Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

MIRTAZAPIN ACTAVIS 30MG TAB. N30

Vaistai
  Gamintojas:
ACTAVIS

1.       VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
Mirtazapin Actavis 15 mg plėvele dengtos tabletės
Mirtazapin Actavis 30 mg plėvele dengtos tabletės
Mirtazapin Actavis 45 mg plėvele dengtos tabletės
 
 
2.       kokybinė ir kiekybinė sudėtis
 
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 15 mg, 30 mg arba 45 mg mirtazapino.
 
Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
 
 
3.       vaisto forma
 
Plėvele dengta tabletė.
 
15 mg tabletės: geltona, abipusiai išgaubta, 10 x 5,2 mm ovalinė, plėvele dengta tabletė, su vagele abiejose pusėse. Vienoje pusėje paženklinta „I“.
30 mg tabletės: ruda, abipusiai išgaubta, 12,7 x 6,5 mm ovalinė, plėvele dengta tabletė, su vagele abiejose pusėse. Vienoje pusėje paženklinta „I“.
45 mg tabletės: balta, abipusiai išgaubta, 14,5 x 7,5 mm ovalinė, plėvele dengta tabletė, su vagele abiejose pusėse. Vienoje pusėje paženklinta „I“.
 
 
4.       klinikinĖ informacija
 
4.1     Terapinės indikacijos
 
Didžiosios depresijos epizodas
 
4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas
 
Tabletes reikėtų nuryti nekramtant, užgeriant pakankamu kiekiu skysčio. Tabletes galima vartoti kartu su maistu arba nevalgius.
 
Suaugusieji: pradinė paros dozė yra 15 arba 30 mg, kurią geriausia vartoti vakare. Palaikomoji paros dozė dažniausiai yra nuo 15 iki 45 mg.
 
Senyvi pacientai: dozė rekomenduojama tokia pat kaip ir visiems suaugusiems. Pokyčius, ypač dozės didinimą, reikia atlikti labai atsargiai ir atidžiai prižiūrint.
 
Vaikai ir paaugliai (iki 18 metų amžiaus) 18 metų amžiaus: kadangi mirtazapino saugumas ir efektyvumas tokiems pacientams nebuvo tiriamas, jo vartoti nerekomenduojama.
 
Inkstų arba kepenų nepakankamumas: mirtazapino eliminacija iš organizmo gali būti lėtesnė pacientams, sergantiems inkstų arba kepenų nepakankamumu. Į tai reikia atsižvelgti skiriant mirtazapiną tokiems pacientams ir stebėti į klinikinį atsaką.
 
Mirtazapino tabletes galima vartoti vieną kartą per parą, nes mirtazapino pusinės eliminacijos laikas yra 20–40 valandų. Vaistą derėtų vartoti vieną kartą per parą - vakare prieš miegą. Tačiau paros dozę galima padalinti į dvi dozes vartojamas ryte ir vakare prieš miegą. Didesnė dozė turėtų būti vartojama vakare.
 
Antidepresinis mirtazapino efektas paprastai tampa akivaizdus praėjus 1 – 2 savaitėms nuo gydymo pradžios. Gydant pakankama doze teigiamas poveikis pasireiškia 2 – 4 savaičių bėgyje. Jeigu poveikis nepakankamas, dozę galima didinti iki maksimalios dozės. Pasiekus optimalų klinikinį efektą kai pacientui išnyksta ligos simptomai, gydymą reikėtų tęsti 4–6 mėnesius, o tada galima palaipsniui mažinti dozę ir nutraukti gydymą. Jei per 2 – 4 gydymo savaites maksimaliomis dozėmis klinikinis pagerėjimas nepasireiškia, gydymas palaipsniui turi būti nutrauktas. Palaipsnis dozės mažinimas yra būtinas, kad išvengti gydymo nutraukimo simptomų.
 
4.3     Kontraindikacijos
 
-        Padidėjęs jautrumas mirtazapinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
-                 Vartoti kartu su MAO inhibitoriais arba nutraukus gydymą šiais vaistiniais preparatais paskutinių dviejų savaičių laikotarpyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
4.4     Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
 
Vartojusiems mirtazapiną pasireiškė kaulų čiulpų slopinimas, paprastai pasireiškiantis granuliocitopenija arba agranuliocitoze. Šis efektas dažniausiai pastebimas po 4 – 6 gydymo savaičių ir paprastai išnyksta nutraukus gydymą. Klinikiniuose mirtazapino tyrimuose grįžtamosios agranuliocitozės atvejų pasitaikė retai. Gydantis gydytojas turi sekti, ar neatsirado karščiavimas, gerklės skausmas, stomatitas arba kiti infekcinio susirgimo požymiai. Jei minėti požymiai pasireiškė, reikia nutraukti gydymą ir ištirti kraujo kūnelių skaičių.
 
Vaistas turi būti skiriamas atsargiai ir atidžiai monitoruojant pacientams, sergantiems:
 -       epilepsija arba organiniu smegenų sindromu; be to klinikinė patirtis rodo, kad gydant mirtazapinu retai būna epilepsijos priepuoliai,
-                kepenų arba inkstų funkcijos nepakankamumu,
-                širdies ligomis, tokiomis kaip laidumo sutrikimai, krūtinės angina arba neseniai buvęs miokardo infarktas, reikalauja įprastų atsargumo priemonių ir atsargumo skiriant kartu kitų vaistų, 
-                hipotenzija.
 
Kaip ir kitų antidepresantų, šį vaistą atsargiai reikėtų skirti pacientams, sergantiems:
-                šlapinimosi sutrikimais, tokiais kaip prostatos hipertrofija (nors mirtazapinas turi tik silpną anticholinerginį veikimą),
-                ūmine uždarojo kampo glaukoma ir padidėjus akispūdžiui (gydymo mirtazapinu metu šių sutrikimų rizika yra labai maža, kadangi mirtazapinas turi silpną anticholinerginį poveikį),
-                cukriniu diabetu; kadangi antidepresantai gali keisti glikemijos kontrolę, insulino arba geriamųjų antidiabetinių vaistų dozavimą gali tekti reguliuoti ir rekomenduojamas tikslus jo monitoravimas.
 
Nedelsiant reikia nutraukti gydymą pasireiškus geltai.
 
Kaip ir gydant kitais antidepresantais, reikėtų atsižvelgti į tai, kad:
-                Psichozės simptomai gali paūmėti pacientams, sergantiems šizofrenija ar kitomis psichozėmis ir gydomiems antidepresantais; gali paūmėti paranojinės mintys.
-                Gydant bipolinio sutrikimo depresijos fazę, ji gali pereiti į maniakinę fazę.
-                Dėl savižudybės rizikos, gydymo pradžioje pacientui reikia skirti nedidelį mirtazapino tablečių skaičių.
-                Nors antidepresantai priklausomybės nesukelia, tačiau ilgalaikio gydymo nutraukimas gali sukelti nerimą, sujaudinimą, pykinimą, galvos skausmą ir bendrą negalavimą.
-                Senyvi pacientai dažnai yra jautresni vaistams, ypač nepageidaujamam antidepresantų poveikiui. Klinikiniuose mirtazapino tyrimuose nepageidaujamas poveikis senyviems pacientams nebuvo pastebėtas dažniau nei kitų amžiaus grupių pacientams. Tačiau kol kas vaisto vartojimo patirtis yra nedidelė.
-                Mirtazapino reakcijos į vartojimą kartu su kitais SSRI nurodytos poskyryje 4.5.
 
Pacientai su retomis įgimtos galaktozės netoleravimo problemomis, Lapp laktazės nepakankamumu arba gliukozės – galaktozės malabsorbcija turėtų nevartoti šio vaisto.
 
Kadangi Mirtazapin Actavis saugumas ir efektyvumas vaikams nebuvo tiriamas, jo vaikams vartoti nerekomenduojama.
 
4.5     Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
 
Farmakodinaminė sąveika:
Mirtazapinas neturėtų būti vartojamas kartu su MAO inhibitoriais arba dviejų savaičių bėgyje po gydymo MAO inhibitoriais nutraukimo.
 
Mirtazapinas gali padidinti benzodiazepinų arba kitų raminančių vaistų sedacinį poveikį. Reikia būti atsargiems skiriant šiuos vaistus kartu su mirtazapinu.
 
Mirtazapinas gali padidinti alkoholio CNS slopinantį poveikį. Pacientus reikėtų perspėti nevartoti alkoholinių gėrimų.
 
Jeigu kartu su mirtazapinu yra vartojami kiti serotoninerginiai vaistai (kitaip vadinamų SSRI) yra vaistų sąveikos rizika, kuri gali sukelti serotonino sindromą. Gydymo vienu mirtazapinu arba kartu su kitais SSRI patirtis rodo, kad serotonino sindromas pasireiškia labai retai. Jeigu kartu vartoti šiuos vaistinius preparatus būtinas, dozavimo koregavimas turi būti atliekamas atsargiai ir pakankamai atidžiai stebint per didelio serotoninerginio poveikio požymių atsiradimą.
 
Gydant žmones mirtazapinu kartu su ličio preparatais svarbių klinikinio poveikio ar farmakokinetinių pokyčių nepastebėta. 
 
Farmakokinetinė sąveika:
Mirtazapinas beveik visiškai metabolizuojamas fermentų CYP2D6 ir CYP3A4 ir šiek tiek dalyvaujant fermentui CYP1A2. Atliekant tarpusavio sąveikos tyrimą su sveikais savanoriais, nustatyta, kad paroksetinas, CYP2D6 inhibitorius, neturėjo poveikio mirtazapino farmakokinetikai, esant pastoviai koncentracijai kraujyje. Vartojant kartu stiprų CYP3A4 inhibitorių ketokonazolį pastarasis padidina mirtazapino maksimalią plazmos koncentraciją ir AUC maždaug 40% ir 50% atitinkamai. Atsargiai kartu su mirtazapinu reikia skirti stiprius CYP3A4 inhibitorius, tokius kaip ŽIV proteazės inhibitorius, priešgrybelinius azolų grupės preparatus, eritromiciną ir nefazodoną.
 
Karbamazepinas, CYP3A4 fermento induktorius, padvigubina mirtazapino klirensą, todėl mirtazapino koncentracija plazmoje sumažėja nuo 45 iki 60%. Jeigu karnbamazepinas ar kitas kepenų veiklos induktorius (toks kaip rifampicinas arba fenitoinas) skiriamas kartu su mirtazapinu būtina padidinti mirtazapino dozę. Jeigu gydymas tokiu vaistiniu preparatu nutraukiamas yra būtina sumažinti mirtazapino dozę.
 
Kartu vartojant cimetidiną mirtazapino biopraeinamumas gali padidėti daugiau nei 50%. Mirtazapino dozę reikėtų sumažinti pradėjus kartu vartoti cimetidiną, o padidinti, baigus gydyti cimetidinu.
 
In vivo sąveikos tyrimais nustatyta, kad mirtazapinas neturi poveikio risperidono arba paroksetino (CYP2D6 substratas), karbamazepino (CYP3A4 substratas), amitriptilino bei cimetidino farmakokinetikai.
 
Mirtazapinas, vartojant 30 mg per parą dozę, sukėlė mažą, bet statistiškai reikšmingą INR prailgėjimą asmenims gydytiems varfarinu. Taip pat vartojant didesnę mirtazapino dozę labiau išreikšto efekto nebuvo galima atmesti. Todėl tikslinga kontroliuoti protrombino laiką skiriant kartu gydymą varfarinu ir mirtazapinu.
 
4.6         Nėštumo ir žindymo laikotarpis
 
Nėra pakankamų duomenų apie mirtazapino vartojimą nėščioms moterims. Tyrimuose su gyvūnais nenustatyta teratogeninio poveikio arba toksinio poveikio reprodukcijai.
 
Nors tyrimuose su gyvūnais nustatyta, kad tik labai mažas mirtazapino kiekis išskiriamas su pienu, tačiau krūtimi maitinančioms motinoms vartoti mirtazapiną nerekomenduojama. Nėra tyrimų su žmonėmis duomenų.
 
4.7     Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
 
Mirtazapinas gali vidutiniškai mažinti gebėjimą sutelkti dėmesį ir budrumą, ypač gydymo pradžioje. Į tai reikia atsižvelgti pradedant veiklą, kuri reikalauja ypatingo budrumo ir sutelkto dėmesio, pvz., vairuoti automobilį arba valdyti pavojingus mechanizmus.
 
4.8     Nepageidaujamas poveikis
 
Depresija sergančius pacientus vargina nemažai simptomų, susijusių su pačia liga. Kartais sunku būna įvertinti, kurie simptomai atsirado dėl ligos, o kurie atsirado dėl gydymo mirtazapinu.
 
Sistema, organas, klasė
Dažni
(>1/100, <1/10)
Nedažni
(>1/1000, <1/100)
Reti
(>1/10 000, <1/1000)
Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
 
 
§Ūmus kaulų čiulpų slopinimas (eosinofilija, granulocitopenija, agranulocitozė, aplastinė anemija ir trombocitopenija žr. taip pat 4.4 „Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės“).
Medžiagų apykaitos ir mitybos sutrikimai
§    Apetito ir kūno svorio padidėjimas.
 
 
Psichikos sutrikimai
 
 
§      Manija
§      Sumišimas
§      Haliucinacijos
§      Nerimas*
§      Nemiga*
§      Košmarai/vaizdingi sapnai
Nervų sistemos sutrikimai
§    Mieguistumas (kuris sumažina budrumą), paprastai atsirandantis pirmųjų gydymo savaičių bėgyje (N.B. dozės sumažinimas dažniausiai nesumažina sedacijos, bet gali susilpnėti antidepresinis poveikis)
§    Galvos svaigimas
§    Galvos skausmas
 
§   Traukuliai (priepuoliai)
§   Drebulys
§   Mioklonusas
§   Parestezijos
§   Neramių kojų sindromas
Kraujotakos sutrikimai
 
 
§   (Ortostatinė) hipotenzija/sinkopė
Virškinimo sistemos sutrikimai
 
§ Pykinimas
§   Burnos sausumas
§   Viduriavimas
Kepenų ir tulžies sutrikimai
 
 
§   Padidėjęs serumo transaminazių aktyvumas
Odos ir poodinių audinių sutrikimai
 
 
§   Egzantema
Judėjimo aparato ir jungiamojo audinio sutrikimai
 
 
§   Artralgija
§   Mialgija
Bendrieji sutrikimai
§   Generalizuota arba lokali edema ir su ja susijęs kūno svorio padidėjimas
 
§   Nuovargis
*nerimas ir nemiga, kurie gali būti depresijos simptomais, gali didėti ir sunkėti – po gydymo mirtazapinu nerimo ir nemigos didėjimas ir sunkėjimas pastebėti labai retai.
 
Nors mirtazapinas nesukelia priklausomybės, klinikinė patirtis rodo, kad staigus ilgalaikio gydymo nutraukimas kartais gali sukelti nutraukimo simptomus. Dauguma nutraukimo reakcijų yra lengvos ir savaime praeinančios. Tarp įvairių pastebėtų nutraukimo simptomų pykinimas, nerimas ir sujaudinimas yra dažniausiai pastebėti. Kaip nurodyta 4.2 skyriuje „Dozavimas ir vartojimo būdas“, gydymas mirtazapinu turėtų būti nutrauktas palaipsniui.
 
4.9     Perdozavimas
 
Dabartinė klinikinė patirtis apie mirtazapino perdozavimą rodo vieną, kad simptomai paprastai yra nestipriai išreikšti. Centrinės nervų sistemos slopinimas su orientacija sutrikimu ir ilgalaike sedacija buvo pastebėti kartu su tachikardija ir lengva hipertenzija arba hipotenzija. Tačiau yra galimybė daug sunkesnių pasekmių (net mirties atvejų), kai perdozavimai būna daug didesnėmis nei terapinės dozės, o ypač esant mišriems perdozavimams. Perdozavimas gydomas aktyvinta anglimi, gyvybinių funkcijų palaikymu ir simptominiu gydymu. Jei būtina, galima išplauti skrandį.
 
 
5.       FARMAKOLOGINĖS savybės
 
5.1     Farmakodinaminės savybės
 
Farmakoterapinė grupė: antidepresantai
ATC kodas: N06AX11
 
Mirtazapinas yra presinapsinis alfa2 antagonistas, aktyvinantis noradrenerginių ir serotoninerginių nervinių impulsų perdavimą centrinėje nervų sistemoje. Serotoninerginių impulsų perdavimo sustiprėjimą lemia poveikis 5-HT1 receptoriams, kadangi 5-HT2 ir 5-HT3 receptorius mirtazapinas blokuoja. Abu mirtazapino enantiomerai yra aktyviosios medžiagos. S (+) enantiomeras blokuoja alfa2  ir 5-HT2 receptorius, o R (-) enantiomeras blokuoja 5-HT3 receptorius. H1–antagonistinis poveikis manoma nulemia sedacinį mirtazapino poveikį. Mirtazapino anticholinerginis poveikis yra minimalus ir vartojamas terapinėmis dozėmis retai sukelia kliniškai reikšmingo nepageidaujamo poveikio širdies ir kraujagyslių sistemai.
 
Mirtazapinas yra antidepresantas, kuris gali būti naudojamas gydyti didžiosios depresijos epizodus. Jei yra tokie simptomai kaip anhedonija, psichomotorinis slopinimas, miego sutrikimai (ankstyvas pabudimas) ir kūno svorio netekimas, tikėtinas didesnis teigiamas vaisto poveikis. Gali būti kitų simptomų: domėjimosi susilpnėjimas, savižudybės mintys ir nuotaikų kaita (geresnė vakare nei rytą).
Mirtazapinas pradeda efektyviai veikti paprastai praėjus 1-2 gydymo savaitėms.
5.2     Farmakokinetinės savybės
 
Absorbcija
Išgėrus mirtazapino tablečių, veiklioji medžiaga mirtazapinas greitai ir gerai absorbuojama (bioprieinamumas maždaug 50%), didžiausia koncentracija plazmoje susidaro maždaug po 2 val. Maisto vartojimas neturi įtakos mirtazapino farmakokinetikai.
 
Pasiskirstymas
Apie 85% mirtazapino jungiasi prie plazmos baltymų. Pusiausvyros koncentracija susidaro po 3-4 dienų, vėliau vaistas nesikaupia. Rekomenduojamomis dozėmis vartojamo mirtazapino farmakokinetika yra linijinio pobūdžio.
 
Metabolizmas ir išsiskyrimas
Vidutinis pusinės eliminacijos laikas yra 20–40 val.; kartais nustatytas ilgesnis iki 65 val. pusinės eliminacijos laikas, bet jaunesniems žmonėms pusinės eliminacijos laikas buvo trumpesnis. Atsižvelgiant į pusinį laiką, šį vaistą galima vartoti 1 kartą per parą. Mirtazapinas efektyviai metabolizuojamas ir per kelias dienas pašalinamas su šlapimu bei išmatomis. Pagrindiniai biotransformacijos keliai yra metilo grupės atskilimas ir oksidacija ir po to sekanti konjugacija. In vitro tiriant žmogaus kepenų mikrosomas nustatyta, kad citochromo P450 fermentai CYP2D6 ir CYP1A2 dalyvauja susidarant mirtazapino 8-hidroksimetabolitui, o CYP3A4 fermentas dalyvauja N-demetil ir N-oksido metabolitų susidaryme. Demetilintas metabolitas yra farmakologiškai aktyvus, jo farmakokinetika yra panašaus pobūdžio kaip ir nemetabolizuoto vaisto.
Tam tikros pacientų populiacijos
Mirtazapino klirensas gali sulėtėti pacientams sergantiems inkstų ar kepenų nepakankamumu.
 
5.3     Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys
 
Ikiklinikinių tyrimų duomenys, gauti įprastinių farmakologinio saugumo, pakartotinos dozės toksiškumo, kancerogeninio poveikio, toksinio poveikio genams ir toksinio poveikio reprodukcijai, neatskleidė specialių rizikos faktorių žmonėms.
 
Mirtazapinas lėtinio vaisto saugumo tyrimuose su žiurkėmis ir šunimis bei toksinio poveikio reprodukcijai tyrimuose su žiurkėmis ir triušiais jokio kliniškai reikšmingo poveikio nesukėlė. Toksinio poveikio reprodukcijai tyrimuose su žiurkėmis ir triušiais didelės dozės pakopoje, kai dozė siekė 20 ir 17 kartų didesnę nei žmogaus maksimali dozė matuojant dozę mg/m2 , teratogeninio poveikio nepastebėta. Tačiau jų metu aptikta didesnis išankstinio persileidimo atvejų skaičius, mažesnis naujagimių svoris, bei mažesnis naujagimių išgyvenamumas pirmųjų trijų laktacijos dienų bėgyje. Serijiniuose genų mutacijos ir chromosomų bei DNR pažeidimų tyrimuose toksinio mirtazapino poveikio genams nepastebėta. Skydliaukės navikai, stebėti kancerogeninio poveikio žiurkėms tyrimo metu ir kepenų ląstelių neoplazmos, stebėtos kancerogeninio poveikio pelėms tyrime, yra daugiau specifiniai rūšiai, o ne sukeltos toksinio poveikio genams dėl ilgalaikio gydymo didelėmis kepenų fermentus aktyvuojančio vaisto dozėmis.
 
 
6.       farmacinė informacija
 
6.1     Pagalbinių medžiagų sąrašas
 
Tabletės branduolys:
Laktozės monohidratas
Gelifikuotas kukurūzų krakmolas
Bevandenis, koloidinis silicio dioksidas
Karmeliozės natrio druska
Magnio stearatas.
 
Apvalkalas:
15 mg ir 30 mg tabletės:
Hipromeliozė
Makrogolis 8000
Titano dioksidas (E171)
Geltonasis geležies oksidas (E172)
Raudonasis geležies oksidas (E172).
 
45 mg tabletės:
Hipromeliozė
Makrogolis 8000
Titano dioksidas (E171).
 
6.2     Nesuderinamumas
 
Nėra duomenų.
 
6.3     Tinkamumo laikas
 
2 metai.
 
6.4     Specialios laikymo sąlygos
 
Specialių laikymo sąlygų nereikia.
 
6.5     Pakuotė ir jos turinys
 
Pakuotės dydžiai
15 mg tabletės:
14, 28, 30, 56 arba 70 tablečių PVC/aliuminio lizdinėje plokštelėje.
14, 28, 30, 56 arba 70 tablečių polipropileno talpyklėje su LDPE kamšteliu.
30 mg tabletės:
28, 30, 60, 90 arba 100 tablečių PVC/aliuminio lizdinėje plokštelėje.
28, 30, 60, 90, 100 arba 250 tablečių polipropileno talpyklėje su LDPE kamšteliu.
45 mg tabletės:
14, 20, 28, 30, 50, 56, 70, 100, 200 arba 500 tablečių PVC/aliuminio lizdinėje plokštelėje.
14, 20, 28, 50, 100, 200 arba 500 tablečių polipropileno talpyklėje su LDPE kamšteliu.
 
Prekiaujama ne visų dydžių pakuotėmis.
 
6.6     Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija
 
Specialių reikalavimų nėra.
 
 
7.       REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS
 
Actavis Group Hf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörour, Islandija
 
 
8.       REGISTRAVIMO LIUDIJIMO numeris
 
Mirtazapin Actavis 15 mg plėvele dengtos tabletės:
LT/1/05/0348/001 – lizdinė plokštelė, N14
LT/1/05/0348/002 – lizdinė plokštelė, N28
LT/1/05/0348/003 – lizdinė plokštelė, N30
LT/1/05/0348/004 – lizdinė plokštelė, N56
LT/1/05/0348/005 – lizdinė plokštelė, N70
LT/1/05/0348/006 – tablečių talpyklė, N14
LT/1/05/0348/007 – tablečių talpyklė, N28
LT/1/05/0348/008 – tablečių talpyklė, N30
LT/1/05/0348/009 – tablečių talpyklė, N56
LT/1/05/0348/010 – tablečių talpyklė, N70
 
Mirtazapin Actavis 30 mg plėvele dengtos tabletės:
LT/1/05/0348/011 – lizdinė plokštelė, N28
LT/1/05/0348/012 – lizdinė plokštelė, N30
LT/1/05/0348/013 – lizdinė plokštelė, N60
LT/1/05/0348/014 – lizdinė plokštelė, N90
LT/1/05/0348/015 – lizdinė plokštelė, N100
LT/1/05/0348/016 – tablečių talpyklė, N28
LT/1/05/0348/017 – tablečių talpyklė, N30
LT/1/05/0348/018 – tablečių talpyklė, N60
LT/1/05/0348/019 – tablečių talpyklė, N90
LT/1/05/0348/020 – tablečių talpyklė, N100
LT/1/05/0348/021 – tablečių talpyklė, N250
 
Mirtazapin Actavis 45 mg plėvele dengtos tabletės:
LT/1/05/0348/022 – lizdinė plokštelė, N14
LT/1/05/0348/023 – lizdinė plokštelė, N20
LT/1/05/0348/024 – lizdinė plokštelė, N28
LT/1/05/0348/025 – lizdinė plokštelė, N30
LT/1/05/0348/026 – lizdinė plokštelė, N50
LT/1/05/0348/027 – lizdinė plokštelė, N56
LT/1/05/0348/028 – lizdinė plokštelė, N70
LT/1/05/0348/029 – lizdinė plokštelė, N100
LT/1/05/0348/030 – lizdinė plokštelė, N200
LT/1/05/0348/031 – lizdinė plokštelė, N500
 
 
9.       pirmoJO REGISTRAVIMO arba perregistravimo data
 
2006-01-31
 
 
10.     teksto peržiūros data
 
2006-10-26


 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7