Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

SEDALIA SIR. 200ML

Vaistai
  Gamintojas:
BOIRON

B. INFORMACINIS LAPELIS
INFORMACINIS LAPELIS

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai per 3 dienas nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.

Lapelio turinys
1. Kas yra SEDALIA ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant SEDALIA
3. Kaip vartoti SEDALIA
4. Galimas šalutinis poveikis
5. SEDALIA laikymo sąlygos
6. Kita informacija
SEDALIA sirupas

100 g sirupo yra šių veikliųjų medžiagų:
CHAMOMILLA VULGARIS 9CH …………. 1.5 g
GELSEMIUM 9CH ……………………….…. 1.5 g
HYOSCYAMUS NIGER 9CH ……………… 1.5 g
KALIUM BROMATUM 9CH ….………….... 1.5 g
PASSIFLORA INCARNATA 3DH …………. 1.5 g
STRAMONIUM 9CH .…………………….… 1.5 g

Pagalbinės medžiagos: sacharozė, etanolis, benzenkarboksirūgštis, karamelė, išgrynintas vanduo.

Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
Laboratoires BOIRON
20 rue de la Liberation
69110 Sainte-Foy-les-Lyon
Prancūzija1. KAS YRA SEDALIA IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Sedalia sirupas - sudėtinis homeopatinis preparatas, tradiciškai vartojamas vyresniems kaip 1 metų vaikams nervingumui ir lengvam miego sutrikimui šalinti.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT SEDALIA

Nepasitarus su gydytoju šio preparato nereikėtų duoti jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams.
Šis preparatas skirtas vyresniems kaip 1 metų vaikams.
Reikėtų kreiptis į gydytoją, kad nustatytų vaikui miego sutrikimo priežastį.
Šį preparatą reikėtų vartoti kuo trumpiau (nepajutus poveikio preparato toliau nevartoti).
Jei, vartojant šį preparatą, simptomai per 3 dienas nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.
Šio preparato sudėtyje yra sacharozės, todėl jo negalima vartoti pacientams, kurie netoleruoja fruktozės, yra gliukozės ir galaktozės melaabsorbcija arba trūksta sacharozės ir izomaltozės.

Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines SEDALIA medžiagas
Sudėtyje yra sacharozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.
Šio vaistinio preparato sudėtyje yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg dozėje) etanolio (alkoholio).

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.3. KAIP VARTOTI SEDALIA

Vaistas yra geriamas.

Nepasitarus su gydytoju šio preparato nereikėtų duoti jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams.
Šis preparatas skirtas vyresniems kaip 1 metų vaikams.
Pasireiškus nervingumui arba silpnai sutrikus miegui reikia rytą ir vakare gerti po vieną 5 ml sirupo dozę, pamatuotą dozavimo taurele.
Šį preparatą reikėtų vartoti kuo trumpiau (toliau nevartoti kai tik simptomai nepalengvėja).
Jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams gydymo trukmę parenka gydytojas.
Jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams preparato reikėtų neskirti ilgiau kaip 10 dienų.
Jei simptomai nepraeina reikėtų iš naujo apsvarstyti gydymą.

Pavartojus per didelę SEDALIA sirupo dozę
Pasikonsultuokite su gydytoju arba vaistininku.

Pamiršus pavartoti SEDALIA sirupą
Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

SEDALIA sirupas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį.

Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba
vaistininkui.5. SEDALIA LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

UAB “Miečys“
Masiuliškių g.15, Sutkūnai
Šiaulių raj. LT-76104
Tel. + 370 800 12345Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-06-22
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

SEDALIA sirupas

KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

100 g sirupo yra:

CHAMOMILLA VULGARIS 9CH …………..1.5 g
GELSEMIUM 9CH ……………………….…. 1.5 g
HYOSCYAMUS NIGER 9CH …………….…1.5 g
KALIUM BROMATUM 9CH. …………….....1.5 g
PASSIFLORA INCARNATA 3DH …………. 1.5 g
STRAMONIUM 9CH .…………………….…. 1.5 g

Vaistinio preparato sudėtyje yra 0,40 ( (V/V) etanolio. Vienoje 5 ml dozėje yra 16 mg etanolio.

Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. VAISTO FORMA

Sirupas

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Sudėtinis homeopatinis preparatas tradiciškai vartojamas vyresniems kaip 1 metų vaikams nervingumui ir lengvam miego sutrikimui šalinti.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Sirupą reikia gerti.
Nepasitarus su gydytoju šio preparato nereikėtų duoti jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams.
Šis preparatas skirtas vyresniems kaip 1 metų vaikams.
Pasireiškus nervingumui arba silpnai sutrikus miegui reikia rytą ir vakare gerti po vieną 5 ml sirupo dozę, pamatuotą dozavimo taurele.
Šį preparatą reikėtų vartoti kuo trumpiau (nepajutus poveikio preparato toliau nevartoti).
Jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams gydymo trukmę parenka gydytojas.
Jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams preparato reikėtų neskirti ilgiau kaip 10 dienų.
Jei simptomai nepraeina, reikėtų iš naujo apsvarstyti gydymą.

4.3 Kontraindikacijos

Preparato negalima skirti jaunesniems kaip 1 metų vaikams.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Reikėtų nustatyti miego sutrikimo priežastį ir stengtis ją pašalinti.
Šio preparato sudėtyje yra sacharozės, todėl jo negalima vartoti pacientams, kurie netoleruoja fruktozės, yra gliukozės ir galaktozės melaabsorbcija arba trūksta sacharozės ir izomaltozės.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nepastebėta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nepastebėta.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Sedalia sirupas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Nepastebėtas.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Klinikinių tyrimų neatlikta, todėl indikacijos šiam preparatui vartoti pagrįstos tradiciniu jo komponentų vartojimu homeopatijoje.

Farmakokinetinės savybės

Neatlikta.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Neatlikta.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

Pagalbinių medžiagų sąrašas

Sacharozė, 96 proc. etanolis, benzenkarboksirūgštis, karamelė, išgrynintas vanduo.

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

5 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

200 ml stiklinis buteliukas užsuktas polietileniniu uždoriu, dozavimo taurelė.

6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Specialių reikalavimų nėra.

7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

Laboratoires BOIRON
20 rue de la Liberation
69110 Sainte-Foy-les-Lyon
Prancūzija

8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 03/8214/4

9. PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA

2003 05 20

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2007-06-22

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

SEDALIA sirupas 2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

100 g sirupo yra:

CHAMOMILLA VULGARIS 9CH …………..1.5 g
GELSEMIUM 9CH ……………………….…. 1.5 g
HYOSCYAMUS NIGER 9CH …………….…1.5 g
KALIUM BROMATUM 9CH. …………….....1.5 g
PASSIFLORA INCARNATA 3DH …………. 1.5 g
STRAMONIUM 9CH .…………………….…. 1.5 g3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sacharozė, 96 proc. etanolis, benzenkarboksirūgštis, karamelė, išgrynintas vanduo.4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sirupas 200 ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Nepasitarus su gydytoju šio preparato nereikėtų duoti jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams.
Šis preparatas skirtas vyresniems kaip 1 metų vaikams.8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Laboratoires BOIRON
20 rue de la Liberation
69110 Sainte-Foy-les-Lyon
Prancūzija12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 03/8214/413. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Terapinės indikacijos
Sudėtinis homeopatinis preparatas tradiciškai vartojamas vyresniems kaip 12 mėn. vaikų nervingumui ir lengvam miego sutrikimui šalinti.
Vartojimas
Rytą ir vakare gerti po vieną 5 ml sirupo dozę, pamatuotą dozavimo taurele.

Atstovas Lietuvoje:
UAB “Miečys“
Masiuliškių g.15, Sutkūnai
Šiaulių raj. LT-76104
Tel. + 370 800 12345MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKAS1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

SEDALIA sirupas2. VARTOJIMO METODAS

Vartoti per burną.3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} 4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

200 ml6. KITA

Terapinės indikacijos
Sudėtinis homeopatinis preparatas tradiciškai vartojamas vyresniems kaip 12 mėn. vaikų nervingumui ir lengvam miego sutrikimui šalinti.
Vartojimas
Rytą ir vakare gerti po vieną 5 ml sirupo dozę, pamatuotą dozavimo taurele.
Prieš vartojimą atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Perspėjimas: Nepasitarus su gydytoju šio preparato nereikėtų duoti jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams. Šis preparatas skirtas vyresniems kaip 1 metų vaikams.

Registravimo liudijimo turėtojas
Laboratoires BOIRON
20 rue de la Liberation
69110 Sainte-Foy-les-Lyon
Prancūzija
B. INFORMACINIS LAPELIS
INFORMACINIS LAPELIS

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai per 3 dienas nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.

Lapelio turinys
1. Kas yra SEDALIA ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant SEDALIA
3. Kaip vartoti SEDALIA
4. Galimas šalutinis poveikis
5. SEDALIA laikymo sąlygos
6. Kita informacija
SEDALIA sirupas

100 g sirupo yra šių veikliųjų medžiagų:
CHAMOMILLA VULGARIS 9CH …………. 1.5 g
GELSEMIUM 9CH ……………………….…. 1.5 g
HYOSCYAMUS NIGER 9CH ……………… 1.5 g
KALIUM BROMATUM 9CH ….………….... 1.5 g
PASSIFLORA INCARNATA 3DH …………. 1.5 g
STRAMONIUM 9CH .…………………….… 1.5 g

Pagalbinės medžiagos: sacharozė, etanolis, benzenkarboksirūgštis, karamelė, išgrynintas vanduo.

Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas
Laboratoires BOIRON
20 rue de la Liberation
69110 Sainte-Foy-les-Lyon
Prancūzija1. KAS YRA SEDALIA IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Sedalia sirupas - sudėtinis homeopatinis preparatas, tradiciškai vartojamas vyresniems kaip 1 metų vaikams nervingumui ir lengvam miego sutrikimui šalinti.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT SEDALIA

Nepasitarus su gydytoju šio preparato nereikėtų duoti jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams.
Šis preparatas skirtas vyresniems kaip 1 metų vaikams.
Reikėtų kreiptis į gydytoją, kad nustatytų vaikui miego sutrikimo priežastį.
Šį preparatą reikėtų vartoti kuo trumpiau (nepajutus poveikio preparato toliau nevartoti).
Jei, vartojant šį preparatą, simptomai per 3 dienas nepalengvėjo, būtina kreiptis į gydytoją.
Šio preparato sudėtyje yra sacharozės, todėl jo negalima vartoti pacientams, kurie netoleruoja fruktozės, yra gliukozės ir galaktozės melaabsorbcija arba trūksta sacharozės ir izomaltozės.

Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines SEDALIA medžiagas
Sudėtyje yra sacharozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.
Šio vaistinio preparato sudėtyje yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg dozėje) etanolio (alkoholio).

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.3. KAIP VARTOTI SEDALIA

Vaistas yra geriamas.

Nepasitarus su gydytoju šio preparato nereikėtų duoti jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams.
Šis preparatas skirtas vyresniems kaip 1 metų vaikams.
Pasireiškus nervingumui arba silpnai sutrikus miegui reikia rytą ir vakare gerti po vieną 5 ml sirupo dozę, pamatuotą dozavimo taurele.
Šį preparatą reikėtų vartoti kuo trumpiau (toliau nevartoti kai tik simptomai nepalengvėja).
Jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams gydymo trukmę parenka gydytojas.
Jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams preparato reikėtų neskirti ilgiau kaip 10 dienų.
Jei simptomai nepraeina reikėtų iš naujo apsvarstyti gydymą.

Pavartojus per didelę SEDALIA sirupo dozę
Pasikonsultuokite su gydytoju arba vaistininku.

Pamiršus pavartoti SEDALIA sirupą
Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

SEDALIA sirupas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį.

Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba
vaistininkui.5. SEDALIA LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

UAB “Miečys“
Masiuliškių g.15, Sutkūnai
Šiaulių raj. LT-76104
Tel. + 370 800 12345Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-06-22

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7