Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

PEDITRACE 10ML INJ. N10

Vaistai
  Gamintojas:
FRESENIUS KABI

B. INFORMACINIS LAPELIS
INFORMACINIS LAPELIS

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.

Lapelio turinys
1. Kas yra Peditrace ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Peditrace
3. Kaip vartoti Peditrace
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Peditrace laikymo sąlygos
6. Kita informacijaPeditrace koncentratas infuziniam tirpalui- Veikliosios medžiagos. 1 ml tirpalo yra:

Veiklioji medžiaga

Kiekis

Cinko chloridas
521 mikrogramas (atitinka 250 mikrogramų ( 3,82 mikromolio) cinko)

Vario chlorido dihidratas
53,7 mikrogramo (atitinka 20 mikrogramų (0,315 mikromolio) vario)

Magnio chlorido tetrahidratas
3,60 mikrogramo (atitinka 1 mikrogramą (18,2 nonamolio) mangano)

Natrio selenito pentahidratas
6,66 mikrogramo (atitinka 2 mikrogramus (25,3 nonamolius) seleno)

Natrio fluoridas
126 mikrogramai (atitinka 57 mikrpgramus (3 mikromolius fosforo)

Kalio jodidas
1,31 mikrogramo (atitinka 1 mikrogramą (7,88 nonamolius) jodo)Tirpalo osmoliališkumas yra 38 osm /kg vandens, pH – 2.
Be to, tirpalo sudėtyje yra 70 mikrogramų natrio (atitinka 3,05 mikromolio) ir 0,31 mikrogramo kalio (atitinka 7,88 nanomolio).
- Pagalbinės medžiagos yra vandenilio chlorido rūgštis, injekcinis vanduo.Registravimo liudijimo turėtojas
Fresenius Kabi AB,
SE-75174 Uppsala,
Švedija

Gamintojas
Fresenius Kabi Norge AS
1753 Halden,
Norvegija1. KAS YRA PEDITRACE IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Sterilus tirpalas Peditrace koncentratas infuziniam tirpalui, kurio sudėtyje yra mikroelementų, vartojamas aminorūgščių arba gliukozės tirpalams (žr. skyrių “Kaip vartoti Peditrace”) papildyti ir skirtas prieš laiką gimusiems bei išnešiotiems kūdikiams arba vaikams, maitinamiems parenteraliniu būdu.

Peditrace sudėtyje nėra geležies.
Tirpale yra mikroelementų.

Preparatas skirtas kūdikių ir vaikų, kurie maitinami parenteraliniu būdu, organizmo mikroelementų poreikiui patenkinti.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT PEDITRACE

Peditrace vartoti draudžiama:
- jei sergama Vilsono liga.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
- jei sulėtėjęs tulžies išsiskyrimas, ypač jei sergama kepenų liga, kurios metu atsiranda tulžies stazė, arba labai sumažėjęs šlapimo išsiskyrimas. Tokiu atveju būtina sekti biocheminių tyrimų rodmenis. Paprastai varis ir manganas išsiskiria su tulžimi, o selenas ir cinkas, ypač jei pacientas maitinamas parenteraliniu būdu, daugiausia išsiskiria su šlapimu.
- jei gydymas trunka ilgiau kaip 4 savaites. Tokiu atveju būtina sekti mangano kiekį kraujyje.

Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Kitų vaistų vartojimas
Ne daugiau kaip 6 ml preparato Peditrace koncentratas infuziniam tirpalui galima įpilti į 100 ml Vaminolact, Vaminolact 14 EF arba gliukozės tirpalą (50-500 mg/ml). Jei norima vartoti Peditrace mišinyje, reikia laikytis toliau pateiktų reikalavimų.
Peditrace galima maišyti su kitokiais medicininiais preparatais tik tuo atveju, jei jų suderinamumas patvirtintas dokumentais.
Preparatą maišyti būtina aseptiškai. Kad infekcijos pavojus būtų minimalus, infuzinį tirpalą reikia suvartoti per 24 valandas. Kitokių medikamentų į mišinį pilti draudžiama, nes gali pasireikšti nesuderinamumas.
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.3. KAIP VARTOTI PEDITRACE

Peditrace visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Neskiesto preparato vartoti draudžiama.
Mikroelementų poreikiui tenkinti kūdikiams ir vaikams per parą reikia vartoti 1 ml/kg kūno svorio dozę. Didžiausia dozė yra 15 ml. Vaikui, sveriančiam daugiau kaip 15 kg, turėtų užtekti 15 ml paros dozės. Jei organizmas mikroelementų netenka daugiau arba pacientą reikia maitinti parenteraliniu būdu ilgiau, būtina sekti biocheminių tyrimų rodmenis, kad būtų galima nustatyti, ar mikroelementų poreikis patenkinamas. Peditrace galima pilti į bet kokį amino rūgščių arba gliukozės tirpalą. Infuzija turi trukti mažiausiai 8 valandas.

Kai kurių mišinių, kurie skirti vaikams ir kurių sudėtyje yra Paditrace, suderinamumą būtina tikrinti.

Infuzuoti reikia labai lėtai, geriausia tai daryti naudojant tinkamą infuzijų siurbliuką arba automatinį lašų skaitiklį.

Mišiniai, kurie su Peditrace suderinami

Infuzinis tirpalas
1 litre
mišinio
Elektrolitų kiekis (mmol/l)
NaCl
KCl
CaCl2
MgSO4
KH2PO4

Peditrace
Ne daugiau kaip 13,3 ml
65,3
40,0
25,3
6,0
6,7

Vaminolakt
287 ml
Gliukozė
66,7 g
Peditrace
Ne daugiau kaip 13,3 ml
32,7
20,0
12,7
3,3
7,3

Vaminolakt
400 ml
Gliukozė
100 g
Peditrace
Ne daugiau kaip 6,7 ml
65,3
40,0
25,3
6,0
6,7

Vaminolakt
400 ml
Gliukozė
100 g

Kad į preparatą nepatektų mikroorganizmų, maišymo įranga ir aplinka turi būti aseptinė.

Pavartojus per didelę Peditrace dozę
Paciento inkstų arba kepenų funkcijai sutrikus, didėja mikroelementų kaupimosi pavojus. Jei kraujyje yra nuolatinis geležies perteklius, didėja hemosiderozės atsiradimo pavojus. Labai sunkiais ir retais atvejais ši liga gydoma venesekcija. 4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Peditrace, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį.

Nepageidaujamo Peditrace koncentrato infuziniam tirpalui poveikio nepastebėta. Jei infuzuojama Peditrace koncentrato infuziniam tirpalui , kuriame yra gliukozės, gali atsirasti paviršinių venų tromboflebitas, tačiau teigti, kad ši reakcija susijusi arba nesusijusi su mikroelementų infuzija, negalima.

Preparato pavartojus lokaliai, gali atsirasti alerginė reakcija jodui. Jei infuziniame tirpale yra rekomenduojama jodo koncentracija, nepageidaujamo poveikio nepasireiškia.

Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. PEDITRACE KONCENTRATO INFUZINIAM TIRPALUI LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje, kaip 25 ( C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

Ant etiketės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

"Fresenius Kabi Polska" ribotos atsakomybės bendrovės Baltijos atstovybė
Mėsinių g. 3A / Ašmenos g. 5, LT - 01133, Vilnius
Lietuva
Tel. +370 52609169
Faksas +370 526 08 696

Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-08-02
A. ŽENKLINIMAS
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
KARTONO DĖŽUTĖ 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Peditrace koncentratas infuziniam tirpalui2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 521 mikrogramas cinko chlorido, 53,7 mikrogramo vario chlorido dihidrato, 3,6 mikrogramo mangano chlorido tetrahidrato, 6,66 mikrogramo natrio selenito pentahidrato, 126 mikrogramai natrio fluorido, 1,31 mikrogramo kalio jodido.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: vandenilio chlorido rūgštis, injekcinis vanduo.4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Koncentratas infuziniam tirpalui
10 buteliukų po 10 ml 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į veną.
Prieš vartodami perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Vartoti tik atskiestą tirpalą.
Moliarinė koncentracija nurodyta ant buteliuko etiketės.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Negalima užšaldyti.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Fresenius Kabi AB,
SE-75174 Uppsala,
Švedija12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 02/7954/1013. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJAB. INFORMACINIS LAPELIS
INFORMACINIS LAPELIS

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.

Lapelio turinys
1. Kas yra Peditrace ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Peditrace
3. Kaip vartoti Peditrace
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Peditrace laikymo sąlygos
6. Kita informacijaPeditrace koncentratas infuziniam tirpalui- Veikliosios medžiagos. 1 ml tirpalo yra:

Veiklioji medžiaga

Kiekis

Cinko chloridas
521 mikrogramas (atitinka 250 mikrogramų ( 3,82 mikromolio) cinko)

Vario chlorido dihidratas
53,7 mikrogramo (atitinka 20 mikrogramų (0,315 mikromolio) vario)

Magnio chlorido tetrahidratas
3,60 mikrogramo (atitinka 1 mikrogramą (18,2 nonamolio) mangano)

Natrio selenito pentahidratas
6,66 mikrogramo (atitinka 2 mikrogramus (25,3 nonamolius) seleno)

Natrio fluoridas
126 mikrogramai (atitinka 57 mikrpgramus (3 mikromolius fosforo)

Kalio jodidas
1,31 mikrogramo (atitinka 1 mikrogramą (7,88 nonamolius) jodo)Tirpalo osmoliališkumas yra 38 osm /kg vandens, pH – 2.
Be to, tirpalo sudėtyje yra 70 mikrogramų natrio (atitinka 3,05 mikromolio) ir 0,31 mikrogramo kalio (atitinka 7,88 nanomolio).
- Pagalbinės medžiagos yra vandenilio chlorido rūgštis, injekcinis vanduo.Registravimo liudijimo turėtojas
Fresenius Kabi AB,
SE-75174 Uppsala,
Švedija

Gamintojas
Fresenius Kabi Norge AS
1753 Halden,
Norvegija1. KAS YRA PEDITRACE IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Sterilus tirpalas Peditrace koncentratas infuziniam tirpalui, kurio sudėtyje yra mikroelementų, vartojamas aminorūgščių arba gliukozės tirpalams (žr. skyrių “Kaip vartoti Peditrace”) papildyti ir skirtas prieš laiką gimusiems bei išnešiotiems kūdikiams arba vaikams, maitinamiems parenteraliniu būdu.

Peditrace sudėtyje nėra geležies.
Tirpale yra mikroelementų.

Preparatas skirtas kūdikių ir vaikų, kurie maitinami parenteraliniu būdu, organizmo mikroelementų poreikiui patenkinti.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT PEDITRACE

Peditrace vartoti draudžiama:
- jei sergama Vilsono liga.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
- jei sulėtėjęs tulžies išsiskyrimas, ypač jei sergama kepenų liga, kurios metu atsiranda tulžies stazė, arba labai sumažėjęs šlapimo išsiskyrimas. Tokiu atveju būtina sekti biocheminių tyrimų rodmenis. Paprastai varis ir manganas išsiskiria su tulžimi, o selenas ir cinkas, ypač jei pacientas maitinamas parenteraliniu būdu, daugiausia išsiskiria su šlapimu.
- jei gydymas trunka ilgiau kaip 4 savaites. Tokiu atveju būtina sekti mangano kiekį kraujyje.

Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Kitų vaistų vartojimas
Ne daugiau kaip 6 ml preparato Peditrace koncentratas infuziniam tirpalui galima įpilti į 100 ml Vaminolact, Vaminolact 14 EF arba gliukozės tirpalą (50-500 mg/ml). Jei norima vartoti Peditrace mišinyje, reikia laikytis toliau pateiktų reikalavimų.
Peditrace galima maišyti su kitokiais medicininiais preparatais tik tuo atveju, jei jų suderinamumas patvirtintas dokumentais.
Preparatą maišyti būtina aseptiškai. Kad infekcijos pavojus būtų minimalus, infuzinį tirpalą reikia suvartoti per 24 valandas. Kitokių medikamentų į mišinį pilti draudžiama, nes gali pasireikšti nesuderinamumas.
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.3. KAIP VARTOTI PEDITRACE

Peditrace visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Neskiesto preparato vartoti draudžiama.
Mikroelementų poreikiui tenkinti kūdikiams ir vaikams per parą reikia vartoti 1 ml/kg kūno svorio dozę. Didžiausia dozė yra 15 ml. Vaikui, sveriančiam daugiau kaip 15 kg, turėtų užtekti 15 ml paros dozės. Jei organizmas mikroelementų netenka daugiau arba pacientą reikia maitinti parenteraliniu būdu ilgiau, būtina sekti biocheminių tyrimų rodmenis, kad būtų galima nustatyti, ar mikroelementų poreikis patenkinamas. Peditrace galima pilti į bet kokį amino rūgščių arba gliukozės tirpalą. Infuzija turi trukti mažiausiai 8 valandas.

Kai kurių mišinių, kurie skirti vaikams ir kurių sudėtyje yra Paditrace, suderinamumą būtina tikrinti.

Infuzuoti reikia labai lėtai, geriausia tai daryti naudojant tinkamą infuzijų siurbliuką arba automatinį lašų skaitiklį.

Mišiniai, kurie su Peditrace suderinami

Infuzinis tirpalas
1 litre
mišinio
Elektrolitų kiekis (mmol/l)
NaCl
KCl
CaCl2
MgSO4
KH2PO4

Peditrace
Ne daugiau kaip 13,3 ml
65,3
40,0
25,3
6,0
6,7

Vaminolakt
287 ml
Gliukozė
66,7 g
Peditrace
Ne daugiau kaip 13,3 ml
32,7
20,0
12,7
3,3
7,3

Vaminolakt
400 ml
Gliukozė
100 g
Peditrace
Ne daugiau kaip 6,7 ml
65,3
40,0
25,3
6,0
6,7

Vaminolakt
400 ml
Gliukozė
100 g

Kad į preparatą nepatektų mikroorganizmų, maišymo įranga ir aplinka turi būti aseptinė.

Pavartojus per didelę Peditrace dozę
Paciento inkstų arba kepenų funkcijai sutrikus, didėja mikroelementų kaupimosi pavojus. Jei kraujyje yra nuolatinis geležies perteklius, didėja hemosiderozės atsiradimo pavojus. Labai sunkiais ir retais atvejais ši liga gydoma venesekcija. 4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Peditrace, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį.

Nepageidaujamo Peditrace koncentrato infuziniam tirpalui poveikio nepastebėta. Jei infuzuojama Peditrace koncentrato infuziniam tirpalui , kuriame yra gliukozės, gali atsirasti paviršinių venų tromboflebitas, tačiau teigti, kad ši reakcija susijusi arba nesusijusi su mikroelementų infuzija, negalima.

Preparato pavartojus lokaliai, gali atsirasti alerginė reakcija jodui. Jei infuziniame tirpale yra rekomenduojama jodo koncentracija, nepageidaujamo poveikio nepasireiškia.

Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. PEDITRACE KONCENTRATO INFUZINIAM TIRPALUI LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje, kaip 25 ( C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

Ant etiketės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

"Fresenius Kabi Polska" ribotos atsakomybės bendrovės Baltijos atstovybė
Mėsinių g. 3A / Ašmenos g. 5, LT - 01133, Vilnius
Lietuva
Tel. +370 52609169
Faksas +370 526 08 696

Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-08-02

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7