Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

MABRON 100MG/2ML SOL. PRO INJ. N5

Vaistai
  Gamintojas:
MEDOCHEMIE

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
MABRON 100 mg /2 ml injekcinis tirpalas
Tramadolio hidrochloridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra MABRON ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant MABRON
3. Kaip vartoti MABRON
4. Galimas šalutinis poveikis
5. MABRON laikymo sąlygos
6. Kita informacija1. KAS YRA MABRON IR KAM JIS VARTOJAMAS

Jūsų vaistas yra MABRON injekcinis tirpalas. Kiekvienoje ampulėje yra 100 mg veikliosios medžiagos tramadolio hidrochlorido.

Tramadolio hidrochloridas yra medikamentų grupės, kuri malšina skausmą (sukelia analgeziją), vienas iš preparatų.

MABRON vartojamas skausmui malšinti ir jo prevencijai. Jis malšina vidutinio stiprumo ir stiprų skausmą.

Jeigu norite išsamesnės informacijos, pasiklauskite gydytojo.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT MABRON

MABRON vartoti negalima, jeigu:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) tramadolio hidrochloridui ar bet kuriai pagalbinei MABRON medžiagai;
yra ūmus apsinuodijimas alkoholiu, migdomaisiais, kitais skausmo malšinamaisiais ar psichotropiniais preparatais (vaistiniai preparatai, kurie daro poveikį centrinei nervų sistemai);
Jūs esate priklausomas nuo stiprių skausmo malšinamųjų preparatų (tų, kurie veikia centrinę nervų sistemą, pvz., opioidų);
Jus kamuoja traukulių priepuoliai arba epilepsija;
vartojate ar per paskutines 14 parų vartojote vaistų grupės, vadinamos monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI), preparatų.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
jeigu neseniai patyrėte galvos traumą (ji gali sukelti spaudimo kaukolės viduje padidėjimą);
jaučiamas mieguistumas, susilpnėjęs sąmoningumas;
yra kvėpavimo slopinimas;
sergate sunkia inkstų liga;
sergate sunkia kepenų liga;
esate nėščia, mėginate pastoti ar žindote kūdikį.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui, slaugytojai arba vaistininkui.

Yra svarbu gydytojui pasakyti, jeigu vartojate:
vaistų grupės, vadinamos monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI), preparatų arba jų vartojote per paskutines 14 parų;
bet kokių centrinę nervų sistemą veikiančių vaistų;
karbamazepino;
ličio preparatų;
antidepresantų (stiprinančių 5HT ir noradrenalino poveikį)

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Jeigu Jūs esate nėščia ar mėginate pastoti, prieš vartojant bet kokį vaistą, įskaitant MABRON, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Nėštumo metu tramadolio reikia nevartoti.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Kadangi MABRON gali sukelti mieguistumą, ypač jo vartojant kartu su alkoholiu ar kai kuriais kitais vaistais, kol įsitikinsite, jog minėtas poveikis Jums nepasireiškia, atsisakykite vairuoti automobilį ar valdyti mechanizmus.3. KAIP VARTOTI MABRON

MABRON visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Gydytojas nuspręs, kada ir kaip Jus gydyti.
Įprastinė dozė, suvartojama per valandą, paprastai yra 50 mg arba 100 mg. Toliau kas 4 – 6 valandos injekuojama 50 mg arba 100 mg dozė. Ji priklauso nuo skausmo stiprumo.
Paprastai per parą reikėtų suvartoti ne daugiau kaip 400 mg preparato. Didžiausia paros dozė turi neviršyti 600 mg.
Paprastai reikia įsiurbti iš ampulės į švirkštą tirpalą ir po to jį suleisti į sėdmens raumenis. Jį galima suleisti per 2 – 3 minutes tiesiogiai į veną. Be to, ampulėje esantį tirpalą galima praskiesti ir iš lėto, per ilgą laiką sulašinti į veną.
Pavartojus per didelę MABRON dozę
Jeigu pasireiškia perdozavimas, jo simptomai gali būti vyzdžių susiaurėjimas, vėmimas, širdies problemos, apsnūdimas, koma, traukuliai ir kvėpavimo pasunkėjimas.
Pamiršus pavartoti MABRON
Pamiršus suvartoti dozę, ją praleiskite ir toliau vaisto vartokite taip, kaip įprasta. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.
Pokyčiai nutraukus MABRON vartojimą

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

MABRON, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, tačiau jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Gali pasireikšti šis šalutinis poveikis:
pykinimas ar vėmimas;
burnos sausumo pojūtis;
nuovargis, mieguistumas;
galvos skausmas;
sumišimas ir haliucinacijos;
poveikis širdies veiklai ir kraujotakai. Jis gali pasireikšti širdies tuksėjimu ar širdies plakimo padažnėjimu. Galite jausti silpnumą arba susmukti, ypač jeigu stovite;
odos reakcijos, tokios kaip niežulys ar išbėrimas;
Jeigu pasireiškė bet koks kitas poveikis, kuris Jūsų nuomone yra susijęs su MABRON vartojimu, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. 5. MABRON LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Ampulę reikia atverti prieš pat vartojimą.
Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, MABRON vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

MABRON sudėtis
- Veiklioji medžiaga yra tramadolio hidrochloridas. Kiekvienoje ampulėje (2 ml) yra 100 mg tramadolio hidrochlorido.
- Pagalbinės medžiagos yra natrio acetatas ir injekcinis vanduo.
MABRON išvaizda ir kiekis pakuotėje
Gintaro spalvos stiklo ampulė, kurioje yra 2 ml (50 mg/ml) tramadolio hidrochlorido injekcinio tirpalo.
MABRON 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas tiekiamas ampulėmis. Kartono dėžutėje yra 5 ampulės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
Medochemie Ltd
p.o. box 51409
CY-3505 Limassol
Kipras

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Medochemie Ltd. atstovybė Lietuvoje,
IX-ojo Forto g. 70-321,
Kaunas LT- 48179Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-04-03Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) tinklalapyje http://www.vvkt.lt/
A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS
KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

MABRON 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas
Tramadolio hidrochloridas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

2 ml (vienoje ampulėje) yra 100 mg tramadolio hidrochlorido.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos yra natrio acetatas ir injekcinis vanduo.4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas
5 ampulės po 2 ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į raumenis arba į veną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Medochemie Ltd
p.o. box 51409
CY-3505 Limassol
Kipras 12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

98/5354/213. SERIJOS NUMERIS

Serija14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Pagal specialų receptą įsigyjamas vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MABRON 100 mg/2 ml2009-04-03

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

MABRON 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas
Tramadolio hidrochloridas
i.m. / i.v.2. VARTOJIMO METODAS3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP4. SERIJOS NUMERIS

Lot5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2 ml6. KITA

2009-04-03

B. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
MABRON 100 mg /2 ml injekcinis tirpalas
Tramadolio hidrochloridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra MABRON ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant MABRON
3. Kaip vartoti MABRON
4. Galimas šalutinis poveikis
5. MABRON laikymo sąlygos
6. Kita informacija1. KAS YRA MABRON IR KAM JIS VARTOJAMAS

Jūsų vaistas yra MABRON injekcinis tirpalas. Kiekvienoje ampulėje yra 100 mg veikliosios medžiagos tramadolio hidrochlorido.

Tramadolio hidrochloridas yra medikamentų grupės, kuri malšina skausmą (sukelia analgeziją), vienas iš preparatų.

MABRON vartojamas skausmui malšinti ir jo prevencijai. Jis malšina vidutinio stiprumo ir stiprų skausmą.

Jeigu norite išsamesnės informacijos, pasiklauskite gydytojo.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT MABRON

MABRON vartoti negalima, jeigu:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) tramadolio hidrochloridui ar bet kuriai pagalbinei MABRON medžiagai;
yra ūmus apsinuodijimas alkoholiu, migdomaisiais, kitais skausmo malšinamaisiais ar psichotropiniais preparatais (vaistiniai preparatai, kurie daro poveikį centrinei nervų sistemai);
Jūs esate priklausomas nuo stiprių skausmo malšinamųjų preparatų (tų, kurie veikia centrinę nervų sistemą, pvz., opioidų);
Jus kamuoja traukulių priepuoliai arba epilepsija;
vartojate ar per paskutines 14 parų vartojote vaistų grupės, vadinamos monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI), preparatų.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
jeigu neseniai patyrėte galvos traumą (ji gali sukelti spaudimo kaukolės viduje padidėjimą);
jaučiamas mieguistumas, susilpnėjęs sąmoningumas;
yra kvėpavimo slopinimas;
sergate sunkia inkstų liga;
sergate sunkia kepenų liga;
esate nėščia, mėginate pastoti ar žindote kūdikį.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui, slaugytojai arba vaistininkui.

Yra svarbu gydytojui pasakyti, jeigu vartojate:
vaistų grupės, vadinamos monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI), preparatų arba jų vartojote per paskutines 14 parų;
bet kokių centrinę nervų sistemą veikiančių vaistų;
karbamazepino;
ličio preparatų;
antidepresantų (stiprinančių 5HT ir noradrenalino poveikį)

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Jeigu Jūs esate nėščia ar mėginate pastoti, prieš vartojant bet kokį vaistą, įskaitant MABRON, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Nėštumo metu tramadolio reikia nevartoti.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Kadangi MABRON gali sukelti mieguistumą, ypač jo vartojant kartu su alkoholiu ar kai kuriais kitais vaistais, kol įsitikinsite, jog minėtas poveikis Jums nepasireiškia, atsisakykite vairuoti automobilį ar valdyti mechanizmus.3. KAIP VARTOTI MABRON

MABRON visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Gydytojas nuspręs, kada ir kaip Jus gydyti.
Įprastinė dozė, suvartojama per valandą, paprastai yra 50 mg arba 100 mg. Toliau kas 4 – 6 valandos injekuojama 50 mg arba 100 mg dozė. Ji priklauso nuo skausmo stiprumo.
Paprastai per parą reikėtų suvartoti ne daugiau kaip 400 mg preparato. Didžiausia paros dozė turi neviršyti 600 mg.
Paprastai reikia įsiurbti iš ampulės į švirkštą tirpalą ir po to jį suleisti į sėdmens raumenis. Jį galima suleisti per 2 – 3 minutes tiesiogiai į veną. Be to, ampulėje esantį tirpalą galima praskiesti ir iš lėto, per ilgą laiką sulašinti į veną.
Pavartojus per didelę MABRON dozę
Jeigu pasireiškia perdozavimas, jo simptomai gali būti vyzdžių susiaurėjimas, vėmimas, širdies problemos, apsnūdimas, koma, traukuliai ir kvėpavimo pasunkėjimas.
Pamiršus pavartoti MABRON
Pamiršus suvartoti dozę, ją praleiskite ir toliau vaisto vartokite taip, kaip įprasta. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.
Pokyčiai nutraukus MABRON vartojimą

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

MABRON, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, tačiau jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Gali pasireikšti šis šalutinis poveikis:
pykinimas ar vėmimas;
burnos sausumo pojūtis;
nuovargis, mieguistumas;
galvos skausmas;
sumišimas ir haliucinacijos;
poveikis širdies veiklai ir kraujotakai. Jis gali pasireikšti širdies tuksėjimu ar širdies plakimo padažnėjimu. Galite jausti silpnumą arba susmukti, ypač jeigu stovite;
odos reakcijos, tokios kaip niežulys ar išbėrimas;
Jeigu pasireiškė bet koks kitas poveikis, kuris Jūsų nuomone yra susijęs su MABRON vartojimu, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. 5. MABRON LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Ampulę reikia atverti prieš pat vartojimą.
Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, MABRON vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

MABRON sudėtis
- Veiklioji medžiaga yra tramadolio hidrochloridas. Kiekvienoje ampulėje (2 ml) yra 100 mg tramadolio hidrochlorido.
- Pagalbinės medžiagos yra natrio acetatas ir injekcinis vanduo.
MABRON išvaizda ir kiekis pakuotėje
Gintaro spalvos stiklo ampulė, kurioje yra 2 ml (50 mg/ml) tramadolio hidrochlorido injekcinio tirpalo.
MABRON 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas tiekiamas ampulėmis. Kartono dėžutėje yra 5 ampulės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
Medochemie Ltd
p.o. box 51409
CY-3505 Limassol
Kipras

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Medochemie Ltd. atstovybė Lietuvoje,
IX-ojo Forto g. 70-321,
Kaunas LT- 48179Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-04-03Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) tinklalapyje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7