Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

KYTRIL 1MG/ML 3ML INJ. N5

Vaistai
  Gamintojas:
SMITHKLINE BEECHAM

B. INFORMACINIS LAPELIS
INFORMACINIS LAPELISPrieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.

Lapelio turinys
1. Kas yra Kytril ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Kytril
3. Kaip vartoti Kytril
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kytril laikymo sąlygos
6. Kita informacijaKytril 3 mg/3 ml injekcinis/ infuzinis tirpalas
Granisetronas

Veiklioji medžiaga yra granisetronas.
Vienoje ampulėje, t. y. 3 ml sterilaus tirpalo, yra 3 mg granisetrono (granisetrono hidrochlorido pavidalu). Ampulės pakuojamos po 5.

Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas, citrinų rūgšties monohidratas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo. Viename tirpalo mililitre yra 3,54 mg natrio.

Registravimo liudijimo turėtojas
UAB “Roche Lietuva”, J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius, Lietuva

Gamintojas, atsakingas už serijų išleidimą
Roche Latvija SIA, Gunara Astras 8b, Riga LV-1082, Latvija1. KAS YRA KYTRIL R NUO KO JIS VARTOJAMAS

Kytril priklauso vaistų, vadinamųjų 5-HT3 receptorių antagonistais, kurie slopina vėmimą, grupei.
Kytril 3 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas vartojamas pykinimui ir vėmimui išvengti bei gydyti.

Kytril 3 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas vartojamas slopinti pykinimą arba vėmimą po tam tikrų gydymo būdų, pvz., chemoterapijos ar radioterapijos.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT KYTRIL

Jei atsakysite “taip” į bent vieną iš šių klausimų, pasakykite apie tai savo gydytojui arba slaugytojai, kurie jums davė šį vaistą. Galbūt jums reiks skirti kitą vaistą.
Ar Jūs esate alergiškas Kytril arba bet kuriam kitam panašiam vaistui (kitiems 5-HT3 receptorių antagonistams, tokiems kaip ondansetronas)?
Ar gydytojas Jums sakė, kad turite žarnyno funkcijos sutrikimų?
Jums skauda pilvą arba Jūsų pilvas išpsipūtęs?
Esate nėščia arba galvojate, kad esate nėščia?
Žindote kūdikį?
Jums stipriai užkietėję viduriai?

Nėštumo ir žindymo laikotarpis
Jei esate nėščia arba žindote kūdikį, jums negalima vartoti vaisto, nebent tai rekomenduotų jūsų gydytojas.3. KAIP VARTOTI KYTRIL

Kaip Jums bus skiriamas vaistas?

Vaistą Jums paskirs Jūsų gydytojas arba slaugytoja:

Suaugusiesiems vaistas, praskiestas iki 15 ml, skiriamas lėtos intraveninės injekcijos būdu (per 30 sekundžių) arba lėtos intraveninės infuzijos būdu praskiedus iki 20- 50 ml ir lašinant 5 minutes.
Vaikams vaistas skiriamas kaip intraveninė infuzija (per 5 minutes), praskiedus 10-30 ml skysčio per 5 minutes.

Kytril paprastai skiriamas prieš gydymą arba chirurginę operaciją, nuo kurių jus gali pykinti, nors gali būti skiriamas ir po to, siekiant slopinti vėmimą.

Įprastos dozės yra:
Suaugusiesiems: 3 mg prieš chemoterapiją arba radijoterapiją. Paskui, jei reikia, per 24 valandas galima skirti 2 dozes po 3 mg. Per parą negalima skirti daugiau nei 9 mg.
Vaikams: 0,04 mg svorio kilogramui (iki 3 mg) prieš chemoterapiją arba radioterapiją vėmimo profilaktikai. Pavyzdžiui, 20 kg sveriančiam vaikui reikia 0,8 mg Kytril. Tą pačią dozę galima skirti po gydymo siekiant slopinti vėmimą. Per 24 valandas negalima suvartoti daugiau nei 2 dozes.

Vaisto Jums švirkš gydytojas arba seselė, todėl mažai tikėtina, kad bus perdozuota ar praleista dozė. Tačiau, jei Jums kyla abejonių, pasitarkite su gydytoju arba slaugytoja.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Kaip ir kiti vaistai, Kytril gali sukelti šalutinių reiškinių, bet daugelis jų nėra rimti. Kai kuriems pacientams gali skaudėti galvą arba užkietėti viduriai.

Retkarčiais gali būti alerginių reakcijų. Pasakykite gydytojui, jei Jus pradeda berti arba niežti kūną. Jūs privalote iš karto pasakyti savo gydytojui, jei jums trūksta oro arba tinsta veidas. Tokios reakcijos yra retos, bet joms būtina neatodėliotina medicininė pagalba.

Jei Jums atliekamas kraujo tyrimas, pasakykite apie tai savo gydytojui, nes kartais Kytril gali sukelti pokyčių kepenų funkcijos tyrimų rezultatuose.

Jei manote, kad šis vaistas sukelia bet kuriuos kitus sutrikimus ar, apskritai, esate susirūpinę, pasitarkite su savo gydytoju arba slaugytoja. 5. KYTRIL LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Kytril ampules reikia laikyti ne aukštesnėje kaip 30(C temperatūroje.
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Ampulių negalima užšaldyti.
Ant etiketės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti registravimo liudijimo turėtojas.

UAB “Roche Lietuva”
J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius
Lietuva
Tel. 852546799

Informacinis lapelis paskutinį peržiūrėtas 2007-03-28
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMASKytril 3 mg/3 ml injekcinis/ infuzinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje ampulėje yra granisetrono hidrochlorido kiekis, atitinkančio 3 mg granisetrono (laisvos bazės pavidalu).3. VAISTO FORMA

Stiklinėje ampulėje yra sterilaus, skaidraus, bespalvio ar šiek tiek gelsvo tirpalo. Viename mililitre druskinio tirpalo yra 1 mg granisetrono laisvos bazės. Iš ampulės galima ištraukti 3 ml tirpalo. Ampulė pildoma 6 % perteklinio tūrio.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1. Terapinės indikacijos

Kytril vartojamas citostatinių vaistų vartojimo sukeltam pykinimui ir vėmimui išvengti arba gydyti.

4.2. Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusieji

Kytril 3 mg/3 ml injekcinis/ infuzinis tirpalas skiriamas tik į veną.
3 mg Kytril, praskiesti iki 15 ml, skiriami bolus injekcijos būdu (per 30 sekundžių) arba lėtos intraveninės infuzijos būdu praskiedus iki 20-50 ml ir lašinant 5 minutes.

Profilaktika: Klinikinių tyrimų metu siekiant sustabdyti pykinimą ir vėmimą per 24 valandas daugeliui pacientų pakako vienkartinės Kytril dozės. Per 24 valandas galima suvartoti iki 2-jų papildomų Kytril dozių po 3 mg. Yra klinikinių duomenų apie vaisto vartojimą iki 5-ių dienų paeiliui vieno gydymo kurso metu. Profilaktinį gydymą Kytril reikia baigti prieš pradedant citostatinę terapiją.

Gydymas: Gydymui skiriama tokia pati Kytril dozė kaip ir profilaktikai. Papildomas dozes galima skirti po 10 minučių.

Didžiausia dozė
Per 24 valandas galima suvartoti ne daugiau kaip tris Kytril dozes po 3 mg. Didžiausia Kytril paros dozė turi būti ne didesnė kaip 9 mg.
Kartu gydant deksametazonu Kytril efektyvumas gali sustiprėti.

Vaikai

Profilaktika: skiriama vienkartinė 40 (g/kg kūno svorio dozė (iki 3 mg) intraveninės infuzijos būdu, praskiedus nuo 10 iki 30 ml infuzinio skysčio. Lašinama 5 minutes. Vaistą reikia užbaigti lašinti prieš pradedant citostatinį gydymą.

Gydymas: gydymui skiriama tokia pati Kytril dozė kaip ir aukščiau aprašyta dozė profilaktikai.

Jei reikia, per 24 valandas galima skirti vieną papildomą 40 (g/kg kūno svorio dozę (iki 3 mg). Ši papildoma dozė turi būti skiriama praėjus mažiausiai 10 minučių po pirmosios dozės suvartojimo.

Pagyvenę pacientai
Nėra specialių reikalavimų.

Inkstų irkepenų nepakankamumas
Nėra specialių reikalavimų.

4.3. Kontraindikacijos

Kytril neskiriama pacientams, kurių padidėjęs jautrumas granisetronui ar panašioms medžiagoms.

4.4. Specialieji įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kytril gali slopinti žarnų peristaltiką, todėl, vartojant vaistą, būtina atidžiai stebėti pacientus, kuriems yra poūmio žarnų nepraeinamumo požymių.

Specialiųjų įspėjimų senyvo amžiaus pacientams bei pacientams su inkstų ar kepenų nepakankamumu nėra.

4.5. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokias sąveika

Klinikiniuose tyrimuose su sveikais asmenimis neįrodyta sąveika tarp Kytril ir cimetidino ar lorazepamo. Vaistų sąveikos atvejų klinikinių tyrimų metu nebuvo stebėta.

4.6. Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nors nėra patirties Kytril vartojant nėštumo laikotarpiu, tačiau tyrimuose su gyvūnais nestebėta teratogeninio poveikio, todėl Kytril neskiriamas nėščiosioms, nebent yra rimtų klinikinių priežasčių. Nėra duomenų apie Kytril išsiskyrimą su motinos pienu. Vartojant vaistą, reikia nutraukti kūdikio žindymą.

4.7. Poveikis gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus

Tyrimuose su žmonėmis nepatvirtinta, kad Kytril turi neigiamą poveikį budrumui.

4.8. Nepageidaujamas poveikis

Kytril buvo gerai toleruojamas tyrimuose su žmonėmis. Kaip ir vartojant kitus tos rūšies vaistus, dažniausiai prasidėdavo galvos skausmas ir vidurių užkietėjimas, kurie buvo lengvi arba vidutinio stiprumo. Retais atvejais stebėtos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios kartais būdavo sunkios (pvz.: anafilaksija). Taip pat stebėtos kitos alerginės reakcijos, įskaitant nežymius odos bėrimus. Klinikinių tyrimų metu stebėtas praeinantis kepenų transaminazių aktyvumo padidėjimas, kuris paprastai nebuvo didesnis už normą.

4.9. Perdozavimas

Nėra specifinio priešnuodžio Kytril. Perdozavus skiriamas simptominis gydymas. Vienam pacientui į veną buvo sušvirkšta 30 mg Kytril. Nestebėta jokių vėlesnių padarinių, išskyrus lengvą galvos skausmą. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1. Farmakodinaminės sąvybės

Kytril yra stiprus vėmimą slopinantis vaistas ir ypač selektyvus 5 – hidroksitriptamino (5-HT3) receptorių antagonistas. Tyrimais su radioaktyviaisiais ligandais įrodyta, kad Kytril pasižymi nestipriu giminingumu kitų tipų receptoriams, įskaitant 5 – HT ir dopamino D2 prisijungimo vietas.

Kytril yra į veną švirkščiamas vaistas, skiriamas profilaktiškai arba gydymui, efektyviai slopinantis citostatinio gydymo arba viso kūno švitinimo rentgeno spinduliais sukeltą pykinimą ir vėmimą.

Farmakokinetinės savybės

Bendrosios savybės
Pasiskirstymas
Kytril yra plačiai pasiskirstantis vaistas, kurio vidutinis pasiskirstymo tūris yra maždaug 3 l/kg; susijungimas su plazmos baltymais siekia maždaug 65 %.

Biotransformacija
Biotransformacija vyksta N–demetilinimo ir aromatinio žiedo oksidacijos bei vėlesnės konjugacijos būdu.

Pasišalinimas
Vaisto klirensas vyksta per kepenų metabolizmą. Vidutiniškai su šlapimu nepakitusio Kytril pasišalina 12 % dozės, o metabolitų kiekis siekia 47 % dozės. Likęs vaistas metabolitų pavidalu pasišalina su išmatomis. Vidutinis plazmos pusinės eliminacijos periodas yra maždaug devynios valandos, bet yra didelis skirtumas tarp atskirų asmenų.

Būdingas poveikis pacientų grupėms
Nėra tiesioginio ryšio tarp Kytril koncentracijos plazmoje ir vėmimą slopinančio poveikio. Klinikinis efektas gali prasidėti net tuo atveju, kai Kytril plazmoje neaptinkama.
Senyviems asmenims sušvirkštus vienkartines dozes į veną, farmakokinetiniai duomenys buvo panašūs į vidutinio amžiaus pacientų farmakokinetinius parametrus. Nustatyta, kad pacientams su sunkiu inkstų funkcijos nepakankamumu po vienkartinės dozės į veną, farmakokinetiniai duomenys sutapo su sveikų asmenų. Pacientams su kepenų funkcijos napakankamumu, išsivysčiusiu dėl neoplastinio proceso, suleidus vaisto į veną, visas plazmos klirensas sumažėjo maždaug perpus, lyginant su pacientais, kurių kepenys buvo sveikos. Nepaisant šių pakitimų, keisti dozavimo schemos nebūtina.

5.3. Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Dvejus metus trukusių kancerogeniškumo tyrimų su abiejų lyčių žiurkėmis ir pelėmis duomenys parodė, kad padaugėjo kepenų ląstelių karcinomos ir/ar adenomos atvejų, duodant 50 mg/kg (59 savaitę dozė žiurkėms sumažinta iki 25 mg/kg kūno svorio per parą). Kepenų ląstelių neoplazijos atvejų padažnėjimas taip pat nustatytas žiurkių patinams duodant 5 mg/kg kūno svorio dozę. Abiems rūšims vaisto sukeltas poveikis (kepenų ląstelių neoplazija) nestebėtas grupėse, kurios gavo mažas vaisto dozes (1 mg/kg).
Kytril genotoksinio poveikio nebuvo stebėta keliuose su žinduolių ląstelėmis in vitro ir in vivo atliktuose tyrimuose. 6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas Ph Eur.
Citrinų rūgšties monohidratas Ph Eur.
Vandenilio chlorido rūgštis Ph Eur.
Natrio hidroksidas Ph Eur.
Injekcinis vanduo Ph Eur.

6.2. Nesuderinamumai

Kaip ir kitais atvejais, Kytril negalima maišyti su kitų vaistų tirpalais. Kytril dėl profilaktikos reikia pradėti vartoti prieš citostatinį gydymą.

6.3. Tinkamumo laikas

3 metai.

Atidarius ampulę, Kytril tinka vartoti 24 valandas.

6.4. Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos
Negalima užšaldyti

6.5. Pakuotė ir jos turinys

Kytril pakuojamas po 5 stiklines ampules kartono dėžutėje.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu bei jo likučių naikinimo instrukcija

Pasiruošimas infuzijai
Suaugusiesiems. Siekiant paruošti 3mg dozę, reikia išsiurbti iš ampulės 3 ml tirpalo ir praskiesti 15 ml 0,9 ( natrio chlorido tirpalo injekcijoms BP (bolus injekcijai) arba infuziniu tirpalu iki 20-50 ml.Galima naudoti bet kurį iš šių tirpalų: 0,9 % ir 0,18 % natrio chlorido tirpalą injekcijoms BP, 4 % ir 5 % gliukozės tirpalą injekcijoms BP. Hartmann tirpalą injekcijoms BP, natrio laktato tirpalą injekcijoms BP ir 10 ( manitolio tirpalą injekcijoms BP. Kitų tirpalų skiedimui nenaudoti.

Vaikams. Siekiant paruošti 40 (g/kg dozę, reikia išsiurbti reikiamą kiekį ir praskiesti infuziniu skysčiu iki 10–30 ml.

Idealiu atveju intraveninei infuzijai Kytril turėtų būti paruošiamas prieš pat vartojimą. Praskiedus (žr. aukščiau) arba atidarius ampulę, tinkamumo laikas yra 24 valandos, laikant kambario temperatūroje, esant normaliam vidiniam apšvietimui, apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių. Praėjus 24 valandoms, vaisto negalima vartoti. Jei laikomas paruoštas tirpalas, Kytril infuziją reikia atlikti, laikantis aseptikos reikalavimų.

Kytril negalima maišyti su kitais vaistų tirpalais.7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

UAB “Roche Lietuva”, J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius, Lietuva8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

96/3762/79. PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA

1996 m. liepos mėn.11 d. 10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2006-01-16


II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Roche Latvija SIA, Gunara Astras 8b, Riga LV-1082, LatvijaB. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui

Receptinis vaistinis preparatas

Kitos sąlygos

2007-03-28

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
Kartoninė dėžutė1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kytril 3 mg/3ml injekcinis / infuzinis tirpalas
Granisetronas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename ml tirpalo yra 1 mg granisetrono (granisetrono hidrochlorido pavidalu).3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, citrinų rūgštis monohidratas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis / infuzinis tirpalas
5 ampulės po 3 ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į veną.
Prieš vartojimą atidžiai perskaityti informacinį lapelį6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos
Negalima užšaldyti10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UAB “Roche Lietuva”, J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius, Lietuva12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 96/3762/713. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ
Ampulė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Kytril 3 mg/3ml injekcinis / infuzinis tirpalas
Granisetronas2. VARTOJIMO METODAS
Vartoti į veną.3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki 4. SERIJOS NUMERIS

Serija5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)
3 ml

B. INFORMACINIS LAPELIS
INFORMACINIS LAPELISPrieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.

Lapelio turinys
1. Kas yra Kytril ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Kytril
3. Kaip vartoti Kytril
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kytril laikymo sąlygos
6. Kita informacijaKytril 3 mg/3 ml injekcinis/ infuzinis tirpalas
Granisetronas

Veiklioji medžiaga yra granisetronas.
Vienoje ampulėje, t. y. 3 ml sterilaus tirpalo, yra 3 mg granisetrono (granisetrono hidrochlorido pavidalu). Ampulės pakuojamos po 5.

Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas, citrinų rūgšties monohidratas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo. Viename tirpalo mililitre yra 3,54 mg natrio.

Registravimo liudijimo turėtojas
UAB “Roche Lietuva”, J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius, Lietuva

Gamintojas, atsakingas už serijų išleidimą
Roche Latvija SIA, Gunara Astras 8b, Riga LV-1082, Latvija1. KAS YRA KYTRIL R NUO KO JIS VARTOJAMAS

Kytril priklauso vaistų, vadinamųjų 5-HT3 receptorių antagonistais, kurie slopina vėmimą, grupei.
Kytril 3 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas vartojamas pykinimui ir vėmimui išvengti bei gydyti.

Kytril 3 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas vartojamas slopinti pykinimą arba vėmimą po tam tikrų gydymo būdų, pvz., chemoterapijos ar radioterapijos.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT KYTRIL

Jei atsakysite “taip” į bent vieną iš šių klausimų, pasakykite apie tai savo gydytojui arba slaugytojai, kurie jums davė šį vaistą. Galbūt jums reiks skirti kitą vaistą.
Ar Jūs esate alergiškas Kytril arba bet kuriam kitam panašiam vaistui (kitiems 5-HT3 receptorių antagonistams, tokiems kaip ondansetronas)?
Ar gydytojas Jums sakė, kad turite žarnyno funkcijos sutrikimų?
Jums skauda pilvą arba Jūsų pilvas išpsipūtęs?
Esate nėščia arba galvojate, kad esate nėščia?
Žindote kūdikį?
Jums stipriai užkietėję viduriai?

Nėštumo ir žindymo laikotarpis
Jei esate nėščia arba žindote kūdikį, jums negalima vartoti vaisto, nebent tai rekomenduotų jūsų gydytojas.3. KAIP VARTOTI KYTRIL

Kaip Jums bus skiriamas vaistas?

Vaistą Jums paskirs Jūsų gydytojas arba slaugytoja:

Suaugusiesiems vaistas, praskiestas iki 15 ml, skiriamas lėtos intraveninės injekcijos būdu (per 30 sekundžių) arba lėtos intraveninės infuzijos būdu praskiedus iki 20- 50 ml ir lašinant 5 minutes.
Vaikams vaistas skiriamas kaip intraveninė infuzija (per 5 minutes), praskiedus 10-30 ml skysčio per 5 minutes.

Kytril paprastai skiriamas prieš gydymą arba chirurginę operaciją, nuo kurių jus gali pykinti, nors gali būti skiriamas ir po to, siekiant slopinti vėmimą.

Įprastos dozės yra:
Suaugusiesiems: 3 mg prieš chemoterapiją arba radijoterapiją. Paskui, jei reikia, per 24 valandas galima skirti 2 dozes po 3 mg. Per parą negalima skirti daugiau nei 9 mg.
Vaikams: 0,04 mg svorio kilogramui (iki 3 mg) prieš chemoterapiją arba radioterapiją vėmimo profilaktikai. Pavyzdžiui, 20 kg sveriančiam vaikui reikia 0,8 mg Kytril. Tą pačią dozę galima skirti po gydymo siekiant slopinti vėmimą. Per 24 valandas negalima suvartoti daugiau nei 2 dozes.

Vaisto Jums švirkš gydytojas arba seselė, todėl mažai tikėtina, kad bus perdozuota ar praleista dozė. Tačiau, jei Jums kyla abejonių, pasitarkite su gydytoju arba slaugytoja.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Kaip ir kiti vaistai, Kytril gali sukelti šalutinių reiškinių, bet daugelis jų nėra rimti. Kai kuriems pacientams gali skaudėti galvą arba užkietėti viduriai.

Retkarčiais gali būti alerginių reakcijų. Pasakykite gydytojui, jei Jus pradeda berti arba niežti kūną. Jūs privalote iš karto pasakyti savo gydytojui, jei jums trūksta oro arba tinsta veidas. Tokios reakcijos yra retos, bet joms būtina neatodėliotina medicininė pagalba.

Jei Jums atliekamas kraujo tyrimas, pasakykite apie tai savo gydytojui, nes kartais Kytril gali sukelti pokyčių kepenų funkcijos tyrimų rezultatuose.

Jei manote, kad šis vaistas sukelia bet kuriuos kitus sutrikimus ar, apskritai, esate susirūpinę, pasitarkite su savo gydytoju arba slaugytoja. 5. KYTRIL LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Kytril ampules reikia laikyti ne aukštesnėje kaip 30(C temperatūroje.
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Ampulių negalima užšaldyti.
Ant etiketės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti registravimo liudijimo turėtojas.

UAB “Roche Lietuva”
J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius
Lietuva
Tel. 852546799

Informacinis lapelis paskutinį peržiūrėtas 2007-03-28

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7