Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

GYNO-PEVARYL 150 OVUL. N3

Vaistai > Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir lytiniai hormonai > Ginekologiniai antimikrobiniai vaistai
  Gamintojas:
JANSSEN-CILAG

B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Gyno-Pevaryl 150 mg ovulės
Ekonazolo nitratas

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų bet kokių klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums. Kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.
Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra Gyno-Pevaryl ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Gyno-Pevaryl
3. Kaip vartoti Gyno-Pevaryl
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Gyno-Pevaryl
6. Kita informacija1. KAS YRA GYNO-PEVARYL IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Gyno-Pevaryl 150 mg ovulės yra priešgrybelinis preparatas, kuriuo gydomos mieliagrybių, pvz., balkšvagrybių (Candida), arba kitokių grybelių sukeltos makšties ir išorinių moters lyties organų infekcinės ligos.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT GYNO-PEVARYL

Gyno-Pevaryl vartoti draudžiama:
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Gyno-Pevaryl medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Į makštį vartojami antiinfekciniai preparatai gali sugadinti kontraceptines diafragmas ar iš latekso pagamintus prezervatyvus ir sumažinti jų veiksmingumą. Todėl Gyno-Pevaryl neturi būti vartojama jeigu kartu yra naudojamasi kontraceptinėmis diafragmomis ar iš latekso pagamintais prezervatyvais. Vietinis makšties infekcijų gydymas taip pat gali padaryti neveikliais kartu vartojamus spermicidinius kontraceptikus.

Kitų vaistų vartojimas
Praneškite savo gydytojui jeigu Jūs vartojate geriamuosius kraujo krešėjimą mažinančius vaistus (pvz., varfariną). Šių medikamentų poveikis turi būti atidžiau stebimas jei tuo pačiu metu Jūs vartojate Gyno-Pevaryl.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Nors vartojant Gyno-Pevaryl 150 mg ovules nebuvo stebėta žalingo poveikio vaisiui, vis dėlto pasitarkite su gydytoju prieš pradėdama vartoti šį vaistą nėštumo metu, nes vartojant Gyno-Pevaryl į makštį dalis ekonazolo yra absorbuojama.

Žindymas
Ar ekonazolas patenka į žindančios motinos pieną nėra žinoma. Todėl pasitarkite su gydytoju prieš pradėdama vartoti Gyno-Pevaryl žindymo metu.3. KAIP VARTOTI GYNO-PEVARYL

Gyno-Pevaryl 150 mg makšties ovulių būtina vartoti tinkamu būdu ir laiku. Reikia 3 vakarus iš eilės einant miegoti giliai į makštį įstumti po vieną ovulę. Tai geriausiai atliekama padėtyje, kai pacientė yra atsilošusi. Jeigu po to ligos simptomai vėl pasireiškia arba praėjus 7 dienoms po gydymo pasėlyje išauga ligos sukėlėjas, vaistą reikia vartoti dar vieno gydymo kurso metu..

Jūsų gydytojas gali paskirti vartoti kitą vaisto dozę. Gyno-Pevaryl visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Gyno-Pevaryl nesukelia drabužių ar odos spalvos pokyčių bei gali būti nuplautas naudojant muilą su vandeniu.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Gyno-Pevaryl, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.

Vartojant Gyno-Pevaryl 150 mg ovules buvo pranešimų apie vietinį sudirginimą, kuris pasireiškė dilgčiojimo jutimu, paraudimu ar niežėjimu. Retais atvejais buvo pranešama apie generalizuotas alergines reakcijas, tarp jų angioedemą ir dilgėlinę.

Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje nepaminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI GYNO-PEVARYL

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės po “Tinka iki” nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, vaisto vartoti negalima.6. KITA INFORMACIJA

Gyno-Pevaryl sudėtyje yra

Veiklioji medžiaga yra ekonazolo nitratas. Vienoje ovulėje j yra 150 mg ekonazolo nitrato.
Pagalbinės medžiagos yra kietieji riebalai (Wecobee M, Wecobee FS).

Kaip atrodo Gyno-Pevaryl ir jo pakuotės turinys

Gyno-Pevaryl 150 mg ovulės yra kreminiai baltos spalvos, apie 3 cm ilgio, jų vienas galas yra smailus, o kitas - įgaubtas. Pakuotėje yra 3 ovulės, supakuotos į LDPE/PVC polivinilacetato dvisluoksnę juostelę.

Registravimo liudijimo turėtojas

UAB “Johnson & Johnson”, Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, Lietuva

Gamintojas

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgija

Daugiau informacijos apie šį vaistą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

UAB “Johnson & Johnson”, Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius, Lietuva, tel.: +37052786888.Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-02-22
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Gyno-Pevaryl 150 mg ovulės2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje ovulėje yra 150 mg ekonazolo nitrato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. VAISTO FORMA

Ovulė.

Ovulės yra kreminiai baltos spalvos, apie 3 cm ilgio, jų vienas galas yra smailus, o kitas - įgaubtas.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Grybelių sukelto vulvovaginito vietinis gydymas.

Dozavimas ir vartojimo metodas

Viena 150 mg ovulė kišama giliai į makštį vakare prieš miegą. Tai geriausiai atliekama padėtyje, kai pacientė yra atsilošusi. Gydymą reikia tęsti tris vakarus iš eilės. Jeigu po to ligos simptomai vėl pasireiškia arba praėjus 7 dienoms po gydymo pasėlyje išauga ligos sukėlėjas, vaistą reikia vartoti dar vieno gydymo kurso metu.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Į makštį vartojami antiinfekciniai preparatai gali sugadinti kontraceptines diafragmas ar iš latekso pagamintus prezervatyvus ir sumažinti jų veiksmingumą. Todėl Gyno-Pevaryl neturi būti vartojama jeigu kartu yra naudojamasi kontraceptinėmis diafragmomis ar iš latekso pagamintais prezervatyvais. Vietinis makšties infekcijų gydymas taip pat gali padaryti neveikliais kartu vartojamus spermicidinius kontraceptikus.

Retais atvejais galimas išreikštas lokalus sudirginimas vartojimo vietoje ar padidėjusio organizmo jautrumo reakcija. Jeigu tai pasireiškia, medikamento vartojimą būtina nutraukti.

Pasitaikė, kad imidazolams jautrios pacientės buvo jautrios ir ekonazolo nitratui.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nors nėra atlikta išsamių tyrimų, tačiau egzistuoja teorinė galimybė, kad, dėl savo cheminės struktūros panašumo į imidazolus, ekonazolas gali konkurencingai sąveikauti su CYP3A4/2C9 fermentų metabolizuojamais junginiais. Dėl riboto vaisto sisteminio pasisavinimo vartojant į makštį (žr. 5.2 skyrių) kliniškai reikšminga sąveika yra mažai tikėtina. Peroralinius antikoaguliantus (tokius, kaip varfarinas ar acenokumarolis) vartojančias pacientes gydyti reikia atsargiai ir atliekant kraujo krešėjimą mažinančio poveikio monitoringą.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Tyrimų metu gyvūnams teratogeninio poveikio ekonazolo nitratas nesukėlė, tačiau didelės dozės darė toksinį poveikį vaisiui (žr. 5.3 skyrių). Ar šie rezultatai reikšmingi žmogui, nežinoma. Kadangi vaistas yra absorbuojamas makštyje, Gyno-Pevaryl vartojimas pirmo nėštumo trimestro metu yra leidžiamas tik, kai gydytojas nusprendžia, kad tai yra būtina pacientės gerovei. Antro ir trečio nėštumo trimestro metu Gyno-Pevaryl vartoti galima tik, jei galima gydymo nauda yra didesnė už su vaisto vartojimu susijusią galimą riziką vaisiui.

Žindymas
Tyrimuose su žiurkėmis pavartojus geriamųjų ekonazolo nitrato preparatų buvo rasta, kad ekonazolas ir / ar jo metabolitai išsiskyrė su patelių pienu ir buvo aptikti žindančių jauniklių organizme. Ar į makštį vartojamas ekonazolo nitratas išsiskiria su žindyvės pienu nežinoma.
Žindyves gydyti Gyno-Pevaryl reikia atsargiai.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Gyno-Pevaryl 150 mg ovulės gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

Nepageidaujamas poveikis

Klinikiniuose tyrimuose dažniausiai buvo pranešama apie nepageidaujamas reakcijas vaisto vartojimo vietoje, tokias, kaip deginimo ir dilginimo jutimai, niežėjimas ir eritema.

Remiantis duomenimis po vaisto registravimo taip pat buvo pranešama apie sekančias nepageidaujamas reakcijas.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai; bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Labai reti (<1/10 000): lokalizuotos vartojimo vietos (gleivinės ir odos) reakcijos, tokios, kaip eritema, išbėrimas, deginimo jutimas ir niežėjimas. Pavieniai pranešimai apie vietines alergines reakcijas. Pavieniai pranešimai apie generalizuotas alergines reakcijas, tarp jų angioedemą ir dilgėlinę.

4.9 Perdozavimas

Nėra buvę pranešimų apie perdozavimą vartojant ekonazolo nitrato preparatus.
Atsitiktinai ovulių nurijus, gali atsirasti pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Esant būtinybei gydyti reikia šalinant simptomus.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – ginekologiniai antiinfekciniai ir antiseptiniai vaistai, ATC kodas – G01AF05

Atliktuose tyrimuose in vitro ekonazolas pasižymėjo plataus spektro priešgrybeliniu poveikiu prieš dermatofitus (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans, Microsporum canis, Microsporum audouini, Microsporum gypseum), mieliagrybius (Candida albicans, Pityrosporum orbiculare) ir tam tikras Gram teigiamų bakterijų rūšis.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Makštyje ir per odą ekonazolo nitrato rezorbuojama mažai. Didžiausia ekonazolo ir / ar jo metabolitų koncentracija kraujo plazmoje ar serume buvo rasta praėjus 1 – 2 dienoms nuo vaisto pavartojimo ir sudarė 20 – 40 ng/ml po makšties kremo pavartojimo, 15 ng/ml – kai buvo pavartota 50 mg ovulė, 65 ng/ml – kai buvo pavartota 150 mg ovulė, < 1 ng/ml - kada 2% kremas odai buvo teptas ant nepažeistos odos ir 20 ng/ml – kai 2% kremas odai buvo teptas ant pažeistos odos. Vienu ar kitu būdu vaisto pavartojus buvo rasta, kad yra absorbuojama iki 5% – 7% vaisto dozės tais atvejais, kada yra vartojamas makšties kremas; iki 5% dozės, kai yra vartojamos 50 mg ir 150 mg ovulės; 0.1% dozės, kada 2% kremas odai yra tepamas ant nepažeistos odos ir 3.7% dozės, kada 2% kremas odai tepamas ant pažeistos odos .
Daugiau kaip 98 proc. į sisteminę kraujotaką patekusio ekonazolo ir / ar jo metabolitų prisijungia prie kraujo plazmos baltymų. Organizme medikamentas metabolizuojamas vykstant jo oksidacijai, deamininimui ir / ar O-dealkilinimui. Metabolitai iš organizmo išsiskiria su šlapimu ir išmatomis.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ekonazolas buvo tiriamas eilėje išsamių ikiklinikinio saugumo tyrimų. Ūminio toksinio poveikio tyrimų rezultatai parodė plačias vaisto saugumo ribas. Lėtinio ir sublėtinio toksinio poveikio tyrimuose vartojant dideles vaisto dozes (50 mg/kg kūno svorio dienai) buvo nustatyta, kad toksinis poveikis daugiausia pasireiškia kepenyse, tačiau toksinio poveikio požymiai būna minimalūs ir pilnai išnyksta.
Atliekant toksinio poveikio dauginimosi funkcijai tyrimus paaiškėjo, kad ekonazolas neveikia vaisingumo ir nepasižymi teratogeninėmis savybėmis. Mažas neonatalinis išgyvenamumas ir toksinis poveikis vaisiui buvo susijęs tik su toksiniu poveikiu patelei. Atvejų, kada pasireiškia ryškus vietinis toksinis poveikis, fototoksinis poveikis, vietinis odos sudirginimas, makšties sudirginimas ar įjautrinimas, nestebėta. Tik vartojant kremą odai buvo stebimas nedidelis akies sudirginimas. Taikant įvairias bandymų sistemas genotoksinio poveikio galimumui ištirti gauti rezultatai visai nerodė arba rodė ribotą (struktūriniai chromosomų nukrypimai) genotoksinį poveikį. Remiantis bendro šių duomenų įvertinimo rezultatais ir nurodytu vaisto vartojimo metodu, kurio metu yra maža ekonazolo sisteminio pasisavinimo galimybė, galima teigti, kad klinikai tokio poveikio reikšmė yra maža.
Kancerogeninio poveikio tyrimai su ekonazolu nebuvo atlikti dėl trumpo vartojimo kurso gydantis šiuo vaistu, taip pat nesant duomenų apie galimą genotoksinį poveikį, kurio pasėkoje galėtų susiformuoti ar progresuoti jau esantis navikas.

Užbaigiant galima teigti, kad ikiklinikinių tyrimų metu poveikis pasireiškė tiktai tokiu atveju, kai gyvūnų organizme ekspozicija buvo daug didesnė už maksimalią žmogaus organizme, todėl klinikai tokio poveikio reikšmė yra maža.6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kietieji riebalai Wecobee M
Kietieji riebalai Wecobee FS

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

5 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.Pakuotė ir jos turinys

Dėžutė, kurioje yra 3 makšties ovulės, supakuotos į LDPE/PVC polivinilacetato dvisluoksnę juostelę.

6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Šis produktas nesukelia drabužių ar odos spalvos pokyčių bei gali būti nuplautas naudojant muilą su vandeniu.7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

UAB “Johnson & Johnson”, Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, Lietuva.8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT/1/94/0657/0029. PIRMOJO REGISTRAVIMO/PERREGISTRAVIMO DATA

2007-02-2210. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2007-02-22

II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJOS IŠLEIDIMĄ

B. REGISTRACIJOS SĄLYGOSA. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BelgijaB. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJUI

Receptinis vaistinis preparatas.

KITOS SĄLYGOS

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Gyno-Pevaryl 150 mg ovulės
Econazoli nitras2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje ovulėje yra 150 mg ekonazolo nitrato.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: kietieji riebalai (Wecobee M, Wecobee FS).4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

3 ovulės5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į makštį. Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UAB “Johnson & Johnson”, Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, Lietuva12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT/1/94/0657/00213. SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Gyno-Pevaryl 150 mgKITA INFORMACIJA

Pag. data

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

DVISLUOKSNĖ JUOSTELĖ
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMASGyno-Pevaryl 150 mg ovulės
Econazoli nitras2. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMASJohnson & Johnson3. TINKAMUMO LAIKASEXP4. SERIJOS NUMERISLOT5. KITAMFD


B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Gyno-Pevaryl 150 mg ovulės
Ekonazolo nitratas

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų bet kokių klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums. Kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.
Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra Gyno-Pevaryl ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Gyno-Pevaryl
3. Kaip vartoti Gyno-Pevaryl
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Gyno-Pevaryl
6. Kita informacija1. KAS YRA GYNO-PEVARYL IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Gyno-Pevaryl 150 mg ovulės yra priešgrybelinis preparatas, kuriuo gydomos mieliagrybių, pvz., balkšvagrybių (Candida), arba kitokių grybelių sukeltos makšties ir išorinių moters lyties organų infekcinės ligos.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT GYNO-PEVARYL

Gyno-Pevaryl vartoti draudžiama:
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Gyno-Pevaryl medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Į makštį vartojami antiinfekciniai preparatai gali sugadinti kontraceptines diafragmas ar iš latekso pagamintus prezervatyvus ir sumažinti jų veiksmingumą. Todėl Gyno-Pevaryl neturi būti vartojama jeigu kartu yra naudojamasi kontraceptinėmis diafragmomis ar iš latekso pagamintais prezervatyvais. Vietinis makšties infekcijų gydymas taip pat gali padaryti neveikliais kartu vartojamus spermicidinius kontraceptikus.

Kitų vaistų vartojimas
Praneškite savo gydytojui jeigu Jūs vartojate geriamuosius kraujo krešėjimą mažinančius vaistus (pvz., varfariną). Šių medikamentų poveikis turi būti atidžiau stebimas jei tuo pačiu metu Jūs vartojate Gyno-Pevaryl.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Nors vartojant Gyno-Pevaryl 150 mg ovules nebuvo stebėta žalingo poveikio vaisiui, vis dėlto pasitarkite su gydytoju prieš pradėdama vartoti šį vaistą nėštumo metu, nes vartojant Gyno-Pevaryl į makštį dalis ekonazolo yra absorbuojama.

Žindymas
Ar ekonazolas patenka į žindančios motinos pieną nėra žinoma. Todėl pasitarkite su gydytoju prieš pradėdama vartoti Gyno-Pevaryl žindymo metu.3. KAIP VARTOTI GYNO-PEVARYL

Gyno-Pevaryl 150 mg makšties ovulių būtina vartoti tinkamu būdu ir laiku. Reikia 3 vakarus iš eilės einant miegoti giliai į makštį įstumti po vieną ovulę. Tai geriausiai atliekama padėtyje, kai pacientė yra atsilošusi. Jeigu po to ligos simptomai vėl pasireiškia arba praėjus 7 dienoms po gydymo pasėlyje išauga ligos sukėlėjas, vaistą reikia vartoti dar vieno gydymo kurso metu..

Jūsų gydytojas gali paskirti vartoti kitą vaisto dozę. Gyno-Pevaryl visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Gyno-Pevaryl nesukelia drabužių ar odos spalvos pokyčių bei gali būti nuplautas naudojant muilą su vandeniu.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Gyno-Pevaryl, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.

Vartojant Gyno-Pevaryl 150 mg ovules buvo pranešimų apie vietinį sudirginimą, kuris pasireiškė dilgčiojimo jutimu, paraudimu ar niežėjimu. Retais atvejais buvo pranešama apie generalizuotas alergines reakcijas, tarp jų angioedemą ir dilgėlinę.

Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje nepaminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI GYNO-PEVARYL

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės po “Tinka iki” nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, vaisto vartoti negalima.6. KITA INFORMACIJA

Gyno-Pevaryl sudėtyje yra

Veiklioji medžiaga yra ekonazolo nitratas. Vienoje ovulėje j yra 150 mg ekonazolo nitrato.
Pagalbinės medžiagos yra kietieji riebalai (Wecobee M, Wecobee FS).

Kaip atrodo Gyno-Pevaryl ir jo pakuotės turinys

Gyno-Pevaryl 150 mg ovulės yra kreminiai baltos spalvos, apie 3 cm ilgio, jų vienas galas yra smailus, o kitas - įgaubtas. Pakuotėje yra 3 ovulės, supakuotos į LDPE/PVC polivinilacetato dvisluoksnę juostelę.

Registravimo liudijimo turėtojas

UAB “Johnson & Johnson”, Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, Lietuva

Gamintojas

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgija

Daugiau informacijos apie šį vaistą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

UAB “Johnson & Johnson”, Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius, Lietuva, tel.: +37052786888.Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-02-22

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7