Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

PROPANORM 300MG TAB. OBD. N50

Vaistai
  Gamintojas:
PRO.MED.CS PRAHA

I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Propanorm 300 mg plėvele dengtos tabletės
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg propafenono hidrochlorido.
Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3. VAISTO FORMA
Plėvele dengtos tabletės. Tabletės yra balkšvos, apvalios, abipus išgaubtos, dengtos plėvele.
4. KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1 Terapinės indikacijos
1. Skilvelinės aritmijos gydymas.
2. Paroksizminės supraventrikulinės tachikardijos: paroksizminio prieširdžių virpėjimo arba plazdėjimo, paroksizminės reciprokinės atrioventrikulinio mazgo arba Kento pluošto tachikardijos, gydymas tuo atveju, jeigu įprastiniai medikamentai yra neveiksmingi arba yra jų vartojimo kontraindikacijų.
4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas
Propafenono dozė turi būti parenkama individualiai, atsižvelgiant į ligonio klinikinę būklę ir amžių, vaisto toleravimą ir paciento organizmo reakciją į gydymą. Gydomąjį vaisto poveikį sukelianti koncentracija kraujo plazmoje yra 500-1599 mikrogramai/l.
Vaisto dozė turėtų būti laipsniškai didinama nuo 150 mg, vartojamų 3 kartus per parą (kas 8 valandas), iki 300 mg, vartojamų 2 kartus per parą, ar daugiausiai 300 mg, vartojamų 3 kartus per parą. Didinti dozę paprastai rekomenduojama po 3-4 dienų, kad audiniuose susikauptų propafenono ir jo metabolitų. Vaistiniu preparatu gydant ilgai, gali susilpnėti jo metabolizmas. Tokiu atveju reikia mažinti dozę. Širdies nepakankamumu sergantiems vyresniems nei 70 metų arba sveriantiems mažiau negu 70 kg pacientams, taip pat sergantiems kepenų nepakankamumu, reikia vartoti mažesnes vaisto dozes.
Pacientams, sergantiems kepenų funkcijos nepakankamumu, rekomenduojama skirti 20–30 % įprastinės vaisto dozės. Gydymo eigoje pacientui reguliariai turi būti atliekama EKG.
Vaisto dozę reikia sumažinti šiais atvejais: kai QRS kompleksas arba QT intervalas pailgėja daugiau nei 25 %, kai PQ intervalas pailgėja daugiau nei 50 % arba kai QT intervalas pailgėja daugiau negu 500 msek. ar dažniau pasireiškia bei pasunkėja širdies aritmija.
Tabletę reikia nuryti nekramtytą, užgeriant nedideliu kiekiu vandens, po valgio. Propanorm gali būti gydomi suaugusieji ir vyresni nei 15 metų paaugliai
4.3 Kontraindikacijos
Padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai Propanorm 300 mg plėvele dengtų tablečių medžiagai, intoksikacija digoksinu. Sunki hipotenzija. Sunkus širdies nepakankamumas ar kardiogeninis šokas (dėl tachikardijos atsiradusi išreikšta hipotenzija), sunki bradikardija, sinusinio mazgo silpnumo sindromas, sinoatrialinė blokada, abiejų Hiso pluošto kojyčių blokada, II arba III laipsnio atrioventrikulinė blokada, Tawara pluošto blokada, sunkioji miastenija.
Propafenono draudžiama vartoti pirmuosius tris mėnesius po ūminio miokardo infarkto bei tuo atveju, jeigu yra sumažėjęs širdies išstumiamo kraujo tūris (išstūmimo frakcija < 35 %), išskyrus pacientus, kuriems yra gyvybei grėsminga skilvelinė aritmija. Atsargiai vaisto reikia vartoti
2
pacientams, kuriems gali būti bronchų spazmų (obstrukcinė plaučių liga). Apie vartojimą nėštumo ir žindymo laikotarpiu informacijos pateikta 4.6 skyriuje.
4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
Jaunesnių nei 15 metų vaikų šiuo vaistiniu preparatu gydyti nepatariama.
Esant Tawara pluošto blokadai, I laipsnio AV blokadai, sunkiai bronchų ir plaučių obstrukcinei ligai, bronchinei astmai, elektrolitų pusiausvyros sutrikimui, kepenų nepakankamumui ir sunkiajai miastenijai, prieš skiriant šio vaisto reikia įvertinti gydymo rizikos ir naudos santykį.
Jeigu yra kepenų funkcijos nepakankamumas propafenono biologinis prieinamumas padidėja net 70 %, todėl tokius pacientus reikia gydyti mažesne doze ir gydymo metu sekti laboratorinių tyrimų duomenis.
Pacientams, kuriems implantuotas širdies stimuliatorius, indikacijas ir dozę būtina nustatyti labai atidžiai.
Būtina sekti pacientų, ilgai vartojančių antikoaguliantų ar vaistų nuo cukrinio diabeto, klinikinius simptomus ir laboratorinių tyrimų duomenis.
Jei gydymo metu atsiranda didesnio laipsnio SA arba AV blokada arba dauginių ar polimorfinių ekstrasistolių, gydymą būtina nutraukti.
Šiuo medikamentu reikia gydyti tik būtinais atvejais, kadangi jam būdingas proaritminis poveikis ir kadangi nežinoma jo įtaka paciento ligos prognozei. Paprastai aritmijos, kuri sukelia tik silpnus simptomus, nėra reikšminga hemodinamikai ir numanoma, kad netaps sunki, antiaritminiais preparatais gydyti nereikėtų.
4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Dauguma klinikai svarbių sąveikų, paminėtų literatūroje, pasireiškia dėl sąveikavimo su citochromo P-450 2D6,3A4,1A2 izofermentais, dalyvaujančiais propafenono biotransformacijoje.
Dėl biotransformacijos slopinimo padidėja propranololio, metaprololio, varfarino (pastaruoju atveju reikia sekti protrombino laiką ir INR bei mažinti varfarino dozę), ciklosporino, galbūt teofilino ir diltiazemo kiekis kraujo plazmoje.
Vartojant chinidino, statistiškai reikšmingai padidėja propafenono kiekis plazmoje, o jo pagrindinio metabolito 5-hidroksipropafenono kiekis sumažėja. Atrodo, kad chinidinas gali slopinti hidroksilinimo metu vykstančią propafenono biotransformaciją.
Propafenono poveikį silpnina kartu vartojami rifampicinas ar fenobarbitalis, nes pagreitina propafenono biotransformaciją.
Vartojant kartu su lokalaus poveikio anestetikais (pvz., implantuojant širdies stimuliatorių, atliekant stomatologines ir nedideles chirurgines procedūras), gali sustiprėti propafenono poveikis.
Propafenoną vartojant kartu su digoksinu, pastarojo preparato kiekis plazmoje gali padidėti 30–100 %. Šios tarpusavio sąveikos būdas dar nėra visiškai aiškus. Propafenonas mažina digoksino sekreciją į inkstų kanaliukus ir pasiskirstymo tūrį, vadinasi, ir ekstrarenalinį klirensą. Rekomenduojama arba atidžiai matuoti digoksino kiekį plazmoje, arba, pradėjus gydyti propafenonu, sumažinti digoksino dozę, o vėliau ją keisti, atsižvelgiant į koncentraciją plazmoje.
Vartojant kartu, gali sumuotis propafenono ir kitų vaistų (ypač antiaritmikų, priklausančių pirmai grupei pagal Vaughan Williams klasifikaciją) neigiamas chronotropinis, neigiamas inotropinis ir neigiamas dromotropinis poveikis. Šių antiaritminių vaistų vartoti kartu su propafenonu negalima.
Propafenono negalima vartoti kartu su tricikliais antidepresantais.
Kartu vartojamas ritonaviras stiprina sunkų propafenono šalutinį poveikį.
4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis
Nors ikiklinikinių tyrimų metu teratogeninio vaisto poveikio nepastebėta ir poveikio dauginimosi sistemai tyrimų rezultatai jo nerodo, tačiau nėščias moteris propafenonu galima gydyti tik būtinu atveju. Prieš gydymą, ypač pirmaisiais trimis nėštumo mėnesiais, reikia nustatyti rizikos ir naudos santykį. Pagal Valstybinės vaistų tarnybos (FDA) vaistų, leidžiamų vartoti nėštumo metu, klasifikaciją, propafenonas priskiriamas C kategorijai.
3
Motinos piene propafenono koncentracija būna maždaug trečdalis tos koncentracijos, kuri būna kraujo plazmoje. Propafenono vartojimas žindymo laikotarpiu leistinas tik esant griežtoms indikacijoms.
4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
Propafenonas, ypač gydymo pradžioje ir vyresnio amžiaus pacientams, gali sukelti apsvaigimą, galintį daryti neigiamą įtaką veiklai, reikalaujančiai dėmesio ir greito sprendimo.
4.8 Nepageidaujamas poveikis
Nepageidaujamas poveikis būna lengvas, nepriklauso nuo dozavimo, atsiranda daugiausiai gydymo pradžioje ir yra laikinas. Dėl jo dažniausiai gydymo nutraukti nereikia, pakanka pakeisti dozavimą.
Širdies ir kraujagyslių sistema.
Retai pasireiškia bradikardija, sinoatrialinė ar atrioventrikulinė blokada, šakų blokada ir hipotenzija. Didesnės dozės gali skatinti grįžtamojo sudirginimo (re-entry) procesą, ypač jeigu yra nehomogeninė repoliarizacija. Gali pasireikšti skilvelinė tachikardija, plazdėjimas, prieširdžių virpėjimas, pasunkėti širdies nepakankamumas.
Propafenonas slopina sinusinio mazgo atsigavimą, blokuoja jo ląstelių automatizmą, todėl tuo atveju, jeigu yra sinusinio mazgo silpnumo sindromas šiuo preparatu gydyti negalima (žr. 4.3 skyrių).
Gydant propafenonu gali pakisti širdies dirglumo bei jautrumo slenkstis, todėl būtina patikrinti širdies stimuliatoriaus veikimą ir, jei reikia, jį perprogramuoti.
Kitos sistemos.
Didelė dozė gali sukelti virškinimo trakto sutrikimą (apetito stoką, pykinimą, vėmimą, kartumo pojūtį burnoje ir jos džiūvimą, vidurių užkietėjimą), galvos skausmą, nuovargį, nerimą, galvos sukimąsi, drebulį, miego sutrikimą, paresteziją. Nepageidaujamas poveikis virškinimo traktui ir centrinei nervų sistemai yra gana dažnas, tačiau gydymą dėl jo nutraukti prireikia retai. Dauguma simptomų būna silpni ir priklauso nuo dozės. Dispepsijos simptomai (rėmuo, pykinimas, vėmimas) nepriklauso nuo dozės ir pasireiškia dėl tiesioginio medikamento poveikio skrandžio gleivinei. Retais atvejais gali pasireikšti cholestazinė gelta ar alerginė odos reakcija.
Dėl neselektyvaus poveikio β adrenoreceptoriams gali pablogėti kai kurių bronchine astma sergančių ligonių būklė, atsirasti dusulys pacientams, sergantiems lėtine obstrukcine bronchų ir plaučių liga.
Vyresnio amžiaus žmonėms galimas ortostatinis sutrikimas, susijęs su hipotenzija ir centrinės nervų sistemos pažeidimo simptomais: distresu, regos sutrikimu, apsvaigimu, parestezija.
Gydant didele doze, buvo lytinio pajėgumo sumažėjimo arba praradimo bei spermijų kiekio sumažėjimo ejakuliate atvejų.
Be to, pavieniais atvejais pasireiškė raudonoji vilkligė, leukopenija, trombocitopenija bei agranulocitozė (visi šie pokyčiai buvo laikini).
4.9 Perdozavimas
Kelių tyrimų metu buvo propafenono intoksikacijos ir perdozavimo atvejų. Vartojant 1800–9000 mg propafenono paros dozę, pailgėjo QRS segmentas, atsirado Tawara šakų blokada, sumažėjo išstūmimo frakcija, pasireiškė hipotenzija. Ne mažesnę kaip 1 g paros dozę vartojančius pacientus būtina gydyti intensyviosios terapijos skyriuje. Pagrindinė intensyvioji apsinuodijimo terapija yra organizmo šarminimas, leidžiant į veną natrio laktato ir kalio chlorido, o tai dažnai iš esmės pagerina padėtį. Kai kuriais atvejais gali prireikti gliukagono, adrenalino (epinefrino) ir (arba) širdies stimuliavimo.
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS
5.1 Farmakodinaminės savybės
Farmakoterapinė grupė – antiaritmikai (I C klasė), ATC kodas − C01BC03.
4
Propafenono hidrochloridas [2-(2-hidroksi-3propilaminopropoksi) 3-fenilpropiofenono hidrochloridas] priklauso membranas veikiantiems antiaritminiams vaistams, pagal Vaughan Williams antiaritminių vaistų klasifikaciją priskiriamiems pirmai C grupei. Propafenonas yra antiaritminis vaistas, sukeliantis lokalų anestezuojamąjį ir tiesioginį membranas stabilizuojamąjį poveikį miokardo ląstelėms. PQ, QT segmentai ir QRS kompleksas pailgėja dėl tiesioginio propafenono poveikio miokardo ląstelėms, kuriose vaistas stipriai (bet lėtai) prisijungia prie natrio jonų kanalų. Dėl to blokuojamas Na+ patekimą į ląstelę greitosios depoliarizacijos fazės (nulinė veikimo potencialo fazė) metu, ir gerokai sumažinamas depoliarizacijos greitis. Be to, propafenonas šiek tiek blokuoja β adrenoreceptorius ir Ca2+ kanalus, bet esant terapinį poveikį sukeliančiai vaisto koncentracijai, šis poveikis yra menkas.
Priklausomai nuo dozės dydžio, propafenonas sumažina depoliarizacijos maksimumą. Medikamentas mažina impulso sklidimo greitį, didina sujaudinimo slenkstį, ilgina efektyvųjį refrakterinį periodą. Propafenonas trumpina miokardo ląstelių, įskaitant ir Purkinjė skaidulas, veikimo potencialo trukmę, ilgina PR intervalą (taip pat ir sveikiems savanoriams) ir labai nedaug pailgina QRS intervalą (pacientams). Kaip ir kiti pirmos grupės vaistai, propafenonas selektyviai blokuoja antegradinį laidumą papildomomis jungtimis. Dėl nuo dozės dydžio priklausomos beta adrenoreceptorių blokados gali suretėti širdies susitraukimai, šiek tiek sumažėti kraujospūdis, o jautriems žmonėms gali pasireikšti ir širdies ar kvėpavimo nepakankamumas. Toks poveikis, atsirandantis dėl beta adrenoreceptorių blokavimo, labiausiai tikėtinas nuo labai didelių paros (didesnių negu 1200 mg) dozių. Silpnesnį propafenono aritmogeninį poveikį, palyginti su kitais I C klasės antiaritminiais preparatais, lemia, kaip manoma, β adrenoreceptorių blokavimas. Propafenono poveikis kalcio jonų kanalams pasireiškia silpnu neigiamu inotropiniu poveikiu.
5.2 Farmakokinetinės savybės
Išgertas propafenonas virškinimo trakte absorbuojamas visas, tačiau biologinis prieinamumas gerokai sumažėja dėl metabolizmo pirmojo prasiskverbimo per kepenis metu, kuris priklauso nuo dozės. Preparato išgėrus, didžiausia koncentracija plazmoje atsiranda po 3 val. Propafenonas labai greitai pasiskirsto audiniuose. Apie 96–97 % vaisto, kuris yra šarminis, susijungia su rūgščiuoju α1-glikoproteinu ir tai rodo santykinai didesnį pasiskirstymo tūrį (iki 1,2–4 l/kg, esant pusiausvyrinei koncentracijai). Neprisijungusio vaisto kiekis didėja, didėjant jo koncentracijai plazmoje. Jis būna didesnis ir pacientų, sergančių inkstų nepakankamumu, organizme. Propafenonas yra labai lipofilinis ir intensyviai biotransformuojamas į 5-hidroksipropafenoną. Hidroksilinimas vyksta kepenyse dalyvaujant P-450 2D6,3A4,1A2 izofermentams. Kita propafenono dozės dalis yra depropilinama, atsiranda N-depropilpropafenono. Žmogaus plazmoje ir šlapime identifikuota 11 metabolitų, iš kurių 5-hidroksipropafenonas ir N-depropilpropafenonas sukelia tokius pačius elektrokardiografinius pokyčius, kaip ir propafenonas. Vis dėlto didžiausias šių dviejų metabolitų kiekis plazmoje nebūna didesnis negu 20 % didžiausios propafenono koncentracijos plazmoje. Žmonių populiacijoje buvo nustatytas biotransformacijos polimorfizmas. Žmonių, kurie propafenoną oksiduoja greitai, organizme preparato pusinės eliminacijos laikas yra 5–6 val., o žmonių, kuriių organizme propafenonas oksiduojamas lėtai − apie 17 val. Propafenonas ir du pagrindiniai jo metabolitai yra konjuguojami kepenyse ir konjugatų pavidalu pašalinami iš organizmo su išmatomis (ne daugiau kaip 50 % suvartotos dozės). Apie 1 % propafenono dozės pašalinamas nepakitusio vaisto pavidalu su šlapimu. Propafenono bendras klirensas yra palyginti didelis (0,72 l/h/kg po kartotinio išgėrimo). Pusinės eliminacijos laikas yra apie 6,2 val., svyruoja nuo 2,3 val. iki 11,8 val. (žmonių, propafenoną oksiduojančių lėtai, organizme šis laikas yra 2 kartus ilgesnis). Inkstų nepakankamumas turi tam tikros įtakos kai kurių propafenono metabolitų išsiskyrimui. Propafenono ir jo dviejų pagrindinių metabolitų pašalinimui hemodializė įtakos neturi. Esant sunkesniam kepenų nepakankamumui, padidėja propafenono koncentracija plazmoje ir pailgėja jo biologinės pusinės eliminacijos laikas.
5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys
Ūminis toksinis poveikis
Vidutinė LD50 pelių patinams yra 1137 mg/kg kūno svorio, pelių patelėms – 683 mg/kg kūno svorio, žiurkių patelėms – 1325 mg/kg kūno svorio.
14 dienų trukmės toksinio poveikio tyrimas 5
Suspensijos pavidalu enteriniu būdu didesnes paros dozes, t. y. 150 mg/kg kūno svorio (tokia dozė yra daugiau nei 10 kartų didesnė už gydomąją dozę, rekomenduojamą vartoti žmogui) vartojusioms pelių patelėms pasireiškė nefrotoksinis poveikis, 50 % jų nugaišo. Pelių patinams ir žiurkėms poveikis buvo toks pat kaip kontrolinės grupės gyvūnams. Minėti rūšių ir lyčių jautrumo toksiniam poveikiui skirtumai atitinka ūmaus toksinio poveikio duomenis.
Kancerogeninis poveikis
Pelėms, ilgiau 104 savaites vartojusioms ne didesnes kaip 360 mg/kg kūno svorio propafenono paros dozes, ir žiurkėms, ilgiau negu 130 savaičių vartojusioms 270 mg/kg kūno svorio paros dozes, kancerogeninis poveikis nepasireiškė.
Poveikis reprodukcijai
Remiantis literatūros duomenimis, enteriniu būdu vartojamos ne didesnės kaip 600 mg/kg kūno svorio dozės žiurkėms ir ne didesnes kaip150 mg/kg kūno svorio dozės triušiams, apsigimimų nesukėlė. Žiurkių vaisingumo nesutrikdė ne didesnės kaip 270 mg/kg kūno svorio paros dozės, triušių − ne didesnės kaip 120 mg/kg kūno svorio paros dozes. Tolesnis žiurkių jauniklių vystymosi perinataliniu ir postnataliniu laikotarpiu stebėjimas parodė tik svorio augimo sulėtėjimą, pasireiškusį nuo 180 mg/kg kūno svorio bei didesnių dozių.
6. FARMACINĖ INFORMACIJA
6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas
Tabletės branduolys. Granuliuota mikrokristalinė celiuliozė, kukurūzų krakmolas, kopovidonas, kroskarmeliozės natrio druska, magnio stearatas, natrio laurilsulfatas.
Tabletės plėvelė. Hipromeliozė, titano dioksidas, makrogolis, simetikono emulsija.
6.2 Nesuderinamumas
Duomenys nebūtini.
6.3 Tinkamumo laikas
2 metai
6.4 Specialios laikymo sąlygos
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
6.5 Pakuotė ir jos turinys
Skaidri polivinilchlorido ir aliuminio lizdinė plokštelė, informacinis lapelis, kartoninė dėžutė. Dėžutėje yra 50 plėvele dengtų tablečių.
6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu bei jo likučių naikinimo instrukcija
Tabletės geriamos.
Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.
7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčska 1
140 00 Prague 4
Čekijos Respublika
6
8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS
LT/1/01/0467/001
9. PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA
2006-03-30
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA
2006-03-30
7
II PRIEDAS
A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ
B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS
8
A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ
Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčska 1
140 00 Prague 4
Čekijos Respublika
B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS
Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui
Receptinis vaistinis preparatas.
Kitos sąlygos
9
III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS 10
A. ŽENKLINIMAS
11
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS
{POBŪDIS ARBA TIPAS}
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Propanorm 300 mg plėvele dengtos tabletės
Propafenono hidrochloridas
2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg propafenono hidrochlorido.
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
50 plėvele dengtų tablečių.
5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS
Gerti. Tabletę nuryti nekramtytą, užgeriant nedideliu kiekiu vandens, po valgio.
Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.
6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)
8. TINKAMUMO LAIKAS
Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]
9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)
11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčska 1
140 00 Prague 4, Čekijos Respublika
12
12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS
LT/1/01/0467/001
13. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS
Serija {numeris}
14. ĮSIGIJIMO TVARKA
Receptinis vaistinis preparatas.
15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA
Vartoti griežtai pagal gydytojo nurodymus.
13
MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ LAKŠTŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Propanorm 300 mg plėvele dengtos tabletės
Propafenono hidrochloridas
2. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS
PRO.MED.CS Praha a.s.
3. TINKAMUMO LAIKAS
{MMMM/mm} [metai, mėnuo]
4. SERIJOS NUMERIS
{numeris}
14
B. INFORMACINIS LAPELIS
15
INFORMACINIS LAPELIS
Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.
Lapelio turinys
1. Kas yra Propanorm ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Propanorm
3. Kaip vartoti Propanorm
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Propanorm laikymo sąlygos
6. Kita informacija
Propanorm 300 mg plėvele dengtos tabletės
Propafenono hidrochloridas
- Veiklioji medžiaga. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg propafenono hidrochlorido.
- Pagalbinės medžiagos. Granuliuota mikrokristalinė celiuliozė, kukurūzų krakmolas, kopovidonas, kroskarmeliozes natrio druska, magnio stearatas, natrio laurilsulfatas, hipromeliozė, titano dioksidas, makrogolis, simetikono emulsija.
Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčska 1
140 00 Prague 4
Čekijos Respublika
1. KAS YRA Propanorm IR NUO KO JIS VARTOJAMAS
Propanorm 300 mg tabletės yra balkšvos, apvalios, dengtos plėvele. Jos tiekiamos supakuotos lizdines plokšteles. Vienoje dėžutėje yra 50 tablečių.
Propanorm gydomas tam tikros rūšies širdies ritmo sutrikimas, t. y. susitraukimų dažnio padidėjimas (tachikardija).
Preparatas mažina širdies raumens ląstelių jaudrumą ir lėtina impulso sklidimą širdies laidžiąja sistema, tiesiogiai veikdamas širdies ląsteles.
Vartojant terapines dozes, vaistas neveikia širdies susitraukimo jėgos ir kraujospūdžio.
Propanorm galima vartoti suaugusiems žmonėms ir 15 metų bei vyresniems paaugliams.
2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT Propanorm
Propanorm vartoti draudžiama:
- jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) bet kuriam vaisto komponentui;
- jeigu yra intoksikacija digoksinu;
- jeigu yra sunki hipotenzija (išskyrus sukeltą tachikardijos), sunkus širdies nepakankamumas ar kardiogeninis šokas;
- jeigu yra sunki bradikardija, sinusinio mazgo silpnumo sindromas, ar bet kokio laipsnio širdies blokadai (t.y. impulso sklidimo sutrikimas bet kurioje širdies laidžiosios sistemos dalyje);
16
- jeigu neseniai ištiko miokardo infarktas (po jo preparato negalima vartoti 3 mėn.) arba yra sumažėjęs kairiojo širdies skilvelio išstumiamas kraujo tūris (išskyrus pacientus, kuriems yra gyvybei grėsminga aritmija).
- jeigu sergate obstrukcine bronchų ar plaučių liga (dusulio stiprėjimo pavojus!);
Specialių atsargumo priemonių reikia:
- jeigu sergate cukriniu diabetu, sutrikusi kepenų veikla, esate gydomas kraujo krešumą mažinančiais vaistais arba Jums implantuotas širdies stimuliatorius (tokiais atvejais gydytojas lieps dažniau atlikinėti tyrimus: širdies veiklos, laboratorinius kraujo ir (arba) kt.
Prieš bet kokią operaciją apie Propanorm vartojimą būtina informuoti stomatologą ar chirurgą.
Jaunesnių nei 15 metų vaikų šiuo vaistiniu preparatų gydyti nerekomenduojama, nes tabletėse esanti veikliosios medžiagos dozė jiems yra per didelė.
Propanorm vartojimas su maistu ir gėrimais
Propanorm reikia gerti po valgio.
Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Nėštumo metu Propanorm galima vartoti tik būtiniausiu atveju. Pastojus šio medikamento vartojimo metu, būtina informuoti savo gydytoją.
Žindymo laikotarpis
Žindymo metu šio vaisto galima vartoti tik būtinais atvejais. Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Vartojant šio vaisto, gali būti sunku atlikti darbą, kuriam reikalinga didesnis dėmesio sukaupimas, judesių koordinacija bei greita reakcija (pvz., automobilio vairavimas, mechanizmų valdymas). Užsiimti šia veikla galima tik gydytojui leidus.
Kitų vaistų vartojimas
Propanorm gali sąveikauti su kitais kartu vartojamais vaistais. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Prieš pradėdami vartoti bet kokio be recepto įsigyto vaisto kartu su Propanorm, pasitarkite su gydytoju. Propanorm poveikis gali stiprėti, kartu vartojant lokalaus poveikio anestetikų (atliekant dantų arba nedideles chirurgines operacijas) ar kai kurių vaistų nuo skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opos.
Propanorm poveikis gali susilpnėti, kartu vartojant fenobarbitalio (vaisto nuo nemigos ir traukulių) ar antibiotiko rifampicino.
Propanorm stiprina antikoaguliantų (vaistų, mažinančių kraujo krešumą) veikimą.
Propanorm vartojant kartu su digoksinu (vaistu nuo širdies nepakankamumo), padidėja pastarojo preparato koncentracija kraujyje, sustiprėja šalutinis jo poveikis.
3. KAIP VARTOTI Propanorm
Propanorm visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Tikslią dozę kiekvienam pacientui nustatys ir tikslins gydytojas. Pradžioje paprastai
17
reikia gerti po 150 mg propafenono 3 kartus per parą. Vėliau dozę gydytojas palaipsniui gali didinti, atsižvelgdamas į širdies veiklos tyrimo duomenis. Kiek Propanorm 300 mg tablečių per parą gerti, nurodys gydytojas, tačiau daugiau kaip po 1 tabletę 3 kartus per parą vartoti negalima.
Senyviems žmonėms įprastinė paros dozė yra viena 300 mg tabletė (300 mg). Negalima viršyti didžiausios paros dozės – trijų 300 mg tablečių (900 mg).
Pacientams, kuriems yra kepenų funkcijos sutrikimas, reikia vartoti daug mažesnę paros dozę.
Tabletės nuryjamos nekramtytos, užgeriant nedideliu kiekiu vandens, po valgio.
Jeigu manote, kad Propanorm veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Pavartojus per didelę Propanorm dozę
Pavartoję per didelę Propanorm dozę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į artimiausios ligoninės skubios medicinos pagalbos skyrių.
Pamiršus pavartoti Propanorm
Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.
4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS
Nepageidaujamas poveikis būna lengvas, nepriklauso nuo dozavimo, atsiranda daugiausiai gydymo pradžioje ir yra laikinas. Dėl jo dažniausiai gydymo nutraukti nereikia, pakanka pakeisti dozavimą.
Širdies ir kraujagyslių sistema.
Retai pasireiškia bradikardija, šidies laidžiosios sistemos blokada ir hipotenzija. Didesnės dozės gali sukelti skilvelinę tachikardiją, skilvelių plazdėjimą, prieširdžių virpėjimą, pasunkinti širdies nepakankamumą.
Propafenonas slopina sinusinio mazgo atsigavimą, blokuoja jo ląstelių automatizmą, todėl tuo atveju, jeigu yra sinusinio mazgo silpnumo sindromas šiuo preparatu gydyti negalima.
Gydant propafenonu gali pakisti širdies dirglumo bei jautrumo slenkstis, todėl būtina patikrinti širdies stimuliatoriaus veikimą ir, jei reikia, jį perprogramuoti.
Kitos sistemos.
Didelė dozė gali sukelti virškinimo trakto sutrikimą (apetito stoką, pykinimą, vėmimą, kartumo pojūtį burnoje ir jos džiūvimą, vidurių užkietėjimą), galvos skausmą, nuovargį, nerimą, galvos sukimąsi, drebulį, miego sutrikimą, paresteziją. Nepageidaujamas poveikis virškinimo traktui ir centrinei nervų sistemai yra gana dažnas, tačiau gydymą dėl jo nutraukti prireikia retai. Dauguma simptomų būna silpni ir priklauso nuo dozės. Dispepsijos simptomai (rėmuo, pykinimas, vėmimas) nepriklauso nuo dozės ir pasireiškia dėl tiesioginio medikamento poveikio skrandžio gleivinei. Retais atvejais gali pasireikšti cholestazinė gelta ar alerginė odos reakcija.
Dėl neselektyvaus poveikio β adrenoreceptoriams gali pablogėti kai kurių bronchine astma sergančių ligonių būklė, atsirasti dusulys pacientams, sergantiems lėtine obstrukcine bronchų ir plaučių liga.
Vyresnio amžiaus žmonėms galimas ortostatinis sutrikimas, susijęs su hipotenzija ir centrinės nervų sistemos pažeidimo simptomais: distresu, regos sutrikimu, apsvaigimu, parestezija.
Gydant didele doze, buvo lytinio pajėgumo sumažėjimo arba praradimo bei spermijų kiekio sumažėjimo ejakuliate atvejų.
Be to, pavieniais atvejais pasireiškė raudonoji vilkligė, leukopenija, trombocitopenija bei agranulocitozė (visi šie pokyčiai buvo laikini).
18
5. Propanorm LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. Atsiradus matomų gedimo požymių, Propanorm vartoti negalima.
6. KITA INFORMACIJA
Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.
PRO.MED.CS Praha a.s. atstovybė
Lukiškių 5- 206, Vilnius LT-01108
Tel: 8 5 2151008
Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2006-03-30
19
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Propanorm 300 mg plėvele dengtos tabletės
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg propafenono hidrochlorido.
Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3. VAISTO FORMA
Plėvele dengtos tabletės. Tabletės yra balkšvos, apvalios, abipus išgaubtos, dengtos plėvele.
4. KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1 Terapinės indikacijos
1. Skilvelinės aritmijos gydymas.
2. Paroksizminės supraventrikulinės tachikardijos: paroksizminio prieširdžių virpėjimo arba plazdėjimo, paroksizminės reciprokinės atrioventrikulinio mazgo arba Kento pluošto tachikardijos, gydymas tuo atveju, jeigu įprastiniai medikamentai yra neveiksmingi arba yra jų vartojimo kontraindikacijų.
4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas
Propafenono dozė turi būti parenkama individualiai, atsižvelgiant į ligonio klinikinę būklę ir amžių, vaisto toleravimą ir paciento organizmo reakciją į gydymą. Gydomąjį vaisto poveikį sukelianti koncentracija kraujo plazmoje yra 500-1599 mikrogramai/l.
Vaisto dozė turėtų būti laipsniškai didinama nuo 150 mg, vartojamų 3 kartus per parą (kas 8 valandas), iki 300 mg, vartojamų 2 kartus per parą, ar daugiausiai 300 mg, vartojamų 3 kartus per parą. Didinti dozę paprastai rekomenduojama po 3-4 dienų, kad audiniuose susikauptų propafenono ir jo metabolitų. Vaistiniu preparatu gydant ilgai, gali susilpnėti jo metabolizmas. Tokiu atveju reikia mažinti dozę. Širdies nepakankamumu sergantiems vyresniems nei 70 metų arba sveriantiems mažiau negu 70 kg pacientams, taip pat sergantiems kepenų nepakankamumu, reikia vartoti mažesnes vaisto dozes.
Pacientams, sergantiems kepenų funkcijos nepakankamumu, rekomenduojama skirti 20–30 % įprastinės vaisto dozės. Gydymo eigoje pacientui reguliariai turi būti atliekama EKG.
Vaisto dozę reikia sumažinti šiais atvejais: kai QRS kompleksas arba QT intervalas pailgėja daugiau nei 25 %, kai PQ intervalas pailgėja daugiau nei 50 % arba kai QT intervalas pailgėja daugiau negu 500 msek. ar dažniau pasireiškia bei pasunkėja širdies aritmija.
Tabletę reikia nuryti nekramtytą, užgeriant nedideliu kiekiu vandens, po valgio. Propanorm gali būti gydomi suaugusieji ir vyresni nei 15 metų paaugliai
4.3 Kontraindikacijos
Padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai Propanorm 300 mg plėvele dengtų tablečių medžiagai, intoksikacija digoksinu. Sunki hipotenzija. Sunkus širdies nepakankamumas ar kardiogeninis šokas (dėl tachikardijos atsiradusi išreikšta hipotenzija), sunki bradikardija, sinusinio mazgo silpnumo sindromas, sinoatrialinė blokada, abiejų Hiso pluošto kojyčių blokada, II arba III laipsnio atrioventrikulinė blokada, Tawara pluošto blokada, sunkioji miastenija.
Propafenono draudžiama vartoti pirmuosius tris mėnesius po ūminio miokardo infarkto bei tuo atveju, jeigu yra sumažėjęs širdies išstumiamo kraujo tūris (išstūmimo frakcija < 35 %), išskyrus pacientus, kuriems yra gyvybei grėsminga skilvelinė aritmija. Atsargiai vaisto reikia vartoti
2
pacientams, kuriems gali būti bronchų spazmų (obstrukcinė plaučių liga). Apie vartojimą nėštumo ir žindymo laikotarpiu informacijos pateikta 4.6 skyriuje.
4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
Jaunesnių nei 15 metų vaikų šiuo vaistiniu preparatu gydyti nepatariama.
Esant Tawara pluošto blokadai, I laipsnio AV blokadai, sunkiai bronchų ir plaučių obstrukcinei ligai, bronchinei astmai, elektrolitų pusiausvyros sutrikimui, kepenų nepakankamumui ir sunkiajai miastenijai, prieš skiriant šio vaisto reikia įvertinti gydymo rizikos ir naudos santykį.
Jeigu yra kepenų funkcijos nepakankamumas propafenono biologinis prieinamumas padidėja net 70 %, todėl tokius pacientus reikia gydyti mažesne doze ir gydymo metu sekti laboratorinių tyrimų duomenis.
Pacientams, kuriems implantuotas širdies stimuliatorius, indikacijas ir dozę būtina nustatyti labai atidžiai.
Būtina sekti pacientų, ilgai vartojančių antikoaguliantų ar vaistų nuo cukrinio diabeto, klinikinius simptomus ir laboratorinių tyrimų duomenis.
Jei gydymo metu atsiranda didesnio laipsnio SA arba AV blokada arba dauginių ar polimorfinių ekstrasistolių, gydymą būtina nutraukti.
Šiuo medikamentu reikia gydyti tik būtinais atvejais, kadangi jam būdingas proaritminis poveikis ir kadangi nežinoma jo įtaka paciento ligos prognozei. Paprastai aritmijos, kuri sukelia tik silpnus simptomus, nėra reikšminga hemodinamikai ir numanoma, kad netaps sunki, antiaritminiais preparatais gydyti nereikėtų.
4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Dauguma klinikai svarbių sąveikų, paminėtų literatūroje, pasireiškia dėl sąveikavimo su citochromo P-450 2D6,3A4,1A2 izofermentais, dalyvaujančiais propafenono biotransformacijoje.
Dėl biotransformacijos slopinimo padidėja propranololio, metaprololio, varfarino (pastaruoju atveju reikia sekti protrombino laiką ir INR bei mažinti varfarino dozę), ciklosporino, galbūt teofilino ir diltiazemo kiekis kraujo plazmoje.
Vartojant chinidino, statistiškai reikšmingai padidėja propafenono kiekis plazmoje, o jo pagrindinio metabolito 5-hidroksipropafenono kiekis sumažėja. Atrodo, kad chinidinas gali slopinti hidroksilinimo metu vykstančią propafenono biotransformaciją.
Propafenono poveikį silpnina kartu vartojami rifampicinas ar fenobarbitalis, nes pagreitina propafenono biotransformaciją.
Vartojant kartu su lokalaus poveikio anestetikais (pvz., implantuojant širdies stimuliatorių, atliekant stomatologines ir nedideles chirurgines procedūras), gali sustiprėti propafenono poveikis.
Propafenoną vartojant kartu su digoksinu, pastarojo preparato kiekis plazmoje gali padidėti 30–100 %. Šios tarpusavio sąveikos būdas dar nėra visiškai aiškus. Propafenonas mažina digoksino sekreciją į inkstų kanaliukus ir pasiskirstymo tūrį, vadinasi, ir ekstrarenalinį klirensą. Rekomenduojama arba atidžiai matuoti digoksino kiekį plazmoje, arba, pradėjus gydyti propafenonu, sumažinti digoksino dozę, o vėliau ją keisti, atsižvelgiant į koncentraciją plazmoje.
Vartojant kartu, gali sumuotis propafenono ir kitų vaistų (ypač antiaritmikų, priklausančių pirmai grupei pagal Vaughan Williams klasifikaciją) neigiamas chronotropinis, neigiamas inotropinis ir neigiamas dromotropinis poveikis. Šių antiaritminių vaistų vartoti kartu su propafenonu negalima.
Propafenono negalima vartoti kartu su tricikliais antidepresantais.
Kartu vartojamas ritonaviras stiprina sunkų propafenono šalutinį poveikį.
4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis
Nors ikiklinikinių tyrimų metu teratogeninio vaisto poveikio nepastebėta ir poveikio dauginimosi sistemai tyrimų rezultatai jo nerodo, tačiau nėščias moteris propafenonu galima gydyti tik būtinu atveju. Prieš gydymą, ypač pirmaisiais trimis nėštumo mėnesiais, reikia nustatyti rizikos ir naudos santykį. Pagal Valstybinės vaistų tarnybos (FDA) vaistų, leidžiamų vartoti nėštumo metu, klasifikaciją, propafenonas priskiriamas C kategorijai.
3
Motinos piene propafenono koncentracija būna maždaug trečdalis tos koncentracijos, kuri būna kraujo plazmoje. Propafenono vartojimas žindymo laikotarpiu leistinas tik esant griežtoms indikacijoms.
4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
Propafenonas, ypač gydymo pradžioje ir vyresnio amžiaus pacientams, gali sukelti apsvaigimą, galintį daryti neigiamą įtaką veiklai, reikalaujančiai dėmesio ir greito sprendimo.
4.8 Nepageidaujamas poveikis
Nepageidaujamas poveikis būna lengvas, nepriklauso nuo dozavimo, atsiranda daugiausiai gydymo pradžioje ir yra laikinas. Dėl jo dažniausiai gydymo nutraukti nereikia, pakanka pakeisti dozavimą.
Širdies ir kraujagyslių sistema.
Retai pasireiškia bradikardija, sinoatrialinė ar atrioventrikulinė blokada, šakų blokada ir hipotenzija. Didesnės dozės gali skatinti grįžtamojo sudirginimo (re-entry) procesą, ypač jeigu yra nehomogeninė repoliarizacija. Gali pasireikšti skilvelinė tachikardija, plazdėjimas, prieširdžių virpėjimas, pasunkėti širdies nepakankamumas.
Propafenonas slopina sinusinio mazgo atsigavimą, blokuoja jo ląstelių automatizmą, todėl tuo atveju, jeigu yra sinusinio mazgo silpnumo sindromas šiuo preparatu gydyti negalima (žr. 4.3 skyrių).
Gydant propafenonu gali pakisti širdies dirglumo bei jautrumo slenkstis, todėl būtina patikrinti širdies stimuliatoriaus veikimą ir, jei reikia, jį perprogramuoti.
Kitos sistemos.
Didelė dozė gali sukelti virškinimo trakto sutrikimą (apetito stoką, pykinimą, vėmimą, kartumo pojūtį burnoje ir jos džiūvimą, vidurių užkietėjimą), galvos skausmą, nuovargį, nerimą, galvos sukimąsi, drebulį, miego sutrikimą, paresteziją. Nepageidaujamas poveikis virškinimo traktui ir centrinei nervų sistemai yra gana dažnas, tačiau gydymą dėl jo nutraukti prireikia retai. Dauguma simptomų būna silpni ir priklauso nuo dozės. Dispepsijos simptomai (rėmuo, pykinimas, vėmimas) nepriklauso nuo dozės ir pasireiškia dėl tiesioginio medikamento poveikio skrandžio gleivinei. Retais atvejais gali pasireikšti cholestazinė gelta ar alerginė odos reakcija.
Dėl neselektyvaus poveikio β adrenoreceptoriams gali pablogėti kai kurių bronchine astma sergančių ligonių būklė, atsirasti dusulys pacientams, sergantiems lėtine obstrukcine bronchų ir plaučių liga.
Vyresnio amžiaus žmonėms galimas ortostatinis sutrikimas, susijęs su hipotenzija ir centrinės nervų sistemos pažeidimo simptomais: distresu, regos sutrikimu, apsvaigimu, parestezija.
Gydant didele doze, buvo lytinio pajėgumo sumažėjimo arba praradimo bei spermijų kiekio sumažėjimo ejakuliate atvejų.
Be to, pavieniais atvejais pasireiškė raudonoji vilkligė, leukopenija, trombocitopenija bei agranulocitozė (visi šie pokyčiai buvo laikini).
4.9 Perdozavimas
Kelių tyrimų metu buvo propafenono intoksikacijos ir perdozavimo atvejų. Vartojant 1800–9000 mg propafenono paros dozę, pailgėjo QRS segmentas, atsirado Tawara šakų blokada, sumažėjo išstūmimo frakcija, pasireiškė hipotenzija. Ne mažesnę kaip 1 g paros dozę vartojančius pacientus būtina gydyti intensyviosios terapijos skyriuje. Pagrindinė intensyvioji apsinuodijimo terapija yra organizmo šarminimas, leidžiant į veną natrio laktato ir kalio chlorido, o tai dažnai iš esmės pagerina padėtį. Kai kuriais atvejais gali prireikti gliukagono, adrenalino (epinefrino) ir (arba) širdies stimuliavimo.
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS
5.1 Farmakodinaminės savybės
Farmakoterapinė grupė – antiaritmikai (I C klasė), ATC kodas − C01BC03.
4
Propafenono hidrochloridas [2-(2-hidroksi-3propilaminopropoksi) 3-fenilpropiofenono hidrochloridas] priklauso membranas veikiantiems antiaritminiams vaistams, pagal Vaughan Williams antiaritminių vaistų klasifikaciją priskiriamiems pirmai C grupei. Propafenonas yra antiaritminis vaistas, sukeliantis lokalų anestezuojamąjį ir tiesioginį membranas stabilizuojamąjį poveikį miokardo ląstelėms. PQ, QT segmentai ir QRS kompleksas pailgėja dėl tiesioginio propafenono poveikio miokardo ląstelėms, kuriose vaistas stipriai (bet lėtai) prisijungia prie natrio jonų kanalų. Dėl to blokuojamas Na+ patekimą į ląstelę greitosios depoliarizacijos fazės (nulinė veikimo potencialo fazė) metu, ir gerokai sumažinamas depoliarizacijos greitis. Be to, propafenonas šiek tiek blokuoja β adrenoreceptorius ir Ca2+ kanalus, bet esant terapinį poveikį sukeliančiai vaisto koncentracijai, šis poveikis yra menkas.
Priklausomai nuo dozės dydžio, propafenonas sumažina depoliarizacijos maksimumą. Medikamentas mažina impulso sklidimo greitį, didina sujaudinimo slenkstį, ilgina efektyvųjį refrakterinį periodą. Propafenonas trumpina miokardo ląstelių, įskaitant ir Purkinjė skaidulas, veikimo potencialo trukmę, ilgina PR intervalą (taip pat ir sveikiems savanoriams) ir labai nedaug pailgina QRS intervalą (pacientams). Kaip ir kiti pirmos grupės vaistai, propafenonas selektyviai blokuoja antegradinį laidumą papildomomis jungtimis. Dėl nuo dozės dydžio priklausomos beta adrenoreceptorių blokados gali suretėti širdies susitraukimai, šiek tiek sumažėti kraujospūdis, o jautriems žmonėms gali pasireikšti ir širdies ar kvėpavimo nepakankamumas. Toks poveikis, atsirandantis dėl beta adrenoreceptorių blokavimo, labiausiai tikėtinas nuo labai didelių paros (didesnių negu 1200 mg) dozių. Silpnesnį propafenono aritmogeninį poveikį, palyginti su kitais I C klasės antiaritminiais preparatais, lemia, kaip manoma, β adrenoreceptorių blokavimas. Propafenono poveikis kalcio jonų kanalams pasireiškia silpnu neigiamu inotropiniu poveikiu.
5.2 Farmakokinetinės savybės
Išgertas propafenonas virškinimo trakte absorbuojamas visas, tačiau biologinis prieinamumas gerokai sumažėja dėl metabolizmo pirmojo prasiskverbimo per kepenis metu, kuris priklauso nuo dozės. Preparato išgėrus, didžiausia koncentracija plazmoje atsiranda po 3 val. Propafenonas labai greitai pasiskirsto audiniuose. Apie 96–97 % vaisto, kuris yra šarminis, susijungia su rūgščiuoju α1-glikoproteinu ir tai rodo santykinai didesnį pasiskirstymo tūrį (iki 1,2–4 l/kg, esant pusiausvyrinei koncentracijai). Neprisijungusio vaisto kiekis didėja, didėjant jo koncentracijai plazmoje. Jis būna didesnis ir pacientų, sergančių inkstų nepakankamumu, organizme. Propafenonas yra labai lipofilinis ir intensyviai biotransformuojamas į 5-hidroksipropafenoną. Hidroksilinimas vyksta kepenyse dalyvaujant P-450 2D6,3A4,1A2 izofermentams. Kita propafenono dozės dalis yra depropilinama, atsiranda N-depropilpropafenono. Žmogaus plazmoje ir šlapime identifikuota 11 metabolitų, iš kurių 5-hidroksipropafenonas ir N-depropilpropafenonas sukelia tokius pačius elektrokardiografinius pokyčius, kaip ir propafenonas. Vis dėlto didžiausias šių dviejų metabolitų kiekis plazmoje nebūna didesnis negu 20 % didžiausios propafenono koncentracijos plazmoje. Žmonių populiacijoje buvo nustatytas biotransformacijos polimorfizmas. Žmonių, kurie propafenoną oksiduoja greitai, organizme preparato pusinės eliminacijos laikas yra 5–6 val., o žmonių, kuriių organizme propafenonas oksiduojamas lėtai − apie 17 val. Propafenonas ir du pagrindiniai jo metabolitai yra konjuguojami kepenyse ir konjugatų pavidalu pašalinami iš organizmo su išmatomis (ne daugiau kaip 50 % suvartotos dozės). Apie 1 % propafenono dozės pašalinamas nepakitusio vaisto pavidalu su šlapimu. Propafenono bendras klirensas yra palyginti didelis (0,72 l/h/kg po kartotinio išgėrimo). Pusinės eliminacijos laikas yra apie 6,2 val., svyruoja nuo 2,3 val. iki 11,8 val. (žmonių, propafenoną oksiduojančių lėtai, organizme šis laikas yra 2 kartus ilgesnis). Inkstų nepakankamumas turi tam tikros įtakos kai kurių propafenono metabolitų išsiskyrimui. Propafenono ir jo dviejų pagrindinių metabolitų pašalinimui hemodializė įtakos neturi. Esant sunkesniam kepenų nepakankamumui, padidėja propafenono koncentracija plazmoje ir pailgėja jo biologinės pusinės eliminacijos laikas.
5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys
Ūminis toksinis poveikis
Vidutinė LD50 pelių patinams yra 1137 mg/kg kūno svorio, pelių patelėms – 683 mg/kg kūno svorio, žiurkių patelėms – 1325 mg/kg kūno svorio.
14 dienų trukmės toksinio poveikio tyrimas 5
Suspensijos pavidalu enteriniu būdu didesnes paros dozes, t. y. 150 mg/kg kūno svorio (tokia dozė yra daugiau nei 10 kartų didesnė už gydomąją dozę, rekomenduojamą vartoti žmogui) vartojusioms pelių patelėms pasireiškė nefrotoksinis poveikis, 50 % jų nugaišo. Pelių patinams ir žiurkėms poveikis buvo toks pat kaip kontrolinės grupės gyvūnams. Minėti rūšių ir lyčių jautrumo toksiniam poveikiui skirtumai atitinka ūmaus toksinio poveikio duomenis.
Kancerogeninis poveikis
Pelėms, ilgiau 104 savaites vartojusioms ne didesnes kaip 360 mg/kg kūno svorio propafenono paros dozes, ir žiurkėms, ilgiau negu 130 savaičių vartojusioms 270 mg/kg kūno svorio paros dozes, kancerogeninis poveikis nepasireiškė.
Poveikis reprodukcijai
Remiantis literatūros duomenimis, enteriniu būdu vartojamos ne didesnės kaip 600 mg/kg kūno svorio dozės žiurkėms ir ne didesnes kaip150 mg/kg kūno svorio dozės triušiams, apsigimimų nesukėlė. Žiurkių vaisingumo nesutrikdė ne didesnės kaip 270 mg/kg kūno svorio paros dozės, triušių − ne didesnės kaip 120 mg/kg kūno svorio paros dozes. Tolesnis žiurkių jauniklių vystymosi perinataliniu ir postnataliniu laikotarpiu stebėjimas parodė tik svorio augimo sulėtėjimą, pasireiškusį nuo 180 mg/kg kūno svorio bei didesnių dozių.
6. FARMACINĖ INFORMACIJA
6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas
Tabletės branduolys. Granuliuota mikrokristalinė celiuliozė, kukurūzų krakmolas, kopovidonas, kroskarmeliozės natrio druska, magnio stearatas, natrio laurilsulfatas.
Tabletės plėvelė. Hipromeliozė, titano dioksidas, makrogolis, simetikono emulsija.
6.2 Nesuderinamumas
Duomenys nebūtini.
6.3 Tinkamumo laikas
2 metai
6.4 Specialios laikymo sąlygos
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
6.5 Pakuotė ir jos turinys
Skaidri polivinilchlorido ir aliuminio lizdinė plokštelė, informacinis lapelis, kartoninė dėžutė. Dėžutėje yra 50 plėvele dengtų tablečių.
6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu bei jo likučių naikinimo instrukcija
Tabletės geriamos.
Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.
7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčska 1
140 00 Prague 4
Čekijos Respublika
6
8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS
LT/1/01/0467/001
9. PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA
2006-03-30
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA
2006-03-30
7
II PRIEDAS
A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ
B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS
8
A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ
Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčska 1
140 00 Prague 4
Čekijos Respublika
B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS
Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui
Receptinis vaistinis preparatas.
Kitos sąlygos
9
III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS 10
A. ŽENKLINIMAS
11
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS
{POBŪDIS ARBA TIPAS}
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Propanorm 300 mg plėvele dengtos tabletės
Propafenono hidrochloridas
2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg propafenono hidrochlorido.
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
50 plėvele dengtų tablečių.
5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS
Gerti. Tabletę nuryti nekramtytą, užgeriant nedideliu kiekiu vandens, po valgio.
Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.
6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)
8. TINKAMUMO LAIKAS
Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]
9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS
Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)
11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčska 1
140 00 Prague 4, Čekijos Respublika
12
12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS
LT/1/01/0467/001
13. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS
Serija {numeris}
14. ĮSIGIJIMO TVARKA
Receptinis vaistinis preparatas.
15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA
Vartoti griežtai pagal gydytojo nurodymus.
13
MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ LAKŠTŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Propanorm 300 mg plėvele dengtos tabletės
Propafenono hidrochloridas
2. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS
PRO.MED.CS Praha a.s.
3. TINKAMUMO LAIKAS
{MMMM/mm} [metai, mėnuo]
4. SERIJOS NUMERIS
{numeris}
14
B. INFORMACINIS LAPELIS
15
INFORMACINIS LAPELIS
Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.
Lapelio turinys
1. Kas yra Propanorm ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Propanorm
3. Kaip vartoti Propanorm
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Propanorm laikymo sąlygos
6. Kita informacija
Propanorm 300 mg plėvele dengtos tabletės
Propafenono hidrochloridas
- Veiklioji medžiaga. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg propafenono hidrochlorido.
- Pagalbinės medžiagos. Granuliuota mikrokristalinė celiuliozė, kukurūzų krakmolas, kopovidonas, kroskarmeliozes natrio druska, magnio stearatas, natrio laurilsulfatas, hipromeliozė, titano dioksidas, makrogolis, simetikono emulsija.
Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčska 1
140 00 Prague 4
Čekijos Respublika
1. KAS YRA Propanorm IR NUO KO JIS VARTOJAMAS
Propanorm 300 mg tabletės yra balkšvos, apvalios, dengtos plėvele. Jos tiekiamos supakuotos lizdines plokšteles. Vienoje dėžutėje yra 50 tablečių.
Propanorm gydomas tam tikros rūšies širdies ritmo sutrikimas, t. y. susitraukimų dažnio padidėjimas (tachikardija).
Preparatas mažina širdies raumens ląstelių jaudrumą ir lėtina impulso sklidimą širdies laidžiąja sistema, tiesiogiai veikdamas širdies ląsteles.
Vartojant terapines dozes, vaistas neveikia širdies susitraukimo jėgos ir kraujospūdžio.
Propanorm galima vartoti suaugusiems žmonėms ir 15 metų bei vyresniems paaugliams.
2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT Propanorm
Propanorm vartoti draudžiama:
- jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) bet kuriam vaisto komponentui;
- jeigu yra intoksikacija digoksinu;
- jeigu yra sunki hipotenzija (išskyrus sukeltą tachikardijos), sunkus širdies nepakankamumas ar kardiogeninis šokas;
- jeigu yra sunki bradikardija, sinusinio mazgo silpnumo sindromas, ar bet kokio laipsnio širdies blokadai (t.y. impulso sklidimo sutrikimas bet kurioje širdies laidžiosios sistemos dalyje);
16
- jeigu neseniai ištiko miokardo infarktas (po jo preparato negalima vartoti 3 mėn.) arba yra sumažėjęs kairiojo širdies skilvelio išstumiamas kraujo tūris (išskyrus pacientus, kuriems yra gyvybei grėsminga aritmija).
- jeigu sergate obstrukcine bronchų ar plaučių liga (dusulio stiprėjimo pavojus!);
Specialių atsargumo priemonių reikia:
- jeigu sergate cukriniu diabetu, sutrikusi kepenų veikla, esate gydomas kraujo krešumą mažinančiais vaistais arba Jums implantuotas širdies stimuliatorius (tokiais atvejais gydytojas lieps dažniau atlikinėti tyrimus: širdies veiklos, laboratorinius kraujo ir (arba) kt.
Prieš bet kokią operaciją apie Propanorm vartojimą būtina informuoti stomatologą ar chirurgą.
Jaunesnių nei 15 metų vaikų šiuo vaistiniu preparatų gydyti nerekomenduojama, nes tabletėse esanti veikliosios medžiagos dozė jiems yra per didelė.
Propanorm vartojimas su maistu ir gėrimais
Propanorm reikia gerti po valgio.
Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Nėštumo metu Propanorm galima vartoti tik būtiniausiu atveju. Pastojus šio medikamento vartojimo metu, būtina informuoti savo gydytoją.
Žindymo laikotarpis
Žindymo metu šio vaisto galima vartoti tik būtinais atvejais. Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Vartojant šio vaisto, gali būti sunku atlikti darbą, kuriam reikalinga didesnis dėmesio sukaupimas, judesių koordinacija bei greita reakcija (pvz., automobilio vairavimas, mechanizmų valdymas). Užsiimti šia veikla galima tik gydytojui leidus.
Kitų vaistų vartojimas
Propanorm gali sąveikauti su kitais kartu vartojamais vaistais. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Prieš pradėdami vartoti bet kokio be recepto įsigyto vaisto kartu su Propanorm, pasitarkite su gydytoju. Propanorm poveikis gali stiprėti, kartu vartojant lokalaus poveikio anestetikų (atliekant dantų arba nedideles chirurgines operacijas) ar kai kurių vaistų nuo skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opos.
Propanorm poveikis gali susilpnėti, kartu vartojant fenobarbitalio (vaisto nuo nemigos ir traukulių) ar antibiotiko rifampicino.
Propanorm stiprina antikoaguliantų (vaistų, mažinančių kraujo krešumą) veikimą.
Propanorm vartojant kartu su digoksinu (vaistu nuo širdies nepakankamumo), padidėja pastarojo preparato koncentracija kraujyje, sustiprėja šalutinis jo poveikis.
3. KAIP VARTOTI Propanorm
Propanorm visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Tikslią dozę kiekvienam pacientui nustatys ir tikslins gydytojas. Pradžioje paprastai
17
reikia gerti po 150 mg propafenono 3 kartus per parą. Vėliau dozę gydytojas palaipsniui gali didinti, atsižvelgdamas į širdies veiklos tyrimo duomenis. Kiek Propanorm 300 mg tablečių per parą gerti, nurodys gydytojas, tačiau daugiau kaip po 1 tabletę 3 kartus per parą vartoti negalima.
Senyviems žmonėms įprastinė paros dozė yra viena 300 mg tabletė (300 mg). Negalima viršyti didžiausios paros dozės – trijų 300 mg tablečių (900 mg).
Pacientams, kuriems yra kepenų funkcijos sutrikimas, reikia vartoti daug mažesnę paros dozę.
Tabletės nuryjamos nekramtytos, užgeriant nedideliu kiekiu vandens, po valgio.
Jeigu manote, kad Propanorm veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Pavartojus per didelę Propanorm dozę
Pavartoję per didelę Propanorm dozę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į artimiausios ligoninės skubios medicinos pagalbos skyrių.
Pamiršus pavartoti Propanorm
Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.
4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS
Nepageidaujamas poveikis būna lengvas, nepriklauso nuo dozavimo, atsiranda daugiausiai gydymo pradžioje ir yra laikinas. Dėl jo dažniausiai gydymo nutraukti nereikia, pakanka pakeisti dozavimą.
Širdies ir kraujagyslių sistema.
Retai pasireiškia bradikardija, šidies laidžiosios sistemos blokada ir hipotenzija. Didesnės dozės gali sukelti skilvelinę tachikardiją, skilvelių plazdėjimą, prieširdžių virpėjimą, pasunkinti širdies nepakankamumą.
Propafenonas slopina sinusinio mazgo atsigavimą, blokuoja jo ląstelių automatizmą, todėl tuo atveju, jeigu yra sinusinio mazgo silpnumo sindromas šiuo preparatu gydyti negalima.
Gydant propafenonu gali pakisti širdies dirglumo bei jautrumo slenkstis, todėl būtina patikrinti širdies stimuliatoriaus veikimą ir, jei reikia, jį perprogramuoti.
Kitos sistemos.
Didelė dozė gali sukelti virškinimo trakto sutrikimą (apetito stoką, pykinimą, vėmimą, kartumo pojūtį burnoje ir jos džiūvimą, vidurių užkietėjimą), galvos skausmą, nuovargį, nerimą, galvos sukimąsi, drebulį, miego sutrikimą, paresteziją. Nepageidaujamas poveikis virškinimo traktui ir centrinei nervų sistemai yra gana dažnas, tačiau gydymą dėl jo nutraukti prireikia retai. Dauguma simptomų būna silpni ir priklauso nuo dozės. Dispepsijos simptomai (rėmuo, pykinimas, vėmimas) nepriklauso nuo dozės ir pasireiškia dėl tiesioginio medikamento poveikio skrandžio gleivinei. Retais atvejais gali pasireikšti cholestazinė gelta ar alerginė odos reakcija.
Dėl neselektyvaus poveikio β adrenoreceptoriams gali pablogėti kai kurių bronchine astma sergančių ligonių būklė, atsirasti dusulys pacientams, sergantiems lėtine obstrukcine bronchų ir plaučių liga.
Vyresnio amžiaus žmonėms galimas ortostatinis sutrikimas, susijęs su hipotenzija ir centrinės nervų sistemos pažeidimo simptomais: distresu, regos sutrikimu, apsvaigimu, parestezija.
Gydant didele doze, buvo lytinio pajėgumo sumažėjimo arba praradimo bei spermijų kiekio sumažėjimo ejakuliate atvejų.
Be to, pavieniais atvejais pasireiškė raudonoji vilkligė, leukopenija, trombocitopenija bei agranulocitozė (visi šie pokyčiai buvo laikini).
18
5. Propanorm LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Vidinę pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. Atsiradus matomų gedimo požymių, Propanorm vartoti negalima.
6. KITA INFORMACIJA
Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.
PRO.MED.CS Praha a.s. atstovybė
Lukiškių 5- 206, Vilnius LT-01108
Tel: 8 5 2151008
Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2006-03-30
19

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7