Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

FORTRANS 75G PULV. N4

Vaistai > Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai > Vidurius laisvinantys vaistai
  Gamintojas:
BEAUFOUR-IPSEN LAB.

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

fortrans milteliai geriamajam tirpalui
Makrogolis 4000 /bevandenis natrio sulfatas/ natrio vandenilio karbonatas /natrio chloridas/kalio chloridas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra fortrans ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant fortrans
3. Kaip vartoti fortrans
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti fortrans
6. Kita informacija1. KAS YRA FORTRANS IR KAM JIS VARTOJAMAS

Vaistas vartojamas storosios žarnos išvalymui, norint paruošti ligonius, prieš jiems atliekant:
endoskopinius ir radiologinius tyrimus,
storosios žarnos operacijas.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT fortrans

fortrans vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei fortrans medžiagai;
sunkiai bendrai ligonio būklei (dehidracijai arba ryškiam širdies nepakankamumui);
sunkiai storosios žarnos ligai, dėl kurios jos gleivinė tampa ypač pažeidžiama;
ligoniams, kuriems gali išsivystyti žarnyno nepraeinamumas;
jaunesniems nei 15 metų vaikams.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
vyresnio amžiaus ligoniams, kurių bendra būklė yra silpna, vaistą galima vartoti tik esant aktyviai medicininei priežiūrai;
fortrans sukelia viduriavimą, dėl ko labai sumažėja kartu vartojamų vaistų absorbcija;

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

fortrans vartojimas su maistu ir gėrimais
Nenurodoma.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Šį vaistą gali vartoti nėščios ir krūtimi maitinančios moterys.
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Poveikis gebėjimui vairuoti automobilį, valdyti mechanizmus nepastebėtas.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines fortrans medžiagas
Šio vaisto sudėtyje yra polietilenglikolio. Žinoma, kad vaistai, kurių sudėtyje yra polietilenglikolio, labai retais atvejais gali sukelti alergines reakcijas (odos bėrimą, dilgėlinę, edemą);3. KAIP VARTOTI FORTRANS

fortrans visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Vienas litras paruošto tirpalo skirtas 15-20 kg kūno masės, tokiu būdu vidutinė vaisto dozė yra 3-4 litrai tirpalo.
Viename paketėlyje esantys milteliai ištirpinami 1 litre vandens. Viskas gerai išmaišoma, kol milteliai ištirpsta.
Vaistas gali būti suvartojamas per vieną kartą (4 litrai vakare prieš numatomą procedūrą) arba per du kartus (2 litrai vakare ir 2 litrai kitą rytą; paprastai rekomenduojama antrąją vaisto dalį suvartoti likus 3-4 valandoms iki numatomos procedūros).
Vartoti per burną.

Pavartojus per didelę fortrans dozę
Nuorodų nėra.

Pamiršus pavartoti fortrans
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti fortrans
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

fortrans, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms:
vaisto vartojimo pradžioje gali atsirasti pykinimas ir vėmimas, tačiau vėliau jis išnyksta;
gali pasireikšti pilvo pūtimo pojūtis;
ypač retai ( alerginės odos reakcijos: bėrimai, dilgėlinė ir edema.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI FORTRANS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, fortrans vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

fortrans sudėtis

Veikliosios medžiagos yra: 64 g makrogolio 4000 (polietilenglikolio 4000), 5,7 g bevandenio natrio sulfato, 1,68 g natrio vandenilio karbonato, 1,46 g natrio chlorido, 0,75 g kalio chlorido,
Pagalbinė medžiaga yra natrio sacharinas.

fortrans išvaizda ir kiekis pakuotėje

Milteliai geriamajam tirpalui.
Pakuotės po 4 paketėlius.. Vieno paketėlio masė 73,590 g.Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
BEAUFOUR IPSEN PHARMA, 24 rue Erlanger, 75016 Paris, Prancūzija
Gamintojas
BEAUFOUR IPSEN Industrie, Rue Ethe Virton, 28100 Dreux, Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Beaufour Ipsen Pharma
Betygalos 2
LT-47183 Kaunas
Tel. +370 37 337854, faksas +370 37 363650Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-12-22

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

fortrans milteliai geriamajam tirpalui2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Makrogolio 4000 (polietilenglikolio 4000)..……………... 64,000 g
Bevandenio natrio sulfato ……………………………….. 5,700 g
Natrio vandenilio karbonato ……………...……..……….. 1,680 g
Natrio chlorido …………………………………………… 1,460 g
Kalio chlorido ……………………………………………. 0,750 g
Vieno paketėlio masė 73,590 g

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Milteliai geriamajam tirpalui.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

fortrans vartojamas storosios žarnos išvalymui prieš atliekant:
endoskopinius ar radiologinius tyrimus,
storosios žarnos operacijas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vaistas skirtas tik suaugusiesiems.
Vartoti per burną.
Viename paketėlyje esantys milteliai ištirpinami 1 litre vandens. Viskas gerai išmaišoma, kol milteliai ištirpsta.
Vienas litras paruošto tirpalo skirtas 15-20 kg kūno masės, tokiu būdu vidutinė vaisto dozė yra 3-4 litrai tirpalo.
Vaistas gali būti suvartojamas per vieną kartą (4 litrai vakare prieš numatomą procedūrą) arba per du kartus (2 litrai vakare ir 2 litrai kitą rytą; paprastai rekomenduojama antrąją vaisto dalį suvartoti likus 3-4 valandoms iki numatomos procedūros).

4.3 Kontraindikacijos

Sunki bendra ligonio būklė (dehidracija arba ryškus širdies nepakankamumas);
Pažengusios stadijos karcinoma arba bet kokia kita storosios žarnos liga, dėl kurios jos gleivinė tampa ypač pažeidžiama;
vaisto negalima skirti ligoniams, kuriems gali išsivystyti žarnyno nepraeinamumas arba obstrukcija ir jaunesniems nei 15 metų vaikams (kadangi nėra atlikta klinikinių tyrimų).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Vyresnio amžiaus ligoniams, kurių bendra būklė yra silpna, vaistą galima vartoti tik esant aktyviai medicininei priežiūrai.
fortrans sukelia viduriavimą, dėl ko labai sumažėja kartu vartojamų vaistų absorbcija.
Šio vaisto sudėtyje yra polietilenglikolio. Žinoma, kad vaistai, kurių sudėtyje yra polietilenglikolio, labai retais atvejais gali sukelti alergines reakcijas (odos bėrimą, dilgėlinę, edemą). Be to, pasitaikė ir išimtinai retų anafilaksinio šoko atvejų. Todėl šio vaisto negalima skirti asmenims, alergiškiems polietilglikoliui.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Atliekant tyrimus su gyvūnais nebuvo nustatyta jokio teratogeninio vaisto poveikio. Kadangi teratogeninio poveikio gyvūnams vaistas nesukelia, nemanoma, kad toks poveikis galėtų pasireikšti žmogui. Iki šiol medžiagos, sukeliančios apsigimimus žmogui, visuomet pasižymėdavo teratogeniniu poveikiu gyvūnams, atliekant gerai kontroliuojamus tyrimus su dviem gyvūnų rūšimis. Kliniškai šiuo metu nėra pakankamai susijusių duomenų, kad būtų galima nustatyti apsigimimus sukeliantį ar fetotoksinį makrogolio 4000 poveikį, vartojant vaistą nėštumo metu, todėl šiuo periodu jį reikia vartoti atsargiai, tik, jeigu būtina.
Maitinimas krūtimi
Apie makrogolio 4000 išsiskyrimą su motinos pienu duomenų nėra. Kadangi rezorbuojasi labai nedidelis makrogolio 4000 kiekis, fortrans galima vartoti maitinant krūtimi.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenys neaktualūs.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.
Vaisto vartojimo pradžioje gali atsirasti pykinimas ir vėmimas, tačiau vėliau jis paprastai išnyksta;
gali pasireikšti pilvo pūtimo pojūtis;
ypač retai ( alerginės odos reakcijos: bėrimas, dilgėlinė ir edema.

4.9 Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Osmosinis vidurius laisvinantis vaistas, virškinimo sistema ir metabolizmas, ATC kodas – A06AD15

Didelės molekulinės masės (4000) makrogoliai yra ilgi linijiniai polimerai, prie kurių vandenilinėmis jungtimis prisijungia vandens molekulės. Išgėrus makrogolio, padidėja žarnų skysčio tūris.
Šio tirpalo laisvinamąsias savybes nulemia nesirezorbavęs žarnų skystis.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Paruošto tirpalo elektrolitų kiekis yra toks, kad visiškai nevyksta elektrolitų pasikeitimas tarp žarnų turinio ir plazmos. Farmakokinetiniai duomenys patvirtina, kad išgėrus makrogolio 4000, jis žarnose nesirezorbuoja ir neįvyksta jo biotransformacija.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Nėra6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio sacharino…………………………………………….0,100 g

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

5 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Paketėlyje (polietilenas, polivinilidenas, popierius) yra 73,59 g vaisto.
Pakuotės po 4 paketėlius.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

BEAUFOUR IPSEN PHARMA
24 rue Erlanger
75016 Paris
Prancūzija8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/1/93/0110/0019. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

1993-12-16/ 1998-12-23/ 2004-04-2710. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2007-12-22Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, Rue Ethe Virton, 28100 Dreux, PrancūzijaB. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Receptinis vaistinis preparatas

• SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

fortrans milteliai geriamajam tirpalui2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename paketėlyje yra: 64 g makrogolio 4000 (polietilenglikolio 4000), 5,7 g bevandenio natrio sulfato, 1,68 g natrio vandenilio karbonato, 1,46 g natrio chlorido, 0,75 g kalio chlorido. Pagalbinė medžiaga natrio sacharinas. Vieno paketėlio masė 73,59 g.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai geriamajam tirpalui.
4 paketėliai5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.
Kiekvieno paketėlio turinį reikia ištirpinti viename litre vandens.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Vyresnio amžiaus ligoniams, kurių bendra būklė yra silpna, vaistą galima vartoti tik esant aktyviai medicininei priežiūrai.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

BEAUFOUR IPSEN PHARMA
24 rue Erlanger
75016 Paris
Prancūzija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/93/0110/00113. SERIJOS NUMERIS

Serija: {numeris}14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

fortrans

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

fortrans milteliai geriamajam tirpalui
Vartoti per burną.2. VARTOJIMO METODAS

Kiekvieno paketėlio turinį reikia ištirpinti viename litre vandens.3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP4. SERIJOS NUMERIS

Lot5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

73,69 g6. KITA

Sudėtis. Viename paketėlyje yra: 64 g makrogolio 4000 (polietilenglikolio 4000), 5,7 g bevandenio natrio sulfato, 1,68 g natrio vandenilio karbonato, 1,46 g natrio chlorido, 0,75 g kalio chlorido. Pagalbinė medžiaga natrio sacharinas. Vieno paketėlio masė 73,59 g.

Rinkodaros teisės turėtojas
BEAUFOUR IPSEN PHARMA
24 rue Erlanger
75016 Paris
Prancūzija


B. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

fortrans milteliai geriamajam tirpalui
Makrogolis 4000 /bevandenis natrio sulfatas/ natrio vandenilio karbonatas /natrio chloridas/kalio chloridas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra fortrans ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant fortrans
3. Kaip vartoti fortrans
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti fortrans
6. Kita informacija1. KAS YRA FORTRANS IR KAM JIS VARTOJAMAS

Vaistas vartojamas storosios žarnos išvalymui, norint paruošti ligonius, prieš jiems atliekant:
endoskopinius ir radiologinius tyrimus,
storosios žarnos operacijas.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT fortrans

fortrans vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei fortrans medžiagai;
sunkiai bendrai ligonio būklei (dehidracijai arba ryškiam širdies nepakankamumui);
sunkiai storosios žarnos ligai, dėl kurios jos gleivinė tampa ypač pažeidžiama;
ligoniams, kuriems gali išsivystyti žarnyno nepraeinamumas;
jaunesniems nei 15 metų vaikams.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
vyresnio amžiaus ligoniams, kurių bendra būklė yra silpna, vaistą galima vartoti tik esant aktyviai medicininei priežiūrai;
fortrans sukelia viduriavimą, dėl ko labai sumažėja kartu vartojamų vaistų absorbcija;

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

fortrans vartojimas su maistu ir gėrimais
Nenurodoma.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Šį vaistą gali vartoti nėščios ir krūtimi maitinančios moterys.
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Poveikis gebėjimui vairuoti automobilį, valdyti mechanizmus nepastebėtas.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines fortrans medžiagas
Šio vaisto sudėtyje yra polietilenglikolio. Žinoma, kad vaistai, kurių sudėtyje yra polietilenglikolio, labai retais atvejais gali sukelti alergines reakcijas (odos bėrimą, dilgėlinę, edemą);3. KAIP VARTOTI FORTRANS

fortrans visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Vienas litras paruošto tirpalo skirtas 15-20 kg kūno masės, tokiu būdu vidutinė vaisto dozė yra 3-4 litrai tirpalo.
Viename paketėlyje esantys milteliai ištirpinami 1 litre vandens. Viskas gerai išmaišoma, kol milteliai ištirpsta.
Vaistas gali būti suvartojamas per vieną kartą (4 litrai vakare prieš numatomą procedūrą) arba per du kartus (2 litrai vakare ir 2 litrai kitą rytą; paprastai rekomenduojama antrąją vaisto dalį suvartoti likus 3-4 valandoms iki numatomos procedūros).
Vartoti per burną.

Pavartojus per didelę fortrans dozę
Nuorodų nėra.

Pamiršus pavartoti fortrans
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti fortrans
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

fortrans, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms:
vaisto vartojimo pradžioje gali atsirasti pykinimas ir vėmimas, tačiau vėliau jis išnyksta;
gali pasireikšti pilvo pūtimo pojūtis;
ypač retai ( alerginės odos reakcijos: bėrimai, dilgėlinė ir edema.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI FORTRANS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, fortrans vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

fortrans sudėtis

Veikliosios medžiagos yra: 64 g makrogolio 4000 (polietilenglikolio 4000), 5,7 g bevandenio natrio sulfato, 1,68 g natrio vandenilio karbonato, 1,46 g natrio chlorido, 0,75 g kalio chlorido,
Pagalbinė medžiaga yra natrio sacharinas.

fortrans išvaizda ir kiekis pakuotėje

Milteliai geriamajam tirpalui.
Pakuotės po 4 paketėlius.. Vieno paketėlio masė 73,590 g.Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
BEAUFOUR IPSEN PHARMA, 24 rue Erlanger, 75016 Paris, Prancūzija
Gamintojas
BEAUFOUR IPSEN Industrie, Rue Ethe Virton, 28100 Dreux, Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Beaufour Ipsen Pharma
Betygalos 2
LT-47183 Kaunas
Tel. +370 37 337854, faksas +370 37 363650Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-12-22

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7