Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

MIRTAZAPINE-TEVA 15MG TAB. N30

Vaistai
  Gamintojas:
TEVA

 
  
 
B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS lapelis: INFORMACIJA VARTOTOJUI
 
Mirtazapine - Teva 15 mg plėvele dengtos tabletės
Mirtazapine - Teva 30 mg plėvele dengtos tabletės
Mirtazapinas
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-        Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-        Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
-                Jeigu pasireiškia sunkus šalutinis poveikis arba jeigu pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
Lapelio turinys
1.      Kas yra Mirtazapine-Teva ir kam jis vartojamas
2.      Kas žinotina prieš vartojant Mirtazapine-Teva
3.      Kaip vartoti Mirtazapine-Teva
4.      Galimas šalutinis poveikis
5.      Kaip laikyti Mirtazapine-Teva
6.      Kita informacija
 
 
1.      KAS YRA Mirtazapine - Teva IR KAM JIS VARTOJAMAS
 
  • Mirtazapinas priklauso vaistų grupei, vadinamai antidepresantais. Mirtazapine-Teva vartojamas depresijai (didžiosios depresijos epizodams) gydyti.
 
2.      KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT Mirtazapine - Teva
 
Mirtazapine - Teva vartoti negalima:
-                      jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) mirtazapinui arba bet kuriai pagalbinei Miratazapine-Teva medžiagai.
 
Specialių atsargumo priemonių reikia, jeigu:
Pasakykite gydytojui, jeigu Jums yra arba buvo bent viena iš šių būklių:
·         epilepsija (liga, kuriai būdingi traukuliai) arba organinio smegenų pažeidimo sindromas (sutrikimas, dėl kurio sulėtėja protinė veikla). Jeigu Jums pasireiškė traukuliai arba traukulių priepuoliai padažnėjo, nebevartokite Mirtazapine-Teva ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją;
·         šizofrenija arba kitokia psichikos liga. Jei tokie simptomai, kaip paranojinės mintys, padažnėja ar pasunkėja, nedelsiant kreipkitės į gydytoją;
·         bipolinis sutrikimas („maniakinė depresija“, kuriai būdingi besikaitaliojantys pakilios nuotaikos ar per didelio aktyvumo ir prislėgtos nuotaikos epizodai). Jeigu pradėjote jaustis labai pakiliai arba esate pernelyg susijaudinęs, nutraukite Mirtazapine-Teva vartojimą ir nedelsiant pasikonsultuokite su gydytoju;
·         kepenų liga, pvz., gelta (taip pat žr. 4 „Galimas nepageidaujamas poveikis“);
·         inkstų liga;
·         širdies liga, krūtinės angina (krūtinės skausmas) arba neseniai buvęs širdies priepuolis;
·         sumažėjęs kraujospūdis;
·         šlapinimosi sutrikimai, pvz., kurie gali būti sukelti padidėjusios prostatos;
·         žarnyno nepraeinamumas;
·         diabetas. Gali prireikti koreguoti vaistų nuo diabeto dozę;
·         neįprastai didelis akispūdis, dėl kurio galima apakti (pvz., sergant glaukoma);
Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas
·         Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaites, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.
Tokių minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:
·         jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;
·         jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.
·         Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių.
·         Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos paskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.
 
Jeigu Jūs esate pagyvenusio amžiaus žmogus, galite būti jautresnis antidepresantų nepageidaujamam poveikiui.
 
Daugiau informacijos apie tai, kaip elgtis, pasireiškus nepageidaujamam poveikiui, žr. 4 skyriuje „Galimas šalutinis poveikis“.
 
Vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų.
Mirtazapine -Teva paprastai nėra skiriamas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šios klasės vaistų, padidėja šalutinio poveikio, pavyzdžiui, bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio) apraiškų tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti Mirtazapine-Teva jaunesniems kaip 18 metų pacientams, jeigu, jo manymu, tai yra jiems tinkamiausias gydymas. Jeigu gydytojas skyrė Mirtazapine-Teva jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems Mirtazapine-Teva, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš pirmiau išvardytų simptomų. Taip pat šiuo metu dar nėra pateikta ilgalaikio saugumo duomenų apie Mirtazapine-Teva poveikį šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.
 
Kitų vaistų vartojimas
Pasiklauskite savo gydytojo, ar jūs vartojate toliau išvardintų preparatų:
·         monoaminooksidazės inhibitorių (MAOI), kuriais gydoma depresija (pvz., fenelzino, tranilcipromino arba izokarboksazido) arba Parkinsono liga (pvz., selegilino). Negalima Mirtazapine-Teva vartoti kartu su MAOI arba jei Jūs nustojote vartoti MAOI mažiau kaip prieš 14 dienų.
·         antidepresantų, tokių kaip selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI), pvz., fluoksetinas, sertralinas). Labai retai gali išsivystyti gyvybei pavojinga būklė, vadinama serotonino sindromu, kuriai būdingas aukštas karščiavimas, raumenų sustingimas arba traukuliai, sumišimas, dirglumas ir ryškus sujaudinimas. Jeigu pasireiškė šie simptomai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją (žr 4 skyrių „Galimas nepageidaujamas poveikis“).
·         benzodiazepinų, pvz., diazepamo (vartojamo nerimui gydyti) arba kitų raminančių vaistų. Gali atsirasti padidėjęs mieguistumas.
·         vaistų, vartojamų gydyti ŽIV/AIDS (ŽIV proteazių inhibitorių), azolo priešgrybelinių vaistų (pvz., ketokonazolo), eritromicino (antibiotiko) arba nefazodono (antidepresanto), cimetidino (vartojamo skrandžio opoms gydyti). Gali padidėti mirtazapino kiekis Jūsų kraujyje.
·         karbamazepino arba fenitoino (vartojamo gydyti epilepsijai), rifampicino (antibiotiko, vartojamo, sergant tuberkulioze). Gali sumažėti mirtazapino kiekis Jūsų kraujyje.
·         varfarino (vartojamo, gydant kraujo krešėjimo sutrikimus). Mirtazapinas gali sustiprinti varfarino poveikį.
 
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui
 
Mirtazapine - Teva vartojimas su maistu ir gėrimais
Reikia vengti gerti alkoholio, kol vartojate Mirtazapine-Teva.
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Nėštumas
Mirtazapino vartojimo nėštumo metu patirtis yra maža. Jeigu Jūs nėščia arba ketinate pastoti, mirtazapino vartoti negalima, nebent gydytojas, atidžiai kliniškai įvertinęs rizikos/naudos santykį,  nuspręstų, jog Jus gydyti šiuo vaistu yra būtina.
 
Žindymo laikotarpis
Nežinoma, ar mirtazapino patenka į motinos pieną. Jūsų gydytojas turės nuspręsti, ar Jūs turėtumėte tęsti/nutraukti maitinimą krūtimi arba tęsti/nutraukti gydymą Mirtazapine-Teva.
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Mirtazapine -Teva gali daryti įtaką Jūsų gebėjimui susikaupti ir budrumui, bei sukelti mieguistumą. Nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, kol neįsitikinsite, kad Mirtazapine-Teva jokio poveikio Jums nedaro.
 
Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Mirtazapine - Teva medžiagas
Jeigu gydytojas Jus įspėjo, kad netoleruojate kai kurių cukraus rūšių, prieš vartodami šio vaisto, pasikonsultuokite su gydytoju.
 
 
3.      KAIP VARTOTI Mirtazapine - Teva
 
Mirtazapine - Teva visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Gydytojas nusprendė, kuri dozė Jums tinka.
 
Įprasto dozavimo nurodymai yra tokie.
Suaugę žmonės
Iš pradžių rekomenduojama vartoti 15 arba 30 mg paros dozę vakare. Prireikus, gydytojas ją gali laipsniškai didinti iki didžiausios 45 mg paros dozės.
Senyvi pacientai
Rekomenduojama dozė yra tokia pati kaip suaugusiesiems. Senyviems pacientams dozę galima didinti tik atidžiai juos stebint, kad atsakas į gydymą būtų pakankamas ir saugus.
Vaikai ir jaunesni kaip 18 metų paaugliai
Mirtazapine-Teva negalima vartoti vaikams ir paaugliams (žr. „2. Kas žinotina, prieš vartojant Mirtazapine-Teva“).
Jeigu Jūsų kepenų arba inkstų veikla yra sutrikusi, gydytojas Jums gali rekomenduoti vartoti mažesnę Mirtazapine-Teva dozę.
Mirtazapine-Teva reikia gerti geriausiai vieną kartą per dieną, prieš miegą. Taip pat paros dozė gali būti padalinta į dvi dalis, suvartojant jas ryte ir prieš miegą. Didesnę dalį reikia išgerti vakare.
Tabletes reikia nuryti nekramtant, užsigeriant pakankamu vandens kiekiu.
Pradėjus vartoti Mirtazapine-Teva, gali praeiti kelios savaitės, kol pasijusite geriau. Pasireiškus pilnam vaisto poveikiui (paprastai per 2-4 savaites), gydymas turėtų būti tęsiamas dar 4-6 mėnesius. Nenutraukite vaisto vartojimo nepasitarę su gydytoju, net jei pasijutote geriau.
 
Pavartojus per didelę Mirtazapine-Teva dozę
Jeigu Jūs (arba kas nors kitas) išgėrėte iš karto per daug tablečių, arba galvojate, kad vaikas nurijo bent kiek tablečių, nedelsiant kreipkitės į artimiausios ligoninės neatidėliotinos pagalbos skyrių arba į savo gydytoją. Perdozavimas gali sukelti orientacijos sutrikimą, mieguistumą, kraujospūdžio padidėjimą arba sumažėjimą (apsvaigimą arba silpnumą).
 
Pamiršus pavartoti Mirtazapine - Teva
Jeigu pamiršote išgerti tabletę, išgerkite ją, kai tik prisiminsite, išskyrus, jeigu jau beveik laikas gerti kitą tabletę. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.. Toliau tabletes vartokite nustatytu laiku.
 
Nustojus vartoti Mirtazapine - Teva
Negalima staiga nutraukti Mirtazapine-Teva vartojimo, nes gali pasireikšti nutraukimo reakcijos, tokios, kaip pykinimas, galvos skausmas, nerimas, sujaudinimas ir bendras negalavimas.  
Jeigu gydymą reikia nutraukti, gydytojas Jums skiriamą dozę mažins laipsniškai.
 
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 
 
4.      GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS
 
Mirtazapine-Teva, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
 
·         Jeigu vartodami Mirtazapine-Teva pasijutote blogai, nedelsiant pasakykite tai savo gydytojui. Kartais nepageidaujamos reakcijos būna sunkios, nors dažniausiai taip nėra. Pasireiškus kai kurioms nepageidaujamoms reakcijoms, Jums gali prireikti medikamentinio gydymo.
·         Retkarčiais vienas iš depresijos simptomų gali būti mintys apie savižudybę. Gali būti, kad pirmomis gydymo savaitėmis šie simptomai gali sustiprėti. Jeigu Jums kyla kankinančių minčių arba išgyvenimų šiuo pradiniu gydymo periodu arba bet kuriuo kitu metu, nedelsiant pasakykite savo gydytojui arba kreipkitės į artimiausią ligoninę.
·         Jeigu labai padidėja temperatūra, pasireiškia raumenų sustingimas arba trūkčiojimas, sumišimas, dirglumas ir pernelyg didelis sujaudinimas, būtina skubiai kreiptis į gydytoją, kadangi šie simptomai gali rodyti, jog prasideda taip vadinamas serotonino sindromas. Nors šis sindromas pasireiškia labai retai, gali kilti pavojus gyvybei. Jums gali reikėti nutraukti gydymą Mirtazapine-Teva.
·         Jeigu Jums pasireiškė gelta (pagelto oda ir akių baltymai), nutraukite Mirtazapine-Teva vartojimą ir skubiai kreipkitės į gydytoją.
·         Jeigu Jums pasireiškė infekcijos požymių, pvz., nepaaiškinamai aukšta temperatūra, gerklės skausmas ir išopėjimai burnos gleivinėje, nebevartokite Mirtazapine-Teva ir skubiai pasikonsultuokite su gydytoju, nes gali prireikti atlikti kraujo tyrimą. Retais atvejais šie simptomai gali būti sutrikusios kraujo ląstelių gamybos kaulų čiulpuose požymis. Šie simptomai yra reti ir dažniausiai pasireiškia po 4-6 gydymo savaitės.
 
Dažni (pasireiškė mažiau negu 1 pacientui iš 10, bet daugiau negu 1 pacientui iš 100)
·         Padidėjęs apetitas, padidėjęs svoris.
·         Mieguistumas ir susilpnėjęs gebėjimas susikaupti (pirmomis Mirtazapine-Teva vartojimo savaitėmis).
·         Galvos svaigimas, galvos skausmas.
·         Patinimai ir su tuo susijęs svorio padidėjimas.
 
Nedažni (pasireiškė mažiau negu 1 pacientui iš 100, bet daugiau negu 1 pacientui iš 1000)
·         Pykinimas.
 
Reti (pasireiškė mažiau negu 1 pacientui iš 1000, bet daugiau negu 1 pacientui iš 10000)
·         Kaulų čiulpų slopinimas (dėl to atsiranda tokie kraujo sutrikimai, kaip sumažėjęs tam tikrų baltųjų kraujo ląstelių kiekis ir kraujo sutrikimai, pasireiškiantys karščiavimu ar šaltkrėčiu, gerklės skausmu, burnos ir nosiaryklės išopėjimu, neįprastu nuovargiu ar silpnumu, neįprastu kraujavimu arba nepaaiškinamomis kraujosruvomis).
·         Sumažėjęs natrio kiekis kraujyje, kuris gali būti susijęs su nuovargiu ir sumišimu, raumenų trūkčiojimais, traukulių priepuoliais arba koma.
·         Manija (džiugi nuotaika ar emociškai pakili būsena), sumišimas, haliucinacijos, naujai atsiradęs arba pasunkėjęs nerimas ir nemiga, košmariški arba ryškūs sapnai.
·         Traukuliai, drebėjimas, trūkčiojimas (įskaitant nevalingus rankų ir kojų judesius), dilgčiojimo pojūtis, kojų neramumas.
·         Sumažėjęs kraujospūdis, kuris gali sukelti galvos svaigimą, staigiai atsistojus iš sėdimos padėties.
·         Burnos sausumas, viduriavimas.
·         Nenormalūs kepenų funkcijos rodmenys.
·         Bėrimas arba odos erupcijos.
·         Raumenų ir sąnarių skausmas
·         Nuovargis.
 
Labai reti (pasireiškė mažiau negu 1 pacientui iš 10000, bet daugiau negu 1 pacientui iš 100000)
·         Serotonino sindromas (galimai gyvybei pavojinga būklė, kuriai būdinga aukšta temperatūra, raumenų sustingimas arba trūkčiojimas, sumišimas, dirglumas ir pernelyg didelis sujaudinimas).
 
Jeigu Jums pasireiškė bet kuris iš aukščiau išvardintų simptomų, turite pasitarti su gydytoju, ar toliau tęsti Mirtazapine-Teva vartojimą.
 
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis tampa sunkus arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
 
5.      KAIP LAIKYTI Mirtazapine - Teva
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
 
Ant kartono dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Mirtazapine- Teva vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. Nedėkite tablečių į kitą talpyklę.
 
Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.
 
 
6.      KITA INFORMACIJA
 
Mirtazapine - Teva sudėtis
-           Veiklioji medžiaga yra mirtazapinas.
Mirtazapine - Teva 15 mg plėvele dengtos tabletės. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 15 mg mirtazapino.
Mirtazapine - Teva 30 mg plėvele dengtos tabletės. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 30 mg mirtazapino.
 
-                      Pagalbinės medžiagos:laktozės monohidratas, kukurūzų krakmolas, povidonas K-30, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas, hipromeliozė, titano dioksidas (E171), makrogolis 400, makrogolis 6000, geltonasis geležies oksidas (E172). 30 mg tablečių sudėtyje yra ir raudonojo geležies oksido (E172).
 
Mirtazapine - Tevaišvaizda ir kiekis pakuotėje
Mirtazapine - Teva 15 mg plėvele dengtos tabletės yra geltonos, apvalios. Vienas tablečių šonas pažymėtas brūkšniu, kurio vienoje pusėje yra ženklas “9”, kitoje – “3”, kitas tablečių šonas pažymėtas skaičiumi “7206”.
Mirtazapine-Teva 30 mg plėvele dengtos tabletės yra rausvai rudos, apvalios. Vienas tablečių šonas pažymėtas brūkšniu, kurio vienoje pusėje yra ženklas “9”, kitoje – “3”, kitas tablečių šonas pažymėtas skaičiumi “7207”.
 
Mirtazapine - Teva 15 mg plėvele dengtos tabletės tiekiamos pakuotėmis, kuriose yra 14, 20, 28, 30, 50, 56, 70 arba 100 tablečių.
Mirtazapine - Teva 30 mg plėvele dengtos tabletės tiekiamos pakuotėmis, kuriose yra 14, 20, 28, 30, 50, 100 arba 200 (2x100) tablečių.
 
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.
 
Rinkodaros teisės turėtojas
Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Nyderlandai
 
Gamintojas
APS Ltd.,
Brampton Rd, Hampden Park Eastbourne, East Sussex, BN 229 AG,
Jungtinė Karalystė
 
Arba
Pharmachemie B. V.
Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem
Nyderlandai
 
arba
Teva Sante,
Rue Bellocier, 89107 Sens
Prancūzija
 
arba
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Tancsics Mihaly ut 82
H-2100 Godollo
Vengrija
 
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.
 
Sicor Biotech UAB
Kęstučio g. 59/Lenktoji g. 27,
Vilnius LT-08124, Lietuva
Telefonas: +370 5 211 35 00
 
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-12-11
 
 
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7