Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

IMURAN 50MG TAB. N100

Vaistai
  Gamintojas:
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Imuran 50 mg dengtos tabletės
Azatioprinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Imuran ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Imuran
3. Kaip vartoti Imuran
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Imuran
6. Kita informacija1. KAS YRA IMURAN IR KAM JIS VARTOJAMAS

Farmakologija
Azatioprinas yra 6-merkaptopurino (6-MP) imidazolo darinys. Organizme jis greitai suskyla į 6-MP ir metilnitroimidazolą. 6-MP lengvai prasiskverbia pro ląstelių membranas ir ląstelėse virsta keletu purino tio-grupės analogų, tarp jų ir pagrindiniu aktyviu nukleotidu tioinozino rūgštimi. Virtimo greitis nevienodas. Nukleotidai neprasiskverbia pro ląstelių membranas ir todėl necirkuliuoja organizmo skysčiuose. Nepaisant to, ar buvo pavartotas pats 6-MP, ar jis atsirado organizme iš azatioprino, 6-MP šalinamas daugiausia neaktyvaus oksiduoto metabolito tiošlapimo rūgšties pavidalu. Šią oksidaciją atlieka ksantinoksidazė, fermentas, kurio poveikį slopina alopurinolis. Metilnitroimidazolo aktyvumas aiškiai nenustatytas. Vis dėlto kai kuriose sistemose jis, atrodo, keičia ne 6-MP, bet azatioprino aktyvumą. Azatioprino ar 6-MP koncentracijos plazmoje matavimai šių junginių efektyvumo ar toksiškumo prognozei naudos neduoda.

Veikimo būdas
Tikslų veikimo būdą dar reikia nustatyti, bet kelios prielaidos jau yra.
Atsiranda 6-MP, kuris veikia kaip purinų antimetabolitas.
Alkilinimu blokuojama SH grupių funkcija.
Blokuojama daugelis nukleorūgščių biosintezės kelių, todėl trukdoma ląstelių, kurios lemia ir stiprina imuninę reakciją, proliferacija.
Pažeidžiama deoksiribonukleorūgštis, nes į ją įsijungia purinų tio-grupės analogai.
Dėl šių priežasčių gydomasis Imuran poveikis pasireiškia tiktai po kelių savaičių ar mėnesių.

Imuran gerai absorbuojamas iš viršutinės virškinimo trakto dalies.
35S azatioprino tyrimai su pelėmis parodė, kad nė viename audinyje nėra neįprastai didelės jo koncentracijos, o smegenyse 35S buvo labai mažai.
Azatioprino ir 6-merkaptopurino koncentracija plazmoje gerai nekoreliuoja su Imuran gydomuoju ar toksiniu poveikiu.

Indikacijos
Imuran vartojamas kaip imunodepresantas antimetabolitas. Dažniausiai preparato vartojama kartu su kitokiais vaistais (paprastai kortikosteroidais) ar procedūromis, keičiančiomis imuninę reakciją, kartais vien jo. Dėl gydomojo Imuran poveikio, pastebimo tik po kelių savaičių ar mėnesių, kortikosteroidų galima vartoti mažiau, todėl mažėja jų toksinio poveikio pavojus, kylantis dėl ilgalaikio jų vartojimo didelėmis dozėmis.

Vartojant kortikosteroidų, kitų imunodepresantų, atliekant procedūras ir kartu vartojant Imuran, greičiau gyja persodinti organai (inkstai, širdis, kepenys), mažėja kortikosteroidų poreikis ligoniams, kuriems persodinti inkstai.

Dažniausiai Imuran vartojant kartu su kortikosteroidais ir kitokiais vaistais ar procedūromis, kartais vien jo, pasireiškia teigiamas klinikinis poveikis, dėl kurio galima sumažinti kortikosteroidų dozę arba jų vartojimą visai nutraukti daugeliui pacientų, sergančių šiomis ligomis:
- sunkiu reumatoidiniu artritu;
- sistemine vilklige;
- dermatomiozitu ar polimiozitu;
- lėtiniu autoimuniniu aktyviu hepatitu;
- paprastąja pūsline;
- mazginiu poliarteritu;
- autoimunine hemolizine anemija;
- lėtine refrakterine idiopatine trombocitopenine purpura.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT IMURAN

Imuran vartoti negalima:
pacientams, jautriems azatioprinui. Jei ligonis jautrus 6-merkaptopurinui, jis gali būti jautrus ir Imuran;
nėščioms pacientėms ar moterims, kurios planuoja artimiausiu metu pastoti (žr. „Specialios atsargumo priemonės“).

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Kontrolė
Imuran vartoti gali būti pavojinga. Gydytojas jį gali skirti tik tuomet, jei toksinį poveikį galima tinkamai sekti visą gydymo laikotarpį.

Patariama pirmas 8 gydymo savaites kas savaitę, o jei vartojamos didelės Imuran dozės ar yra sunkių inkstų ar kepenų sutrikimų, tai ir dažniau, nustatinėti kraujo kūnelių, tarp jų ir trombocitų kiekį. Kraujo tyrimus vėliau galima retinti, bet siūloma juos atlikti kas mėnesį ar bent kas tris mėnesius.

Pacientams, vartojantiems Imuran, reikia pasakyti, kad jie, pastebėję infekciją, netikėtą mėlynę ar kitokį kaulų čiulpų slopinimo pasireiškimą, tuoj pat informuotų gydytoją.

Kai kurie žmonės turi įgimtą fermento tiopurino metiltransferazės trūkumą. Jie gali būti nepaprastai jautrūs kaulų čiulpus slopinančiam azatioprino poveikiui, todėl pradėjus gydyti Imuran jiems gali greitai pasireikšti kaulų čiulpų slopinimas.

Inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas
Manyta, kad toksinis Imuran poveikis sustiprėja, jei inkstų funkcija nepakankama, bet kontroliniai tyrimai šios prielaidos nepatvirtino. Vis dėlto patariama vartoti mažesnes rekomenduojamas dozes ir atidžiai sekti kraujo reakciją. Dozę reikia dar mažinti, jei prasideda toksinis hematologinis poveikis.

Imuran skirti pacientams, kurių kepenų funkcija yra sutrikusi, reikia atsargiai. Be to, būtina tiksliai ir reguliariai nustatinėti kraujo kūnelių kiekį ir kepenų funkciją.
Tokiems ligoniams Imuran metabolizmas gali būti sulėtėjęs, todėl jo dozę gali tekti mažinti iki minimalių rekomenduojamų dozių. Ją reikia dar mažinti, jei prasideda toksinis hematologinis poveikis.

Kai kurie duomenys rodo, kad Imuran netinka pacientams, kurių organizme trūksta hipoksantinguaninfosforiboziltransferazės (Lesch-Nyan sindromas). Kadangi tokių pacientų metabolizmas yra nenormalus, rekomenduoti vartoti Imuran jiems yra neatsargu.

Mutageninis poveikis
Gali atsirasti Imuran gydytų vyrų ir moterų chromosomų anomalijų, tačiau ar jas sukėlė šis preparatas, nustatyti sunku. Jų atsiranda ir šiuo vaistų gydytų ligonių palikuonių limfocituose, tačiau laikui bėgant jos išnyksta. Vis dėlto įrodymų, kad tokius defektus sukėlė Imuran, nepakanka. Nustatyta, kad azatioprinas ir ilgabangiai ultravioletiniai spinduliai turi sinergetinį klastogeninį poveikį ligoniams, gydytiems azatioprinu dėl įvairių priežasčių.

Teratogeninis poveikis
Ištyrus žiurkių, pelių ir triušių pateles, vartojusias 5–15 mg/kg kūno svorio azatioprino paros dozes organogenezės metu, nustatyta, kad vaisiui atsirado įvairaus laipsnio anomalijų. Teratogeninis poveikis triušiams buvo pastebimas, vartojant 10 mg/kg kūno svorio dozę. Teratogeninis Imuran poveikis žmogui yra neaiškus. Kaip ir vartojant kitokių citotoksinių chemoterapinių vaistų, tinkama kontracepcija būtina, jei bet kuris iš partnerių gydomas Imuran.

Kancerogeninis poveikis
Kad terapinės Imuran dozės žmonėms sukeltų kancerogeninį poveikį, nepastebėta, bet galutinai neįrodyta. Ligoniams, intensyviai gydomiems imunodepresantais, limfomų atsiradimo rizika po organų transplantacijos padidėja, todėl gydyti reikia mažiausiomis veiksmingomis dozėmis. Padidėjusi limfomų atsiradimo rizika reumatoidiniu artritu sergantiems ligoniams, kurių imuninė sistema yra prislopinta, palyginti su gyventojais apskritai, atrodo bent iš dalies susijusi su pačia liga. Yra duomenų, kad pacientams, kuriems buvo persodinti inkstai, odos vėžys atsiranda dažniau, palyginti su visais žmonėmis. Toks poveikis iš dalies gali būti susijęs su gydymu imunodepresantais.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Alopurinolis, oksipurinolis, tiopurinolis
Alopurinolis, oksipurinolis ir tiopurinolis slopina ksantinoksidazės aktyvumą, todėl sulėtėja biologiškai aktyvios 6-tioinozino rūgšties virtimas neaktyvia 6-tiošlapimo rūgštimi. Vartojant alopurinolį, oksipurinolį ir tiopurinolį kartu su 6-merkaptopurinu ar azatioprinu, pastarųjų preparatų dozę reikia mažinti ir vartoti tik ketvirtadalį įprastinės dozės.

Miorelaksantai
Imuran gali sustiprinti raumenų blokadą, sukeliamą depoliarizuojamųjų miorelaksantų, pvz., sukcinilcholino, bet gali susilpninti blokadą, sukeliamą nedepoliarizuojamųjų miorelaksantų, pvz., tubokurarino. Ši sąveika gali būti labai įvairi.

Varfarinas
Kartu su azatioprinu vartojamo varfarino antikoaguliacinis poveikis gali būti prislopintas.

Citostatikai ir mielodepresantai
Jei tik galima, reikia vengti kartu su azatioprinu vartoti citostatinių ar kaulų čiulpų funkciją slopinančių vaistų, pvz., penicilamino. Klinikiniai duomenys apie Imuran ir kotrimoksazolio sąveiką, sukeliančią sunkius hematologinius pakitimus, yra prieštaringi.

Yra kilusių abejonių dėl Imuran ir kaptoprilio sąveikos: manoma, kad gali atsirasti hematologinių pokyčių ir kad Imuran gali sustiprinti cimetidino ir indometacino mielodepresinį poveikį.

Kitokia sąveika
Nustatyta, kad furozemidas lėtina azatioprino metabolizmą žmogaus kepenų audinyje in vitro. Šio poveikio klinikinė reikšmė nežinoma.

Vakcinos
Imunodepresinis Imuran aktyvumas gali sukelti atipinę žalingą reakciją į gyvas vakcinas, todėl teoriškai Imuran gydomus ligonius skiepyti gyvomis vakcinomis draudžiama.

Gali būti sumažėjusi reakcija į negyvas vakcinas. Tokia reakcija į B hepatito vakciną pasireiškė pacientams, gydytiems azatioprinu ir kortikosteroidais kartu. Nedidelis klinikinis tyrimas parodė, kad įprastinės gydomosios Imuran dozės neigiamo poveikio reakcijai į polivalentinę pneumokokų vakciną nedaro. Tai nustatyta remiantis specifinių antikapsulinių antikūnų koncentracija.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Nėštumo metu Imuran vartoti galima tik tuo atveju, jei nustatoma, kad nauda bus didesnė už galimą žalą. Jei nėščia moteris vartoja azatioprino, nedidelis jo ar jo metabolitų kiekis būna vaisiaus kraujyje ir amniono skystyje.

Kai kurių moterų, vartojusių azatioprino nėštumo metu, naujagimiams buvo pastebėta leukopenija ar trombocitopenija. Nėštumo metu rekomenduojama rūpestingai atlikti hematologinius tyrimus. Moterų, gydomų azatioprinu, priešpienyje ir piene buvo rasta 6-merkaptopurino.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Poveikis vaisingumui
Kai persodinus inkstus ir vartojant Imuran lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas sumažėja, tiek vyrų, tiek moterų vaisingumas padidėja.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Imuran medžiagas
Sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.3. KAIP VARTOTI IMURAN

Dozės suaugusiems žmonėms ir vaikams

Persodinus organus
Priklausomai nuo imunodepresantų vartojimo, pirmą gydymo dieną galima gerti ne didesnę kaip 5 mg/kg kūno svorio dozę.

Palaikomoji paros dozė yra 1–4 mg/kg kūno svorio. Ją parenkant, reikia atsižvelgti į paciento būklę ir poveikį kraujui.

Patirtis rodo, kad gydyti Imuran reikia neribotą laiką, nors ir mažomis dozėmis, nes persodintas organas gali būti atmestas.

Kitais atvejais
Paprastai pradinė paros dozė yra 1–3  mg/kg kūno svorio. Ji parenkama atsižvelgiant į klinikinį poveikį, kuris gali pasireikšti tik po kelių savaičių ar mėnesių, ir poveikį kraujui.

Pasireiškus gydomajam poveikiui, palaikomąją dozę reikia mažinti iki minimalios, reikiamos tokiam poveikiui palaikyti. Jei per 3 mėnesius ligonio būklė negerėja, gydymą Imuran reikėtų nutraukti.

Palaikomoji paros dozė gali būti 1–3 mg/kg kūno svorio (priklausomai nuo ligos sunkumo, paciento reakcijos ir poveikio kraujui).

Ligoniams, kurių inkstų ar kepenų funkcija nepakankama, reikia vartoti mažiausias rekomenduojamas dozes (žr. „Specialios atsargumo priemonės“).

Vartojimas vyresniojo amžiaus žmonėms (žr. „Inkstų ir kepenų funkcijos nepakankamumas“)
Kaip Imuran vartoti vyresnio amžiaus žmonėms, informacijos nedaug. Nors tokio amžiaus žmonėms šalutinis poveikis dažniau negu kitiems Imuran gydytiems pacientams nepasireiškė, patariama vartoti mažiausias rekomenduojamas dozes. Labai svarbu sekti kraujo reakciją ir sumažinti palaikomąją dozę iki minimalios, reikiamos klinikiniam poveikiui palaikyti.

Saugus elgesys su Imuran
Jei Imuran tablečių apvalkalas nepažeistas, dirbti su jomis nepavojinga. Tablečių su apvalkalu negalima dalyti ir, jei apvalkalas nepažeistas, jokių papildomų atsargumo priemonių su jomis dirbant nereikia.

Pavartojus per didelę Imuran dozę
Požymiai
Pagrindiniai Imuran perdozavimo požymiai yra neaiški infekcinė liga, gerklės išopėjimas, mėlynės ir kraujavimas, atsirandantys dėl kaulų čiulpų slopinimo, labiausiai sustiprėjančio po 9–14 dienų. Šie požymiai daugiau būdingi lėtiniam, o ne ūminiam perdozavimui. Vienas pacientas iš karto išgėrė 7,5 g azatioprino. Tuoj pat prasidėjo toksinis poveikis, pasireiškęs pykinimu, vėmimu ir viduriavimu, po to atsirado leukopenija ir nedidelių kepenų funkcijos sutrikimų. Atsigavimo laikotarpis praėjo ramiai.

Gydymas
Specifinio priešnuodžio nėra. Reikia praplauti skrandį ir toliau sekti ligonio būklę bei kraujo sudėtį, kad būtų galima greitai gydyti bet kokį galimą šalutinį poveikį. Ar dializė naudinga, nežinoma, nors azatioprinas iš dalies dializuojamas.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Imuran, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Padidėjusio jautrumo reakcija
Kartais pavartojus Imuran atsiranda idiosinkrazinių padidėjusio jautrumo simptomų, pasireiškiančių skirtingais klinikiniais sindromais. Gali atsirasti bendrasis negalavimas, svaigulys, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, karščiavimas, nejudrumas, išbėrimas, raumenų ar sąnarių skausmai, inkstų funkcijos sutrikimas ir hipotenzija. Dažniausiai atnaujinus gydymą Imuran šie simptomai vėl pasireikšdavo.

Greitai nustojus vartoti Imuran ir, jei reikia, palaikius kraujotaką, paprastai padėtis sunormalėdavo.

Keletas ligonių, sirgusių ir kitomis sunkiomis ligomis, mirė.

Jei prasideda padidėjusio jautrumo reakcija, gerai apsvarsčius reikia nuspręsti, ar tęsti gydymą Imuran, ar ne.

Kraujodara
Gydant Imuran gali prasidėti laikinas kaulų čiulpų funkcijos slopinimas, kuris priklauso nuo vaisto dozės ir dažniausiai pasireiškia leukopenija, o kartais anemija ir trombocitopenija. Be to, priklausomai nuo dozės laikinai padidėja vidutinis eritrocito tūris (mean corpuscular volume) ir hemoglobino kiekis eritrocite.

Buvo pastebėti megaloblastiniai pokyčiai kaulų čiulpuose, bet sunki megaloblastinė anemija ir eritoidinė hipoplazija pasitaiko retai.

Jei Imuran dozė nesumažinama ir kartu vartojama alopurinolio, gali prasidėti sunkus kaulų čiulpų slopinimas ir pancitopenija.

Imlumas infekcinėms ligoms
Imuran bei kortikosteroidais gydomi pacientai, kuriems persodintas organas, greičiau suserga virusinėmis, grybelinėmis ir bakterinėmis odos ir kitų organų ligomis.
Kitokiais atvejais pavojus greičiau susirgti infekcine liga neatsiranda.

Skrandžio ir žarnyno reakcija
Nedaugeliui ligonių, pavartojusių Imuran pirmą kartą, pasireiškia pykinimas. Jis susilpnėja, jei tabletės geriamos po valgio.

Imunodepresantais gydomiems pacientams, kuriems persodintas organas, atsiranda sunkių komplikacijų, tarp jų kolitas, divertikulas ir žarnų perforacija. Jų priežastis neaiški, galbūt tokį poveikį gali sukelti didelės kortikosteroidų dozės. Sunkus viduriavimas, pasikartojantis vėl atnaujinus gydymą, pasitaikė ligoniams, kuriems Imuran buvo gydomas žarnyno uždegimas. Gydant tokius žmones, reikia turėti galvoje, kad simptomų paūmėjimas gali būti susijęs su šio vaisto vartojimu.

Pavieniais atvejais pacientams, ypač tiems, kuriems persodinti inkstai ar kurie serga žarnyno uždegimu, prasideda pankreatitas. Teigti, kad jį sukėlė vienas iš šių vaistų, sunku, tačiau mėginimas vėl atnaujinti gydymą patvirtino, kad kartais tai priklauso nuo Imuran.

Gydant Imuran kartais prasideda cholestazė ir susilpnėja kepenų funkcija, kuri paprastai praeina nutraukus gydymą.

Retai, dažniausiai pacientams, kuriems persodinti organai, prasideda gyvybei gresianti kepenų venų užakimo liga, susijusi su ilgalaikiu azatioprino vartojimu. Nustojus jį vartoti, kai kuriais atvejais laikinai ar visam laikui pagerėja kepenų simptomai ir histologinio tyrimo duomenys.

Plaučių reakcija
Labai retai prasideda trumpalaikis plaučių uždegimas.

Alopecija
Kai kuriais atvejais pacientams, vartojantiems azatioprino ir kitų imunodepresantų, gali nuslinkti plaukai. Daugumai ligonių plaukai atauga savaime, nors gydymas tęsiamas. Alopecijos ir azatioprino ryšys abejotinas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI IMURAN

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Imuran vartoti negalima. 6. KITA INFORMACIJA

Imuran sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra azatioprinas. Vienoje tabletėje yra 50 mg azatioprino.
- Pagalbinės medžiagaos yra laktozė, gelifikuotas krakmolas, kukurūzų krakmolas, stearino rūgštis, magnio stearatas, išgrynintas vanduo, hipromeliozė, makrogolis 400.

Imuran išvaizda ir kiekis pakuotėje

Geltonos apvalios abipus išgaubtos tabletės su apvalkalu ir vagele bei įspaustu užrašu „WELLCOME K7A“.
Lizdinėje plokštelėje yra 100 plėvele dengtų tablečių.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
The Wellcome Foundation Ltd.,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN,
Jungtinė Karalystė

Gamintojai

EXCELLA GmbH Nürnberger Strasse 12
90537 Feucht
Vokietija

Arba

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Lenkija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“
A. Goštauto g. 40A
LT-01112 Vilnius
Tel. +370 5 2649 000
el. paštas info.lt@gsk.com
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-11-28

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAI, ATSAKINGI UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAI, ATSAKINGI UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojų, atsakingų už serijų išleidimą, pavadinimai ir adresai

EXCELLA GmbH Nürnberger Strasse 12
90537 Feucht
Vokietija

Arba

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
LenkijaB. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Receptinis vaistinis preparatas2008-11-28

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imuran 50 mg dengtos tabletės
Azatioprinas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 50 mg azatioprino.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

100 dengtų tablečių5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:
The Wellcome Foundation Ltd.,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN,
Jungtinė Karalystė

GlaxoSmithKline {LOGO}12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 94/1610/1213. SERIJOS NUMERIS

Serija14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU
2008-01-22
MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imuran 50 mg dengtos tabletės
Azatioprinas2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

GlaxoSmithKline {LOGO}3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP4. SERIJOS NUMERIS

Lot5. KITA
2008-01-22B. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Imuran 50 mg dengtos tabletės
Azatioprinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Imuran ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Imuran
3. Kaip vartoti Imuran
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Imuran
6. Kita informacija1. KAS YRA IMURAN IR KAM JIS VARTOJAMAS

Farmakologija
Azatioprinas yra 6-merkaptopurino (6-MP) imidazolo darinys. Organizme jis greitai suskyla į 6-MP ir metilnitroimidazolą. 6-MP lengvai prasiskverbia pro ląstelių membranas ir ląstelėse virsta keletu purino tio-grupės analogų, tarp jų ir pagrindiniu aktyviu nukleotidu tioinozino rūgštimi. Virtimo greitis nevienodas. Nukleotidai neprasiskverbia pro ląstelių membranas ir todėl necirkuliuoja organizmo skysčiuose. Nepaisant to, ar buvo pavartotas pats 6-MP, ar jis atsirado organizme iš azatioprino, 6-MP šalinamas daugiausia neaktyvaus oksiduoto metabolito tiošlapimo rūgšties pavidalu. Šią oksidaciją atlieka ksantinoksidazė, fermentas, kurio poveikį slopina alopurinolis. Metilnitroimidazolo aktyvumas aiškiai nenustatytas. Vis dėlto kai kuriose sistemose jis, atrodo, keičia ne 6-MP, bet azatioprino aktyvumą. Azatioprino ar 6-MP koncentracijos plazmoje matavimai šių junginių efektyvumo ar toksiškumo prognozei naudos neduoda.

Veikimo būdas
Tikslų veikimo būdą dar reikia nustatyti, bet kelios prielaidos jau yra.
Atsiranda 6-MP, kuris veikia kaip purinų antimetabolitas.
Alkilinimu blokuojama SH grupių funkcija.
Blokuojama daugelis nukleorūgščių biosintezės kelių, todėl trukdoma ląstelių, kurios lemia ir stiprina imuninę reakciją, proliferacija.
Pažeidžiama deoksiribonukleorūgštis, nes į ją įsijungia purinų tio-grupės analogai.
Dėl šių priežasčių gydomasis Imuran poveikis pasireiškia tiktai po kelių savaičių ar mėnesių.

Imuran gerai absorbuojamas iš viršutinės virškinimo trakto dalies.
35S azatioprino tyrimai su pelėmis parodė, kad nė viename audinyje nėra neįprastai didelės jo koncentracijos, o smegenyse 35S buvo labai mažai.
Azatioprino ir 6-merkaptopurino koncentracija plazmoje gerai nekoreliuoja su Imuran gydomuoju ar toksiniu poveikiu.

Indikacijos
Imuran vartojamas kaip imunodepresantas antimetabolitas. Dažniausiai preparato vartojama kartu su kitokiais vaistais (paprastai kortikosteroidais) ar procedūromis, keičiančiomis imuninę reakciją, kartais vien jo. Dėl gydomojo Imuran poveikio, pastebimo tik po kelių savaičių ar mėnesių, kortikosteroidų galima vartoti mažiau, todėl mažėja jų toksinio poveikio pavojus, kylantis dėl ilgalaikio jų vartojimo didelėmis dozėmis.

Vartojant kortikosteroidų, kitų imunodepresantų, atliekant procedūras ir kartu vartojant Imuran, greičiau gyja persodinti organai (inkstai, širdis, kepenys), mažėja kortikosteroidų poreikis ligoniams, kuriems persodinti inkstai.

Dažniausiai Imuran vartojant kartu su kortikosteroidais ir kitokiais vaistais ar procedūromis, kartais vien jo, pasireiškia teigiamas klinikinis poveikis, dėl kurio galima sumažinti kortikosteroidų dozę arba jų vartojimą visai nutraukti daugeliui pacientų, sergančių šiomis ligomis:
- sunkiu reumatoidiniu artritu;
- sistemine vilklige;
- dermatomiozitu ar polimiozitu;
- lėtiniu autoimuniniu aktyviu hepatitu;
- paprastąja pūsline;
- mazginiu poliarteritu;
- autoimunine hemolizine anemija;
- lėtine refrakterine idiopatine trombocitopenine purpura.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT IMURAN

Imuran vartoti negalima:
pacientams, jautriems azatioprinui. Jei ligonis jautrus 6-merkaptopurinui, jis gali būti jautrus ir Imuran;
nėščioms pacientėms ar moterims, kurios planuoja artimiausiu metu pastoti (žr. „Specialios atsargumo priemonės“).

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Kontrolė
Imuran vartoti gali būti pavojinga. Gydytojas jį gali skirti tik tuomet, jei toksinį poveikį galima tinkamai sekti visą gydymo laikotarpį.

Patariama pirmas 8 gydymo savaites kas savaitę, o jei vartojamos didelės Imuran dozės ar yra sunkių inkstų ar kepenų sutrikimų, tai ir dažniau, nustatinėti kraujo kūnelių, tarp jų ir trombocitų kiekį. Kraujo tyrimus vėliau galima retinti, bet siūloma juos atlikti kas mėnesį ar bent kas tris mėnesius.

Pacientams, vartojantiems Imuran, reikia pasakyti, kad jie, pastebėję infekciją, netikėtą mėlynę ar kitokį kaulų čiulpų slopinimo pasireiškimą, tuoj pat informuotų gydytoją.

Kai kurie žmonės turi įgimtą fermento tiopurino metiltransferazės trūkumą. Jie gali būti nepaprastai jautrūs kaulų čiulpus slopinančiam azatioprino poveikiui, todėl pradėjus gydyti Imuran jiems gali greitai pasireikšti kaulų čiulpų slopinimas.

Inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas
Manyta, kad toksinis Imuran poveikis sustiprėja, jei inkstų funkcija nepakankama, bet kontroliniai tyrimai šios prielaidos nepatvirtino. Vis dėlto patariama vartoti mažesnes rekomenduojamas dozes ir atidžiai sekti kraujo reakciją. Dozę reikia dar mažinti, jei prasideda toksinis hematologinis poveikis.

Imuran skirti pacientams, kurių kepenų funkcija yra sutrikusi, reikia atsargiai. Be to, būtina tiksliai ir reguliariai nustatinėti kraujo kūnelių kiekį ir kepenų funkciją.
Tokiems ligoniams Imuran metabolizmas gali būti sulėtėjęs, todėl jo dozę gali tekti mažinti iki minimalių rekomenduojamų dozių. Ją reikia dar mažinti, jei prasideda toksinis hematologinis poveikis.

Kai kurie duomenys rodo, kad Imuran netinka pacientams, kurių organizme trūksta hipoksantinguaninfosforiboziltransferazės (Lesch-Nyan sindromas). Kadangi tokių pacientų metabolizmas yra nenormalus, rekomenduoti vartoti Imuran jiems yra neatsargu.

Mutageninis poveikis
Gali atsirasti Imuran gydytų vyrų ir moterų chromosomų anomalijų, tačiau ar jas sukėlė šis preparatas, nustatyti sunku. Jų atsiranda ir šiuo vaistų gydytų ligonių palikuonių limfocituose, tačiau laikui bėgant jos išnyksta. Vis dėlto įrodymų, kad tokius defektus sukėlė Imuran, nepakanka. Nustatyta, kad azatioprinas ir ilgabangiai ultravioletiniai spinduliai turi sinergetinį klastogeninį poveikį ligoniams, gydytiems azatioprinu dėl įvairių priežasčių.

Teratogeninis poveikis
Ištyrus žiurkių, pelių ir triušių pateles, vartojusias 5–15 mg/kg kūno svorio azatioprino paros dozes organogenezės metu, nustatyta, kad vaisiui atsirado įvairaus laipsnio anomalijų. Teratogeninis poveikis triušiams buvo pastebimas, vartojant 10 mg/kg kūno svorio dozę. Teratogeninis Imuran poveikis žmogui yra neaiškus. Kaip ir vartojant kitokių citotoksinių chemoterapinių vaistų, tinkama kontracepcija būtina, jei bet kuris iš partnerių gydomas Imuran.

Kancerogeninis poveikis
Kad terapinės Imuran dozės žmonėms sukeltų kancerogeninį poveikį, nepastebėta, bet galutinai neįrodyta. Ligoniams, intensyviai gydomiems imunodepresantais, limfomų atsiradimo rizika po organų transplantacijos padidėja, todėl gydyti reikia mažiausiomis veiksmingomis dozėmis. Padidėjusi limfomų atsiradimo rizika reumatoidiniu artritu sergantiems ligoniams, kurių imuninė sistema yra prislopinta, palyginti su gyventojais apskritai, atrodo bent iš dalies susijusi su pačia liga. Yra duomenų, kad pacientams, kuriems buvo persodinti inkstai, odos vėžys atsiranda dažniau, palyginti su visais žmonėmis. Toks poveikis iš dalies gali būti susijęs su gydymu imunodepresantais.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Alopurinolis, oksipurinolis, tiopurinolis
Alopurinolis, oksipurinolis ir tiopurinolis slopina ksantinoksidazės aktyvumą, todėl sulėtėja biologiškai aktyvios 6-tioinozino rūgšties virtimas neaktyvia 6-tiošlapimo rūgštimi. Vartojant alopurinolį, oksipurinolį ir tiopurinolį kartu su 6-merkaptopurinu ar azatioprinu, pastarųjų preparatų dozę reikia mažinti ir vartoti tik ketvirtadalį įprastinės dozės.

Miorelaksantai
Imuran gali sustiprinti raumenų blokadą, sukeliamą depoliarizuojamųjų miorelaksantų, pvz., sukcinilcholino, bet gali susilpninti blokadą, sukeliamą nedepoliarizuojamųjų miorelaksantų, pvz., tubokurarino. Ši sąveika gali būti labai įvairi.

Varfarinas
Kartu su azatioprinu vartojamo varfarino antikoaguliacinis poveikis gali būti prislopintas.

Citostatikai ir mielodepresantai
Jei tik galima, reikia vengti kartu su azatioprinu vartoti citostatinių ar kaulų čiulpų funkciją slopinančių vaistų, pvz., penicilamino. Klinikiniai duomenys apie Imuran ir kotrimoksazolio sąveiką, sukeliančią sunkius hematologinius pakitimus, yra prieštaringi.

Yra kilusių abejonių dėl Imuran ir kaptoprilio sąveikos: manoma, kad gali atsirasti hematologinių pokyčių ir kad Imuran gali sustiprinti cimetidino ir indometacino mielodepresinį poveikį.

Kitokia sąveika
Nustatyta, kad furozemidas lėtina azatioprino metabolizmą žmogaus kepenų audinyje in vitro. Šio poveikio klinikinė reikšmė nežinoma.

Vakcinos
Imunodepresinis Imuran aktyvumas gali sukelti atipinę žalingą reakciją į gyvas vakcinas, todėl teoriškai Imuran gydomus ligonius skiepyti gyvomis vakcinomis draudžiama.

Gali būti sumažėjusi reakcija į negyvas vakcinas. Tokia reakcija į B hepatito vakciną pasireiškė pacientams, gydytiems azatioprinu ir kortikosteroidais kartu. Nedidelis klinikinis tyrimas parodė, kad įprastinės gydomosios Imuran dozės neigiamo poveikio reakcijai į polivalentinę pneumokokų vakciną nedaro. Tai nustatyta remiantis specifinių antikapsulinių antikūnų koncentracija.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Nėštumo metu Imuran vartoti galima tik tuo atveju, jei nustatoma, kad nauda bus didesnė už galimą žalą. Jei nėščia moteris vartoja azatioprino, nedidelis jo ar jo metabolitų kiekis būna vaisiaus kraujyje ir amniono skystyje.

Kai kurių moterų, vartojusių azatioprino nėštumo metu, naujagimiams buvo pastebėta leukopenija ar trombocitopenija. Nėštumo metu rekomenduojama rūpestingai atlikti hematologinius tyrimus. Moterų, gydomų azatioprinu, priešpienyje ir piene buvo rasta 6-merkaptopurino.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Poveikis vaisingumui
Kai persodinus inkstus ir vartojant Imuran lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas sumažėja, tiek vyrų, tiek moterų vaisingumas padidėja.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Imuran medžiagas
Sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.3. KAIP VARTOTI IMURAN

Dozės suaugusiems žmonėms ir vaikams

Persodinus organus
Priklausomai nuo imunodepresantų vartojimo, pirmą gydymo dieną galima gerti ne didesnę kaip 5 mg/kg kūno svorio dozę.

Palaikomoji paros dozė yra 1–4 mg/kg kūno svorio. Ją parenkant, reikia atsižvelgti į paciento būklę ir poveikį kraujui.

Patirtis rodo, kad gydyti Imuran reikia neribotą laiką, nors ir mažomis dozėmis, nes persodintas organas gali būti atmestas.

Kitais atvejais
Paprastai pradinė paros dozė yra 1–3  mg/kg kūno svorio. Ji parenkama atsižvelgiant į klinikinį poveikį, kuris gali pasireikšti tik po kelių savaičių ar mėnesių, ir poveikį kraujui.

Pasireiškus gydomajam poveikiui, palaikomąją dozę reikia mažinti iki minimalios, reikiamos tokiam poveikiui palaikyti. Jei per 3 mėnesius ligonio būklė negerėja, gydymą Imuran reikėtų nutraukti.

Palaikomoji paros dozė gali būti 1–3 mg/kg kūno svorio (priklausomai nuo ligos sunkumo, paciento reakcijos ir poveikio kraujui).

Ligoniams, kurių inkstų ar kepenų funkcija nepakankama, reikia vartoti mažiausias rekomenduojamas dozes (žr. „Specialios atsargumo priemonės“).

Vartojimas vyresniojo amžiaus žmonėms (žr. „Inkstų ir kepenų funkcijos nepakankamumas“)
Kaip Imuran vartoti vyresnio amžiaus žmonėms, informacijos nedaug. Nors tokio amžiaus žmonėms šalutinis poveikis dažniau negu kitiems Imuran gydytiems pacientams nepasireiškė, patariama vartoti mažiausias rekomenduojamas dozes. Labai svarbu sekti kraujo reakciją ir sumažinti palaikomąją dozę iki minimalios, reikiamos klinikiniam poveikiui palaikyti.

Saugus elgesys su Imuran
Jei Imuran tablečių apvalkalas nepažeistas, dirbti su jomis nepavojinga. Tablečių su apvalkalu negalima dalyti ir, jei apvalkalas nepažeistas, jokių papildomų atsargumo priemonių su jomis dirbant nereikia.

Pavartojus per didelę Imuran dozę
Požymiai
Pagrindiniai Imuran perdozavimo požymiai yra neaiški infekcinė liga, gerklės išopėjimas, mėlynės ir kraujavimas, atsirandantys dėl kaulų čiulpų slopinimo, labiausiai sustiprėjančio po 9–14 dienų. Šie požymiai daugiau būdingi lėtiniam, o ne ūminiam perdozavimui. Vienas pacientas iš karto išgėrė 7,5 g azatioprino. Tuoj pat prasidėjo toksinis poveikis, pasireiškęs pykinimu, vėmimu ir viduriavimu, po to atsirado leukopenija ir nedidelių kepenų funkcijos sutrikimų. Atsigavimo laikotarpis praėjo ramiai.

Gydymas
Specifinio priešnuodžio nėra. Reikia praplauti skrandį ir toliau sekti ligonio būklę bei kraujo sudėtį, kad būtų galima greitai gydyti bet kokį galimą šalutinį poveikį. Ar dializė naudinga, nežinoma, nors azatioprinas iš dalies dializuojamas.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Imuran, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Padidėjusio jautrumo reakcija
Kartais pavartojus Imuran atsiranda idiosinkrazinių padidėjusio jautrumo simptomų, pasireiškiančių skirtingais klinikiniais sindromais. Gali atsirasti bendrasis negalavimas, svaigulys, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, karščiavimas, nejudrumas, išbėrimas, raumenų ar sąnarių skausmai, inkstų funkcijos sutrikimas ir hipotenzija. Dažniausiai atnaujinus gydymą Imuran šie simptomai vėl pasireikšdavo.

Greitai nustojus vartoti Imuran ir, jei reikia, palaikius kraujotaką, paprastai padėtis sunormalėdavo.

Keletas ligonių, sirgusių ir kitomis sunkiomis ligomis, mirė.

Jei prasideda padidėjusio jautrumo reakcija, gerai apsvarsčius reikia nuspręsti, ar tęsti gydymą Imuran, ar ne.

Kraujodara
Gydant Imuran gali prasidėti laikinas kaulų čiulpų funkcijos slopinimas, kuris priklauso nuo vaisto dozės ir dažniausiai pasireiškia leukopenija, o kartais anemija ir trombocitopenija. Be to, priklausomai nuo dozės laikinai padidėja vidutinis eritrocito tūris (mean corpuscular volume) ir hemoglobino kiekis eritrocite.

Buvo pastebėti megaloblastiniai pokyčiai kaulų čiulpuose, bet sunki megaloblastinė anemija ir eritoidinė hipoplazija pasitaiko retai.

Jei Imuran dozė nesumažinama ir kartu vartojama alopurinolio, gali prasidėti sunkus kaulų čiulpų slopinimas ir pancitopenija.

Imlumas infekcinėms ligoms
Imuran bei kortikosteroidais gydomi pacientai, kuriems persodintas organas, greičiau suserga virusinėmis, grybelinėmis ir bakterinėmis odos ir kitų organų ligomis.
Kitokiais atvejais pavojus greičiau susirgti infekcine liga neatsiranda.

Skrandžio ir žarnyno reakcija
Nedaugeliui ligonių, pavartojusių Imuran pirmą kartą, pasireiškia pykinimas. Jis susilpnėja, jei tabletės geriamos po valgio.

Imunodepresantais gydomiems pacientams, kuriems persodintas organas, atsiranda sunkių komplikacijų, tarp jų kolitas, divertikulas ir žarnų perforacija. Jų priežastis neaiški, galbūt tokį poveikį gali sukelti didelės kortikosteroidų dozės. Sunkus viduriavimas, pasikartojantis vėl atnaujinus gydymą, pasitaikė ligoniams, kuriems Imuran buvo gydomas žarnyno uždegimas. Gydant tokius žmones, reikia turėti galvoje, kad simptomų paūmėjimas gali būti susijęs su šio vaisto vartojimu.

Pavieniais atvejais pacientams, ypač tiems, kuriems persodinti inkstai ar kurie serga žarnyno uždegimu, prasideda pankreatitas. Teigti, kad jį sukėlė vienas iš šių vaistų, sunku, tačiau mėginimas vėl atnaujinti gydymą patvirtino, kad kartais tai priklauso nuo Imuran.

Gydant Imuran kartais prasideda cholestazė ir susilpnėja kepenų funkcija, kuri paprastai praeina nutraukus gydymą.

Retai, dažniausiai pacientams, kuriems persodinti organai, prasideda gyvybei gresianti kepenų venų užakimo liga, susijusi su ilgalaikiu azatioprino vartojimu. Nustojus jį vartoti, kai kuriais atvejais laikinai ar visam laikui pagerėja kepenų simptomai ir histologinio tyrimo duomenys.

Plaučių reakcija
Labai retai prasideda trumpalaikis plaučių uždegimas.

Alopecija
Kai kuriais atvejais pacientams, vartojantiems azatioprino ir kitų imunodepresantų, gali nuslinkti plaukai. Daugumai ligonių plaukai atauga savaime, nors gydymas tęsiamas. Alopecijos ir azatioprino ryšys abejotinas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI IMURAN

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Imuran vartoti negalima. 6. KITA INFORMACIJA

Imuran sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra azatioprinas. Vienoje tabletėje yra 50 mg azatioprino.
- Pagalbinės medžiagaos yra laktozė, gelifikuotas krakmolas, kukurūzų krakmolas, stearino rūgštis, magnio stearatas, išgrynintas vanduo, hipromeliozė, makrogolis 400.

Imuran išvaizda ir kiekis pakuotėje

Geltonos apvalios abipus išgaubtos tabletės su apvalkalu ir vagele bei įspaustu užrašu „WELLCOME K7A“.
Lizdinėje plokštelėje yra 100 plėvele dengtų tablečių.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
The Wellcome Foundation Ltd.,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN,
Jungtinė Karalystė

Gamintojai

EXCELLA GmbH Nürnberger Strasse 12
90537 Feucht
Vokietija

Arba

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Lenkija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“
A. Goštauto g. 40A
LT-01112 Vilnius
Tel. +370 5 2649 000
el. paštas info.lt@gsk.com
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-11-28

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7