Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

MICROLAX 5ML SOL. RECTAL N12

Vaistai > Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai > Vidurius laisvinantys vaistai
  Gamintojas:
PFIZER

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

microlax 9 mg/90 mg/625 mg/ml tiesiosios žarnos tirpalas
Natrio laurilsulfoacetatas/Natrio citratas/Sorbitolis

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
microlax galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra microlax ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant microlax
3. Kaip vartoti microlax
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti microlax
6. Kita informacija1. KAS YRA MICROLAX IR KAM JIS VARTOJAMAS

microlax yra laisvinamoji priemonė nuo vidurių užkietėjimo, žarnynui paruošti prieš chirurgines ar diagnostines procedūras, akušerijoje prieš gimdymą.
microlax skirta vartoti į tiesiąją žarną. Jis suminkština išmatas ir patepa žarnų sieneles.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT MICROLAX

microlax vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei microlax medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Jeigu sergate storųjų ar kitų žarnų ligomis prieš naudodami microlax pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.3. KAIP VARTOTI MICROLAX

Jeigu reikia, vienos tubelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną pro išeinamąją angą.

microlax vartoti paprasta.
1 piešinys
1. Nusukite antgalio dangtelį (1 piešinys).
2. Lengvai paspauskite tūbelę, kad antgalio galiukas sudrėktų klizmos turinio lašu.
3. Įkiškite į tiesiąją žarną visą antgalį. Pastaba. Jaunesniems kaip 3 metų vaikams įkiškite tik pusę antgalio (žr. žymę ant antgalio).

2 piešinys
4. Spauskite tūbelę ir visą jos turinį suleiskite į tiesiąją žarną (2 piešinys).
5. Atsargiai ištraukite tūbelę, kad neištekėtų klizmos turinys.

Paprastai poveikis pasireiškia po 5—15 minučių.
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

microlax, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Naudojamas ilgą laiką, microlax gali sukelti tiesiosios žarnos ir išeinamosios angos sudirginimą. Kai kuriems asmenims gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI MICROLAX

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Ant dėžutės ar tubelės po Tinka iki nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, microlax vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.6. KITA INFORMACIJA

microlx sudėtis
- Veikliosios medžiagos yra natrio laurilsulfoacetatas, natrio citratas, sorbitolis. 1 ml tirpalo yra 9 mg natrio laurilsulfoacetato, 90 mg natrio citrato, 625 mg sorbitolio.
- Pagalbinės medžiagos yra sorbo rūgštis, glicerolis, išgrynintas vanduo

microlax išvaizda ir kiekis pakuotėje
Bespalvis tirštas tirpalas, kuriame yra oro burbuliukų.
Tūbelėje su antgaliu yra 5 ml tiesiosios žarnos tirpalo.

Pakuotėje yra 4 ar 12 tūbelių.

Rinkodaros teisės turėtojas
McNeil AB
Norrbroplasten 2, SE-251 09 Helsingborg, Švedija

Gamintojas
McNeil AB
Norrbroplasten 2, SE-251 09 Helsingborg, Švedija

ir

McNeil Manufacturing
5, avenue de Concyr, 45 071 ORLEANS cedex 2, Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB Johnson & Johnson
Geležinio Vilko g. 18A
Vilnius LT- 08104
+370 5 2496039Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-03-27
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

microlax 9 mg/90 mg/625 mg/ml tiesiosios žarnos tirpalas2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra šių medžiagų:
natrio laurilsulfoacetato 9 mg
natrio citrato 90 mg
sorbitolio 625 mg

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Tiesiosios žarnos tirpalas4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1. Terapinės indikacijos

Vidurių užkietėjimui palengvinti
Žarnynui prieš rentgeninį tyrimą ir rektoskopiją išvalyti.

4.2. Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusieji ir vyresni kaip 3 metų vaikai
Vienos tūbelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną įkišus į ją visą antgalį. Lubrikanto nereikia, pakanka užlašinti lašą tūbelės turinio.

Jaunesni kaip 3 metų vaikai
Į tiesiąją žarną įkišama pusė antgalio.

4.3. Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Specialių atsargumo priemonių nereikia.

4.5. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika neįrodyta.

4.6. Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Specialių atsargumo priemonių nereikia.

4.7. Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Klinikinių tyrimų ir pranešimų apie nepageidaujamą poveikį duomenimis, microlax poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus mažai tikėtinas

4.8. Nepageidaujamas poveikis

Retkarčiais pasireiškė lengvas tiesiosios žarnos sudirginimas.
Yra pavienių pranešimų apie padidėjusio jautrumo reakcijas.

Pripratimo pavojus minimalus.

4.9. Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1. Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – klizmos, ATC kodas – A06AG11

microlax būdingos natrio citrato (medžiagos, skatinančios virškinimą), kuri kietose išmatose padidina vandens prijungimą, sorbitolio, kuris daro laisvinamąjį poveikį, skatindamas patekti į žarnyną vandenį, ir laurilo sulfoacetato, kuris daro drėkinamąjį poveikį, savybės.

Dėl osmosinių preparato savybių padidėja išmatų tūris tiesiojoje žarnoje, todėl skatinamas tuštinimosi refleksas. Preparatas didina vandens kiekį, gerina virškinimą ir drėkina, todėl išmatos tampa minkštesnės, palengvėja tuštinimasis.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Mažai tikėtina, kad preparato sudėtyje esančios medžiagos gali rezorbuotis, pasiskirstyti organizme ar metabolizuotis. Jos išskiriamos su išmatomis.

5.3. Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Papildomų duomenų nėra.6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Glicerolis,
Sorbo rūgštis,
Išgrynintas vanduo

6.2. Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3. Tinkamumo laikas

5 metai

6.4. Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.

6.5. Pakuotė ir jos turinys

5 ml tirpalo yra baltoje plastikinėje tūbelėje su antgaliu ir mažo tankio polietileno nuplėšiama apsaugine membrana.

6.6. Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

1. Nusukti antgalio dangtelį.
2. Lengvai paspausti tūbelę, kad antgalio galiukas sudrėktų turinio lašu.
3. Įkišti į tiesiąją žarną visą antgalį. Jaunesniems kaip 3 metų vaikams įkišti tik pusę antgalio.
4. Spaudžiant tūbelę, visą jos turinį suleisti į tiesiąją žarną.
5. Atsargiai ištraukti tūbelę, kad neištekėtų turinys. 7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

McNeil AB
Norrbroplatsen 2,
SE-251 09 Helsingborg
Švedija8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/1/97/0013/001 – N4
LT/1/97/0013/002 – N129. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2004-05-2110. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-03-27

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOSA. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)

McNeil AB
Norrbroplasten 2,
SE-251 09 Helsingborg,
Švedija

ir

McNeil Manufacturing
5, avenue de Concyr
45 071 ORLEANS cedex 2,
Prancūzija

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Nereceptinis vaistinis preparatas

• SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS
A. ŽENKLINIMAS
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

microlax 9 mg/90 mg/625 mg/ml tiesiosios žarnos tirpalas
Natrii laurilsulfoacetas/Natrii citras/Sorbitolum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra:
natrio laurilsulfoacetato 9 mg
natrio citrato 90 mg
sorbitolio 625 mg3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: glicerolis, sorbo rūgštis, išgrynintas vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

tiesiosios žarnos tirpalas

4 x 5 ml tūbelės
12 x 5 ml tūbelių 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į tiesiąją žarną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)
8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 0C temperatūroje.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

McNeil AB
Norrbroplasten 2,
SE-251 09 Helsingborg,
Švedija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/97/0013/001
LT/1/97/0013/00213. SERIJOS NUMERIS

Serija14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas15. VARTOJIMO INSTRUKCIJAIndikacijos:vidurių užkietėjimui palengvinti ar žarnynui prieš rentgeninį tyrimą ir rektoskopiją išvalyti.
Vartojimas:
Nusukite antgalio dangtelį.
Lengvai paspauskite tūbelę, kad antgalio galiukas sudrėktų microlax turinio lašu.
Įkiškite į tiesiąją žarną visą antgalį. Pastaba. Jaunesniems kaip 3 metų vaikams įkiškite tik pusę antgalio (žr. nuorodą ant antgalio).
Visiškai išspauskite tūbelės turinį.
Ištraukite antgalį neatleidę suspaustos tūbelės.16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

microlax


MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

TŪBELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

microlax 9 mg/90 mg/625 mg/ml klizma
Natrii laurilsulfoacetas/Natrii citras/Sorbitolum
Vartoti į tiesąją žarną.2. VARTOJIMO METODAS3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}4. SERIJOS NUMERIS

Serija (numeris)5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 ml6. KITA

McNeilB. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

microlax 9 mg/90 mg/625 mg/ml tiesiosios žarnos tirpalas
Natrio laurilsulfoacetatas/Natrio citratas/Sorbitolis

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
microlax galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra microlax ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant microlax
3. Kaip vartoti microlax
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti microlax
6. Kita informacija1. KAS YRA MICROLAX IR KAM JIS VARTOJAMAS

microlax yra laisvinamoji priemonė nuo vidurių užkietėjimo, žarnynui paruošti prieš chirurgines ar diagnostines procedūras, akušerijoje prieš gimdymą.
microlax skirta vartoti į tiesiąją žarną. Jis suminkština išmatas ir patepa žarnų sieneles.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT MICROLAX

microlax vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei microlax medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Jeigu sergate storųjų ar kitų žarnų ligomis prieš naudodami microlax pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.3. KAIP VARTOTI MICROLAX

Jeigu reikia, vienos tubelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną pro išeinamąją angą.

microlax vartoti paprasta.
1 piešinys
1. Nusukite antgalio dangtelį (1 piešinys).
2. Lengvai paspauskite tūbelę, kad antgalio galiukas sudrėktų klizmos turinio lašu.
3. Įkiškite į tiesiąją žarną visą antgalį. Pastaba. Jaunesniems kaip 3 metų vaikams įkiškite tik pusę antgalio (žr. žymę ant antgalio).

2 piešinys
4. Spauskite tūbelę ir visą jos turinį suleiskite į tiesiąją žarną (2 piešinys).
5. Atsargiai ištraukite tūbelę, kad neištekėtų klizmos turinys.

Paprastai poveikis pasireiškia po 5—15 minučių.
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

microlax, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Naudojamas ilgą laiką, microlax gali sukelti tiesiosios žarnos ir išeinamosios angos sudirginimą. Kai kuriems asmenims gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI MICROLAX

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Ant dėžutės ar tubelės po Tinka iki nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, microlax vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.6. KITA INFORMACIJA

microlx sudėtis
- Veikliosios medžiagos yra natrio laurilsulfoacetatas, natrio citratas, sorbitolis. 1 ml tirpalo yra 9 mg natrio laurilsulfoacetato, 90 mg natrio citrato, 625 mg sorbitolio.
- Pagalbinės medžiagos yra sorbo rūgštis, glicerolis, išgrynintas vanduo

microlax išvaizda ir kiekis pakuotėje
Bespalvis tirštas tirpalas, kuriame yra oro burbuliukų.
Tūbelėje su antgaliu yra 5 ml tiesiosios žarnos tirpalo.

Pakuotėje yra 4 ar 12 tūbelių.

Rinkodaros teisės turėtojas
McNeil AB
Norrbroplasten 2, SE-251 09 Helsingborg, Švedija

Gamintojas
McNeil AB
Norrbroplasten 2, SE-251 09 Helsingborg, Švedija

ir

McNeil Manufacturing
5, avenue de Concyr, 45 071 ORLEANS cedex 2, Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB Johnson & Johnson
Geležinio Vilko g. 18A
Vilnius LT- 08104
+370 5 2496039Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-03-27
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7