Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

GINKOR GELL 40G

Vaistai > Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai > Kapiliarus stiprinantys vaistai
  Gamintojas:
BEAUFOUR-IPSEN LAB.

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Ginkorgel gelis
Standartizuotas ginkmedžio lapų ekstraktas (EGb 761) / trokserutinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Ginkorgel galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Ginkorgel ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Ginkorgel
3. Kaip vartoti Ginkorgel
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Ginkorgel
6. Kita informacija1. KAS YRA GINKORGEL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Šį vaistą rekomenduojama vartoti esant funkciniams lėtinio venų nepakankamumo sukeltiems simptomams bei venų uždegiminėms komplikacijoms (pvz.: uždegiminis hipodermatitas).
.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT GINKORGEL

Ginkorgel vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) standartizuotam ginkmedžio lapų ekstraktui (EGb 761), trokserutinui, arba bet kuriai pagalbinei Ginkorgel medžiagai;

Specialių atsargumo priemonių reikia
Šio vaisto negalima tepti ant gleivinių, egzemos pakenktos odos arba atvirų žaizdų. Geliu pateptą odą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Ginkorgel vartojimas su maistu ir gėrimais
Nenurodoma

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Poveikis gebėjimui vairuoti automobilį, valdyti mechanizmus nepastebėtas.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Ginkorgel medžiagas
Metilo parahidroksibenzoatas ir propilo parahidroksibenzoatas gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti uždelstos.3. KAIP VARTOTI GINKORGEL

Ginkorgel visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Vartoti transdermaliai.
Vaistas tepamas ant odos 2-4 kartus per dieną, lengvai įtrinant.
Kiekvieną kartą tepdami naudokite nedidelį Ginkorgel gelio kiekį (maždaug lazdyno riešuto dydžio vaisto kiekio pakanka blauzdos dydžio odos plotui patepti).
Esant apatinių galūnių venų nepakankamumui, reikalingi pakartotiniai gydymo kursai.

Pavartojus per didelę Ginkorgel dozę
Nenurodoma.

Pamiršus pavartoti Ginkorgel
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Ginkorgel
Nenurodoma.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Nežinomas.
Ginkorgel, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI GINKORGEL

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Ginkorgel vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

Ginkorgel sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra standartizuotas ginkmedžio lapų ekstraktas (EGb 761) ir trokserutinas. 1 g gelio yra 1,4 mg standartizuoto ginkmedžio lapų ekstrakto (Egb 761), kuriame yra 24% ginkmedžio glikozidų ir 6% ginkolidų-bilobalidų ir 30 mg trokserutino.
- Pagalbinės medžiagos yra metilo parahidroksibenzoatas, propilo parahidroksibenzoatas, natrio edetatas, karboksipolimetilenas, izopropilo alkoholis, išgrynintas vanduo.

Ginkorgel išvaizda ir kiekis pakuotėje

Kartono dėžutėje yra 40 g gelio tūbelė.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
BEAUFOUR IPSEN PHARMA, 24 rue Erlanger, 75016 Paris, Prancūzija

Gamintojas
BEAUFOUR IPSEN Industrie, Rue Ethe Virton, 28100 Dreux, Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

BEAUFOUR IPSEN PHARMA
Betygalos 2
LT-47183 Kaunas
Tel. +370 37 337854, faksas +370 37 363650Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-09-06

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ginkorgel gelis2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g gelio yra 1,4 mg standartizuoto ginkmedžio lapų ekstrakto (Egb 761), kuriame yra 24%ginkmedžio glikozidų ir 6% ginkolidų-bilobalidų, ir 30 mg trokserutino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Gelis.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Funkciniai lėtinio venų nepakankamumo sukelti simptomai bei venų uždegiminės komplikacijos (uždegiminis hipodermatitas).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vartoti transdermaliai.
Vaistas tepamas ant odos 2-4 kartus per dieną, lengvai įtrinant.
Kiekvieną kartą tepamas nedidelis kiekis Ginkorgel gelio (maždaug lazdyno riešuto dydžio vaisto kiekio pakanka blauzdos dydžio odos plotui patepti).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Šio vaisto negalima tepti ant gleivinių, egzemos pakenktos odos arba atvirų žaizdų. Geliu pateptą odą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikis gebėjimui vairuoti automobilį, valdyti mechanizmus nepastebėtas.

4.8. Nepageidaujamas poveikis

4.9 Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Venų tonusą gerinantys vaistai ir vazoprotektoriai,
ATC kodas – C05CA04.

Vaistas didina venų tonusą, mažina kapiliarų sienelių pralaidumą ir trapumą.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Nėra duomenų.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Metilo parahidroksibenzoatas, propilo parahidroksibenzoatas, natrio edetatas, karboksipolimetilenas, izopropilo alkoholis, išgrynintasis vanduo.

6.2 Nesuderinamumas6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.6.5 Pakuotė ir jos turinys

Kartono dėžutėjė yra 40 g gelio tūbelė (glazūruoto aliuminio).

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Specialių reikalavimų nėra.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

BEAUFOUR IPSEN PHARMA
24 rue Erlanger
75016 Paris
Prancūzija8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

98/5281/19. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

1998-01-28/ 2004-02-1010. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2007-09-06

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/


II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

BEAUFOUR IPSEN Industrie, Rue Ethe Virton, 28100 Dreux, Prancūzija

Su pakuote pateikiamame lapelyje nurodomas gamintojo, atsakingo už konkrečios serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas.B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Nereceptinis vaistinis preparatas

• SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ginkorgel gelis
Standartizuotas ginkmedžio lapų ekstraktas (EGb 761)/ trokserutinas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 g gelio yra: 1,4 mg standartizuoto ginkmedžio lapų ekstrakto (Egb 761), kuriame yra 24% ginkmedžio glikozidų ir 6% ginkolidų-bilobalidų, 30 mg trokserutino.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos:
methylis parahydroxybenzoas, propylis parahydroxybenzoas, natrii edetas carboxypolymethylenum, alcohol isopropylicus, aqua purificata.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

40 g gelio tūbelė5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Vartoti transdermaliai.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Šio vaisto negalima tepti ant gleivinių, egzemos pakenktos odos arba atvirų žaizdų. Geliu pateptą odą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

BEAUFOR IPSEN PHARMA
24 rue Erlanger
75016 Paris
Prancūzija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 98/5281/113. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Rekomenduojama vartoti esant lėtiniams venų uždegimams. Vaistas tepamas ant odos 2-4 kartus per dieną, lengvai įtrinant.16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Ginkorgel

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

TŪBELĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Ginkorgel gelis
Standartizuotas ginkmedžio lapų ekstraktas (EGb 761)/ trokserutinas
Vartoti transdermaliai.2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Vaistas tepamas ant odos 2-4 kartus per dieną, lengvai įtrinant.3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

40 g6. KITA

Rekomenduojama vartoti esant lėtiniams venų uždegimams. Šio vaisto negalima tepti ant gleivinių, egzemos pakenktos odos arba atvirų žaizdų. Geliu pateptą odą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.
BEAUFOUR IPSEN PHARMAB. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Ginkorgel gelis
Standartizuotas ginkmedžio lapų ekstraktas (EGb 761) / trokserutinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Ginkorgel galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Ginkorgel ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Ginkorgel
3. Kaip vartoti Ginkorgel
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Ginkorgel
6. Kita informacija1. KAS YRA GINKORGEL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Šį vaistą rekomenduojama vartoti esant funkciniams lėtinio venų nepakankamumo sukeltiems simptomams bei venų uždegiminėms komplikacijoms (pvz.: uždegiminis hipodermatitas).
.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT GINKORGEL

Ginkorgel vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) standartizuotam ginkmedžio lapų ekstraktui (EGb 761), trokserutinui, arba bet kuriai pagalbinei Ginkorgel medžiagai;

Specialių atsargumo priemonių reikia
Šio vaisto negalima tepti ant gleivinių, egzemos pakenktos odos arba atvirų žaizdų. Geliu pateptą odą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Ginkorgel vartojimas su maistu ir gėrimais
Nenurodoma

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Poveikis gebėjimui vairuoti automobilį, valdyti mechanizmus nepastebėtas.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Ginkorgel medžiagas
Metilo parahidroksibenzoatas ir propilo parahidroksibenzoatas gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti uždelstos.3. KAIP VARTOTI GINKORGEL

Ginkorgel visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Vartoti transdermaliai.
Vaistas tepamas ant odos 2-4 kartus per dieną, lengvai įtrinant.
Kiekvieną kartą tepdami naudokite nedidelį Ginkorgel gelio kiekį (maždaug lazdyno riešuto dydžio vaisto kiekio pakanka blauzdos dydžio odos plotui patepti).
Esant apatinių galūnių venų nepakankamumui, reikalingi pakartotiniai gydymo kursai.

Pavartojus per didelę Ginkorgel dozę
Nenurodoma.

Pamiršus pavartoti Ginkorgel
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Ginkorgel
Nenurodoma.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Nežinomas.
Ginkorgel, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI GINKORGEL

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Ginkorgel vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

Ginkorgel sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra standartizuotas ginkmedžio lapų ekstraktas (EGb 761) ir trokserutinas. 1 g gelio yra 1,4 mg standartizuoto ginkmedžio lapų ekstrakto (Egb 761), kuriame yra 24% ginkmedžio glikozidų ir 6% ginkolidų-bilobalidų ir 30 mg trokserutino.
- Pagalbinės medžiagos yra metilo parahidroksibenzoatas, propilo parahidroksibenzoatas, natrio edetatas, karboksipolimetilenas, izopropilo alkoholis, išgrynintas vanduo.

Ginkorgel išvaizda ir kiekis pakuotėje

Kartono dėžutėje yra 40 g gelio tūbelė.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
BEAUFOUR IPSEN PHARMA, 24 rue Erlanger, 75016 Paris, Prancūzija

Gamintojas
BEAUFOUR IPSEN Industrie, Rue Ethe Virton, 28100 Dreux, Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

BEAUFOUR IPSEN PHARMA
Betygalos 2
LT-47183 Kaunas
Tel. +370 37 337854, faksas +370 37 363650Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-09-06

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7