Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

TAXOL 30MG/5ML 5ML INF. CONC. N1

Vaistai
  Gamintojas:
BRISTOL-MYERS SQ.

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Taxol 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
Paklitakselis

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra Taxol ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Taxol
3. Kaip vartoti Taxol
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Taxol
6. Kita informacija1. KAS YRA TAXOL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Paklitakselis priklauso vaistų nuo vėžio, vadinamų taksanais, grupei. Iš pradžių jis buvo išskirtas iš kukmedžio (Taxus brevifolia) žievės. Šio vaisto sudėtyje esantis paklitakselis gaminamas augalinių ląstelių fermentacijos metodu.

Taxol Jums skyrė gydytojas kiaušidžių, krūties arba plaučių vėžiui gydyti. Be to, šį vaistą galima vartoti su AIDS susijusiai Kapoši sarkomai gydyti. Taxol galima vartoti vieną arba kartu su kitais vaistais nuo vėžio, pvz., krūties vėžiui gydyti ( su doksorubicinu arba trastuzumabu, kiaušidžių ar plaučių vėžiui gydyti ( su cisplatina.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT TAXOL

Taxol vartoti negalima:
▪ jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) paklitakseliui arba bet kuriai pagalbinei Taxol medžiagai, ypač makrogolglicerolio ricinoleatui;
▪ jeigu sumažėjęs baltųjų kraujo kūnelių kiekis;
▪ jeigu esate nėščia arba krūtimi maitinate kūdikį;
jeigu jums yra Kapoši sarkoma ir tuo pat metu sergate sunkiomis, nekontroliuojamomis infekcijomis.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
▪ kad sumažėtų alerginės reakcijos pavojus ir sunkumas, likus 612 val. iki Taxol infuzijos Jums reikės išgerti steroido tabletę, o likus 3060 min. į veną bus suleista anthistamininio vaisto. Jeigu infuzijos metu pradėtų tinti burna ar gerklė, pasunkėtų kvėpavimas, pajustumėte širdies plakimą, niežulį arba paraustų oda, nedelsdami informuokite slaugytoją arba gydytoją (žr. “Galimas šalutinis poveikis”);
▪ tarp Taxol infuzijų ir prieš kiekvieną infuziją reguliariai bus atliekami kraujo tyrimai norint įsitikinti, ar kraujo kūnelių kiekis pakankamas;
▪ prieš kiekvieną Taxol infuziją gydytojas Jūsų paklaus, ar nėra pėdų arba plaštakų nejautros, tirpimo, dilgčiojimo ar silpnumo, kadangi tuomet kitą Taxol dozę gali tekti sumažinti.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Nėštumas
Jei esate nėščia, įtariate pastojusi arba planuojate pastoti, Taxol vartoti negalima. Gydymo metu bei tam tikrą laikotarpį vėliau reikia naudotis veiksmingomis kontracepcijos priemonėmis. Jeigu gydymo Taxol metu pastotumėte, nedelsdama informuokite gydytoją.

Žindymo laikotarpis
Vartojant Taxol, kūdikį krūtimi maitinti draudžiama. Jeigu jį maitinate, pasikonsultuokite su gydytoju.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Taxol sudėtyje yra alkoholio (396 mg/ml), todėl iš karto po gydymo vairuoti ir valdyti mechanizmų negalima. Jei nesvaigsta galva ir nejaučiate nepasitikėjimo savimi, laikotarpiu tarp Taxol infuzijų vairuoti galite.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Taxol medžiagas
Šio vaisto sudėtyje yra makrogolglicerolio ricinoleato, galinčio sukelti sunkią alerginę reakciją (žr. “Specialios atsargumo priemonės”).

1 ml Taxol koncentrato yra 396 mg etanolio (alkoholio). Vienos infuzijos metu į organizmą jo patenka 1520 g (priklausomai nuo Taxol dozės). Toks alkoholio kiekis yra maždaug 400500 ml alaus arba maždaug 150200 ml vyno. Jis gali būti kenksmingas žmonėms, sergantiems alkoholizmu, kepenų ligomis ar epilepsija. Be to, dėl tokio alkoholio kiekio gali pakisti kartu vartojamų vaistų poveikis.3. KAIP VARTOTI TAXOL

Dozė priklauso nuo kūno svorio, ūgio, bendrosios būklės ir ligos. Ją apskaičiuos gydytojas pagal kūno paviršiaus plotą kvadratiniais metrais (m2).

Taxol infuzuojama į veną. Infuzija atliekama ligoninėje ir trunka apie 3 val., kartais ( 24 val. Dažniausiai šio vaisto infuzuojama kas 3 savaites. Dozę ir infuzijų dažnį gydytojas gali keisti, atsižvelgdamas į kraujo tyrimų duomenis, bendrąją būklę ir organizmo reakciją į Taxol. Jei kiltų klausimų dėl gydymo, kreipkitės į gydytoją.4. GALIMAS
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Taxol 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml koncentrato infuziniam tirpalui yra 6 mg paklitakselio:
5 ml buteliuke yra 30 mg paklitakselio;
16,7 ml buteliuke yra 100 mg paklitakselio;
25 ml buteliuke yra 150 mg paklitakselio;
50 ml buteliuke yra 300 mg paklitakselio.

Pagalbinės medžiagos:
527 mg/ml makrogolglicerolio ricinoleato
396 mg/ml bevandenio etanolio

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Koncentratas infuziniam tirpalui
Taxol yra skaidrus, bespalvis ar gelsvas klampus tirpalas.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Kiaušidžių karcinoma. Pirmo pasirinkimo kiaušidžių karcinomos gydymas paklitakseliu kartu su cisplatina pacientėms, kurios serga progresavusia liga arba kurioms po laparotomijos likusio naviko skersmuo yra didesnis kaip 1 cm.

Antro pasirinkimo metastazavusios kiaušidžių karcinomos gydymas paklitakseliu, jei įprastas gydymas platinos preparatais buvo neveiksmingas.

Krūties karcinoma. Pagalbinis gydymas paklitakseliu po gydymo antraciklinu ir ciklofosfamidu (AC) ligoniams, kuriems diagnozuota limfmazgius pažeidusi krūties karcinoma. Pagalbinis gydymas paklitakseliu yra alternatyva ilgalaikei AC terapijai.

Pradinis lokaliai progresavusio arba metastazavusio krūties vėžio gydymas paklitakseliu kartu su antraciklinu ligoniams, kuriuos galima gydyti antraciklinu, arba kartu su trastuzumabu ligoniams, kuriems imunohistocheminiu būdu nustatytas didelis žmogaus epidermio augimo faktoriaus 2 receptorių kiekis (3+) ir kuriems netinka gydymas antraciklinu (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius).

Vienas paklitakselis skiriamas ligoniams, sergantiems metastazavusia krūties karcinoma, kuriems įprastinis gydymas, įskaitant gydymą antraciklinu, nebuvo veiksmingas arba netinka.

Progresavusi nesmulkialąstelinė plaučių karcinoma. Paklitakseliu kartu su cisplatina gydoma nesmulkialąstelinė plaučių karcinoma (NSLPK) ligoniams, kuriems negalima atlikti chirurginės operacijos ir (arba) taikyti spindulinio gydymo.

Su AIDS susijusi Kapoši sarkoma. Paklitakseliu gydomi pacientai, sergantys progresavusia su AIDS susijusia Kapoši sarkoma (KS), kuriems ankstesnis gydymas antraciklino liposomine forma buvo neveiksmingas.

Duomenų apie vaistinio preparato vartojimo pagal šią indikaciją veiksmingumą nepakanka. Atitinkamų tyrimų duomenų santrauka pateikiama 5.1 skyriuje.4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Prieš infuzuojant Taxol, visiems pacientams būtinas parengiamasis gydymas kortikosteroidais, antihistamininiais vaistais ir H2 antagonistais, pvz.:

Vaistinis preparatas
Dozė ir vartojimo būdas
Vartojama iki Taxol infuzijos likus

Deksametasonas
20 mg per burną * arba į veną
maždaug 12 val. ir 6 val. (per burną)
arba
3060 min. (į veną)

Difenhidraminas **
50 mg į veną
30-60 min.

Cimetidinas
arba ranitidinas
300 mg į veną
50 mg į veną
30-60 min.* Kapoši sarkoma sergantiems pacientams – 820 mg.
** Arba atitinkamas antihistamininis vaistas, pvz., chlorfeniraminas.

Taxol vartojamas per intralinijinį filtrą, kurio membranos mikroporos ne didesnės kaip 0,22 (m (žr. 6.6 skyrių).

Kiaušidžių karcinomos pirmo pasirinkimo chemoterapija. Tiriamos kitos dozavimo schemos, tačiau rekomenduojama gydyti Taxol ir cisplatinos deriniu. Priklausomai nuo infuzijos trukmės, Taxol galima dozuoti dvejopai: iš pradžių į veną infuzuojama 175 mg/m2 Taxol per 3 val., paskui – 75 mg/m2 cisplatinos (kas 3 savaites) arba iš pradžių – 135 mg/m2 Taxol per 24 val., paskui – 75 mg/m2 cisplatinos (nuo vieno gydymo kurso iki kito turi praeiti 3 savaitės) (žr. 5.1 skyrių).

Kiaušidžių karcinomos antro pasirinkimo chemoterapija. Rekomenduojama infuzuoti 175 mg/m2 Taxol per 3 val. Nuo vieno gydymo kurso iki kito turi praeiti 3 savaitės.

Krūties karcinomos pagalbinė chemoterapija. Rekomenduojama infuzuoti 175 mg/m2 Taxol per 3 val., kas 3 savaites (iš viso 4 kursus), po gydymo antraciklino ir ciklofosfamido deriniu.

Krūties karcinomos pirmo pasirinkimo chemoterapija. Kartu vartojant doksorubiciną (50 mg/m2), Taxol vartojamas 24 val. po jo. Rekomenduojama Taxol dozė (220 mg/m2) infuzuojama į veną per 3 val. Intervalas nuo vieno gydymo kurso iki kito – 3 savaitės (žr. 4.5 ir 5.1 skyrius).

Kartu vartojant trastuzumabą, rekomenduojama Taxol dozė (175 mg/m2) infuzuojama į veną per 3 val. Intervalas nuo vieno gydymo kurso iki kito – 3 savaitės (žr. 5.1 skyrių). Taxol galima pradėti infuzuoti kitą dieną po pirmos trastuzumabo dozės arba (jei ankstesnę trastuzumabo dozę pacientas toleravo gerai) tuoj pat po vėlesnės jo dozės (trastuzumabo dozavimas smulkiai aprašytas Preparato charakteristikų santraukoje).

Krūties karcinomos antro pasirinkimo chemoterapija. Rekomenduojama infuzuoti 175 mg/m2 Taxol per 3 val., kas 3 savaites.

Progresavusios nesmulkialąstelinės plaučių karcinomos gydymas. Rekomenduojama infuzuoti 175 mg/m2 Taxol per 3 val., paskui – 80 mg/m2 cisplatinos. Nuo vieno gydymo kurso iki kito turi praeiti 3 savaitės.

Su AIDS susijusios Kapoši sarkomos gydymas. Rekomenduojama infuzuoti 100 mg/m2 Taxol per 3 val., kas 2 savaites.

Vėlesnės Taxol dozės skiriamos atsižvelgiant į tai, kaip pacientas toleruoja vaistą.

Taxol infuzijos negalima kartoti tol, kol neutrofilų skaičius taps 1,5 x 109/l arba didesnis (Kapoši sarkoma sergantiems pacientams – 1 x 109/l arba didesnis), o trombocitų skaičius – 100 x 109/l arba didesnis (Kapoši sarkoma sergantiems pacientams – 75 x 109/l arba didesnis). Jei pasireiškė sunki neutropenija (neutrofilų mažiau kaip 0,5 x 109/l 7 dienas ar ilgiau) arba sunki periferinė neuropatija, vėlesnių gydymo kursų dozė sumažinama 20 % (Kapoši sarkoma sergantiems pacientams – 25 %) (žr. 4.4 skyrių).

Pacientams, sergantiems kepenų nepakankamumu. Turimų duomenų nepakanka dozavimui koreguoti sergant vidutiniu ar sunkiu kepenų nepakankamumu (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius). Sunkiu kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams paklitakselio vartoti negalima.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ypač makrogolglicerolio ricinoleatui (žr. 4.4 skyrių);
Nėščiosios ir žindyvės (žr. 4.6 skyrių);
Jei neutrofilų skaičius iki gydymo mažesnis kaip 1,5 x 109/l (Kapoši sarkoma sergantiems pacientams – mažesnis kaip 1 x 109/l);
Esant sunkiai nekontroliuojamai gretutinei infekcijai (tik Kapoši sarkoma sergantiems pacientams).

4.4. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Taxol vartojamas prižiūrint gydytojui, kuris turi vėžio chemoterapijos patirties. Gali pasireikšti reikšmingų padidėjusio jautrumo reakcijų, todėl būtina turėti paruoštą įrangą pagalbai suteikti.

Prieš infuzuojant Taxol, būtina atlikti parengiamąjį gydymą kortikosteroidais, antihistamininiais vaistais ir H2 antagonistais (žr. 4.2 skyrių).

Kartu gydant Taxol ir cisplatina, pirmiausia infuzuojama Taxol (žr. 4.5 skyrių).

Reikšmingų padidėjusio jautrumo reakcijų, pasireiškiančių dusuliu ir hipotenzija, kuriuos būtina gydyti, taip pat angioedema ir išplitusia dilgėline, po atitinkamo parengiamojo gydymo buvo mažiau kaip 1 % pacientų. Tikriausiai šių reakcijų mediatorius yra histaminas. Pasireiškus sunkiai padidėjusio jautrumo reakcijai, reikia nedelsiant nutraukti Taxol infuziją ir pradėti simptominį gydymą. Tokiam pacientui šio vaisto daugiau skirti negalima.

Kaulų čiulpų slopinimas, ypač neutropenija, yra toksinis poveikis, dėl kurio tenka riboti dozes. Būtina dažnai tirti kraujo ląstelių skaičių. Kitos šio vaisto dozės negalima infuzuoti tol, kol neutrofilų skaičius taps 1,5 x 109/l arba didesnis (Kapoši sarkoma sergantiems pacientams – 1 x 109/l arba didesnis), trombocitų – 100 x 109/l arba didesnis (Kapoši sarkoma sergantiems pacientams – 75 x 109/l arba didesnis). Dauguma Kapoši sarkomos gydymo klinikiniame tyrime dalyvavusių pacientų vartojo granulocitų kolonijas stimuliuojantį faktorių (G-KSF).

Aprašyta retų atvejų, kai pasireiškė sunkių širdies laidumo sutrikimų vartojant Taxol monoterapijai.
Jei, vartojant Taxol, pasireiškia reikšmingų laidumo sutrikimų, būtina atitinkamai gydyti, o toliau vartojant Taxol – nepertraukiamai stebėti širdies veiklą. Buvo atvejų, kai, vartojant Taxol, pasireiškė hipotenzija, hipertenzija, bradikardija, tačiau dauguma atvejų šie pokyčiai simptomų nesukėlė, gydymo nereikėjo. Rekomenduojama dažnai tikrinti gyvybinius požymius, ypač pirmąją Taxol infuzijos valandą. Sergant nesmulkialąsteline plaučių karcinoma, sunkių širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinių pasireiškia dažniau negu sergant krūties ar kiaušidžių karcinoma. Kapoši sarkomos gydymo klinikinio tyrimo metu užfiksuotas vienas su paklitakseliu susijusio širdies nepakankamumo atvejis.

Taxol vartojant kartu su doksorubicinu arba trastuzumabu pradiniam metastazavusio krūties vėžio gydymui, būtina stebėti širdies veiklą. Prieš pradedant gydyti šiais deriniais, reikia atlikti pradinius širdies tyrimus [anamnezė, klinikinė apžiūra, EKG, echokardiograma ir (arba) miokardo perfuzijos izotopinis tyrimas (MUGA). Gydymo metu širdies funkciją reikia stebėti toliau (pvz., kas 3 mėn.) – tai gali padėti nustatyti jos sutrikimą. Gydytojas, spręsdamas kaip dažnai tirti skilvelių funkciją, turi tiksliai apskaičiuoti suvartotą suminę antraciklino dozę mg/m2. Tyrimais nustatęs pablogėjusią širdies funkciją (net jei simptomų nėra), jis turi kruopščiai apsvarstyti, ar tolesnio šio vaisto vartojimo palankus klinikinis poveikis yra didesnis už galimą širdies pažeidimo pavojų, įskaitant potencialiai negrįžtamą. Jei šis vaistas vartojamas toliau, širdies funkciją reikia tirti dažniau (pvz., kas 12 gydymo kursus). Smulkiau žr. trastuzumabo arba doksorubicino charakteristikų santrauką.

Periferinė neuropatija pasireiškia dažnai, tačiau sunkių simptomų atsiranda retai. Sunkiais atvejais visų vėlesnių gydymo kursų metu rekomenduojama infuzuoti 20 % (Kapoši sarkoma sergantiems pacientams – 25 %) mažesnę Taxol dozę. Nesmulkialąstelinio plaučių vėžio chemoterapijos metu ir kiaušidžių vėžio pirmos eilės chemoterapijos metu per 3 val. infuzuoto Taxol ir cisplatinos derinys sunkų neurotoksinį poveikį sukėlė dažniau negu atskirai vartojamas Taxol arba ciklofosfamido ir po jo infuzuojamos cisplatinos derinys.

Pacientams, sergantiems kepenų nepakankamumu, toksinio poveikio (ypač III-IV laipsnio kaulų čiulpų slopinimo) pavojus gali būti didesnis. Nėra duomenų, kad per 3 val. infuzuoto Taxol toksiškumas lengvu kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams būtų didesnis. Jei Taxol infuzija trunka ilgiau, vidutiniu ar sunkiu kepenų nepakankamumu sergančių pacientų kaulų čiulpų funkcija gali būti slopinama stipriau. Ar nėra stipraus kaulų čiulpų slopinimo, būtina atidžiai stebėti (žr. 4.2 skyrių). Dozavimui koreguoti sergant vidutiniu ar sunkiu kepenų nepakankamumu turimų duomenų nepakanka (žr. 5.2 skyrių). Duomenų apie pacientų, kuriems iki šio vaisto vartojimo buvo sunki tulžies stazė, gydymą nėra. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų nepakankamumu, paklitakselio vartoti negalima.

1 ml Taxol yra 396 mg etanolio, todėl reikia atsižvelgti į galimą poveikį CNS ir kitokį poveikį.

Būtina imtis specialių atsargumo priemonių, kad Taxol nepatektų į arteriją, kadangi su gyvūnais atlikti lokalaus toleravimo tyrimai parodė sunkių audinių reakcijų pavartojus šio vaisto į arteriją.

Aprašyta retų pseudomembraninio kolito atvejų (net kartu nevartojant antibiotikų). Jei vartojant paklitakselį ar netrukus po to prasideda stiprus arba nepaliaujamas viduriavimas, tai, nustatant diferencinę diagnozę, reikia atsižvelgti į šios ligos galimybę.

Taxol ir plaučių spindulinio gydymo derinys (nepriklausomai nuo to, kuri procedūra atliekama pirma) gali skatinti intersticinio pneumonito atsiradimą.

Kapoši sarkoma sergantiems pacientams sunkus mukozitas pasireiškia retai. Jį pastebėjus, paklitakselio dozę reikia sumažinti 25 %.

4.5. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Parengiamasis gydymas cimetidinu įtakos paklitakselio klirensui neturi.

Kiaušidžių karcinomos pirmo pasirinkimo chemoterapijai Taxol rekomenduojama infuzuoti prieš cisplatiną (tuomet Taxol saugumo pobūdis būna panašus kaip jį vartojant atskirai). Kai Taxol infuzuojama po cisplatinos, kaulų čiulpai slopinami stipriau, o paklitakselio klirensas būna maždaug 20 % mažesnis. Kiaušidžių vėžiui gydyti vartojant Taxol ir cisplatinos derinį, gali kilti didesnis inkstų nepakankamumo pavojus negu vartojant cisplatiną atskirai.

Kai intervalas tarp paklitakselio iki doksorubicino vartojimo yra trumpas, doksorubicino ir jo aktyvių metabolitų eliminacija gali būti lėtesnė, todėl pradiniam krūties vėžio gydymui Taxol vartojamas 24 val. po doksorubicino (žr. 5.2 skyrių).

Paklitakselio metabolizmą iš dalies katalizuoja citochromo P450 izofermentai CYP2C8 ir CYP3A4 (žr. 5.2 skyrių). Klinikiniai tyrimai parodė, kad nuo CYP2C8 priklausomas paklitakselio metabolizmas į 6(-hidroksipaklitakselį yra svarbiausias metabolizmo būdas žmogaus organizme. Kartu vartojamas ketokonazolas, kuris stipriai slopina CYP3A4, nelėtina paklitakselio eliminacijos pacientų organizme, todėl abu šiuos vaistus galima vartoti kartu nekoreguotomis dozėmis. Vis dėlto duomenų apie galimą paklitakselio sąveiką su kitais CYP3A4 substratais ar inhibitoriais yra nedaug. Dėl to vaistai, kurie slopina (pvz., eritromicinas, fluoksetinas, gemfibrozilis) arba indukuoja (pvz., rifampicinas, karbamazepinas, fenitoinas, fenobarbitalis, efavirenzas, nevirapinas) CYP2C8 ar CYP3A4, kartu su Taxol vartotini atsargiai.

Tyrimų su Kapoši sarkoma sergančiais ir daug vaistų vartojančiais pacientais duomenimis, paklitakselio sisteminis klirensas būna reikšmingai mažesnis kartu vartojant nelfinavirą ir ritonavirą, tačiau tokių jo pokyčių neatsiranda kartu vartojant indinavirą. Informacijos apie paklitakselio sąveiką su kitais proteazės inhibitoriais nepakanka. Dėl to kartu su proteazės inhibitoriais šis vaistas vartotinas atsargiai.

4.6. Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nustatyta, kad Taxol yra embriotoksiškas ir fetotoksiškas triušiams bei mažina žiurkių vaisingumą.

Reikiamų duomenų apie paklitakselio vartojimą nėštumo metu nėra. Taxol (kaip ir kiti citotoksiniai vaistai) gali pakenkti vaisiui, todėl nėštumo metu jo vartoti negalima. Moterims reikia patarti saugotis pastojimo gydymo Taxol metu. Jei vis dėlto moteris pastotų, apie tai ji turi nedelsdama pasakyti gydytojui.

Ar paklitakselio išsiskiria į motinos pieną, nenustatyta. Žindyvėms šio vaisto vartoti negalima. Gydymo laikotarpiui maitinimą krūtimi reikia nutraukti.

4.7. Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Paklitakselis gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta, tačiau pažymėtina, kad šio vaisto sudėtyje yra etanolio (žr. 4.4 ir 6.1 skyrius).

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Jei nenurodyta kitaip, žemiau pateikiama informacija gauta analizuojant bendrojo saugumo duomenų bazę, kurioje sukaupti duomenys apie 812 pacientų, sirgusių solidiniais navikais ir klinikinių tyrimų metu vartojusių Taxol monoterapijai. Kapoši sarkoma sergančių pacientų populiacija yra labai specifiška, todėl 4.8 skyriaus pabaigoje pateikiama speciali informacija, gauta klinikinio tyrimo metu stebint 107 šia liga sergančius pacientus.

Jei nenurodyta kitaip, tai nepageidaujamo poveikio dažnis ir sunkumas, preparatu Taxol gydant kiaušidžių, krūties bei nesmulkialąstelinę plaučių karcinomą, buvo iš esmės panašūs. Amžius neturi aiškios įtakos nė vienam pastebėtam toksiniam poveikiui.

Dažniausias reikšmingas Taxol nepageidaujamas poveikis – kaulų čiulpų slopinimas. 28 % pacientų pasireiškė sunki neutropenija (mažiau kaip 0,5 x 109/l ląstelių), tačiau jos metu karščiavimo epizodų nebuvo. Tik 1 % pacientų sunki neutropenija truko 7 dienas ar ilgiau.
Trombocitopenija pasireiškė 11 % pacientų. 3 % pacientų tyrimo metu bent kartą mažiausias trombocitų skaičius buvo mažesnis kaip 50 x 109/l. Anemija pasireiškė 64 % pacientų, tačiau sunki (hemoglobino koncentracija mažesnė kaip 5 mmol/l) – tik 6 %. Anemijos dažnis ir sunkumas susiję su hemoglobino koncentracija iki gydymo.

Vartojant Taxol ir cisplatinos derinį, neurotoksinis poveikis (ypač periferinė neuropatija), pasireiškė dažniau ir buvo sunkesnis infuzuojant 175 mg/m2 Taxol per 3 val. (neurotoksinis poveikis pasireiškė 85 % pacientų, 15 % pacientų jis buvo sunkus) negu infuzuojant 135 mg/m2 per 24 val. (periferinė neuropatija pasireiškė 25 % pacientų, 3 % ji buvo sunki). Nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu sergantiems pacientams ir kiaušidžių vėžiu sergančioms pacientėms po 3 val. trukmės Taxol infuzijos infuzavus cisplatinos, sunkus neurotoksinis poveikis pasireiškė dažniau. Periferinė neuropatija gali pasireikšti po pirmojo gydymo kurso ir didėjant Taxol ekspozicijai sunkėti. Keliais atvejais dėl jos teko nutraukti Taxol vartojimą. Baigus vartoti Taxol, jutimų sutrikimai paprastai sumažėdavo arba išnykdavo per kelis mėnesius. Ankstesnio gydymo sukelta neuropatija nėra kontraindikacija Taxol vartojimui.

Artralgija ar mialgija pasireiškė 60 % pacientų, sunki – 13 % pacientų.

Reikšmingų padidėjusio jautrumo reakcijų, kurios gali baigtis mirtimi (tokiomis laikoma hipotenzija, kurią reikia gydyti, angioedema, kvėpavimo distresas, kuriam šalinti būtini bronchus plečiantys vaistai, ir išplitusi dilgėlinė) pasireiškė dviems (( 1 %) pacientams. 34 % pacientų (17 % gydymo kursų) buvo lengvų padidėjusio jautrumo reakcijų. Pastarųjų, tarp kurių dažniausios paraudimas priplūdus kraujo ir išbėrimas, gydyti nereikia, toliau vartoti Taxol jos nekliudo.

Reakcijos vartojimo vietoje, infuzuojant į veną, gali pasireikšti lokalizuota edema, skausmu, eritema ir sukietėjimu, kartais dėl ekstravazacijos gali atsirasti celiulitas. Buvo atvejų, kai luposi oda (kai kuriais atvejais šis reiškinys buvo susijęs su ekstravazacija). Be to, gali pakisti odos spalva. Aprašyta retų atvejų, kai vietoje, kur ekstravazacija buvo įvykusi anksčiau, atsinaujino odos reakcijos infuzuojant Taxol kitoje vietoje. Kaip specifiškai gydyti ekstravazacijos reakcijas, kol kas nežinoma.

Žemiau pateikiamoje lentelėje išvardytas nepageidaujamas poveikis (nepriklausomai nuo sunkumo) buvo nustatytas infuzuojant Taxol per 3 val. metastazavusio vėžio monoterapijai klinikinių tyrimų metu (812 pacientų) ir stebint Taxol, pasirodžiusio rinkoje, vartojimą*.

Žemiau nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Infekcijos ir infestacijos
Labai dažni: infekcija (daugiausia šlapimo ir viršutinių kvėpavimo takų), kuri gali baigtis mirtimi
Nedažni: sepsinis šokas
Reti*: pneumonija, peritonitas, sepsisKraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
Labai dažni: kaulų čiulpų slopinimas, neutropenija, anemija, trombocitopenija, leukopenija, kraujavimas
Reti*: febrilinė neutropenija
Labai reti*: ūminė mieloidinė leukemija, mielodisplazijos sindromasImuninės sistemos sutrikimai
Labai dažni: lengvos padidėjusio jautrumo reakcijos (ypač paraudimas priplūdus kraujo ir išbėrimas)
Nedažni: reikšmingos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurias reikia gydyti (pvz., hipotenzija, angioedema, kvėpavimo distresas, išplitusi dilgėlinė, šaltkrėtis, nugaros skausmas, krūtinės skausmas, tachikardija, pilvo skausmas, galūnių skausmas, prakaitavimas ir hipertenzija)
Reti*: anafilaksinės reakcijos
Labai reti*: anafilaksinis šokas


Metabolizmo ir mitybos sutrikimai
Labai reti*: anoreksijaPsichikos sutrikimai
Labai reti*: sumišimo būsenaNervų sistemos sutrikimai
Labai dažni: neurotoksinis poveikis, ypač periferinė neuropatija
Reti*: motorinė neuropatija, sukeliantį nedidelį distalinį silpnumą
Labai reti*: autonominė neuropatija, sukelianti paralyžinį žarnų nepraeinamumą ir ortostatinę hipotenziją, didieji epilepsijos priepuoliai, traukuliai, encefalopatija, galvos svaigimas, galvos skausmas, ataksijaAkių sutrikimai
Labai reti*: optinio nervo ir (ar) regos sutrikimai (virpamoji skotoma), ypač vartojant didesnes negu rekomenduojama dozesAusų ir labirintų sutrikimai
Labai reti*: ototoksiškumas, klausos susilpnėjimas, triukšmas ausyse, vertigasŠirdies sutrikimai
Dažni: bradikardija
Nedažni: kardiomiopatija, nesimptominė skilvelinė tachikardija, tachikardija su bigeminija, atrioventrikulinė blokada ir sinkopė, miokardo infarktas
Labai reti*: prieširdžių virpėjimas, supraventrikulinė tachikardijaKraujagyslių sutrikimai
Labai dažni: hipotenzija
Nedažni: hipertenzija, trombozė, tromboflebitas
Labai reti*: šokasKvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai
Reti*: dusulys, pleuros efuzija, intersticinė pneumonija, plaučių fibrozė, plaučių embolija, kvėpavimo nepakankamumas
Labai reti*: kosulysVirškinimo trakto sutrikimai
Labai dažni: pykinimas, vėmimas, viduriavimas, gleivinės uždegimas
Reti*: žarnų obstrukcija, žarnos perforacija, išeminis kolitas, pankreatitas
Labai reti*: mezenterinė trombozė, pseudomembraninis kolitas, ezofagitas, vidurių užkietėjimas, ascitas, neutropeninis kolitasKepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai
Labai reti*: kepenų nekrozė, kepeninė encefalopatija (abiem atvejais gali baigtis mirtimi)Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai dažni: alopecija
Dažni: trumpalaikiai nežymūs nagų ir odos pokyčiai
Reti*: niežulys, išbėrimas, eritema
Labai reti*: StevensJohnson sindromas, epidermio nekrolizė, daugiaformė eritema, eksfoliacinis dermatitas, dilgėlinė, onicholizė (šį vaistą vartojantys pacientai turi naudoti priemones plaštakoms ir pėdoms apsaugoti nuo saulės)Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Labai dažni: artralgija, mialgija

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Dažni: reakcijos injekcijos vietoje (lokalizuota edema, skausmas, eritema, sukietėjimas, kartais dėl ekstravazacijos gali pasireikšti celiulitas, odos fibrozė ir odos nekrozė)
Reti*: astenija, karščiavimas, dehidratacija, edema, negaliaTyrimai
Dažni: sunkus AST (SGOT) koncentracijos padidėjimas, sunkus šarminės fosfatazės koncentracijos padidėjimas
Nedažni: sunkus bilirubino koncentracijos padidėjimas
Reti*: kreatinino koncentracijos kraujyje padidėjimasKrūties karcinoma sirgusioms pacientėms, po gydymo doksorubicino ir ciklofosfamido deriniu vartojusioms Taxol pagalbiniam gydymui, dažniau pasireiškė neurosensorinis toksinis poveikis, padidėjusio jautrumo reakcijų, artralgija ar mialgija, anemija, infekcija, karščiavimas, pykinimas ar vėmimas ir viduriavimas negu vartojusioms tik antraciklino ir ciklofosfamido derinį, tačiau šių nepageidaujamų reiškinių dažnis buvo panašus kaip Taxol vartojant atskirai (nurodytas aukščiau).

Sudėtinis gydymas

Žemiau pateikiami: 1) dviejų pagrindinių kiaušidžių karcinomos pirmo pasirinkimo chemoterapijos tyrimų duomenys (daugiau kaip 1050 pacienčių vartojo Taxol ir cisplatinos derinį); 2) dviejų metastazavusios kiaušidžių karcinomos pirmo pasirinkimo chemoterapijos III fazės tyrimų duomenys [vieno metu tirtas Taxol ir doksorubicino derinio poveikis 267 pacientėms, kito (planinės pogrupio analizės būdu) – Taxol ir transtuzumabo derinio poveikis 188 pacientėms]; 3) dviejų metastazavusio nesmulkialąstelinio plaučių vėžio gydymo III fazės tyrimų duomenys (daugiau kaip 360 pacientų vartojo Taxol ir cisplatinos derinį) (žr. 5.1 skyrių).

Vartojant cisplatiną metastazavusios kiaušidžių karcinomos pirmo pasirinkimo chemoterapijai po 3 val. trukmės Taxol infuzijos, neurotoksinis poveikis, artralgija ar mialgija ir padidėjusio jautrumo reakcijų pasireiškė dažniau ir sunkiau negu ją vartojant po ciklofosfamido. Cisplatiną vartojant po 3 val. trukmės Taxol infuzijos, kaulų čiulpų slopinimas pasireiškė rečiau ir buvo lengvesnis negu ją vartojant po ciklofosfamido.

Taikant metastazavusio kiaušidžių vėžio pirmo pasirinkimo chemoterapiją, neutropenija, anemija, periferinė neuropatija, artralgija/mialgija, astenija, karščiavimas ir viduriavimas pasireikšdavo dažniau ir būdavo sunkesnio laipsnio infuzavus 220 mg/m² Taxol per 3 val., praėjus 24 val. po doksorubicino (50 mg/m²), negu po įprastinės FAC chemoterapijos (500 mg/m² 5FU, 50 mg/m² doksorubicino ir 500 mg/m² ciklofosfamido). Pykinimas ir vėmimas pirmuoju atveju pasireikšdavo rečiau ir būdavo lengvesnio laipsnio (įtakos tam galėjo turėti kartu vartoti kortikosteroidai).

Taxol infuzuojant per 3 val. ir kartu vartojant trastuzumabą metastazavusio krūties vėžio pirmo pasirinkimo gydymui, dažniau negu monoterapijos Taxol metu pastebėta šių reiškinių (jie nurodomi nepriklausomai nuo ryšio su Taxol ar trastuzumabo vartojimu): širdies nepakankamumas (atitinkamai 8 % ir 1 %), infekcija (46 % ir 27 %), šaltkrėtis (42 % ir 4 %), karščiavimas (47 % ir 23 %), kosulys (42 % ir 22 %), išbėrimas (39 % ir 18 %), artralgija (37 % ir 21 %), tachikardija (12 % ir 4 %), viduriavimas (45 % ir 30 %), hipertonija (11 % ir 3 %), epistaksė (18 % ir 4 %), spuogai (11 % ir 3 %), paprastoji pūslelinė (12 % ir 3 %), atsitiktinė trauma (13 % ir 3 %), nemiga (25 % ir 13 %), sloga (22 % ir 5 %), sinusitas (21 % ir 7 %), reakcija injekcijos vietoje (7 % ir 1 %). Kai kurie iš šių dažnių skirtumų gali būti susiję su tuo, kad Taxol ir trastuzumabo derinys vartotas daugiau kartų ir ilgiau negu Taxol atskirai. Sunkių reiškinių dažnis, vartojant Taxol ir trastuzumabo derinį, buvo panašus kaip Taxol vartojant atskirai.

Širdies susitraukimo sutrikimų (kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos sumažėjimas ( 20 %) pastebėta 15 % pacienčių, metastazavusiam krūties vėžiui gydyti kartu vartojusių Taxol ir doksorubiciną, bei 10 % pacienčių, vartojusių įprastinį FAC derinį. Stazinis širdies nepakankamumas pasireiškė < 1 % abejų grupių pacienčių.

Trastuzumabo ir Taxol derinys pacientams, anksčiau gydytiems antraciklinais, širdies disfunkciją sukėlė dažniau ir sunkesnę negu atskirai vartotas Taxol (I ar II NYHA klasės širdies nepakankamumas pasireiškė atitinkamai 10 % ir 0 %, III ar IV klasės – 2 % ir 1 % pacientų). Retais atvejais dėl jos ištiko mirtis (žr. trastuzumabo charakteristikų santrauką). Visais kitais atvejais buvo veiksmingas atitinkamas gydymas.

Pacientams, tuo pat metu gydytiems spinduliais, buvo radiacinio pneumonito atvejų.

Su AIDS susijusi Kapoši sarkoma

Klinikinio tyrimo, kuriame dalyvavo 107 pacientai, duomenimis, nepageidaujamo poveikio (išskyrus hematologinį ir kepenims, žr. žemiau) dažnis ir sunkumas Kapoši sarkoma sergantiems pacientams yra iš esmės panašūs kaip kitais solidiniais navikais sergantiems ir monoterapijos būdu gydomiems pacientams.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai. Kaulų čiulpų slopinimas yra pagrindinis toksinis poveikis, dėl kurio tenka riboti dozes. Svarbiausias hematologinis toksinis poveikis yra neutropenija. Pirmojo gydymo kurso metu sunki neutropenija (mažiau kaip 0,5 x 109/l ląstelių) pasireiškė 20 %, per visą gydymo laikotarpį – 39 % pacientų. 41 % pacientų neutropenija truko ilgiau kaip 7 dienas, 8 % – 3035 dienas. Per 35 dienas ji praėjo visiems stebėtiems pacientams. IV laipsnio neutropenija, trukusi 7 dienas ar ilgiau, pasireiškė 22 % pacientų.

Neutropeninis karščiavimas, susijęs su paklitakseliu, pasireiškė 14 % pacientų (1,3 % gydymo kursų). Vartojant paklitakselį, užfiksuoti 3 su šiuo vaistu susijusio sepsio, lėmusio mirtį, epizodai (2,8 %).

50 % pacientų pasireiškė trombocitopenija, 9 % ji buvo sunki (mažiau kaip 50 x 109/l ląstelių). Tik 14 % pacientų gydymo metu bent kartą rastas mažesnis kaip 75 x 109/l trombocitų skaičius. Su paklitakseliu susijusio kraujavimo epizodų įvyko mažiau kaip 3 % pacientų, tačiau jie buvo lokalūs.

Anemija (hemoglobino koncentracija mažesnė kaip 11 g/dl) nustatyta 61 %, sunki (hemoglobino koncentracija mažesnė kaip 8 g/dl) – 10 % pacientų. Eritrocitų teko perpilti 21 % pacientų.

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai. Iš tyrime dalyvavusių pacientų, kurių kepenų funkcija iki gydymo buvo normali, ir iš kurių daugiau kaip 50 % vartojo proteazės inhibitorius, 28 % padidėjo bilirubino, 43 % – šarminės fosfatazės ir 44 % – AST (SGOT) koncentracija. Sunkus kiekvieno iš šių rodiklių padidėjimas nustatytas 1 % atvejų.

4.9. Perdozavimas

Priešnuodžio perdozuotam Taxol nežinoma. Svarbiausios tikėtinos perdozavimo komplikacijos yra kaulų čiulpų slopinimas, periferinis neurotoksinis poveikis ir mukozitas.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – augaliniai alkaloidai ir kiti natūralūs preparatai, taksanai, ATC kodas – L01C D01

Paklitakselis yra naujas vaistinis preparatas, kuris veikia prieš mikrovamzdelius. Jis skatina tubulino dimerų grupavimąsi į mikrovamzdelius ir neleidžia vykti mikrovamzdelių depolimerizacijai, todėl juos stabilizuoja. Dėl sukelto stabilumo sutrinka normali mikrovamzdelių tinklo dinaminė reorganizacija, būtina gyvybinėms ląstelės funkcijoms interfazės ir mitozės metu. Be to, paklitakselis sukelia nenormalų mikrovamzdelių išsidėstymą ar jų pluoštelių susidarymą ląstelės ciklo metu bei dauginių žvaigždžių (astrosferų) susidarymą iš mikrovamzdelių mitozės metu.

Dviem plačiais atsitiktinės atrankos kontroliuojamais tyrimais vertintas Taxol saugumas ir veiksmingumas kiaušidžių vėžio pirmos eilės chemoterapijai (šis vaistas lygintas su 750 mg/m2 ciklofosfamido ir 75 mg/m2 cisplatinos deriniu). Tarpgrupiniame tyrime (BMS CA139-209) dalyvavo daugiau kaip 650 pacienčių, sergančių IIb-c, III arba IV stadijos pirminiu kiaušidžių vėžiu. Joms skirta iki 9 gydymo kursų (vienai grupei – iš pradžių 175 mg/m2 Taxol per 3 val., po to – 75 mg/m2 cisplatinos, kitai – kontrolinis vaistų derinys). Kitame plačiame tyrime (GOG-111/B-MS CA139-022) dalyvavo daugiau kaip 400 pacienčių, sergančių III arba IV stadijos pirminiu kiaušidžių vėžiu, kurioms laparotomijos metu nustatyta didesnio kaip 1 cm skersmens navikinio audinio arba rasta atokių metastazių. Šioms pacientėms skirta iki 6 gydymo kursų (vienai grupei – iš pradžių 135 mg/m2 Taxol per 24 val., po to – 75 mg/m2 cisplatinos, kitai – kontrolinis vaistų derinys). Dviem būdais dozuojamo Taxol poveikis tiesiogiai nelygintas, tačiau abiejų tyrimų metu Taxol ir cisplatinos deriniu gydomoms pacientėms atsakas pasireiškė reikšmingai dažniau, o laikotarpis iki ligos progresavimo ir išgyvenimo laikotarpis buvo reikšmingai ilgesni negu gydomoms įprastu būdu (kontroliniu vaistų deriniu). Pacientėms, sergančioms progresavusiu kiaušidžių vėžiu, per 3 val. infuzuojamo Taxol ir cisplatinos derinys sukėlė stipresnį neurotoksinį poveikį, artralgiją ar mialgiją, tačiau silpnesnį kaulų čiulpų slopinimą negu ciklofosfamido ir cisplatinos derinys.

3121 pacientei, sirgusiai į limfmazgius metastazavusia krūties karcinoma, po 4 gydymo doksorubicinu ir ciklofosfamidu kursų (CALGB 9344, BMS CA 139-223) taikyta pagalbinė chemoterapija Taxol arba chemoterapija netaikyta. Stebėjimo laikotarpio mediana buvo 69 mėn. Taxol vartojusioms pacientėms (palyginus su vartojusiomis vien doksorubicino ir ciklofosfamido derinį) reikšmingai sumažėjo ligos atsinaujinimo rizika (18 %, p = 0,0014) ir mirties rizika (19 %, p = 0,0044). Retrospektyvinė analizė parodė palankų poveikį visiems pacienčių pogrupiams. Pacientėms, sirgusioms hormonų receptoriams neigiamais arba šiuo atžvilgiu neištirtais navikais, ligos atsinaujinimo rizika sumažėjo 28 % (95 % pasikliautinasis intervalas – 0,59-0,86), sirgusioms hormonų receptoriams teigiamais navikais – 9 % (95 % pasikliautinasis intervalas – 0,781,07). Vis dėlto tyrimas buvo suplanuotas taip, kad ilgalaikio (daugiau kaip 4 kursų) gydymo doksorubicinu ir ciklofosfamidu poveikis netirtas. Remiantis vien šio tyrimo duomenimis, negalima paneigti prielaidos, kad pastebėtą skirtumą iš dalies galėjo lemti nevienoda chemoterapijos trukmė abejose grupėse (gydymo doksorubicinu ir ciklofosfamidu kursai buvo keturi, o gydymo šiais vaistais ir vėliau Taxol – iš viso aštuoni). Dėl to adjuvantinį gydymą preparatu Taxol reikia laikyti alternatyva ilgalaikiam gydymui doksorubicino ir ciklofosfamido deriniu.

Antrame panašaus dizaino didelės apimties į limfmazgius metastazavusios krūties karcinomos pagalbinio gydymo klinikiniame tyrime 3060 pacienčių buvo atsitiktinai parinktos keturiems didesnės Taxol dozės (225 mg/m²) kursams po keturių gydymo doksorubicino ir ciklofosfamido deriniu kursų (NSABP B-28, BMS CA139-270). Stebėjimo laikotarpio mediana buvo 64 mėn. Taxol vartojusioms pacientėms reikšmingai sumažėjo ligos atsinaujinimo (17 %, p = 0,006) ir mirties (7 %, 95 % pasikliautinasis intervalas – 0,781,12) rizika (palyginus su vartojusiomis vien doksorubicino ir ciklofosfamido derinį). Visų pogrupių analizė parodė palankesnius rezultatus Taxol grupėje. Šio tyrimo metu hormonų receptoriams teigiamais navikais sirgusioms pacientėms ligos atsinaujinimo rizika sumažėjo 23 % (pasikliautinasis intervalas – 0,60,92), sirgusioms hormonų receptoriams neigiamais navikais – 10 % (95 % pasikliautinasis intervalas – 0,71,11).

Taxol veiksmingumui ir saugumui metastazavusios krūties karcinomos pirmo pasirinkimo gydymui įvertinti atlikti du tiksliniai III fazės, atsitiktinės atrankos, atviro pobūdžio tyrimai.

Pirmojo tyrimo (BMS CA139278) metu lygintas boliusu vartoto doksorubicino (50 mg/m²) ir 24 val. po jo per 3 val. infuzuoto (220 mg/m²) Taxol poveikis (AT grupė) su įprastinės FAC chemoterapijos (500 mg/m² 5FU, 50 mg/m² doksorubicino, 500 mg/m² ciklofosfamido) poveikiu. Abu deriniai vartoti 8 gydymo kursus, kas 3 savaites. Į šį atsitiktinės atrankos tyrimą įtrauktos 267 metastazavusia krūties karcinoma sirgusios pacientės, kurioms iki tol chemoterapija netaikyta arba taikyta vien pagalbinė chemoterapija ne antraciklinais. Tyrimų rezultatai parodė reikšmingą laikotarpio iki ligos progresavimo skirtumą AT ir FAC grupių pacientėms (atitinkamai 8,2 mėn. ir 6,2 mėn., p = 0,029). FA grupės pacienčių išgyvento laikotarpio mediana buvo ilgesnė negu FAC (atitinkamai 23 mėn. ir 18,3 mėn., p = 0,004). 44 % AT grupės ir 48 % FAC grupės pacienčių vėliau taikyta chemoterapija (atitinkamai 7 % ir 50 % pacienčių – su taksanais). Bendras atsako dažnis AT grupės pacientėms buvo reikšmingai didesnis negu FAC grupės (atitinkamai 68 % ir 55 %). Pilnutinis atsakas pasireiškė 19 % AT grupės ir 8 % FAC grupės pacienčių. Visus veiksmingumo tyrimų duomenis vėliau patvirtino akla nepriklausoma peržiūra.

Antrasis tyrimas buvo skirtas Taxol ir Herceptin derinio veiksmingumui ir saugumui įvertinti planinio HO648g tyrimo pogrupio analizės būdu (į šį pogrupį įtrauktos metastazavusiu krūties vėžiu sirgusios pacientės, anksčiau vartojusios antraciklinus adjuvantiniam gydymui). Herceptin ir paklitakselio derinio veiksmingumas pacientėms, anksčiau nevartojusioms antraciklinų adjuvantiniam gydymui, neįrodytas. Trastuzumabo (iš pradžių vartota 4 mg/kg įsotinimo dozė, vėliau – po 2 mg/kg kas savaitę) ir Taxol (infuzuota po 175 mg/m² per 3 val. kas 3 savaites) derinio poveikis lygintas su atskirai vartojamo Taxol (infuzuota po 175 mg/m² per 3 val. kas 3 savaites) poveikiu. Tyrimo pogrupyje buvo 188 metastazavusiu krūties vėžiu sergančios pacientės, kurioms imunohistochemijos būdu nustatyta HER-2 hiperekspresija (2+ arba 3+), ir kurios anksčiau gydytos antraciklinais. Taxol infuzuotas kas 3 savaites (bent 6 kursai), trastuzumabas – kas savaitę (iki ligos progresavimo pradžios). Šis tyrimas parodė reikšmingai palankesnį Taxol ir trastuzumabo derinio (palyginus su atskirai vartojamu Taxol) poveikį laikotarpio iki ligos progresavimo trukmei (atitinkamai 6,9 ir 3 mėn.), atsako dažniui (41 % ir 17 %) ir jo trukmei (10,5 ir 4,5 mėn.). Reikšmingiausias Taxol ir trastuzumabo derinio toksinis poveikis buvo širdies disfunkcija (žr. 4.8 skyrių).

Dviejų III fazės tyrimų metu pacientams, sergantiems progresavusia nesmulkialąsteline plaučių karcinoma, infuzuota 175 mg/m2 Taxol, o po to – 80 mg/m2 cisplatinos (režimais su Taxol gydyti 367 pacientai). Abu šie tyrimai buvo atsitiktinės atrankos. Vieno jų metu nurodyto gydymo rezultatai lyginti su gydymo 100 mg/m2 cisplatinos doze rezultatais, o kito – su gydymo 100 mg/m2 tenipozido, po kurio infuzuota 80 mg/m2 cisplatinos, rezultatais (palyginamojoje grupėje buvo 367 pacientai). Abiejų tyrimų rezultatai buvo panašūs. Reikšmingo mirštamumo (svarbiausiojo parametro) skirtumo tarp Taxol ir palyginamosios grupės pacientų nenustatyta (pacientų, gydytų režimais su Taxol, išgyvento laikotarpio mediana – 8,1 ir 9,5 mėn., palyginamosios grupės – atitinkamai 8,6 ir 9,9 mėn.). Reikšmingo be ligos progresavimo išgyvento laikotarpio skirtumų taip pat nepastebėta. Vertinant klinikinio atsako dažnį, nustatytas statistiškai reikšmingai dažnesnis palankus poveikis. Gyvenimo kokybės tyrimų duomenys rodo, kad, gydant režimais su Taxol, rečiau vargina apetito stoka, bet dažniau – periferinė neuropatija (p < 0,008).

Paklitakselio saugumas ir veiksmingumas su AIDS susijusiai Kapoši sarkomai gydyti tirtas atliekant nepalyginamąjį tyrimą su Kapoši sarkoma sergančiais pacientais, kuriems anksčiau taikyta sisteminė chemoterapija. Pagrindinis gydymo veiksmingumo rodiklis buvo geriausias naviko atsakas. Iš 107 pacientų 63 liga laikyta atsparia liposominiams antraciklinams. Laikoma, kad šis pogrupis sudaro pagrindinę populiacijos, kuriai gydymas buvo veiksmingas, dalį. Bendras liposominiams antraciklinams atsparios ligos veiksmingo gydymo dažnis (skaičiuojant pacientus, kuriems pasireiškė pilnutinis ir dalinis atsakas) po 15 gydymo kursų buvo 57 % (pasikliautinasis intervalas – 4470 %). Daugiau kaip 50 % šių atsakų pastebėti po pirmųjų 3 gydymo kursų. Liposominiams antraciklinams atsparios ligos atsako dažnis proteazės inhibitorių nevartojusiems pacientams (55,6 %) ir bent 2 mėn. iki paklitakselio juos vartojusiems pacientams (60,9 %) buvo panašus. Laikotarpio iki ligos progresavimo mediana populiacijos, kuriai gydymas buvo veiksmingas, pagrindinės dalies pacientams buvo 468 dienos (95 % pasikliautinojo intervalo apatinė riba 257 dienos, viršutinė neapskaičiuota). Išgyvento laikotarpio medianos apskaičiuoti negalima, tačiau apatinė 95 % pasikliautinojo intervalo apatinė riba populiacijos, kuriai gydymas buvo veiksmingas, pagrindinės dalies pacientams buvo 617 dienų.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Po intraveninio vartojimo pasireiškia dvifazis paklitakselio koncentracijos plazmoje sumažėjimas.

Paklitakselio farmakokinetika tirta po 3 val. ir 24 val. trukmės 135 ir 175 mg/m2 dozės infuzijos. Vidutinis apskaičiuotas terminalinis pusinis laikas buvo 3-52,7 val., vidutinis suminis organizmo klirensas (pagal nekompartamentinį farmakokinetikos modelį) – 11,6-24 l/val./m2. Pastebėta, kad, kai paklitakselio koncentracija didesnė, suminis organizmo klirensas mažesnis. Vidutinis pusiausvyrinis pasiskirstymo tūris – 198-688 l/m2 [rodo ekstensyvų vaisto pasiskirstymą už kraujagyslių ir (ar) prisijungimą audiniuose]. Kai infuzija trunka 3 val., tai, didinant dozę, farmakokinetika tampa nelinijine. Padidinus dozę 30 % (nuo 135 mg/m2 iki 175 mg/m2), Cmax (didžiausia koncentracija) padidėja 75 %, o AUC0(( – 81 %.

19 Kapoši sarkoma sergančių pacientų infuzavus 100 mg/m2 paklitakselio į veną per 3 val., vidutinė Cmax buvo 1530 ng/ml (diapazonas – 7612860 ng/ml), vidutinis AUC – 5619 ng/val./ml (diapazonas – 26099428 ng/val./ml), klirensas – 20,6 l/val./m2 (diapazonas – 11-38 l/val./m2), pasiskirstymo tūris – 291 l/m2 (diapazonas – 121-638 l/m2), vidutinis pusinis terminalinis eliminacijos laikas – 23,7 val. (diapazonas – 1233 val.).

Sisteminė paklitakselio ekspozicija vienam pacientui įvairuoja minimaliai. Nėra duomenų, kad paklitakselis kauptųsi skiriant daug gydymo kursų.

Prisijungimo prie žmogaus serumo baltymų tyrimai in vitro parodė, kad 89-98 % vaisto būna prisijungusio. Cimetidinas, ranitidinas, deksametazonas ir difenhidraminas įtakos paklitakselio jungimuisi prie baltymų neturi.

Paklitakselio dispozicija žmogaus organizme nėra visiškai ištirta. Vidutinis kumuliacinis nepakitusio vaisto kiekis šlapime – 1,3-12,6 % dozės (rodo didelį neinkstinį klirensą). Svarbiausieji paklitakselio dispozicijos mechanizmai gali būti metabolizmas kepenyse ir tulžies klirensas. Nustatyta, kad daugiausia paklitakselio metabolizuoja citochromo P450 fermentai. Pavartojus radioaktyviu izotopu žymėto paklitakselio, vidutiniškai 26 % radioaktyvumo pasišalina su išmatomis 6(-hidroksipaklitakselio, 2 % – 3’-p-hidroksipaklitakselio ir 6 % – 6(-3’-p-dihidroksipaklitakselio pavidalo. Šių hidroksilinių metabolitų susidarymą katalizuoja atitinkamai CYP2C8, CYP3A4 bei (kartu) CYP2C8 ir CYP3A4. Formalių tyrimų inkstų ar kepenų disfunkcijos įtakai paklitakselio dispozicijai po 3 val. trukmės infuzijos įvertinti neatlikta. Farmakokinetikos parametrai, gauti tiriant vieną hemodializuojamą pacientą po 3 val. trukusios 135 mg/m2 Taxol dozės infuzijos, buvo tose pat ribose kaip ir tiriant nedializuojamus pacientus.

Klinikinių tyrimų metu kartu vartojant Taxol, pailgėjo doksorubicino ir jo metabolitų pasiskirstymo bei eliminacijos laikas. Suminė plazminė doksorubicino ekspozicija, tuoj po jo pavartojus paklitakselio, buvo 30 % didesnė negu nuo vieno vaisto vartojimo iki kito praėjus 24 val.

Cisplatinos, doksorubicino ir trastuzumabo vartojimas kartu su Taxol aprašytas pastarųjų charakteristikų santraukose.

5.3. Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Galimas kancerogeninis Taxol poveikis netirtas. Vis dėlto, atsižvelgiant į veikimo mechanizmą, paklitakselis yra potencialiai kancerogeniškas ir genotoksiškas. Su tiriamosiomis žinduolių sistemomis in vitro ir in vivo nustatytas Taxol mutageninis poveikis.6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Etanolis, bevandenis
Makrogolglicerolio ricinoleatas

6.2. Nesuderinamumas

Makrogolglicerolio ricinoleatas gali sukelti di-(2-etilheksil) ftalato išsiskyrimą iš plastikinių polivinilchloridinių talpyklių (PVC), kuris didėja ilgėjant veikimo trukmei ir didėjant koncentracijai. Atsižvelgiant į tai, Taxol skiedžiamas, o paskui laikomas ir vartojamas naudojant įrangą, kurios sudėtyje nėra PVC.

6.3 Tinkamumo laikas

Neatidarius buteliuko
2 metai

Atidarius buteliuką (prieš skiedimą)
Nustatyta, kad pradėtas vartoti preparatas (kartotinai pradūrus adata ir jo atsiurbus), laikomas 25 (C temperatūroje, fiziškai ir chemiškai stabilus išlieka 28 dienas.

Mikrobiologiniu požiūriu, pradėtą vartoti preparatą galima laikyti iki 28 dienų 25 °C temperatūroje. Už ilgiau ar kitokiomis sąlygomis laikyto preparato kokybę atsako vartotojas.

Praskiedus
Nustatyta, kad pradėtas vartoti infuzinis tirpalas, laikomas 5 (C arba 25 (C temperatūroje, išlieka fiziškai ir chemiškai stabilus 7 dienas, jei yra praskiestas su 5 % gliukozės tirpalu, ir 14 dienų, jei praskiestas su 0,9 % natrio chlorido injekciniu tirpalu.

Mikrobiologiniu požiūriu preparatą reikia suvartoti nedelsiant. Jei jis tuojau pat nevartojamas, už laikymo trukmę ir sąlygas atsako vartotojas, tačiau preparato nereikėtų laikyti ilgiau kaip 24 val. 28 (C temperatūroje, nebent jis buvo skiedžiamas kontroliuojamose patvirtintose aseptinėse sąlygose.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Šaldymas preparatui nekenkia.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos nurodytos 6.3 skyriuje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

I tipo stiklo buteliuke su butilo gumos kamščiu yra 30 mg paklitakselio (5 ml tirpalo), 100 mg paklitakselio (16,7 ml tirpalo), 150 mg paklitakselio (25 ml tirpalo) arba 300 mg paklitakselio (50 ml tirpalo).

Kiekvienas buteliukas yra atskiroje kartono dėžutėje.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Darbas su vaistu. Su Taxol, kaip ir kitais vaistais vėžiui gydyti, dirbama atsargiai. Vaistą turi skiesti apmokytas personalas tam skirtoje vietoje aseptinėmis sąlygomis. Būtina mūvėti tinkamomis apsauginėmis pirštinėmis. Reikia dirbti atsargiai, kad vaisto nepatektų ant odos arba gleivinės. Jei vaisto pateko ant odos, reikia nuplauti vandeniu su muilu. Dėl vietinio poveikio gali atsirasti dilginimas, deginimas ir paraudimas. Vaisto patekus ant gleivinės, reikia nuplauti dideliu vandens kiekiu. Šio vaisto įkvėpus, buvo stebėtas dusulys, krūtinės skausmas, ryklės deginimas ir pykinimas.

Laikant neatidarytus buteliukus šaldytuve, gali iškristi nuosėdų. Kambario temperatūroje jos ištirpsta švelniai suplakus buteliuko turinį ar net savaime. Įtakos vaisto kokybei tai neturi. Jei tirpalas lieka drumstas arba yra netirpių nuosėdų, buteliuką reikia išmesti.

Nustatyta, kad kartotinai pradūrus adata ir atsiurbus preparato, 25 (C temperatūroje buteliuko turinio mikrobiologinis, fizinis ir cheminis stabilumas išlieka iki 28 dienų. Už ilgiau ar kitokiomis sąlygomis laikyto preparato kokybę atsako gydantis medikas.

Negalima naudoti Chemo-Dispensing Pin ar kitokių priemonių su smaigais, kadangi jos gali pažeisti buteliuko kamštį ir dėl to nebus užtikrintas tirpalo sterilumas.

Ruošimas vartoti į veną. Prieš infuzuojant, Taxol aseptinėmis sąlygomis praskiedžiamas 0,9 % natrio chlorido injekciniu tirpalu, 5 % gliukozės injekciniu tirpalu, 5 % gliukozės ir 0,9 % natrio chlorido injekciniu tirpalu arba 5 % gliukozės ir Ringerio injekciniu tirpalu, kad susidarytų 0,3-1,2 mg/ml koncentracija.

Nustatyta, kad pradėto vartoti infuzinio tirpalo, laikomo 5 (C arba 25 (C temperatūroje, fizinės ir cheminės savybės išlieka nepakitusios: paruošto su 5 % gliukozės tirpalu – 7 dienas, paruošto su 0,9 % natrio chlorido injekciniu tirpalu – 14 dienų.

Mikrobiologijos požiūriu preparatą reikia suvartoti nedelsiant. Jei iš karto nesuvartojamas, už laikymo trukmę ir sąlygas atsako vartotojas, tačiau preparato 28 (C temperatūroje laikyti ilgiau kaip 24 val. nereikėtų, nebent jis buvo skiedžiamas kontroliuojamose patvirtintos aseptinėse sąlygose.

Praskiestas tirpalas tinka tik vienkartiniam vartojimui.

Paruoštas tirpalas gali pasidaryti neskaidrus. Drumstis susijusi su pagalbinėmis medžiagomis, kurių yra preparato sudėtyje, filtruojant ji nepasišalina. Taxol vartojamas per infuzinės sistemos filtrą, kurio membranos mikroporos ne didesnės kaip 0,22 (m. Po Taxol tirpalo imituojančio vartojimo per intraveninį vamzdelį su filtru reikšmingo vaisto stiprumo sumažėjimo nenustatyta.

Aprašyta retų atvejų, kai, infuzuojant Taxol, atsirado nuosėdų, dažniausiai 24 val. trukmės infuzijos pabaigoje. Precipitacijos priežastis nenustatyta, tačiau ji siejama su praskiesto tirpalo persotinimu. Norint sumažinti nusėdimo pavojų, praskiestą Taxol tirpalą reikia suvartoti kiek įmanoma greičiau, negalima jo per stipriai vibruoti, purtyti ar kratyti. Infuzines sistemas prieš naudojimą reikia praplauti. Infuzuojant reikia reguliariai apžiūrėti tirpalą ir, jei atsiranda nuosėdų, infuziją sustabdyti.

Vaistui kontaktuojant su plastikiniais polivinilchloridiniais (PVC) infuziniais maišeliais, rinkiniais ar kitais medicininiais instrumentais, gali išsiskirti di-(2-etilheksil) ftalato (DEHP). Norint sumažinti šios medžiagos poveikį pacientui, praskiesti Taxol tirpalai laikomi ne PVC buteliukuose, o stikliniuose ar polipropileniniuose (PP) arba plastikiniuose polipropileniniuose, poliolefininiuose maišeliuose ir infuzuojami rinkiniais su polietileniniu vidiniu paviršiumi. Filtrų (pvz., IVEX – 2) su trumpu PVC įėjimo ir (ar) išėjimo vamzdeliu naudojimas reikšmingo DEHP kiekio atsipalaidavimo nesukelia.

Atliekų tvarkymas. Visas medžiagas, naudotas Taxol ruošti ir vartoti, arba dėl kitokių priežasčių kontaktavusias su šiuo vaistu, būtina tvarkyti laikantis vietinių citotoksinių medžiagų tvarkymo reikalavimų.
Nesuvartotą preparatą ir atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Lövőház u. 39
1024 Budapest, Vengrija8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

30 mg/5 ml – LT/1/97/1340/001
100 mg/ 16,7 ml – LT/1/97/1340/002
150 mg/25 ml – LT/1/97/1340/003
300 mg/ 50 ml – LT/1/97/1340/004

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2008-11-2410. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-11-24

II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Bristol-Myers Squibb S.r.l.
Via Del Murillo Km 2.800
04010 Sermoneta, Latina
ItalijaB. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

Receptinis vaistinis preparatas

• SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Taxol 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
Paklitakselis2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml yra 6 mg paklitakselio.
Viename 5 ml buteliuke yra 30 mg paklitakselio.

Viename 16,7 ml buteliuke yra 100 mg paklitakselio.
Viename 25 ml buteliuke yra 150 mg paklitakselio.
Viename 50 ml buteliuke yra 300 mg paklitakselio.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: etanolis, makrogolglicerolio ricinoleatas4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Koncentratas infuziniam tirpalui
1 x 5 ml buteliukas
1 x 16,7 ml buteliukas
1 x 25 ml buteliukas
1 x 50 ml buteliukas5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į veną.
Prieš vartojimą praskiesti.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS

Citotoksinis preparatas8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki
Pradėto vartoti ir praskiesto preparato tinkamumo laikas nurodytas pakuotės lapelyje.9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą preparatą ar atliekas tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Lövőház u. 39
1024 Budapest, Vengrija12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

30 mg/5 ml – LT/1/97/1340/001
100 mg/ 16,7 ml – LT/1/97/1340/002
150 mg/25 ml – LT/1/97/1340/003
300 mg/ 50 ml – LT/1/97/1340/00413. SERIJOS NUMERIS

Serija14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Taxol infuzuoja tik sveikatos priežiūros specialistai, todėl informacija Brailio raštu nepateikiama.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Taxol 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
Paclitaxelum

Vartoti į veną.2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą praskiesti.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki4. SERIJOS NUMERIS

Serija5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

30 mg/5 ml
100 mg/16,7ml
150 mg/25ml
300 mg/50ml6. KITA

Bristol-Myers Squibb


B. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Taxol 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
Paklitakselis

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.Lapelio turinys
1. Kas yra Taxol ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Taxol
3. Kaip vartoti Taxol
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Taxol
6. Kita informacija1. KAS YRA TAXOL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Paklitakselis priklauso vaistų nuo vėžio, vadinamų taksanais, grupei. Iš pradžių jis buvo išskirtas iš kukmedžio (Taxus brevifolia) žievės. Šio vaisto sudėtyje esantis paklitakselis gaminamas augalinių ląstelių fermentacijos metodu.

Taxol Jums skyrė gydytojas kiaušidžių, krūties arba plaučių vėžiui gydyti. Be to, šį vaistą galima vartoti su AIDS susijusiai Kapoši sarkomai gydyti. Taxol galima vartoti vieną arba kartu su kitais vaistais nuo vėžio, pvz., krūties vėžiui gydyti ( su doksorubicinu arba trastuzumabu, kiaušidžių ar plaučių vėžiui gydyti ( su cisplatina.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT TAXOL

Taxol vartoti negalima:
▪ jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) paklitakseliui arba bet kuriai pagalbinei Taxol medžiagai, ypač makrogolglicerolio ricinoleatui;
▪ jeigu sumažėjęs baltųjų kraujo kūnelių kiekis;
▪ jeigu esate nėščia arba krūtimi maitinate kūdikį;
jeigu jums yra Kapoši sarkoma ir tuo pat metu sergate sunkiomis, nekontroliuojamomis infekcijomis.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
▪ kad sumažėtų alerginės reakcijos pavojus ir sunkumas, likus 612 val. iki Taxol infuzijos Jums reikės išgerti steroido tabletę, o likus 3060 min. į veną bus suleista anthistamininio vaisto. Jeigu infuzijos metu pradėtų tinti burna ar gerklė, pasunkėtų kvėpavimas, pajustumėte širdies plakimą, niežulį arba paraustų oda, nedelsdami informuokite slaugytoją arba gydytoją (žr. “Galimas šalutinis poveikis”);
▪ tarp Taxol infuzijų ir prieš kiekvieną infuziją reguliariai bus atliekami kraujo tyrimai norint įsitikinti, ar kraujo kūnelių kiekis pakankamas;
▪ prieš kiekvieną Taxol infuziją gydytojas Jūsų paklaus, ar nėra pėdų arba plaštakų nejautros, tirpimo, dilgčiojimo ar silpnumo, kadangi tuomet kitą Taxol dozę gali tekti sumažinti.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Nėštumas
Jei esate nėščia, įtariate pastojusi arba planuojate pastoti, Taxol vartoti negalima. Gydymo metu bei tam tikrą laikotarpį vėliau reikia naudotis veiksmingomis kontracepcijos priemonėmis. Jeigu gydymo Taxol metu pastotumėte, nedelsdama informuokite gydytoją.

Žindymo laikotarpis
Vartojant Taxol, kūdikį krūtimi maitinti draudžiama. Jeigu jį maitinate, pasikonsultuokite su gydytoju.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Taxol sudėtyje yra alkoholio (396 mg/ml), todėl iš karto po gydymo vairuoti ir valdyti mechanizmų negalima. Jei nesvaigsta galva ir nejaučiate nepasitikėjimo savimi, laikotarpiu tarp Taxol infuzijų vairuoti galite.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Taxol medžiagas
Šio vaisto sudėtyje yra makrogolglicerolio ricinoleato, galinčio sukelti sunkią alerginę reakciją (žr. “Specialios atsargumo priemonės”).

1 ml Taxol koncentrato yra 396 mg etanolio (alkoholio). Vienos infuzijos metu į organizmą jo patenka 1520 g (priklausomai nuo Taxol dozės). Toks alkoholio kiekis yra maždaug 400500 ml alaus arba maždaug 150200 ml vyno. Jis gali būti kenksmingas žmonėms, sergantiems alkoholizmu, kepenų ligomis ar epilepsija. Be to, dėl tokio alkoholio kiekio gali pakisti kartu vartojamų vaistų poveikis.3. KAIP VARTOTI TAXOL

Dozė priklauso nuo kūno svorio, ūgio, bendrosios būklės ir ligos. Ją apskaičiuos gydytojas pagal kūno paviršiaus plotą kvadratiniais metrais (m2).

Taxol infuzuojama į veną. Infuzija atliekama ligoninėje ir trunka apie 3 val., kartais ( 24 val. Dažniausiai šio vaisto infuzuojama kas 3 savaites. Dozę ir infuzijų dažnį gydytojas gali keisti, atsižvelgdamas į kraujo tyrimų duomenis, bendrąją būklę ir organizmo reakciją į Taxol. Jei kiltų klausimų dėl gydymo, kreipkitės į gydytoją.4. GALIMAS

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7