Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

NEXIUM 10MG GASTRO-RESISTANT GRANULĖS GERIAMAJAI SUSP. N28

Vaistai > Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai > Mažinantys skrandžio rūgštingumą ir opas gydantys vaistai
  Gamintojas:
ASTRAZENECA

1.       VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

Nexium 10 mg skrandyje neirios granulės geriamajai suspensijai

 

 

2.       KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

 

Kiekviename paketėlyje yra 10 mg ezomeprazolo (magnio trihidrato pavidalu).

Pagalbinės medžiagos: sacharozė (6,8 mg) ir gliukozė (2,8 g).

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

 

 

3.       FARMACINĖ FORMA

 

Skrandyje neirios granulės geriamajai suspensijai.

Blyškiai gelsvos smulkios granulės. Gali matytis ir rusvų granulių.

 

4.       KLINIKINĖ INFORMACIJA

 

4.1     Terapinės indikacijos

 

Nexium geriamoji suspensija pirmiausiai skirta gastroezofaginio refliukso ligai (GERL) gydyti 1-11 metų vaikams.

 

Gastroezofaginio refliukso liga (GERL)

Endoskopijos būdu patvirtinto erozinio refliuksinio ezofagito gydymas.

Gastroezofaginio refliukso ligos simptominis gydymas.

 

Nexium geriamąją suspensiją taip pat galima vartoti pacientams, kuriems sunku nuryti disperguojamąsias skrandyje neirias Nexium tabletes. Indikacijos pacientams nuo 12 metų nurodytos Nexium skrandyje neirių tablečių preparato charakteristikų santraukoje.

 

4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas

 

Jeigu reikia vartoti 10 mg dozę, 10 mg paketėlio turinys supilamas į stilinę, kurioje yra 15 ml  neprisotinto angliarūgšte vandens. Jeigu reikia 20 mg dozės, dviejų 10 mg paketėlių turinys supilamas į stiklinę, kurioje yra 30 ml neprisotinto angliarūgšte vandens. Prisotinto angliarūgšte vandens naudoti negalima. Tuomet skystis pamaišomas, kol granulės disperguosis, ir palaukiama kelias minutes, kol jis sutirštės. Paskui skystis pamaišomas dar kartą ir ne vėliau kaip per 30 min. išgeriamas. Granulių negalima kramtyti ar traiškyti. Kad būtų išgertos visos granulės, stiklinė dar praskalaujama su 15 ml vandens, kuris paskui išgeriamas.

 

Kaip šį vaistą ruošti ir vartoti pacientams, kuriems įstatytas nosies-skrandžio arba skrandžio vamzdelis, nurodyta 6.6 skyriuje.

 

1-11 metų vaikams, sveriantiems ³ 10 kg

Gastroezofaginio refliukso liga (GERL):

- endoskopijos būdu patvirtintam eroziniam refliuksiniam ezofagitui gydyti:

sveriantiems ³ 10-< 20 kg: 10 mg 1 kartą per parą 8 savaites;

sveriantiems ³ 20 kg: 10 mg arba 20 mg 1 kartą per parą 8 savaites.

- gastroezofaginio refliukso ligos simptominis gydymas:

10 mg 1 kartą per parą iki 8 savaičių.

 

Didesnių kaip 1 mg/kg paros dozių poveikis netirtas.

 

Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų

Dozavimas pacientams nuo 12 metų nurodytas Nexium skrandyje neirių tablečių preparato charakteristikų santraukoje.

 

Vaikams iki 1 metų amžiaus arba sveriantiems < 10 kg

Vaikams iki 1 metų amžiaus arba sveriantiems < 10 kg Nexium vartoti negalima, kadangi nėra duomenų.

 

Inkstų nepakankamumas

Pacientams, sergantiems inkstų nepakankamumu, dozės koreguoti nereikia. Šio vaisto vartojimo sunkiu inkstų nepakankamumu sergantiems pacientams patirties yra nedaug, todėl jiems jo skiriama atsargiai (žr. 5.2 skyrių).

 

Kepenų nepakankamumas

Pacientams, sergantiems lengvo ar vidutinio laipsnio kepenų nepakankamumu, šio vaisto dozės koreguoti nereikia. Didžiausia paros dozė sunkiu kepenų nepakankamumu sergantiems 12 metų ir vyresniems pacientams – 20 mg. Sunkiu kepenų nepakankamumu sergantiems 1‑11 metų vaikams negalima vartoti didesnės kaip 10 mg dozės (žr. 5.2 skyrių).

 

4.3     Kontraindikacijos

 

·         Padidėjęs jautrumas ezomeprazolui, bet kuriam kitam modifikuotam benzimidazolui arba bet kuriai šio vaisto pagalbinei medžiagai.

·         Ezomeprazolo (kaip ir kitų protonų siurblio inhibitorių) negalima vartoti kartu su atazanaviru (žr. 4.5 skyrių).

 

4.4     Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

 

Jei yra pavojingų simptomų (pvz., gerokai sumažėjus svoriui to nesiekiant, kartojantis vėmimui, disfagijai, hematemezei ar melenai) arba įtarus ar diagnozavus skrandžio opą, būtina ištirti, ar pacientas neserga piktybine liga (Nexium gali palengvinti jos simptomus ir suvėlinti diagnozės nustatymą).

 

Pacientų, kurie ilgai (ypač ilgiau kaip metus) vartoja šį vaistą, būklę reikia reguliariai tikrinti. Ilgalaikis gydymas tinka suaugusiems ir paaugliams (12 metų ir vyresniems, žr. 4.1 skyrių).

 

Pacientams, kurie vartoja šį vaistą pagal poreikį, reikia patarti, kad, jei pasikeistų simptomų pobūdis, pasikonsultuotų su gydytoju. Vaikams vartojimas pagal poreikį netirtas, todėl nerekomenduojamas.

 

Skiriant ezomeprazolo pagal poreikį, reikia įvertinti galimos jo sąveikos su kitais vaistais pasekmes atsižvelgiant į ezomeprazolo koncentracijos plazmoje kitimą (žr. 4.5 skyrių).

 

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra sacharozės (cukraus) ir gliukozės. Pacientams, sergantiems retomis paveldimomis ligomis – fruktozės netoleravimu, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės nepakankamumu, šio vaisto vartoti negalima.

 

4.5     Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

 

Ezomeprazolo įtaka kitų vaistų farmakokinetikai

Vaistai, kurių rezorbcija priklauso nuo pH

Dėl ezomeprazolo poveikio sumažėjus skrandžio sulčių rūgštingumui, gali padidėti arba sumažėti rezorbcija vaistų, kurių rezorbcijos mechanizmui turi įtakos skrandžio sulčių rūgštingumas. Vartojant ezomeprazolą (kaip ir kitus skrandžio rūgšties sekrecijos inhibitorius ar antacidinius vaistus), gali sumažėti ketokonazolo ir itrakonazolo rezorbcija.

 

Sveikiems savanoriams omeprazolą (40 mg 1 kartą per parą) vartojant kartu su 300 mg atazanaviro ir 100 mg ritonaviro deriniu, gerokai sumažėjo atazanaviro ekspozicija: maždaug 75% sumažėjo AUC (plotas po koncentracijos kreive), Cmax ir Cmin. Atazanaviro dozės padidinimas iki 400 mg omeprazolo įtakos atazanaviro ekspozicijai nekompensavo. Protonų siurblio inhibitorių (įskaitant ezomeprazolą) kartu su atazanaviru vartoti negalima (žr. 4.3 skyrių).

 

Vaistai, kuriuos metabolizuoja CYP2C19

Ezomeprazolas slopina CYP2C19 – pagrindinį šį vaistą metabolizuojantį fermentą, todėl gali padidėti kartu vartojamų CYP2C19 metabolizuojamų vaistų (pvz., diazepamo, citalopramo, imipramino, klomipramino, fenitoino) koncentracija plazmoje ir gali tekti mažinti jų dozes. Tai ypač svarbu, kai ezomeprazolas vartojamas pagal poreikį. Kartu geriant ezomeprazolą 30 mg dozėmis, 45 % sumažėjo CYP2C19 substrato diazepamo klirensas. Kartu vartojant ezomeprazolą 40 mg dozėmis, 13 % padidėjo mažiausia pusiausvyrinė fenitoino koncentracija epilepsija sergančių pacientų plazmoje. Pradėjus ar baigus vartoti ezomeprazolą, fenitoino koncentraciją plazmoje rekomenduojama tirti. Vartojant 40 mg omeprazolo 1 kartą per parą, CYP2C19 substrato vorikonazolo Cmax padidėjo 15%, AUCt - 41%.

 

Klinikinio tyrimo metu kartu su varfarinu geriant 40 mg ezomeprazolo, krešėjimo trukmė buvo priimtinose ribose. Vis dėlto vartojant rinkoje pasirodžiusį ezomeprazolą kartu su varfarinu, gauta pranešimų apie kliniškai reikšmingai padidėjusį tarptautinį normalizuotą santykį. Pacientą, kuris vartoja varfariną ar kitą kumarino darinį ir kartu pradeda ar baigia vartoti ezomeprazolą, rekomenduojama atidžiai stebėti.

 

Kartu vartojant ezomeprazolą 40 mg dozėmis, cisaprido AUC sveikiems savanoriams padidėjo 32 %, pusinis eliminacijos periodas pailgėjo 31 %, tačiau didžiausia koncentracija plazmoje reikšmingai nepadidėjo. Vartojant vien cisapridą šiek tiek pailgėjęs koreguotas QT (QTc) intervalas nuo kartu vartojamo ezomeprazolo daugiau nepailgėjo.

 

Nustatyta, kad kliniškai reikšmingos įtakos amoksicilino ir chinidino farmakokinetikai ezomeprazolas neturi.

 

Trumpalaikiai tyrimai neparodė kliniškai reikšmingos farmakokinetinės ezomeprazolo sąveikos su kartu vartojamu naproksenu ar rofekoksibu.

 

Kitų vaistų įtaka ezomeprazolo farmakokinetikai

Ezomeprazolą metabolizuoja CYP2C19 ir CYP3A4. Kartu vartojant ezomeprazolą ir CYP3A4 inhibitorių klaritromiciną (po 500 mg 2 kartus per parą), ezomeprazolo ekspozicija (AUC) padidėjo dvigubai. Kartu vartojant vaistus, kurie vienu metu slopina CYP2C19 ir CYP 3A4, ezomeprazolo ekspozicija gali padidėti daugiau kaip dvigubai. CYP2C19 ir CYP3A4 inhibitorius vorikonazolas sukėlė omeprazolo AUCt padidėjimą 280%. Vis dėlto šiais atvejais ezomeprazolo dozės koreguoti dažniausiai nereikia. Jos koregavimo tikslingumą būtina svarstyti, jeigu pacientas serga sunkiu kepenų nepakankamumu arba šį vaistą reikia vartoti ilgai. Ilgalaikis gydymas tinka suaugusiems ir paaugliams (12 metų ir vyresniems, žr. 4.1 skyrių).

 

4.6     Nėštumo ir žindymo laikotarpis

 

Duomenų apie nėštumo laikotarpiu vartojamo Nexium poveikį nepakanka. Epidemiologinių tyrimų duomenimis, omeprazolo raceminį mišinį vartojus daugiau nėščių moterų, apsigimimų ar fetotoksinio poveikio nenustatyta. Su gyvūnais atlikti ezomeprazolo tyrimai tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio embriono ar vaisiaus vystymuisi neparodė. Su gyvūnais atlikti ezomeprazolo raceminio mišinio tyrimai tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio vaikingumui, jauniklių atsivedimui ar postnataliniam vystymuisi taip pat neparodė. Nėščioms moterims šio vaisto skiriama atsargiai.

 

Ar ezomeprazolo išskiriama į motinos pieną, nežinoma, o tyrimų su žindančiomis moterimis neatlikta, todėl joms Nexium vartoti negalima.

 

4.7     Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

 

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nepastebėta.

 

4.8     Nepageidaujamas poveikis

 

Atliekant ezomeprazolo klinikinius tyrimus ir vaistui pasirodžius rinkoje identifikuotos arba įtartos nepageidaujamos reakcijos išvardytos žemiau. Nė vienos iš jų ryšio su doze nenustatyta. Reakcijos sugrupuotos pagal dažnį tokią tvarka: dažnai (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnai (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), retai (nuo ≥ 1/10000 iki < 1/1000), labai retai (< 1/10000).

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Reti: bendras negalavimas, padidėjęs prakaitavimas.

 

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Reti: bronchų spazmas.

 

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Reti: leukopenija, trombocitopenija.

Labai reti: agranulocitozė, pancitopenija.

 

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni: galvos skausmas.

Nedažni: galvos svaigimas, parestezija, mieguistumas.

Reti: sutrikęs skonis.

 

Imuninės sistemos sutrikimai

Reti: padidėjusio jautrumo reakcijos, pvz., karščiavimas, angioneurozinė edema, anafilaksinė reakcija ar šokas.

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Nedažni: dermatitas, niežulys, išbėrimas, dilgėlinė.

Reti: alopecija, padidėjęs jautrumas šviesai.

Labai reti: daugiaformė eritema, Stevens-Johnson sindromas, toksinė epidermio nekrolizė.

 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Nedažni: padidėjusi kepenų fermentų koncentracija.

Reti: hepatitas su gelta ar be jos.

Labai reti: kepenų nepakankamumas, encefalopatija (pacientams, sirgusiems kepenų liga iki pradedant vartoti šį vaistą).

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni: pilvo skausmas, vidurių užkietėjimas, viduriavimas, flatulencija, pykinimas ar vėmimas.

Nedažni: burnos džiūvimas.

Reti: stomatitas, virškinimo trakto kandidamikozė.

 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Nedažni: periferinė edema.

Reti: hiponatremija.

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Reti: artralgija, mialgija.

Labai reti: raumenų silpnumas.

 

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Labai reti: intersticinis nefritas.

 

Psichikos sutrikimai

Nedažni: nemiga.

Reti: psichomotorinis sujaudinimas, sumišimas, depresija.

Labai reti: agresija, haliucinacijos.

 

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Labai reti: ginekomastija.

 

Akių sutrikimai

Reti: neryškus regėjimas.

 

Ausų ir labirintų sutrikimai

Nedažni: galvos svaigimas.

 

 

4.9     Perdozavimas

 

Sąmoningo perdozavimo patirties yra labai mažai. Pavartojus 280 mg ezomeprazolo, pasireiškė virškinimo trakto sutrikimų ir silpnumas. Atvejais, kai buvo pavartota viena 80 mg dozė, sutrikimų nepasireiškė. Specifinio priešnuodžio šiam vaistui nežinoma. Ezomeprazolas ekstensyviai jungiasi prie plazmos baltymų, todėl dializuojant greitai nepašalinamas. Ezomeprazolo (kaip ir kitų vaistų) perdozavę pacientai gydomi simptominėmis ir bendromis palaikomosiomis priemonėmis.

 


1.       VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

Nexium 10 mg skrandyje neirios granulės geriamajai suspensijai

 

 

2.       KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

 

Kiekviename paketėlyje yra 10 mg ezomeprazolo (magnio trihidrato pavidalu).

Pagalbinės medžiagos: sacharozė (6,8 mg) ir gliukozė (2,8 g).

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

 

 

3.       FARMACINĖ FORMA

 

Skrandyje neirios granulės geriamajai suspensijai.

Blyškiai gelsvos smulkios granulės. Gali matytis ir rusvų granulių.

 

4.       KLINIKINĖ INFORMACIJA

 

4.1     Terapinės indikacijos

 

Nexium geriamoji suspensija pirmiausiai skirta gastroezofaginio refliukso ligai (GERL) gydyti 1-11 metų vaikams.

 

Gastroezofaginio refliukso liga (GERL)

Endoskopijos būdu patvirtinto erozinio refliuksinio ezofagito gydymas.

Gastroezofaginio refliukso ligos simptominis gydymas.

 

Nexium geriamąją suspensiją taip pat galima vartoti pacientams, kuriems sunku nuryti disperguojamąsias skrandyje neirias Nexium tabletes. Indikacijos pacientams nuo 12 metų nurodytos Nexium skrandyje neirių tablečių preparato charakteristikų santraukoje.

 

4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas

 

Jeigu reikia vartoti 10 mg dozę, 10 mg paketėlio turinys supilamas į stilinę, kurioje yra 15 ml  neprisotinto angliarūgšte vandens. Jeigu reikia 20 mg dozės, dviejų 10 mg paketėlių turinys supilamas į stiklinę, kurioje yra 30 ml neprisotinto angliarūgšte vandens. Prisotinto angliarūgšte vandens naudoti negalima. Tuomet skystis pamaišomas, kol granulės disperguosis, ir palaukiama kelias minutes, kol jis sutirštės. Paskui skystis pamaišomas dar kartą ir ne vėliau kaip per 30 min. išgeriamas. Granulių negalima kramtyti ar traiškyti. Kad būtų išgertos visos granulės, stiklinė dar praskalaujama su 15 ml vandens, kuris paskui išgeriamas.

 

Kaip šį vaistą ruošti ir vartoti pacientams, kuriems įstatytas nosies-skrandžio arba skrandžio vamzdelis, nurodyta 6.6 skyriuje.

 

1-11 metų vaikams, sveriantiems ³ 10 kg

Gastroezofaginio refliukso liga (GERL):

- endoskopijos būdu patvirtintam eroziniam refliuksiniam ezofagitui gydyti:

sveriantiems ³ 10-< 20 kg: 10 mg 1 kartą per parą 8 savaites;

sveriantiems ³ 20 kg: 10 mg arba 20 mg 1 kartą per parą 8 savaites.

- gastroezofaginio refliukso ligos simptominis gydymas:

10 mg 1 kartą per parą iki 8 savaičių.

 

Didesnių kaip 1 mg/kg paros dozių poveikis netirtas.

 

Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų

Dozavimas pacientams nuo 12 metų nurodytas Nexium skrandyje neirių tablečių preparato charakteristikų santraukoje.

 

Vaikams iki 1 metų amžiaus arba sveriantiems < 10 kg

Vaikams iki 1 metų amžiaus arba sveriantiems < 10 kg Nexium vartoti negalima, kadangi nėra duomenų.

 

Inkstų nepakankamumas

Pacientams, sergantiems inkstų nepakankamumu, dozės koreguoti nereikia. Šio vaisto vartojimo sunkiu inkstų nepakankamumu sergantiems pacientams patirties yra nedaug, todėl jiems jo skiriama atsargiai (žr. 5.2 skyrių).

 

Kepenų nepakankamumas

Pacientams, sergantiems lengvo ar vidutinio laipsnio kepenų nepakankamumu, šio vaisto dozės koreguoti nereikia. Didžiausia paros dozė sunkiu kepenų nepakankamumu sergantiems 12 metų ir vyresniems pacientams – 20 mg. Sunkiu kepenų nepakankamumu sergantiems 1‑11 metų vaikams negalima vartoti didesnės kaip 10 mg dozės (žr. 5.2 skyrių).

 

4.3     Kontraindikacijos

 

·         Padidėjęs jautrumas ezomeprazolui, bet kuriam kitam modifikuotam benzimidazolui arba bet kuriai šio vaisto pagalbinei medžiagai.

·         Ezomeprazolo (kaip ir kitų protonų siurblio inhibitorių) negalima vartoti kartu su atazanaviru (žr. 4.5 skyrių).

 

4.4     Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

 

Jei yra pavojingų simptomų (pvz., gerokai sumažėjus svoriui to nesiekiant, kartojantis vėmimui, disfagijai, hematemezei ar melenai) arba įtarus ar diagnozavus skrandžio opą, būtina ištirti, ar pacientas neserga piktybine liga (Nexium gali palengvinti jos simptomus ir suvėlinti diagnozės nustatymą).

 

Pacientų, kurie ilgai (ypač ilgiau kaip metus) vartoja šį vaistą, būklę reikia reguliariai tikrinti. Ilgalaikis gydymas tinka suaugusiems ir paaugliams (12 metų ir vyresniems, žr. 4.1 skyrių).

 

Pacientams, kurie vartoja šį vaistą pagal poreikį, reikia patarti, kad, jei pasikeistų simptomų pobūdis, pasikonsultuotų su gydytoju. Vaikams vartojimas pagal poreikį netirtas, todėl nerekomenduojamas.

 

Skiriant ezomeprazolo pagal poreikį, reikia įvertinti galimos jo sąveikos su kitais vaistais pasekmes atsižvelgiant į ezomeprazolo koncentracijos plazmoje kitimą (žr. 4.5 skyrių).

 

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra sacharozės (cukraus) ir gliukozės. Pacientams, sergantiems retomis paveldimomis ligomis – fruktozės netoleravimu, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės nepakankamumu, šio vaisto vartoti negalima.

 

4.5     Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

 

Ezomeprazolo įtaka kitų vaistų farmakokinetikai

Vaistai, kurių rezorbcija priklauso nuo pH

Dėl ezomeprazolo poveikio sumažėjus skrandžio sulčių rūgštingumui, gali padidėti arba sumažėti rezorbcija vaistų, kurių rezorbcijos mechanizmui turi įtakos skrandžio sulčių rūgštingumas. Vartojant ezomeprazolą (kaip ir kitus skrandžio rūgšties sekrecijos inhibitorius ar antacidinius vaistus), gali sumažėti ketokonazolo ir itrakonazolo rezorbcija.

 

Sveikiems savanoriams omeprazolą (40 mg 1 kartą per parą) vartojant kartu su 300 mg atazanaviro ir 100 mg ritonaviro deriniu, gerokai sumažėjo atazanaviro ekspozicija: maždaug 75% sumažėjo AUC (plotas po koncentracijos kreive), Cmax ir Cmin. Atazanaviro dozės padidinimas iki 400 mg omeprazolo įtakos atazanaviro ekspozicijai nekompensavo. Protonų siurblio inhibitorių (įskaitant ezomeprazolą) kartu su atazanaviru vartoti negalima (žr. 4.3 skyrių).

 

Vaistai, kuriuos metabolizuoja CYP2C19

Ezomeprazolas slopina CYP2C19 – pagrindinį šį vaistą metabolizuojantį fermentą, todėl gali padidėti kartu vartojamų CYP2C19 metabolizuojamų vaistų (pvz., diazepamo, citalopramo, imipramino, klomipramino, fenitoino) koncentracija plazmoje ir gali tekti mažinti jų dozes. Tai ypač svarbu, kai ezomeprazolas vartojamas pagal poreikį. Kartu geriant ezomeprazolą 30 mg dozėmis, 45 % sumažėjo CYP2C19 substrato diazepamo klirensas. Kartu vartojant ezomeprazolą 40 mg dozėmis, 13 % padidėjo mažiausia pusiausvyrinė fenitoino koncentracija epilepsija sergančių pacientų plazmoje. Pradėjus ar baigus vartoti ezomeprazolą, fenitoino koncentraciją plazmoje rekomenduojama tirti. Vartojant 40 mg omeprazolo 1 kartą per parą, CYP2C19 substrato vorikonazolo Cmax padidėjo 15%, AUCt - 41%.

 

Klinikinio tyrimo metu kartu su varfarinu geriant 40 mg ezomeprazolo, krešėjimo trukmė buvo priimtinose ribose. Vis dėlto vartojant rinkoje pasirodžiusį ezomeprazolą kartu su varfarinu, gauta pranešimų apie kliniškai reikšmingai padidėjusį tarptautinį normalizuotą santykį. Pacientą, kuris vartoja varfariną ar kitą kumarino darinį ir kartu pradeda ar baigia vartoti ezomeprazolą, rekomenduojama atidžiai stebėti.

 

Kartu vartojant ezomeprazolą 40 mg dozėmis, cisaprido AUC sveikiems savanoriams padidėjo 32 %, pusinis eliminacijos periodas pailgėjo 31 %, tačiau didžiausia koncentracija plazmoje reikšmingai nepadidėjo. Vartojant vien cisapridą šiek tiek pailgėjęs koreguotas QT (QTc) intervalas nuo kartu vartojamo ezomeprazolo daugiau nepailgėjo.

 

Nustatyta, kad kliniškai reikšmingos įtakos amoksicilino ir chinidino farmakokinetikai ezomeprazolas neturi.

 

Trumpalaikiai tyrimai neparodė kliniškai reikšmingos farmakokinetinės ezomeprazolo sąveikos su kartu vartojamu naproksenu ar rofekoksibu.

 

Kitų vaistų įtaka ezomeprazolo farmakokinetikai

Ezomeprazolą metabolizuoja CYP2C19 ir CYP3A4. Kartu vartojant ezomeprazolą ir CYP3A4 inhibitorių klaritromiciną (po 500 mg 2 kartus per parą), ezomeprazolo ekspozicija (AUC) padidėjo dvigubai. Kartu vartojant vaistus, kurie vienu metu slopina CYP2C19 ir CYP 3A4, ezomeprazolo ekspozicija gali padidėti daugiau kaip dvigubai. CYP2C19 ir CYP3A4 inhibitorius vorikonazolas sukėlė omeprazolo AUCt padidėjimą 280%. Vis dėlto šiais atvejais ezomeprazolo dozės koreguoti dažniausiai nereikia. Jos koregavimo tikslingumą būtina svarstyti, jeigu pacientas serga sunkiu kepenų nepakankamumu arba šį vaistą reikia vartoti ilgai. Ilgalaikis gydymas tinka suaugusiems ir paaugliams (12 metų ir vyresniems, žr. 4.1 skyrių).

 

4.6     Nėštumo ir žindymo laikotarpis

 

Duomenų apie nėštumo laikotarpiu vartojamo Nexium poveikį nepakanka. Epidemiologinių tyrimų duomenimis, omeprazolo raceminį mišinį vartojus daugiau nėščių moterų, apsigimimų ar fetotoksinio poveikio nenustatyta. Su gyvūnais atlikti ezomeprazolo tyrimai tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio embriono ar vaisiaus vystymuisi neparodė. Su gyvūnais atlikti ezomeprazolo raceminio mišinio tyrimai tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio vaikingumui, jauniklių atsivedimui ar postnataliniam vystymuisi taip pat neparodė. Nėščioms moterims šio vaisto skiriama atsargiai.

 

Ar ezomeprazolo išskiriama į motinos pieną, nežinoma, o tyrimų su žindančiomis moterimis neatlikta, todėl joms Nexium vartoti negalima.

 

4.7     Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

 

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nepastebėta.

 

4.8     Nepageidaujamas poveikis

 

Atliekant ezomeprazolo klinikinius tyrimus ir vaistui pasirodžius rinkoje identifikuotos arba įtartos nepageidaujamos reakcijos išvardytos žemiau. Nė vienos iš jų ryšio su doze nenustatyta. Reakcijos sugrupuotos pagal dažnį tokią tvarka: dažnai (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnai (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), retai (nuo ≥ 1/10000 iki < 1/1000), labai retai (< 1/10000).

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Reti: bendras negalavimas, padidėjęs prakaitavimas.

 

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Reti: bronchų spazmas.

 

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Reti: leukopenija, trombocitopenija.

Labai reti: agranulocitozė, pancitopenija.

 

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni: galvos skausmas.

Nedažni: galvos svaigimas, parestezija, mieguistumas.

Reti: sutrikęs skonis.

 

Imuninės sistemos sutrikimai

Reti: padidėjusio jautrumo reakcijos, pvz., karščiavimas, angioneurozinė edema, anafilaksinė reakcija ar šokas.

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Nedažni: dermatitas, niežulys, išbėrimas, dilgėlinė.

Reti: alopecija, padidėjęs jautrumas šviesai.

Labai reti: daugiaformė eritema, Stevens-Johnson sindromas, toksinė epidermio nekrolizė.

 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Nedažni: padidėjusi kepenų fermentų koncentracija.

Reti: hepatitas su gelta ar be jos.

Labai reti: kepenų nepakankamumas, encefalopatija (pacientams, sirgusiems kepenų liga iki pradedant vartoti šį vaistą).

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni: pilvo skausmas, vidurių užkietėjimas, viduriavimas, flatulencija, pykinimas ar vėmimas.

Nedažni: burnos džiūvimas.

Reti: stomatitas, virškinimo trakto kandidamikozė.

 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Nedažni: periferinė edema.

Reti: hiponatremija.

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Reti: artralgija, mialgija.

Labai reti: raumenų silpnumas.

 

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Labai reti: intersticinis nefritas.

 

Psichikos sutrikimai

Nedažni: nemiga.

Reti: psichomotorinis sujaudinimas, sumišimas, depresija.

Labai reti: agresija, haliucinacijos.

 

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Labai reti: ginekomastija.

 

Akių sutrikimai

Reti: neryškus regėjimas.

 

Ausų ir labirintų sutrikimai

Nedažni: galvos svaigimas.

 

 

4.9     Perdozavimas

 

Sąmoningo perdozavimo patirties yra labai mažai. Pavartojus 280 mg ezomeprazolo, pasireiškė virškinimo trakto sutrikimų ir silpnumas. Atvejais, kai buvo pavartota viena 80 mg dozė, sutrikimų nepasireiškė. Specifinio priešnuodžio šiam vaistui nežinoma. Ezomeprazolas ekstensyviai jungiasi prie plazmos baltymų, todėl dializuojant greitai nepašalinamas. Ezomeprazolo (kaip ir kitų vaistų) perdozavę pacientai gydomi simptominėmis ir bendromis palaikomosiomis priemonėmis.

 

5.       FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

 

5.1     Farmakodinaminės savybės

 

Farmakoterapinė grupė – protonų siurblio inhibitorius, ATC kodas – A02B C05

 

Ezomeprazolas yra omeprazolo S-izomeras, kuris mažina skrandžio rūgšties sekreciją, veikdamas specifiškai nutaikytu mechanizmu. Šis vaistas specifiškai slopina rūgšties siurblį parietalinėse ląstelėse. Omeprazolo R- ir S-izomerų farmakodinaminis aktyvumas yra panašus.

 

Veikimo vieta ir mechanizmas

Ezomeprazolas yra silpna bazė, kuri koncentruojama labai rūgščioje parietalinių ląstelių sekrecinių kanalėlių terpėje, ten virsta aktyvia forma ir slopina fermentą – H+ ir K+ adenozintrifosfatazę (rūgšties siurblį), todėl mažina bazinę ir stimuliuojamąją rūgšties sekreciją.

 

Poveikis skrandžio rūgšties sekrecijai

Išgėrus 20 mg arba 40 mg ezomeprazolo, poveikis pasireiškia per 1 val. Gėrus 20 mg ezomeprazolo 1 kartą per parą 5 paras, vidutinė didžiausia pentagastrino stimuliuota rūgšties sekrecija sumažėjo 90% (ji matuota 5-ą parą 6-7 val. po vaisto vartojimo).

 

Pacientai, sergantys simptomine gastroezofaginio refliukso liga (GERL), 5 paras gėrė ezomeprazolą 20 mg ir 40 mg dozėmis. Pirmiesiems vidinė skrandžio pH buvo didesnė kaip 4 vidutiniškai 13 val., antriesiems – 17 val. per parą. Vartojant 20 mg ezomeprazolo, vidinė skrandžio pH didesnė kaip 4 buvo: bent 8 val. – 76% pacientų, bent 12 val. – 54% pacientų, bent 16 val. – 24% pacientų, o vartojant 40 mg ezomeprazolo – atitinkamai 97%, 92% ir 56% pacientų.

 

Remiantis AUC kaip surogatiniu koncentracijos plazmoje parametru, nustatytas ryšys tarp geriamojo ezomeprazolo ekspozicijos ir rūgšties sekrecijos slopinimo.

 

Rūgšties sekrecijos slopinimo sukeliamas gydomasis poveikis

Vartojant 40 mg ezomeprazolo per parą, per 4 savaites refliuksinis ezofagitas sugyja apie 78 %, per 8 savaites – apie 93 % pacientų.

 

Kitas su rūgšties sekrecijos slopinimu susijęs poveikis

Vartojant sekreciją slopinančius vaistus, dėl skrandžio rūgšties sekrecijos sumažėjimo padidėja gastrino koncentracija serume.

 

Kai kuriems pacientams, ilgai vartojusiems ezomeprazolą, nustatytas padidėjęs enterochromatofininių (ECL) ląstelių skaičius. Šis padidėjimas gali būti susijęs su gastrino koncentracijos serume padidėjimu.

 

Pastebėta, kad ilgai vartojant sekreciją slopinančius vaistus šiek tiek dažniau atsiranda skrandžio liaukinių cistų. Šie pokyčiai yra stipraus skrandžio rūgšties sekrecijos slopinimo fiziologinė pasekmė. Jie būna gerybiniai ir laikini.

 

Gastroezofaginio refliukso liga 1-11 metų vaikams

Daugelyje centrų atliktame paralelių grupių tyrime dalyvavo 109 vaikai (jų amžius buvo 1 – 11 metų), sirgę endoskopijos būdu patvirtinta gastroezofaginio refliukso liga. Jie vartojo Nexium 1 kartą per parą iki 8 savaičių tiriant šio vaisto saugumą ir toleravimą. Buvo dozuojama pagal kūno svorį tokia tvarka:

  • sveriantiems < 20 kg: 5 mg arba 10 mg ezomeprazolo 1 kartą per parą;
  • sveriantiems > 20 kg: 10 mg arba 20 mg ezomeprazolo 1 kartą per parą.

 

Endoskopijos būdu buvo ištirta, kurie pacientai serga eroziniu ezofagitu. 53 pacientai prieš pradedant gydymą sirgo eroziniu ezofagitu. Iš 45 pacientų, kuriems vėliau atlikta pakartotinė endoskopija, 43 (93,3 %) stemplė per 8 savaites sugijo.

 

5.2     Farmakokinetinės savybės

 

Rezorbcija ir pasiskirstymas

Ezomeprazolas yra neatsparus rūgščiai ir geriamas skrandyje neirių granulių pavidalo. Virtimas R izomeru in vivo nereikšmingas. Ezomeprazolas rezorbuojamas greitai: išgėrus šio vaisto, didžiausia koncentracija plazmoje susidaro maždaug po 1-2 val. Absoliutus biologinis prieinamumas, išgėrus vieną 40 mg dozę, yra 64 % (kartotinai vartojant šį vaistą 1 kartą per parą, padidėja iki 89 %). Kai ezomeprazolas vartojamas 20 mg dozėmis, šie skaičiai būna atitinkamai 50 % ir 68 %. Tariamasis pasiskirstymo tūris, esant pusiausvyrinei koncentracijai, sveikiems asmenims būna maždaug 0,22 l/kg kūno svorio. 97 % ezomeprazolo būna prisijungusio prie plazmos baltymų.

 

Maistas lėtina ezomeprazolo rezorbciją ir mažina rezorbuojamą jo kiekį, tačiau reikšmingos įtakos šio vaisto poveikiui skrandžio sulčių rūgštingumui neturi.

 

Metabolizmas ir išskyrimas

Ezomeprazolą visiškai metabolizuoja citochromo P450 sistema (CYP). Pagrindinė šio vaisto metabolizmo dalis priklauso nuo polimorfinio CYP2C19, katalizuojančio šio vaisto hidroksilinių ir desmetilinių metabolitų susidarymą. Likusios vaisto dalies metabolizmas priklauso nuo kitos specifinės izoformos – CYP3A4, katalizuojančios ezomeprazolo sulfono (pagrindinio plazmoje randamo metabolito) susidarymą.

 

Žemiau pateikti parametrai daugiausiai atspindi šio vaisto farmakokinetiką asmenų, turinčių funkcionuojantį CYP2C19 fermentą (ekstensyvių metabolizuotojų), organizme.

 

Išgėrus vieną ezomeprazolo dozę, jo suminis plazminis klirensas būna apie 17 l/val., o vartojant kartotinai – apie 9 l/val. Pusinis eliminacijos periodas plazmoje, kartotinai vartojant šį vaistą 1 kartą per parą, būna apie 1,3 val. Ezomeprazolo farmakokinetika tirta vartojant iki po 40 mg 2 kartus per parą. Ezomeprazolą vartojant kartotinai, AUC didėja. Šis didėjimas priklauso nuo dozės ir lemia didesnį negu proporcingas AUC didėjimą šį vaistą vartojant kartotinai. Priklausomybę nuo laiko ir dozės lemia pirmojo prasiskverbimo metabolizmo ir sisteminio klirenso sumažėjimas, kurį tikriausiai sąlygoja ezomeprazolo ir (arba) jo sulfoninio metabolito sukeliamas fermento CYP2C19 slopinimas. Vartojant ezomeprazolą 1 kartą per parą, iki kitos dozės vartojimo jis visas pašalinamas iš plazmos (organizme nesikaupia).

 

Pagrindiniai ezomeprazolo metabolitai skrandžio rūgšties sekrecijos neveikia. Beveik 80 % išgertos ezomeprazolo dozės metabolitų pavidalo išskiriama su šlapimu, likusioji dalis patenka į išmatas. Mažiau kaip 1 % vaisto randama šlapime nepakitusio.

 

Farmakokinetika ypatingų pacientų grupių organizme

Maždaug 2,9±1,5% populiacijos neturi funkcionuojančio CYP2C19 fermento (tokie žmonės vadinami lėtaisiais metabolizuotojais). Pagrindinis ezomeprazolo metabolizmo katalizatorius jų organizme tikriausiai yra CYP3A4. Kartotinai geriant 40 mg ezomeprazolo 1 kartą per parą, vidutinis AUC lėtų metabolizuotojų plazmoje būna maždaug 100 % didesnis negu turinčių funkcionuojantį CYP2C19 fermentą (ekstensyvių metabolizuotojų). Vidutinė didžiausia ezomeprazolo koncentracija jų plazmoje būna maždaug 60 % didesnė. Vis dėlto dėl šių skirtumų vaisto dozavimo keisti nereikia.

 

Senyvas (71-80 metų) amžius reikšmingos įtakos ezomeprazolo metabolizmui neturi.

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7