Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

PANANGIN 10ML SOL. PRO INJ. N5

Vaistai > Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai > Kalis maisto medžiagų papildymui
  Gamintojas:
GEDEON RICHTER LTD.

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
PANANGIN 40/45,2 mg/ml injekcinis tirpalas
Magnio aspartatas ir kalio aspartatas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra PANANGIN ir kam jis vartojamas
Kas žinotina prieš vartojant PANANGIN
3. Kaip vartoti PANANGIN
4. Galimas šalutinis poveikis
Kaip laikyti PANANGIN
Kita informacija

1. KAS YRA PANANGIN IR KAM JIS VARTOJAMAS

PANANGIN yra mineralų preparatas, kurio sudėtyje esantys kalis ir magnis yra svarbūs vidiniai ląstelės katijonai. Jie yra reikšmingi daugelio fermentų veiklai, makromolekulių jungimuisi prie ląstelės elementų, raumenų ląstelių susitraukimui. PANANGIN injekcinio tirpalo galima vartoti tuomet, kai yra padidėjęs magnio ir kalio poreikis, jei šių jonų pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų, vidurių laisvinamųjų vaistų ar viduriuojant.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT PANANGIN

PANANGIN vartoti negalima:
Yra ūminis ir lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas,
sergate Adisono liga,
esti III – ojo laipsnio atrioventrikulinė blokada, kardiogeninis šokas,
yra hiperkalemija,
vartojate kalį sulaikančių diuretikų.Kitų vaistų vartojimas
PANANGIN injekcinis tirpalas gali turėti įtakos kitų vaistų poveikiui. Vartojant jo į veną, gali sustiprėti vaistų, mažinančių kraujospūdį, poveikis.
PANANGIN skiriant kartu su AKFI ir/ar kalį sulaikančiais diuretikais, gali atsirasti hiperkaliemija. Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Duomenų apie PANANGIN veiksmingumą ir saugumą nėštumo ir žindymo laikotarpiu neturima. Prieš vartojant vaisto nėštumo ir žindymo laikotarpiu, būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Duomenų apie PANANGIN poveikį gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus neturima. Remiantis kelerių metų patyrimu, vairuojantiems ir valdantiems mechanizmus pacientams specialių atsargumo priemonių nereikia.
3. KAIP VARTOTI PANANGIN

Paros dozė:1-2 ampulės PANANGIN, skiedžiama 50-100 ml 5% gliukozės tirpalo ir lėtai lašinama į veną. Jei reikia, dar kartą tokią pat dozę galima sulašinti po 4-6 valandų. Injekcijas galima kartoti tol, kol kalio ir magnio koncentracija kraujyje taps normali.
PANANGIN tinka ir kombinuotam gydymui.

Pavartojus per didelę PANANGIN injekcinio tirpalo dozę
Perdozavimo iki šiol nepastebėta. Jei jis pasireikštų, galimi hiperkaliemijos ir hipermagnemijos simptomai.
Hiperkaliemijos simptomai: bendras silpnumas, parestezija (skruzdžių rėpliojimo, tirpimo, niežėjimo, skausmo ir kitokių nesamų dirginimų jutimas), retas pulsas, paralyžius. Ypač didelė kalio koncentracija kraujo plazmoje gali sukelti mirtį dėl širdies veiklos slopinimo, aritmijų ar širdies sustojimo.
Hipermagnemijos simptomai: pirmieji apsinuodijimo magniu požymiai: pykinimas, vėmimas, mieguistumas, sumažėjęs kraujospūdis, retas pulsas, silpnumas. Dėl ypatingai didelės magnio koncentracijos kraujo plazmoje gali atsirasti hiporefleksija (refleksų susilpnėjimas), raumenų paralyžius, sustoti širdis ir kvėpavimas.

Pavartojus per didelę dozę, būtina nedelsiant liautis vartoti PANANGIN vartojimą ir skirti simptominį gydymą (į veną leisti kalcio chlorido 100mg/min., esant reikalui – daryti dializę).4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

PANANGIN, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
PANANGIN injekcinis tirpalas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį. Dažniausiai vaisto vartojimas nesukelia problemų. Greitai suleidus į veną, gali parausti veidas bei atsirasti hiperkaliemijos ir hipermagnemijos simptomų.
Jeigu atsirastų bet kokių neįprastų nemalonių jutimų, kiek galima greičiau pasakykite gydytojui.
Jeigu atsiranda šiame lapelyje čia neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui.5. KAIP LAIKYTI PANANGIN

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

PANANGIN sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra magnio aspartatas ir kalio aspartatas.
1 ml tirpalo yra 40 mg magnio aspartato (magnio aspartato tetrahidrato forma), atitinkančio 3,37 mg magnio ir 45,2 mg kalio aspartato (kalio aspartato hemihidrato forma), atitinkančio 10,33 mg kalio.
- Pagalbinė medžiaga yra injekcinis vanduo.

PANANGIN išvaizda ir kiekis pakuotėje
PANANGIN injekcinis tirpalas tiekiamas 10 ml ampulėmis. Dėžutėje yra 5 ampulės.Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapest
Vengrija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Gedeon Richter Plc. atstovybė
Maironio 23-3
Vilnius
Tel. +370 5 268 53 92Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-06-18

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

PANANGIN 40/45,2 mg/ml injekcinis tirpalas2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra 40 mg magnio aspartato (magnio aspartato tetrahidrato forma), atitinkančio 3,37 mg magnio ir 45,2 mg kalio aspartato (kalio aspartato hemihidrato forma), atitinkančio 10,33 mg kalio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Padidėjęs magnio ir kalio poreikis, kai šių jonų pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų, vidurių laisvinamųjų vaistų ar viduriuojant.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vaisto skiriama leisti į veną.
1-2 ampulės PANANGIN skiedžiama 50-100 ml 5% gliukozės tirpalo ir lėtai lašinama į veną. Jei reikia, dar kartą tokią pat dozę galima sulašinti po 4-6 valandų. Injekcijas galima kartoti tol, kol kalio ir magnio koncentracija kraujyje taps normali.
PANANGIN tinka ir kombinuotam gydymui.

Kontraindikacijos

Ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas. Adisono liga. Hiperkaliemija. Kalį sulaikančių diu-
retikų vartojimas. Atrioventrikulinė III laipsnio blokada. Kardiogeninis šokas (kraujospūdis
mažesnis negu 90 mm Hg).

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padaugėja kalio, preparato būtina skirti atsargiai ir reguliariai kontroliuoti jonų koncentraciją kraujyje.
Kai vaisto leidžiama boliuso būdu, gali parausti veidas.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

PANANGIN skiriant kartu su AKFI ir/ar kalį sulaikančiais diuretikais, gali atsirasti hiperkaliemija.

Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Ar PANANGIN, vartojamas nėštumo ir žindymo laikotarpiu, yra saugus ir veiksmingas, duomenų nėra.

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Ar PANANGIN veikia gebėjimą vairuoti arba valdyti mechanizmus, nežinoma. Remiantis kelerių metų patirtimi, galima teigti, kad vartojantiems PANANGIN pacientams, jokios specialios priemonės vairuojant arba valdant mechanizmus nereikalingos.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Preparato švirkščiant greitai, gali atsirasti hiperkaliemijos ir hipermagnemijos simptomų (žr. 4.8 skyrių).

4.9. Perdozavimas

Perdozavimo iki šiol nepastebėta. Perdozavimo iki šiol nepastebėta. Jei jis pasireikštų, galimi hiperkaliemijos ir hipermagnemijos simptomai.
Hiperkaliemijos simptomai: bendras silpnumas, parestezija, bradikardija, paralyžius. Ypač didelė kalio koncentracija kraujo plazmoje gali sukelti mirtį dėl širdies veiklos slopinimo, aritmijų ar širdies sustojimo.
Hipermagnemijos simptomai: pirmieji apsinuodijimo magniu požymiai: pykinimas, vėmimas, mieguistumas, hipotenzija, bradikardija, silpnumas. Dėl ypatingai didelės magnio koncentracijos kraujo plazmoje gali atsirasti hiporefleksija, raumenų paralyžius, sustoti širdis ir kvėpavimas.
Perdozavimo atveju reikia nutraukti PANANGIN vartojimą ir gydyti simptominėmis priemonėmis (į veną leisti 100 mg/min. kalcio chlorido, jei būtina – daryti dializę).5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – mineralinės medžiagos, deriniai, ATC kodas: A 12B A30.

Magnis ir kalis yra svarbūs intraląsteliniai katijonai. Jie būtini daugelio fermentų veiklai, makromolekulių jungimuisi su ląstelės elementais, raumenų susitraukimo ląsteliniams mechanizmams. Miokardo gebėjimas susitraukti priklauso nuo ląstelės viduje ir išorėje esančių K+, Ca++, Na+, Mg++ koncentracijų santykio. PANANGIN išlygina skeleto raumenyse, miokarde, kraujo plazmoje, eritrocituose Mg++ ir K+ kiekį, kai jo sumažėja gydant širdį veikiančiais glikozidais.
PANANGIN sudėtyje yra prie aspartato prisijungusio kalio ir magnio. Asparagino rūgštis, kaip endogeninė medžiaga, perneša jonus. Ji panaši į ląstelės junginius. Šios rūgšties ir jonų druskos yra patvarios, todėl jonai kompleksinių junginių pavidalu lengvai patenka į ląsteles. Nustatyta, kad magnio ir kalio aspartatas širdies raumenyje skatina medžiagų apykaitą, todėl ląstelės geriau pasisavina deguonį, sintetina daugiau fosforo junginių.
Jei maiste stinga kalio ir magnio, sutrinka širdies ir kraujagyslių sistemos veikla: atsiranda hipertonija, širdies vainikinių kraujagyslių sklerozė ar į infarktą panašių širdies raumens pažeidimų. Šių jonų stoka skatina nekrozės židinių susidarymą, katecholaminų sukeliamą kardiomiopatiją, aterosklerozės progresavimą, širdies ritmo sutrikimus, didina trombocitų agregaciją.Gydyti magnio ir kalio druskų deriniu rekomenduotina dėl šių priežasčių:
- Jei kartu stokojama ir kalio, ir magnio, kalio kiekį įmanoma koreguoti tik kartu skiriant ir magnio. Skiriant vien tik kalio, minėtos stokos išlyginti neįmanoma.
- Kalis ir magnis mažina širdį veikiančių glikozidų toksiškumą, ir neturi įtakos jų teigiamam inotropiniam poveikiui.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Magnio pusiausvyra ir jos reguliavimas
Bendrosios magnio jonų atsargos 70 kg sveriančio žmogaus organizme – vidutiniškai 24 gramai (1000 mmol), iš kurių >50% yra kauluose, apie 35% - skeleto raumenyse ir <1% - kraujyje. Ekstraląsteliniame skystyje laisvų magnio jonų yra 61 % bendro magnio jonų kiekio, 6% - kompleksiniuose junginiuose ir 33 % - susijungusių su baltymais. Magnio koncentracija sveikų suaugusiųjų kraujo serume yra 0,70-1,10 mmol/l.
Rekomenduojamas per dieną su maistu gaunamo magnio kiekis vyrams yra 350 mg, moterims – 280 mg. Jo poreikis padidėja nėštumo ir žindymo laikotarpiu (355 mg per dieną).
Magnio pusiausvyrą visų pirma reguliuoja inkstai. 3-5 % patekusių į glomerulų filtratą magnio jonų ekskretuojama į šlapimą, tuo tarpu didžioji jonizuoto magnio dalis reabsorbuojama (65% Henlės kilpos kylančioje dalyje, 25% - proksimaliniame kanalėlyje). Taigi, padidėjus šlapimo kiekiui (pvz., gydant efektyviausiais kilpiniais diuretikais), padidėja ekskretuojamų magnio jonų kiekis. Jei sumažėja magnio rezorbcija plonojoje žarnoje, sumažėja ir jo ekskrecija (<0,5 mmol per dieną). Hipermagnemijos atveju ekskrecija gali siekti 2,5 g per dieną.

Kalio pusiausvyra ir jos kontrolė
Bendrosios kalio jonų atsargos 70 kg sveriančio žmogaus organizme – vidutiniškai 140 gramų (3570 mmol). Moterų organizme jo yra šiek tiek mažiau, jo keikis truputį mažėja senstant. Apie 10% bendro kalio jonų kiekio yra prisijungusio, o likusieji 90% dalyvauja mainuose. Vidutinė kalio jonų koncentracija serume yra 3,6-5,4 mmol/l. Koncentracija serume neatspindi bendrojo kalio kiekio organizme, kadangi didžioji kalio jonų dalis (98-99%) yra ląstelėse.
Optimalus per dieną suvartojamas kiekis yra 3-4 gramai (75-100 mmol). Daugiausia kalio pašalinama pro inkstus – 90 % per dieną netenkamo kalio. Likusieji 10% pašalinami pro virškinimo traktą. Inkstai reguliuoja ilgalaikę kalio homeostazę ir kalio koncentraciją kraujo serume. Trumpalaikė pastarosios reguliacija vyksta dėl kalio perėjimo iš ląslelių į ekstraląstelinį skystį ir atgal.
Paskyrus šarmų, kalis pereina į ląsteles. Insulinas ir β-adrenerginiai katecholaminai, stimuliuodami ląstelės membranos Na+/K+ - ATF-azę, skatina kalio perėjimą į ląsteles. Aldosteronas, veikdamas kalio ekskreciją inkstuose, yra pagrindinis organizmo kalio atsargų reguliatorius. Hiperkaliemija stimuliuoja aldosterono išsiskyrimą ( sinergiškai su angiotenzinu II), o hipokaliemija jį slopina.

Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Magnio-Kalio- D,L aspartato (sušvirkšto į veną) ūminė LD50: žiurkėms - 8591 mg/kg, pelėms – 8812 mg/kg. Remiantis ūminio (vienkartinės dozės) toksiškumo tyrimų duomenimis, Magnio-Kalio- D,L aspartatas yra mažai toksiškas.


6. FARMACINĖ INFORMACIJA

Pagalbinių medžiagų sąrašas

Injekcinis vanduo.

6.2 Nesuderinamumas

Duomenų nepateikiama.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

10 ml bespalvė ampulė.
Vienoje kartono dėžutėje yra 5 ampulės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti
Specialių reikalavimų nėra.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapest
Vengrija8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/94/0363/001

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2006-10-3110. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-06-18

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapest
VengrijaB. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

TIEKIMO IT VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI < TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Receptinis vaistinis preparatas.

2008-06-18


III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS
{POBŪDIS ARBA TIPAS}1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

PANANGIN 40/45,2 mg/ml injekcinis tirpalas
Magnesii aspartas/Kalii aspartas 2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 40 mg magnio aspartato (magnio aspartato tetrahidrato forma), atitinkančio 3,37 mg magnio ir 45,2 mg kalio aspartato (kalio aspartato hemihidrato forma), atitinkančio 10,33 mg kalio.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Aqua ad iniectabilia.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

5 ampulės po 10 ml injekcinio tirpalo.5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į veną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Specialių laikymo sąlygų nereikia.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapest
Vengrija
(RG logo)12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/94/0363/00113. SERIJOS NUMERIS

Serija 14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ
{AMPULĖ}1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

PANANGIN 40/45,2 mg/ml injekcinis tirpalas
Magnesii aspartas/Kalii aspartas 2. VARTOJIMO METODAS

i.v.3. TINKAMUMO LAIKAS
4. SERIJOS NUMERIS
5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

10 mlB. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
PANANGIN 40/45,2 mg/ml injekcinis tirpalas
Magnio aspartatas ir kalio aspartatas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra PANANGIN ir kam jis vartojamas
Kas žinotina prieš vartojant PANANGIN
3. Kaip vartoti PANANGIN
4. Galimas šalutinis poveikis
Kaip laikyti PANANGIN
Kita informacija

1. KAS YRA PANANGIN IR KAM JIS VARTOJAMAS

PANANGIN yra mineralų preparatas, kurio sudėtyje esantys kalis ir magnis yra svarbūs vidiniai ląstelės katijonai. Jie yra reikšmingi daugelio fermentų veiklai, makromolekulių jungimuisi prie ląstelės elementų, raumenų ląstelių susitraukimui. PANANGIN injekcinio tirpalo galima vartoti tuomet, kai yra padidėjęs magnio ir kalio poreikis, jei šių jonų pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų, vidurių laisvinamųjų vaistų ar viduriuojant.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT PANANGIN

PANANGIN vartoti negalima:
Yra ūminis ir lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas,
sergate Adisono liga,
esti III – ojo laipsnio atrioventrikulinė blokada, kardiogeninis šokas,
yra hiperkalemija,
vartojate kalį sulaikančių diuretikų.Kitų vaistų vartojimas
PANANGIN injekcinis tirpalas gali turėti įtakos kitų vaistų poveikiui. Vartojant jo į veną, gali sustiprėti vaistų, mažinančių kraujospūdį, poveikis.
PANANGIN skiriant kartu su AKFI ir/ar kalį sulaikančiais diuretikais, gali atsirasti hiperkaliemija. Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Duomenų apie PANANGIN veiksmingumą ir saugumą nėštumo ir žindymo laikotarpiu neturima. Prieš vartojant vaisto nėštumo ir žindymo laikotarpiu, būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Duomenų apie PANANGIN poveikį gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus neturima. Remiantis kelerių metų patyrimu, vairuojantiems ir valdantiems mechanizmus pacientams specialių atsargumo priemonių nereikia.
3. KAIP VARTOTI PANANGIN

Paros dozė:1-2 ampulės PANANGIN, skiedžiama 50-100 ml 5% gliukozės tirpalo ir lėtai lašinama į veną. Jei reikia, dar kartą tokią pat dozę galima sulašinti po 4-6 valandų. Injekcijas galima kartoti tol, kol kalio ir magnio koncentracija kraujyje taps normali.
PANANGIN tinka ir kombinuotam gydymui.

Pavartojus per didelę PANANGIN injekcinio tirpalo dozę
Perdozavimo iki šiol nepastebėta. Jei jis pasireikštų, galimi hiperkaliemijos ir hipermagnemijos simptomai.
Hiperkaliemijos simptomai: bendras silpnumas, parestezija (skruzdžių rėpliojimo, tirpimo, niežėjimo, skausmo ir kitokių nesamų dirginimų jutimas), retas pulsas, paralyžius. Ypač didelė kalio koncentracija kraujo plazmoje gali sukelti mirtį dėl širdies veiklos slopinimo, aritmijų ar širdies sustojimo.
Hipermagnemijos simptomai: pirmieji apsinuodijimo magniu požymiai: pykinimas, vėmimas, mieguistumas, sumažėjęs kraujospūdis, retas pulsas, silpnumas. Dėl ypatingai didelės magnio koncentracijos kraujo plazmoje gali atsirasti hiporefleksija (refleksų susilpnėjimas), raumenų paralyžius, sustoti širdis ir kvėpavimas.

Pavartojus per didelę dozę, būtina nedelsiant liautis vartoti PANANGIN vartojimą ir skirti simptominį gydymą (į veną leisti kalcio chlorido 100mg/min., esant reikalui – daryti dializę).4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

PANANGIN, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
PANANGIN injekcinis tirpalas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį. Dažniausiai vaisto vartojimas nesukelia problemų. Greitai suleidus į veną, gali parausti veidas bei atsirasti hiperkaliemijos ir hipermagnemijos simptomų.
Jeigu atsirastų bet kokių neįprastų nemalonių jutimų, kiek galima greičiau pasakykite gydytojui.
Jeigu atsiranda šiame lapelyje čia neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui.5. KAIP LAIKYTI PANANGIN

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

PANANGIN sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra magnio aspartatas ir kalio aspartatas.
1 ml tirpalo yra 40 mg magnio aspartato (magnio aspartato tetrahidrato forma), atitinkančio 3,37 mg magnio ir 45,2 mg kalio aspartato (kalio aspartato hemihidrato forma), atitinkančio 10,33 mg kalio.
- Pagalbinė medžiaga yra injekcinis vanduo.

PANANGIN išvaizda ir kiekis pakuotėje
PANANGIN injekcinis tirpalas tiekiamas 10 ml ampulėmis. Dėžutėje yra 5 ampulės.Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapest
Vengrija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Gedeon Richter Plc. atstovybė
Maironio 23-3
Vilnius
Tel. +370 5 268 53 92Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-06-18

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7