Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

ROACCUTANE 10MG CAPS. N30

Vaistai
  Gamintojas:
F.HOFFMANN-LA ROCHE

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Roaccutane 10 mg minkštos kapsulės2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje kapsulėje yra 10 mg izotretinoino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Minkšta kapsulė.
Roaccutane 10 mg kapsulės yra ovalios, nepermatomos, rudai raudonos, ant korpuso juodai įspausta „ROA10“. 4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Sunkūs (pvz., mazginiai, susiliejantys arba galintys palikti neišnykstančių randų) spuogai, kurių gydymas tinkamais įprastinių sisteminio poveikio antibakterinių preparatų kursais ir lokalus gydymas buvo neveiksmingi.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Izotretinoino galima vartoti tik gydytojo, turinčio sunkių spuogų gydymo sisteminio poveikio retinoidais patirties ir gerai suprantančio gydymo šiuo medikamentu riziką ir sekimo reikalavimus, skyrimu arba jam prižiūrint.

Kapsulės geriamos kartą arba 2 kartus per parą valgio metu.

Suaugusiems žmonėms, įskaitant senyvus, ir paaugliams
Pradinė paros dozė yra 0,5 mg/kg kūno svorio. Terapinis ir kai kuris nepageidaujamas izotretinoino poveikis priklauso nuo dozės dydžio ir atskiriems žmonėms skiriasi, todėl gydymo metu dozę reikia nustatyti kiekvienam pacientui. Dažniausiai užtenka 0,5 – 1 mg/kg kūno svorio paros dozės.

Ilgalaikė remisija ir atsinaujinimo dažnis labiau priklauso ne nuo gydymo trukmės ar paros dozės, bet nuo bendros suvartotos dozės. Įrodyta, jog išgėrus didesnę negu 120 – 150 mg/kg kūno svorio bendrą dozę pastebimos papildomos naudos tikėtis negalima. Gydymo trukmė priklauso nuo vartojamos paros dozės dydžio. Remisijai sukelti paprastai pakanka 16 – 24 gydymo savaičių.

Daugumai pacientų spuogai visiškai išnyksta po vieno gydymo kurso. Jeigu jie atsinaujina, galima taikyti tokios pačios paros ir bendros dozės vartojimo kursą. Kadangi spuogai gali lengvėti dar 8 savaites po gydymo kurso, kitą gydymo kursą reikėtų pradėti ne anksčiau kaip po 8 savaičių.

Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstų nepakankamumu
Sunkiu inkstų nepakankamumu sergančius pacientus reikia pradėti gydyti mažesne, pvz., 10 mg, paros doze. Vėliau ją reikia padidinti iki 1 mg/kg kūno svorio arba iki didžiausios toleruojamos dozės (žr. 4.4 skyrių).

Vaikams
Spuogų, atsirandančių prieš lytinį subrendimą, izotretinoinu gydyti negalima. Jaunesnių nei 12 metų vaikų juo gydyti irgi nerekomenduojama.
Preparato netoleruojantys žmonės
Jeigu atsiranda sunkių rekomenduojamos dozės netoleravimo simptomų, gydymą galima tęsti mažesne doze, tačiau tokiu atveju preparatu tenka gydyti ilgiau ir didėja spuogų atsinaujinimo rizika. Kad veiksmingumas būtų didžiausias, tokių žmonių gydymą paprastai reikia tęsti didžiausia toleruojama paros doze.

4.3 Kontraindikacijos

( Nėštumo ir žindymo laikotarpis (žr. 4.4 skyrių).

( Vaisingumo laikotarpis, išskyrus tuos atvejus, kai moteris vykdo apsaugos nuo nėštumo programą (žr. 4.4 skyrių).

( Padidėjęs jautrumas izotretinoinui arba bet kuriai pagalbinei Roaccutane kapsulių medžiagai. Kadangi Roaccutane 10 mg kapsulėse yra sojų aliejaus, iš dalies hidrinto sojų aliejaus ir hidrinto sojų aliejaus, todėl Roaccutane 10 mg kapsules draudžiama vartoti žmonėms, kurie yra alergiški sojai.

( Kepenų nepakankamumas.

( Per didelis lipidų kiekis kraujyje.

( Vitamino A hipervitaminozė.

( Gydymas tetraciklinais (žr. 4.5 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Apsaugos nuo nėštumo programa

Šiam vaistiniam preparatui būdingas TERATOGENINIS POVEIKIS

Vaisingo amžiaus moterims izotretinoino vartoti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai visiškai atitinka visos žemiau išvardytos apsaugos nuo nėštumo programos sąlygos.

( Spuogai yra sunkūs (pvz., mazginiai, susiliejantys arba galintys palikti neišnykstančių randų) ir jų gydymas tinkamais įprastinių sisteminio poveikio antibakterinių preparatų kursais ir lokalus gydymas buvo neveiksmingi (žr. 4.1 skyrių).
( Moteris supranta teratogeninio poveikio riziką.
( Pacientė suvokia tikslaus kasmėnesinio ištyrimo būtinumą.
( Moteris supranta veiksmingų kontracepcijos priemonių būtinumą ir sutinka nepertraukiamai jomis naudotis mėnesį prieš gydymą, viso gydymo metu ir mėnesį po jo (reikia naudotis vienu, geriau dviem, papildomais kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą).
( Ligonė visų veiksmingos kontracepcijos patarimų laikysis net ir amenorėjos atveju.
( Moteris sugebės naudotis veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis.
( Pacientė informuota ir supranta galimas nėštumo komplikacijas bei greito kreipimosi į gydytoją, jeigu atsiranda įtarimas, jog ji gali būti pastojusi, būtinumą.
( Moteris supranta, jog būtina tikrintis, ar nėra nėštumo, ir sutinka atlikti nėštumo testą prieš gydymą, jo metu ir 5 savaites po gydymo.
( Ligonė patvirtina, jog ji supranta izotretinoino vartojimo metu kylantį pavojų ir atsargumo priemonių būtinumą.

Šios sąlygos taikomos ir toms moterims, kurios seksualinių santykių gydymo laikotarpiu neturi, išskyrus tuos atvejus, kai gydytojas nustato, kad įtikinamos priežastys rodo, jog galimybės pastoti nėra.

Preparato išrašantis gydytojas turi būti tikras, kad:
( moteris laikosi aukščiau išvardytų apsaugos nuo nėštumo sąlygų ir patvirtina, kad turi
pakankamą supratimą;
( pacientė pripažįsta aukščiau minėtas sąlygas;
( moteris naudojasi vienu arba dviem veiksmingais kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą, ne trumpiau kaip mėnesį prieš gydymą, visu gydymo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip mėnesį po jo;
( prieš gydymą, jo metu ir 5 savaites po gydymo nėštumo testo rezultatai buvo neigiami (testų datą ir gautus rezultatus reikia įrašyti į protokolą).

Kontracepcija
Moteris būtina išsamiai informuoti apie apsaugą nuo nėštumo ir toms, kurios veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis nesinaudoja, skirti kontracepcijos būdą.

Pacientėms, kurioms pastojimo rizika yra, būtina naudotis nors vienu veiksmingu kontracepcijos būdu. Geriau tuo pačiu metu naudotis dviem kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą. Naudojimosi kontraceptinėmis priemonėmis negalima nutraukti mažiausiai mėnesį po gydymo izotretinoinu net ir toms pacientėms, kurioms yra amenorėja.

Nėštumo testai
Laikantis vietinės praktikos reikalavimų, gydytojo prižiūrimą nėštumo testą, kurio jautrumas yra ne mažesnis kaip 25 mTV/ml, rekomenduojama atlikti pirmųjų trijų mėnesinių ciklo dienų laikotarpiu taip, kaip nurodyta toliau.

Prieš gydymą
Kad būtų galima nustatyti, ar moteris pradėsianti naudotis kontraceptinėmis priemonėmis, nėra nėščia, rekomenduojama atlikti pradinį gydytojo prižiūrimą nėštumo testą ir jo rezultatus bei atlikimo datą įrašyti į protokolą. Toms pacientėms, kurių mėnesinės nereguliarios, tokio testo atlikimo laiką reikia pasirinkti atsižvelgiant į seksualinio aktyvumo laiką, t. y. jį reikėtų atlikti praėjus maždaug 3 savaitėms po nesaugaus lytinio akto. Gydytojas moterį turi informuoti apie kontracepciją.

Gydytojo prižiūrimą nėštumo testą būtina atlikti ir izotretinoino recepto išrašymo dieną arba 3 dienų laikotarpiu prieš ją, tačiau tik tokiu atveju, jei pacientė jau mažiausiai mėnesį naudojosi veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis. Šiais tyrimais patikrinama, ar moteris, pradėdama vartoti izotretinoino, nėra nėščia.

Gydymo metu
Ligonė pas gydytoją turi lankytis kas 28 dienos. Ar būtina kas mėnesį atlikti gydytojo prižiūrimą nėštumo testą, reikia nustatyti atsižvelgiant į vietinės praktikos reikalavimus ir seksualinį pacientės aktyvumą bei neseniai buvusių mėnesinių pobūdį (mėnesinių nenormalumas, nepasireiškimas ar amenorėja). Prireikus nėštumo testą galima atlikti apsilankymo pas receptą rašantį gydytoją metu arba 3 dienų laikotarpiu prieš apsilankymą.

Gydymą baigus
Paskutinį nėštumo testą reikia atlikti praėjus 5 savaitėms po gydymo.

Išrašymo ir įsigijimo apribojimai
Vaisingo amžiaus moterims izotretinoino galima išrašyti tik trisdešimčiai parų. Jeigu būtina gydyti ilgiau, reikia išrašyti kitą receptą. Būtų idealu, jeigu tą pačią dieną būtų išrašytas receptas, įsigyta medikamento ir atliktas nėštumo testas. Preparato galima įsigyti nė vėliau kaip per 7 paras nuo recepto išrašymo dienos.

Vyrai
Turimi duomenys rodo, jog su izotretinoino vartojančio vyro sperma į moters organizmą toks medikamento kiekis, koks galėtų sukelti teratogeninį poveikį, nepatenka.

Vyrus reikia įspėti, kad jiems išrašyto izotretinoino kitiems žmonėms, ypač moterims, duoti draudžiama.

Kitos atsargumo priemonės
Visus pacientus ir pacientes būtina įspėti, kad jiems išrašyto vaistinio preparato kitiems žmonėms niekada neduotų, o baigus gydymą visas nesuvartotas kapsules grąžintų vaistininkui.

Gydymo izotretinoinu metu ir mėnesį po jo pacientas negali būti donoru, kadangi jo kraujo perpylus nėščiai moteriai vaisiui galimas žalingas poveikis.

Mokymo medžiaga
Kad vaisių būtų galima apsaugoti nuo izotretinoino poveikio, receptą išrašančiam gydytojui, vaistininkui ir pacientui preparato registravimo liudijimo turėtojas pateiks mokomosios medžiagos, kurioje bus informacijos apie įspėjimus dėl teratogeninio izotretinoino poveikio, patarimų dėl kontracepcijos, kuri yra būtina prieš gydymo pradžią, ir nėštumo testų atlikimo nuorodų. Gydytojas tiek vyrams, tiek moterims turi pateikti visą informaciją apie teratogeninio poveikio riziką ir griežtas apsaugos nuo pastojimo priemones, nurodytas apsaugos nuo nėštumo programoje.

Psichikos sutrikimai
Izotretinoinu gydomiems pacientams buvo depresijos pasireiškimo bei pasunkėjimo, nerimo, polinkio į agresyvumą, nuotaikos pokyčio, psichozės simptomų, labai retai ( savižudybės ideacijos, bandymo žudytis ir savižudybės atvejų (žr. 4.8 skyrių). Žmones, sirgusius depresija, izotretinoinu reikia gydyti itin atsargiai. Gydant bet kokį ligonį, būtina sekti, ar neatsiranda depresijos simptomų, prireikus šį sutrikimą tinkamai gydyti. Jeigu nutraukus izotretinoino vartojimą simptomai nepalengvėja, gali prireikti psichiatro ir psichologo pagalbos.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Gydymo pradžioje kartais galimas ūminis spuogų pasunkėjimas, tačiau gydant toliau jis paprastai per 7 – 10 parų praeina. Dozės keisti dėl jo dažniausiai nereikia.

Būtina vengti stiprios saulės šviesos ir kitokių ultravioletinių spindulių poveikio. Prireikus galima vartoti nuo saulės saugančių preparatų, kurių apsaugos nuo jos koeficientas yra ne mažesnis kaip SPF 15.

Izotretinoino vartojimo metu ir 5 – 6 mėn. po jo negalima naudoti cheminių odos šveitimo priemonių ar gydyti ją lazeriu, kadangi pažeistose vietose gali atsirasti hipertrofinių randų, rečiau ( postuždegiminė gydytų vietų hiperpigmentacija arba hipopigmentacija. Izotretinoino vartojimo metu ir mažiausiai 6 mėn. po jo depiliaciją vašku daryti negalima, kadangi yra epidermio lupimosi rizika.

Lokalaus poveikio keratolizinių ir eksfoliacinių preparatų nuo spuogų kartu su izotretinoinu vartoti negalima, nes gali sustiprėti lokalus dirginimas.

Nuo pirmųjų gydymo dienų pacientas turi vartoti odos drėkinamojo tepalo arba kremo ir lūpų balzamo, kadangi dėl izotretinoino poveikio oda ir lūpos džiūsta.

Akių sutrikimai
Gydymo metu atsiradęs nepageidaujamas poveikis: akių sausmė, ragenos drumstis, matymo naktį pablogėjimas bei keratitas, paprastai išnyksta gydymą nutraukus. Akių sausmę galima mažinti slidinamuoju akių tepalu arba ašarų pakaitalais. Galimas kontaktinių lęšių netoleravimas, dėl kurio gydymo metu pacientui gali tekti nešioti akinius.

Buvo matymo naktį pablogėjimo, kartais staigaus, atvejų (žr. 4.7 skyrių). Sutrikus regai, pacientui būtina akių gydytojo konsultacija. Izotretinoino vartojimą tokiu atveju gali reikėti nutraukti.

Raumenų, kaulų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Kai kuriems izotretinoino vartojantiems žmonėms, ypač tiems, kurių fizinis aktyvumas didelis, atsirado mialgija, artralgija, kraujo serume padaugėjo kreatinfosfokinazės (žr. 4.8 skyrių).

Kelerius metus labai didele doze gydant keratinizacijos sutrikimą, atsirado kaulų pokyčių, įskaitant priešlaikinį epifizių užakimą, hiperostozę ir sausgyslių bei raiščių kalcifikaciją. Tokių pacientų paros ir bendra dozė bei gydymo trukmė buvo gerokai didesnės už rekomenduojamas spuogams gydyti.

Gerybinė intrakranialinė hipertenzija
Kai kuriems ligoniams pasireiškė gerybinė intrakranialinė hipertenzija, kai kurie iš jų kartu su izotretinoinu vartojo tetraciklinų (žr. 4.3 ir 4.5 skyrius). Gerybinės intrakranialinės hipertenzijos simptomai ir požymiai yra galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, regos sutrikimas ir regimojo nervo disko edema. Minėtai hipertenzijai pasireiškus, izotretinoino vartojimą būtina nedelsiant nutraukti.

Kepenų ir tulžies sistemos sutrikimai
Kepenų fermentų kiekį reikia matuoti prieš gydymą izotretinoinu, praėjus mėnesiui nuo gydymo pradžios ir kas 3 mėnesiai po to, išskyrus tuos atvejus, kai dažnesnis matavimas būtinas dėl klinikos. Buvo trumpalaikio praeinančio kepenų transaminazių padaugėjimo atvejų. Dažniausiai jų kiekis normos ribų neperžengdavo ir tolesnio gydymo metu tapdavo toks, koks buvo prieš medikamento vartojimą. Jeigu klinikai reikšmingas transaminazių padaugėjimas išsilaiko, reikia mažinti dozę arba nutraukti preparato vartojimą.

Inkstų nepakankamumas
Inkstų funkcijos sutrikimas ar nepakankamumas izotretinoino farmakokinetikai įtakos nedaro, vadinasi, pacientams, kurių inkstų funkcija nepakankama, šio medikamento vartoti galima. Vis dėlto juos rekomenduojama pradėti gydyti maža doze, kurią reikia didinti iki didžiausios toleruojamos (žr. 4.2 skyrių).

Lipidų metabolizmas
Lipidų kiekį kraujo serume reikia matuoti (nevalgius) prieš gydymą izotretinoinu, praėjus mėnesiui nuo gydymo pradžios ir kas 3 mėnesiai po to, išskyrus tuos atvejus, kai dažnesnis matavimas būtinas dėl klinikos. Sumažinus dozę arba nutraukus medikamento vartojimą, lipidų kiekis dažniausiai sunormalėja, be to, įtakos jam gali turėti ir dieta.

Izotretinoino vartojimas siejamas su trigliceridų padaugėjimu kraujo plazmoje. Jeigu jų kiekio iki reikiamo sumažinti nepavyksta arba atsiranda hepatito simptomų, izotretinoino vartojimą būtina nutraukti (žr. 4.8 skyrių). Jeigu trigliceridų koncentracija tampa didesnė negu 800 mg/dl, t. y. 9 mmol/l, kartais galimas ūminis pankreatitas, kuris gali būti mirtinas.

Virškinimo trakto sutrikimai
Žmonėms, kuriems žarnų sutrikimų anksčiau nebuvo, gydymas izotretinoinu siejamas su uždegimine žarnų liga, įskaitant regioninį ileitą. Jeigu pasireiškia sunkus viduriavimas (išmatose yra kraujo), izotretinoino vartojimą būtina nedelsiant nutraukti.

Alerginė reakcija
Retais atvejais pasireikšdavo anafilaksinė reakcija, kartais žmonėms, kurie anksčiau buvo gydyti lokalaus poveikio retinoidais. Nedažnai galima alerginė odos reakcija. Kai kuriems žmonėms atsirado sunkus alerginis angitas, dažnai kartu ir galūnių purpura (kraujosruvos ir raudonos dėmės) bei ekstrakutanė pažaida. Jeigu prasideda sunki alerginė reakcija, izotretinoino vartojimą reikia nutraukti ir pacientą atidžiai prižiūrėti.

Fruktozės netoleravimas
Roaccutane kapsulėse yra sorbitolio, todėl žmonėms, kuriems yra paveldimas fruktozės netoleravimas, jų vartoti negalima.

Didelės rizikos ligoniai
Jeigu izotretinoinu gydomas pacientas serga diabetu ar alkoholizmu, yra nutukęs arba jo lipidų metabolizmas sutrikęs, gali reikėti dažniau matuoti lipidų kiekį kraujo serume ir (arba) gliukozės kiekį kraujyje. Kai kuriems izotretinoinu gydomiems pacientams prasidėjo cukrinis diabetas arba padidėjo cukraus kiekis kraujyje nevalgius.
4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kartu su izotretinoinu draudžiama vartoti vitamino A preparatų, kadangi galima vitamino A hipervitaminozės pasireiškimo rizika.

Vartojant izotretinoino ir tetraciklinų, buvo gerybinės intrakranialinės hipertenzijos (tariamojo smegenų auglio) atvejų, vadinasi, kartu šių medikamentų vartoti draudžiama (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas yra absoliuti gydymo izotretinoinu kontraindikacija (žr. 4.3 skyrių). Jeigu moteris gydymo metu arba mėnesio laikotarpiu po jo pastoja, nepaisant naudotų rekomenduojamų apsaugos priemonių, yra didelė labai sunkių ir pavojingų vaisiaus sklaidos trūkumų rizika.

Su izotretinoino poveikiu siejami vaisiaus sklaidos trūkumai yra centrinės nervų sistemos pažaida (hidrocefalija, smegenėlių nenormalumas, mikrocefalija), veido deformuotumas, gomurio plyšys, išorinės ausies dalies pažaida (nebuvimas, mažas išorinis klausos kanalas arba jo nebuvimas), akių pažaida (mikrooftalmija), širdies ir kraujagyslių pažaida (kamieno nenormalumas, pvz., Falo tetrada, stambiųjų kraujagyslių transpozicija, širdies pertvarų defektai), užkrūčio ir prieskydinių liaukų nenormalumas. Gali dažniau įvykti spontaninis abortas.

Jeigu moteris pastoja gydymo izotretinoinu metu, medikamento vartojimą reikia nutraukti, be to, jai būtina teratologijos kvalifikaciją arba patirtį turinčio gydytojo konsultacija.

Žindymo laikotarpis
Izotretinoinas yra labai lipofilinis, todėl tikriausiai jo pateks į motinos pieną. Žindymo laikotarpiu medikamento vartoti draudžiama, kadangi yra nepageidaujamo poveikio žindyvei ir kūdikiui pasireiškimo tikimybė.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Gydant izotretinoinu, buvo matymo naktį susilpnėjimo, kuris retais atvejais nepraeidavo ir po gydymo, atvejų (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). Kadangi kai kuriems žmonėms šis sutrikimas prasidėdavo staigiai, pacientą būtina informuoti apie jo galimybę ir įspėti, kad atsargiai vairuotų ir valdytų mechanizmus.

Labai retai buvo pranešama apie mieguistumą, svaigulį ir regėjimo sutrikimus. Pacientus reikia įspėti, kad pajutus šiuos reiškinius negalima vairuoti, valdyti mechanizmų ar dalyvauti bet kurioje kitoje veikloje, kurios metu simptomai gali sukeltų pavojų jiems arba kitiems žmonėms.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Dažniausias nepageidaujamas izotretinoino poveikis yra gleivinės džiūvimas, pvz., lūpų (cheilitas), nosies (epistaksė), akių (konjunktyvitas), ir odos sausmė. Kai kurie iš nepageidaujamų simptomų, susijusių su izotretinoino vartojimu, priklauso nuo preparato dozės dydžio. Sumažinus dozę arba nutraukus medikamento vartojimą, nepageidaujamas poveikis paprastai išnyksta, tačiau kai kurie jo simptomai gali išlikti ir po gydymo.

Infekcija
Labai retai (( 1/10 000)

Gramteigiamų bakterijų odoje ir gleivinėje infekcija

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)

Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)Anemija, eritrocitų nusėdimo pagreitėjimas, trombocitopenija, trombocitozė
Neutropenija
Limfadenopatija

Imuninės sistemos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1 000)

Alerginė odos reakcija, anafilaksinė reakcija, jautrumo padidėjimas

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)Cukrinis diabetas, hiperurikemija

Psichikos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1 000)

Labai reti (( 1/10 000)

Depresija, depresijos pasunkėjimas, polinkis į agresiją, nerimas, nuotaikos pokytis
Elgesio nenormalumas, psichikos sutrikimas, savižudybės ideacija, bandymas žudytis, savižudybė

Nervų sistemos sutrikimai
Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)

Galvos skausmas
Gerybinė intrakranialinė hipertenzija, konvulsijos, mieguistumas

Akies sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)

Blefaritas, konjunktyvitas, akių sausmė ir dirginimas
Daiktų matymas lyg per miglą, aklumas spalvoms (spalvų nejutimas), kontaktinių lęšių netoleravimas, ragenos drumstis, matymo naktį susilpnėjimas, keratitas, regos nervo disko edema (gerybinės intrakranialinės hipertenzijos požymis), fotofobija

Ausies ir labirinto sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Klausos sutrikimas

Kraujagyslių sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Angitas (pvz., Vagenerio granulomatozė, alerginis angitas)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpusienio sutrikimai
Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)
Epistaksė, nosies gleivinės džiūvimas, nazofaringitas
Bronchų spazmas (ypač bronchine astma sergantiems ligoniams), užkimimas

Virškinimo trakto sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Kolitas, ileitas, gerklės džiūvimas, kraujavimas iš virškinimo trakto, viduriavimas kraujingomis išmatomis, uždegiminė žarnų liga, pykinimas, pankreatitas (žr. 4.4 skyrių)

Kepenų ir tulžies sistemos sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)Transaminazių padaugėjimas (žr. 4.4 skyrių)
Hepatitas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Labai reti (( 1/10 000)Cheilitas, dermatitas, odos sausmė, lokalizuota eksfoliacija, niežulys, eriteminis išbėrimas, odos trapumas (kyla trinties traumos rizika)
Alopecija
Žaibiški spuogai, spuogų pasunkėjimas (suaktyvėjimas), egzantema, veido eritema, plaukų sutrikimas, hirsutizmas, nagų distrofija, paronichija, padidėjusio jautrumo šviesai reakcija, piogeninė granuloma, odos hiperpigmentacija, prakaitavimo padidėjimas

Raumenų, kaulų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)

Labai reti (( 1/10 000)

Sąnarių, raumenų ir nugaros (ypač paaugliams) skausmas
Artritas, kalcinozė (raiščių ir sausgyslių kalcifikacija), priešlaikinis epifizių užakimas, egzostozė (hiperostozė), kaulų tankio sumažėjimas, tendinitas

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Glomerulonefritas

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Labai reti (( 1/10 000)Audinių granuliacija (greitesnis formavimasis), negalavimas

Tyrimai
Labai dažni (( 1/10)

Dažni (( 1/100, ( 1/10)

Labai reti (( 1/10 000)

Trigliceridų padaugėjimas kraujyje, didelio tankio lipoproteinų kiekio sumažėjimas kraujyje
Cholesterolio ir gliukozės padaugėjimas kraujyje, hematurija, proteinurija
Kreatinfosfokinazės padaugėjimas kraujyje

Nepageidaujamo poveikio dažnis apskaičiuotas remiantis duomenimis, gautais klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 824 pacientai, ir gydymo po to, kai medikamentas pateko į rinką, metu.

4.9 Perdozavimas

Izotretinoinas yra vitamino A darinys. Nors ūminis toksinis poveikis yra silpnas, tačiau preparato perdozavus gali atsirasti vitamino A hipervitaminozės simptomų. Ūminis toksinis vitamino A poveikis pasireiškia stipriu galvos skausmu, pykinimu, vėmimu, mieguistumu, dirglumu ir niežuliu. Atsitiktinio arba tyčinio izotretinoino perdozavimo simptomai ir požymiai turėtų būti tokie patys. Manoma, jog jie yra laikini ir išnyksta negydant. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės
Farmakoterapinė grupė ( sistemiškai vartojami vaistai spuogams gydyti, ATC kodas ( D10B A01.

Veikimo būdas
Izotretinoinas yra erdvinis all-trans retinoinės rūgšties (tretinoino) izomeras. Tikslus izotretinoino veikimo būdas dar neištirtas, tačiau nustatyta, jog sunkių spuogų palengvėjimas gydymo metu yra susijęs su riebalų liaukų aktyvumo slopinimu ir jų dydžio sumažėjimu (pastarasis pokytis nustatytas histologiniu tyrimu). Be to, izotretinoinas odai daro priešuždegiminį poveikį.

Veiksmingumas
Dėl plaukų folikulų ir riebalų liaukų epitelio ragėjimo atsilupusios suragėjusios ląstelės, keratinas ir riebalai užkemša liaukų lataką, todėl formuojasi komedonas, prasideda uždegimas. Izotretinoinas slopina riebalų liaukos ląstelių proliferaciją ir atgaivina tvarkingą jų diferenciaciją. Riebalai yra svarbiausias spuogų propionibakterių augimo substratas, todėl sumažėjus jų gamybai latake slopinama bakterijų kolonizacija.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija
Izotretinoino absorbcija virškinimo trakte yra nepastovi. Terapinių dozių absorbcijos priklausomumas nuo dozės dydžio yra tiesinis. Absoliutus biologinis medikamento prieinamumas nenustatytas, kadangi žmogui į veną leidžiamų preparatų nėra. Tyrimai su šunimis rodo, kad į sisteminę kraujotaką patenka nevienodas ir gana mažas jo kiekis. Valgio metu pavartoto izotretinoino biologinis prieinamumas yra du kartus didesnis negu išgerto nevalgius.

Pasiskirstymas
99,9( kraujyje esančio izotretinoino prisijungia prie plazmos baltymų, daugiausiai albuminų. Žmogaus organizme medikamento pasiskirstymo tūris nenustatytas, kadangi nėra žmogui į veną leidžiamo preparato. Apie izotretinoino pasiskirstymą žmogaus audiniuose informacijos yra mažai. Epidermyje jo koncentracija būna perpus mažesnė už esančią kraujo serume. Kraujo plazmoje izotretinoino koncentracija būna maždaug 1,7 karto didesnė už esančią visame kraujyje, kadangi medikamentas sunkiai prasiskverbia į eritrocitus.

Metabolizmas
Izotretinoino išgėrus, kraujyje atsiranda 3 rūšių metabolitų: 4-oksoizotretinoinas, tretinoinas (all-trans tretinoinė rūgštis) ir 4-oksotretinoinas. Kelių testų in vitro metu šie metabolitai buvo biologiškai aktyvūs. Klinikiniu tyrimu įrodyta, jog 4-oksoizotretinoinas reikšmingai prisideda prie izotretinoino aktyvumo: riebalų išsiskyrimas lėtėja, tačiau poveikio izotretinoino ir tretinoino kiekiui kraujo plazmoje neatsiranda. Kiti mažiau svarbūs metabolitai yra gliukuronidų konjugatai. Pusiausvyrinės koncentracijos metu svarbiausio metabolito 4-oksoizotretinoino koncentracija kraujo plazmoje būna 2,5 karto didesnė negu izotretinoino.

Metabolitai izotretinoinas ir tretinoinas (all-trans retinoinė rūgštis) gali virsti vienas kitu ir tretinoino bei izotretinoino metabolizmas yra bendras. Nustatyta, jog 20 - 30( izotretinoino dozės metabolizuojama izomerizacijos būdu.

Žmogaus organizme izotretinoino farmakokinetikai gali būti svarbi kepenų ir virškinimo trakto kraujotaka. Tyrimais in vitro nustatyta, kad izotretinoinas į 4-oksoizotretinoiną metabolizuojamas veikiant keliems CYP fermentams. Visi jie yra vienodai svarbūs. Izotretinoinas ir jo metabolitai pastebimos įtakos CYP fermentų aktyvumui nedaro.

Eliminacija
Maždaug vienodas kiekis išgertos radioaktyviaisiais izotopais žymėtos izotretinoino dozės išsiskyrė su šlapimu ir išmatomis. Medikamento išgėrus, pusinis nepakitusio izotretinoino galutinės eliminacijos laikas spuogais sergančių žmonių organizme buvo 19 val., 4-oksoizotretinoino ( ilgesnis, t. y. vidutinškai 29 val.

Izotretinoinas yra fiziologinis retinoidas. Gydyti juo baigus, endogeninių retinoidų kiekis sunormalėja maždaug per 2 savaites.

Farmakokinetika specialių grupių ligonių organizme
Apie izotretinoino farmakokinetiką žmonių, kurių kepenų funkcija sutrikusi, organizme duomenų yra mažai, kadangi tokiems ligoniams šio medikamento vartoti draudžiama. Inkstų nepakankamumas pastebimai izotretinoino ir 4-oksoizotretinoino klirenso kraujo plazmoje nemažina.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ūminis toksinis poveikis
Ūminis toksinis enteriniu būdu pavartoto izotretinoino poveikis nustatinėtas tyrimais su įvairių rūšių gyvūnais. Triušiams LD50 yra maždaug 2000 mg/kg kūno svorio, pelėms ( apie 3000 mg/kg kūno svorio, žiurkėms ( didesnė negu 4000 mg/kg kūno svorio.

Lėtinis toksinis poveikis
Tyrimu, kurio metu žiurkės ilgiau negu 2 metus vartojo 2,8 mg/kg kūno svorio arba 32 mg/kg kūno svorio paros dozę, nustatyta, jog didesnioji dozė sukėlė dalinį plikimą, padidino trigliceridų kiekį kraujo plazmoje. Graužikams pasireiškęs nepageidaujamas izotretinoino poveikis buvo labai panašus į sukeliamą vitamino A, tačiau šio vitamino sukeliamos didelės audinių ir organų kalcifikacijos žiurkėms neatsirado, kepenų ląstelių pokyčių neatsirado.

Izotretinoino vartojimą nutraukus, visi vitamino A hipervitaminozės sindromui būdingi pokyčiai išnyko savaime. Net tie gyvūnai, kurių būklė buvo sunkoka, gerokai apsveiko per 1 – 2 savaites.

Teratogeninis poveikis
Tyrimų metu izotretinoinas, kaip ir kiti vitamino A dariniai, gyvūnams sukėlė embriotoksinį ir teratogeninį poveikį.
Kad nepasireikštų teratogeninio poveikio, vaisingo amžiaus moteris izotretinoinu galima gydyti tik tam tikromis sąlygomis (žr. 4.3, 4.4 ir 4.6 skyrius).

Poveikis vaisingumui
Vartojant terapinę izotretinoino dozę, spermos kiekis, judrumas ir morfologija nekinta, izotretinoino vartojančio vyro pradėto embriono vystymuisi rizikos nekyla.

Mutageninis poveikis
Tyrimų in vivo ir in vitro metu mutageninio ir kancerogeninio izotretinoino poveikio gyvūnams nepastebėta.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulių turinys
Geltonasis vaškas
Rafinuotas sojų aliejus
Hidrintas sojų aliejus
Iš dalies hidrintas sojų aliejus
Kapsulių korpusas
Želatina
Glicerolis 85%
Karion 83 (sorbitolis, manitolis, hidrintas hidrolizuotas krakmolas)
Titano dioksidas (E 171)
Raudonasis geležies oksidas (E 172)
Spaustuviniai dažai
Rafinuotas šelakas
Juodasis geležies oksidas (E 172)

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Kapsulės, supakuotos į triplekso (PVC, PE ir PVDC) ir aliuminio lizdines plokšteles
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje.
Lizdines plokšteles laikyti kartoninėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

Kapsulės, supakuotos į aliuminio lizdines plokšteles
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Dėžutė, kurioje yra 20, 30, 50 arba 100 kapsulių, supakuotų į triplekso ir aliuminio lizdines plokšteles.
Dėžutė, kurioje yra 20, 30, 50 arba 100 kapsulių, supakuotų į aluminio lizdines plokšteles.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuvartotas Roaccutane kapsules reikia grąžinti vaistininkui.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

UAB „Roche Lietuva“
J.Jasinskio g.16b, LT-01112 Vilnius
Lietuva

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

N20 – LT/1/05/0406/001
N30 – LT/1/05/0406/002
N50 – LT/1/05/0406/003
N100 – LT/1/05/0406/0049. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ ATNAUJINIMO DATA

2006-04-1410. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-12-03

I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Roaccutane 20 mg minkštos kapsulės2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje kapsulėje yra 20 mg izotretinoino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Minkšta kapsulė.
Roaccutane 20 mg kapsulės yra ovalios, nepermatomos, dviejų spalvų: rudai raudonos ir baltos, ant korpuso juodai įspausta „ROA20“.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Sunkūs (pvz., mazginiai, susiliejantys arba galintys palikti neišnykstančių randų) spuogai, kurių gydymas tinkamais įprastinių sisteminio poveikio antibakterinių preparatų kursais ir lokalus gydymas buvo neveiksmingi.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Izotretinoino galima vartoti tik gydytojo, turinčio sunkių spuogų gydymo sisteminio poveikio retinoidais patirties ir gerai suprantančio gydymo šiuo medikamentu riziką ir sekimo reikalavimus, skyrimu arba jam prižiūrint.

Kapsulės geriamos kartą arba 2 kartus per parą valgio metu.

Suaugusiems žmonėms, įskaitant senyvus, ir paaugliams
Pradinė paros dozė yra 0,5 mg/kg kūno svorio. Terapinis ir kai kuris nepageidaujamas izotretinoino poveikis priklauso nuo dozės dydžio ir atskiriems žmonėms skiriasi, todėl gydymo metu dozę reikia nustatyti kiekvienam pacientui. Dažniausiai užtenka 0,5 – 1 mg/kg kūno svorio paros dozės.

Ilgalaikė remisija ir atsinaujinimo dažnis labiau priklauso ne nuo gydymo trukmės ar paros dozės, bet nuo bendros suvartotos dozės. Įrodyta, jog išgėrus didesnę negu 120 – 150 mg/kg k8no svorio bendrą dozę pastebimos papildomos naudos tikėtis negalima. Gydymo trukmė priklauso nuo vartojamos paros dozės dydžio. Remisijai sukelti paprastai pakanka 16 – 24 gydymo savaičių.

Daugumai pacientų spuogai visiškai išnyksta po vieno gydymo kurso. Jeigu jie atsinaujina, galima taikyti tokios pačios paros ir bendros dozės vartojimo kursą. Kadangi spuogai gali lengvėti dar 8 savaites po gydymo kurso, kitą gydymo kursą reikėtų pradėti ne anksčiau kaip po 8 savaičių.

Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstų nepakankamumu
Sunkiu inkstų nepakankamumu sergančius pacientus reikia pradėti gydyti mažesne, pvz., 10 mg, paros doze. Vėliau ją reikia padidinti iki 1 mg/kg kūno svorio arba iki didžiausios toleruojamos dozės (žr. 4.4 skyrių).

Vaikams
Spuogų, atsirandančių prieš lytinį subrendimą, izotretinoinu gydyti negalima. Jaunesnių nei 12 metų vaikų juo gydyti irgi nerekomenduojama.

Preparato netoleruojantys žmonės
Jeigu atsiranda sunkių rekomenduojamos dozės netoleravimo simptomų, gydymą galima tęsti mažesne doze, tačiau tokiu atveju preparatu tenka gydyti ilgiau ir didėja spuogų atsinaujinimo rizika. Kad veiksmingumas būtų didžiausias, tokių žmonių gydymą paprastai reikia tęsti didžiausia toleruojama paros doze.

4.3 Kontraindikacijos

( Nėštumo ir žindymo laikotarpis (žr. 4.4 skyrių).

( Vaisingumo laikotarpis, išskyrus tuos atvejus, kai moteris vykdo apsaugos nuo nėštumo programą (žr. 4.4 skyrių).

( Padidėjęs jautrumas izotretinoinui arba bet kuriai pagalbinei Roaccutane kapsulių medžiagai. Kadangi Roaccutane 20 mg kapsulėse yra sojų aliejaus, iš dalies hidrinto sojų aliejaus ir hidrinto sojų aliejaus, todėl Roaccutane 20 mg kapsules draudžiama vartoti žmonėms, kurie yra alergiški žemės riešutams arba sojai.

( Kepenų nepakankamumas.

( Per didelis lipidų kiekis kraujyje.

( Vitamino A hipervitaminozė.

( Gydymas tetraciklinais (žr. 4.5 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Apsaugos nuo nėštumo programa

Šiam vaistiniam preparatui būdingas TERATOGENINIS POVEIKIS

Vaisingo amžiaus moterims izotretinoino vartoti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai visiškai atitinka visos žemiau išvardytos apsaugos nuo nėštumo programos sąlygos.

( Spuogai yra sunkūs (pvz., mazginiai, susiliejantys arba galintys palikti neišnykstančių randų) ir jų gydymas tinkamais įprastinių sisteminio poveikio antibakterinių preparatų kursais ir lokalus gydymas buvo neveiksmingi (žr. 4.1 skyrių).
( Moteris supranta teratogeninio poveikio riziką.
( Pacientė suvokia tikslaus kasmėnesinio ištyrimo būtinumą.
( Moteris supranta veiksmingų kontracepcijos priemonių būtinumą ir sutinka nepertraukiamai jomis naudotis mėnesį prieš gydymą, viso gydymo metu ir mėnesį po jo (reikia naudotis vienu, geriau dviem, papildomais kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą).
( Ligonė visų veiksmingos kontracepcijos patarimų laikysis net ir amenorėjos atveju.
( Moteris sugebės naudotis veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis.
( Pacientė informuota ir supranta galimas nėštumo komplikacijas bei greito kreipimosi į gydytoją, jeigu atsiranda įtarimas, jog ji gali būti pastojusi, būtinumą.
( Moteris supranta, jog būtina tikrintis, ar nėra nėštumo, ir sutinka atlikti nėštumo testą prieš gydymą, jo metu ir 5 savaites po gydymo.
( Ligonė patvirtina, jog ji supranta izotretinoino vartojimo metu kylantį pavojų ir atsargumo priemonių būtinumą.

Šios sąlygos taikomos ir toms moterims, kurios seksualinių santykių gydymo laikotarpiu neturi, išskyrus tuos atvejus, kai gydytojas nustato, kad įtikinamos priežastys rodo, jog galimybės pastoti nėra.
Preparato išrašantis gydytojas turi būti tikras, kad:
( moteris laikosi aukščiau išvardytų apsaugos nuo nėštumo sąlygų ir patvirtina, kad turi pakankamą supratimą;
( pacientė pripažįsta aukščiau minėtas sąlygas;
( moteris naudojasi vienu arba dviem veiksmingais kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą, ne trumpiau kaip mėnesį prieš gydymą, visu gydymo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip mėnesį po jo;
( prieš gydymą, jo metu ir 5 savaites po gydymo nėštumo testo rezultatai buvo neigiami (testų datą ir gautus rezultatus reikia įrašyti į protokolą).

Kontracepcija
Moteris būtina išsamiai informuoti apie apsaugą nuo nėštumo ir toms, kurios veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis nesinaudoja, skirti kontracepcijos būdą.

Pacientėms, kurioms pastojimo rizika yra, būtina naudotis nors vienu veiksmingu kontracepcijos būdu. Geriau tuo pačiu metu naudotis dviem kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą. Naudojimosi kontraceptinėmis priemonėmis negalima nutraukti mažiausiai mėnesį po gydymo izotretinoinu net ir toms pacientėms, kurioms yra amenorėja.

Nėštumo testai
Laikantis vietinės praktikos reikalavimų, gydytojo prižiūrimą nėštumo testą, kurio jautrumas yra ne mažesnis kaip 25 mTV/ml, rekomenduojama atlikti pirmųjų trijų mėnesinių ciklo dienų laikotarpiu taip, kaip nurodyta toliau.

Prieš gydymą
Kad būtų galima nustatyti, ar moteris pradėsianti naudotis kontraceptinėmis priemonėmis, nėra nėščia, rekomenduojama atlikti pradinį gydytojo prižiūrimą nėštumo testą ir jo rezultatus bei atlikimo datą įrašyti į protokolą. Toms pacientėms, kurių mėnesinės nereguliarios, tokio testo atlikimo laiką reikia pasirinkti atsižvelgiant į seksualinio aktyvumo laiką, t. y. jį reikėtų atlikti praėjus maždaug 3 savaitėms po nesaugaus lytinio akto. Gydytojas moterį turi informuoti apie kontracepciją.

Gydytojo prižiūrimą nėštumo testą būtina atlikti ir izotretinoino recepto išrašymo dieną arba 3 dienų laikotarpiu prieš ją, tačiau tik tokiu atveju, jei pacientė jau mažiausiai mėnesį naudojosi veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis. Šiais tyrimais patikrinama, ar moteris, pradėdama vartoti izotretinoino, nėra nėščia.

Gydymo metu
Ligonė pas gydytoją turi lankytis kas 28 dienos. Ar būtina kas mėnesį atlikti gydytojo prižiūrimą nėštumo testą, reikia nustatyti atsižvelgiant į vietinės praktikos reikalavimus ir seksualinį pacientės aktyvumą bei neseniai buvusių mėnesinių pobūdį (mėnesinių nenormalumas, nepasireiškimas ar amenorėja). Prireikus nėštumo testą galima atlikti apsilankymo pas receptą rašantį gydytoją metu arba 3 dienų laikotarpiu prieš apsilankymą.

Gydymą baigus
Paskutinį nėštumo testą reikia atlikti praėjus 5 savaitėms po gydymo.

Išrašymo ir įsigijimo apribojimai
Vaisingo amžiaus moterims izotretinoino galima išrašyti tik trisdešimčiai parų. Jeigu būtina gydyti ilgiau, reikia išrašyti kitą receptą. Būtų idealu, jeigu tą pačią dieną būtų išrašytas receptas, įsigyta medikamento ir atliktas nėštumo testas. Preparato galima įsigyti nė vėliau kaip per 7 paras nuo recepto išrašymo dienos.

Vyrai
Turimi duomenys rodo, jog su izotretinoino vartojančio vyro sperma į moters organizmą toks medikamento kiekis, koks galėtų sukelti teratogeninį poveikį, nepatenka.

Vyrus reikia įspėti, kad jiems išrašyto izotretinoino kitiems žmonėms, ypač moterims, duoti draudžiama.

Kitos atsargumo priemonės
Visus pacientus ir pacientes būtina įspėti, kad jiems išrašyto vaistinio preparato kitiems žmonėms niekada neduotų, o baigus gydymą visas nesuvartotas kapsules grąžintų vaistininkui.

Gydymo izotretinoinu metu ir mėnesį po jo pacientas negali būti donoru, kadangi jo kraujo perpylus nėščiai moteriai vaisiui galimas žalingas poveikis.

Mokymo medžiaga
Kad vaisių būtų galima apsaugoti nuo izotretinoino poveikio, receptą išrašančiam gydytojui, vaistininkui ir pacientui preparato registravimo liudijimo turėtojas pateiks mokomosios medžiagos, kurioje bus informacijos apie įspėjimus dėl teratogeninio izotretinoino poveikio, patarimų dėl kontracepcijos, kuri yra būtina prieš gydymo pradžią, ir nėštumo testų atlikimo nuorodų. Gydytojas tiek vyrams, tiek moterims turi pateikti visą informaciją apie teratogeninio poveikio riziką ir griežtas apsaugos nuo pastojimo priemones, nurodytas apsaugos nuo nėštumo programoje.

Psichikos sutrikimai
Izotretinoinu gydomiems pacientams buvo depresijos pasireiškimo bei pasunkėjimo, nerimo, polinkio į agresyvumą, nuotaikos pokyčio, psichozės simptomų, labai retai ( savižudybės ideacijos, bandymo žudytis ir savižudybės atvejų (žr. 4.8 skyrių). Žmones, sirgusius depresija, izotretinoinu reikia gydyti itin atsargiai. Gydant bet kokį ligonį, būtina sekti, ar neatsiranda depresijos simptomų, prireikus šį sutrikimą tinkamai gydyti. Jeigu nutraukus izotretinoino vartojimą simptomai nepalengvėja, gali prireikti psichiatro ir psichologo pagalbos.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Gydymo pradžioje kartais galimas ūminis spuogų pasunkėjimas, tačiau gydant toliau jis paprastai per 7 – 10 parų praeina. Dozės keisti dėl jo dažniausiai nereikia.

Būtina vengti stiprios saulės šviesos ir kitokių ultravioletinių spindulių poveikio. Prireikus galima vartoti nuo saulės saugančių preparatų, kurių apsaugos nuo jos koeficientas yra ne mažesnis kaip SPF 15.

Izotretinoino vartojimo metu ir 5 – 6 mėn. po jo negalima naudoti cheminių odos šveitimo priemonių ar gydyti ją lazeriu, kadangi pažeistose vietose gali atsirasti hipertrofinių randų, rečiau ( postuždegiminė gydytų vietų hiperpigmentacija arba hipopigmentacija. Izotretinoino vartojimo metu ir mažiausiai 6 mėn. po jo depiliaciją vašku daryti negalima, kadangi yra epidermio lupimosi rizika.

Lokalaus poveikio keratolizinių ir eksfoliacinių preparatų nuo spuogų kartu su izotretinoinu vartoti negalima, nes gali sustiprėti lokalus dirginimas.

Nuo pirmųjų gydymo dienų pacientas turi vartoti odos drėkinamojo tepalo arba kremo ir lūpų balzamo, kadangi dėl izotretinoino poveikio oda ir lūpos džiūsta.

Akių sutrikimai
Gydymo metu atsiradęs nepageidaujamas poveikis: akių sausmė, ragenos drumstis, matymo naktį pablogėjimas bei keratitas, paprastai išnyksta gydymą nutraukus. Akių sausmę galima mažinti slidinamuoju akių tepalu arba ašarų pakaitalais. Galimas kontaktinių lęšių netoleravimas, dėl kurio gydymo metu pacientui gali tekti nešioti akinius.

Buvo matymo naktį pablogėjimo, kartais staigaus, atvejų (žr. 4.7 skyrių). Sutrikus regai, pacientui būtina akių gydytojo konsultacija. Izotretinoino vartojimą tokiu atveju gali reikėti nutraukti.

Raumenų, kaulų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Kai kuriems izotretinoino vartojantiems žmonėms, ypač tiems, kurių fizinis aktyvumas didelis, atsirado mialgija, artralgija, kraujo serume padaugėjo kreatinfosfokinazės (žr. 4.8 skyrių).
Kelerius metus labai didele doze gydant keratinizacijos sutrikimą, atsirado kaulų pokyčių, įskaitant priešlaikinį epifizių užakimą, hiperostozę ir sausgyslių bei raiščių kalcifikaciją. Tokių pacientų paros ir bendra dozė bei gydymo trukmė buvo gerokai didesnės už rekomenduojamas spuogams gydyti.

Gerybinė intrakranialinė hipertenzija
Kai kuriems ligoniams pasireiškė gerybinė intrakranialinė hipertenzija, kai kurie iš jų kartu su izotretinoinu vartojo tetraciklinų (žr. 4.3 ir 4.5 skyrius). Gerybinės intrakranialinės hipertenzijos simptomai ir požymiai yra galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, regos sutrikimas ir regimojo nervo disko edema. Minėtai hipertenzijai pasireiškus, izotretinoino vartojimą būtina nedelsiant nutraukti.

Kepenų ir tulžies sistemos sutrikimai
Kepenų fermentų kiekį reikia matuoti prieš gydymą izotretinoinu, praėjus mėnesiui nuo gydymo pradžios ir kas 3 mėnesiai po to, išskyrus tuos atvejus, kai dažnesnis matavimas būtinas dėl klinikos. Buvo trumpalaikio praeinančio kepenų transaminazių padaugėjimo atvejų. Dažniausiai jų kiekis normos ribų neperžengdavo ir tolesnio gydymo metu tapdavo toks, koks buvo prieš medikamento vartojimą. Jeigu klinikai reikšmingas transaminazių padaugėjimas išsilaiko, reikia mažinti dozę arba nutraukti preparato vartojimą.

Inkstų nepakankamumas
Inkstų funkcijos sutrikimas ar nepakankamumas izotretinoino farmakokinetikai įtakos nedaro, vadinasi, pacientams, kurių inkstų funkcija nepakankama, šio medikamento vartoti galima. Vis dėlto juos rekomenduojama pradėti gydyti maža doze, kurią reikia didinti iki didžiausios toleruojamos (žr. 4.2 skyrių).

Lipidų metabolizmas
Lipidų kiekį kraujo serume reikia matuoti (nevalgius) prieš gydymą izotretinoinu, praėjus mėnesiui nuo gydymo pradžios ir kas 3 mėnesiai po to, išskyrus tuos atvejus, kai dažnesnis matavimas būtinas dėl klinikos. Sumažinus dozę arba nutraukus medikamento vartojimą, lipidų kiekis dažniausiai sunormalėja, be to, įtakos jam gali turėti ir dieta.

Izotretinoino vartojimas siejamas su trigliceridų padaugėjimu kraujo plazmoje. Jeigu jų kiekio iki reikiamo sumažinti nepavyksta arba atsiranda hepatito simptomų, izotretinoino vartojimą būtina nutraukti (žr. 4.8 skyrių). Jeigu trigliceridų koncentracija tampa didesnė negu 800 mg/dl, t. y. 9 mmol/l, kartais galimas ūminis pankreatitas, kuris gali būti mirtinas.

Virškinimo trakto sutrikimai
Žmonėms, kuriems žarnų sutrikimų anksčiau nebuvo, gydymas izotretinoinu siejamas su uždegimine žarnų liga, įskaitant regioninį ileitą. Jeigu pasireiškia sunkus viduriavimas (išmatose yra kraujo), izotretinoino vartojimą būtina nedelsiant nutraukti.

Alerginė reakcija
Retais atvejais pasireikšdavo anafilaksinė reakcija, kartais žmonėms, kurie anksčiau buvo gydyti lokalaus poveikio retinoidais. Nedažnai galima alerginė odos reakcija. Kai kuriems žmonėms atsirado sunkus alerginis angitas, dažnai kartu ir galūnių purpura (kraujosruvos ir raudonos dėmės) bei ekstrakutanė pažaida. Jeigu prasideda sunki alerginė reakcija, izotretinoino vartojimą reikia nutraukti ir pacientą atidžiai prižiūrėti.

Fruktozės netoleravimas
Roaccutane kapsulėse yra sorbitolio, todėl žmonėms, kuriems yra paveldimas fruktozės netoleravimas, jų vartoti negalima.

Didelės rizikos ligoniai
Jeigu izotretinoinu gydomas pacientas serga diabetu ar alkoholizmu, yra nutukęs arba jo lipidų metabolizmas sutrikęs, gali reikėti dažniau matuoti lipidų kiekį kraujo serume ir (arba) gliukozės kiekį kraujyje. Kai kuriems izotretinoinu gydomiems pacientams prasidėjo cukrinis diabetas arba padidėjo cukraus kiekis kraujyje nevalgius.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kartu su izotretinoinu draudžiama vartoti vitamino A preparatų, kadangi galima vitamino A hipervitaminozės pasireiškimo rizika.

Vartojant izotretinoino ir tetraciklinų, buvo gerybinės intrakranialinės hipertenzijos (tariamojo smegenų auglio) atvejų, vadinasi, kartu šių medikamentų vartoti draudžiama (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas yra absoliuti gydymo izotretinoinu kontraindikacija (žr. 4.3 skyrių). Jeigu moteris gydymo metu arba mėnesio laikotarpiu po jo pastoja, nepaisant naudotų rekomenduojamų apsaugos priemonių, yra didelė labai sunkių ir pavojingų vaisiaus sklaidos trūkumų rizika.

Su izotretinoino poveikiu siejami vaisiaus sklaidos trūkumai yra centrinės nervų sistemos pažaida (hidrocefalija, smegenėlių nenormalumas, mikrocefalija), veido deformuotumas, gomurio plyšys, išorinės ausies dalies pažaida (nebuvimas, mažas išorinis klausos kanalas arba jo nebuvimas), akių pažaida (mikrooftalmija), širdies ir kraujagyslių pažaida (kamieno nenormalumas, pvz., Falo tetrada, stambiųjų kraujagyslių transpozicija, širdies pertvarų defektai), užkrūčio ir prieskydinių liaukų nenormalumas. Gali dažniau įvykti spontaninis abortas.

Jeigu moteris pastoja gydymo izotretinoinu metu, medikamento vartojimą reikia nutraukti, be to, jai būtina teratologijos kvalifikaciją arba patirtį turinčio gydytojo konsultacija.

Žindymo laikotarpis
Izotretinoinas yra labai lipofilinis, todėl tikriausiai jo pateks į motinos pieną. Žindymo laikotarpiu medikamento vartoti draudžiama, kadangi yra nepageidaujamo poveikio žindyvei ir kūdikiui pasireiškimo tikimybė.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Gydant izotretinoinu, buvo matymo naktį susilpnėjimo, kuris retais atvejais nepraeidavo ir po gydymo, atvejų (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). Kadangi kai kuriems žmonėms šis sutrikimas prasidėdavo staigiai, pacientą būtina informuoti apie jo galimybę ir įspėti, kad atsargiai vairuotų ir valdytų mechanizmus.

Labai retai buvo pranešama apie mieguistumą, svaigulį ir regėjimo sutrikimus. Pacientus reikia įspėti, kad pajutus šiuos reiškinius negalima vairuoti, valdyti mechanizmų ar dalyvauti bet kurioje kitoje veikloje, kurios metu simptomai gali sukeltų pavojų jiems arba kitiems žmonėms.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Dažniausias nepageidaujamas izotretinoino poveikis yra gleivinės džiūvimas, pvz., lūpų (cheilitas), nosies (epistaksė), akių (konjunktyvitas), ir odos sausmė. Kai kurie iš nepageidaujamų simptomų, susijusių su izotretinoino vartojimu, priklauso nuo preparato dozės dydžio. Sumažinus dozę arba nutraukus medikamento vartojimą, nepageidaujamas poveikis paprastai išnyksta, tačiau kai kurie jo simptomai gali išlikti ir po gydymo.

Infekcija
Labai retai (( 1/10 000)

Gramteigiamų bakterijų odoje ir gleivinėje infekcija

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)

Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)Anemija, eritrocitų nusėdimo pagreitėjimas, trombocitopenija, trombocitozė
Neutropenija
Limfadenopatija

Imuninės sistemos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1 000)

Alerginė odos reakcija, anafilaksinė reakcija, jautrumo padidėjimas

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)Cukrinis diabetas, hiperurikemija

Psichikos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1 000)

Labai reti (( 1/10 000)

Depresija, depresijos pasunkėjimas, polinkis į agresiją, nerimas, nuotaikos pokytis
Elgesio nenormalumas, psichikos sutrikimas, savižudybės ideacija, bandymas žudytis, savižudybė

Nervų sistemos sutrikimai
Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)

Galvos skausmas
Gerybinė intrakranialinė hipertenzija, konvulsijos, mieguistumas

Akies sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)

Blefaritas, konjunktyvitas, akių sausmė ir dirginimas
Daiktų matymas lyg per miglą, aklumas spalvoms (spalvų nejutimas), kontaktinių lęšių netoleravimas, ragenos drumstis, matymo naktį susilpnėjimas, keratitas, regos nervo disko edema (gerybinės intrakranialinės hipertenzijos požymis), fotofobija

Ausies ir labirinto sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Klausos sutrikimas

Kraujagyslių sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Angitas (pvz., Vagenerio granulomatozė, alerginis angitas)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpusienio sutrikimai
Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)
Epistaksė, nosies gleivinės džiūvimas, nazofaringitas
Bronchų spazmas (ypač bronchine astma sergantiems ligoniams), užkimimas

Virškinimo trakto sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Kolitas, ileitas, gerklės džiūvimas, kraujavimas iš virškinimo trakto, viduriavimas kraujingomis išmatomis, uždegiminė žarnų liga, pykinimas, pankreatitas (žr. 4.4 skyrių)

Kepenų ir tulžies sistemos sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)Transaminazių padaugėjimas (žr. 4.4 skyrių)
Hepatitas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Labai reti (( 1/10 000)Cheilitas, dermatitas, odos sausmė, lokalizuota eksfoliacija, niežulys, eriteminis išbėrimas, odos trapumas (kyla trinties traumos rizika)
Alopecija
Žaibiški spuogai, spuogų pasunkėjimas (suaktyvėjimas), egzantema, veido eritema, plaukų sutrikimas, hirsutizmas, nagų distrofija, paronichija, padidėjusio jautrumo šviesai reakcija, piogeninė granuloma, odos hiperpigmentacija, prakaitavimo padidėjimas

Raumenų, kaulų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)

Labai reti (( 1/10 000)

Sąnarių, raumenų ir nugaros (ypač paaugliams) skausmas
Artritas, kalcinozė (raiščių ir sausgyslių kalcifikacija), priešlaikinis epifizių užakimas, egzostozė (hiperostozė), kaulų tankio sumažėjimas, tendinitas

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Glomerulonefritas

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Labai reti (( 1/10 000)Audinių granuliacija (greitesnis formavimasis), negalavimas

Tyrimai
Labai dažni (( 1/10)

Dažni (( 1/100, ( 1/10)

Labai reti (( 1/10 000)

Trigliceridų padaugėjimas kraujyje, didelio tankio lipoproteinų kiekio sumažėjimas kraujyje
Cholesterolio ir gliukozės padaugėjimas kraujyje, hematurija, proteinurija
Kreatinfosfokinazės padaugėjimas kraujyje

Nepageidaujamo poveikio dažnis apskaičiuotas remiantis duomenimis, gautais klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 824 pacientai, ir gydymo po to, kai medikamentas pateko į rinką, metu.

4.9 Perdozavimas

Izotretinoinas yra vitamino A darinys. Nors ūminis toksinis poveikis yra silpnas, tačiau preparato perdozavus gali atsirasti vitamino A hipervitaminozės simptomų. Ūminis toksinis vitamino A poveikis pasireiškia stipriu galvos skausmu, pykinimu, vėmimu, mieguistumu, dirglumu ir niežuliu. Atsitiktinio arba tyčinio izotretinoino perdozavimo simptomai ir požymiai turėtų būti tokie patys. Manoma, jog jie yra laikini ir išnyksta negydant. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės
Farmakoterapinė grupė ( sistemiškai vartojami vaistai spuogams gydyti, ATC kodas ( D10B A01.

Veikimo būdas
Izotretinoinas yra erdvinis all-trans retinoinės rūgšties (tretinoino) izomeras. Tikslus izotretinoino veikimo būdas dar neištirtas, tačiau nustatyta, jog sunkių spuogų palengvėjimas gydymo metu yra susijęs su riebalų liaukų aktyvumo slopinimu ir jų dydžio sumažėjimu (pastarasis pokytis nustatytas histologiniu tyrimu). Be to, izotretinoinas odai daro priešuždegiminį poveikį.

Veiksmingumas
Dėl plaukų folikulų ir riebalų liaukų epitelio ragėjimo atsilupusios suragėjusios ląstelės, keratinas ir riebalai užkemša liaukų lataką, todėl formuojasi komedonas, prasideda uždegimas. Izotretinoinas slopina riebalų liaukos ląstelių proliferaciją ir atgaivina tvarkingą jų diferenciaciją. Riebalai yra svarbiausias spuogų propionibakterių augimo substratas, todėl sumažėjus jų gamybai latake slopinama bakterijų kolonizacija.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija
Izotretinoino absorbcija virškinimo trakte yra nepastovi. Terapinių dozių absorbcijos priklausomumas nuo dozės dydžio yra tiesinis. Absoliutus biologinis medikamento prieinamumas nenustatytas, kadangi žmogui į veną leidžiamų preparatų nėra. Tyrimai su šunimis rodo, kad į sisteminę kraujotaką patenka nevienodas ir gana mažas jo kiekis. Valgio metu pavartoto izotretinoino biologinis prieinamumas yra du kartus didesnis negu išgerto nevalgius.

Pasiskirstymas
99,9( kraujyje esančio izotretinoino prisijungia prie plazmos baltymų, daugiausiai albuminų. Žmogaus organizme medikamento pasiskirstymo tūris nenustatytas, kadangi nėra žmogui į veną leidžiamo preparato. Apie izotretinoino pasiskirstymą žmogaus audiniuose informacijos yra mažai. Epidermyje jo koncentracija būna perpus mažesnė už esančią kraujo serume. Kraujo plazmoje izotretinoino koncentracija būna maždaug 1,7 karto didesnė už esančią visame kraujyje, kadangi medikamentas sunkiai prasiskverbia į eritrocitus.

Metabolizmas
Izotretinoino išgėrus, kraujyje atsiranda 3 rūšių metabolitų: 4-oksoizotretinoinas, tretinoinas (all-trans tretinoinė rūgštis) ir 4-oksotretinoinas. Kelių testų in vitro metu šie metabolitai buvo biologiškai aktyvūs. Klinikiniu tyrimu įrodyta, jog 4-oksoizotretinoinas reikšmingai prisideda prie izotretinoino aktyvumo: riebalų išsiskyrimas lėtėja, tačiau poveikio izotretinoino ir tretinoino kiekiui kraujo plazmoje neatsiranda. Kiti mažiau svarbūs metabolitai yra gliukuronidų konjugatai. Pusiausvyrinės koncentracijos metu svarbiausio metabolito 4-oksoizotretinoino koncentracija kraujo plazmoje būna 2,5 karto didesnė negu izotretinoino.

Metabolitai izotretinoinas ir tretinoinas (all-trans retinoinė rūgštis) gali virsti vienas kitu ir tretinoino bei izotretinoino metabolizmas yra bendras. Nustatyta, jog 20 - 30( izotretinoino dozės metabolizuojama izomerizacijos būdu.

Žmogaus organizme izotretinoino farmakokinetikai gali būti svarbi kepenų ir virškinimo trakto kraujotaka. Tyrimais in vitro nustatyta, kad izotretinoinas į 4-oksoizotretinoiną metabolizuojamas veikiant keliems CYP fermentams. Visi jie yra vienodai svarbūs. Izotretinoinas ir jo metabolitai pastebimos įtakos CYP fermentų aktyvumui nedaro.

Eliminacija
Maždaug vienodas kiekis išgertos radioaktyviaisiais izotopais žymėtos izotretinoino dozės išsiskyrė su šlapimu ir išmatomis. Medikamento išgėrus, pusinis nepakitusio izotretinoino galutinės eliminacijos laikas spuogais sergančių žmonių organizme buvo 19 val., 4-oksoizotretinoino ( ilgesnis, t. y. vidutinškai 29 val.

Izotretinoinas yra fiziologinis retinoidas. Gydyti juo baigus, endogeninių retinoidų kiekis sunormalėja maždaug per 2 sav
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Roaccutane 10 mg minkštos kapsulės2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje kapsulėje yra 10 mg izotretinoino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Minkšta kapsulė.
Roaccutane 10 mg kapsulės yra ovalios, nepermatomos, rudai raudonos, ant korpuso juodai įspausta „ROA10“. 4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Sunkūs (pvz., mazginiai, susiliejantys arba galintys palikti neišnykstančių randų) spuogai, kurių gydymas tinkamais įprastinių sisteminio poveikio antibakterinių preparatų kursais ir lokalus gydymas buvo neveiksmingi.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Izotretinoino galima vartoti tik gydytojo, turinčio sunkių spuogų gydymo sisteminio poveikio retinoidais patirties ir gerai suprantančio gydymo šiuo medikamentu riziką ir sekimo reikalavimus, skyrimu arba jam prižiūrint.

Kapsulės geriamos kartą arba 2 kartus per parą valgio metu.

Suaugusiems žmonėms, įskaitant senyvus, ir paaugliams
Pradinė paros dozė yra 0,5 mg/kg kūno svorio. Terapinis ir kai kuris nepageidaujamas izotretinoino poveikis priklauso nuo dozės dydžio ir atskiriems žmonėms skiriasi, todėl gydymo metu dozę reikia nustatyti kiekvienam pacientui. Dažniausiai užtenka 0,5 – 1 mg/kg kūno svorio paros dozės.

Ilgalaikė remisija ir atsinaujinimo dažnis labiau priklauso ne nuo gydymo trukmės ar paros dozės, bet nuo bendros suvartotos dozės. Įrodyta, jog išgėrus didesnę negu 120 – 150 mg/kg kūno svorio bendrą dozę pastebimos papildomos naudos tikėtis negalima. Gydymo trukmė priklauso nuo vartojamos paros dozės dydžio. Remisijai sukelti paprastai pakanka 16 – 24 gydymo savaičių.

Daugumai pacientų spuogai visiškai išnyksta po vieno gydymo kurso. Jeigu jie atsinaujina, galima taikyti tokios pačios paros ir bendros dozės vartojimo kursą. Kadangi spuogai gali lengvėti dar 8 savaites po gydymo kurso, kitą gydymo kursą reikėtų pradėti ne anksčiau kaip po 8 savaičių.

Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstų nepakankamumu
Sunkiu inkstų nepakankamumu sergančius pacientus reikia pradėti gydyti mažesne, pvz., 10 mg, paros doze. Vėliau ją reikia padidinti iki 1 mg/kg kūno svorio arba iki didžiausios toleruojamos dozės (žr. 4.4 skyrių).

Vaikams
Spuogų, atsirandančių prieš lytinį subrendimą, izotretinoinu gydyti negalima. Jaunesnių nei 12 metų vaikų juo gydyti irgi nerekomenduojama.
Preparato netoleruojantys žmonės
Jeigu atsiranda sunkių rekomenduojamos dozės netoleravimo simptomų, gydymą galima tęsti mažesne doze, tačiau tokiu atveju preparatu tenka gydyti ilgiau ir didėja spuogų atsinaujinimo rizika. Kad veiksmingumas būtų didžiausias, tokių žmonių gydymą paprastai reikia tęsti didžiausia toleruojama paros doze.

4.3 Kontraindikacijos

( Nėštumo ir žindymo laikotarpis (žr. 4.4 skyrių).

( Vaisingumo laikotarpis, išskyrus tuos atvejus, kai moteris vykdo apsaugos nuo nėštumo programą (žr. 4.4 skyrių).

( Padidėjęs jautrumas izotretinoinui arba bet kuriai pagalbinei Roaccutane kapsulių medžiagai. Kadangi Roaccutane 10 mg kapsulėse yra sojų aliejaus, iš dalies hidrinto sojų aliejaus ir hidrinto sojų aliejaus, todėl Roaccutane 10 mg kapsules draudžiama vartoti žmonėms, kurie yra alergiški sojai.

( Kepenų nepakankamumas.

( Per didelis lipidų kiekis kraujyje.

( Vitamino A hipervitaminozė.

( Gydymas tetraciklinais (žr. 4.5 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Apsaugos nuo nėštumo programa

Šiam vaistiniam preparatui būdingas TERATOGENINIS POVEIKIS

Vaisingo amžiaus moterims izotretinoino vartoti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai visiškai atitinka visos žemiau išvardytos apsaugos nuo nėštumo programos sąlygos.

( Spuogai yra sunkūs (pvz., mazginiai, susiliejantys arba galintys palikti neišnykstančių randų) ir jų gydymas tinkamais įprastinių sisteminio poveikio antibakterinių preparatų kursais ir lokalus gydymas buvo neveiksmingi (žr. 4.1 skyrių).
( Moteris supranta teratogeninio poveikio riziką.
( Pacientė suvokia tikslaus kasmėnesinio ištyrimo būtinumą.
( Moteris supranta veiksmingų kontracepcijos priemonių būtinumą ir sutinka nepertraukiamai jomis naudotis mėnesį prieš gydymą, viso gydymo metu ir mėnesį po jo (reikia naudotis vienu, geriau dviem, papildomais kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą).
( Ligonė visų veiksmingos kontracepcijos patarimų laikysis net ir amenorėjos atveju.
( Moteris sugebės naudotis veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis.
( Pacientė informuota ir supranta galimas nėštumo komplikacijas bei greito kreipimosi į gydytoją, jeigu atsiranda įtarimas, jog ji gali būti pastojusi, būtinumą.
( Moteris supranta, jog būtina tikrintis, ar nėra nėštumo, ir sutinka atlikti nėštumo testą prieš gydymą, jo metu ir 5 savaites po gydymo.
( Ligonė patvirtina, jog ji supranta izotretinoino vartojimo metu kylantį pavojų ir atsargumo priemonių būtinumą.

Šios sąlygos taikomos ir toms moterims, kurios seksualinių santykių gydymo laikotarpiu neturi, išskyrus tuos atvejus, kai gydytojas nustato, kad įtikinamos priežastys rodo, jog galimybės pastoti nėra.

Preparato išrašantis gydytojas turi būti tikras, kad:
( moteris laikosi aukščiau išvardytų apsaugos nuo nėštumo sąlygų ir patvirtina, kad turi
pakankamą supratimą;
( pacientė pripažįsta aukščiau minėtas sąlygas;
( moteris naudojasi vienu arba dviem veiksmingais kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą, ne trumpiau kaip mėnesį prieš gydymą, visu gydymo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip mėnesį po jo;
( prieš gydymą, jo metu ir 5 savaites po gydymo nėštumo testo rezultatai buvo neigiami (testų datą ir gautus rezultatus reikia įrašyti į protokolą).

Kontracepcija
Moteris būtina išsamiai informuoti apie apsaugą nuo nėštumo ir toms, kurios veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis nesinaudoja, skirti kontracepcijos būdą.

Pacientėms, kurioms pastojimo rizika yra, būtina naudotis nors vienu veiksmingu kontracepcijos būdu. Geriau tuo pačiu metu naudotis dviem kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą. Naudojimosi kontraceptinėmis priemonėmis negalima nutraukti mažiausiai mėnesį po gydymo izotretinoinu net ir toms pacientėms, kurioms yra amenorėja.

Nėštumo testai
Laikantis vietinės praktikos reikalavimų, gydytojo prižiūrimą nėštumo testą, kurio jautrumas yra ne mažesnis kaip 25 mTV/ml, rekomenduojama atlikti pirmųjų trijų mėnesinių ciklo dienų laikotarpiu taip, kaip nurodyta toliau.

Prieš gydymą
Kad būtų galima nustatyti, ar moteris pradėsianti naudotis kontraceptinėmis priemonėmis, nėra nėščia, rekomenduojama atlikti pradinį gydytojo prižiūrimą nėštumo testą ir jo rezultatus bei atlikimo datą įrašyti į protokolą. Toms pacientėms, kurių mėnesinės nereguliarios, tokio testo atlikimo laiką reikia pasirinkti atsižvelgiant į seksualinio aktyvumo laiką, t. y. jį reikėtų atlikti praėjus maždaug 3 savaitėms po nesaugaus lytinio akto. Gydytojas moterį turi informuoti apie kontracepciją.

Gydytojo prižiūrimą nėštumo testą būtina atlikti ir izotretinoino recepto išrašymo dieną arba 3 dienų laikotarpiu prieš ją, tačiau tik tokiu atveju, jei pacientė jau mažiausiai mėnesį naudojosi veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis. Šiais tyrimais patikrinama, ar moteris, pradėdama vartoti izotretinoino, nėra nėščia.

Gydymo metu
Ligonė pas gydytoją turi lankytis kas 28 dienos. Ar būtina kas mėnesį atlikti gydytojo prižiūrimą nėštumo testą, reikia nustatyti atsižvelgiant į vietinės praktikos reikalavimus ir seksualinį pacientės aktyvumą bei neseniai buvusių mėnesinių pobūdį (mėnesinių nenormalumas, nepasireiškimas ar amenorėja). Prireikus nėštumo testą galima atlikti apsilankymo pas receptą rašantį gydytoją metu arba 3 dienų laikotarpiu prieš apsilankymą.

Gydymą baigus
Paskutinį nėštumo testą reikia atlikti praėjus 5 savaitėms po gydymo.

Išrašymo ir įsigijimo apribojimai
Vaisingo amžiaus moterims izotretinoino galima išrašyti tik trisdešimčiai parų. Jeigu būtina gydyti ilgiau, reikia išrašyti kitą receptą. Būtų idealu, jeigu tą pačią dieną būtų išrašytas receptas, įsigyta medikamento ir atliktas nėštumo testas. Preparato galima įsigyti nė vėliau kaip per 7 paras nuo recepto išrašymo dienos.

Vyrai
Turimi duomenys rodo, jog su izotretinoino vartojančio vyro sperma į moters organizmą toks medikamento kiekis, koks galėtų sukelti teratogeninį poveikį, nepatenka.

Vyrus reikia įspėti, kad jiems išrašyto izotretinoino kitiems žmonėms, ypač moterims, duoti draudžiama.

Kitos atsargumo priemonės
Visus pacientus ir pacientes būtina įspėti, kad jiems išrašyto vaistinio preparato kitiems žmonėms niekada neduotų, o baigus gydymą visas nesuvartotas kapsules grąžintų vaistininkui.

Gydymo izotretinoinu metu ir mėnesį po jo pacientas negali būti donoru, kadangi jo kraujo perpylus nėščiai moteriai vaisiui galimas žalingas poveikis.

Mokymo medžiaga
Kad vaisių būtų galima apsaugoti nuo izotretinoino poveikio, receptą išrašančiam gydytojui, vaistininkui ir pacientui preparato registravimo liudijimo turėtojas pateiks mokomosios medžiagos, kurioje bus informacijos apie įspėjimus dėl teratogeninio izotretinoino poveikio, patarimų dėl kontracepcijos, kuri yra būtina prieš gydymo pradžią, ir nėštumo testų atlikimo nuorodų. Gydytojas tiek vyrams, tiek moterims turi pateikti visą informaciją apie teratogeninio poveikio riziką ir griežtas apsaugos nuo pastojimo priemones, nurodytas apsaugos nuo nėštumo programoje.

Psichikos sutrikimai
Izotretinoinu gydomiems pacientams buvo depresijos pasireiškimo bei pasunkėjimo, nerimo, polinkio į agresyvumą, nuotaikos pokyčio, psichozės simptomų, labai retai ( savižudybės ideacijos, bandymo žudytis ir savižudybės atvejų (žr. 4.8 skyrių). Žmones, sirgusius depresija, izotretinoinu reikia gydyti itin atsargiai. Gydant bet kokį ligonį, būtina sekti, ar neatsiranda depresijos simptomų, prireikus šį sutrikimą tinkamai gydyti. Jeigu nutraukus izotretinoino vartojimą simptomai nepalengvėja, gali prireikti psichiatro ir psichologo pagalbos.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Gydymo pradžioje kartais galimas ūminis spuogų pasunkėjimas, tačiau gydant toliau jis paprastai per 7 – 10 parų praeina. Dozės keisti dėl jo dažniausiai nereikia.

Būtina vengti stiprios saulės šviesos ir kitokių ultravioletinių spindulių poveikio. Prireikus galima vartoti nuo saulės saugančių preparatų, kurių apsaugos nuo jos koeficientas yra ne mažesnis kaip SPF 15.

Izotretinoino vartojimo metu ir 5 – 6 mėn. po jo negalima naudoti cheminių odos šveitimo priemonių ar gydyti ją lazeriu, kadangi pažeistose vietose gali atsirasti hipertrofinių randų, rečiau ( postuždegiminė gydytų vietų hiperpigmentacija arba hipopigmentacija. Izotretinoino vartojimo metu ir mažiausiai 6 mėn. po jo depiliaciją vašku daryti negalima, kadangi yra epidermio lupimosi rizika.

Lokalaus poveikio keratolizinių ir eksfoliacinių preparatų nuo spuogų kartu su izotretinoinu vartoti negalima, nes gali sustiprėti lokalus dirginimas.

Nuo pirmųjų gydymo dienų pacientas turi vartoti odos drėkinamojo tepalo arba kremo ir lūpų balzamo, kadangi dėl izotretinoino poveikio oda ir lūpos džiūsta.

Akių sutrikimai
Gydymo metu atsiradęs nepageidaujamas poveikis: akių sausmė, ragenos drumstis, matymo naktį pablogėjimas bei keratitas, paprastai išnyksta gydymą nutraukus. Akių sausmę galima mažinti slidinamuoju akių tepalu arba ašarų pakaitalais. Galimas kontaktinių lęšių netoleravimas, dėl kurio gydymo metu pacientui gali tekti nešioti akinius.

Buvo matymo naktį pablogėjimo, kartais staigaus, atvejų (žr. 4.7 skyrių). Sutrikus regai, pacientui būtina akių gydytojo konsultacija. Izotretinoino vartojimą tokiu atveju gali reikėti nutraukti.

Raumenų, kaulų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Kai kuriems izotretinoino vartojantiems žmonėms, ypač tiems, kurių fizinis aktyvumas didelis, atsirado mialgija, artralgija, kraujo serume padaugėjo kreatinfosfokinazės (žr. 4.8 skyrių).

Kelerius metus labai didele doze gydant keratinizacijos sutrikimą, atsirado kaulų pokyčių, įskaitant priešlaikinį epifizių užakimą, hiperostozę ir sausgyslių bei raiščių kalcifikaciją. Tokių pacientų paros ir bendra dozė bei gydymo trukmė buvo gerokai didesnės už rekomenduojamas spuogams gydyti.

Gerybinė intrakranialinė hipertenzija
Kai kuriems ligoniams pasireiškė gerybinė intrakranialinė hipertenzija, kai kurie iš jų kartu su izotretinoinu vartojo tetraciklinų (žr. 4.3 ir 4.5 skyrius). Gerybinės intrakranialinės hipertenzijos simptomai ir požymiai yra galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, regos sutrikimas ir regimojo nervo disko edema. Minėtai hipertenzijai pasireiškus, izotretinoino vartojimą būtina nedelsiant nutraukti.

Kepenų ir tulžies sistemos sutrikimai
Kepenų fermentų kiekį reikia matuoti prieš gydymą izotretinoinu, praėjus mėnesiui nuo gydymo pradžios ir kas 3 mėnesiai po to, išskyrus tuos atvejus, kai dažnesnis matavimas būtinas dėl klinikos. Buvo trumpalaikio praeinančio kepenų transaminazių padaugėjimo atvejų. Dažniausiai jų kiekis normos ribų neperžengdavo ir tolesnio gydymo metu tapdavo toks, koks buvo prieš medikamento vartojimą. Jeigu klinikai reikšmingas transaminazių padaugėjimas išsilaiko, reikia mažinti dozę arba nutraukti preparato vartojimą.

Inkstų nepakankamumas
Inkstų funkcijos sutrikimas ar nepakankamumas izotretinoino farmakokinetikai įtakos nedaro, vadinasi, pacientams, kurių inkstų funkcija nepakankama, šio medikamento vartoti galima. Vis dėlto juos rekomenduojama pradėti gydyti maža doze, kurią reikia didinti iki didžiausios toleruojamos (žr. 4.2 skyrių).

Lipidų metabolizmas
Lipidų kiekį kraujo serume reikia matuoti (nevalgius) prieš gydymą izotretinoinu, praėjus mėnesiui nuo gydymo pradžios ir kas 3 mėnesiai po to, išskyrus tuos atvejus, kai dažnesnis matavimas būtinas dėl klinikos. Sumažinus dozę arba nutraukus medikamento vartojimą, lipidų kiekis dažniausiai sunormalėja, be to, įtakos jam gali turėti ir dieta.

Izotretinoino vartojimas siejamas su trigliceridų padaugėjimu kraujo plazmoje. Jeigu jų kiekio iki reikiamo sumažinti nepavyksta arba atsiranda hepatito simptomų, izotretinoino vartojimą būtina nutraukti (žr. 4.8 skyrių). Jeigu trigliceridų koncentracija tampa didesnė negu 800 mg/dl, t. y. 9 mmol/l, kartais galimas ūminis pankreatitas, kuris gali būti mirtinas.

Virškinimo trakto sutrikimai
Žmonėms, kuriems žarnų sutrikimų anksčiau nebuvo, gydymas izotretinoinu siejamas su uždegimine žarnų liga, įskaitant regioninį ileitą. Jeigu pasireiškia sunkus viduriavimas (išmatose yra kraujo), izotretinoino vartojimą būtina nedelsiant nutraukti.

Alerginė reakcija
Retais atvejais pasireikšdavo anafilaksinė reakcija, kartais žmonėms, kurie anksčiau buvo gydyti lokalaus poveikio retinoidais. Nedažnai galima alerginė odos reakcija. Kai kuriems žmonėms atsirado sunkus alerginis angitas, dažnai kartu ir galūnių purpura (kraujosruvos ir raudonos dėmės) bei ekstrakutanė pažaida. Jeigu prasideda sunki alerginė reakcija, izotretinoino vartojimą reikia nutraukti ir pacientą atidžiai prižiūrėti.

Fruktozės netoleravimas
Roaccutane kapsulėse yra sorbitolio, todėl žmonėms, kuriems yra paveldimas fruktozės netoleravimas, jų vartoti negalima.

Didelės rizikos ligoniai
Jeigu izotretinoinu gydomas pacientas serga diabetu ar alkoholizmu, yra nutukęs arba jo lipidų metabolizmas sutrikęs, gali reikėti dažniau matuoti lipidų kiekį kraujo serume ir (arba) gliukozės kiekį kraujyje. Kai kuriems izotretinoinu gydomiems pacientams prasidėjo cukrinis diabetas arba padidėjo cukraus kiekis kraujyje nevalgius.
4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kartu su izotretinoinu draudžiama vartoti vitamino A preparatų, kadangi galima vitamino A hipervitaminozės pasireiškimo rizika.

Vartojant izotretinoino ir tetraciklinų, buvo gerybinės intrakranialinės hipertenzijos (tariamojo smegenų auglio) atvejų, vadinasi, kartu šių medikamentų vartoti draudžiama (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas yra absoliuti gydymo izotretinoinu kontraindikacija (žr. 4.3 skyrių). Jeigu moteris gydymo metu arba mėnesio laikotarpiu po jo pastoja, nepaisant naudotų rekomenduojamų apsaugos priemonių, yra didelė labai sunkių ir pavojingų vaisiaus sklaidos trūkumų rizika.

Su izotretinoino poveikiu siejami vaisiaus sklaidos trūkumai yra centrinės nervų sistemos pažaida (hidrocefalija, smegenėlių nenormalumas, mikrocefalija), veido deformuotumas, gomurio plyšys, išorinės ausies dalies pažaida (nebuvimas, mažas išorinis klausos kanalas arba jo nebuvimas), akių pažaida (mikrooftalmija), širdies ir kraujagyslių pažaida (kamieno nenormalumas, pvz., Falo tetrada, stambiųjų kraujagyslių transpozicija, širdies pertvarų defektai), užkrūčio ir prieskydinių liaukų nenormalumas. Gali dažniau įvykti spontaninis abortas.

Jeigu moteris pastoja gydymo izotretinoinu metu, medikamento vartojimą reikia nutraukti, be to, jai būtina teratologijos kvalifikaciją arba patirtį turinčio gydytojo konsultacija.

Žindymo laikotarpis
Izotretinoinas yra labai lipofilinis, todėl tikriausiai jo pateks į motinos pieną. Žindymo laikotarpiu medikamento vartoti draudžiama, kadangi yra nepageidaujamo poveikio žindyvei ir kūdikiui pasireiškimo tikimybė.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Gydant izotretinoinu, buvo matymo naktį susilpnėjimo, kuris retais atvejais nepraeidavo ir po gydymo, atvejų (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). Kadangi kai kuriems žmonėms šis sutrikimas prasidėdavo staigiai, pacientą būtina informuoti apie jo galimybę ir įspėti, kad atsargiai vairuotų ir valdytų mechanizmus.

Labai retai buvo pranešama apie mieguistumą, svaigulį ir regėjimo sutrikimus. Pacientus reikia įspėti, kad pajutus šiuos reiškinius negalima vairuoti, valdyti mechanizmų ar dalyvauti bet kurioje kitoje veikloje, kurios metu simptomai gali sukeltų pavojų jiems arba kitiems žmonėms.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Dažniausias nepageidaujamas izotretinoino poveikis yra gleivinės džiūvimas, pvz., lūpų (cheilitas), nosies (epistaksė), akių (konjunktyvitas), ir odos sausmė. Kai kurie iš nepageidaujamų simptomų, susijusių su izotretinoino vartojimu, priklauso nuo preparato dozės dydžio. Sumažinus dozę arba nutraukus medikamento vartojimą, nepageidaujamas poveikis paprastai išnyksta, tačiau kai kurie jo simptomai gali išlikti ir po gydymo.

Infekcija
Labai retai (( 1/10 000)

Gramteigiamų bakterijų odoje ir gleivinėje infekcija

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)

Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)Anemija, eritrocitų nusėdimo pagreitėjimas, trombocitopenija, trombocitozė
Neutropenija
Limfadenopatija

Imuninės sistemos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1 000)

Alerginė odos reakcija, anafilaksinė reakcija, jautrumo padidėjimas

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)Cukrinis diabetas, hiperurikemija

Psichikos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1 000)

Labai reti (( 1/10 000)

Depresija, depresijos pasunkėjimas, polinkis į agresiją, nerimas, nuotaikos pokytis
Elgesio nenormalumas, psichikos sutrikimas, savižudybės ideacija, bandymas žudytis, savižudybė

Nervų sistemos sutrikimai
Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)

Galvos skausmas
Gerybinė intrakranialinė hipertenzija, konvulsijos, mieguistumas

Akies sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)

Blefaritas, konjunktyvitas, akių sausmė ir dirginimas
Daiktų matymas lyg per miglą, aklumas spalvoms (spalvų nejutimas), kontaktinių lęšių netoleravimas, ragenos drumstis, matymo naktį susilpnėjimas, keratitas, regos nervo disko edema (gerybinės intrakranialinės hipertenzijos požymis), fotofobija

Ausies ir labirinto sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Klausos sutrikimas

Kraujagyslių sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Angitas (pvz., Vagenerio granulomatozė, alerginis angitas)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpusienio sutrikimai
Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)
Epistaksė, nosies gleivinės džiūvimas, nazofaringitas
Bronchų spazmas (ypač bronchine astma sergantiems ligoniams), užkimimas

Virškinimo trakto sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Kolitas, ileitas, gerklės džiūvimas, kraujavimas iš virškinimo trakto, viduriavimas kraujingomis išmatomis, uždegiminė žarnų liga, pykinimas, pankreatitas (žr. 4.4 skyrių)

Kepenų ir tulžies sistemos sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)Transaminazių padaugėjimas (žr. 4.4 skyrių)
Hepatitas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Labai reti (( 1/10 000)Cheilitas, dermatitas, odos sausmė, lokalizuota eksfoliacija, niežulys, eriteminis išbėrimas, odos trapumas (kyla trinties traumos rizika)
Alopecija
Žaibiški spuogai, spuogų pasunkėjimas (suaktyvėjimas), egzantema, veido eritema, plaukų sutrikimas, hirsutizmas, nagų distrofija, paronichija, padidėjusio jautrumo šviesai reakcija, piogeninė granuloma, odos hiperpigmentacija, prakaitavimo padidėjimas

Raumenų, kaulų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)

Labai reti (( 1/10 000)

Sąnarių, raumenų ir nugaros (ypač paaugliams) skausmas
Artritas, kalcinozė (raiščių ir sausgyslių kalcifikacija), priešlaikinis epifizių užakimas, egzostozė (hiperostozė), kaulų tankio sumažėjimas, tendinitas

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Glomerulonefritas

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Labai reti (( 1/10 000)Audinių granuliacija (greitesnis formavimasis), negalavimas

Tyrimai
Labai dažni (( 1/10)

Dažni (( 1/100, ( 1/10)

Labai reti (( 1/10 000)

Trigliceridų padaugėjimas kraujyje, didelio tankio lipoproteinų kiekio sumažėjimas kraujyje
Cholesterolio ir gliukozės padaugėjimas kraujyje, hematurija, proteinurija
Kreatinfosfokinazės padaugėjimas kraujyje

Nepageidaujamo poveikio dažnis apskaičiuotas remiantis duomenimis, gautais klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 824 pacientai, ir gydymo po to, kai medikamentas pateko į rinką, metu.

4.9 Perdozavimas

Izotretinoinas yra vitamino A darinys. Nors ūminis toksinis poveikis yra silpnas, tačiau preparato perdozavus gali atsirasti vitamino A hipervitaminozės simptomų. Ūminis toksinis vitamino A poveikis pasireiškia stipriu galvos skausmu, pykinimu, vėmimu, mieguistumu, dirglumu ir niežuliu. Atsitiktinio arba tyčinio izotretinoino perdozavimo simptomai ir požymiai turėtų būti tokie patys. Manoma, jog jie yra laikini ir išnyksta negydant. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės
Farmakoterapinė grupė ( sistemiškai vartojami vaistai spuogams gydyti, ATC kodas ( D10B A01.

Veikimo būdas
Izotretinoinas yra erdvinis all-trans retinoinės rūgšties (tretinoino) izomeras. Tikslus izotretinoino veikimo būdas dar neištirtas, tačiau nustatyta, jog sunkių spuogų palengvėjimas gydymo metu yra susijęs su riebalų liaukų aktyvumo slopinimu ir jų dydžio sumažėjimu (pastarasis pokytis nustatytas histologiniu tyrimu). Be to, izotretinoinas odai daro priešuždegiminį poveikį.

Veiksmingumas
Dėl plaukų folikulų ir riebalų liaukų epitelio ragėjimo atsilupusios suragėjusios ląstelės, keratinas ir riebalai užkemša liaukų lataką, todėl formuojasi komedonas, prasideda uždegimas. Izotretinoinas slopina riebalų liaukos ląstelių proliferaciją ir atgaivina tvarkingą jų diferenciaciją. Riebalai yra svarbiausias spuogų propionibakterių augimo substratas, todėl sumažėjus jų gamybai latake slopinama bakterijų kolonizacija.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija
Izotretinoino absorbcija virškinimo trakte yra nepastovi. Terapinių dozių absorbcijos priklausomumas nuo dozės dydžio yra tiesinis. Absoliutus biologinis medikamento prieinamumas nenustatytas, kadangi žmogui į veną leidžiamų preparatų nėra. Tyrimai su šunimis rodo, kad į sisteminę kraujotaką patenka nevienodas ir gana mažas jo kiekis. Valgio metu pavartoto izotretinoino biologinis prieinamumas yra du kartus didesnis negu išgerto nevalgius.

Pasiskirstymas
99,9( kraujyje esančio izotretinoino prisijungia prie plazmos baltymų, daugiausiai albuminų. Žmogaus organizme medikamento pasiskirstymo tūris nenustatytas, kadangi nėra žmogui į veną leidžiamo preparato. Apie izotretinoino pasiskirstymą žmogaus audiniuose informacijos yra mažai. Epidermyje jo koncentracija būna perpus mažesnė už esančią kraujo serume. Kraujo plazmoje izotretinoino koncentracija būna maždaug 1,7 karto didesnė už esančią visame kraujyje, kadangi medikamentas sunkiai prasiskverbia į eritrocitus.

Metabolizmas
Izotretinoino išgėrus, kraujyje atsiranda 3 rūšių metabolitų: 4-oksoizotretinoinas, tretinoinas (all-trans tretinoinė rūgštis) ir 4-oksotretinoinas. Kelių testų in vitro metu šie metabolitai buvo biologiškai aktyvūs. Klinikiniu tyrimu įrodyta, jog 4-oksoizotretinoinas reikšmingai prisideda prie izotretinoino aktyvumo: riebalų išsiskyrimas lėtėja, tačiau poveikio izotretinoino ir tretinoino kiekiui kraujo plazmoje neatsiranda. Kiti mažiau svarbūs metabolitai yra gliukuronidų konjugatai. Pusiausvyrinės koncentracijos metu svarbiausio metabolito 4-oksoizotretinoino koncentracija kraujo plazmoje būna 2,5 karto didesnė negu izotretinoino.

Metabolitai izotretinoinas ir tretinoinas (all-trans retinoinė rūgštis) gali virsti vienas kitu ir tretinoino bei izotretinoino metabolizmas yra bendras. Nustatyta, jog 20 - 30( izotretinoino dozės metabolizuojama izomerizacijos būdu.

Žmogaus organizme izotretinoino farmakokinetikai gali būti svarbi kepenų ir virškinimo trakto kraujotaka. Tyrimais in vitro nustatyta, kad izotretinoinas į 4-oksoizotretinoiną metabolizuojamas veikiant keliems CYP fermentams. Visi jie yra vienodai svarbūs. Izotretinoinas ir jo metabolitai pastebimos įtakos CYP fermentų aktyvumui nedaro.

Eliminacija
Maždaug vienodas kiekis išgertos radioaktyviaisiais izotopais žymėtos izotretinoino dozės išsiskyrė su šlapimu ir išmatomis. Medikamento išgėrus, pusinis nepakitusio izotretinoino galutinės eliminacijos laikas spuogais sergančių žmonių organizme buvo 19 val., 4-oksoizotretinoino ( ilgesnis, t. y. vidutinškai 29 val.

Izotretinoinas yra fiziologinis retinoidas. Gydyti juo baigus, endogeninių retinoidų kiekis sunormalėja maždaug per 2 savaites.

Farmakokinetika specialių grupių ligonių organizme
Apie izotretinoino farmakokinetiką žmonių, kurių kepenų funkcija sutrikusi, organizme duomenų yra mažai, kadangi tokiems ligoniams šio medikamento vartoti draudžiama. Inkstų nepakankamumas pastebimai izotretinoino ir 4-oksoizotretinoino klirenso kraujo plazmoje nemažina.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ūminis toksinis poveikis
Ūminis toksinis enteriniu būdu pavartoto izotretinoino poveikis nustatinėtas tyrimais su įvairių rūšių gyvūnais. Triušiams LD50 yra maždaug 2000 mg/kg kūno svorio, pelėms ( apie 3000 mg/kg kūno svorio, žiurkėms ( didesnė negu 4000 mg/kg kūno svorio.

Lėtinis toksinis poveikis
Tyrimu, kurio metu žiurkės ilgiau negu 2 metus vartojo 2,8 mg/kg kūno svorio arba 32 mg/kg kūno svorio paros dozę, nustatyta, jog didesnioji dozė sukėlė dalinį plikimą, padidino trigliceridų kiekį kraujo plazmoje. Graužikams pasireiškęs nepageidaujamas izotretinoino poveikis buvo labai panašus į sukeliamą vitamino A, tačiau šio vitamino sukeliamos didelės audinių ir organų kalcifikacijos žiurkėms neatsirado, kepenų ląstelių pokyčių neatsirado.

Izotretinoino vartojimą nutraukus, visi vitamino A hipervitaminozės sindromui būdingi pokyčiai išnyko savaime. Net tie gyvūnai, kurių būklė buvo sunkoka, gerokai apsveiko per 1 – 2 savaites.

Teratogeninis poveikis
Tyrimų metu izotretinoinas, kaip ir kiti vitamino A dariniai, gyvūnams sukėlė embriotoksinį ir teratogeninį poveikį.
Kad nepasireikštų teratogeninio poveikio, vaisingo amžiaus moteris izotretinoinu galima gydyti tik tam tikromis sąlygomis (žr. 4.3, 4.4 ir 4.6 skyrius).

Poveikis vaisingumui
Vartojant terapinę izotretinoino dozę, spermos kiekis, judrumas ir morfologija nekinta, izotretinoino vartojančio vyro pradėto embriono vystymuisi rizikos nekyla.

Mutageninis poveikis
Tyrimų in vivo ir in vitro metu mutageninio ir kancerogeninio izotretinoino poveikio gyvūnams nepastebėta.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulių turinys
Geltonasis vaškas
Rafinuotas sojų aliejus
Hidrintas sojų aliejus
Iš dalies hidrintas sojų aliejus
Kapsulių korpusas
Želatina
Glicerolis 85%
Karion 83 (sorbitolis, manitolis, hidrintas hidrolizuotas krakmolas)
Titano dioksidas (E 171)
Raudonasis geležies oksidas (E 172)
Spaustuviniai dažai
Rafinuotas šelakas
Juodasis geležies oksidas (E 172)

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Kapsulės, supakuotos į triplekso (PVC, PE ir PVDC) ir aliuminio lizdines plokšteles
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje.
Lizdines plokšteles laikyti kartoninėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

Kapsulės, supakuotos į aliuminio lizdines plokšteles
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Dėžutė, kurioje yra 20, 30, 50 arba 100 kapsulių, supakuotų į triplekso ir aliuminio lizdines plokšteles.
Dėžutė, kurioje yra 20, 30, 50 arba 100 kapsulių, supakuotų į aluminio lizdines plokšteles.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuvartotas Roaccutane kapsules reikia grąžinti vaistininkui.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

UAB „Roche Lietuva“
J.Jasinskio g.16b, LT-01112 Vilnius
Lietuva

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

N20 – LT/1/05/0406/001
N30 – LT/1/05/0406/002
N50 – LT/1/05/0406/003
N100 – LT/1/05/0406/0049. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ ATNAUJINIMO DATA

2006-04-1410. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-12-03

I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Roaccutane 20 mg minkštos kapsulės2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje kapsulėje yra 20 mg izotretinoino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Minkšta kapsulė.
Roaccutane 20 mg kapsulės yra ovalios, nepermatomos, dviejų spalvų: rudai raudonos ir baltos, ant korpuso juodai įspausta „ROA20“.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Sunkūs (pvz., mazginiai, susiliejantys arba galintys palikti neišnykstančių randų) spuogai, kurių gydymas tinkamais įprastinių sisteminio poveikio antibakterinių preparatų kursais ir lokalus gydymas buvo neveiksmingi.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Izotretinoino galima vartoti tik gydytojo, turinčio sunkių spuogų gydymo sisteminio poveikio retinoidais patirties ir gerai suprantančio gydymo šiuo medikamentu riziką ir sekimo reikalavimus, skyrimu arba jam prižiūrint.

Kapsulės geriamos kartą arba 2 kartus per parą valgio metu.

Suaugusiems žmonėms, įskaitant senyvus, ir paaugliams
Pradinė paros dozė yra 0,5 mg/kg kūno svorio. Terapinis ir kai kuris nepageidaujamas izotretinoino poveikis priklauso nuo dozės dydžio ir atskiriems žmonėms skiriasi, todėl gydymo metu dozę reikia nustatyti kiekvienam pacientui. Dažniausiai užtenka 0,5 – 1 mg/kg kūno svorio paros dozės.

Ilgalaikė remisija ir atsinaujinimo dažnis labiau priklauso ne nuo gydymo trukmės ar paros dozės, bet nuo bendros suvartotos dozės. Įrodyta, jog išgėrus didesnę negu 120 – 150 mg/kg k8no svorio bendrą dozę pastebimos papildomos naudos tikėtis negalima. Gydymo trukmė priklauso nuo vartojamos paros dozės dydžio. Remisijai sukelti paprastai pakanka 16 – 24 gydymo savaičių.

Daugumai pacientų spuogai visiškai išnyksta po vieno gydymo kurso. Jeigu jie atsinaujina, galima taikyti tokios pačios paros ir bendros dozės vartojimo kursą. Kadangi spuogai gali lengvėti dar 8 savaites po gydymo kurso, kitą gydymo kursą reikėtų pradėti ne anksčiau kaip po 8 savaičių.

Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstų nepakankamumu
Sunkiu inkstų nepakankamumu sergančius pacientus reikia pradėti gydyti mažesne, pvz., 10 mg, paros doze. Vėliau ją reikia padidinti iki 1 mg/kg kūno svorio arba iki didžiausios toleruojamos dozės (žr. 4.4 skyrių).

Vaikams
Spuogų, atsirandančių prieš lytinį subrendimą, izotretinoinu gydyti negalima. Jaunesnių nei 12 metų vaikų juo gydyti irgi nerekomenduojama.

Preparato netoleruojantys žmonės
Jeigu atsiranda sunkių rekomenduojamos dozės netoleravimo simptomų, gydymą galima tęsti mažesne doze, tačiau tokiu atveju preparatu tenka gydyti ilgiau ir didėja spuogų atsinaujinimo rizika. Kad veiksmingumas būtų didžiausias, tokių žmonių gydymą paprastai reikia tęsti didžiausia toleruojama paros doze.

4.3 Kontraindikacijos

( Nėštumo ir žindymo laikotarpis (žr. 4.4 skyrių).

( Vaisingumo laikotarpis, išskyrus tuos atvejus, kai moteris vykdo apsaugos nuo nėštumo programą (žr. 4.4 skyrių).

( Padidėjęs jautrumas izotretinoinui arba bet kuriai pagalbinei Roaccutane kapsulių medžiagai. Kadangi Roaccutane 20 mg kapsulėse yra sojų aliejaus, iš dalies hidrinto sojų aliejaus ir hidrinto sojų aliejaus, todėl Roaccutane 20 mg kapsules draudžiama vartoti žmonėms, kurie yra alergiški žemės riešutams arba sojai.

( Kepenų nepakankamumas.

( Per didelis lipidų kiekis kraujyje.

( Vitamino A hipervitaminozė.

( Gydymas tetraciklinais (žr. 4.5 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Apsaugos nuo nėštumo programa

Šiam vaistiniam preparatui būdingas TERATOGENINIS POVEIKIS

Vaisingo amžiaus moterims izotretinoino vartoti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai visiškai atitinka visos žemiau išvardytos apsaugos nuo nėštumo programos sąlygos.

( Spuogai yra sunkūs (pvz., mazginiai, susiliejantys arba galintys palikti neišnykstančių randų) ir jų gydymas tinkamais įprastinių sisteminio poveikio antibakterinių preparatų kursais ir lokalus gydymas buvo neveiksmingi (žr. 4.1 skyrių).
( Moteris supranta teratogeninio poveikio riziką.
( Pacientė suvokia tikslaus kasmėnesinio ištyrimo būtinumą.
( Moteris supranta veiksmingų kontracepcijos priemonių būtinumą ir sutinka nepertraukiamai jomis naudotis mėnesį prieš gydymą, viso gydymo metu ir mėnesį po jo (reikia naudotis vienu, geriau dviem, papildomais kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą).
( Ligonė visų veiksmingos kontracepcijos patarimų laikysis net ir amenorėjos atveju.
( Moteris sugebės naudotis veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis.
( Pacientė informuota ir supranta galimas nėštumo komplikacijas bei greito kreipimosi į gydytoją, jeigu atsiranda įtarimas, jog ji gali būti pastojusi, būtinumą.
( Moteris supranta, jog būtina tikrintis, ar nėra nėštumo, ir sutinka atlikti nėštumo testą prieš gydymą, jo metu ir 5 savaites po gydymo.
( Ligonė patvirtina, jog ji supranta izotretinoino vartojimo metu kylantį pavojų ir atsargumo priemonių būtinumą.

Šios sąlygos taikomos ir toms moterims, kurios seksualinių santykių gydymo laikotarpiu neturi, išskyrus tuos atvejus, kai gydytojas nustato, kad įtikinamos priežastys rodo, jog galimybės pastoti nėra.
Preparato išrašantis gydytojas turi būti tikras, kad:
( moteris laikosi aukščiau išvardytų apsaugos nuo nėštumo sąlygų ir patvirtina, kad turi pakankamą supratimą;
( pacientė pripažįsta aukščiau minėtas sąlygas;
( moteris naudojasi vienu arba dviem veiksmingais kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą, ne trumpiau kaip mėnesį prieš gydymą, visu gydymo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip mėnesį po jo;
( prieš gydymą, jo metu ir 5 savaites po gydymo nėštumo testo rezultatai buvo neigiami (testų datą ir gautus rezultatus reikia įrašyti į protokolą).

Kontracepcija
Moteris būtina išsamiai informuoti apie apsaugą nuo nėštumo ir toms, kurios veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis nesinaudoja, skirti kontracepcijos būdą.

Pacientėms, kurioms pastojimo rizika yra, būtina naudotis nors vienu veiksmingu kontracepcijos būdu. Geriau tuo pačiu metu naudotis dviem kontracepcijos būdais, įskaitant barjerą spermijams sukuriantį būdą. Naudojimosi kontraceptinėmis priemonėmis negalima nutraukti mažiausiai mėnesį po gydymo izotretinoinu net ir toms pacientėms, kurioms yra amenorėja.

Nėštumo testai
Laikantis vietinės praktikos reikalavimų, gydytojo prižiūrimą nėštumo testą, kurio jautrumas yra ne mažesnis kaip 25 mTV/ml, rekomenduojama atlikti pirmųjų trijų mėnesinių ciklo dienų laikotarpiu taip, kaip nurodyta toliau.

Prieš gydymą
Kad būtų galima nustatyti, ar moteris pradėsianti naudotis kontraceptinėmis priemonėmis, nėra nėščia, rekomenduojama atlikti pradinį gydytojo prižiūrimą nėštumo testą ir jo rezultatus bei atlikimo datą įrašyti į protokolą. Toms pacientėms, kurių mėnesinės nereguliarios, tokio testo atlikimo laiką reikia pasirinkti atsižvelgiant į seksualinio aktyvumo laiką, t. y. jį reikėtų atlikti praėjus maždaug 3 savaitėms po nesaugaus lytinio akto. Gydytojas moterį turi informuoti apie kontracepciją.

Gydytojo prižiūrimą nėštumo testą būtina atlikti ir izotretinoino recepto išrašymo dieną arba 3 dienų laikotarpiu prieš ją, tačiau tik tokiu atveju, jei pacientė jau mažiausiai mėnesį naudojosi veiksmingomis kontraceptinėmis priemonėmis. Šiais tyrimais patikrinama, ar moteris, pradėdama vartoti izotretinoino, nėra nėščia.

Gydymo metu
Ligonė pas gydytoją turi lankytis kas 28 dienos. Ar būtina kas mėnesį atlikti gydytojo prižiūrimą nėštumo testą, reikia nustatyti atsižvelgiant į vietinės praktikos reikalavimus ir seksualinį pacientės aktyvumą bei neseniai buvusių mėnesinių pobūdį (mėnesinių nenormalumas, nepasireiškimas ar amenorėja). Prireikus nėštumo testą galima atlikti apsilankymo pas receptą rašantį gydytoją metu arba 3 dienų laikotarpiu prieš apsilankymą.

Gydymą baigus
Paskutinį nėštumo testą reikia atlikti praėjus 5 savaitėms po gydymo.

Išrašymo ir įsigijimo apribojimai
Vaisingo amžiaus moterims izotretinoino galima išrašyti tik trisdešimčiai parų. Jeigu būtina gydyti ilgiau, reikia išrašyti kitą receptą. Būtų idealu, jeigu tą pačią dieną būtų išrašytas receptas, įsigyta medikamento ir atliktas nėštumo testas. Preparato galima įsigyti nė vėliau kaip per 7 paras nuo recepto išrašymo dienos.

Vyrai
Turimi duomenys rodo, jog su izotretinoino vartojančio vyro sperma į moters organizmą toks medikamento kiekis, koks galėtų sukelti teratogeninį poveikį, nepatenka.

Vyrus reikia įspėti, kad jiems išrašyto izotretinoino kitiems žmonėms, ypač moterims, duoti draudžiama.

Kitos atsargumo priemonės
Visus pacientus ir pacientes būtina įspėti, kad jiems išrašyto vaistinio preparato kitiems žmonėms niekada neduotų, o baigus gydymą visas nesuvartotas kapsules grąžintų vaistininkui.

Gydymo izotretinoinu metu ir mėnesį po jo pacientas negali būti donoru, kadangi jo kraujo perpylus nėščiai moteriai vaisiui galimas žalingas poveikis.

Mokymo medžiaga
Kad vaisių būtų galima apsaugoti nuo izotretinoino poveikio, receptą išrašančiam gydytojui, vaistininkui ir pacientui preparato registravimo liudijimo turėtojas pateiks mokomosios medžiagos, kurioje bus informacijos apie įspėjimus dėl teratogeninio izotretinoino poveikio, patarimų dėl kontracepcijos, kuri yra būtina prieš gydymo pradžią, ir nėštumo testų atlikimo nuorodų. Gydytojas tiek vyrams, tiek moterims turi pateikti visą informaciją apie teratogeninio poveikio riziką ir griežtas apsaugos nuo pastojimo priemones, nurodytas apsaugos nuo nėštumo programoje.

Psichikos sutrikimai
Izotretinoinu gydomiems pacientams buvo depresijos pasireiškimo bei pasunkėjimo, nerimo, polinkio į agresyvumą, nuotaikos pokyčio, psichozės simptomų, labai retai ( savižudybės ideacijos, bandymo žudytis ir savižudybės atvejų (žr. 4.8 skyrių). Žmones, sirgusius depresija, izotretinoinu reikia gydyti itin atsargiai. Gydant bet kokį ligonį, būtina sekti, ar neatsiranda depresijos simptomų, prireikus šį sutrikimą tinkamai gydyti. Jeigu nutraukus izotretinoino vartojimą simptomai nepalengvėja, gali prireikti psichiatro ir psichologo pagalbos.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Gydymo pradžioje kartais galimas ūminis spuogų pasunkėjimas, tačiau gydant toliau jis paprastai per 7 – 10 parų praeina. Dozės keisti dėl jo dažniausiai nereikia.

Būtina vengti stiprios saulės šviesos ir kitokių ultravioletinių spindulių poveikio. Prireikus galima vartoti nuo saulės saugančių preparatų, kurių apsaugos nuo jos koeficientas yra ne mažesnis kaip SPF 15.

Izotretinoino vartojimo metu ir 5 – 6 mėn. po jo negalima naudoti cheminių odos šveitimo priemonių ar gydyti ją lazeriu, kadangi pažeistose vietose gali atsirasti hipertrofinių randų, rečiau ( postuždegiminė gydytų vietų hiperpigmentacija arba hipopigmentacija. Izotretinoino vartojimo metu ir mažiausiai 6 mėn. po jo depiliaciją vašku daryti negalima, kadangi yra epidermio lupimosi rizika.

Lokalaus poveikio keratolizinių ir eksfoliacinių preparatų nuo spuogų kartu su izotretinoinu vartoti negalima, nes gali sustiprėti lokalus dirginimas.

Nuo pirmųjų gydymo dienų pacientas turi vartoti odos drėkinamojo tepalo arba kremo ir lūpų balzamo, kadangi dėl izotretinoino poveikio oda ir lūpos džiūsta.

Akių sutrikimai
Gydymo metu atsiradęs nepageidaujamas poveikis: akių sausmė, ragenos drumstis, matymo naktį pablogėjimas bei keratitas, paprastai išnyksta gydymą nutraukus. Akių sausmę galima mažinti slidinamuoju akių tepalu arba ašarų pakaitalais. Galimas kontaktinių lęšių netoleravimas, dėl kurio gydymo metu pacientui gali tekti nešioti akinius.

Buvo matymo naktį pablogėjimo, kartais staigaus, atvejų (žr. 4.7 skyrių). Sutrikus regai, pacientui būtina akių gydytojo konsultacija. Izotretinoino vartojimą tokiu atveju gali reikėti nutraukti.

Raumenų, kaulų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Kai kuriems izotretinoino vartojantiems žmonėms, ypač tiems, kurių fizinis aktyvumas didelis, atsirado mialgija, artralgija, kraujo serume padaugėjo kreatinfosfokinazės (žr. 4.8 skyrių).
Kelerius metus labai didele doze gydant keratinizacijos sutrikimą, atsirado kaulų pokyčių, įskaitant priešlaikinį epifizių užakimą, hiperostozę ir sausgyslių bei raiščių kalcifikaciją. Tokių pacientų paros ir bendra dozė bei gydymo trukmė buvo gerokai didesnės už rekomenduojamas spuogams gydyti.

Gerybinė intrakranialinė hipertenzija
Kai kuriems ligoniams pasireiškė gerybinė intrakranialinė hipertenzija, kai kurie iš jų kartu su izotretinoinu vartojo tetraciklinų (žr. 4.3 ir 4.5 skyrius). Gerybinės intrakranialinės hipertenzijos simptomai ir požymiai yra galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, regos sutrikimas ir regimojo nervo disko edema. Minėtai hipertenzijai pasireiškus, izotretinoino vartojimą būtina nedelsiant nutraukti.

Kepenų ir tulžies sistemos sutrikimai
Kepenų fermentų kiekį reikia matuoti prieš gydymą izotretinoinu, praėjus mėnesiui nuo gydymo pradžios ir kas 3 mėnesiai po to, išskyrus tuos atvejus, kai dažnesnis matavimas būtinas dėl klinikos. Buvo trumpalaikio praeinančio kepenų transaminazių padaugėjimo atvejų. Dažniausiai jų kiekis normos ribų neperžengdavo ir tolesnio gydymo metu tapdavo toks, koks buvo prieš medikamento vartojimą. Jeigu klinikai reikšmingas transaminazių padaugėjimas išsilaiko, reikia mažinti dozę arba nutraukti preparato vartojimą.

Inkstų nepakankamumas
Inkstų funkcijos sutrikimas ar nepakankamumas izotretinoino farmakokinetikai įtakos nedaro, vadinasi, pacientams, kurių inkstų funkcija nepakankama, šio medikamento vartoti galima. Vis dėlto juos rekomenduojama pradėti gydyti maža doze, kurią reikia didinti iki didžiausios toleruojamos (žr. 4.2 skyrių).

Lipidų metabolizmas
Lipidų kiekį kraujo serume reikia matuoti (nevalgius) prieš gydymą izotretinoinu, praėjus mėnesiui nuo gydymo pradžios ir kas 3 mėnesiai po to, išskyrus tuos atvejus, kai dažnesnis matavimas būtinas dėl klinikos. Sumažinus dozę arba nutraukus medikamento vartojimą, lipidų kiekis dažniausiai sunormalėja, be to, įtakos jam gali turėti ir dieta.

Izotretinoino vartojimas siejamas su trigliceridų padaugėjimu kraujo plazmoje. Jeigu jų kiekio iki reikiamo sumažinti nepavyksta arba atsiranda hepatito simptomų, izotretinoino vartojimą būtina nutraukti (žr. 4.8 skyrių). Jeigu trigliceridų koncentracija tampa didesnė negu 800 mg/dl, t. y. 9 mmol/l, kartais galimas ūminis pankreatitas, kuris gali būti mirtinas.

Virškinimo trakto sutrikimai
Žmonėms, kuriems žarnų sutrikimų anksčiau nebuvo, gydymas izotretinoinu siejamas su uždegimine žarnų liga, įskaitant regioninį ileitą. Jeigu pasireiškia sunkus viduriavimas (išmatose yra kraujo), izotretinoino vartojimą būtina nedelsiant nutraukti.

Alerginė reakcija
Retais atvejais pasireikšdavo anafilaksinė reakcija, kartais žmonėms, kurie anksčiau buvo gydyti lokalaus poveikio retinoidais. Nedažnai galima alerginė odos reakcija. Kai kuriems žmonėms atsirado sunkus alerginis angitas, dažnai kartu ir galūnių purpura (kraujosruvos ir raudonos dėmės) bei ekstrakutanė pažaida. Jeigu prasideda sunki alerginė reakcija, izotretinoino vartojimą reikia nutraukti ir pacientą atidžiai prižiūrėti.

Fruktozės netoleravimas
Roaccutane kapsulėse yra sorbitolio, todėl žmonėms, kuriems yra paveldimas fruktozės netoleravimas, jų vartoti negalima.

Didelės rizikos ligoniai
Jeigu izotretinoinu gydomas pacientas serga diabetu ar alkoholizmu, yra nutukęs arba jo lipidų metabolizmas sutrikęs, gali reikėti dažniau matuoti lipidų kiekį kraujo serume ir (arba) gliukozės kiekį kraujyje. Kai kuriems izotretinoinu gydomiems pacientams prasidėjo cukrinis diabetas arba padidėjo cukraus kiekis kraujyje nevalgius.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kartu su izotretinoinu draudžiama vartoti vitamino A preparatų, kadangi galima vitamino A hipervitaminozės pasireiškimo rizika.

Vartojant izotretinoino ir tetraciklinų, buvo gerybinės intrakranialinės hipertenzijos (tariamojo smegenų auglio) atvejų, vadinasi, kartu šių medikamentų vartoti draudžiama (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas yra absoliuti gydymo izotretinoinu kontraindikacija (žr. 4.3 skyrių). Jeigu moteris gydymo metu arba mėnesio laikotarpiu po jo pastoja, nepaisant naudotų rekomenduojamų apsaugos priemonių, yra didelė labai sunkių ir pavojingų vaisiaus sklaidos trūkumų rizika.

Su izotretinoino poveikiu siejami vaisiaus sklaidos trūkumai yra centrinės nervų sistemos pažaida (hidrocefalija, smegenėlių nenormalumas, mikrocefalija), veido deformuotumas, gomurio plyšys, išorinės ausies dalies pažaida (nebuvimas, mažas išorinis klausos kanalas arba jo nebuvimas), akių pažaida (mikrooftalmija), širdies ir kraujagyslių pažaida (kamieno nenormalumas, pvz., Falo tetrada, stambiųjų kraujagyslių transpozicija, širdies pertvarų defektai), užkrūčio ir prieskydinių liaukų nenormalumas. Gali dažniau įvykti spontaninis abortas.

Jeigu moteris pastoja gydymo izotretinoinu metu, medikamento vartojimą reikia nutraukti, be to, jai būtina teratologijos kvalifikaciją arba patirtį turinčio gydytojo konsultacija.

Žindymo laikotarpis
Izotretinoinas yra labai lipofilinis, todėl tikriausiai jo pateks į motinos pieną. Žindymo laikotarpiu medikamento vartoti draudžiama, kadangi yra nepageidaujamo poveikio žindyvei ir kūdikiui pasireiškimo tikimybė.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Gydant izotretinoinu, buvo matymo naktį susilpnėjimo, kuris retais atvejais nepraeidavo ir po gydymo, atvejų (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). Kadangi kai kuriems žmonėms šis sutrikimas prasidėdavo staigiai, pacientą būtina informuoti apie jo galimybę ir įspėti, kad atsargiai vairuotų ir valdytų mechanizmus.

Labai retai buvo pranešama apie mieguistumą, svaigulį ir regėjimo sutrikimus. Pacientus reikia įspėti, kad pajutus šiuos reiškinius negalima vairuoti, valdyti mechanizmų ar dalyvauti bet kurioje kitoje veikloje, kurios metu simptomai gali sukeltų pavojų jiems arba kitiems žmonėms.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Dažniausias nepageidaujamas izotretinoino poveikis yra gleivinės džiūvimas, pvz., lūpų (cheilitas), nosies (epistaksė), akių (konjunktyvitas), ir odos sausmė. Kai kurie iš nepageidaujamų simptomų, susijusių su izotretinoino vartojimu, priklauso nuo preparato dozės dydžio. Sumažinus dozę arba nutraukus medikamento vartojimą, nepageidaujamas poveikis paprastai išnyksta, tačiau kai kurie jo simptomai gali išlikti ir po gydymo.

Infekcija
Labai retai (( 1/10 000)

Gramteigiamų bakterijų odoje ir gleivinėje infekcija

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)

Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)Anemija, eritrocitų nusėdimo pagreitėjimas, trombocitopenija, trombocitozė
Neutropenija
Limfadenopatija

Imuninės sistemos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1 000)

Alerginė odos reakcija, anafilaksinė reakcija, jautrumo padidėjimas

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)Cukrinis diabetas, hiperurikemija

Psichikos sutrikimai
Reti (( 1/10 000, ( 1 000)

Labai reti (( 1/10 000)

Depresija, depresijos pasunkėjimas, polinkis į agresiją, nerimas, nuotaikos pokytis
Elgesio nenormalumas, psichikos sutrikimas, savižudybės ideacija, bandymas žudytis, savižudybė

Nervų sistemos sutrikimai
Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)

Galvos skausmas
Gerybinė intrakranialinė hipertenzija, konvulsijos, mieguistumas

Akies sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)

Blefaritas, konjunktyvitas, akių sausmė ir dirginimas
Daiktų matymas lyg per miglą, aklumas spalvoms (spalvų nejutimas), kontaktinių lęšių netoleravimas, ragenos drumstis, matymo naktį susilpnėjimas, keratitas, regos nervo disko edema (gerybinės intrakranialinės hipertenzijos požymis), fotofobija

Ausies ir labirinto sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Klausos sutrikimas

Kraujagyslių sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Angitas (pvz., Vagenerio granulomatozė, alerginis angitas)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpusienio sutrikimai
Dažni (( 1/100, ( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)
Epistaksė, nosies gleivinės džiūvimas, nazofaringitas
Bronchų spazmas (ypač bronchine astma sergantiems ligoniams), užkimimas

Virškinimo trakto sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)
Kolitas, ileitas, gerklės džiūvimas, kraujavimas iš virškinimo trakto, viduriavimas kraujingomis išmatomis, uždegiminė žarnų liga, pykinimas, pankreatitas (žr. 4.4 skyrių)

Kepenų ir tulžies sistemos sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)
Labai reti (( 1/10 000)Transaminazių padaugėjimas (žr. 4.4 skyrių)
Hepatitas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)Reti (( 1/10 000, ( 1/1 000)
Labai reti (( 1/10 000)Cheilitas, dermatitas, odos sausmė, lokalizuota eksfoliacija, niežulys, eriteminis išbėrimas, odos trapumas (kyla trinties traumos rizika)
Alopecija
Žaibiški spuogai, spuogų pasunkėjimas (suaktyvėjimas), egzantema, veido eritema, plaukų sutrikimas, hirsutizmas, nagų distrofija, paronichija, padidėjusio jautrumo šviesai reakcija, piogeninė granuloma, odos hiperpigmentacija, prakaitavimo padidėjimas

Raumenų, kaulų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Labai dažni (( 1/10)

Labai reti (( 1/10 000)

Sąnarių, raumenų ir nugaros (ypač paaugliams) skausmas
Artritas, kalcinozė (raiščių ir sausgyslių kalcifikacija), priešlaikinis epifizių užakimas, egzostozė (hiperostozė), kaulų tankio sumažėjimas, tendinitas

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai
Labai reti (( 1/10 000)

Glomerulonefritas

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Labai reti (( 1/10 000)Audinių granuliacija (greitesnis formavimasis), negalavimas

Tyrimai
Labai dažni (( 1/10)

Dažni (( 1/100, ( 1/10)

Labai reti (( 1/10 000)

Trigliceridų padaugėjimas kraujyje, didelio tankio lipoproteinų kiekio sumažėjimas kraujyje
Cholesterolio ir gliukozės padaugėjimas kraujyje, hematurija, proteinurija
Kreatinfosfokinazės padaugėjimas kraujyje

Nepageidaujamo poveikio dažnis apskaičiuotas remiantis duomenimis, gautais klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 824 pacientai, ir gydymo po to, kai medikamentas pateko į rinką, metu.

4.9 Perdozavimas

Izotretinoinas yra vitamino A darinys. Nors ūminis toksinis poveikis yra silpnas, tačiau preparato perdozavus gali atsirasti vitamino A hipervitaminozės simptomų. Ūminis toksinis vitamino A poveikis pasireiškia stipriu galvos skausmu, pykinimu, vėmimu, mieguistumu, dirglumu ir niežuliu. Atsitiktinio arba tyčinio izotretinoino perdozavimo simptomai ir požymiai turėtų būti tokie patys. Manoma, jog jie yra laikini ir išnyksta negydant. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės
Farmakoterapinė grupė ( sistemiškai vartojami vaistai spuogams gydyti, ATC kodas ( D10B A01.

Veikimo būdas
Izotretinoinas yra erdvinis all-trans retinoinės rūgšties (tretinoino) izomeras. Tikslus izotretinoino veikimo būdas dar neištirtas, tačiau nustatyta, jog sunkių spuogų palengvėjimas gydymo metu yra susijęs su riebalų liaukų aktyvumo slopinimu ir jų dydžio sumažėjimu (pastarasis pokytis nustatytas histologiniu tyrimu). Be to, izotretinoinas odai daro priešuždegiminį poveikį.

Veiksmingumas
Dėl plaukų folikulų ir riebalų liaukų epitelio ragėjimo atsilupusios suragėjusios ląstelės, keratinas ir riebalai užkemša liaukų lataką, todėl formuojasi komedonas, prasideda uždegimas. Izotretinoinas slopina riebalų liaukos ląstelių proliferaciją ir atgaivina tvarkingą jų diferenciaciją. Riebalai yra svarbiausias spuogų propionibakterių augimo substratas, todėl sumažėjus jų gamybai latake slopinama bakterijų kolonizacija.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija
Izotretinoino absorbcija virškinimo trakte yra nepastovi. Terapinių dozių absorbcijos priklausomumas nuo dozės dydžio yra tiesinis. Absoliutus biologinis medikamento prieinamumas nenustatytas, kadangi žmogui į veną leidžiamų preparatų nėra. Tyrimai su šunimis rodo, kad į sisteminę kraujotaką patenka nevienodas ir gana mažas jo kiekis. Valgio metu pavartoto izotretinoino biologinis prieinamumas yra du kartus didesnis negu išgerto nevalgius.

Pasiskirstymas
99,9( kraujyje esančio izotretinoino prisijungia prie plazmos baltymų, daugiausiai albuminų. Žmogaus organizme medikamento pasiskirstymo tūris nenustatytas, kadangi nėra žmogui į veną leidžiamo preparato. Apie izotretinoino pasiskirstymą žmogaus audiniuose informacijos yra mažai. Epidermyje jo koncentracija būna perpus mažesnė už esančią kraujo serume. Kraujo plazmoje izotretinoino koncentracija būna maždaug 1,7 karto didesnė už esančią visame kraujyje, kadangi medikamentas sunkiai prasiskverbia į eritrocitus.

Metabolizmas
Izotretinoino išgėrus, kraujyje atsiranda 3 rūšių metabolitų: 4-oksoizotretinoinas, tretinoinas (all-trans tretinoinė rūgštis) ir 4-oksotretinoinas. Kelių testų in vitro metu šie metabolitai buvo biologiškai aktyvūs. Klinikiniu tyrimu įrodyta, jog 4-oksoizotretinoinas reikšmingai prisideda prie izotretinoino aktyvumo: riebalų išsiskyrimas lėtėja, tačiau poveikio izotretinoino ir tretinoino kiekiui kraujo plazmoje neatsiranda. Kiti mažiau svarbūs metabolitai yra gliukuronidų konjugatai. Pusiausvyrinės koncentracijos metu svarbiausio metabolito 4-oksoizotretinoino koncentracija kraujo plazmoje būna 2,5 karto didesnė negu izotretinoino.

Metabolitai izotretinoinas ir tretinoinas (all-trans retinoinė rūgštis) gali virsti vienas kitu ir tretinoino bei izotretinoino metabolizmas yra bendras. Nustatyta, jog 20 - 30( izotretinoino dozės metabolizuojama izomerizacijos būdu.

Žmogaus organizme izotretinoino farmakokinetikai gali būti svarbi kepenų ir virškinimo trakto kraujotaka. Tyrimais in vitro nustatyta, kad izotretinoinas į 4-oksoizotretinoiną metabolizuojamas veikiant keliems CYP fermentams. Visi jie yra vienodai svarbūs. Izotretinoinas ir jo metabolitai pastebimos įtakos CYP fermentų aktyvumui nedaro.

Eliminacija
Maždaug vienodas kiekis išgertos radioaktyviaisiais izotopais žymėtos izotretinoino dozės išsiskyrė su šlapimu ir išmatomis. Medikamento išgėrus, pusinis nepakitusio izotretinoino galutinės eliminacijos laikas spuogais sergančių žmonių organizme buvo 19 val., 4-oksoizotretinoino ( ilgesnis, t. y. vidutinškai 29 val.

Izotretinoinas yra fiziologinis retinoidas. Gydyti juo baigus, endogeninių retinoidų kiekis sunormalėja maždaug per 2 sav

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7