Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

NITTYFOR SOL. 60ML

Vaistai > Antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai > Parazitus, įskaitant erkes, naikinantys vaistai
  Gamintojas:
BIOGAL

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Nittyfor 0,5% odos tirpalas
PermetrinasAtidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Nittyfor galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 5 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra Nittyfor ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Nittyfor
3. Kaip vartoti Nittyfor
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Nittyfor
6. Kita informacija1. KAS YRA Nittyfor IR KAM JIS VARTOJAMAS

Nittyfor tirpalas yra vandeninis-alkoholinis permitrino tirpalas, tiekiamas 60 ml buteliukais.
Nittyfor tirpalas yra vartojamas galvinėms ir kirkšninėms utėlėms naikinti, taip pat utėlėtumo (pedikuliozės) profilaktikai, nesukeliant žalos plaukams.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT Nittyfor

Nittyfor vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) {veikliajai} arba bet kuriai pagalbinei Nittyfor medžiagai;
jeigu yra padidėjęs jautrumas piretroidams.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Preparato galima vartoti tik iš išorės!
Gydytis Nittyfor tirpalu reikia gerai vėdinamame kambaryje arba atvirame ore. Reikia stengtis, kad preparato nepatektų ant akių, nosies ir burnos gleivinės. Gydymo metu akys, rankos ir lytinių organų anga turi būti apsaugotos, uždengiant jas vata. Jeigu preparato patenka ant gleivinės, ją reikia nuplauti tekančiu vandeniu. Po vaisto vartojimo reikia nusiplauti rankas.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Sąveikos su kitais vaistais nepastebėta.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Vaisto vartojimo nėštumo ir žindymo laikotarpiu klinikinių tyrimų neatlikta. Vis dėlto, atsižvelgiant į veikliųjų medžiagų sudėtį, negalima visiškai atmesti teratogeninio ir kancerogeninio poveikio galimybės, todėl šio medikamento nėščioms moterims vartoti nerekomenduojama.
Žindyvėms vaisto vartoti nerekomenduojama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Nittyfor tirpalas nedaro įtakos gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.3. KAIP VARTOTI Nittyfor

Nittyfor tirpalą visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Greitas galvinių utėlių išnaikinimas
Galvos oda ir plaukai kruopščiai sudrėkinami neskiestu Nittyfor tirpalu. Palaukiama, kol tirpalu
sudrėkinti plaukai išdžiūs (tai trunka 5-15 minučių, priklausomai nuo plaukų tankumo ir ilgumo). Šio laiko užtenka vaisto poveikiui pasireikšti – utėlėms ir jų kiaušinėliams sunaikinti. Po to plaukai gali būti įprastai prižiūrimi ir plaunami šampūnu.

Utėlėtumo profilaktika
Jeigu yra pakartotinio užsikrėtimo galvinėmis utėlėmis rizika kolektyvuose (pvz., mokykloje, vaikų darželyje), išplovus galvą preparatu sutepami plaukai ir paliekami išdžiūti. Ant plaukų užtepto preparato veikimas trunka maždaug 2 savaites, todėl patekusios ant plaukų utėlės žūva dar nepradėjusios daugintis. Plaukų drėkinimą tirpalu galima kartoti po kiekvieno galvos plovimo. Kadangi negyvos glindos yra tvirtai prisiklijavusios prie plaukų į cementą panašia medžiaga, jos pašalinamos šukuojant tankiomis šukomis arba išrenkant po vieną. Kad gydymo metu tirpalo nepatektų į akis, reikia laikytis atsargumo priemonių. Akis galima apsaugoti, uždengiant jas vata.

Kirkšninių utėlių sukelta pedikuliozė
Neskiestu Nittyfor tirpalu kruopščiai sudrėkinami gaktos srities plaukai, palaukiama, kol tirpalas išdžiūs. Šio laiko užtenka utėlėms ir jų kiaušinėliams sunaikinti. Po to tirpalas nuplaunamas. Reikia apsaugoti išangę ir lytinių organų angą uždengiant jas vata. Jeigu tirpalo atsitiktinai pateko į akis arba ant gleivinės, jas reikia išplauti dideliu kiekiu švaraus vandens.
Jeigu manote, kad Nittyfor tirpalas veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pavartojus per didelę Nittyfor dozę
Tinkamai vartojamo (lokaliai) preparato perdozuoti neįmanoma, kadangi veiklioji medžiaga per odą absorbuojama labai silpnai.
Preparato išgėrus, nerekomenduojama skirti vėmimą skatinančių priemonių. Preparato absorbcijai sumažinti reikia išplauti skrandį, sugirdyti aktyvuotos anglies bei vidurių laisvinamųjų vaistų. Jeigu ligonis apsinuodijo įkvėpdamas vaistą, ligonį reikia išnešti į gryną orą, duoti kvėpuoti deguonies mišinio. Jeigu preparato patenka į akis arba ant odos, pažeistą plotą reikia nuplauti gausiu vandens kiekiu4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Nittyfor, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Lokaliai vartojamas preparatas šalutinio poveikio nesukelia, kadangi veiklioji medžiaga per odą absorbuojama labai silpnai. 5. KAIP LAIKYTI Nittyfor

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Nittyfor vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

Nittyfor sudėtis

Veiklioji medžiaga. 1 ml tirpalo yra 5 mg permetrino.
Pagalbinės medžiagos yra ricinų aliejus, Parfuemoel AVG/AP kvapioji medžiaga, cetilpiridinio bromidas (10 %), etanolis (96 %), izopropilo alkoholis, išgrynintas vanduo.

Nittyfor išvaizda ir kiekis pakuotėje
Kartono dėžutėje yra buteliukas, kuriame yra 60 ml tirpalo.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi ut. 13
H-4042 Debrecen
Vengrija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Sicor Biotech“
Kęstučio g. 59 / Lenktoji g. 27
LT-08124 Vilnius
Tel. +370 5 211 35 00Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-06-13

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Nittyfor 0,5% odos tirpalas2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra 5 mg permetrino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Odos tirpalas.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Galvinių ir kirkšninių utėlių naikinimas. Utėlėtumo profilaktika.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vartoti ant odos.

Greitas galvinių utėlių išnaikinimas
Galvos oda ir plaukai kruopščiai sudrėkinami neskiestu Nittyfor tirpalu. Palaukiama, kol tirpalu
sudrėkinti plaukai išdžius (tai trunka 5-15 minučių, priklausomai nuo plaukų tankumo ir ilgumo). Šio laiko užtenka vaisto poveikiui pasireikšti – utėlėms ir jų kiaušinėliams sunaikinti. Po to plaukai gali būti įprastai prižiūrimi ir plaunami šampūnu.

Utėlėtumo profilaktika
Jeigu yra pakartotinio užsikrėtimo galvinėmis utėlėmis rizika kolektyvuose (pvz., mokykloje, vaikų darželyje), išplovus galvą preparatu sutepami plaukai ir paliekami išdžiūti. Ant plaukų užtepto preparato veikimas trunka maždaug 2 savaites, todėl patekusios ant plaukų utėlės žūva dar nepradėjusios daugintis. Plaukų drėkinimą tirpalu galima kartoti po kiekvieno galvos plovimo. Kadangi negyvos glindos yra tvirtai prisiklijavusios prie plaukų į cementą panašia medžiaga, jos pašalinamos šukuojant tankiomis šukomis arba išrenkant po vieną. Kad gydymo metu tirpalo nepatektų į akis, reikia laikytis atsargumo priemonių. Akis galima apsaugoti, uždengiant jas vata.

Kirkšninių utėlių sukelta pedikuliozė
Neskiestu Nittyfor tirpalu kruopščiai sudrėkinami gaktos srities plaukai, palaukiama, kol tirpalas išdžiūs. Šio laiko užtenka utėlėms ir jų kiaušinėliams sunaikinti. Po to tirpalas nuplaunamas. Reikia apsaugoti išangę ir lytinių organų angą uždengiant jas vata. Jeigu tirpalo atsitiktinai pateko į akis arba ant gleivinės, jas reikia išplauti dideliu kiekiu švaraus vandens.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas piretroidams.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Gydytis Nittyfor odos tirpalu reikia gerai vėdinamame kambaryje arba atvirame ore. Vaisto galima vartoti tik iš išorės.. Reikia saugoti, kad preparato nepatektų ant akių, nosies ir burnos gleivinės. Gydymo metu reikia saugoti, kad preparato nepatektų ant rankų ir į akis. Reikia apsaugoti išangę ir lytinių organų angą uždengiant jas vata. Jeigu preparato patenka ant gleivinės, jas reikia nuplauti tekančiu vandeniu. Po gydymo reikia nusiplauti rankas.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nepastebėta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisto vartojimo nėštumo ir žindymo laikotarpiu klinikinių tyrimų neatlikta. Vis dėlto, atsižvelgiant į veikliųjų medžiagų sudėtį, negalima visiškai atmesti teratogeninio ir kancerogeninio vaisto poveikio galimybės, todėl šio medikamento nėščioms moterims ir žindyvėms vartoti nerekomenduojama.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio nepastebėta.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Nepastebėtas.

4.9 Perdozavimas

Tinkamai vartojamo (lokaliai) preparato perdozuoti neįmanoma, kadangi veiklioji medžiaga per odą absorbuojama labai silpnai.
Preparato išgėrus, nerekomenduojama skirti vėmimą skatinančių priemonių, kadangi yra didesnė traukulių ir komos atsiradimo rizika. Dažnai prasideda savaiminis vėmimas. Preparato absorbcijai sumažinti reikia išplauti skrandį, sugirdyti aktyvuotos anglies bei vidurių laisvinamųjų vaistų. Reikia gydyti palaikomosiomis priemonėmis ir stebėti, ar neprasideda alerginė reakcija. Jeigu ligonis apsinuodijo įkvėpdamas vaistą, ligonį reikia išnešti į gryną orą, prireikus pradedama dirbtinė plaučių ventiliacija ir duodama kvėpuoti deguonies mišinio. Jeigu preparato patenka į akis arba ant odos, pažeistą plotą reikia nuplauti gausiu vandens kiekiu. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė. Išoriškai vartojamos ektoparazitocidiškos medžiagos, piretrinai ir jų sintetiniai junginiai.
ATC kodas. P03AC04

Vaistas selektyviai veikia vabzdžius ir utėles. Jis prisijungia prie nervinių ląstelių ataugose (aksonuose) esančių nuo įtampos priklausančių Na kanalų, todėl žymiai prailginamas natrio jonų patekimo laikas ir lėtinamas natrio kanalų užsidarymas (tuo pailginama depoliarizaciją). Paralyžuojantis vaisto poveikis pasireiškia tuoj pat. Pakankamos vaisto dozės sunaikina vabzdžius ir utėles.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Vartojant permetriną lokaliai, absorbuojama tik mažiau kaip 2 % vaisto dozės. Jis yra labai tirpus riebaluose. Organiniai tirpikliai didina permitrino toksiškumą. Remiantis tyrimais su žinduoliais, nustatyta, kad vaistas kepenyse jungiamas su gliukuronidu, glicinu ir sulfatu. Nėra duomenų, ar permetrinas patenka į žindyvės pieną. Tyrimais su gyvūnais nustatyta, kad permetrinas patenka į žindančių patelių pieną (1 %). Kadangi poveikio trukmė ilga, pusinės eliminacijos periodas yra kelios valandos. Vykstant esterių hidrolizei vaistas greitai metabolizuojamas į neaktyvius metabolitus; kurie šalinami su šlapimu.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Išgertų sintetinių piretroidų LD50 gali būti labai įvairi. Ji priklauso nuo gyvūnų rūšies ir skirtingų eksperimentų, atliktų su tos pačios rūšies gyvūnais. Šis fenomenas aiškinamas skirtingu įvairių rūšių ir veislių metabolizmu. Suleidus vaisto į veną, toksinis poveikis yra daug didesnis, nei išgėrus. Toksinis poveikis po kontakto ir inhaliacijos yra minimalus.
Ūmi geriamo vaisto LD50 žiurkėms yra > 5000 mg/kg kūno svorio. Sugirdyto vaisto LD50 žiurkėms yra 2000-4000 mg/kg kūno svorio. Sintetiniai piretroidai žinduoliams yra mažiau toksiški, kadangi jie greitai metabolizuojami. 6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Ricinų aliejus
Parfuemoel AVG/AP kvapioji medžiaga
Cetilpiridinio bromidas (10 %)
Etanolis (96 %)
Izopropilo alkoholis
Išgrynintas vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Nežinomas.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje.6.5 Pakuotė ir jos turinys

Plastikinis buteliukas, kuriame yra 60 ml tirpalo, su plastikiniu dangteliu. Kartono dėžutė, kurioje yra buteliukas su etikete ir informacinis lapelis.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.
Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti, laikantis vietinių reikalavimų.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi ut. 13
H-4042 Debrecen
Vengrija8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 96/3594/59. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

1996 05 1710. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-06-13

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/


II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi ut. 13
H-4042 Debrecen
Vengrija

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Nereceptinis vaistinis preparatas.

SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.


III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Nittyfor 0,5% odos tirpalas
Permethrinum2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 5 mg permetrino.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Ricinų aliejus, cetilpiridinio bromidas, izopropilo alkoholis, etanolis, Parfuemoel AVG/AP kvapioji medžiaga, išgrynintas vanduo.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Odos tirpalas
60 ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti ant odos.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi ut. 13
H-4042 Debrecen
Vengrija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 96/3594/513. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Vartojamas galvinėms ir kirkšninėms utėlėms naikinti, taip pat pedikuliozės profilaktikai nesukeliant žalos plaukams.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

nittyfor 0,5 %
MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKAS1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Nittyfor 0,5% odos tirpalas
Permethrinum2. VARTOJIMO METODAS

Vartoti ant odos.3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

60 ml6. KITA

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.B. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Nittyfor 0,5% odos tirpalas
PermetrinasAtidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Nittyfor galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 5 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra Nittyfor ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Nittyfor
3. Kaip vartoti Nittyfor
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Nittyfor
6. Kita informacija1. KAS YRA Nittyfor IR KAM JIS VARTOJAMAS

Nittyfor tirpalas yra vandeninis-alkoholinis permitrino tirpalas, tiekiamas 60 ml buteliukais.
Nittyfor tirpalas yra vartojamas galvinėms ir kirkšninėms utėlėms naikinti, taip pat utėlėtumo (pedikuliozės) profilaktikai, nesukeliant žalos plaukams.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT Nittyfor

Nittyfor vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) {veikliajai} arba bet kuriai pagalbinei Nittyfor medžiagai;
jeigu yra padidėjęs jautrumas piretroidams.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Preparato galima vartoti tik iš išorės!
Gydytis Nittyfor tirpalu reikia gerai vėdinamame kambaryje arba atvirame ore. Reikia stengtis, kad preparato nepatektų ant akių, nosies ir burnos gleivinės. Gydymo metu akys, rankos ir lytinių organų anga turi būti apsaugotos, uždengiant jas vata. Jeigu preparato patenka ant gleivinės, ją reikia nuplauti tekančiu vandeniu. Po vaisto vartojimo reikia nusiplauti rankas.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Sąveikos su kitais vaistais nepastebėta.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Vaisto vartojimo nėštumo ir žindymo laikotarpiu klinikinių tyrimų neatlikta. Vis dėlto, atsižvelgiant į veikliųjų medžiagų sudėtį, negalima visiškai atmesti teratogeninio ir kancerogeninio poveikio galimybės, todėl šio medikamento nėščioms moterims vartoti nerekomenduojama.
Žindyvėms vaisto vartoti nerekomenduojama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Nittyfor tirpalas nedaro įtakos gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.3. KAIP VARTOTI Nittyfor

Nittyfor tirpalą visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Greitas galvinių utėlių išnaikinimas
Galvos oda ir plaukai kruopščiai sudrėkinami neskiestu Nittyfor tirpalu. Palaukiama, kol tirpalu
sudrėkinti plaukai išdžiūs (tai trunka 5-15 minučių, priklausomai nuo plaukų tankumo ir ilgumo). Šio laiko užtenka vaisto poveikiui pasireikšti – utėlėms ir jų kiaušinėliams sunaikinti. Po to plaukai gali būti įprastai prižiūrimi ir plaunami šampūnu.

Utėlėtumo profilaktika
Jeigu yra pakartotinio užsikrėtimo galvinėmis utėlėmis rizika kolektyvuose (pvz., mokykloje, vaikų darželyje), išplovus galvą preparatu sutepami plaukai ir paliekami išdžiūti. Ant plaukų užtepto preparato veikimas trunka maždaug 2 savaites, todėl patekusios ant plaukų utėlės žūva dar nepradėjusios daugintis. Plaukų drėkinimą tirpalu galima kartoti po kiekvieno galvos plovimo. Kadangi negyvos glindos yra tvirtai prisiklijavusios prie plaukų į cementą panašia medžiaga, jos pašalinamos šukuojant tankiomis šukomis arba išrenkant po vieną. Kad gydymo metu tirpalo nepatektų į akis, reikia laikytis atsargumo priemonių. Akis galima apsaugoti, uždengiant jas vata.

Kirkšninių utėlių sukelta pedikuliozė
Neskiestu Nittyfor tirpalu kruopščiai sudrėkinami gaktos srities plaukai, palaukiama, kol tirpalas išdžiūs. Šio laiko užtenka utėlėms ir jų kiaušinėliams sunaikinti. Po to tirpalas nuplaunamas. Reikia apsaugoti išangę ir lytinių organų angą uždengiant jas vata. Jeigu tirpalo atsitiktinai pateko į akis arba ant gleivinės, jas reikia išplauti dideliu kiekiu švaraus vandens.
Jeigu manote, kad Nittyfor tirpalas veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pavartojus per didelę Nittyfor dozę
Tinkamai vartojamo (lokaliai) preparato perdozuoti neįmanoma, kadangi veiklioji medžiaga per odą absorbuojama labai silpnai.
Preparato išgėrus, nerekomenduojama skirti vėmimą skatinančių priemonių. Preparato absorbcijai sumažinti reikia išplauti skrandį, sugirdyti aktyvuotos anglies bei vidurių laisvinamųjų vaistų. Jeigu ligonis apsinuodijo įkvėpdamas vaistą, ligonį reikia išnešti į gryną orą, duoti kvėpuoti deguonies mišinio. Jeigu preparato patenka į akis arba ant odos, pažeistą plotą reikia nuplauti gausiu vandens kiekiu4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Nittyfor, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Lokaliai vartojamas preparatas šalutinio poveikio nesukelia, kadangi veiklioji medžiaga per odą absorbuojama labai silpnai. 5. KAIP LAIKYTI Nittyfor

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Nittyfor vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

Nittyfor sudėtis

Veiklioji medžiaga. 1 ml tirpalo yra 5 mg permetrino.
Pagalbinės medžiagos yra ricinų aliejus, Parfuemoel AVG/AP kvapioji medžiaga, cetilpiridinio bromidas (10 %), etanolis (96 %), izopropilo alkoholis, išgrynintas vanduo.

Nittyfor išvaizda ir kiekis pakuotėje
Kartono dėžutėje yra buteliukas, kuriame yra 60 ml tirpalo.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi ut. 13
H-4042 Debrecen
Vengrija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Sicor Biotech“
Kęstučio g. 59 / Lenktoji g. 27
LT-08124 Vilnius
Tel. +370 5 211 35 00Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-06-13

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7