Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

MACMIROR COMPLEX 500 CREAM 30G

Vaistai > Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir lytiniai hormonai > Ginekologiniai antimikrobiniai vaistai
  Gamintojas:
POLI INDUSTRIA CHIMICA

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

MACMIROR COMPLEX 100 mg/40000 TV/g makšties kremas
Nifuratelis/NistatinasAtidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Lapelio turinys
1. Kas yra MACMIROR COMPLEX ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant MACMIROR COMPLEX
3. Kaip vartoti MACMIROR COMPLEX
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti MACMIROR COMPLEX
6. Kita informacija1. KAS YRA MACMIROR COMPLEX IR KAM JIS VARTOJAMAS

MACMIROR COMPLEX makšties kremas yra kompleksinis nifuratelio ir nistatino preparatas. Nifuratelis yra POLI Research Laboratories susintetintas chemoterapinis vaistas, sukeliantis stiprų veiksmingą trichomonacidinį, antibakterinį ir fungistazinį poveikį. Kadangi poveikis įvairiapusis, preparatas tinka mišrios infekcijos sukeltam makšties uždegimui gydyti ir, priešingai negu kiti preparatai, makšties mikozės, pasireiškiančios po specifinio trichomonozės gydymo, profilaktikai. Nistatinas yra gerai žinomas fungicidinį poveikį sukeliantis antibiotikas, ypač aktyviai veikiantis balkšvagrybius. Nistatinas yra veiksmingas ir mažai toksiškas, todėl jo preparatai, ypač lokalaus poveikio, vartojami plačiai. Kartu su nistatinu vartojant nifurantelio, pasireiškia visiškas fungicidinis poveikis. Kompleksiniu jų preparatu galima gydyti įvairų makšties uždegimą, kadangi vaistas naikina jį sukėlusius mikroorganizmus (balkšvagrybius, trichomonas ir bakterijas), grąžina fiziologinę makšties ertmės būklę. Bakterijų infekciją išnaikinus, grybelių sukeliama liga paprastai neprasideda.

MACMIROR COMPLEX makšties kremas vartojamas kompleksiniam balkšvagrybių, trichomonų ir bakterijų sukeltos infekcinės makšties ir išorinių moters lyties organų ligos gydymui.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT MACMIROR COMPLEX

MACMIROR COMPLEX vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) nifurateliui ar nistatinui arba bet kuriai pagalbinei MACMIROR COMPLEX medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
gydantis, ypač ilgai, makšties kremu, galima padidėjusio organizmo jautrumo reakcija. Jeigu ji pasireiškia, preparato vartojimą būtina nutraukti;
gydantis šiuo vaistu, reikia susilaikyti nuo lytinių santykių.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Nėščioms ir kūdikį krūtimi maitinančioms moterims šiuo preparatu gydytis nedraudžiama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus MACMIROR COMPLEX makšties kremas įtakos nedaro.3. KAIP VARTOTI MACMIROR COMPLEX

MACMIROR COMPLEX makšties kremą visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Įprastinė kremo dozė yra 2,5 g. Per parą ji vartojama vieną kartą (ryte arba vakare) arba du kartus (ryte ir vakare).

Vartojimo instrukcija
Kremas į makštį stumiamas graduotu švirkštu.
Naudojimosi švirkštu instrukcija
Užsukti graduotą švirkštą ant kremo tūbelės, po to ją paspausti, kad į švirkštą patektų reikiamas kremo kiekis (švirkšto žymos atitinka gramus). Nuo tūbelės švirkštą nusukti, jo galą įkišti į makštį ir stūmokliu į ją sustumti visą švirkšte esantį kremą. Jaunoms mergaitėms kremą į makštį reikia stumti naudojantis prie švirkšto prijungiama kaniule. Po procedūros švirkštą ir kaniulę reikia išplauti.Pavartojus per didelę MACMIROR COMPLEX dozę
Tokiu atveju būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją arba vaistininką.

Pamiršus pavartoti MACMIROR COMPLEX
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti MACMIROR COMPLEX
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

MACMIROR COMPLEX, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Retkarčiais, ypač kremo vartojant ilgai, gali pasireikšti padidėjusio organizmo jautrumo reakcija. Kitokio šalutinio poveikio nepastebėta.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI MACMIROR COMPLEX

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, MACMIROR COMPLEX makšties kremo vartoti negalima. 6. KITA INFORMACIJA

MACMIROR COMPLEX sudėtis

Veikliosios medžiagos yra nifuratelis ir nistatinas. 1 g makšties kremo yra 100 mg nifuratelio ir
40 000 TV nistatino.
Pagalbinės medžiagos yra ksalifinas 15, metilo parahidroksibenzoatas, propilo parahidroksibenzoatas, glicerolis, 70 proc. sorbitolis, propilenglikolis, karbomeras, 30 proc. trietolaminas ir išgrynintasis vanduo.

MACMIROR COMPLEX išvaizda ir kiekis pakuotėje
Kartono dėžutė, kurioje yra aliumininė tūbelė. Tūbelėje yra 30 g makšties kremo (pakuotėje yra švirkštas kremui seikėti).

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
UAB "MRA”
Totorių 20-9, LT – 01121 Vilnius
LIETUVA

Gamintojas
Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe, 1
29016 Cortemaggiore (PC), Italija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB “MRA”
Žirnių 26, LT-02120 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 2649010Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-01-23

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

MACMIROR COMPLEX 100 mg/40000 TV/g makšties kremas2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g makšties kremo yra 100 mg nifuratelio ir 40 000 TV nistatino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Makšties kremas.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Kompleksinis balkšvagrybių, trichomonų ir bakterijų sukeltos infekcinės makšties ir išorinių moters lyties organų ligos gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vienkartinė dozė yra 2,5 g makšties kremo. Naudojantis aplikatoriumi (švirkštu), ji įstumiama į makštį 1 arba 2 kartus per parą, t. y. vakare arba ryte ir vakare.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs organizmo jautrumas nistatinui ar nifurateliui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Preparatas gali, ypač vartojamas ilgai, padidinti organizmo jautrumą. Tokiu atveju jo vartojimą būtina nutraukti.
Gydymo metu lytinių santykių turėti nepatariama.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Farmakologinės veikliųjų makšties kremo medžiagų ir kitų preparatų sąveikos iki šiol nepastebėta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėščioms ir kūdikį krūtimi maitinančioms moterims šiuo preparatu gydytis nedraudžiama.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

MACMIROR COMPLEX makšties kremas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Retkarčiais, ypač kremo vartojant ilgai, gali pasireikšti padidėjusio organizmo jautrumo reakcija. Kitokio šalutinio poveikio nepastebėta.

4.9 Perdozavimas

Atsižvelgiant į vaisto vartojimo būdą, perdozavimo atvejų neturėtų būti. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - kiti antimikrobiniai preparatai, antiseptikai; ATC kodas – G01AX.

Veikliosios kremo medžiagos yra nifuratelis ir nistatinas. Nifuratelis daro stiprų veiksmingą trichomonacidinį, antibakterinį ir fungistazinį poveikį. Nistatinas yra gerai žinomas antibiotikas, sukeliantis fungicidinį poveikį, ypač aktyviai veikiantis bakšvagrybius.
Tyrimų in vitro metu vartojant nistatino su nifurateliu, pasireiškė platus antimikozinis, antibakterinis ir trichomonacidinis poveikis, neigiamos jų sąveikos nebuvo. Grybeliams jie darė teigiamą sinergetinį poveikį.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Tyrimais, kurių metu triušių patelėms ir kalėms į makštį kartu buvo kišamos nifuratelio ir nistatino paros dozės, kurios buvo 30 kartų didesnės už terapinę dozę, rekomenduojamą vartoti žmogui, įrodyta, jog minėtos medžiagos nerezorbuojamos ir sisteminio poveikio nesukelia.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kalėms į makštį įkišto preparato LD50 yra didesnė už 60 vienkartinių terapinių dozių, rekomenduojamų vartoti žmogui. Triušių patelėms ilgai į makštį kišamos paros dozės, kurios yra ne didesnės už 30 vienkartinių terapinių dozių, rekomenduojamų vartoti žmogui, toksinio poveikio nesukėlė.6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Ksalifinas 15
Metilo parahidroksibenzoatas
Propilo parahidroksibenzoatas
Glicerolis
70 proc. sorbitolis
Propilenglikolis
Karbomeras
30 proc. trietolaminas
Išgrynintasis vanduo6.2 Nesuderinamumas

Nepastebėtas

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Litografinė kartono dėžutė, kurioje yra lanksti aliumininė tūbelė (vidinis paviršius dengtas epoksidine derva). Tūbelėje yra 30 g makšties kremo.

6.6 Specialūs reikalavimai vaistiniam preparatui ruošti

Užsukti pakuotėje esantį švirkštą ant tūbelės, po to ją paspausti, kad į švirkštą patektų reikiamas kremo kiekis (švirkšto žymos atitinka gramus). Nuo tūbelės švirkštą nusukti, jo galą įkišti į makštį, stūmokliu į ją sustumti visą švirkšte esančią kremo dozę. Jaunoms mergaitėms kremą į makštį reikia stumti naudojantis prie švirkšto prijungiama kaniule. Po procedūros švirkštą ir kaniulę reikia išplauti.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

UAB "MRA”
Totorių 20-9, LT – 01121 Vilnius
LIETUVA
Tel.: +370 5 2649010
Fax: +370 21242708. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT R 98/5740/69. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

1998-07-01 / 2003-10-1410. TEKSTO PERŽIŪROS DATA2008-01-23

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄGamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe, 1
29016 Cortemaggiore (PC), ItalijaB. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Receptinis vaistinis preparatas.

• SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.

• KITOS SĄLYGOS

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

MACMIROR COMPLEX 100 mg/40000 TV/g makšties kremas
Nifuratelis/Nistatinas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 g makšties kremo yra 100 mg nifuratelio ir 40 000 TV nistatino.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Ksalifinas 15, metilo parahidroksibenzoatas, propilo parahidroksibenzoatas, glicerolis, 70 proc. sorbitolis, propilenglikolis, karbomeras, 30 proc. trietolaminas ir išgrynintasis vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Makšties kremas
30 g

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į makštį.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UAB "MRA”
Totorių 20-9, LT – 01121 Vilnius
LIETUVA12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 98/5740/613. SERIJOS NUMERIS

Serija{numeris}14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MACMIROR COMPLEX 100 mg/40000 TV/g makšties kremas


MINIMALI INFORMACIJA VIDINIŲ PAKUOČIŲ

TŪBELĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

MACMIROR COMPLEX 100 mg/40000 TV/g makšties kremas
Nifuratelis/Nistatinas

Vartoti į makštį.2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.3. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 g makšties kremo yra 100 mg nifuratelio ir 40 000 TV nistatino.4. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Ksalifinas 15, metilo parahidroksibenzoatas, propilo parahidroksibenzoatas, glicerolis, 70 proc. sorbitolis, propilenglikolis, karbomeras, 30 proc. trietolaminas ir išgrynintasis vanduo.5. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

UAB "MRA”6. TINKAMUMO LAIKAS

{MMMM/mm}7. SERIJOS NUMERIS

{numeris}8. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

30 g9. KITA


B. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

MACMIROR COMPLEX 100 mg/40000 TV/g makšties kremas
Nifuratelis/NistatinasAtidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Lapelio turinys
1. Kas yra MACMIROR COMPLEX ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant MACMIROR COMPLEX
3. Kaip vartoti MACMIROR COMPLEX
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti MACMIROR COMPLEX
6. Kita informacija1. KAS YRA MACMIROR COMPLEX IR KAM JIS VARTOJAMAS

MACMIROR COMPLEX makšties kremas yra kompleksinis nifuratelio ir nistatino preparatas. Nifuratelis yra POLI Research Laboratories susintetintas chemoterapinis vaistas, sukeliantis stiprų veiksmingą trichomonacidinį, antibakterinį ir fungistazinį poveikį. Kadangi poveikis įvairiapusis, preparatas tinka mišrios infekcijos sukeltam makšties uždegimui gydyti ir, priešingai negu kiti preparatai, makšties mikozės, pasireiškiančios po specifinio trichomonozės gydymo, profilaktikai. Nistatinas yra gerai žinomas fungicidinį poveikį sukeliantis antibiotikas, ypač aktyviai veikiantis balkšvagrybius. Nistatinas yra veiksmingas ir mažai toksiškas, todėl jo preparatai, ypač lokalaus poveikio, vartojami plačiai. Kartu su nistatinu vartojant nifurantelio, pasireiškia visiškas fungicidinis poveikis. Kompleksiniu jų preparatu galima gydyti įvairų makšties uždegimą, kadangi vaistas naikina jį sukėlusius mikroorganizmus (balkšvagrybius, trichomonas ir bakterijas), grąžina fiziologinę makšties ertmės būklę. Bakterijų infekciją išnaikinus, grybelių sukeliama liga paprastai neprasideda.

MACMIROR COMPLEX makšties kremas vartojamas kompleksiniam balkšvagrybių, trichomonų ir bakterijų sukeltos infekcinės makšties ir išorinių moters lyties organų ligos gydymui.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT MACMIROR COMPLEX

MACMIROR COMPLEX vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) nifurateliui ar nistatinui arba bet kuriai pagalbinei MACMIROR COMPLEX medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
gydantis, ypač ilgai, makšties kremu, galima padidėjusio organizmo jautrumo reakcija. Jeigu ji pasireiškia, preparato vartojimą būtina nutraukti;
gydantis šiuo vaistu, reikia susilaikyti nuo lytinių santykių.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Nėščioms ir kūdikį krūtimi maitinančioms moterims šiuo preparatu gydytis nedraudžiama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus MACMIROR COMPLEX makšties kremas įtakos nedaro.3. KAIP VARTOTI MACMIROR COMPLEX

MACMIROR COMPLEX makšties kremą visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Įprastinė kremo dozė yra 2,5 g. Per parą ji vartojama vieną kartą (ryte arba vakare) arba du kartus (ryte ir vakare).

Vartojimo instrukcija
Kremas į makštį stumiamas graduotu švirkštu.
Naudojimosi švirkštu instrukcija
Užsukti graduotą švirkštą ant kremo tūbelės, po to ją paspausti, kad į švirkštą patektų reikiamas kremo kiekis (švirkšto žymos atitinka gramus). Nuo tūbelės švirkštą nusukti, jo galą įkišti į makštį ir stūmokliu į ją sustumti visą švirkšte esantį kremą. Jaunoms mergaitėms kremą į makštį reikia stumti naudojantis prie švirkšto prijungiama kaniule. Po procedūros švirkštą ir kaniulę reikia išplauti.Pavartojus per didelę MACMIROR COMPLEX dozę
Tokiu atveju būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją arba vaistininką.

Pamiršus pavartoti MACMIROR COMPLEX
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti MACMIROR COMPLEX
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

MACMIROR COMPLEX, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Retkarčiais, ypač kremo vartojant ilgai, gali pasireikšti padidėjusio organizmo jautrumo reakcija. Kitokio šalutinio poveikio nepastebėta.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI MACMIROR COMPLEX

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, MACMIROR COMPLEX makšties kremo vartoti negalima. 6. KITA INFORMACIJA

MACMIROR COMPLEX sudėtis

Veikliosios medžiagos yra nifuratelis ir nistatinas. 1 g makšties kremo yra 100 mg nifuratelio ir
40 000 TV nistatino.
Pagalbinės medžiagos yra ksalifinas 15, metilo parahidroksibenzoatas, propilo parahidroksibenzoatas, glicerolis, 70 proc. sorbitolis, propilenglikolis, karbomeras, 30 proc. trietolaminas ir išgrynintasis vanduo.

MACMIROR COMPLEX išvaizda ir kiekis pakuotėje
Kartono dėžutė, kurioje yra aliumininė tūbelė. Tūbelėje yra 30 g makšties kremo (pakuotėje yra švirkštas kremui seikėti).

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
UAB "MRA”
Totorių 20-9, LT – 01121 Vilnius
LIETUVA

Gamintojas
Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe, 1
29016 Cortemaggiore (PC), Italija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB “MRA”
Žirnių 26, LT-02120 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 2649010Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-01-23

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7