Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

SUMAMED 250MG CAPS. N6

Vaistai
  Gamintojas:
TEVA

1.       VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
Sumamed 250 mg kietos kapsulės
 
 
2.       kokybinė ir kiekybinė sudėtis
 
Vienoje kapsulėje yra 250 mg azitromicino (dihidrato pavidalu).
 
Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
 
 
3.       vaisto forma
 
Kietos kapsulės.
 
Sumamed 250 mg yra kietos, šviesiai mėlynos, nepermatomos želatinos kapsulės.
 
 
4.       klinikinĖ informacija
 
4.1     Terapinės indikacijos
 
Sumamed gydomos tokios azitromicinui jautrių mikroorganizmų (žr. 5.1 skyrių) sukeltos užkrečiamosios ligos:
 
-    viršutinių kvėpavimo takų, įskaitant bakterinį faringitą, tonzilitą ir sinusitą, bei vidurinės ausies uždegimą;
-    apatinių kvėpavimo takų, įskaitant ūminį bakterinį bronchitą ir bendruomenėje įgytą pneumoniją;
-    odos ir minkštųjų audinių, įskaitant migruojančią raudonę (Erythema migrans, Laimo ligos pirmoji stadija), rožę, pūlinėlinę (Impetigo) ir antrinę piodermiją;
-    Chlamydia trachomatis sukeltas nekomplikuotas uretritas arba cervicitas;
-    Helicobacter pylori sukelta skrandžio ir dvylikapirštės žarnos liga.
 
Reikia laikytis oficialių nuorodų dėl tinkamo antimikrobinių preparatų vartojimo.
 
4.2         Dozavimas ir vartojimo metodas
 
Suaugusieji, įskaitant senyvus pacientus ir vaikus, kurie sveria daugiau kaip 45 kg
 
Gydant viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų bei odos ir minkštųjų audinių užkrečiamąsias ligas (išskyrus migruojančią raudonę) per tris dienas reikia išgerti suminę 1500 mg azitromicino dozę (po 500 mg vieną kartą per parą).
 
Suminė azitromicino dozė migruojančiai raudonei gydyti – 3 g, kurią reikia išgerti taip: pirmą dieną ‑ 1 g (iš karto išgeriamos keturios 250 mg kapsulės), nuo antros iki penktos gydymo dienos – po 500 mg (po dvi 250 mg kapsules) vieną kartą per parą.
 
Gydant Chlamydia trachomatis sukeltus nekomplikuotą uretritą arba cervicitą reikia išgerti vienkartinę 1 g dozę (keturios 250 mg kapsulės).
 
Helicobacter pylori sukeltoms skrandžio ar dvylikapirštės žarnos ligoms gydyti reikia gerti po 1 g paros dozę (po keturias 250 mg kapsules) kartu su skrandžio sekreciją mažinančiais arba kitais gydytojo paskirtais vaistiniais preparatais.
 
Inkstų funkcijos nepakankamumas
Ligoniams, kurių inkstų funkcija šiek tiek sutrikusi (kreatinino klirensas > 40 ml/min), dozės keisti nebūtina. Tyrimų su ligoniais, kurių kreatinino klirensas < 40 ml/min, neatlikta. Taigi tokius ligonius gydyti azitromicinu reikia atsargiai.
 
Kepenų funkcijos nepakankamumas
Azitromicinas metabolizuojamas kepenyse ir išsiskiria su tulžimi, taigi vaistinio preparato vartoti ligoniams, sergantiems sunkia kepenų liga, draudžiama. Tokių ligonių gydymo azitromicinu tyrimai neatlikti.
 
Vartojimo metodas
Sumamed kapsulės geriamos vieną kartą per parą. Kapsulę reikia nuryti visą, mažiausiai vieną valandą prieš valgį arba praėjus dviem valandoms po valgio.
 
Pamiršus pavartoti Sumamed
Neišgėrus vienos vaistinio preparato dozės, prisiminus, ją reikia išgerti kaip galima greičiau. Toliau Sumamed gerti kas 24 val.
 
4.3     Kontraindikacijos
 
Padidėjęs jautrumas azitromicinui, bet kuriam makrolidų grupės antibiotikui arba bet kuriai pagalbinei vaistinio preparato medžiagai.
 
4.4     Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
 
Pacientus, kurių kepenų funkcija sutrikusi, azitromicinu gydyti reikia atsargiai (žr. 4.2 skyrių).
 
Azitromicino patariama vartoti atsargiai ligoniams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu (žr. 4.2 skyrių).
 
Alerginės reakcijos
Retais atvejais azitromicinas sukėlė sunkių alerginių (kartais mirtinų) reakcijų, pavyzdžiui, angioneurozinę edemą ir anafilaksiją. Kartais tokios reakcijos sukėlė pasikartojančių simptomų ir prireikė ilgalaikio stebėjimo bei gydymo.
 
Streptokokų infekcija
Pirmaeilis vaistinis preparatas Streptococcus pyogenes sukeltų faringito ar tonzilito gydymui bei ūminio reumatinio karščiavimo profilaktikai paprastai yra penicilinas. Azitromicinas dažniausiai yra veiksmingas gydant streptokokų sukeltą gerklės ir ryklės užkrečiamąją ligą. Ar azitromicinas veiksmingas ūminio reumatinio karščiavimo profilaktikai, duomenų nėra.
 
Superinfekcija
Kaip ir gydant kitokiais priešbakteriniais vaistiniais preparatais, vartojant azitromicino yra superinfekcijos pasireiškimo tikimybė (pvz., grybelių sukeltos užkrečiamosios ligos).
 
QT intervalo pailgėjimas
Gydant kitokiais makrolidų grupės antibiotikais, pastebėta širdies repoliarizacijos ir QT intervalo pailgėjimo atvejų. Panašaus poveikio galimybės azitromicinu gydomiems pacientams, kuriems yra didesnė poveikio širdžiai rizika, visiškai atmesti negalima.
 
4.5     Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
 
Antacidiniai preparatai
Tiriant kartu vartojamų antacidinių preparatų poveikį azitromicino farmakokinetikai, nustatyta, kad šio vaistinio preparato biologinis prieinamumas nepakinta, visgi azitromicino didžiausia koncentracija plazmoje sumažėjo 30%. Azitromiciną reikia išgerti mažiausiai vieną valandą prieš arba ne anksčiau kaip praėjus dviem valandoms po antacidinių preparatų pavartojimo.
 
Karbamazepinas
Farmakokinetikos tyrimų, kuriuose dalyvavo sveiki savanoriai, duomenimis, azitromicinas kartu vartojamo karbamazepino ar jo aktyvaus metabolito koncentracijos plazmoje smarkiai neveikė.
 
Ciklosporinas
Kai kurie makrolidų grupės antibiotikai veikia ciklosporino metabolizmą. Klinikinių azitromicino ir ciklosporino farmakokinetinės sąveikos tyrimų neatlikta, taigi prieš skiriant vartoti kartu minėtus preparatus, reikia atidžiai įvertinti ligonio būklę. Jeigu nusprendžiama, kad šiuos vaistinius preparatus vartoti kartu būtina, reikia atidžiai tikrinti ciklosporino koncentraciją ir atitinkamai keisti dozę.
 
Kumarino tipo antikoaguliantai
Azitromiciną vartojant kartu su varfarinu ar kumarino tipo antikoaguliantais, padaugėjo kraujavimo atvejų. Gydyti reikia atsargiai ir dažnai tirti protrombino laiką.
 
Digoksinas
Makrolidų grupės antibiotikai sutrikdė digoksino metabolizmą kai kurių ligonių žarnyne. Reikia atsižvelgti į tai, kad kartu su azitromicinu vartojamo digoksino koncentracija gali padidėti ir taip gydomiems ligoniams tirti digoksino koncentraciją.
 
Ergotaminas
Azitromiciną vartojant kartu su skalsių alkaloidais, yra teorinė ergotizmo tikimybė, taigi gydyti tokiu vaistinių preparatų deriniu negalima.
 
Metilprednizolonas
Farmakokinetinės sąveikos tyrimų, kuriuose dalyvavo sveiki savanoriai, duomenimis, azitromicinas didelės įtakos metilprednizolono farmakokinetikai nedarė.
 
Terfenadinas
Kitų priešbakterinių preparatų sąveikos su terfenadinu tyrimų duomenimis, pailgėjo ligonių, vartojančių minėtus vaistinius preparatus kartu, QTc intervalas ir pasireiškė sunkių antrinių širdies ritmo sutrikimų. Farmakokinetikos tyrimų duomenimis, azitromicino ir terfenadino sąveikos nenustatyta. Kai kuriais atvejais tokios sąveikos galimybės visiškai paneigti negalima, nors patvirtinančių duomenų ir negauta. Azitromiciną, kaip ir kitokius makrolidų grupės antibiotikus, kartu su terfenadinu reikia vartoti atsargiai.
 
Teofilinas
Sveikiems savanoriams azitromiciną vartojusiems kartu su teofilinu, azitromicinas teofilino farmakokinetikai įtakos nedarė. Kartais padidėdavo kartu su kitais makrolidų grupės antibiotikais vartojamo teofilino koncentracija serume.
 
Zidovudinas
Pavartojus vienkartinę 1000 mg bei vartojant kartotines 1200 mg ar 600 mg azitromicino dozes, zidovudino ar jo gliukuroninto metabolito farmakokinetika plazmoje ar ekskrecija pro inkstus nepakito. Visgi vartojant azitromiciną, padidėjo aktyvaus fosforilinto zidovudino metabolito koncentracija mononuklearuose periferiniame kraujyje. Šio reiškinio klinikinė reikšmė neaiški, bet tai gali palankiai veikti ligonį.
 
Didanozinas
Šešių pacientų, kurie vartojo 1200 mg azitromicino paros dozę kartu su didanozinu, organizme didanozino farmakokinetika, palyginti su vartojusiųjų placebą, nepakito.
 
Rifabutinas
Azitromiciną vartojant kartu su rifabutinu, nei vieno vaistinio preparato koncentracija serume nepakito. Asmenims, vartojusiems azitromiciną kartu su rifabutinu, nustatyta neutropenija. Neutropenija susijusi su rifabutino vartojimu, o kokią įtaką jai turi kartu vartojamas azitromicinas, nenustatyta.
 
4.6     Nėštumo ir žindymo laikotarpis
 
Nėštumas
Tyrimų su gyvūnais duomenimis, azitromicinas prasiskverbė pro placentą į vaisių, bet kenksmingo poveikio vaisiui nesukėlė. Reikiamų duomenų apie azitromicino vartojimą nėštumo metu nėra. Remiantis tyrimų su gyvūnais duomenimis ne visadagalima numatyti žmogaus organizmo reakciją, taigi šį vaistinį preparatą nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.
 
Žindymo laikotarpis
Ar azitromicino prasiskverbia į motinos pieną, netirta. Taigi žindyvėms azitromicino turi būti skiriama vartoti tik tada, kai tai neabejotinai būtina.
 
4.7     Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
 
Azitromicinas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
 
4.8         Nepageidaujamas poveikis
 
Azitromicinas gerai toleruojamas, nepageidaujamas poveikis pasireiškia retai.
 
Infekcijos ir infestacijos
-        Nedažni (> 1/1000, < 1/100)
Vaginitas.
 
-        Reti (> 1/10 000, < 1/1000)
Grybelių sukelta užkrečiamoji liga (kandidozė).
 
Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
-        Reti (> 1/10 000, < 1/1000)
Trombocitopenija.
 
Klinikinių tyrimų metu kartais nustatyta trumpalaikė, lengva neutropenija. Ar tai siejasi su gydymu azitromicinu, nenustatyta.
 
Imuninės sistemos sutrikimai
-        Reti (> 1/10 000, < 1/1000)
Anafilaksija, įskaitant edemą (retais atvejais gali būti mirtina).
 
Psichikos sutrikimai
-        Reti (> 1/10 000, < 1/1000)
Agresyvumas, nerimastingumas, nerimas, nervingumas.
 
Nervų sistemos sutrikimai
-        Nedažni (> 1/1000, < 1/100)
Galvos svaigimas ar galvos sukimasis, mieguistumas, galvos skausmas, traukuliai (juos gali sukelti ir kiti makrolidų grupės antibiotikai), skonio jutimo sutrikimas.
 
-        Reti (> 1/10 000, < 1/1000)
Parestezija ir astenija.
Nemiga ir hiperaktyvumas.
 
Ausies ir labirinto sutrikimai
-        Reti (> 1/10 000, < 1/1000)
Klausos sutrikimas, kurtumas ir skambėjimas ausyse. Daugelis šių atvejų nustatyta tyrimų metu, kai ilgą laiką buvo vartojamos didelės azitromicino dozės. Toliau stebint pacientus, tokie sutrikimai dažniausiai išnyko.
 
Širdies sutrikimai
-        Reti (> 1/10 000, < 1/1000)
Palpitacija, aritmijos, įskaitant skilvelinę tachikardiją (ją gali sukelti ir kiti makrolidų grupės antibiotikai).
 
Virškinimo trakto sutrikimai
-        Dažni (> 1/100, < 1/10)
Pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmas ar diegliai.
 
-        Nedažni (> 1/1000, < 1/100)
Skystos išmatos, vidurių pūtimas, virškinimo sutrikimas, anoreksija.
 
-        Reti (> 1/10 000, < 1/1000)
Vidurių užkietėjimas, liežuvio spalvos pokytis.
Pseudomembraninis kolitas.
 
Kepenų ir tulžies sistemos sutrikimai
-        Reti (> 1/10 000, < 1/1000)
Pasireiškė hepatitas ir cholestazinė gelta, įskaitant kepenų funkcijos tyrimų rodmenų pokyčius ir retus kepenų nekrozės bei kepenų funkcijos sutrikimo atvejus, kurie retais atvejais buvo mirtini.
 
Odos ir poodinio audinio sutrikimai
-        Nedažni (> 1/1000, < 1/100)
Alerginės reakcijos, įskaitant niežulį ir išbėrimą.
 
-        Reti (> 1/10 000, < 1/1000)
Alerginės reakcijos, įskaitant angioneurozinę edemą, dilgėlinę ir padidėjusį jautrumą šviesai. Buvo sunkių odos reakcijų, pavyzdžiui, daugiaformė eritema, Stivenso ir Džonsono sindromas bei toksinė epidermio nekrolizė.
 
Raumenų, kaulų ir jungiamojo audinio sutrikimai
-        Nedažni (> 1/1000, < 1/100)
Artralgija.
 
Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai
-        Reti (> 1/10 000, < 1/1000)
Intersticinis nefritas ir ūminis inkstų nepakankamumas.
 
4.9     Perdozavimas
 
Nepageidaujamas poveikis, kurį sukėlė didesnės už rekomenduojamą vaistinio preparato dozės, buvo panašus į tą, kuris pasireiškia vartojant gydomąsias vaistinio preparato dozes. Būdingi makrolidų grupės antibiotikų perdozavimo simptomai: laikinas kurtumas, stiprus pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Apsinuodijimo atveju skiriama vartoti aktyvintąją anglį ir taikomas bendras simptominis gydymas, jeigu būtina, palaikomos gyvybinės funkcijos.
 
 
5.       FARMAKOLOGINĖS savybės
 
5.1     Farmakodinaminės savybės
 
Farmakoterapinė grupė – sistemiškai veikiantys antibakteriniai vaistiniai preparatai, makrolidai.
ATC kodas – J01FA10
 
Veikimo būdas
Azitromicinas priklauso makrolidų grupės antibiotikų, vadinamų azalidais, pogrupiui. Vaistinio preparato molekulę sudaro prie eritromicino A laktono žiedo prisijungęs azoto atomas. Azitromicino cheminis pavadinimas – 9-deoksi-9a-aza-9a-metil-9a-homoerytromicinas A. Molekulinis svoris – 749,0.
 
Azitromicinas slopina baltymų sintezę, susijungdamas su ribosomų 50S subvienetu ir slopindamas jam jautrių mikroorganizmų peptidų grandinės dislokaciją.
 
Atsparumo atsiradimo mechanizmas
Gali būti prigimtinis arba įgytas atsparumas azitromicinui. Yra trys svarbiausi bakterijų atsparumo atsiradimo mechanizmai: prisijungimo vietos pokyčiai, antibiotiko pernašos pokyčiai ir antibiotiko pasikeitimas.
 
Egzistuoja visiškas Streptococcus pneumoniae, beta A grupės hemolizinių streptokokų, Enterococcus faecalis ir Staphylococcus aureus, įskaitant meticilinui atsparių S. aureus (angl. Methicillin resistant S. aureus, MRSA), kryžminis atsparumas eritromicinui, azitromicinui, kitiems makrolidams ir linkozamidams.
 
Minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) reikšmės
Azitromicimui jautrių tipiškų bakterijų padermių MSK reikšmės:
 
·           jautrūs ‑ ≤ 2 mg/l, atsparūs ‑ ≥ 8 mg/l;
·           Haemophilus padermės: jautrūs ‑ ≤ 4 mg/l;
·           Streptococcus pneumoniae ir Streptococcus pyogenes: jautrūs ‑ ≤ 0,5 mg/l, atsparūs ‑ ≥ 2 mg/l.
 
Mikroorganizmų jautrumas
Įvairiose geografinėse srityse įgyto atsparumo paplitimas ir sukėlėjo išskyrimo laikotarpis gali būti skirtingi, ypač sunkių užkrečiamųjų ligų atveju. Jeigu dėl atsparumo paplitimo tam tikroje vietovėje vaistinio preparato veiksmingumas bent keliems užkrečiamųjų ligų sukėlėjams kelia abejonių, reikia kreiptis patarimo į specialistus.
 
Azitromicino antibakterinio poveikio spektras
 
Dažniausiai jautrios mikroorganizmų padermės
Gramteigiami aerobiniai mikroorganizmai
Staphylococcus aureus
Jautrūs meticilinui
Streptococcus pneumoniae
Jautrūs penicilinui
Streptococcus pyogenes
Gramneigiami aerobiniai mikroorganizmai
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Helicobacter pylori
Legionella pneumophila
Moraxella catarrhalis
Pasteurella multocida
Anaerobiniai mikroorganizmai
Clostridium perfringens
Fusobacterium padermės
Prevotella padermės
Porphyriomonas padermės
Kiti mikroorganizmai
Chlamydia trachomatis
Keblumų dėl įgyto atsparumo galinčios kelti mikroorganizmų rūšys
Gramteigiami aerobiniai mikroorganizmai
Streptococcus pneumoniae
Vidutiniškai jautrūs penicilinui
Atsparūs penicilinui
Iš prigimties atsparūs mikroorganizmai
Gramteigiami aerobiniai mikroorganizmai
Enterococcus faecalis
MRSA, MRSE* stafilokokai
Anaerobiniai mikroorganizmai
Bacteroides fragilis grupės
 
* Atsparūs meticilinui stafilokokai dažnai tampa atsparūs makrolidų grupės antibiotikams ir nurodomi čia, nes retai būna jautrūs azitromicinui.
 
5.2     Farmakokinetinės savybės
 
Absorbcija
Išgerto azitromicino biologinis prieinamumas – maždaug 37%. Didžiausia jo koncentracija plazmoje susidaro praėjus 2‑3 val. po vaistinio preparato išgėrimo.
 
Pasiskirstymas
Išgertas azitromicinas plačiai pasiskirsto po organizmą. Farmakokinetikos tyrimų duomenimis, audiniuose susidaro daug (iki 50 kartų) didesnė koncentracija už vaistinio preparato koncentraciją kraujo plazmoje. Tai rodo, kad daug vaistinio preparato susikaupia audiniuose.
 
Prisijungimas prie serumo baltymų priklauso nuo vaistinio preparato koncentracijos plazmoje: nuo 12%, esant 0,5 mikrogramų/ml koncentracijai, iki 52%, esant 0,05 mikrogramų/ml koncentracijai serume. Vidutinis pasiskirstymo tūris, nusistovėjus pusiausvyros apykaitai (VVpa),– maždaug 31,1 l/kg.
 
Metabolizmas ir eliminacija
Galutinės pusinės eliminacijos iš plazmos laikas labai artimas vaistinio preparato pusinės eliminacijos iš audinių laikui, tai yra 2‑4 dienos.
 
Maždaug 12% į veną pavartotos azitromicino dozės per tris paras išsiskyrė su šlapimu nepakitusio vaistinio preparato pavidalu. Žmogaus tulžyje nustatyta labai didelė nepakitusio azitromicino koncentracija. Su tulžimi išsiskiria ir 10 metabolitų, susidarančių vykstant N- ir O-demetilinimui, desosamino ir aglikono žiedų hidroksilinimui bei skylant kladinozės konjugatui. Palyginus mikrobiologinių tyrimų duomenis su aukšto slėgio skysčių chromatografijos duomenimis, nustatyta, kad metabolitai mikrobiologiniam azitromicino aktyvumui įtakos neturi.
 
Tyrimų su gyvūnais metu didelė azitromicino koncentracija nustatyta fagocituose. Be to, nustatyta, kad aktyviuose fagocituose susidaro didesnė azitromicino koncentracija nei neaktyviuose. Todėl tyrimų su gyvūnais duomenimis, uždegimo židinyje nustatyta didelė azitromicino koncentracija.
 
5.3     Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys
 
Tyrimų su gyvūnais duomenimis, 40 kartų didesnės už gydomąją azitromicino dozės sukėlė laikiną fosfolipidozę, kuri toksinio poveikio dažniausiai nesukėlė. Pagal rekomendacijas vartojamas azitromicinas toksinių reakcijų ligoniams nesukelia.
 
Kancerogeninis poveikis
Ilgalaikių tyrimų su gyvūnais neatlikta, nes šiuo vaistiniu preparatu gydoma tik trumpą laiką, o kancerogeninio aktyvumo požymių nėra.
 
Mutageninis poveikis
Tyrimų in vitro ir in vivo duomenimis, genų ir chromosomų mutacijų nebuvo.
 
Toksinis poveikis dauginimosi funkcijai
Embriotoksinio poveikio tyrimų su gyvūnais duomenimis, ši veiklioji medžiaga teratogeninio poveikio pelėms ir žiurkėms nesukėlė. Šiek tiek sumažėjo 100 mg/kg kūno svorio ir 200 mg/kg kūno svorio paros dozes gavusių žiurkių svorio augimas ir sulėtėjo jų vaisių kaulėjimas. Perinatalinės ir postnatalinės raidos tyrimų su žiurkėmis duomenimis, nežymus sulėtėjimas stebimas, vartojant 50 mg/kg kūno svorio ir didesnes azitromicino paros dozes.
 
 
6.       farmacinė informacija
 
6.1     Pagalbinių medžiagų sąrašas
 
Kapsulės turinys
Mikrokristalinė celiuliozė
Natrio laurilsulfatas
Magnio stearatas
 
Kapsulės korpusas ir dangtelis
Želatina
Titano dioksidas (E 171)
Indigokarminas (E 132)
Sieros dioksidas
 
6.2     Nesuderinamumas
 
Duomenys nebūtini.
 
6.3     Tinkamumo laikas
 
36 mėnesiai
 
6.4     Specialios laikymo sąlygos
 
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.
 
6.5     Pakuotė ir jos turinys
 
PVC/PVdC ir aliuminio lizdinės plokštelės.
Kartono dėžutėje yra viena lizdinė plokštelė, kurioje yra 6 kapsulės.
 
6.6     Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu bei jo likučių naikinimo instrukcija
 
Specialių reikalavimų nėra.
 
 
7.       REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS
 
SIA PLIVA
K.Ulmaņa gatve 119
LV-2167 Rīga,
Latvija
 
 
8.       REGISTRAVIMO LIUDIJIMO numeris
 
LT/1/94/0529/002
 
 
 
 
 
9.       pirmoJO REGISTRAVIMO arba perregistravimo data
 
2006-06-23
 
 
10.     teksto peržiūros data
 
2006-06-23


 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7