Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

GEMCITABINE MEDAC 38MG/ML 1500MG MILT. INF. TIRP. N1

Vaistai
  Gamintojas:
MEDAC, VOK.

1.                   VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

Gemcitabine medac 38 mg/ml milteliai infuziniam tirpalui

 

 

2.       KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

 

Kiekviename buteliuke yra gemcitabino hidrochlorido, atitinkančio 200 mg gemcitabino.

Kiekviename buteliuke yra gemcitabino hidrochlorido, atitinkančio 1 000 mg gemcitabino.

Kiekviename buteliuke yra gemcitabino hidrochlorido, atitinkančio 1 500 mg gemcitabino.

 

Paruoštame tirpale yra 38 mg/ml gemcitabino.

 

Pagalbinės medžiagos

Kiekviename 200 mg buteliuke yra 3,5 mg (< 1 mmol) natrio.

Kiekviename 1 000 mg buteliuke yra 17,5 mg (< 1 mmol) natrio.

Kiekviename 1 500 mg buteliuke yra 26,3 mg (< 1 mmol) natrio.

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

 

 

3.       FARMACINĖ FORMA

 

Milteliai infuziniam tirpalui

Balti arba beveik balti milteliai

 

 

4.       KLINIKINĖ INFORMACIJA

 

4.1     Terapinės indikacijos

 

Lokaliai išplitusio arba metastazavusio šlapimo pūslės vėžio gydymas kartu su cisplatina.

 

Lokaliai išplitusios arba metastazavusios kasos adenokarcinomos gydymas.

 

Pirmaeilis lokaliai išplitusio arba metastazavusio nesmulkialąstelinio plaučių vėžio (NSLPV) gydymas kartu su cisplatina. Monoterapiją gemcitabinu galima taikyti senyviems pacientams arba pacientams, kurių funkcinė būklė yra 2 balai.

 

Lokaliai išplitusios arba metastazavusios kiaušidžių karcinomos gydymas kartu  su karboplatina, pacientėms, kurioms liga recidyvavo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių po pirmaeilio gydymo platinos preparatais.

 

Neoperuotino, lokaliai recidyvavusio arba metastazavusio krūties vėžio gydymas kartu su paklitakseliu pacientams, kuriems liga recidyvavo po adjuvantinės arba neoadjuvantinės chemoterapijos. Toks pacientas ankstesnės chemoterapijos metu turi būti gydytas antraciklinais, išskyrus atvejus, jeigu yra jų vartojimo kontraindikacijų.

 

4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas

 

Gydymą gemcitabinu turi skirti gydytojas, turintis teisę gydyti priešvėžiniais chemoterapiniais preparatais.

 

Rekomenduojamas dozavimas

 

Šlapimo pūslės vėžys

Kombinuotas gydymas

Rekomenduojama gemcitabino dozė yra 1 000 mg/m² kūno paviršiaus. Ji į veną infuzuojama 30 minučių. Tokią dozę reikia infuzuoti pirmą, aštuntą ir penkioliktą kiekvieno 28 parų gydymo ciklo dieną, derinant su cisplatina. Rekomenduojamą cisplatinos dozę, t. y., 70 mg/m² kūno paviršiaus, reikia infuzuoti arba pirmą 28 parų gydymo ciklo dieną po gemcitabino infuzijos, arba antrą kiekvieno tokio ciklo dieną. Po to šį 4 savaičių gydymo ciklą galima kartoti. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti.

 

Kasos vėžys

Rekomenduojama gemcitabino dozė yra 1 000 mg/m² kūno paviršiaus. Ji per 30 minučių infuzuojam  į veną kartą per savaitę ne ilgiau kaip 7 savaites, o po to daroma savaitės pertrauka. Tolesnių gydymo ciklų metu gemcitabino į veną infuzuojama kartą per savaitę 3 savaites iš eilės, po to daroma savaitės pertrauka. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti.

 

Nesmulkialąstelinis plaučių vėžys

Monoterapija

Rekomenduojama gemcitabino dozė yra 1 000 mg/m² kūno paviršiaus. Ji per 30 minučių infuzuojama į veną kartą per savaitę 3 savaites, o po to daroma savaitės pertrauka, po kurios 4 gydymo savaičių ciklas kartojamas. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti.

 

Kombinuotas gydymas

Rekomenduojama gemcitabino dozė yra 1 250 mg/m² kūno paviršiaus. Ji per 30 min. infuzuojama į veną pirmą ir aštuntą kiekvieno 21 paros gydymo ciklo dieną. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti. 75 – 100 mg/m² kūno paviršiaus cisplatinos dozė buvo infuzuojama kas 3 savaitės.

 

Krūties vėžys

Kombinuotas gydymas

Gydant gemcitabino ir paklitakselio deriniu, rekomenduojama pirmą 21 paros gydymo ciklo dieną į veną per 3 val. infuzuoti 175 mg/m² kūno paviršiaus paklitakselio dozę, po to per 30 min. infuzuoti 1 250 mg/m² kūno paviršiaus gemcitabino dozę. Tokią pačią gemcitabino dozę reikia infuzuoti ir 8 ciklo dieną. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti. Prieš pradedant gydyti gemcitabino ir paklitakselio deriniu, paciento granulocitų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 1 500 (x 106/l).

 

Kiaušidžių vėžys

Kombinuotas gydymas

Gydant gemcitabino ir karboplatinos deriniu, rekomenduojama pirmą ir aštuntą 21 paros gydymo ciklo dieną į veną per 30 min. infuzuoti 1 000 mg/m² kūno paviršiaus gemcitabino dozę. Pirmą dieną po gemcitabino infuzijos reikia skirti karboplatiną taip, kad AUC būtų 4 mg/ml∙min. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti.

 

Toksinio poveikio sekimas ir dozės koregavimas priklausomai nuo toksinio poveikio

 

Dozės koregavimas pasireiškus toksiniam poveikiui ne kraujodarai

Kad būtų galima pastebėti toksinį poveikį ne kraujodarai, periodiškai pacientą turi apžiūrėti gydytojas ir atlikti kepenų ir inkstų funkcijos tyrimus. Atsižvelgiant į pasireiškusio toksinio poveikio laipsnį, kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę galima mažinti. Paprastai atsiradus sunkiam (3‑ojo arba 4‑ojo laipsnio) toksiniam poveikiui ne kraujodarai, išskyrus pykinimą ir vėmimą, reikia gydymą gemcitabinu sustabdyti arba sumažinti jo dozę (priklauso nuo gydytojo sprendimo). Kitos dozės negalima vartoti tol, kol, gydytojas nenusprendžia, kad toksinis poveikis praėjo.

 

Kaip kombinuoto gydymo metu keisti cisplatinos, karboplatinos ar paklitakselio dozę, žr. šių preparatų charakteristikų santraukose.

 

Dozės koregavimas pasireiškus toksiniam poveikiui kraujodarai

Pradedant gydymo ciklą

Kiekvienos indikacijos atveju prieš kiekvienos dozės infuziją reikia pamatuoti paciento trombocitų ir granulocitų kiekį. Prieš pradedant gydymo ciklą absoliutus paciento granulocitų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 1 500 (x 106/l), trombocitų 100 000 (x 106/l).

 

Gydymo ciklo metu

Gydymo ciklo metu gemcitabino dozę reikia koreguoti taip, kaip nurodyta toliau esančiose lentelėse.

 

Gemcitabino dozės koregavimas ciklo metu, šlapimo pūslės vėžį, nesmulkialąstelinį plaučių vėžį ar kasos vėžį gydant vien gemcitabinu arba kartu su cisplatina

Absoliutus granulocitų kiekis

(x 106/l)

Trombocitų kiekis

(x 106/l)

Įprastinės gemcitabino dozės procentas (%)

> 1 000                          ir

> 100 000

100

500 – 1 000                    arba

50 000 – 100 000

75

< 500                             arba

< 50 000

Dozę praleisti

* Ciklo metu praleistos dozės infuzuoti negalima tol, kol absoliutus granulocitų kiekis netaps mažiausiai 500 (x 106/l), trombocitų kiekis − 50 000 (x 106/l).

 

Gemcitabino dozės koregavimas ciklo metu, krūties vėžį gydant gemcitabino ir paklitakselio deriniu

Absoliutus granulocitų kiekis

(x 106/l)

Trombocitų kiekis

(x 106/l)

Įprastinės gemcitabino dozės procentas (%)

> 1 200                           ir

> 75 000

100

1 000 – < 1 200               arba

50 000 – 75 000

75

700 – < 1 000                  ir

≥ 50 000

50

< 700                              arba

< 50 000

Dozę praleisti

* Ciklo metu praleistos dozės infuzuoti negalima. Vėl gydyti galima kito ciklo pirmą dieną tuo atveju, jeigu absoliutus granulocitų kiekis bus mažiausiai 1 500 (x 106/l), trombocitų kiekis − 100 000 (x 106/l).

 

Gemcitabino dozės koregavimas ciklo metu, kiaušidžių vėžį gydant gemcitabino ir karboplatinos deriniu

Absoliutus granulocitų kiekis

(x 106/l)

Trombocitų kiekis

(x 106/l)

Įprastinės gemcitabino dozės procentas (%)

> 1 500                           ir

≥ 100 000

100

1 000–< 1 500                 arba

75 000 – 100 000

50

< 1 000                           arba

< 75 000

Dozę praleisti

* Ciklo metu praleistos dozės infuzuoti negalima. Vėl gydyti galima kito ciklo pirmą dieną tuo atveju, jeigu absoliutus granulocitų kiekis bus mažiausiai 1 500 (x 106/l), trombocitų kiekis − 100 000 (x106/l).

 

Dozės koregavimas bet kurios indikacijos atveju tolesnių ciklų metu dėl pasireiškusio toksinio poveikio kraujodarai

Tolesnių ciklų metu pradinio gydymo ciklo dozę reikia mažinti 75 %, jeigu atsiranda tokių kraujo sudėties pokyčių:

 

·                absoliutus neutrofilų kiekis ilgiau negu 5 paras yra < 500 x 106/l;

·                absoliutus neutrofilų kiekis ilgiau negu 3 paras yra < 100 x 106/l;

·                su karščiavimu susijusi neutropenija;

·                trombocitų kiekis yra < 25 000 x 106/l;

·                dėl toksinio poveikio gydymo ciklas buvo uždelstas ilgiau nei vieną savaitę.

 

Vartojimo metodas

 

Infuzijos metu gemcitabinas gerai toleruojamas, todėl juo galima gydyti ambulatorijoje. Jeigu medikamento patenka šalia venos, infuziją būtina nedelsiant sustabdyti ir likusį tirpalą infuzuoti į kitą veną. Po infuzijos pacientą reikia atidžiai stebėti.

 

Kaip miltelius tirpinti, žr. 6.6 skyrių.

 

Specialių grupių pacientai

 

Pacientai, kurių inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi

Pacientus, sergančius inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumu, gemcitabinu reikia gydyti atsargiai, kadangi nepakanka klinikinių duomenų, kuriais remiantis būtų galima pateikti aiškias dozavimo rekomendacijas (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

 

Senyvi (> 65 metų) žmonės

Vyresni negu 65 metų pacientai gemcitabiną toleruodavo gerai. Įrodymų, kuriais remiantis būtų galima patarti senyvus žmones gydyti kitokia doze, negu rekomenduojama gydyti visus kitus pacientus, nėra (žr. 5.2 skyrių).

 

Vaikai1.                   VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

Gemcitabine medac 38 mg/ml milteliai infuziniam tirpalui

 

 

2.       KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

 

Kiekviename buteliuke yra gemcitabino hidrochlorido, atitinkančio 200 mg gemcitabino.

Kiekviename buteliuke yra gemcitabino hidrochlorido, atitinkančio 1 000 mg gemcitabino.

Kiekviename buteliuke yra gemcitabino hidrochlorido, atitinkančio 1 500 mg gemcitabino.

 

Paruoštame tirpale yra 38 mg/ml gemcitabino.

 

Pagalbinės medžiagos

Kiekviename 200 mg buteliuke yra 3,5 mg (< 1 mmol) natrio.

Kiekviename 1 000 mg buteliuke yra 17,5 mg (< 1 mmol) natrio.

Kiekviename 1 500 mg buteliuke yra 26,3 mg (< 1 mmol) natrio.

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

 

 

3.       FARMACINĖ FORMA

 

Milteliai infuziniam tirpalui

Balti arba beveik balti milteliai

 

 

4.       KLINIKINĖ INFORMACIJA

 

4.1     Terapinės indikacijos

 

Lokaliai išplitusio arba metastazavusio šlapimo pūslės vėžio gydymas kartu su cisplatina.

 

Lokaliai išplitusios arba metastazavusios kasos adenokarcinomos gydymas.

 

Pirmaeilis lokaliai išplitusio arba metastazavusio nesmulkialąstelinio plaučių vėžio (NSLPV) gydymas kartu su cisplatina. Monoterapiją gemcitabinu galima taikyti senyviems pacientams arba pacientams, kurių funkcinė būklė yra 2 balai.

 

Lokaliai išplitusios arba metastazavusios kiaušidžių karcinomos gydymas kartu  su karboplatina, pacientėms, kurioms liga recidyvavo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių po pirmaeilio gydymo platinos preparatais.

 

Neoperuotino, lokaliai recidyvavusio arba metastazavusio krūties vėžio gydymas kartu su paklitakseliu pacientams, kuriems liga recidyvavo po adjuvantinės arba neoadjuvantinės chemoterapijos. Toks pacientas ankstesnės chemoterapijos metu turi būti gydytas antraciklinais, išskyrus atvejus, jeigu yra jų vartojimo kontraindikacijų.

 

4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas

 

Gydymą gemcitabinu turi skirti gydytojas, turintis teisę gydyti priešvėžiniais chemoterapiniais preparatais.

 

Rekomenduojamas dozavimas

 

Šlapimo pūslės vėžys

Kombinuotas gydymas

Rekomenduojama gemcitabino dozė yra 1 000 mg/m² kūno paviršiaus. Ji į veną infuzuojama 30 minučių. Tokią dozę reikia infuzuoti pirmą, aštuntą ir penkioliktą kiekvieno 28 parų gydymo ciklo dieną, derinant su cisplatina. Rekomenduojamą cisplatinos dozę, t. y., 70 mg/m² kūno paviršiaus, reikia infuzuoti arba pirmą 28 parų gydymo ciklo dieną po gemcitabino infuzijos, arba antrą kiekvieno tokio ciklo dieną. Po to šį 4 savaičių gydymo ciklą galima kartoti. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti.

 

Kasos vėžys

Rekomenduojama gemcitabino dozė yra 1 000 mg/m² kūno paviršiaus. Ji per 30 minučių infuzuojam  į veną kartą per savaitę ne ilgiau kaip 7 savaites, o po to daroma savaitės pertrauka. Tolesnių gydymo ciklų metu gemcitabino į veną infuzuojama kartą per savaitę 3 savaites iš eilės, po to daroma savaitės pertrauka. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti.

 

Nesmulkialąstelinis plaučių vėžys

Monoterapija

Rekomenduojama gemcitabino dozė yra 1 000 mg/m² kūno paviršiaus. Ji per 30 minučių infuzuojama į veną kartą per savaitę 3 savaites, o po to daroma savaitės pertrauka, po kurios 4 gydymo savaičių ciklas kartojamas. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti.

 

Kombinuotas gydymas

Rekomenduojama gemcitabino dozė yra 1 250 mg/m² kūno paviršiaus. Ji per 30 min. infuzuojama į veną pirmą ir aštuntą kiekvieno 21 paros gydymo ciklo dieną. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti. 75 – 100 mg/m² kūno paviršiaus cisplatinos dozė buvo infuzuojama kas 3 savaitės.

 

Krūties vėžys

Kombinuotas gydymas

Gydant gemcitabino ir paklitakselio deriniu, rekomenduojama pirmą 21 paros gydymo ciklo dieną į veną per 3 val. infuzuoti 175 mg/m² kūno paviršiaus paklitakselio dozę, po to per 30 min. infuzuoti 1 250 mg/m² kūno paviršiaus gemcitabino dozę. Tokią pačią gemcitabino dozę reikia infuzuoti ir 8 ciklo dieną. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti. Prieš pradedant gydyti gemcitabino ir paklitakselio deriniu, paciento granulocitų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 1 500 (x 106/l).

 

Kiaušidžių vėžys

Kombinuotas gydymas

Gydant gemcitabino ir karboplatinos deriniu, rekomenduojama pirmą ir aštuntą 21 paros gydymo ciklo dieną į veną per 30 min. infuzuoti 1 000 mg/m² kūno paviršiaus gemcitabino dozę. Pirmą dieną po gemcitabino infuzijos reikia skirti karboplatiną taip, kad AUC būtų 4 mg/ml∙min. Kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę, atsižvelgiant į pasireiškusį toksinį poveikį, gali tekti mažinti.

 

Toksinio poveikio sekimas ir dozės koregavimas priklausomai nuo toksinio poveikio

 

Dozės koregavimas pasireiškus toksiniam poveikiui ne kraujodarai

Kad būtų galima pastebėti toksinį poveikį ne kraujodarai, periodiškai pacientą turi apžiūrėti gydytojas ir atlikti kepenų ir inkstų funkcijos tyrimus. Atsižvelgiant į pasireiškusio toksinio poveikio laipsnį, kiekvieno ciklo ir tolesnių ciklų metu dozę galima mažinti. Paprastai atsiradus sunkiam (3‑ojo arba 4‑ojo laipsnio) toksiniam poveikiui ne kraujodarai, išskyrus pykinimą ir vėmimą, reikia gydymą gemcitabinu sustabdyti arba sumažinti jo dozę (priklauso nuo gydytojo sprendimo). Kitos dozės negalima vartoti tol, kol, gydytojas nenusprendžia, kad toksinis poveikis praėjo.

 

Kaip kombinuoto gydymo metu keisti cisplatinos, karboplatinos ar paklitakselio dozę, žr. šių preparatų charakteristikų santraukose.

 

Dozės koregavimas pasireiškus toksiniam poveikiui kraujodarai

Pradedant gydymo ciklą

Kiekvienos indikacijos atveju prieš kiekvienos dozės infuziją reikia pamatuoti paciento trombocitų ir granulocitų kiekį. Prieš pradedant gydymo ciklą absoliutus paciento granulocitų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 1 500 (x 106/l), trombocitų 100 000 (x 106/l).

 

Gydymo ciklo metu

Gydymo ciklo metu gemcitabino dozę reikia koreguoti taip, kaip nurodyta toliau esančiose lentelėse.

 

Gemcitabino dozės koregavimas ciklo metu, šlapimo pūslės vėžį, nesmulkialąstelinį plaučių vėžį ar kasos vėžį gydant vien gemcitabinu arba kartu su cisplatina

Absoliutus granulocitų kiekis

(x 106/l)

Trombocitų kiekis

(x 106/l)

Įprastinės gemcitabino dozės procentas (%)

> 1 000                          ir

> 100 000

100

500 – 1 000                    arba

50 000 – 100 000

75

< 500                             arba

< 50 000

Dozę praleisti

* Ciklo metu praleistos dozės infuzuoti negalima tol, kol absoliutus granulocitų kiekis netaps mažiausiai 500 (x 106/l), trombocitų kiekis − 50 000 (x 106/l).

 

Gemcitabino dozės koregavimas ciklo metu, krūties vėžį gydant gemcitabino ir paklitakselio deriniu

Absoliutus granulocitų kiekis

(x 106/l)

Trombocitų kiekis

(x 106/l)

Įprastinės gemcitabino dozės procentas (%)

> 1 200                           ir

> 75 000

100

1 000 – < 1 200               arba

50 000 – 75 000

75

700 – < 1 000                  ir

≥ 50 000

50

< 700                              arba

< 50 000

Dozę praleisti

* Ciklo metu praleistos dozės infuzuoti negalima. Vėl gydyti galima kito ciklo pirmą dieną tuo atveju, jeigu absoliutus granulocitų kiekis bus mažiausiai 1 500 (x 106/l), trombocitų kiekis − 100 000 (x 106/l).

 

Gemcitabino dozės koregavimas ciklo metu, kiaušidžių vėžį gydant gemcitabino ir karboplatinos deriniu

Absoliutus granulocitų kiekis

(x 106/l)

Trombocitų kiekis

(x 106/l)

Įprastinės gemcitabino dozės procentas (%)

> 1 500                           ir

≥ 100 000

100

1 000–< 1 500                 arba

75 000 – 100 000

50

< 1 000                           arba

< 75 000

Dozę praleisti

* Ciklo metu praleistos dozės infuzuoti negalima. Vėl gydyti galima kito ciklo pirmą dieną tuo atveju, jeigu absoliutus granulocitų kiekis bus mažiausiai 1 500 (x 106/l), trombocitų kiekis − 100 000 (x106/l).

 

Dozės koregavimas bet kurios indikacijos atveju tolesnių ciklų metu dėl pasireiškusio toksinio poveikio kraujodarai

Tolesnių ciklų metu pradinio gydymo ciklo dozę reikia mažinti 75 %, jeigu atsiranda tokių kraujo sudėties pokyčių:

 

·                absoliutus neutrofilų kiekis ilgiau negu 5 paras yra < 500 x 106/l;

·                absoliutus neutrofilų kiekis ilgiau negu 3 paras yra < 100 x 106/l;

·                su karščiavimu susijusi neutropenija;

·                trombocitų kiekis yra < 25 000 x 106/l;

·                dėl toksinio poveikio gydymo ciklas buvo uždelstas ilgiau nei vieną savaitę.

 

Vartojimo metodas

 

Infuzijos metu gemcitabinas gerai toleruojamas, todėl juo galima gydyti ambulatorijoje. Jeigu medikamento patenka šalia venos, infuziją būtina nedelsiant sustabdyti ir likusį tirpalą infuzuoti į kitą veną. Po infuzijos pacientą reikia atidžiai stebėti.

 

Kaip miltelius tirpinti, žr. 6.6 skyrių.

 

Specialių grupių pacientai

 

Pacientai, kurių inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi

Pacientus, sergančius inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumu, gemcitabinu reikia gydyti atsargiai, kadangi nepakanka klinikinių duomenų, kuriais remiantis būtų galima pateikti aiškias dozavimo rekomendacijas (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

 

Senyvi (> 65 metų) žmonės

Vyresni negu 65 metų pacientai gemcitabiną toleruodavo gerai. Įrodymų, kuriais remiantis būtų galima patarti senyvus žmones gydyti kitokia doze, negu rekomenduojama gydyti visus kitus pacientus, nėra (žr. 5.2 skyrių).

 

Vaikai

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7