Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

HIRUDOID GEL 40G

Vaistai > Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai > Vaistai išsiplėtusių kojų venų gydymui
  Gamintojas:
STADA ARZNEIMITTEL

 B. PAKUOTĖS LAPELIS
 

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
 
Hirudoid 3 mg/g gelis
Mukopolisacharido polisulfatas
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Hirudoid gelį galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
-          Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-          Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
-          Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
-          Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
 
Lapelio turinys
1.      Kas yra Hirudoid gelis ir kam jis vartojamas
2.      Kas žinotina prieš vartojant Hirudoid
3.      Kaip vartoti Hirudoid gelį
4.      Galimas šalutinis poveikis
5.      Kaip laikyti Hirudoid gelį
6.      Kita informacija
 
 
 
Preparatu galima lokaliai gydyti:
-          bukos traumos sukeltą pažeidimą, dėl kurio kartais atsiranda net kraujosruvų;
-          paviršinių venų uždegimą, jeigu negalima vartoti suspaudimo metodo.
 
 
 
Hirudoid gelio vartoti negalima:
-          jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) chondroitinpolisulfatui (mukopolisacharidpolisulfato rūgšties esteriui) arba bet kuriai pagalbinei Hirudoid gelio medžiagai.
 
Specialių atsargumo priemonių reikia:
-          kai yra pažeista oda. Hirudoid gelio galima tepti tik ant nepažeistos odos.
-           
-          Būtina saugoti, kad jo nepatektų į akis ar ant gleivinės.
-          Hirudoid geliu, kaip ir kitokiu geliu, kurio sudėtyje yra alkoholio, pateptos vietos tvarstyti negalima.
-           
Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Duomenų, kad ant nėščios moters ar žindyvės odos lokaliai vartojamas chondroitinpolisulfatas (mukopolisacharidpolisulfato rūgšties esteris) sukelia žalingą poveikį, nėra.
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
 
Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Hirudoid medžiagas
-          Hirudoid geliu, kaip ir kitokiu geliu, kurio sudėtyje yra alkoholio, pateptos vietos tvarstyti negalima.
 
 
Jei gydytojas nerekomendavo kitokio Hirudoid gelio dozavimo, jo reikia vartoti taip , kaip nurodyta toliau. Būtina tiksliai laikytis vartojimo nurodymų, priešingu atveju Hirudoid gelis gali sukelti nepageidaujamą poveikį.
 
Medikamento reikia tepti 2-3 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gydomo paviršiaus plotą, dažniausiai pakanka 3-5 cm gelio juostelės. Hirudoid gelio reikia tolygiai užtepti ant pažeistos vietos ir švelniais judesiais išlyginti.
 
Hirudoido gelis tinka fizioterapijai, pvz., jontoforezės metu (prieš jontoforezę gelio reikia tepti po katodu).
 
Hirudoido gelį reikia tepti tol, kol išnyks negalavimai. Paprastai bukos traumos sukeltas pažeidimas geliu gydomas ne ilgiau kaip 10 dienų, paviršinių venų uždegimas – ne ilgiau kaip 2 savaites.
 
Vaisto galima vartoti ir ilgiau, tačiau jei Hirudoid gelio vartojama reguliariai, o negalavimai per 14 dienų nesumažėja arba nutraukus vartojimą vėl atsinaujina, reikia kreiptis į gydytoją.
 
Pamiršus pavartoti Hirudoid gelio
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.
 
Nustojus vartoti Hirudoid gelio
Specialių priemonių nereikia.
 
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 
 
Hirudoid , kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
 
Pavieniais atvejais Hirudoid gelio vartojančiam pacientui galima padidėjusio jautrumo reakcija (pvz., odos paraudimas), kuri, nutraukus vaisto vartojimą, dažniausiai greitai išnyksta. Jei atsiranda minėtas nepageidaujamas poveikis, reikia nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją.
 
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
 
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
 
Specialios laikymo sąlygos nereikalingos.
 
Ant tūbelės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Hirudoid gelio vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
 
Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.
 
 
 
Hirudoid gelio sudėtis
-           
-          Veiklioji medžiaga yra mukopolisacharido polisulfatas. 1 g gelio yra 3 mg mukopolisacharido polisulfato (stambiųjų raguočių trachėjos chondrointinpolisulfato) (atitinka 250 TV*).
-          *- nustatyti remiantis daliniu aktyvinto tromboplastino laiku.
-           
-          Pagalbinės medžiagos yra 2-propanolis, poliakrilo rūgštis, propilenglikolis, kvapiosios medžiagos, natrio hidroksidas, išgrynintas vanduo.
 
Hirudoid gelio išvaizda ir kiekis pakuotėje
 
Pakuotė: Tūbelė, kurioje yra 40 g arba 100 g gelio.
 
Į rinką gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.
 
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
 
Rinkodaros teisės turėtojas
 
UAB „STADA-Nizhpharm-Baltija“
Goštauto 40A
LT-01112 Vilnius
Lietuva
Tel. +37052603926
ofisas@stada.lt
 
Gamintojai
 
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstrasse 48
81379 Munchen
Vokietija
 
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Vokietija
 
Mobilat Productions GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Vokietija
 
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-08-23
 
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
 
 

 
 
II PRIEDAS
 
RINKODAROS SĄLYGOS
 
A.      GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ
 
B.      RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS
 
 
A.      GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ
 
Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)
 
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstrasse 48
81379 Munchen
Vokietija
 
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Vokietija
 
Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Vokietija
 
Su pakuote pateikiamame lapelyje nurodomas gamintojo, atsakingo už konkrečios serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas.
 
 
 
Nereceptinis vaistinis preparatas
 
 
Nebūtini.
 
2010-08-23
 
 
III PRIEDAS
 
 
 

 
 
A. ŽENKLINIMAS
 
 

 
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS
 
KARTONO DĖŽUTĖ
 
 
1.      VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
Hirudoid 3 mg/g gelis
Mucopolysaccharidi polysulfas
 
 
2.      VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)
 
1 g gelio yra 3 mg mukopolisacharido polisulfato (stambiųjų raguočių trachėjos chondrointinpolisulfato) (atitinka 250 TV)).
 
 
3.      PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
 
Pagalbinės medžiagos: Alcohol isopropylicus, Carbomera, Propylenglycollum, Natrii hydroxidum, Aroma, Aqua purificata.
 
 
4.      FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
 
Gelis
 
40 g gelio
100 g gelio
 
 
5.      VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)
 
Vatoti ant odos.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
 
 
6.      SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
 
 
7.      KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)
 
 
8.      TINKAMUMO LAIKAS
 
Tinka iki {mm MMMM}
 
 
9.      SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS
 
Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.
 
 
10.    SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)
 
 
11.    RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS
 
UAB „STADA-Nizhpharm-Baltija“
Goštauto 40A,
LT-01112 Vilnius,
Lietuva
 
 
12.    RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS
 
LT R 96/3266/4
 
 
13.    SERIJOS NUMERIS
 
Serija {numeris}
 
 
14.    PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA
 
Nereceptinis vaistinis preparatas.
 
 
15.    VARTOJIMO INSTRUKCIJA
 
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Hirudoid gelio reikia tepti ant pažeisto paviršiaus 2 - 3 kartus per dieną. Prireikus jo galima vartoti dar dažniau. Atsižvelgiant į gydomo paviršiaus plotą, dažniausiai pakanka 3 – 5 cm gelio juostelės.
 
 
16.    INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU
 
Hirudoid 3 mg/g
 2010-12-07
 
MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ
 
ALIUMINIO TŪBELĖ
 
 
1.      VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)
 
Hirudoid 3 mg/g gelis
Mucopolysaccharidi polysulfas
Vartoti ant odos.
 
 
2.      VARTOJIMO METODAS
 
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
 
 
3.      TINKAMUMO LAIKAS
 
Tinka iki {mm MMMM}
 
 
4.      SERIJOS NUMERIS
 
Serija{numeris}
 
 
5.      KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)
 
40 g
100 g
 
 
6.      KITA
 
UAB „STADA-Nizhpharm-Baltija“ 
2010-12-07

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7