakcijas.3. KAIP VARTOTI ESPUMISAN

Jei kitaip nepaskirta, visada vartokite Espumisan tiksliai taip, kaip nurodyta šiame pakuotės lapelyje. Jei kyla klausimų, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Kai pučia vidurius ir kamuoja vidurių pilnumas
Amžiaus grupė
Dozavimas

Paaugliai ir suaugusieji
Dvi Espumisan 40 mg minkštos kapsulės (atitinka 80 mg simetikono) 3-4 kartus per parą

Vaikai 6-14 metų amžiaus
Dvi Espumisan 40 mg minkštos kapsulės (atitinka 80 mg simetikono) 3-4 kartus per parąMažesniems vaikams ir kūdikiams skirtos kitokios vaistinio preparato dozuotės.

Rengiant pacientus tyrimams (pvz.: rentgenu, ultragarsu ir kitais metodais)

Gerti po dvi Espumisan 40 mg minkštas kapsules 3 kartus (atitinka 240 mg simetikono) per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi kapsules (atitinka 80 mg simetikono) tyrimo dienos ryte.

Jeigu manote, kad vaistas veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vartojimo būdas
Espumisan vartojamas valgant arba po valgio, prireikus, ir prieš miegą.

Vartojimo trukmė
Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus Espumisan galima vartoti ilgiau.

Pavartojus per didelę Espumisan dozę
Duomenų apie apsinuodijimą vartojant Espumisan nėra.
Veiklioji Espumisan medžiaga simetikonas, veikdamas tik savo fizinėmis savybėmis suskaldo dujų burbuliukus virškinimo trakte, o biologiniu ir cheminiu požiūriu yra inertiška medžiaga.
Apsinuodijimas praktiškai neįmanomas. Net ir didelėmis dozėmis Espumisan toleruojamas gerai.

Pamiršus pavartoti Espumisan
Šiuo atveju dozę galite išgerti bet kuriuo metu.

Nustojus vartoti Espumisan
Galimas simptomų pasikartojimas.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Espumisan šalutinio poveikio reiškinių iki šiol nestebėta.
Azodažiklis saulėlydžio geltonasis FCF (E110) gali sukelti alergines reakcijas. Metilo parahidroksibenzoatas gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas, vėlyvas alergines reakcijas.
Jei bet kuris šalutinio poveikio reiškinių sustiprėjo ar pastebėjote šalutinį poveikį nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.5. KAIP LAIKYTI ESPUMISAN

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant lizdinės plokštelės po “EXP” ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Espumisan vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

Espumisan sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra simetikonas. Vienoje minkštoje kapsulėje yra 40 simetikono.
- Pagalbinės medžiagos yra metilo parahidroksibenzoatas (E218), želatina, glicerolis (85 %), chinolino geltonasis (E104), saulėlydžio geltonasis FCF (E110).

Espumisan išvaizda ir kiekis pakuotėje
Espumisan yra beveik apvalios, geltonos minkštos želatininės kapsulės lygiu paviršiumi, su siūle. Kapsulės turinys yra bespalvis, gali būti šiek tiek drumstas.
Pakuotėje yra 25, 50 arba 100 minkštų kapsulių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlin
Vokietija

Gamintojas
BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlin
Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB “BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC”
J. Jasinskio g. 16a
Vilnius 01112
Tel. +370 5 2691947

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-08-07Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Espumisan 40 mg minkštos kapsulės2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kapsulėje yra 40 mg simetikono.

Pagalbinės medžiagos: metilo parahidroksibenzoatas (E218), saulėlydžio geltonasis FCF (E110).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Minkšta kapsulė.

Beveik apvalios, geltonos minkštos želatininės kapsulės lygiu paviršiumi, su siūle. Kapsulės turinys yra bespalvis, gali būti lengvai drumstas.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

- Virškinimo trakto sutrikimų, kurie pasireiškia meteorizmu, simptominis gydymas.
- Pacientų parengimas pilvo ertmės organų tyrimui, pvz. rentgenu ar ultragarsu.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla

Paaugliai ir suaugusieji
Rekomenduojama skirti vartoti po dvi Espumisan 40 mg minkštas kapsules (atitinka 80 mg simetikono) 3-4 kartus per parą.

Vaikai 6-14 metų amžiaus
Rekomenduojama skirti vartoti po dvi Espumisan 40 mg minkštas kapsules (atitinka 80 mg simetikono) 3-4 kartus per parą.

Espumisan 40 mg minkštas kapsules galima gerti valgant arba po valgio, prireikus - ir prieš miegą.
Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus Espumisan 40 mg minkštas kapsules galima vartoti ilgiau.

Rengiant pacientus tyrimams

Rekomenduojama skirti po dvi Espumisan 40 mg minkštas kapsules 3 kartus (atitinka 240 mg simetikono) per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi Espumisan 40 mg minkštas kapsules (atitinka 80 mg simetikono) tyrimo dienos ryte.

Pastaba
Bet koks naujas ir (arba) besitęsiantis negalavimas turi būti atidžiai kliniškai įvertintas.

4.3 Kontraindikacijos

Espumisan negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai simetikonui arba sudėtyje esančioms pagalbinėms medžiagoms (saulėlydžio geltonajam FCF (E110), metilo parahidroksibenzoatui ar kitoms).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nėra.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Espumisan sąveika su kitais vaistais iki šiol nenustatyta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Dėl Espumisan vartojimo nėštumo ir žindymo laikotarpiu ribojimo nėra jokių nuorodų.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Espumisan neveikia žmogaus reakcijos laiko, gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Espumisan nepageidaujamo poveikio reiškinių iki šiol nestebėta.
Dažiklis saulėlydžio geltonasis FCF (E110) gali sukelti alergines reakcijas.
Metilo parahidroksibenzoatas gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas, vėlyvas alergines reakcijas.

4.9 Perdozavimas

Vartojant simetikono, apsinuodijimo atvejų iki šiol nepasitaikė. Tiek cheminiu, tiek fiziologiniu požiūriu simetikonas yra inertiškas, apsinuodijimų praktiškai nepasitaiko. Net didelės jo dozės gerai toleruojamos.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - vaistai funkciniams žarnyno sutrikimams gydyti, kiti vaistai funkciniams žarnyno sutrikimams gydyti, silicio preparatai, ATC kodas - A03AX13.

Espumisan kapsulių sudėtyje yra veiklioji medžiaga simetikonas - stabilus, paviršių veikiantis polidimetilsiloksanas. Jis keičia dujų burbuliukų, esančių maiste ir virškinamojo trakto gleivinėje, paviršiaus įtampą, ir dėl to jie subliūkšta. Atpalaiduotos dujos gali būti rezorbuojamos arba, veikiant žarnų peristaltikai, pašalinamos.

Simetikonas veikia tik savo fizinėmis savybėmis, nedalyvauja cheminėse reakcijose, farmakologiniu ir fiziologiniu požiūriu yra inertiškas.

Farmakokinetinės savybės

Išgertas simetikonas neabsorbuojamas ir iš virškinamojo trakto išsiskiria nepakitęs.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Simetikonas - cheminiu požiūriu inertiška medžiaga, jis žarnyne neabsorbuojamas, todėl jo sisteminis toksinis poveikis netikėtinas.
Potencialaus kancerogeniškumo ir toksiškumo reprodukcijai pavojaus žmogui, ikiklinikinių tyrimų metu vaisto vartojant pakartotinai, nenustatyta.6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Metilo parahidroksibenzoatas (E218)
Želatina
Glicerolis (85 %)
Chinolino geltonasis (E104)
Saulėlydžio geltonasis FCF (E110)

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

PVC/PVDC (kietos, bespalvės) ir aliuminio folijos lizdinė plokštelė.
Kartono dėžutėje yra 25, 50 arba 100 kapsulių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlin
Vokietija8. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

N25 - LT/1/95/0483/002
N50 - LT/1/95/0483/003
N100 - LT/1/95/0483/0049. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2009-08-0710. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2009-08-07
Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlin
VokietijaB. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Nereceptinis vaistinis preparatas.

• SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.

• KITOS SĄLYGOS

Nėra.


III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Espumisan 40 mg minkštos kapsulės
Simeticonum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje minkštoje kapsulėje yra 40 mg simetikono.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra metilo parahidroksibenzoato (E218), saulėlydžio geltonojo FCF (E110).4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

25 minkštos kapsulės
50 minkštų kapsulių
100 minkštų kapsulių5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)
11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlin
Vokietija12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

N25 - LT/1/95/0483/002
N50 - LT/1/95/0483/003
N100 - LT/1/95/0483/00413. SERIJOS NUMERIS

Serija14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Simptominiam pilvo pūtimo gydymui: vartoti po 2 kapsules 3-4 kartus per parą.16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Espumisan 40 mg


MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Espumisan 40 mg minkštos kapsulės
Simeticonum2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP 4. SERIJOS NUMERIS

Lot5. KITAB. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Espumisan 40 mg minkštos kapsulės
Simetikonas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Espumisan galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį
poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Espumisan ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Espumisan
3. Kaip vartoti Espumisan
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Espumisan
6. Kita informacija1. KAS YRA ESPUMISAN IR KAM JIS VARTOJAMAS

Espumisan yra vaistas, mažinantis dujų sankaupą virškinimo trakte; jis taip pat vartojamas prieš atliekant diagnostinius tyrimus.

Vartojimas:
- Visoms ligoms, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilnumo pojūtis, simptomiškai gydyti.
- Pacientams prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenu, ultragarsu.

Su dujų sankaupa virškinimo trakte susiję negalavimai gali būti dėl virškinimo trakto funkcinių sutrikimų ir pasireikšti kaip spaudimo ar pilnumo pojūtis, pirmalaikis sotumo jausmas, raugėjimas, žarnų gurguliavimas ir pilvo pūtimas.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ESPUMISAN

Espumisan vartoti negalima:
Jei esate alergiškas aktyviajai medžiagai simetikonui, saulėlydžio geltonajam FCF (E110), metilo parahidroksibenzoatui ar kitoms Espumisan sudedamosioms dalims.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Jei virškinimo veiklos sutrikimai pasikartoja ar jie trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju norint laiku nustatyti nusiskundimo priežastis bei galimai užslėptas gydymo reikalaujančias ligas.

Kitų vaistų vartojimas
Sąveika su kitais vaistais nežinoma.

Nėštumo ir žindymo laikotarpis
Dėl Espumisan vartojimo ribojimo nėštumo ir žindymo laikotarpiu nėra jokių nuorodų.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Espumisan neveikia žmogaus reakcijos laiko, gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Espumisan medžiagas
Vaisto sudėtyje esantis azodažiklis saulėlydžio geltonasis FCF (E110) gali sukelti alergines reakcijas. Metilo parahidroksibenzoatas gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas, vėlyvas alergines reakcijas.3. KAIP VARTOTI ESPUMISAN

Jei kitaip nepaskirta, visada vartokite Espumisan tiksliai taip, kaip nurodyta šiame pakuotės lapelyje. Jei kyla klausimų, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Kai pučia vidurius ir kamuoja vidurių pilnumas
Amžiaus grupė
Dozavimas

Paaugliai ir suaugusieji
Dvi Espumisan 40 mg minkštos kapsulės (atitinka 80 mg simetikono) 3-4 kartus per parą

Vaikai 6-14 metų amžiaus
Dvi Espumisan 40 mg minkštos kapsulės (atitinka 80 mg simetikono) 3-4 kartus per parąMažesniems vaikams ir kūdikiams skirtos kitokios vaistinio preparato dozuotės.

Rengiant pacientus tyrimams (pvz.: rentgenu, ultragarsu ir kitais metodais)

Gerti po dvi Espumisan 40 mg minkštas kapsules 3 kartus (atitinka 240 mg simetikono) per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi kapsules (atitinka 80 mg simetikono) tyrimo dienos ryte.

Jeigu manote, kad vaistas veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vartojimo būdas
Espumisan vartojamas valgant arba po valgio, prireikus, ir prieš miegą.

Vartojimo trukmė
Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus Espumisan galima vartoti ilgiau.

Pavartojus per didelę Espumisan dozę
Duomenų apie apsinuodijimą vartojant Espumisan nėra.
Veiklioji Espumisan medžiaga simetikonas, veikdamas tik savo fizinėmis savybėmis suskaldo dujų burbuliukus virškinimo trakte, o biologiniu ir cheminiu požiūriu yra inertiška medžiaga.
Apsinuodijimas praktiškai neįmanomas. Net ir didelėmis dozėmis Espumisan toleruojamas gerai.

Pamiršus pavartoti Espumisan
Šiuo atveju dozę galite išgerti bet kuriuo metu.

Nustojus vartoti Espumisan
Galimas simptomų pasikartojimas.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Espumisan šalutinio poveikio reiškinių iki šiol nestebėta.
Azodažiklis saulėlydžio geltonasis FCF (E110) gali sukelti alergines reakcijas. Metilo parahidroksibenzoatas gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas, vėlyvas alergines reakcijas.
Jei bet kuris šalutinio poveikio reiškinių sustiprėjo ar pastebėjote šalutinį poveikį nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.5. KAIP LAIKYTI ESPUMISAN

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant lizdinės plokštelės po “EXP” ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Espumisan vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

Espumisan sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra simetikonas. Vienoje minkštoje kapsulėje yra 40 simetikono.
- Pagalbinės medžiagos yra metilo parahidroksibenzoatas (E218), želatina, glicerolis (85 %), chinolino geltonasis (E104), saulėlydžio geltonasis FCF (E110).

Espumisan išvaizda ir kiekis pakuotėje
Espumisan yra beveik apvalios, geltonos minkštos želatininės kapsulės lygiu paviršiumi, su siūle. Kapsulės turinys yra bespalvis, gali būti šiek tiek drumstas.
Pakuotėje yra 25, 50 arba 100 minkštų kapsulių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlin
Vokietija

Gamintojas
BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlin
Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB “BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC”
J. Jasinskio g. 16a
Vilnius 01112
Tel. +370 5 2691947

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-08-07Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7