Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

FULSED 5MG/ML SOL. PRO INJ. N10

Vaistai > Nervų sistemą veikiantys vaistai > Raminantys vaistai
  Gamintojas:
RANBAXY

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

FULSED 5 mg/ml injekcinis tirpalas
Midazolamas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra FULSED ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant FULSED
3. Kaip vartoti FULSED
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti FULSED
6. Kita informacija1. KAS YRA FULSED IR KAM JIS VARTOJAMAS

Šis vaistinis preparatas yra anksiolitinis (šalinantis nerimą, baimę), hipnozinis (sukeliantis miegą), prieštraukulinis, atpalaiduojantis raumenis ir sukeliantis anterogradinę amneziją (atminties praradimą) preparatas.
Šis vaistinis preparatas vartojamas:
sedacijai prieš operaciją sukelti;
sąmoningai sedacijai prieš diagnostines ar endoskopines procedūras;
- bendrosios anestezijos indukcijai prieš kitų anestezinių preparatų skyrimą2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT FULSED

FULSED vartoti negalima:
- naujagimiams;
jeigu yra alergija midazolamui ar kitiems panašiems preparatams (benzodiazepinams);
jeigu Jūs sergate glaukoma.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
jaunesniems kaip 18 metų pacientams;
senyviems pacientams;
jeigu ligoniui yra didelis chirurginės operacijos pavojus;
jeigu Jūs sergate obstrukcinėmis kvėpavimo organų ligomis;
jei sergate inkstų funkcijos nepakankamumu;
jeigu Jūs sergate širdies ir kraujagyslių liga arba glaukoma;
jeigu esate nėščia ar krūtimi kūdikį žindanti moteris.

Prieš pradedant vartoti šį vaistą, reikia pasikonsultuoti su gydytoju:

Atsargumo priemonės.
Ruošiantis skirti bet kokią midazolamo dozę į veną, reikia turėti paruoštą deguonies ir gaivinimo įrangą, turi būti pasiruošęs patyręs personalas. Jeigu reikia, šiomis priemonėmis užtikrinamas laisvas oro patekimas į plaučius ir jų ventiliacija. Pacientus būtina nuolat stebėti, ar nėra ankstyvųjų nepakankamos ventiliacijos bei apnėjos požymių, dėl kurių (netaikant tinkamų priemonių) gali atsirasti hipoksija ir (arba) sustoti širdis. Atsigavimo periodu būtina toliau nuolat stebėti organizmo gyvybinės veiklos požymius. Sukeliant sąmoningą sedaciją, midazolamo negalima į veną švirkšti greitai ar vienkartinio boliuso būdu.
Kartu vartojant barbitūratus, alkoholį ar kitokius centrinę nervų sistemą slopinančius
preparatus, padidėja ventiliacijos nepakankamumo bei apnėjos pavojus, gali prailgėti
vaistų poveikis.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate kitus vaistus, visuomet apie tai reikia pasakyti gydytojui, kadangi šis injekcijų tirpalas gali keisti jų poveikį Į veną švirkščiamo FULSED 5 mg/ml sedacinį poveikį sustiprina premedikacįja, ypač jeigu vartojamas morfinas, meperidinas arba fentanilis. Dėl to FULSED dozę reikia koreguoti, atsižvelgiant į premedikacijai paskirtų vaistų dozę.
Sušvirkštus FULSED 5 mg/ml į raumenis, anestezijos indukcijai reikia šiek tiek mažesnės tiopentono dozės.
FULSED 5 mg/ml hipotenzinį poveikį gali sustiprinti kartu vartojami β adrenoreceptorių blokatoriai, kalcio jonų kanalų blokatoriai, diuretikai, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, levodopa, magnio sulfatas, nitratai ir kiti hipotenziją sukeliantys medikamentai.
Vartojant FULSED 5 mg/ml į veną, bendrajai anestezijai sukelti reikia mažesnės minimalios halotano koncentracįjos alveolėse.
Cimetidinas slopina citochromo P450 fermentų sistemą, todėl gali sulėtėti FULSED 5 mg/ml metabolizmas kepenyse. Dėl šios priežasties gali sulėtėti ir FULSED 5mg/ml eliminacija bei padidėti jo koncentracija kraujyje.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Nėštumas
FULSED 5 mg/ml jokių vaisingumo pažeidimų nesukėlė, kai buvo skiriamas 10 kartų didesnėmis dozėmis už 0,35 mg/kg kūno svorio dozę žmogui.
Žindymo laikotarpis
FULSED 5 mg/ml išsiskiria į motinos pieną. Kūdikį žindančioms moterims jo skirti nerekomenduojama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Po FULSED 5mg/ml sukeltos sedacijos ar anestezijos gali pasireikšti psichomotorinių įgūdžių sutrikimas, kuris gali išlikti įvairų laiką. Tai priklauso nuo to, koks vaistų derinys buvo vartojamas ir kokios buvo suminės dozės. Pacientai, kuriems ambulatorinių procedūrų metu skiriama FULSED 5 mg/ml, turi neužmiršti galimo nepageidaujamo šio medikamento poveikio gebėjimui vairuoti transporto priemones ar dirbti kitokį darbą, kuriam reikia budrumo bei koordinacijos. Tą pačią dieną po anestezijos ir operacijos pacientams rekomenduojama nedirbti su pavojingais įrengimais ir nevairuoti transporto priemonių. Nebejaučiant Fulsrd 5 mg/ml poveikių (mieguistumo, amnezijos ir kt), šiuos darbus galima dirbti kitą dieną, o priešingu atveju - tik kai šie poveikiai išnyks. 3. KAIP VARTOTI FULSED

FULSED 5 mg/ml injekcinį tirpalą visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Šis vaistas švirkščiamas tik į veną ar raumenis.

Ligoniams, kuriems yra didelis operacijos pavojus, bei senyviems pacientams tiek atlikus premedikaciją, tiek jos neatlikus, midazolamo reikia skirti mažesnėmis dozėmis. Obstrukcinėmis kvėpavimo organų ligomis sergantys pacientai gali būti jautresni midazolamo sukeliamam kvėpavimo slopinimui. Senyviems arba inkstų funkcijos nepakankamumu sergantiems ligoniams pradinė midazolamo dozė turi būti mažesnė.
Negalima skirti midazolamo neindividualizuojant dozavimo.

Įprastinė dozė suaugusiems žmonėms

Sedacija prieš operaciją. Suaugusiems jaunesniems kaip 60 metų žmonėms vieną valandą prieš operaciją FULSED 5 mg/ml injekcinį tirpalą į raumenis rekomenduojama sušvirkšti 0,07 - 0,08 mg/kg kūno svorio. Šio vaisto dozė parenkama individualiai ir mažinama ligoniams, kurie serga lėtine obstrukcine plaučių liga, vyresniems kaip 60 metų pacientams, ligoniams, kurie kartu vartoja narkotikus ar kitus CNS slopinančius vaistus, taip pat tiems, kuriems chirurginė operacija kelia didelį pavojų. Vaistą reikia švirkšti giliai į stambiuosius raumenis.

Sąmoninga sedacija. Jos metu vaisto švirkščiama į veną. Šiuo atveju medikamentą reikia titruoti ir dozuoti individualiai. Negalima FULSED 5 mg/ml injekcinio tirpalo injekuoti greitai bei sušvirkšti visą dozę iš karto (vienkartinio boliuso būdu). Vaistą galima skiesti 0,9 proc. natrio chlorido arba 5 proc. vandeniniu dekstrozės tirpalu.

Sveiki suaugę, jaunesni kaip 60 metu žmonės

Vaistą jiems reikia titruoti pamažu, kol pasireiškia pageidaujamas poveikis. Pradžioje šio medikamento skiriama ne daugiau kaip 2,5 mg. Ši dozė sušvirkščiama ne greičiau kaip per 2 minutes. Po to reikia palaukti dar 2 minutes ar ilgiau, kad būtų galima įvertinti sedacinį poveikį. Paprastai didesnės kaip 5 mg suminės šio vaisto dozės vartoti nerekomenduojama.
60 metu ir vyresni žmonės, nusilpę pacientai, ligoniai, sergantys lėtine liga
Nepakankamos ventiliacijos ir apnėjos (kvėpavimo sustojimo) pavojus yra didesnis senyviems žmonėms, lėtine liga sergantiems ligoniams bei tiems, kuriems sumažėjęs plaučių rezervas. Stipriausias vaisto poveikis šiems žmonėms gali pasireikšti vėliau, todėl vaistą jiems reikia injekuoti lėčiau, o titruotos dozės turi būti mažesnės. Daugiausia 1,5 mg preparato sušvirkščiama ne greičiau kaip per 2 minutes. Vartoti didesnę kaip 3,5 mg suminę šio preparato dozę pageidaujamam poveikiui sukelti nerekomenduojama.

Anestezijos indukcija
Jei premedikacija neatlikta
Vidutiniam suaugusiam, jaunesniam kaip 55 metų žmogui pradžioje šio medikamento gali reikėti 0,3 - 0,35 mg/kg kūno svorio. Dozę reikia sušvirkšti per 20 - 30 sekundžių. Po to reikia palaukti 2 minutes, kol pasireiškia poveikis. Jeigu indukcijos sukelti nepavyksta, šio preparato galima vartoti iki 0,6 mg/kg kūno svorio. Jei premedikacija neatlikta vyresniems kaip 55 metų žmonėms, pradžioje šio vaisto jiems gali reikėti 0,3 mg/kg kūno svorio.

Jei premedikacija atlikta
Pacientams, kurių premedikacijai buvo vartojami sedaciją sukeliantys arba narkotikai preparatai, rekomenduojama FULSED 5 mg/ml injekcinio tirpalo dozė yra 0,15 - 0,35 mg/kg kūno svorio. Jaunesniems kaip 55 metų suaugusiems žmonėms rekomenduojama šio preparato dozė yra 0,25 mg/kg kūno svorio. Vyresniems kaip 55 metų pacientams, kuriems numatoma chirurginė intervencija, rekomenduojama pradinė dozė yra 0,2 mg/kg kūno svorio.

Pavartojus per didelę FULSED dozę
Duomenų apie midazolamo perdozavimą žmonėms nepakanka, tačiau, perdozavus midazolamo, turėtų pasireikšti panašių sutrikimų kaip nuo kitų benzodiazepinų: sedacija, mieguistumas, konfuzija, sutrikusi koordinacija, susilpnėję refleksai, koma ir nepageidaujami poveikiai gyvybinėms funkcijoms.
Gydymas
Būtina stebėti kvėpavimą, skaičiuoti pulso dažnį, matuoti kraujospūdį ir, jeigu reikia, taikyti bendrąsias priemones organizmo gyvybinei veiklai palaikyti. Būtina užtikrinti pakankamą kvėpavimo takų praeinamumą ir plaučių ventiliaciją, pradėti infuziją į
veną. Jei atsiranda hipotenzija, priklausomai nuo klinikinės situacijos, galima lašinti skysčių į veną, parinkti tinkamą kūno padėtį, racionaliai skirti kraujagysles sutraukiančių vaistų.
Diagnozavus ar įtarus apsinuodijimą benzodiazepinais, jų sukeltai sedacijai visiškai ar
dalinai pašalinti galima skirti specifinio benzodiazepinų receptorių antagonisto flumazenilio.

Pamiršus pavartoti FULSED

Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

Nustojus vartoti FULSED

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

FULSED, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Gali būti gyvybinių požymių svyravimas, ištikti apnėja. Injekcijos į veną vietoje: skausmas injekcijos metu, paraudimas, venos uždegimas. Kitoks nepageidaujamas poveikis (žagsėjimas, pykinimas, vėmimas, galvos skausmas, mieguistumas, bronchų spazmas, retrogradinė amnezija, delyras) pasireiškia retai.
Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI FULSED

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
Negalima šaldyti.6. KITA INFORMACIJA

FULSED sudėtis

Veiklioji medžiaga: viename mililitre tirpalo yra 5 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu).
Pagalbinės medžiagos yra yra injekcinis vanduo, dinatrio edetatas, natrio chloridas ir medžiagos, kurios reguliuoja pH – druskos rūgštis ir (arba) natrio hidroksidas.

FULSED išvaizda ir kiekis pakuotėje

Ampulės. Pakuotė, kurioje yra 10 ampulių. Kiekvienoje jų yra 1 ml tirpalo.

Rinkodaros teisės turėtojas

Ranbaxy UK Ltd.,
20 Balderton Street,
London W1K 6TL,
Jungtinė Karalystė

Gamintojai
Ranbaxy Ireland Limited,
Spafield, Cork Road, Cashel, Co-Tipperary, Airija

CEMELOG BRC Kft.,
Budaörs, Vasút u.2., 2040, Vengrija

Olainfarm JSC,
Rupnicu 5, Olaine, Riga, Latvija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Ranbaxy atstovybė Lietuvoje
Birželio 23-sios gatvė 23G,
LT 50220 Kaunas
Tel. +370-37-311843Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-11-29

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FULSED 5 mg/ml injekcinis tirpalas2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra 5 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Šis vaistinis preparatas vartojamas:
sedacijai prieš operaciją sukelti;
sąmoningai sedacijai prieš diagnostines ar endoskopines procedūras;
bendrosios anestezijos indukcijai prieš kitų anestezinių preparatų skyrimą.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

FULSED 5 mg/ml injekcinis tirpalas yra stiprią sedaciją sukeliantis preparatas, kurį būtina švirkšti lėtai, o dozuoti individualiai.
FULSED 5 mg/ml injekcinį tirpalą galima maišyti su 5 proc. vandeniniu dekstrozės, 0,9 proc. natrio chlorido ar laktatiniu Ringerio tirpalu.

Įprastinė dozė suaugusiems žmonėms

Sedacija prieš operaciją
Į raumenis
Suaugusiems jaunesniems kaip 60 metų žmonėms vieną valandą prieš operaciją FULSED 5 mg/ml injekcinio tirpalo į raumenis rekomenduojama sušvirkšti 0,07 - 0,08 mg/kg kūno svorio. Šio vaisto dozė parenkama individualiai ir mažinama ligoniams, kurie serga lėtine obstrukcine plaučių liga, vyresniems kaip 60 metų pacientams, ligoniams, kurie kartu vartoja narkotikus ar kitus CNS slopinančius vaistus, taip pat tiems, kuriems chirurginė operacija kelia didelį pavojų. Vaistinį preparatą reikia švirkšti giliai į stambiuosius raumenis.

Sąmoninga sedacija
Į veną
Šiuo atveju vaistinį preparatą reikia titruoti ir dozuoti individualiai. Negalima FULSED 5 mg/ml injekcinio tirpalo injekuoti greitai bei sušvirkšti visą dozę iš karto (vienkartinio boliuso būdu). Vaistinį preparatą galima skiesti 0,9 proc. natrio chlorido arba 5 proc. vandeniniu dekstrozės tirpalu.
Palaikomoji dozė
Norint palaikyti pageidaujamą sedaciją, galima skirti papildomų dozių, kurių kiekviena turi sudaryti 25 proc. pradinės, sedaciją sukėlusios dozės. Dozę būtina titruoti lėtai, ypač senyvo amžiaus žmonėms, ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis ar nusilpusiems pacientams. Papildomų šio vaistinio preparato dozių skiriama tik tada, kai klinikiniais tyrimais neabejotinai nustatoma, kad sedaciją reikia sustiprinti.
Sveiki, jaunesni kaip 60 metų suaugę žmonės. Dozė pamažu titruojama tol, kol pasireiškia pageidaujamas poveikis, pavyzdžiui, paciento kalba tampa neaiški. Pradinė dozė turi būti ne didesnė kaip 2,5 mg. Ji sušvirkščiama ne greičiau kaip per 2 minutes Po to reikia palaukti dar 2 minutes ar ilgiau, kad būtų galima įvertinti sedacinį poveikį. Jei būtina titruoti toliau, tai daroma mažomis papildomomis dozėmis, kol pasiekiama tinkama sedacija. Pageidaujamam poveikiui sukelti didesnės kaip 5 mg suminės dozės paprastai neprireikia.
60 metu ir vyresni žmonės, nusilpę pacientai, ligoniai, sergantys lėtine liga. Nepakankamos ventiliacijos ir apnėjos (kvėpavimo sustojimo) pavojus yra didesnis senyviems žmonėms, lėtine liga sergantiems ligoniams bei tiems, kuriems sumažėjęs plaučių rezervas. Stipriausias vaisto poveikis šiems žmonėms gali pasireikšti vėliau, todėl vaistą jiems reikia injekuoti lėčiau, o titruotos dozės jiems turi būti mažesnės. Kai kuriems pacientams tinkamam poveikiui sukelti gali užtekti 1 mg šio vaistinio preparato. Daugiausia 1,5 mg preparato sušvirkščiama ne greičiau kaip per 2 minutes. Po to reikia palaukti dar 2 minutes ar ilgiau, kad būtų galima įvertinti sedacinį poveikį. Jeigu būtina titruoti toliau, tai daroma tam tikru greičiu: 1 mg vaisto sušvirkščiamas ne greičiau kaip per 2 minutes. Po to reikia palaukti dar 2 minutes ar ilgiau, kad būtų galima įvertinti sedacinį poveikį. Didesnės kaip 3,5 mg suminės šio preparato dozės pageidaujamam poveikiui sukelti paprastai neprireikia.

Anestezijos indukcija
Jei premedikacija neatlikta
Vidutiniam suaugusiam, jaunesniam kaip 55 metų žmogui, kuriam neatlikta premedikacija, pradinė FULSED 5 mg/ml injekcinio tirpalo dozė indukcijai yra 0,3 - 0,35 mg/kg kūno svorio. Ji sušvirkščiama per 20 - 30 sekundžių. Po to 2 minutes reikia laukti vaisto poveikio. Jei reikia, indukcijai baigti skiriama papildomų dozių, kurių kiekviena turi sudaryti maždaug 25 proc. tam pacientui skirtos pradinės dozės. Jei indukcijos sukelti nepavyksta, šio medikamento galima skirti iki 0,6 mg/kg kūno svorio. Šį vaistą vartojant tokiomis didelėmis dozėmis, atsigavimas gali trukti ilgiau.
Vyresniems kaip 55 metų pacientams, kuriems neatlikta premedikacija, anestezijos indukcijai paprastai pakanka mažesnės FULSED 5 mg/ml injekcinio tirpalo dozės. Rekomenduojama pradinė dozė jiems yra 0,3 mg/kg kūno svorio.
Jei premedikacija neatlikta sunkiomis sisteminėmis ligomis sergantiems ligoniams ar dėl kitokių priežasčių nusilpusiems pacientams, anestezijos indukcijai paprastai reikia mažesnės pradinės dozės (0,2 - 0,25 mg/kg kūno svorio), o kai kuriais atvejais gali pakakti 0,15 mg/kg kūno svorio.

Jei premedikacija atlikta
Jei atlikta premedikacija sedaciniais ar narkotiniais preparatais, tai rekomenduojama midazolamo dozė yra 0,15-0,35 mg/kg kūno svorio.
Suaugusiems, jaunesniems kaip 55 metų žmonėms paprastai pakanka 0,25 mg/kg kūno svorio dozės. Ji sušvirkščiama per 20 - 30 sekundžių. Po to reikia palaukti 2 minutes, kol pasireiškia vaisto poveikis.
Vyresniems kaip 55 metų pacientams, kuriems numatoma chirurginė intervencija, rekomenduojama pradinė dozė yra 0,2 mg/kg kūno svorio.

4.3 Kontraindikacijos

Midazolamo vartoti negalima, jei padidėjęs organizmo jautrumas benzodiazepinams. Benzodiazepinų negalima skirti ūminio uždaro kampo glaukomos priepuolio metu. Sergantiems atviro kampo glaukoma benzodiazepinų galima skirti tik tuo atveju, jei jie atitinkamai gydomi.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
Atsargumo priemonės
Bendrosios
Po midazolamo sukeltos sedacijos ar anestezijos gali pasireikšti psichomotorinių įgūdžių sutrikimas, kuris gali išlikti įvairų laiką. Tai priklauso nuo to, koks vaistų derinys buvo vartojamas ir kokios buvo suminės dozės. Pacientai, kuriems ambulatorinių procedūrų metu skiriama midazolamo, turi neužmiršti galimo nepageidaujamo šio medikamento poveikio gebėjimui vairuoti transporto priemones ar dirbti kitokį darbą, kuriam reikia budrumo bei koordinacijos. Tą pačią dieną po anestezijos ir operacijos pacientams rekomenduojama nedirbti su pavojingais įrengimais ir nevairuoti transporto priemonių. Nebejaučiant midazolamo poveikių (mieguistumo, amnezijos ir kt), šiuos darbus galima dirbti kitą dieną, o priešingu atveju - tik kai šie poveikiai išnyks.

Perspėjimai
Ligoniams, kuriems yra didelis operacijos pavojus, bei senyviems pacientams tiek atlikus premedikaciją, tiek jos neatlikus, midazolamo reikia skirti mažesnėmis dozėmis. Obstrukcinėmis kvėpavimo organų ligomis sergantys pacientai gali būti jautresni midazolamo sukeliamam kvėpavimo slopinimui. Senyviems arba inkstų funkcijos nepakankamumu sergantiems ligoniams pradinė midazolamo dozė turi būti mažesnė.
Negalima skirti midazolamo neindividualizuojant dozavimo. Ruošiantis skirti bet kokią midazolamo dozę į veną, reikia turėti paruoštą deguonies ir gaivinimo įrangą, turi būti pasiruošęs patyręs personalas. Jeigu reikia, šiomis priemonėmis užtikrinamas laisvas oro patekimas į plaučius ir jų ventiliacija. Pacientus būtina nuolat stebėti, ar nėra ankstyvųjų nepakankamos ventiliacijos bei apnėjos požymių, dėl kurių (netaikant tinkamų priemonių) gali atsirasti hipoksija ir (arba) sustoti širdis. Atsigavimo periodu būtina toliau nuolat stebėti organizmo gyvybinės veiklos požymius. Sukeliant sąmoningą sedaciją, midazolamo negalima į veną švirkšti greitai ar vienkartinio boliuso būdu.
Kartu vartojant barbitūratus, alkoholį ar kitokius centrinę nervų sistemą slopinančius
preparatus, padidėja ventiliacijos nepakankamumo bei apnėjos pavojus, gali prailgėti
vaistų poveikis.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Į veną švirkščiamo midazolamo sedacinį poveikį sustiprina premedikacįja, ypač jeigu vartojamas morfinas, meperidinas arba fentanilis. Dėl to midazolamo dozę reikia koreguoti, atsižvelgiant į premedikacijai paskirtų vaistų dozę.
Sušvirkštus midazolamo į raumenis, anestezijos indukcijai reikia šiek tiek mažesnės tiopentono dozės.
Midazolamo hipotenzinį poveikį gali sustiprinti kartu vartojami β adrenoreceptorių blokatoriai, kalcio jonų kanalų blokatoriai, diuretikai, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, levodopa, magnio sulfatas, nitratai ir kiti hipotenziją sukeliantys vaistiniai preparatai.
Vartojant midazolamą į veną, bendrajai anestezijai sukelti reikia mažesnės minimalios halotano koncentracįjos alveolėse.
Cimetidinas slopina citochromo P450 fermentų sistemą, todėl gali sulėtėti midazolamo metabolizmas kepenyse. Dėl šios priežasties gali sulėtėti ir midazolamo eliminacija bei padidėti jo koncentracija kraujyje.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas ir reprodukcija
Midazolamas jokių vaisingumo pažeidimų nesukėlė, kai buvo skiriamas 10 kartų didesnėmis dozėmis už 0,35 mg/kg kūno svorio dozę žmogui.

Žindymas
Midazolamo išsiskiria į motinos pieną. Kūdikį žindančioms moterims jo skirti nerekomenduojama.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Pacientai, kuriems ambulatorinių procedūrų metu skiriama midazolamo, turi neužmiršti galimo nepageidaujamo šio medikamento poveikio gebėjimui vairuoti transporto priemones ar dirbti kitokį darbą, kuriam reikia budrumo bei koordinacijos. Tą pačią dieną po anestezijos ir operacijos pacientams rekomenduojama nedirbti su pavojingais įrengimais ir nevairuoti transporto priemonių. Nebejaučiant midazolamo poveikių (mieguistumo, amnezijos ir kt), šiuos darbus galima dirbti kitą dieną, o priešingu atveju - tik kai šie poveikiai išnyks.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Parenteraliai vartojant midazolamą dažniausiai būna gyvybinių funkcijų požymių svyravimas. Sušvirkštus šio medikamento į veną, kai kuriuos pacientus gali ištikti apnėja. Lokaliai švirkštimo į veną vietoje gali būti skausmas injekcijos metu, paraudimas, flebitas. Kitoks nepageidaujamas poveikis (žagsėjimas, pykinimas, vėmimas, galvos skausmas, mieguistumas, bronchų spazmai, retrogradinė amnezija, delyras atsigavimo po anestezijos metu, atsigavimo laiko po anestezijos prailgėjimas) būna retai.

Priklausomumas nuo vaisto
Po 5 - 10 gydymo midazolamu savaičių makakų genties beždžionėms pasireiškė fizinis priklausomumas (nuo lengvo iki vidutinio sunkumo). Duomenys dėl priklausomumo nuo vaistų leidžia manyti, kad priklausomumo nuo midazolamo pavojus yra toks pat kaip nuo diazepamo.

4.9 Perdozavimas

Duomenų apie midazolamo perdozavimą žmonėms nepakanka, tačiau, perdozavus midazolamo, turėtų pasireikšti panašių sutrikimų kaip nuo kitų benzodiazepinų: sedacija, mieguistumas, konfuzija, sutrikusi koordinacija, susilpnėję refleksai, koma ir nepageidaujami poveikiai gyvybinėms funkcijoms.

Gydymas
Būtina stebėti kvėpavimą, skaičiuoti pulso dažnį, matuoti kraujospūdį ir, jeigu reikia, taikyti bendrąsias priemones organizmo gyvybinei veiklai palaikyti. Būtina užtikrinti pakankamą kvėpavimo takų praeinamumą ir plaučių ventiliaciją, pradėti infuziją į
veną. Jei atsiranda hipotenzija, priklausomai nuo klinikinės situacijos, galima lašinti skysčių į veną, parinkti tinkamą kūno padėtį, racionaliai skirti kraujagysles sutraukiančių vaistų.
Diagnozavus ar įtarus apsinuodijimą benzodiazepinais, jų sukeltai sedacijai visiškai ar
dalinai pašalinti galima skirti specifinio benzodiazepinų receptorių antagonisto flumazenilio.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – migdantys ir raminantys vaistai, ATC kodas – N05CD08

Midazolamas sukelia anterogradinę amneziją, anksiolitinį (šalinantį nerimą), hipnozinį (migdomąjį), prieštraukulinį, atpalaiduojantį raumenis poveikį. Midazolamo veikimo mechanizmas tiksliai nenustatytas, tačiau manoma, kad šis vaistas, kaip ir kiti benzodiazepinai, trikdo atgalinę slopinančiojo neuromediatoriaus gama aminosviesto rūgšties absorbciją, todėl skatina jos kaupimąsi. Midazolamo afinitetas benzodiazepinų receptoriams palyginti didelis: maždaug du kartus didesnis negu diazepamo. Midazolamo veikimo vieta ir mechanizmas, dėl kurio pasireiškia amnezija, nenustatyti.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Sušvirkštas į raumenis midazolamas greitai rezorbuojasi. Jo biologinis prieinamumas yra didesnis kaip 90 proc. Sušvirkštus midazolamo į raumenis, stipriausias poveikis pasireiškia per 15 - 60 min. Midazolamas plačiai pasiskirsto organizme, jo patenka į smegenų skystį ir audinį. Daug midazolamo (97 proc.) prisijungia prie plazmos baltymų. Midazolamas greitai metabolizuojamas į 1-hidroksimetilmidazolamą ir 4-hidroksimidazolamą. Palyginus su nepakitusiu midazolamu, šių metabolitų farmakologinis poveikis nereikšmingas. Daugiausia midazolamo išsiskiria per inkstus konjuguotų junginių (gliukuronidų) pavidalu. Mažiau kaip 0,03 proc. į veną sušvirkštos šio vaisto dozės iš organizmo išsiskiria nepakitusios. Midazolamo pusinės eliminacijos laikas yra apie 2,5 valandos.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kancerogeninis ir mutageninis poveikis
Ilgai skiriant midazolamo po 80 mg/kg kūno svorio per dieną, gerokai padaugėjo kepenų navikų pelių patelėms ir gėrybinių skydliaukės folikulinių ląstelių navikų pelių patinėliams atvejų. 9 mg/kg kūno svorio dozė (25 kartus didesnė negu įprastinė žmogui) šių navikų dažnio nepadidino. Atliekant Aimso (Ames) testą, mėginius su kiniškojo žiurkėno plaučių ląstelėmis, žmogaus limfocitais bei pelių ląstelių mikrobranduoliais, midazolamas mutageninio poveikio nesukėlė.6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Injekcinis vanduo
Dinatrio edetatas
Natrio chloridas
Medžiagos, kurios reguliuoja pH – druskos rūgštis ir (arba) natrio hidroksidas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
Negalima šaldyti.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Ampulės. Pakuotė, kurioje yra 10 ampulių. Kiekvienoje jų yra 1 ml tirpalo.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Specialių reikalavimų nėra.
Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Ranbaxy UK Ltd.,
20 Balderton Street,
London W1K 6TL,
Jungtinė Karalystė 8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT R 01/7351/29. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2001-03-0810. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2007-06-26

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/


II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Ranbaxy Ireland Limited,
Spafield, Cork Road, Cashel, Co-Tipperary, Airija

CEMELOG BRC Kft.,
Budaörs, Vasút u.2., 2040, Vengrija
Olainfarm JSC,
Rupnicu 5, Olaine, Riga, Latvija B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui

Receptinis vaistinis preparatas.Kitos sąlygos

Nėra.
2007-11-29


III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FULSED 5 mg/ml injekcinis tirpalas
Midazolamum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 5 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos:
Dinatrii edetas, Natrii chloridum, Acidum hydrochloridum, Natrii hydroxydum, Aqua ad iniectabilia.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

10 ampulių po 1 ml injekcinio tirpalo5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į raumenis arba į veną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Negalima šaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ranbaxy UK Ltd.,
20 Balderton Street,
London W1K 6TL,
Jungtinė Karalystė 12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 01/7351/213. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

FULSED 5 mg/ml
MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

FULSED 5 mg/ml injekcinis tirpalas
Midazolamum
Vartoti į raumenis arba į veną.2. VARTOJIMO METODAS3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1ml6. KITAB. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

FULSED 5 mg/ml injekcinis tirpalas
Midazolamas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra FULSED ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant FULSED
3. Kaip vartoti FULSED
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti FULSED
6. Kita informacija1. KAS YRA FULSED IR KAM JIS VARTOJAMAS

Šis vaistinis preparatas yra anksiolitinis (šalinantis nerimą, baimę), hipnozinis (sukeliantis miegą), prieštraukulinis, atpalaiduojantis raumenis ir sukeliantis anterogradinę amneziją (atminties praradimą) preparatas.
Šis vaistinis preparatas vartojamas:
sedacijai prieš operaciją sukelti;
sąmoningai sedacijai prieš diagnostines ar endoskopines procedūras;
- bendrosios anestezijos indukcijai prieš kitų anestezinių preparatų skyrimą2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT FULSED

FULSED vartoti negalima:
- naujagimiams;
jeigu yra alergija midazolamui ar kitiems panašiems preparatams (benzodiazepinams);
jeigu Jūs sergate glaukoma.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
jaunesniems kaip 18 metų pacientams;
senyviems pacientams;
jeigu ligoniui yra didelis chirurginės operacijos pavojus;
jeigu Jūs sergate obstrukcinėmis kvėpavimo organų ligomis;
jei sergate inkstų funkcijos nepakankamumu;
jeigu Jūs sergate širdies ir kraujagyslių liga arba glaukoma;
jeigu esate nėščia ar krūtimi kūdikį žindanti moteris.

Prieš pradedant vartoti šį vaistą, reikia pasikonsultuoti su gydytoju:

Atsargumo priemonės.
Ruošiantis skirti bet kokią midazolamo dozę į veną, reikia turėti paruoštą deguonies ir gaivinimo įrangą, turi būti pasiruošęs patyręs personalas. Jeigu reikia, šiomis priemonėmis užtikrinamas laisvas oro patekimas į plaučius ir jų ventiliacija. Pacientus būtina nuolat stebėti, ar nėra ankstyvųjų nepakankamos ventiliacijos bei apnėjos požymių, dėl kurių (netaikant tinkamų priemonių) gali atsirasti hipoksija ir (arba) sustoti širdis. Atsigavimo periodu būtina toliau nuolat stebėti organizmo gyvybinės veiklos požymius. Sukeliant sąmoningą sedaciją, midazolamo negalima į veną švirkšti greitai ar vienkartinio boliuso būdu.
Kartu vartojant barbitūratus, alkoholį ar kitokius centrinę nervų sistemą slopinančius
preparatus, padidėja ventiliacijos nepakankamumo bei apnėjos pavojus, gali prailgėti
vaistų poveikis.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate kitus vaistus, visuomet apie tai reikia pasakyti gydytojui, kadangi šis injekcijų tirpalas gali keisti jų poveikį Į veną švirkščiamo FULSED 5 mg/ml sedacinį poveikį sustiprina premedikacįja, ypač jeigu vartojamas morfinas, meperidinas arba fentanilis. Dėl to FULSED dozę reikia koreguoti, atsižvelgiant į premedikacijai paskirtų vaistų dozę.
Sušvirkštus FULSED 5 mg/ml į raumenis, anestezijos indukcijai reikia šiek tiek mažesnės tiopentono dozės.
FULSED 5 mg/ml hipotenzinį poveikį gali sustiprinti kartu vartojami β adrenoreceptorių blokatoriai, kalcio jonų kanalų blokatoriai, diuretikai, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, levodopa, magnio sulfatas, nitratai ir kiti hipotenziją sukeliantys medikamentai.
Vartojant FULSED 5 mg/ml į veną, bendrajai anestezijai sukelti reikia mažesnės minimalios halotano koncentracįjos alveolėse.
Cimetidinas slopina citochromo P450 fermentų sistemą, todėl gali sulėtėti FULSED 5 mg/ml metabolizmas kepenyse. Dėl šios priežasties gali sulėtėti ir FULSED 5mg/ml eliminacija bei padidėti jo koncentracija kraujyje.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Nėštumas
FULSED 5 mg/ml jokių vaisingumo pažeidimų nesukėlė, kai buvo skiriamas 10 kartų didesnėmis dozėmis už 0,35 mg/kg kūno svorio dozę žmogui.
Žindymo laikotarpis
FULSED 5 mg/ml išsiskiria į motinos pieną. Kūdikį žindančioms moterims jo skirti nerekomenduojama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Po FULSED 5mg/ml sukeltos sedacijos ar anestezijos gali pasireikšti psichomotorinių įgūdžių sutrikimas, kuris gali išlikti įvairų laiką. Tai priklauso nuo to, koks vaistų derinys buvo vartojamas ir kokios buvo suminės dozės. Pacientai, kuriems ambulatorinių procedūrų metu skiriama FULSED 5 mg/ml, turi neužmiršti galimo nepageidaujamo šio medikamento poveikio gebėjimui vairuoti transporto priemones ar dirbti kitokį darbą, kuriam reikia budrumo bei koordinacijos. Tą pačią dieną po anestezijos ir operacijos pacientams rekomenduojama nedirbti su pavojingais įrengimais ir nevairuoti transporto priemonių. Nebejaučiant Fulsrd 5 mg/ml poveikių (mieguistumo, amnezijos ir kt), šiuos darbus galima dirbti kitą dieną, o priešingu atveju - tik kai šie poveikiai išnyks. 3. KAIP VARTOTI FULSED

FULSED 5 mg/ml injekcinį tirpalą visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Šis vaistas švirkščiamas tik į veną ar raumenis.

Ligoniams, kuriems yra didelis operacijos pavojus, bei senyviems pacientams tiek atlikus premedikaciją, tiek jos neatlikus, midazolamo reikia skirti mažesnėmis dozėmis. Obstrukcinėmis kvėpavimo organų ligomis sergantys pacientai gali būti jautresni midazolamo sukeliamam kvėpavimo slopinimui. Senyviems arba inkstų funkcijos nepakankamumu sergantiems ligoniams pradinė midazolamo dozė turi būti mažesnė.
Negalima skirti midazolamo neindividualizuojant dozavimo.

Įprastinė dozė suaugusiems žmonėms

Sedacija prieš operaciją. Suaugusiems jaunesniems kaip 60 metų žmonėms vieną valandą prieš operaciją FULSED 5 mg/ml injekcinį tirpalą į raumenis rekomenduojama sušvirkšti 0,07 - 0,08 mg/kg kūno svorio. Šio vaisto dozė parenkama individualiai ir mažinama ligoniams, kurie serga lėtine obstrukcine plaučių liga, vyresniems kaip 60 metų pacientams, ligoniams, kurie kartu vartoja narkotikus ar kitus CNS slopinančius vaistus, taip pat tiems, kuriems chirurginė operacija kelia didelį pavojų. Vaistą reikia švirkšti giliai į stambiuosius raumenis.

Sąmoninga sedacija. Jos metu vaisto švirkščiama į veną. Šiuo atveju medikamentą reikia titruoti ir dozuoti individualiai. Negalima FULSED 5 mg/ml injekcinio tirpalo injekuoti greitai bei sušvirkšti visą dozę iš karto (vienkartinio boliuso būdu). Vaistą galima skiesti 0,9 proc. natrio chlorido arba 5 proc. vandeniniu dekstrozės tirpalu.

Sveiki suaugę, jaunesni kaip 60 metu žmonės

Vaistą jiems reikia titruoti pamažu, kol pasireiškia pageidaujamas poveikis. Pradžioje šio medikamento skiriama ne daugiau kaip 2,5 mg. Ši dozė sušvirkščiama ne greičiau kaip per 2 minutes. Po to reikia palaukti dar 2 minutes ar ilgiau, kad būtų galima įvertinti sedacinį poveikį. Paprastai didesnės kaip 5 mg suminės šio vaisto dozės vartoti nerekomenduojama.
60 metu ir vyresni žmonės, nusilpę pacientai, ligoniai, sergantys lėtine liga
Nepakankamos ventiliacijos ir apnėjos (kvėpavimo sustojimo) pavojus yra didesnis senyviems žmonėms, lėtine liga sergantiems ligoniams bei tiems, kuriems sumažėjęs plaučių rezervas. Stipriausias vaisto poveikis šiems žmonėms gali pasireikšti vėliau, todėl vaistą jiems reikia injekuoti lėčiau, o titruotos dozės turi būti mažesnės. Daugiausia 1,5 mg preparato sušvirkščiama ne greičiau kaip per 2 minutes. Vartoti didesnę kaip 3,5 mg suminę šio preparato dozę pageidaujamam poveikiui sukelti nerekomenduojama.

Anestezijos indukcija
Jei premedikacija neatlikta
Vidutiniam suaugusiam, jaunesniam kaip 55 metų žmogui pradžioje šio medikamento gali reikėti 0,3 - 0,35 mg/kg kūno svorio. Dozę reikia sušvirkšti per 20 - 30 sekundžių. Po to reikia palaukti 2 minutes, kol pasireiškia poveikis. Jeigu indukcijos sukelti nepavyksta, šio preparato galima vartoti iki 0,6 mg/kg kūno svorio. Jei premedikacija neatlikta vyresniems kaip 55 metų žmonėms, pradžioje šio vaisto jiems gali reikėti 0,3 mg/kg kūno svorio.

Jei premedikacija atlikta
Pacientams, kurių premedikacijai buvo vartojami sedaciją sukeliantys arba narkotikai preparatai, rekomenduojama FULSED 5 mg/ml injekcinio tirpalo dozė yra 0,15 - 0,35 mg/kg kūno svorio. Jaunesniems kaip 55 metų suaugusiems žmonėms rekomenduojama šio preparato dozė yra 0,25 mg/kg kūno svorio. Vyresniems kaip 55 metų pacientams, kuriems numatoma chirurginė intervencija, rekomenduojama pradinė dozė yra 0,2 mg/kg kūno svorio.

Pavartojus per didelę FULSED dozę
Duomenų apie midazolamo perdozavimą žmonėms nepakanka, tačiau, perdozavus midazolamo, turėtų pasireikšti panašių sutrikimų kaip nuo kitų benzodiazepinų: sedacija, mieguistumas, konfuzija, sutrikusi koordinacija, susilpnėję refleksai, koma ir nepageidaujami poveikiai gyvybinėms funkcijoms.
Gydymas
Būtina stebėti kvėpavimą, skaičiuoti pulso dažnį, matuoti kraujospūdį ir, jeigu reikia, taikyti bendrąsias priemones organizmo gyvybinei veiklai palaikyti. Būtina užtikrinti pakankamą kvėpavimo takų praeinamumą ir plaučių ventiliaciją, pradėti infuziją į
veną. Jei atsiranda hipotenzija, priklausomai nuo klinikinės situacijos, galima lašinti skysčių į veną, parinkti tinkamą kūno padėtį, racionaliai skirti kraujagysles sutraukiančių vaistų.
Diagnozavus ar įtarus apsinuodijimą benzodiazepinais, jų sukeltai sedacijai visiškai ar
dalinai pašalinti galima skirti specifinio benzodiazepinų receptorių antagonisto flumazenilio.

Pamiršus pavartoti FULSED

Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

Nustojus vartoti FULSED

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

FULSED, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Gali būti gyvybinių požymių svyravimas, ištikti apnėja. Injekcijos į veną vietoje: skausmas injekcijos metu, paraudimas, venos uždegimas. Kitoks nepageidaujamas poveikis (žagsėjimas, pykinimas, vėmimas, galvos skausmas, mieguistumas, bronchų spazmas, retrogradinė amnezija, delyras) pasireiškia retai.
Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI FULSED

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
Negalima šaldyti.6. KITA INFORMACIJA

FULSED sudėtis

Veiklioji medžiaga: viename mililitre tirpalo yra 5 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu).
Pagalbinės medžiagos yra yra injekcinis vanduo, dinatrio edetatas, natrio chloridas ir medžiagos, kurios reguliuoja pH – druskos rūgštis ir (arba) natrio hidroksidas.

FULSED išvaizda ir kiekis pakuotėje

Ampulės. Pakuotė, kurioje yra 10 ampulių. Kiekvienoje jų yra 1 ml tirpalo.

Rinkodaros teisės turėtojas

Ranbaxy UK Ltd.,
20 Balderton Street,
London W1K 6TL,
Jungtinė Karalystė

Gamintojai
Ranbaxy Ireland Limited,
Spafield, Cork Road, Cashel, Co-Tipperary, Airija

CEMELOG BRC Kft.,
Budaörs, Vasút u.2., 2040, Vengrija

Olainfarm JSC,
Rupnicu 5, Olaine, Riga, Latvija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Ranbaxy atstovybė Lietuvoje
Birželio 23-sios gatvė 23G,
LT 50220 Kaunas
Tel. +370-37-311843Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-11-29

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7