Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

IMEX 30MG/G UNG. 20G

Vaistai
  Gamintojas:
MERZ & CO

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Imex 30 mg/g tepalas

Tetraciklino hidrochloridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Imex ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Imex
3. Kaip vartoti Imex
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Imex
6. Kita informacija


1. KAS YRA IMEX IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Imex yra vietinio poveikio antibiotikas.

Imex vartojamas visoms aknės (spuogų) formoms, ypač uždegiminėms, gydyti.


2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT IMEX

Imex vartoti negalima:
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) tetraciklino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei Imex medžiagai.

Kitų vaistų vartojimas
Iki šiol tokios sąveikos nepastebėta.
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Nors įrodymų, kad preparatas vaisiui sukelia žalingą poveikį, nėra, tačiau jo vartoti nėštumo laikotarpiu galima tik specialiu gydytojo nurodymu.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Vartojant Imex vairuoti ir valdyti mechanizmus galima.


3. KAIP VARTOTI IMEX

Dozavimas
Imex visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Jei gydytojas nenurodė kitaip, paprastai 1-3 kartus per parą ant pažeistos odos reikia užtepti tepalo ir švelniai įtrinti.
Vartojimo būdas
Imex vartojamas ant odos. Juo tepama oda.

Jeigu manote, kad Imex poveikis yra per stiprus arba per silpnas, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.


4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Imex, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Reti: pastebėta, kad retais atvejais atsiranda niežulys ir deginimo pojūtis bei odos paraudimas. Pavartojus Imex retai pasireiškia odos sausumas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.


5. KAIP LAIKYTI IMEX

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Ant tūbelės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Imex vartoti negalima.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atsukus tūbelę, Imex tinkamumo laikas - 6 mėnesiai.

6. KITA INFORMACIJA

Imex sudėtis
- Veiklioji medžiaga yra tetraciklino hidrochloridas.
1 g tepalo yra 30 mg tetraciklino hidrochlorido.
- Pagalbinės medžiagos yra baltasis vazelinas, vidutinio ilgio grandinės trigliceridai, dažiklis E 171 bei E 172.

Imex išvaizda ir kiekis pakuotėje
Imex yra odos atspalvio tepalas. Jis tiekiamas pakuotėmis, kuriose yra 5 g arba 20 g tepalo.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.


Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
Merz Pharmaceuticals GmbH,
Eckenheimer Landstr, 100, 60318
Frankfurt, Vokietija

Gamintojas
Merz Pharma GmbH ir Co. KgaA
Eckenheimer Landstr, 100, 60318
Frankfurt, Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

H.Abbe Pharma
M.Marcinkevičiaus 19-1
LT-08433 Vilnius
Tel. +370 2711710Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2006-12-28 
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imex 30 mg/g tepalas


2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Veiklioji medžiaga yra tetraciklino hidrochloridas.
Viename tepalo grame yra 30 mg tetraciklino hidrochlorido.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.


3. FARMACINĖ FORMA

Tepalas.
Tepalas yra odos atspalvio.


4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Imex tepalu gydomi visų rūšių paprastieji spuogai, ypač apimti uždegimo.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vartoti ant odos.
Vaisto reikia vartoti 1-3 kartus per dieną. Ant pažeistos odos reikia užtepti ploną jo sluoksnį ir švelniai įtrinti.

4.3 Kontraindikacijos

Imex draudžiama vartoti, jei:
- yra padidėjęs jautrumas tetraciklinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Duomenų nepateikiama.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Iki šiol tokios sąveikos nepastebėta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nors įrodymų, kad preparatas sukelia embriotoksinį poveikį, nėra, tačiau jo vartoti nėštumo laikotarpiu galima tik specialiu gydytojo nurodymu.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Imex gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.4.8 Nepageidaujamas poveikis

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Reti: pastebėta, kad retais atvejais atsiranda niežulys ir deginimo pojūtis bei odos paraudimas. Pavartojus Imex retai pasireiškia odos sausumas.

4.9 Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.


5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antibiotikai ir chemoterapiniai vaistai odos ligoms gydyti, ATC kodas – D06AA04.

Kadangi preparatas sukelia bakteriostazinį poveikį, todėl jo vartojant ilgai mažėja propionibakterių kiekis. Nepriklausomai nuo mikroorganizmų kiekio imeksas slopina jų baltymų sintezę, todėl mažėja propionibakterių egzofermentų: lipazių, kurioms veikiant atsiranda laisvųjų riebalų rūgščių, hialuronidazės, kuri didina komedonų folikulinio epitelio pralaidumą, ir proteazių, kurios daro įtaką keratiną gaminančių ląstelių struktūrai ir funkcijai, gamyba. Be to, hemotaksinių propionibakterių medžiagų, kurios sukelia granulocitų ir limfocitų skverbimąsi į folikulus, atsiranda mažiau.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Tepalo sudėtyje esantis tetraciklinas per odą rezorbuotis neturėtų.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Imex sisteminio poveikio nesukelia, kadangi paprastai per odą jis nesirezorbuoja.
Buvo tiriamas gyvūnų jautrumas preparato poveikiui. Bandymai su jūrų kiaulytėmis parodė, kad jokia odos dirginimo reakcija nepasireiškia.
Tiriant žmones nustatyta, kad patepus tam tikrą odos plotą ir jį uždengus bei preparato vartojant kartotinai jokia alerginė reakcija neprasideda.
Imex vartojant lokaliai, sisteminis poveikis atsirasti neturėtų.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Baltasis vazelinas
Vidutinio ilgio grandinės trigliceridai
Dažiklis E 171 bei E 172.

6.2 Nesuderinamumas

Tokių tyrimo duomenų nepateikiama.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai.
Atsukus tūbelę, Imex tinkamumo laikas - 6 mėnesiai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Pasibaigus tinkamumo laikui, preparato vartoti negalima.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Tūbelė, kurioje yra 5 g arba 20 g tepalo.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.


7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100
60318 Frankfurtas
Vokietija


8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

97/4583/5


9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

1997 05 08/2002 05 08


10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2006-12-28II PRIEDAS

A. BIOLOGINĖS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS IR GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS


A. BIOLOGINĖS (-IŲ) VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) GAMINTOJAS (-AI) IR GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ


Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Merz Pharma GmbH ir Co. KgaA
Eckenheimer Landstr, 100, 60318
Frankfurt, Vokietija


B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Receptinis vaistinis preparatas.

• SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.

• KITOS SĄLYGOS


III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS
A. ŽENKLINIMAS


INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imex 30 mg/g tepalas
Tetracyclini hydrochloridum


2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 g tepalo yra 30 mg tetraciklino hidrochlorido.


3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Vaselinum album, Triglycerida saturata media, Titanii dioxidum (E171), Ferri dioxidum (E172).


4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Tepalas.
5 g
20 g


5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti ant odos.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.


6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.


7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atidarius tūbelę, tinkamumo laikas - 6 mėnesiai.


8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki


9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)


11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100
60318 Frankfurt
Vokietija


12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 97/4583/5


13. SERIJOS NUMERIS

Serija


14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas


15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA


16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Imex 30 mg/g


2006-12-22

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

TŪBELĖ


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Imex 30 mg/g tepalas
Tetracyclini hydrochloridum


2. VARTOJIMO METODAS

Vartoti ant odos.


3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki


4. SERIJOS NUMERIS

Serija


5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 g
20 g


6. KITA
2006-12-22B. PAKUOTĖS LAPELIS


PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Imex 30 mg/g tepalas

Tetraciklino hidrochloridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Imex ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Imex
3. Kaip vartoti Imex
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Imex
6. Kita informacija


1. KAS YRA IMEX IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Imex yra vietinio poveikio antibiotikas.

Imex vartojamas visoms aknės (spuogų) formoms, ypač uždegiminėms, gydyti.


2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT IMEX

Imex vartoti negalima:
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) tetraciklino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei Imex medžiagai.

Kitų vaistų vartojimas
Iki šiol tokios sąveikos nepastebėta.
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Nors įrodymų, kad preparatas vaisiui sukelia žalingą poveikį, nėra, tačiau jo vartoti nėštumo laikotarpiu galima tik specialiu gydytojo nurodymu.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Vartojant Imex vairuoti ir valdyti mechanizmus galima.


3. KAIP VARTOTI IMEX

Dozavimas
Imex visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Jei gydytojas nenurodė kitaip, paprastai 1-3 kartus per parą ant pažeistos odos reikia užtepti tepalo ir švelniai įtrinti.
Vartojimo būdas
Imex vartojamas ant odos. Juo tepama oda.

Jeigu manote, kad Imex poveikis yra per stiprus arba per silpnas, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.


4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Imex, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Reti: pastebėta, kad retais atvejais atsiranda niežulys ir deginimo pojūtis bei odos paraudimas. Pavartojus Imex retai pasireiškia odos sausumas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.


5. KAIP LAIKYTI IMEX

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Ant tūbelės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Imex vartoti negalima.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atsukus tūbelę, Imex tinkamumo laikas - 6 mėnesiai.

6. KITA INFORMACIJA

Imex sudėtis
- Veiklioji medžiaga yra tetraciklino hidrochloridas.
1 g tepalo yra 30 mg tetraciklino hidrochlorido.
- Pagalbinės medžiagos yra baltasis vazelinas, vidutinio ilgio grandinės trigliceridai, dažiklis E 171 bei E 172.

Imex išvaizda ir kiekis pakuotėje
Imex yra odos atspalvio tepalas. Jis tiekiamas pakuotėmis, kuriose yra 5 g arba 20 g tepalo.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.


Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
Merz Pharmaceuticals GmbH,
Eckenheimer Landstr, 100, 60318
Frankfurt, Vokietija

Gamintojas
Merz Pharma GmbH ir Co. KgaA
Eckenheimer Landstr, 100, 60318
Frankfurt, Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

H.Abbe Pharma
M.Marcinkevičiaus 19-1
LT-08433 Vilnius
Tel. +370 2711710Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2006-12-28


 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7