Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

HELIXOR A, SE IV INJ. TIRP. AMP. KOMBINUOTA PAKUOTĖ

Vaistai
  Gamintojas:
HELIXOR HEILMITTEL

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR A 0,01 mg/ml injekcinis tirpalas
HELIXOR A 0,1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 5 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 10 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 20 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 30 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 50 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 100 mg/2ml, injekcinis tirpalas

Europinių kėnių amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 0,01mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 0,1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 5 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 20mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
2 ml tirpalo yra 100 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.

8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 0,01 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 0,1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 5 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 10 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 20 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 30 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 50 mg/ml
8 ampulės po 2 ml HELIXOR A 100 mg/2ml

50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 1 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 5 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 10 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 20 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 30 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 50 mg/ml
50 ampulių po 2 ml HELIXOR A 100 mg/2ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0056/001
LT/1/04/0056/002
LT/1/04/0056/003
LT/1/04/0056/004
LT/1/04/0056/005
LT/1/04/0056/006
LT/1/04/0056/007
LT/1/04/0056/008
LT/1/04/0056/009
LT/1/04/0056/010
LT/1/04/0056/011
LT/1/04/0056/012
LT/1/04/0056/013
LT/1/04/0056/014
LT/1/04/0056/015
LT/1/04/0056/01613. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR A SE I injekcinis tirpalas
Europinių kėnių amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg ar 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje I yra:
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 1 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 5 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( A 10 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima. 8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0056/01713. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.: 14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR A SE II injekcinis tirpalas
Europinių kėnių amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 10 mg, 20 mg ar 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje II yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 10 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 20 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 30 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0056/01813. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

2007-04-20INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR A SE III injekcinis tirpalas
Europinių kėnių amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg, 10 mg ar 20 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje III yra:
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( A 1 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 5 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 10 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( A 20 mg/ml


5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0056/01913. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR A SE IV injekcinis tirpalas
Europinių kėnių amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 20 mg, 30 mg, ar 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje IV yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 20 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 30 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 50 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0056/02013. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

2007-04-20

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

HELIXOR A 0,01 mg;
HELIXOR A 0,1 mg;
HELIXOR A 1 mg;
HELIXOR A 5 mg;
HELIXOR A 10 mg;
HELIXOR A 20 mg;
HELIXOR A 30 mg;
HELIXOR A 50 mg;
HELIXOR A 100 mg;2. VARTOJIMO METODAS

s.c..3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP: 4. SERIJOS NUMERIS

Lot:5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 ml
2 ml (100 mg)
2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR M 0,01 mg/ml injekcinis tirpalas
HELIXOR M 0,1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 5 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 10 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 20 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 30 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 50 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 100 mg/2ml, injekcinis tirpalas

Obelų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 0,01mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 0,1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 5 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 20mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
2 ml tirpalo yra 100 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 0,01 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 0,1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 5 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 10 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 20 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 30 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 50 mg/ml
8 ampulės po 2 ml HELIXOR M 100 mg/2ml

50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 1 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 5 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 10 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 20 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 30 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 50 mg/ml
50 ampulių po 2 ml HELIXOR M 100 mg/2ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0057/001
LT/1/04/0057/002
LT/1/04/0057/003
LT/1/04/0057/004
LT/1/04/0057/005
LT/1/04/0057/006
LT/1/04/0057/007
LT/1/04/0057/008
LT/1/04/0057/009
LT/1/04/0057/010
LT/1/04/0057/011
LT/1/04/0057/012
LT/1/04/0057/013
LT/1/04/0057/014
LT/1/04/0057/015
LT/1/04/0057/01613. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

2007-04-20

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR M SE I injekcinis tirpalas
Obelų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg, ar 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje I yra:
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 1 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 5 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( M 10 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0057/01713. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20


INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR M SE II injekcinis tirpalas
Obelų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 10 mg, 20 mg ar 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje II yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 10 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 20 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 30 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0057/01813. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR M SE III injekcinis tirpalas
Obelų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg, 10 mg ar 20 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje III yra:
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( M 1 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 5 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 10 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( M 20 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0057/01913. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR M SE IV injekcinis tirpalas
Obelų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 20 mg, 30 mg, ar 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje IV yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 20 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 30 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 50 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0057/02013. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20
MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

HELIXOR M 0,01 mg;
HELIXOR M 0,1 mg;
HELIXOR M 1 mg;
HELIXOR M 5 mg;
HELIXOR M 10 mg;
HELIXOR M 20 mg;
HELIXOR M 30 mg;
HELIXOR M 50 mg;
HELIXOR M 100 mg;2. VARTOJIMO METODAS

s.c..3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP: 4. SERIJOS NUMERIS

Lot:5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 ml
2 ml (100 mg)2007-04-20

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR P 0,01 mg/ml injekcinis tirpalas
HELIXOR P 0,1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 5 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 10 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 20 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 30 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 50 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 100 mg/2ml, injekcinis tirpalas

Pušų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 0,01mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 0,1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 5 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 20mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
2 ml tirpalo yra 100 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 0,01 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 0,1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 5 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 10 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 20 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 30 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 50 mg/ml
8 ampulės po 2 ml HELIXOR P 100 mg/2ml

50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 1 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 5 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 10 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 20 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 30 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 50 mg/ml
50 ampulių po 2 ml HELIXOR P 100 mg/2ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0058/001
LT/1/04/0058/002
LT/1/04/0058/003
LT/1/04/0058/004
LT/1/04/0058/005
LT/1/04/0058/006
LT/1/04/0058/007
LT/1/04/0058/008
LT/1/04/0058/009
LT/1/04/0058/010
LT/1/04/0058/011
LT/1/04/0058/012
LT/1/04/0058/013
LT/1/04/0058/014
LT/1/04/0058/015
LT/1/04/0058/01613. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR P SE I injekcinis tirpalas
Pušų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg ar 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje I yra:
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 1 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 5 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( P 10 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0058/01713. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR P SE II injekcinis tirpalas
Pušų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 10 mg, 20 mg ar 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje II yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 10 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 20 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 30 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0058/01813. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA
2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR P SE III injekcinis tirpalas
Pušų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg, 10 mg ar 20 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje III yra:
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( P 1 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 5 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 10 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( P 20 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0058/01913. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR P SE IV injekcinis tirpalas
Pušų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 20 mg, 30 mg ar 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje IV yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 20 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 30 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 50 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0058/02013. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

HELIXOR P 0,01 mg;
HELIXOR P 0,1 mg;
HELIXOR P 1 mg;
HELIXOR P 5 mg;
HELIXOR P 10 mg;
HELIXOR P 20 mg;
HELIXOR P 30 mg;
HELIXOR P 50 mg;
HELIXOR P 100 mg;2. VARTOJIMO METODAS

s.c..3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP: 4. SERIJOS NUMERIS

Lot:5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 ml
2 ml (100 mg)

2007-04-20
B.INFORMACINIS LAPELISINFORMACINIS LAPELIS

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

Lapelio turinys
1. Kas yra HELIXOR ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant HELIXOR
3. Kaip vartoti HELIXOR
4. Galimas šalutinis poveikis
5. HELIXOR laikymo sąlygos
6. Kita informacijaHELIXOR A 0,01 mg, 0,1 mg, 1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 50 mg, 100 mg injekcinis tirpalas
europinių kėnių amalų žolių ekstraktas

HELIXOR M 0,01 mg, 0,1 mg, 1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 50 mg, 100 mg injekcinis tirpalas
obelų amalų žolių ekstraktas

HELIXOR P 0,01 mg, 0,1 mg, 1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 50 mg, 100 mg injekcinis tirpalas
pušų amalų žolių ekstraktasVeikliosios medžiagos.
1 ml (1 ampulėje) yra 0,01 – 50 mg atitinkamo medžio rūšies šviežių amalų (1:20) vandeninės ištraukos. Ekstrahentas: išgrynintas vanduo.
2 ml (1 ampulėje) yra 100 mg atitinkamo medžio rūšies šviežių amalų (1:20) vandeninės ištraukos. Ekstrahentas: išgrynintas vanduo.
Pagalbinės medžiagos. Natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.

Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
HELIXOR Heilmittel GmbH & Co.KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld Vokietija1. KAS YRA HELIXOR IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Papildoma gydymo priemonė sergant piktybinėmis ligomis, gyvenimo kokybei ir galimam ligos eigos pagerėjimui.

Pakuotė
Gaminamos trys HELIXOR rūšys, gaunamos iš skirtingų medžių rūšių amalų:
HELIXOR A: europinių kėnių amalai (Viscum album spp. abietis)
HELIXOR M: obelų amalai (Viscum album spp. mali)
HELIXOR P: pušų amalai (viscum album spp. pini).

Kombinuotos pakuotės (SE)
po 7 ampules didėjančia koncentracija
Pakuotės (OP)
po 8 ampules tos pačios koncentracijos
Didžiosios pakuotės (GP) po 50 ampulių tos pačios koncent-racijos

SE I
SE II
SE III
SE IV
OP 0,01 mg1 mg
10 mg
1 mg
20 mg
OP 0,1 mg1 mg
10 mg
5 mg
20 mg
OP 1 mg
GP 1 mg

1 mg
20 mg
5 mg
30 mg
OP 5 mg
GP 5 mg

5 mg
20 mg
10 mg
30 mg
OP 10 mg
GP 10 mg

5 mg
30 mg
10 mg
50 mg
OP 20 mg
GP 20 mg

5 mg
30 mg
10 mg
50 mg
OP 30 mg
GP 30 mg

10 mg
30 mg
20 mg
50 mg
OP 50 mg
GP 50 mgOP 100 mg
GP 100 mg
Farmacinė terapinė grupė
Amalų žolių ekstraktas (ATC kodas: L01CP01)KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT HELIXOR

HELIXOR vartoti draudžiama:
jei padidėjęs jautrumas (alergija) amalų preparatams. Galima vartoti tik tuomet, jei sumažinamas jautrumas šiam vaistui. Taip pat negalima vartoti, jei yra ūminiai uždegiminiai procesai, karščiavimas.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
jei kartu vartojami kiti imuninę sistemą veikiantys vaistai (pvz., čiobrialiaukės ekstraktai), rekomenduojama dozuoti atsargiai ir tikrinti imuninės sistemos būklę.
Informuokite savo gydytoją ar vaistininką, jei:
sergate kitomis ligomis,
esate alergiškas,
vartojate kitus vaistus (ir nereceptinius)!

Nėštumo ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Jei vaistas vartojamas pagal paskirtį, iš sukauptos patirties nėra žinomi rizikos faktoriai vaikui. Tačiau sistemingi moksliniai tyrimai nebuvo atlikti. Todėl nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaisto geriau nevartokite arba pasikonsultuokite su gydytoju ar vaistininku.3. KAIP VARTOTI HELIXOR

HELIXOR visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Dozavimas ir vartojimas
2 – 3 kartus per savaitę, kai kuriais atvejais kasdien, po 1 ampulę suleisti po oda (injekcija po oda), keičiant poodinės injekcijos vietą (pvz., pilve, žaste arba šlaunies priekinėje ar išorinėje pusėje ).
Neleiskite vaisto į uždegimo paliestas odos vietas (pvz., uždegiminė reakcija ankstesnių injekcijų vietoje, venų uždegimai), venkite sričių, kurias veikia spindulinė terapija.

HELIXOR negalima leisti viename švirkšte su kitais vaistais.

Dozavimas. Paprastai gydymas pradedamas įžanginiu kursu, kurio pradinė dozė yra 1 mg ir etapais ji didinama iki palaikomosios terapijos dozės (žr. gydymo schemą toliau).
Dozės nedidiname, jeigu injekcijos vietoje prasideda uždegiminė reakcija (paraudimas, patinimas, poodinių audinių sukietėjimas), prasideda karščiavimas ar pasireiškia požymiai, panašūs į gripo simptomus: liguista savijauta, šalčio krėtimas, galvos ar sąnarių skausmai.

Jautrių pacientų, pavyzdžiui, sergančių alergija, ar pacientų, kuriems jau 1 mg dozė injekcijos vietoje sukelia uždegiminę reakciją, karščiavimą arba silpnumą, įžanginė terapija, kurią sudaro 8 injekcijos, pradedama nuo 0,01 mg. Jei organizmas gerai toleruoja vaistą, toliau skiriama 8 injekcijos po 0,1 mg. Jei pacientas gerai toleruoja ir šią dozę, ją galima toliau didinti iki 1 mg arba kombinuotos pakuotės SE I. Jei didinant dozę vėl prasideda padidinto jautrumo reakcija, dozė vėl sumažinama iki to dydžio, kurią organizmas gerai toleravo.

Pacientams, sergantiems skydliaukės hiperfunkcija ar autoimuninėmis ligomis, dozę didinti rekomenduojama labai lėtai.

Atliekant spindulinę ar chemoterapiją organizmo reakcija gali keistis, todėl būtina sumažinti dozę.
Dozė ir injekcijų dažnumas parenkami pagal tolimesnę schemą, kurią galima individualiai keisti pritaikant prie paciento organizmo reakcijos:
Terapijos schema
SE = Kombinuota pakuotė; OP = Pakuotė (pakuočių turinys nurodytas anksčiau)Įžanginė terapija
Palaikomoji terapija

Kai augliai visiškai pašalinti: injekcija po oda 2-3 x per savaitę
1 SE I ( 1 SE II ( SE IV ( 14 dienų pertrauka
2 x SE IV vienas po kito ( 14 dienų pertrauka ( pakartoti

Jei augliai nevisiškai pašalinti ar turi metastazių, esant chroniškai mielozinei ir ūmiai leukemijai: injekcija po oda 3 x per savaitę ar net kasdien
1 SE I ( 1 SE II ( 1 SE IV ( 1 SE IV + 1 OP 50 mg*
be pertraukos
1.+ 2 inj.: 100 mg
3. + 4 inj.: 150 mg
5. - 7 inj.: 200 mg**

Esant piktybinei limfomai, chroniškai limfatinei leukemijai ir plazmocitomai: injekcija po oda kasdien
1 OP 1 mg(1 OP 5 mg (1 OP 10 mg ( 1 SE II ( 1 SE IV ( 1 SE IV + 50 mg*
150 mg kasdien**Svarbu: jei pastebima neigiama organizmo reakcija, dozės nedidinti (žr. Dozavimas)
* t.y. su kiekviena ampule SE IV įtraukiama papildomai 1 ampulė po 50 mg (gauname 70/70/80/80/100/100/100 mg).
** jei dozę reikia dar didinti, tai atliekama kas 14 dienų pakopomis didinant po 50 mg iki maksimalios 400 mg vienkartinės dozės.

Kaip ilgai galima vartoti HELIXOR
Vartojimo trukmė praktiškai neribojama. Ją nustato gydytojas pagal recidyvų riziką, individualią ligonio savijautą ir ligos eigą. Kursas gali trukti keletą metų, tačiau paprastai daromos vis ilgesnės pertraukos.

Pavartojus per didelę HELIXOR dozę
Per didelė dozė gali sukelti uždegiminę reakciją injekcijos vietoje, tai aprašyta prie "Šalutinio poveikio". Tokiu atveju padės drėgni, vėsūs kompresai arba uždegimą mažinantys tepalų kompresai. Kitą injekciją galima leisti tik tuomet, kai visiškai išnyks uždegiminės reakcijos požymiai, tačiau dozė turi būti žymiai sumažinta.

Pamiršus pavartoti HELIXOR
Kaip galima greičiau susileiskite tą pačią dozę. Jei daroma ilgesnė nei 4 savaičių pertrauka, atsargumo dėlei pirmoji dozė turi būti sumažinta per pusę.

Ar gali HELIXOR vartoti vaikai
Vaikai paprastai jautriau reaguoja į HELIXOR preparatus, todėl įžanginį kursą geriau patariama pradėti ne su Kombinuota pakuote (SE), o su Pakuote (OP), o pradedant nuo 1 mg. Tik tuomet, jei organizmas gerai toleruoja dozę, galima ją didinti eilės tvarka pagal koncentraciją (5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg). Leidžiant pirmąsias 4 ampules rekomenduojama suleisti ne visą dozę. Nurodymus ir rekomendacijas jums pateiks gydytojas.

Vaikams iki 10 metų amžiaus maksimali dozė sudaro 50 mg, vyresniems – 100 mg.GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Kaip ir kiti vaistai HELIXOR gali sukelti šalutinį poveikį.
Poveikis odai ir gleivinei
Pavieniais atvejais galima didesnė vietinė, daugiau nei 5 cm skersmens, uždegiminė reakcija injekcijos vietoje, ypač pirmosiomis gydymo savaitėmis; viso kūno niežėjimas, vietinė ar išplitusi dilgėlinė, odos išbėrimas.

Reti atvejai: gumbiniai sukietėjimai poodiniame sluoksnyje injekcijos vietoje, pūslelės, į šienligę panašūs nusiskundimai, odos ir gleivinės patinimas veido srityje (Kvinkės edema).

Labai reti (pavieniai) atvejai: Multiforminė eksudacinė eritema (Erythema exsudativum multiforme).

Kvėpavimo takų sistema
Reti atvejai: gali pasitaikyti dusulys, bronchų spazmai.

Bendro pobūdžio negalavimai
Reti atvejai: gali pakilti temperatūra, atsirasti nuovargis, šalčio krėtimas, bendra liguista savijauta, galvos ir sąnarių skausmas, limfmazgių padidėjimas.

Labai reti (pavieniai) atvejai: drebulys, galvos svaigimas, anafilaksinis šokas (kraujo apytakos sutrikimas, sukeltas alerginės reakcijos).

Uždegiminė reakcija injekcijos vietoje, jei ji apima mažesnį nei 5 cm skersmens plotą, lengvas kūno temperatūros padidėjimas yra nepavojingi ir rodo, kad dozė veikia. Tačiau pasireiškus tokiai reakcijai, dozės didinti negalima.

Jei uždegiminė reakcija injekcijos vietoje apima didesnį nei 5 cm skersmens plotą, pasireiškia karščiavimas, nuovargis, šalčio krėtimas, bendras silpnumas, kitą injekciją galima leisti tik tuomet, kai simptomai praeina, žymiai sumažinus dozę.

Jei pasireiškia alerginė reakcija (viso kūno niežėjimas, dilgėlinė, odos išbėrimas, veido patinimas, dusulys, šokas), reikia nutraukti vaisto vartojimą ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Jei pastebėjote šalutinį poveikį, kuris čia nėra aprašytas, informuokite gydytoją ar vaistininką.
HELIXOR LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Ant ampulės ar dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.
Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

Lietuvos ir Vokietijos UAB “Kauno medicinos centras”
Šiaurės pr. 8a
LT49155 Kaunas
Tel. + 370 650 18111
Informacinis lapelis patvirtintas 2005 07 11
III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR A 0,01 mg/ml injekcinis tirpalas
HELIXOR A 0,1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 5 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 10 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 20 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 30 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 50 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR A 100 mg/2ml, injekcinis tirpalas

Europinių kėnių amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 0,01mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 0,1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 5 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 20mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
1 ml tirpalo yra 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).
2 ml tirpalo yra 100 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.

8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 0,01 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 0,1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 5 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 10 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 20 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 30 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR A 50 mg/ml
8 ampulės po 2 ml HELIXOR A 100 mg/2ml

50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 1 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 5 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 10 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 20 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 30 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR A 50 mg/ml
50 ampulių po 2 ml HELIXOR A 100 mg/2ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0056/001
LT/1/04/0056/002
LT/1/04/0056/003
LT/1/04/0056/004
LT/1/04/0056/005
LT/1/04/0056/006
LT/1/04/0056/007
LT/1/04/0056/008
LT/1/04/0056/009
LT/1/04/0056/010
LT/1/04/0056/011
LT/1/04/0056/012
LT/1/04/0056/013
LT/1/04/0056/014
LT/1/04/0056/015
LT/1/04/0056/01613. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR A SE I injekcinis tirpalas
Europinių kėnių amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg ar 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje I yra:
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 1 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 5 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( A 10 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima. 8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0056/01713. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.: 14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR A SE II injekcinis tirpalas
Europinių kėnių amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 10 mg, 20 mg ar 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje II yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 10 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 20 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 30 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0056/01813. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

2007-04-20INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR A SE III injekcinis tirpalas
Europinių kėnių amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg, 10 mg ar 20 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje III yra:
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( A 1 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 5 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 10 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( A 20 mg/ml


5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0056/01913. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR A SE IV injekcinis tirpalas
Europinių kėnių amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 20 mg, 30 mg, ar 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių europinių kėnių amalų (Viscum album ssp. abietis).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje IV yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 20 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 30 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( A 50 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0056/02013. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

2007-04-20

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

HELIXOR A 0,01 mg;
HELIXOR A 0,1 mg;
HELIXOR A 1 mg;
HELIXOR A 5 mg;
HELIXOR A 10 mg;
HELIXOR A 20 mg;
HELIXOR A 30 mg;
HELIXOR A 50 mg;
HELIXOR A 100 mg;2. VARTOJIMO METODAS

s.c..3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP: 4. SERIJOS NUMERIS

Lot:5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 ml
2 ml (100 mg)
2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR M 0,01 mg/ml injekcinis tirpalas
HELIXOR M 0,1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 5 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 10 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 20 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 30 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 50 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR M 100 mg/2ml, injekcinis tirpalas

Obelų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 0,01mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 0,1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 5 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 20mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
1 ml tirpalo yra 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).
2 ml tirpalo yra 100 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 0,01 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 0,1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 5 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 10 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 20 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 30 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR M 50 mg/ml
8 ampulės po 2 ml HELIXOR M 100 mg/2ml

50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 1 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 5 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 10 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 20 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 30 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR M 50 mg/ml
50 ampulių po 2 ml HELIXOR M 100 mg/2ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0057/001
LT/1/04/0057/002
LT/1/04/0057/003
LT/1/04/0057/004
LT/1/04/0057/005
LT/1/04/0057/006
LT/1/04/0057/007
LT/1/04/0057/008
LT/1/04/0057/009
LT/1/04/0057/010
LT/1/04/0057/011
LT/1/04/0057/012
LT/1/04/0057/013
LT/1/04/0057/014
LT/1/04/0057/015
LT/1/04/0057/01613. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

2007-04-20

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR M SE I injekcinis tirpalas
Obelų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg, ar 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje I yra:
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 1 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 5 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( M 10 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0057/01713. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20


INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR M SE II injekcinis tirpalas
Obelų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 10 mg, 20 mg ar 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje II yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 10 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 20 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 30 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0057/01813. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR M SE III injekcinis tirpalas
Obelų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg, 10 mg ar 20 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje III yra:
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( M 1 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 5 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 10 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( M 20 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0057/01913. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR M SE IV injekcinis tirpalas
Obelų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 20 mg, 30 mg, ar 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių obelų amalų (Viscum album ssp. mali).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje IV yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 20 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 30 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( M 50 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0057/02013. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20
MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

HELIXOR M 0,01 mg;
HELIXOR M 0,1 mg;
HELIXOR M 1 mg;
HELIXOR M 5 mg;
HELIXOR M 10 mg;
HELIXOR M 20 mg;
HELIXOR M 30 mg;
HELIXOR M 50 mg;
HELIXOR M 100 mg;2. VARTOJIMO METODAS

s.c..3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP: 4. SERIJOS NUMERIS

Lot:5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 ml
2 ml (100 mg)2007-04-20

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR P 0,01 mg/ml injekcinis tirpalas
HELIXOR P 0,1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 1 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 5 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 10 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 20 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 30 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 50 mg/ml, injekcinis tirpalas
HELIXOR P 100 mg/2ml, injekcinis tirpalas

Pušų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 0,01mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 0,1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 1 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 5 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 20mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
1 ml tirpalo yra 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).
2 ml tirpalo yra 100 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 0,01 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 0,1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 1 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 5 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 10 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 20 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 30 mg/ml
8 ampulės po 1 ml HELIXOR P 50 mg/ml
8 ampulės po 2 ml HELIXOR P 100 mg/2ml

50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 1 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 5 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 10 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 20 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 30 mg/ml
50 ampulių po 1 ml HELIXOR P 50 mg/ml
50 ampulių po 2 ml HELIXOR P 100 mg/2ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0058/001
LT/1/04/0058/002
LT/1/04/0058/003
LT/1/04/0058/004
LT/1/04/0058/005
LT/1/04/0058/006
LT/1/04/0058/007
LT/1/04/0058/008
LT/1/04/0058/009
LT/1/04/0058/010
LT/1/04/0058/011
LT/1/04/0058/012
LT/1/04/0058/013
LT/1/04/0058/014
LT/1/04/0058/015
LT/1/04/0058/01613. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR P SE I injekcinis tirpalas
Pušų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg ar 10 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje I yra:
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 1 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 5 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( P 10 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0058/01713. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR P SE II injekcinis tirpalas
Pušų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 10 mg, 20 mg ar 30 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje II yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 10 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 20 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 30 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0058/01813. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA
2007-04-20
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR P SE III injekcinis tirpalas
Pušų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 1 mg, 5 mg, 10 mg ar 20 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje III yra:
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( P 1 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 5 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 10 mg/ml
1 ampulė po 1 ml HELIXOR( P 20 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0058/01913. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HELIXOR P SE IV injekcinis tirpalas
Pušų amalų ekstraktas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 20 mg, 30 mg ar 50 mg vandeninės ištraukos iš šviežių pušų amalų (Viscum album ssp. pini).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.
Kombinuotoje pakuotėje IV yra:
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 20 mg/ml
2 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 30 mg/ml
3 ampulės po 1 ml HELIXOR( P 50 mg/ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti po oda.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje!7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

HELIXOR Heilmittel GmbH & Co. KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld
Vokietija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/04/0058/02013. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
Kodo Nr.:14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA2007-04-20MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

HELIXOR P 0,01 mg;
HELIXOR P 0,1 mg;
HELIXOR P 1 mg;
HELIXOR P 5 mg;
HELIXOR P 10 mg;
HELIXOR P 20 mg;
HELIXOR P 30 mg;
HELIXOR P 50 mg;
HELIXOR P 100 mg;2. VARTOJIMO METODAS

s.c..3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP: 4. SERIJOS NUMERIS

Lot:5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 ml
2 ml (100 mg)

2007-04-20
B.INFORMACINIS LAPELISINFORMACINIS LAPELIS

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

Lapelio turinys
1. Kas yra HELIXOR ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant HELIXOR
3. Kaip vartoti HELIXOR
4. Galimas šalutinis poveikis
5. HELIXOR laikymo sąlygos
6. Kita informacijaHELIXOR A 0,01 mg, 0,1 mg, 1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 50 mg, 100 mg injekcinis tirpalas
europinių kėnių amalų žolių ekstraktas

HELIXOR M 0,01 mg, 0,1 mg, 1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 50 mg, 100 mg injekcinis tirpalas
obelų amalų žolių ekstraktas

HELIXOR P 0,01 mg, 0,1 mg, 1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 50 mg, 100 mg injekcinis tirpalas
pušų amalų žolių ekstraktasVeikliosios medžiagos.
1 ml (1 ampulėje) yra 0,01 – 50 mg atitinkamo medžio rūšies šviežių amalų (1:20) vandeninės ištraukos. Ekstrahentas: išgrynintas vanduo.
2 ml (1 ampulėje) yra 100 mg atitinkamo medžio rūšies šviežių amalų (1:20) vandeninės ištraukos. Ekstrahentas: išgrynintas vanduo.
Pagalbinės medžiagos. Natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.

Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
HELIXOR Heilmittel GmbH & Co.KG
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld Vokietija1. KAS YRA HELIXOR IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Papildoma gydymo priemonė sergant piktybinėmis ligomis, gyvenimo kokybei ir galimam ligos eigos pagerėjimui.

Pakuotė
Gaminamos trys HELIXOR rūšys, gaunamos iš skirtingų medžių rūšių amalų:
HELIXOR A: europinių kėnių amalai (Viscum album spp. abietis)
HELIXOR M: obelų amalai (Viscum album spp. mali)
HELIXOR P: pušų amalai (viscum album spp. pini).

Kombinuotos pakuotės (SE)
po 7 ampules didėjančia koncentracija
Pakuotės (OP)
po 8 ampules tos pačios koncentracijos
Didžiosios pakuotės (GP) po 50 ampulių tos pačios koncent-racijos

SE I
SE II
SE III
SE IV
OP 0,01 mg1 mg
10 mg
1 mg
20 mg
OP 0,1 mg1 mg
10 mg
5 mg
20 mg
OP 1 mg
GP 1 mg

1 mg
20 mg
5 mg
30 mg
OP 5 mg
GP 5 mg

5 mg
20 mg
10 mg
30 mg
OP 10 mg
GP 10 mg

5 mg
30 mg
10 mg
50 mg
OP 20 mg
GP 20 mg

5 mg
30 mg
10 mg
50 mg
OP 30 mg
GP 30 mg

10 mg
30 mg
20 mg
50 mg
OP 50 mg
GP 50 mgOP 100 mg
GP 100 mg
Farmacinė terapinė grupė
Amalų žolių ekstraktas (ATC kodas: L01CP01)KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT HELIXOR

HELIXOR vartoti draudžiama:
jei padidėjęs jautrumas (alergija) amalų preparatams. Galima vartoti tik tuomet, jei sumažinamas jautrumas šiam vaistui. Taip pat negalima vartoti, jei yra ūminiai uždegiminiai procesai, karščiavimas.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
jei kartu vartojami kiti imuninę sistemą veikiantys vaistai (pvz., čiobrialiaukės ekstraktai), rekomenduojama dozuoti atsargiai ir tikrinti imuninės sistemos būklę.
Informuokite savo gydytoją ar vaistininką, jei:
sergate kitomis ligomis,
esate alergiškas,
vartojate kitus vaistus (ir nereceptinius)!

Nėštumo ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Jei vaistas vartojamas pagal paskirtį, iš sukauptos patirties nėra žinomi rizikos faktoriai vaikui. Tačiau sistemingi moksliniai tyrimai nebuvo atlikti. Todėl nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaisto geriau nevartokite arba pasikonsultuokite su gydytoju ar vaistininku.3. KAIP VARTOTI HELIXOR

HELIXOR visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Dozavimas ir vartojimas
2 – 3 kartus per savaitę, kai kuriais atvejais kasdien, po 1 ampulę suleisti po oda (injekcija po oda), keičiant poodinės injekcijos vietą (pvz., pilve, žaste arba šlaunies priekinėje ar išorinėje pusėje ).
Neleiskite vaisto į uždegimo paliestas odos vietas (pvz., uždegiminė reakcija ankstesnių injekcijų vietoje, venų uždegimai), venkite sričių, kurias veikia spindulinė terapija.

HELIXOR negalima leisti viename švirkšte su kitais vaistais.

Dozavimas. Paprastai gydymas pradedamas įžanginiu kursu, kurio pradinė dozė yra 1 mg ir etapais ji didinama iki palaikomosios terapijos dozės (žr. gydymo schemą toliau).
Dozės nedidiname, jeigu injekcijos vietoje prasideda uždegiminė reakcija (paraudimas, patinimas, poodinių audinių sukietėjimas), prasideda karščiavimas ar pasireiškia požymiai, panašūs į gripo simptomus: liguista savijauta, šalčio krėtimas, galvos ar sąnarių skausmai.

Jautrių pacientų, pavyzdžiui, sergančių alergija, ar pacientų, kuriems jau 1 mg dozė injekcijos vietoje sukelia uždegiminę reakciją, karščiavimą arba silpnumą, įžanginė terapija, kurią sudaro 8 injekcijos, pradedama nuo 0,01 mg. Jei organizmas gerai toleruoja vaistą, toliau skiriama 8 injekcijos po 0,1 mg. Jei pacientas gerai toleruoja ir šią dozę, ją galima toliau didinti iki 1 mg arba kombinuotos pakuotės SE I. Jei didinant dozę vėl prasideda padidinto jautrumo reakcija, dozė vėl sumažinama iki to dydžio, kurią organizmas gerai toleravo.

Pacientams, sergantiems skydliaukės hiperfunkcija ar autoimuninėmis ligomis, dozę didinti rekomenduojama labai lėtai.

Atliekant spindulinę ar chemoterapiją organizmo reakcija gali keistis, todėl būtina sumažinti dozę.
Dozė ir injekcijų dažnumas parenkami pagal tolimesnę schemą, kurią galima individualiai keisti pritaikant prie paciento organizmo reakcijos:
Terapijos schema
SE = Kombinuota pakuotė; OP = Pakuotė (pakuočių turinys nurodytas anksčiau)Įžanginė terapija
Palaikomoji terapija

Kai augliai visiškai pašalinti: injekcija po oda 2-3 x per savaitę
1 SE I ( 1 SE II ( SE IV ( 14 dienų pertrauka
2 x SE IV vienas po kito ( 14 dienų pertrauka ( pakartoti

Jei augliai nevisiškai pašalinti ar turi metastazių, esant chroniškai mielozinei ir ūmiai leukemijai: injekcija po oda 3 x per savaitę ar net kasdien
1 SE I ( 1 SE II ( 1 SE IV ( 1 SE IV + 1 OP 50 mg*
be pertraukos
1.+ 2 inj.: 100 mg
3. + 4 inj.: 150 mg
5. - 7 inj.: 200 mg**

Esant piktybinei limfomai, chroniškai limfatinei leukemijai ir plazmocitomai: injekcija po oda kasdien
1 OP 1 mg(1 OP 5 mg (1 OP 10 mg ( 1 SE II ( 1 SE IV ( 1 SE IV + 50 mg*
150 mg kasdien**Svarbu: jei pastebima neigiama organizmo reakcija, dozės nedidinti (žr. Dozavimas)
* t.y. su kiekviena ampule SE IV įtraukiama papildomai 1 ampulė po 50 mg (gauname 70/70/80/80/100/100/100 mg).
** jei dozę reikia dar didinti, tai atliekama kas 14 dienų pakopomis didinant po 50 mg iki maksimalios 400 mg vienkartinės dozės.

Kaip ilgai galima vartoti HELIXOR
Vartojimo trukmė praktiškai neribojama. Ją nustato gydytojas pagal recidyvų riziką, individualią ligonio savijautą ir ligos eigą. Kursas gali trukti keletą metų, tačiau paprastai daromos vis ilgesnės pertraukos.

Pavartojus per didelę HELIXOR dozę
Per didelė dozė gali sukelti uždegiminę reakciją injekcijos vietoje, tai aprašyta prie "Šalutinio poveikio". Tokiu atveju padės drėgni, vėsūs kompresai arba uždegimą mažinantys tepalų kompresai. Kitą injekciją galima leisti tik tuomet, kai visiškai išnyks uždegiminės reakcijos požymiai, tačiau dozė turi būti žymiai sumažinta.

Pamiršus pavartoti HELIXOR
Kaip galima greičiau susileiskite tą pačią dozę. Jei daroma ilgesnė nei 4 savaičių pertrauka, atsargumo dėlei pirmoji dozė turi būti sumažinta per pusę.

Ar gali HELIXOR vartoti vaikai
Vaikai paprastai jautriau reaguoja į HELIXOR preparatus, todėl įžanginį kursą geriau patariama pradėti ne su Kombinuota pakuote (SE), o su Pakuote (OP), o pradedant nuo 1 mg. Tik tuomet, jei organizmas gerai toleruoja dozę, galima ją didinti eilės tvarka pagal koncentraciją (5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg). Leidžiant pirmąsias 4 ampules rekomenduojama suleisti ne visą dozę. Nurodymus ir rekomendacijas jums pateiks gydytojas.

Vaikams iki 10 metų amžiaus maksimali dozė sudaro 50 mg, vyresniems – 100 mg.GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Kaip ir kiti vaistai HELIXOR gali sukelti šalutinį poveikį.
Poveikis odai ir gleivinei
Pavieniais atvejais galima didesnė vietinė, daugiau nei 5 cm skersmens, uždegiminė reakcija injekcijos vietoje, ypač pirmosiomis gydymo savaitėmis; viso kūno niežėjimas, vietinė ar išplitusi dilgėlinė, odos išbėrimas.

Reti atvejai: gumbiniai sukietėjimai poodiniame sluoksnyje injekcijos vietoje, pūslelės, į šienligę panašūs nusiskundimai, odos ir gleivinės patinimas veido srityje (Kvinkės edema).

Labai reti (pavieniai) atvejai: Multiforminė eksudacinė eritema (Erythema exsudativum multiforme).

Kvėpavimo takų sistema
Reti atvejai: gali pasitaikyti dusulys, bronchų spazmai.

Bendro pobūdžio negalavimai
Reti atvejai: gali pakilti temperatūra, atsirasti nuovargis, šalčio krėtimas, bendra liguista savijauta, galvos ir sąnarių skausmas, limfmazgių padidėjimas.

Labai reti (pavieniai) atvejai: drebulys, galvos svaigimas, anafilaksinis šokas (kraujo apytakos sutrikimas, sukeltas alerginės reakcijos).

Uždegiminė reakcija injekcijos vietoje, jei ji apima mažesnį nei 5 cm skersmens plotą, lengvas kūno temperatūros padidėjimas yra nepavojingi ir rodo, kad dozė veikia. Tačiau pasireiškus tokiai reakcijai, dozės didinti negalima.

Jei uždegiminė reakcija injekcijos vietoje apima didesnį nei 5 cm skersmens plotą, pasireiškia karščiavimas, nuovargis, šalčio krėtimas, bendras silpnumas, kitą injekciją galima leisti tik tuomet, kai simptomai praeina, žymiai sumažinus dozę.

Jei pasireiškia alerginė reakcija (viso kūno niežėjimas, dilgėlinė, odos išbėrimas, veido patinimas, dusulys, šokas), reikia nutraukti vaisto vartojimą ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Jei pastebėjote šalutinį poveikį, kuris čia nėra aprašytas, informuokite gydytoją ar vaistininką.
HELIXOR LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Ant ampulės ar dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.
Atidarius ampulę, vaisto likučių vėliau vartoti negalima.KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

Lietuvos ir Vokietijos UAB “Kauno medicinos centras”
Šiaurės pr. 8a
LT49155 Kaunas
Tel. + 370 650 18111
Informacinis lapelis patvirtintas 2005 07 11

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7