Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

NOTTA GTT. 50ML

Vaistai
  Gamintojas:
RICHARD BITTNER

B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

NOTTA geriamieji lašai, tirpalas
Avena sativa D1, Phosphorus D12, Chamomilla D12, Coffea D12, Zincum valerianicum D12

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau NOTTA reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėja arba per 14 dienų nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.
Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje nepaminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra NOTTA ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant NOTTA
3. Kaip vartoti NOTTA
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti NOTTA
6. Kita informacija1. KAS YRA NOTTA IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

NOTTA yra homeopatinių medžiagų, papildančių viena kitos poveikį, derinys. Šis derinys padidina poveikio spektrą, vartojimo saugumą ir supaprastina gydymą.

NOTTA vartojimo paskirtis: psichosomatinės ligos ir neurozės, kurios reiškiasi nervingumu, nuovargiu ir miego sutrikimais.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT NOTTA

NOTTA vartoti draudžiama:
- jeigu yra padidėjęs jautrumas kuriai nors veikliajai arba bet kuriai pagalbinei NOTTA medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
NOTTA lašuose yra etanolio (43 (). Vienoje dozėje jo yra ne daugiau kaip 160 mg. Tai svarbu nėščioms bei kūdikį krūtimi maitinančioms moterims, vaikams ir ligoniams, sergantiems kepenų liga arba epilepsija.

Kitų vaistų vartojimas
Kol kas nėra jokių duomenų apie galimą sąveiką su kitais vaistais.
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

NOTTA vartojimas su maistu ir gėrimais
Kad pasireikštų visas veiksmingumas, NOTTA lašų reikia gerti likus 30 min. iki valgio arba praėjus ne mažiau kaip 1 val. po jo.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Šiuo metu nėra jokių duomenų apie NOTTA keliamą pavojų, jei vaistas vartojamas nėštumo ir kūdikio žindymo laikotarpiu. Tačiau vaistą nėštumo ir kūdikio žindymo laikotarpiu galima gerti tik tuomet, kai gydytojas ar vaistininkas atidžiai įvertina jo vartojimo riziką
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Jei NOTTA vartojamas teisingai, jis neturi įtakos gebėjimui vairuoti ir valdyti įrengimus arba ši įtaka nereikšminga.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines NOTTA medžiagas
Šio vaistinio preparato sudėtyje yra 43 % (m/m) etanolio (alkoholio), t.y. iki 160 mg dozėje (atitinka 32 ml alaus, 13 ml vyno). Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir per didelės rizikos grupės (pvz., sergantiesiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams.
Kenksmingas sergantiems alkoholizmu.3. KAIP VARTOTI NOTTA

NOTTA visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pacientai
Vienkartinė dozė
Vartojimo dažnis ir trukmė

Paaugliai ir suaugę žmonės
10 lašų
Gerti 3 kartus per parą.

Kūdikiai ir vaikai
5 lašai
Gerti 3 kartus per parą.Gydymo pradžioje arba norint pagreitinti simptomų lengvėjimą paaugliams ir suaugusiems žmonėms 10 lašų dozę, kūdikiams ir vaikams 5 lašų dozę galima gerti kas 30 – 60 min. tol, kol būklė palengvės, tačiau ne daugiau kaip 8 kartus per parą. Būklei pradėjus lengvėti, preparato reikia gerti rečiau, t. y. 3 kartus per parą.
Kad pasireikštų visas veiksmingumas, NOTTA lašų reikia gerti likus 30 min. iki valgio arba praėjus ne mažiau kaip 1 val. po jo.
NOTTA lašus galima gerti neatskiestus arba atskiestus nedideliu kiekiu vandens.

Pavartojus per didelę NOTTA dozę
Veikliosios NOTTA medžiagos yra labai atskiestos, todėl perdozavus toksinis ar trikdantis poveikis
pasireikšti neturėtų.

Pamiršus pavartoti NOTTA
Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima. Išgerkite sekančią dozę kuo skubiau.

Nustojus vartoti NOTTA
Jeigu kiltų bet kokių klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

NOTTA, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.
Iki šiol jokių duomenų apie šalutinį poveikį negauta. Jei atsiranda šalutinio poveikio požymių, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 5. KAIP LAIKYTI NOTTA

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Talpyklę laikyti sandarią.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Ant dėžutės ir talpyklės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.
Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės to mėnesio dienos.

6. KITA INFORMACIJA

NOTTA sudėtyje yra
Veikliosios medžiagos yra (1 ml tirpalo):
0,2 ml Avena sativa D1
0,1 ml Phosphorus D12
0,1 ml Chamomilla D12
0,1 ml Coffea D12
0,1 ml Zincum valerianicum D12
Pagalbinės medžiagos yra: etanolis (jo lašuose yra 43 () ir išgrynintas vanduo.

Kaip atrodo NOTTA ir jo pakuotės turinys
NOTTA lašuose yra vaistažolių ir kitokių natūralių žaliavų, todėl lašų kvapas ir skonis gali skirtis, be to, jie gali būti šiek tiek drumsti. Tai preparato veiksmingumui įtakos nedaro.
Stiklinės talpyklės su lašintuvu, užsukamos dangteliu.
Vaistas tiekiamas 20 ml ir 50 ml talpyklėmis.

Registravimo liudijimo turėtojas
Richard Bittner AG
Reisnerstraβe 55-57
A-1030 Vienna,
Austrija

Gamintojas
Richard Bittner AG
Ossiacherstrasse 7
A-9560 Feldkirchen
Austria
Tel.: +43/(0) 04276-4494-0
Fax.: +43/(0) 04276-4494-30
E-mail: office@richard-bittner.comInformacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-11-17
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NOTTA geriamieji lašai, tirpalas2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:
0,2 ml Avena sativa D1
0,1 ml Phosphorus D12
0,1 ml Chamomilla D12
0,1 ml Coffea D12
0,1 ml Zincum valerianicum D12

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. VAISTO FORMA

Geriamieji lašai, tirpalas4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Psichosomatinės ligos ir neurozės, kurios reiškiasi nervingumu, nuovargiu ir miego sutrikimais.

Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Pacientai
Vienkartinė dozė
Vartojimo dažnis ir trukmė

Paaugliai ir suaugę žmonės
10 lašų
Gerti 3 kartus per parą.

Kūdikiai ir vaikai
5 lašai
Gerti 3 kartus per parą.Gydymo pradžioje arba norint pagreitinti simptomų lengvėjimą paaugliams ir suaugusiems žmonėms 10 lašų dozę, kūdikiams ir vaikams 5 lašų dozę galima gerti kas 30 – 60 min. tol, kol būklė palengvės, tačiau ne daugiau kaip 8 kartus per parą. Būklei pradėjus lengvėti, preparato reikia gerti rečiau, t. y. 3 kartus per parą.
Kad pasireikštų visas veiksmingumas, NOTTA lašų reikia gerti likus 30 min. iki valgio arba praėjus ne mažiau kaip 1 val. po jo.
NOTTA lašus galima gerti neatskiestus arba atskiestus nedideliu kiekiu vandens.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei NOTTA lašų medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

NOTTA lašuose yra etanolio (43 (). Vienoje dozėje jo yra ne daugiau kaip 160 mg. Tai svarbu nėščioms bei kūdikį krūtimi maitinančioms moterims, vaikams ir ligoniams, sergantiems kepenų liga arba epilepsija.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Apie NOTTA ir kitų medikamentų sąveiką informacijos nėra.
4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Apie galimą nėštumo ar žindymo laikotarpiu vartojamų NOTTA lašų riziką informacijos nėra.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Jeigu NOTTA lašai vartojami tinkamai, poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus jie nedaro.

Nepageidaujamas poveikis

Nepageidaujamo poveikio iki šiol nepastebėta.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta. Veikliosios NOTTA medžiagos yra labai atskiestos, todėl perdozavus toksinis ar trikdantis poveikis pasireikšti neturėtų.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

NOTTA yra kelių homeopatinių preparatų mišinys. Dėl labai specifinės sudėties, t. y. medžiagų, papildančių vena kitos veiksmingumą, derinio, NOTTA lašų indikacijos yra platesnės, saugumas didesnis, o gydymas jais paprastas.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Dėl didelio praskiedimo ir nepakankamos biologinės charakteristikos farmakokinetinės homeopatinių preparatų savybės iki šiol neaprašytos.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kadangi veikliosios NOTTA medžiagos labai praskiestos, toksinio poveikio iki šiol nepastebėta.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Etanolis
Išgrynintas vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

5 metai.
NOTTA lašuose yra vaistažolių ir kitokių natūralių žaliavų, todėl lašų kvapas ir skonis gali skirtis, be to, jie gali būti šiek tiek drumsti. Tai preparato veiksmingumui įtakos nedaro.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Talpyklę laikyti sandarią.
Pakuotė ir jos turinys

Stiklinės talpyklės su lašintuvu, užsukamos dangteliu.
Vaistas tiekiamas 20 ml ir 50 ml talpyklėmis.

6.6 Specialūs reikalavimai likučiams naikinti

Specialių reikalavimų nėra.7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

Richard Bittner AG
Reisnerstraβe 55-57
A-1030 Vienna,
Austrija8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 02/7928/79. PIRMOJO REGISTRAVIMO/PERREGISTRAVIMO DATA

2002 08 2810. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-11-17II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Richard Bittner AG
Ossiacherstrasse 7, A-9560 Feldkirchen
AustrijaB. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui

Nereceptinis vaistinis preparatas.

Kitos sąlygos

Nepateikiama.
III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS


B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

NOTTA geriamieji lašai, tirpalas
Avena sativa D1, Phosphorus D12, Chamomilla D12, Coffea D12, Zincum valerianicum D12

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau NOTTA reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėja arba per 14 dienų nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.
Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje nepaminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra NOTTA ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant NOTTA
3. Kaip vartoti NOTTA
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti NOTTA
6. Kita informacija1. KAS YRA NOTTA IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

NOTTA yra homeopatinių medžiagų, papildančių viena kitos poveikį, derinys. Šis derinys padidina poveikio spektrą, vartojimo saugumą ir supaprastina gydymą.

NOTTA vartojimo paskirtis: psichosomatinės ligos ir neurozės, kurios reiškiasi nervingumu, nuovargiu ir miego sutrikimais.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT NOTTA

NOTTA vartoti draudžiama:
- jeigu yra padidėjęs jautrumas kuriai nors veikliajai arba bet kuriai pagalbinei NOTTA medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
NOTTA lašuose yra etanolio (43 (). Vienoje dozėje jo yra ne daugiau kaip 160 mg. Tai svarbu nėščioms bei kūdikį krūtimi maitinančioms moterims, vaikams ir ligoniams, sergantiems kepenų liga arba epilepsija.

Kitų vaistų vartojimas
Kol kas nėra jokių duomenų apie galimą sąveiką su kitais vaistais.
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

NOTTA vartojimas su maistu ir gėrimais
Kad pasireikštų visas veiksmingumas, NOTTA lašų reikia gerti likus 30 min. iki valgio arba praėjus ne mažiau kaip 1 val. po jo.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Šiuo metu nėra jokių duomenų apie NOTTA keliamą pavojų, jei vaistas vartojamas nėštumo ir kūdikio žindymo laikotarpiu. Tačiau vaistą nėštumo ir kūdikio žindymo laikotarpiu galima gerti tik tuomet, kai gydytojas ar vaistininkas atidžiai įvertina jo vartojimo riziką
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Jei NOTTA vartojamas teisingai, jis neturi įtakos gebėjimui vairuoti ir valdyti įrengimus arba ši įtaka nereikšminga.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines NOTTA medžiagas
Šio vaistinio preparato sudėtyje yra 43 % (m/m) etanolio (alkoholio), t.y. iki 160 mg dozėje (atitinka 32 ml alaus, 13 ml vyno). Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir per didelės rizikos grupės (pvz., sergantiesiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams.
Kenksmingas sergantiems alkoholizmu.3. KAIP VARTOTI NOTTA

NOTTA visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pacientai
Vienkartinė dozė
Vartojimo dažnis ir trukmė

Paaugliai ir suaugę žmonės
10 lašų
Gerti 3 kartus per parą.

Kūdikiai ir vaikai
5 lašai
Gerti 3 kartus per parą.Gydymo pradžioje arba norint pagreitinti simptomų lengvėjimą paaugliams ir suaugusiems žmonėms 10 lašų dozę, kūdikiams ir vaikams 5 lašų dozę galima gerti kas 30 – 60 min. tol, kol būklė palengvės, tačiau ne daugiau kaip 8 kartus per parą. Būklei pradėjus lengvėti, preparato reikia gerti rečiau, t. y. 3 kartus per parą.
Kad pasireikštų visas veiksmingumas, NOTTA lašų reikia gerti likus 30 min. iki valgio arba praėjus ne mažiau kaip 1 val. po jo.
NOTTA lašus galima gerti neatskiestus arba atskiestus nedideliu kiekiu vandens.

Pavartojus per didelę NOTTA dozę
Veikliosios NOTTA medžiagos yra labai atskiestos, todėl perdozavus toksinis ar trikdantis poveikis
pasireikšti neturėtų.

Pamiršus pavartoti NOTTA
Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima. Išgerkite sekančią dozę kuo skubiau.

Nustojus vartoti NOTTA
Jeigu kiltų bet kokių klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

NOTTA, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.
Iki šiol jokių duomenų apie šalutinį poveikį negauta. Jei atsiranda šalutinio poveikio požymių, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 5. KAIP LAIKYTI NOTTA

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Talpyklę laikyti sandarią.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Ant dėžutės ir talpyklės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.
Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės to mėnesio dienos.

6. KITA INFORMACIJA

NOTTA sudėtyje yra
Veikliosios medžiagos yra (1 ml tirpalo):
0,2 ml Avena sativa D1
0,1 ml Phosphorus D12
0,1 ml Chamomilla D12
0,1 ml Coffea D12
0,1 ml Zincum valerianicum D12
Pagalbinės medžiagos yra: etanolis (jo lašuose yra 43 () ir išgrynintas vanduo.

Kaip atrodo NOTTA ir jo pakuotės turinys
NOTTA lašuose yra vaistažolių ir kitokių natūralių žaliavų, todėl lašų kvapas ir skonis gali skirtis, be to, jie gali būti šiek tiek drumsti. Tai preparato veiksmingumui įtakos nedaro.
Stiklinės talpyklės su lašintuvu, užsukamos dangteliu.
Vaistas tiekiamas 20 ml ir 50 ml talpyklėmis.

Registravimo liudijimo turėtojas
Richard Bittner AG
Reisnerstraβe 55-57
A-1030 Vienna,
Austrija

Gamintojas
Richard Bittner AG
Ossiacherstrasse 7
A-9560 Feldkirchen
Austria
Tel.: +43/(0) 04276-4494-0
Fax.: +43/(0) 04276-4494-30
E-mail: office@richard-bittner.comInformacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-11-17

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7