Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

GINKGO BILOBA 105MG TAB. N30

Vaistai
  Gamintojas:
PHARMA NORD

 

I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ginkgo Biloba Pharma Nord 105 mg plėvele dengtos tabletės


2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 105 mg dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L. ) lapų ekstrakto, kuriame yra 24 mg ginkgoflavonglikozidų ir 6 mg terpenlaktonų.

Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.


3. VAISTO FORMA

Plėvele dengtos tabletės.

Baltos spalvos apvalios abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės.


4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Organinės smegenų ligos sukelto atminties ir dėmesio susilpnėjimo bei senyvų žmonių nuovargio simptominis gydymas.

Periferinių kraujagyslių ligos (protarpinio šlubumo) simptominis gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusieji
Gerti po1-2 plėvele dengtas tabletes per dieną arba kaip nurodė gydytojas.

Vaikai
Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Asmenys, gydomi antikoaguliantais, vartodami vaistą turėtų pastoviai tikrintis kraujo krešėjimo funkciją.
Vaisto vartojimą reikėtų nutraukti likus 2 savaitėms iki planuojamos chirurginės intervencijos.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Gali sustiprinti antikoaguliantų (varfarino ir NVNU (nesteroidinių vaistų nuo uždegimo) poveikį.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Klinikinių duomenų apie ginkmedžių lapų ekstrakto vartojimą nėštumo metu nėra.
Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių).
Nėščioms moterims skiriama atsargiai.

Nežinoma ar veikliosios ginkmedžių lapų ekstrakto medžiagos patenka į motinos pieną.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenys neaktualūs.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Labai retai pranešama apie skrandžio veiklos sutrikimus, galvos skausmus bei alergines odos reakcijas.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.


5. FARMAKOLOGINĖS savybės

5.1 Farmakodinaminės savybės

ATC kodas : N06DX19
Farmakoterapinė grupė: Nervų sistemą veikiantys vaistai

Eksperimentais patvirtinta, kad ekstraktas sukelia tokius farmakologinius pokyčius :
- didina hipoksijos tolerancija, ypač smegenų audinio,
- slopina traumos ar toksinų sukeltos smegenų edemos atsiradimą ir skatina jos nykimą,
- gerina atmintį ir didina gebėjimą mokytis,
- skatina mikrocirkuliacinę perfuziją,
- gerina kraujo tekėjimą,
- hipokampe lėtina su amžiumi susijusį muskarininių cholino receptorių ir alfa2 adrenoreceptorių nykimą, gerina cholino pasisavinimą,
- skatina pusiausvyros sutrikimo kompensaciją,
- mažina tinklainės edemą ir tinklainės ląstelių pažeidimą,
-

5.2 Farmakokinetinės savybės

Daugiausia kaupiasi liaukose ir nerviniame audinyje.
Skilimo produktai pašalinami su šlapimu ir išmatomis.

Žmogaus organizmas pasisavina 98-100 % ginkgolido A, 79-93 % ginkgolido B, bei ne mažiau kaip 70 % bilobalido.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ūminis ir lėtinis toksinis ekstrakto poveikis yra labai silpnas. Sugirdyto pelėms ekstarkto LD50 yra 7725 mg/kg kūno svorio, sušvirkšto į veną -1100 mg/kg kūno svorio.

Mutageninio ir kancerogeninio poveikio nepastebėta.

Toksinio poveikio dauginimuisi nenustatyta.


6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Branduolys:
Mikrokristalinė celiuliozė
Talkas
Bevandenis koloidinis silicio dioksidas
Magnio stearatas
Plėvelė :
Hipromeliozė
Talkas
Titano dioksidas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

PVdc/PVC aliuminio folijos lizdinė plokštelė.
Kartoninėje dėžutėje yra 30 tablečių.

6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Specialių reikalavimų nėra.


7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens
Danija


8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT/1/99/0592/001


9. PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA

2006-10-31

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2009-10-14
II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS


A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6, DK-6500, Vojens, Danija


B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui

Nereceptinis vaistinis preparatas.

Kitos sąlygos
NėraIII PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS
A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS
Kartono dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ginkgo Biloba Pharma Nord 105 mg plėvele dengtos tabletės
Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L.) lapų ekstraktas


2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 105 mg dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L) lapų ekstrakto, kuriame yra 24 mg ginkgoflavonglikozidų ir 6 mg terpenlaktonų.


3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Mikrokristalinė celiuliozė, talkas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas, hipromeliozė, talkas, titano dioksidas


4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengtos tabletės
30 plėvele dengtų tablečių.


5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Gerti.
Prieš vartojimą perskaityti informacinė lapelį.


6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.


7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Asmenys, gydomi antikoaguliantais, vartodami Ginkgo Biloba Pharma Nord turėtų pastoviai tikrintis kraujo krešėjimo funkciją.
Ginkgo Biloba Pharma Nord vartojimą reikėtų nutraukti likus 2 savaitėms iki planuojamos chirurginės intervencijos.


8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki [metai, mėnuo]


9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)


11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens
Danija


12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT/1/99/0592/001


13. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}


14. ĮSIGIJIMO TVARKA


Nereceptinis vaistinis preparatas.


15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Organinės smegenų ligos sukelto atminties ir dėmesio susilpnėjimo bei senyvų žmonių nuovargio simptominis gydymas.

Periferinių kraujagyslių ligos (protarpinio šlubumo) simptominis gydymas.

Suaugusieji
Gerti po1-2 plėvele dengtas tabletes per dieną arba kaip nurodė gydytojas.
Vaikai
Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes nėra duomenų apie saugumą ir veiksmingumą.

2009-10-14

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ LAKŠTŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ
Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ginkgo Biloba Pharma Nord 105 mg plėvele dengtos tabletės.
Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L.) lapų ekstraktas


2. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS

Pharma Nord


3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki [metai, mėnuo]


4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}


B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėja arba nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.

Lapelio turinys

1. Kas yra Ginkgo Biloba Pharma Nord ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Ginkgo Biloba Pharma Nord
3. Kaip vartoti Ginkgo Biloba Pharma Nord
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Ginkgo Biloba Pharma Nord laikymo sąlygos
6. Kita informacija


Ginkgo Biloba Pharma Nord 105 mg plėvele dengtos tabletės
Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L.) lapų ekstraktas


- Veiklioji medžiaga yra dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L.) lapų ekstraktas. Vienoje tabletėje yra 105 mg dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L.) lapų ekstrakto, kuriame yra 24 mg ginkgoflavonglikozidų ir 6 mg terpenlaktonų.
- Pagalbinės medžiagos yra - branduolys: mikrokristalinė celiuliozė, talkas, koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas; Plėvelė: hipromeliozė, titano dioksidas.


Registravimo liudijimo turėtojas:
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens
Danija

Gamintojas:
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
6500 Vojens
Danija


1. KAS YRA GINKGO BILOBA PHARMA NORD IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Ginkgo Biloba Pharma Nord yra baltos spalvos apvalios abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės.
.
Ginkgo Biloba Pharma Nord yra tiekiamas lizdinėse plokštelėse. Kartono dėžutėje yra 30 tablečių.

Ginkgo Biloba Pharma Nord yra skirtas atminties, dėmesio susilpnėjimo ir nuovargio vyresniame amžiuje simptomams, pasireiškusiems dėl organinės smegenų ligos, mažinti. Periferinių kraujagyslių ligos sukeltiems simptomams (protarpiniam šlubumui) gydyti.


2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT GINKGO BILOBA PHARMA NORD

Nevartokite Ginkgo Biloba Pharma Nord jei:
yra padidėjęs jautrumas (alergija) ginkmedžio lapų ekstraktui arba bet kuriai iš išvardintų pagalbinių medžiagų.

Specialios atsargumo priemonės
Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.
Asmenys, gydomi antikoaguliantais, vartodami Ginkgo Biloba Pharma Nord turėtų pastoviai tikrintis kraujo krešėjimo funkciją.
Vaisto vartojimą reikėtų nutraukti likus 2 savaitėms iki planuojamos chirurginės intervencijos.

Ar galima Ginkgo Biloba Pharma Nord vartoti valgant ir geriant?
Vaistą rekomenduojama vartoti po valgio.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Klinikinių duomenų apie ginkmedžių lapų ekstrakto vartojimą nėštumo metu nėra.
Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė.
Nėščioms moterims skiriama atsargiai.

Nežinoma ar veikliosios ginkmedžių lapų ekstrakto medžiagos patenka į motinos pieną.

Kitų vaistų vartojimas
Ginkgo Biloba Pharma Nord gali sustiprinti antikoaguliantų (varfarino ir NVNU (nesteroidinių vaistų nuo uždegimo) poveikį


3. KAIP VARTOTI GINKGO BILOBA PHARMA NORD ?

Dozė
Suaugusieji
Gerti po1-2 plėvele dengtas tabletes per dieną arba kaip nurodė gydytojas.

Vaikai
Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.

Pamiršus pavartoti Ginkgo Biloba Pharma Nord
Jeigu užmiršote laiku pavartoti Ginkgo Biloba Pharma Nord, tęskite gydymą įprasta tvarka. Nevartokite dvigubos dozės vietoj praleistosios.


4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Ginkgo Biloba Pharma Nord kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį. Įdiegus Ginkgo Biloba Pharma Nord į rinką pranešta apie labai retus skrandžio veiklos sutrikimus, galvos skausmus bei alergines odos reakcijas.

Jei pasitaikė šalutinių reiškinių, kurių nėra šiame sąraše, pasakykite apie tai savo gydytojui ar vaistininkui.


5. GINKGO BILOBA PHARMA NORD LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Nevartoti Ginkgo Biloba Pharma Nord, jeigu jo tinkamumo laikas (nurodytas ant pakuotės) pasibaigė.


6. KITA INFORMACIJA.

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

Pharma Nord SIA atstovybė
Subačiaus g. 23/2-6,
LT-11013, Vilnius
Tel. +370 521 222 90.


Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-10-14


 

I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ginkgo Biloba Pharma Nord 105 mg plėvele dengtos tabletės


2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 105 mg dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L. ) lapų ekstrakto, kuriame yra 24 mg ginkgoflavonglikozidų ir 6 mg terpenlaktonų.

Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.


3. VAISTO FORMA

Plėvele dengtos tabletės.

Baltos spalvos apvalios abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės.


4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Organinės smegenų ligos sukelto atminties ir dėmesio susilpnėjimo bei senyvų žmonių nuovargio simptominis gydymas.

Periferinių kraujagyslių ligos (protarpinio šlubumo) simptominis gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusieji
Gerti po1-2 plėvele dengtas tabletes per dieną arba kaip nurodė gydytojas.

Vaikai
Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Asmenys, gydomi antikoaguliantais, vartodami vaistą turėtų pastoviai tikrintis kraujo krešėjimo funkciją.
Vaisto vartojimą reikėtų nutraukti likus 2 savaitėms iki planuojamos chirurginės intervencijos.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Gali sustiprinti antikoaguliantų (varfarino ir NVNU (nesteroidinių vaistų nuo uždegimo) poveikį.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Klinikinių duomenų apie ginkmedžių lapų ekstrakto vartojimą nėštumo metu nėra.
Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių).
Nėščioms moterims skiriama atsargiai.

Nežinoma ar veikliosios ginkmedžių lapų ekstrakto medžiagos patenka į motinos pieną.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenys neaktualūs.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Labai retai pranešama apie skrandžio veiklos sutrikimus, galvos skausmus bei alergines odos reakcijas.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.


5. FARMAKOLOGINĖS savybės

5.1 Farmakodinaminės savybės

ATC kodas : N06DX19
Farmakoterapinė grupė: Nervų sistemą veikiantys vaistai

Eksperimentais patvirtinta, kad ekstraktas sukelia tokius farmakologinius pokyčius :
- didina hipoksijos tolerancija, ypač smegenų audinio,
- slopina traumos ar toksinų sukeltos smegenų edemos atsiradimą ir skatina jos nykimą,
- gerina atmintį ir didina gebėjimą mokytis,
- skatina mikrocirkuliacinę perfuziją,
- gerina kraujo tekėjimą,
- hipokampe lėtina su amžiumi susijusį muskarininių cholino receptorių ir alfa2 adrenoreceptorių nykimą, gerina cholino pasisavinimą,
- skatina pusiausvyros sutrikimo kompensaciją,
- mažina tinklainės edemą ir tinklainės ląstelių pažeidimą,
-

5.2 Farmakokinetinės savybės

Daugiausia kaupiasi liaukose ir nerviniame audinyje.
Skilimo produktai pašalinami su šlapimu ir išmatomis.

Žmogaus organizmas pasisavina 98-100 % ginkgolido A, 79-93 % ginkgolido B, bei ne mažiau kaip 70 % bilobalido.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ūminis ir lėtinis toksinis ekstrakto poveikis yra labai silpnas. Sugirdyto pelėms ekstarkto LD50 yra 7725 mg/kg kūno svorio, sušvirkšto į veną -1100 mg/kg kūno svorio.

Mutageninio ir kancerogeninio poveikio nepastebėta.

Toksinio poveikio dauginimuisi nenustatyta.


6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Branduolys:
Mikrokristalinė celiuliozė
Talkas
Bevandenis koloidinis silicio dioksidas
Magnio stearatas
Plėvelė :
Hipromeliozė
Talkas
Titano dioksidas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

PVdc/PVC aliuminio folijos lizdinė plokštelė.
Kartoninėje dėžutėje yra 30 tablečių.

6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Specialių reikalavimų nėra.


7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens
Danija


8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT/1/99/0592/001


9. PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA

2006-10-31

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2009-10-14
II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS


A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6, DK-6500, Vojens, Danija


B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui

Nereceptinis vaistinis preparatas.

Kitos sąlygos
NėraIII PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS
A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS
Kartono dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ginkgo Biloba Pharma Nord 105 mg plėvele dengtos tabletės
Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L.) lapų ekstraktas


2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 105 mg dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L) lapų ekstrakto, kuriame yra 24 mg ginkgoflavonglikozidų ir 6 mg terpenlaktonų.


3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Mikrokristalinė celiuliozė, talkas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas, hipromeliozė, talkas, titano dioksidas


4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengtos tabletės
30 plėvele dengtų tablečių.


5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Gerti.
Prieš vartojimą perskaityti informacinė lapelį.


6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.


7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Asmenys, gydomi antikoaguliantais, vartodami Ginkgo Biloba Pharma Nord turėtų pastoviai tikrintis kraujo krešėjimo funkciją.
Ginkgo Biloba Pharma Nord vartojimą reikėtų nutraukti likus 2 savaitėms iki planuojamos chirurginės intervencijos.


8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki [metai, mėnuo]


9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)


11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens
Danija


12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT/1/99/0592/001


13. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}


14. ĮSIGIJIMO TVARKA


Nereceptinis vaistinis preparatas.


15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Organinės smegenų ligos sukelto atminties ir dėmesio susilpnėjimo bei senyvų žmonių nuovargio simptominis gydymas.

Periferinių kraujagyslių ligos (protarpinio šlubumo) simptominis gydymas.

Suaugusieji
Gerti po1-2 plėvele dengtas tabletes per dieną arba kaip nurodė gydytojas.
Vaikai
Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes nėra duomenų apie saugumą ir veiksmingumą.

2009-10-14

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ LAKŠTŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ
Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ginkgo Biloba Pharma Nord 105 mg plėvele dengtos tabletės.
Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L.) lapų ekstraktas


2. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS

Pharma Nord


3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki [metai, mėnuo]


4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}


B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėja arba nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.

Lapelio turinys

1. Kas yra Ginkgo Biloba Pharma Nord ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Ginkgo Biloba Pharma Nord
3. Kaip vartoti Ginkgo Biloba Pharma Nord
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Ginkgo Biloba Pharma Nord laikymo sąlygos
6. Kita informacija


Ginkgo Biloba Pharma Nord 105 mg plėvele dengtos tabletės
Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L.) lapų ekstraktas


- Veiklioji medžiaga yra dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L.) lapų ekstraktas. Vienoje tabletėje yra 105 mg dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo Biloba L.) lapų ekstrakto, kuriame yra 24 mg ginkgoflavonglikozidų ir 6 mg terpenlaktonų.
- Pagalbinės medžiagos yra - branduolys: mikrokristalinė celiuliozė, talkas, koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas; Plėvelė: hipromeliozė, titano dioksidas.


Registravimo liudijimo turėtojas:
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens
Danija

Gamintojas:
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
6500 Vojens
Danija


1. KAS YRA GINKGO BILOBA PHARMA NORD IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Ginkgo Biloba Pharma Nord yra baltos spalvos apvalios abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės.
.
Ginkgo Biloba Pharma Nord yra tiekiamas lizdinėse plokštelėse. Kartono dėžutėje yra 30 tablečių.

Ginkgo Biloba Pharma Nord yra skirtas atminties, dėmesio susilpnėjimo ir nuovargio vyresniame amžiuje simptomams, pasireiškusiems dėl organinės smegenų ligos, mažinti. Periferinių kraujagyslių ligos sukeltiems simptomams (protarpiniam šlubumui) gydyti.


2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT GINKGO BILOBA PHARMA NORD

Nevartokite Ginkgo Biloba Pharma Nord jei:
yra padidėjęs jautrumas (alergija) ginkmedžio lapų ekstraktui arba bet kuriai iš išvardintų pagalbinių medžiagų.

Specialios atsargumo priemonės
Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.
Asmenys, gydomi antikoaguliantais, vartodami Ginkgo Biloba Pharma Nord turėtų pastoviai tikrintis kraujo krešėjimo funkciją.
Vaisto vartojimą reikėtų nutraukti likus 2 savaitėms iki planuojamos chirurginės intervencijos.

Ar galima Ginkgo Biloba Pharma Nord vartoti valgant ir geriant?
Vaistą rekomenduojama vartoti po valgio.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Klinikinių duomenų apie ginkmedžių lapų ekstrakto vartojimą nėštumo metu nėra.
Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė.
Nėščioms moterims skiriama atsargiai.

Nežinoma ar veikliosios ginkmedžių lapų ekstrakto medžiagos patenka į motinos pieną.

Kitų vaistų vartojimas
Ginkgo Biloba Pharma Nord gali sustiprinti antikoaguliantų (varfarino ir NVNU (nesteroidinių vaistų nuo uždegimo) poveikį


3. KAIP VARTOTI GINKGO BILOBA PHARMA NORD ?

Dozė
Suaugusieji
Gerti po1-2 plėvele dengtas tabletes per dieną arba kaip nurodė gydytojas.

Vaikai
Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.

Pamiršus pavartoti Ginkgo Biloba Pharma Nord
Jeigu užmiršote laiku pavartoti Ginkgo Biloba Pharma Nord, tęskite gydymą įprasta tvarka. Nevartokite dvigubos dozės vietoj praleistosios.


4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Ginkgo Biloba Pharma Nord kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį. Įdiegus Ginkgo Biloba Pharma Nord į rinką pranešta apie labai retus skrandžio veiklos sutrikimus, galvos skausmus bei alergines odos reakcijas.

Jei pasitaikė šalutinių reiškinių, kurių nėra šiame sąraše, pasakykite apie tai savo gydytojui ar vaistininkui.


5. GINKGO BILOBA PHARMA NORD LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Nevartoti Ginkgo Biloba Pharma Nord, jeigu jo tinkamumo laikas (nurodytas ant pakuotės) pasibaigė.


6. KITA INFORMACIJA.

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

Pharma Nord SIA atstovybė
Subačiaus g. 23/2-6,
LT-11013, Vilnius
Tel. +370 521 222 90.


Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-10-14

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7