Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

FARINGOSEPT 10MG TAB. N20

Vaistai > Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai > Vaistai ryklės žiotims ir gerklei gydyti
  Gamintojas:
RANBAXY

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

FARINGOSEPT 10 mg slėgtosios pastilės
Ambazono monohidratas

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėja arba nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.


Lapelio turinys
1. Kas yra FARINGOSEPT ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant FARINGOSEPT
3. Kaip vartoti FARINGOSEPT
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti FARINGOSEPT
6. Kita informacija


1. KAS YRA FARINGOSEPT IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

FARINGOSEPT 10 mg slėgtosios pastilės yra burnos, ryklės ir gerklės antiseptikas. Vaistinio preparato vartojama kaip pagalbinio vaisto gydant ūminę infekcinę burnos ir ryklės ligą (pvz., gingivitą, stomatitą, tonzilitą) bei po tonzilių ar dantų pašalinimo.


2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT FARINGOSEPT

FARINGOSEPT vartoti negalima:
- diabetu sergantiems žmonėms, kadangi vienoje pastilėje yra 759 mg cukraus;
- žmonėms, kurie netoleruoja laktozės, kadangi kiekvienoje pastilėje yra 150 mg laktozės;
- jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei FARINGOSEPT medžiagai.

Kitų vaistų vartojimas
Duomenų nepateikiama.

Nėštumas
Nėščioms moterims FARINGOSEPT vartoti galima.
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Žindymo laikotarpis
Žindančioms moterims FARINGOSEPT vartoti galima.
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Vairuoti automobilį ir dirbti su mechanizmais galima.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines medžiagas
Vaistinio preparato sudėtyje yra laktozės monohidrato bei cukraus. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.3. KAIP VARTOTI FARINGOSEPT

Rekomenduojama dienos dozė yra 3 - 5 pastilės (t.y. 30 - 50 mg ambazono). Jas, praėjus 15 - 30 min. po valgio, reikia sučiulpti (burnoje jos turi lėtai ištirpti, jų negalima kramtyti). Po to 3 valandas negalima valgyti ir gerti. Vaisto reikia vartoti 3 - 4 dienas.

Jeigu manote, kad FARINGOSEPT veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pavartojus per didelę FARINGOSEPT dozę
Preparato perdozavimo atvejų nebuvo.
Specifinio priešnuodžio nėra, tačiau prarijus labai didelę didelę FARINGOSEPT dozę rekomenduojama sukelti vėmimą ir (arba) plauti skrandį.

Pamiršus pavartoti FARINGOSEPT
Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.


4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

FARINGOSEPT, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinio poveikio nepastebėta.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.


5. FARINGOSEPT LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25˚C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.


6. KITA INFORMACIJA

FARINGOSEPT sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra ambazono monohidratas. Vienoje pastilėje yra 10 mg ambazono monohidrato.
- Pagalbinės medžiagos yra kakava, cukrus, laktozės monohidratas, povidonas K 30, vanilinas, stearino rūgštis.


FARINGOSEPT išvaizda ir kiekis pakuotėje

FARINGOSEPT yra 10 mg slėgtosios pastilės. Kartono dėžutėje yra 2 lizdinės plokštelės, kurių kiekvienoje yra 10 pastilių.


Rinkodaros teisės turėtojas
Ranbaxy (UK) Limited,
20 Balderton Street, London W1K 6TL,
Jungtinė Karalystė

Gamintojas atsakingas už serijų išleidimą (importuotojas)
S.C. Terapia S.A.,
400632 Cluj – Napoca,
Str. Fabricii Nr.124,
Rumunija

Gamybos vieta
S.C. Terapia S.A.,
400632 Cluj – Napoca,
Str. Fabricii Nr.124,
Rumunija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Ranbaxy LL atstovybė Lietuvoje,
Birželio 23-sios gatvė 23G, LT 50220 Kaunas
Tel. +370-37-311843, faksas +370-37-311843


Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-08-17 


I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FARINGOSEPT 10 mg slėgtosios pastilės


2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ VAISTO SUDĖTIS

Vienoje pastilėje yra 10 mg ambazono monohidrato.


3. FARMACINĖ FORMA

Slėgtosios pastilės.


4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Preparato vartojama kaip pagalbinio vaisto gydant ūminę infekcinę burnos ir ryklės ligą (pvz., gingivitą, stomatitą, tonzilitą) bei po tonzilių ar dantų pašalinimo.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

FARINGOSEPT rekomenduojama vartoti 3 - 4 dienas. Per dieną reikia sučiulpti 3 - 5 pastiles, t.y.
30 – 50 mg ambazono. Jas reikia vartoti praėjus 15 - 30 min. po valgio (burnoje jos turi lėtai ištirpti, jų negalima kramtyti). Po to 3 valandas negalima valgyti ir gerti.

4.3 Kontraindikacijos

FARINGOSEPT vartoti draudžiama, jei organizmo jautrumas ambazonui arba kitoms sudedamosioms vaisto dalims yra padidėjęs.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kadangi FARINGOSEPT sudėtyje yra cukraus (vienoje pastilėje jo yra 759 mg), diabetu sergantiems žmonėms preparato vartoti negalima.
Kiekvienoje pastilėje yra 150 mg laktozės, todėl žmonėms, kurie jos netoleruoja, preparato vartoti nerekomenduojama.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Duomenų nepateikiama.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėščioms ir žindamoms moterims FARINGOSEPT vartoti galima.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

FARINGOSEPT gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Nepageidaujamas poveikis nepastebėtas.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.
Specifinio antidoto nėra, tačiau prarijus labai didelę FARINGOSEPT dozę, rekomenduojama sukelti vėmimą ir (arba) plauti skrandį.


5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė. Burnos, ryklės ir gerklės antiseptikas.
ATC kodas. RO2A A01.

Ambazonas sukelia antisepsinį poveikį. Labiausiai vaistas veikia streptokokus (hemolizinį ir žaliąjį), pneumokokus bei patogeninius mikroorganizmus, ypač tuos, kurie sukelia burnos ertmės ir viršutinių kvėpavimo takų infekcinę ligą. FARINGOSEPT poveikis stafilokokams yra vidutinio stiprumo. Įprastas burnos ertmės ir ryklės infekcines ligas galima lokaliai gydyti vien FARINGOSEPT, be to, tokiu atveju nereikia vartoti antimikrobinio poveikio chemoterapinių preparatų bei tokių antibiotikų, kurių poveikiui atsiranda atsparių mikroorganizmų. Medikamentas nesuardo normalios žarnyno floros.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Preparato farmakokinetikos tyrimų neatlikta.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ūminio toksinio poveikio tyrimai rodo, kad pavartojus vienkartinę FARINGOSEPT dozę, LD50 būna 1000 mg/kg kūno svorio. Ikiklinikiniais tyrimais nustatyta, kad citotoksinio, mutageninio ir klastogeninio poveikio ambazonas nesukelia

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kakava
Cukrus (sukrozė)
Laktozės monohidratas
Povidonas K 30
Vanilinas
Stearino rūgštis.

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 2 lizdinės plokštelės. Vienoje lizdinėje plokštelėje yra 10 pastilių.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.


7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Ranbaxy (UK) Limited,
20 Balderton Street, London W1K 6TL,
Jungtinė Karalystė


8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

97/5029/8


9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

1997-09-03 / 2002-12-20


10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2007-07-03II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS


A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

S.C. Terapia S.A.,
400632 Cluj – Napoca,
Str. Fabricii Nr.124,
Rumunija


B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Nereceptinis vaistinis preparatas.

2007-08-17III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FARINGOSEPT 10 mg slėgtosios pastilės
Ambazono monohidratas


2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje pastilėje yra 10 mg ambazono monohidrato.


3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra: cukraus (sacharozės), laktozės monohidrato.


4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

20 slegtųjų pastilių


5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.


6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.


7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Kadangi FARINGOSEPT sudėtyje yra cukraus (vienoje pastilėje jo yra 729 mg), diabetu sergantiems žmonėms preparato vartoti negalima.
Kiekvienoje pastilėje yra 150 mg laktozės, todėl žmonėms, kurie jos netoleruoja, preparato vartoti nerekomenduojama.


8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}


9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje.


10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)


11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:
Ranbaxy UK Ltd.,
20 Balderton Street,
London W1K 6TL,
Jungtinė Karalystė


12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 97/5029/8


13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}


14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.


15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

FARINGOSEPT rekomenduojama vartoti 3 - 4 dienas. Per dieną reikia sučiulpti 3 - 5 pastiles, t.y.
30 – 50 mg ambazono. Jas reikia vartoti praėjus 15 - 30 min. po valgio (burnoje jos turi lėtai ištirpti, jų negalima kramtyti). Po to 3 valandas negalima valgyti ir gerti.


16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

FARINGOSEPT2007-07-03
MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FARINGOSEPT 10 mg slėgtosios pastilės
Ambazono monohidratas


2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Ranbaxy UK Ltd.


3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}


4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}


2007-07-03B. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

FARINGOSEPT 10 mg slėgtosios pastilės
Ambazono monohidratas

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėja arba nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.


Lapelio turinys
1. Kas yra FARINGOSEPT ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant FARINGOSEPT
3. Kaip vartoti FARINGOSEPT
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti FARINGOSEPT
6. Kita informacija


1. KAS YRA FARINGOSEPT IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

FARINGOSEPT 10 mg slėgtosios pastilės yra burnos, ryklės ir gerklės antiseptikas. Vaistinio preparato vartojama kaip pagalbinio vaisto gydant ūminę infekcinę burnos ir ryklės ligą (pvz., gingivitą, stomatitą, tonzilitą) bei po tonzilių ar dantų pašalinimo.


2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT FARINGOSEPT

FARINGOSEPT vartoti negalima:
- diabetu sergantiems žmonėms, kadangi vienoje pastilėje yra 759 mg cukraus;
- žmonėms, kurie netoleruoja laktozės, kadangi kiekvienoje pastilėje yra 150 mg laktozės;
- jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei FARINGOSEPT medžiagai.

Kitų vaistų vartojimas
Duomenų nepateikiama.

Nėštumas
Nėščioms moterims FARINGOSEPT vartoti galima.
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Žindymo laikotarpis
Žindančioms moterims FARINGOSEPT vartoti galima.
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Vairuoti automobilį ir dirbti su mechanizmais galima.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines medžiagas
Vaistinio preparato sudėtyje yra laktozės monohidrato bei cukraus. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.3. KAIP VARTOTI FARINGOSEPT

Rekomenduojama dienos dozė yra 3 - 5 pastilės (t.y. 30 - 50 mg ambazono). Jas, praėjus 15 - 30 min. po valgio, reikia sučiulpti (burnoje jos turi lėtai ištirpti, jų negalima kramtyti). Po to 3 valandas negalima valgyti ir gerti. Vaisto reikia vartoti 3 - 4 dienas.

Jeigu manote, kad FARINGOSEPT veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pavartojus per didelę FARINGOSEPT dozę
Preparato perdozavimo atvejų nebuvo.
Specifinio priešnuodžio nėra, tačiau prarijus labai didelę didelę FARINGOSEPT dozę rekomenduojama sukelti vėmimą ir (arba) plauti skrandį.

Pamiršus pavartoti FARINGOSEPT
Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.


4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

FARINGOSEPT, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinio poveikio nepastebėta.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.


5. FARINGOSEPT LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25˚C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.


6. KITA INFORMACIJA

FARINGOSEPT sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra ambazono monohidratas. Vienoje pastilėje yra 10 mg ambazono monohidrato.
- Pagalbinės medžiagos yra kakava, cukrus, laktozės monohidratas, povidonas K 30, vanilinas, stearino rūgštis.


FARINGOSEPT išvaizda ir kiekis pakuotėje

FARINGOSEPT yra 10 mg slėgtosios pastilės. Kartono dėžutėje yra 2 lizdinės plokštelės, kurių kiekvienoje yra 10 pastilių.


Rinkodaros teisės turėtojas
Ranbaxy (UK) Limited,
20 Balderton Street, London W1K 6TL,
Jungtinė Karalystė

Gamintojas atsakingas už serijų išleidimą (importuotojas)
S.C. Terapia S.A.,
400632 Cluj – Napoca,
Str. Fabricii Nr.124,
Rumunija

Gamybos vieta
S.C. Terapia S.A.,
400632 Cluj – Napoca,
Str. Fabricii Nr.124,
Rumunija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Ranbaxy LL atstovybė Lietuvoje,
Birželio 23-sios gatvė 23G, LT 50220 Kaunas
Tel. +370-37-311843, faksas +370-37-311843


Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-08-17


 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7