Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

MUCO-MEPHA 200MG GRAN. GERIAM. TIRP. N20

Vaistai > Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai > Atsikosėjimą lengvinantys vaistai
  Gamintojas:
MEPHA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Muco-Mepha 200 mg granulės geriamajam tirpalui
Acetylcysteinum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename paketėlyje yra Acetylcysteinum 200 mg.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

granulės geriamajam tirpalui
20 paketėlių5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tirpinti ir gerti. Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį!6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Specialių laikymo sąlygų nereikia.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Mepha Lda., R. Elias Garcia, 28-C, Apartado 6617, Venda Nova, 2701-355 Amadora, Portugalija12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 95/2844/213. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Tirpinti ir gerti po 1 paketėlį 2-3 kartus per dieną.
Gleives skystinantis vaistas.16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Muco-Mepha granulės
INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS
PAKETĖLIS1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Muco-Mepha 200 mg granulės geriamajam tirpalui
Acetylcysteinum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename paketėlyje yra Acetylcysteinum 200 mg3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tirpinti ir gerti. Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Specialių laikymo sąlygų nereikia. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Mepha Lda.,
R. Elias Garcia, 28-C,
Apartado 6617, Venda Nova,
2701-355 Amadora, Portugalija12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS13. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Muco-Mepha 200 mg granulės geriamajam tirpalui
Acetylcysteinum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename paketėlyje yra Acetylcysteinum 200 mg3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

granulės geriamajam tirpalui
50 paketėlių5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tirpinti ir gerti. Prieš vartodami vaistinį preparatą, perskaitykite informacinį lapelį!6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Specialių laikymo sąlygų nereikia.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Mepha Lda., R. Elias Garcia, 28-C, Apartado 6617, Venda Nova, 2701-355 Amadora, Portugalija12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 95/2844/213. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Muco-Mepha granulės
INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS
PAKETĖLIS1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Muco-Mepha 200 mg granulės geriamajam tirpalui
Acetylcysteinum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename paketėlyje yra Acetylcysteinum 200 mg3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tirpinti ir gerti. Prieš vartodami vaistinį preparatą, perskaityti informacinį lapelį!6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Specialių laikymo sąlygų nereikia.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Mepha Lda.,
R. Elias Garcia, 28-C,
Apartado 6617, Venda Nova,
2701-355 Amadora, Portugalija12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS13. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Muco-Mepha 200 mg granulės geriamajam tirpalui
Acetylcysteinum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename paketėlyje yra Acetylcysteinum 200 mg.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

granulės geriamajam tirpalui
20 paketėlių5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tirpinti ir gerti. Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį!6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Specialių laikymo sąlygų nereikia.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Mepha Lda., R. Elias Garcia, 28-C, Apartado 6617, Venda Nova, 2701-355 Amadora, Portugalija12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 95/2844/213. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Tirpinti ir gerti po 1 paketėlį 2-3 kartus per dieną.
Gleives skystinantis vaistas.16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Muco-Mepha granulės
INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS
PAKETĖLIS1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Muco-Mepha 200 mg granulės geriamajam tirpalui
Acetylcysteinum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename paketėlyje yra Acetylcysteinum 200 mg3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tirpinti ir gerti. Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Specialių laikymo sąlygų nereikia. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Mepha Lda.,
R. Elias Garcia, 28-C,
Apartado 6617, Venda Nova,
2701-355 Amadora, Portugalija12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS13. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Muco-Mepha 200 mg granulės geriamajam tirpalui
Acetylcysteinum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename paketėlyje yra Acetylcysteinum 200 mg3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

granulės geriamajam tirpalui
50 paketėlių5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tirpinti ir gerti. Prieš vartodami vaistinį preparatą, perskaitykite informacinį lapelį!6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Specialių laikymo sąlygų nereikia.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Mepha Lda., R. Elias Garcia, 28-C, Apartado 6617, Venda Nova, 2701-355 Amadora, Portugalija12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 95/2844/213. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Muco-Mepha granulės
INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS
PAKETĖLIS1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Muco-Mepha 200 mg granulės geriamajam tirpalui
Acetylcysteinum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename paketėlyje yra Acetylcysteinum 200 mg3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tirpinti ir gerti. Prieš vartodami vaistinį preparatą, perskaityti informacinį lapelį!6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Specialių laikymo sąlygų nereikia.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Mepha Lda.,
R. Elias Garcia, 28-C,
Apartado 6617, Venda Nova,
2701-355 Amadora, Portugalija12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS13. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7