Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

TIAPRIDAL 100MG INJ. N12

Vaistai
  Gamintojas:
SYNTHELABO PHARMA

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Tiapridal 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas
Tiapridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Tiapridal ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Tiapridal
3. Kaip vartoti Tiapridal
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Tiapridal
6. Kita informacija1. KAS YRA TIAPRIDAL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Tiapridal vartojamas kai kuriems elgesio sutrikimams gydyti ir stipriam nerimstančiam skausmui malšinti.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT TIAPRIDAL

Tiapridal vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) tiapridui arba bet kuriai pagalbinei Tiapridal medžiagai;
nustatytas navikas, priklausomas nuo prolaktino, pavyzdžiui, pasmegeninės liaukos navikas (prolaktiną gaminanti adenoma) arba krūties vėžys;
feochromocitoma (antinksčių šerdies sutrikimas, sukeliantis didelę hipertenziją).
Tiapridal negalima vartoti su šiais vaistiniais preparatais:
sultopridu,
dopaminerginiais agonistais (amantadinu, apomorfinu, bromokriptinu, kabergolinu, entakaponu, lizuridu, pergolidu, piribediliu, pramipeksoliu, kvinagolidu, ropiniroliu), nebent jie vartojami Parkinsono ligai gydyti,
levodopa.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Vaisto paprastai NEREIKĖTŲ VARTOTI (jei gydytojas nenurodė kitaip), kai:
žindomas kūdikis;
vartojami:
alkoholis;
levodopa;
vaistai, galintys sukelti torsades de pointes (ryškų širdies ritmo sutrikimą): Ia grupės (chinidinas, hidrochinidinas, disopiramidas) ir III grupės antiaritminiai vaistai (amiodaronas, sotalolis, dofetilidas, ibutilidas), kai kurie neuroleptikai (tioridazinas, chlorpromazinas, levomepromazinas, trifluoperazinas, ciamemazinas, amisulpridas, sulpiridas, pimozidas, haloperidolis, droperidolis), kai kurie kiti vaistai, pavyzdžiui, bepridilis, cisapridas, difemanilis, eritromicinas (į veną), mizolastinas, vinkaminas (į veną), halofantrinas, pentamidinas, sparfloksacinas, moksifloksacinas;
dopaminerginiai agonistai (amantadinas, apomorfinas, bromokriptinas, kabergolinas, entakaponas, lizuridas, pergolidas, piribedilis, pramipeksolis, kvinagolidas, ropinirolis) Parkinsono ligai gydyti (žr. 2 skyrių).Galimam širdies sutrikimui nustatyti gydytojas gali paskirti jums padaryti elektrokardiogramą.

Kad gydytojas galėtų nustatyti dozę ir reguliuoti gydymą, būtina jį informuoti apie šias jūsų ligas:
širdies veiklos sutrikimus,
Parkinsono ligą,
inkstų veiklos sutrikimus,
traukulius (seniau ar neseniai buvusius), epilepsiją,
buvusius insulto rizikos veiksnius.

Senyvi žmonės
Šį vaistą turi atsargiai vartoti senyvi žmonės, nes jiems greičiau gali pasireikšti mieguistumas ir hipotenzija (pavyzdžiui, svaigti galva atsistojus iš gulimos arba sėdimos padėties).

Vaikai
Svarbu reguliariai tikrinti šiuo vaistu gydomų vaikų sveikatą.
Tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 metų, nes vaikas gali užspringti.

Jeigu abejojate, kreipkitės patarimo į gydytoją arba vaistininką

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Ypač tai svarbu vartojant kai kuriuos vaistus Parkinsono ligai gydyti ir vaistus, galinčius sukelti torsades de pointes (sunkų širdies ritmo sutrikimą). Tai Ia grupės antiaritminiai vaistai (chinidinas, hidrochinidinas, disopiramidas) ir III grupės antiaritminiai vaistai (amiodaronas, sotalolis, dofetilidas, ibutilidas), kai kurie neuroleptikai (tioridazinas, chlorpromazinas, levomepromazinas, trifluoperazinas, ciamemazinas, amisulpridas, sulpiridas, pimozidas, haloperidolis, droperidolis) ir kai kurie kiti vaistai: bepridilis, cisapridas, difemanilis, eritromicinas (į veną), mizolastinas, vinkaminas (į veną), halofantrinas, pentamidinas, sparfloksacinas, moksifloksacinas.
Šio vaisto negalima vartoti kartu su kai kuriais kitais vaistiniais preparatais (žr. 2 skyrių).

Tiapridal vartojimas su maistu ir gėrimais
Gydantis šiuo vaistiniu preparatu primygtinai rekomenduojama nevartoti alkoholio.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Jei šiuo vaistu gydoma nėštumo metu, laikykitės gydytojo paskirto dozavimo ir gydymo trukmės.
Jei pastojote jau gydoma, kreipkitės į gydytoją, kad jis spręstų, ar tęsti gydymą.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Gydantis šiuo vaistiniu preparatu reikėtų vengti žindyti kūdikį.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Net vartojamas kaip rekomenduojama tiapridas gali sukelti mieguistumą, todėl sutrikdo gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus.3. KAIP VARTOTI TIAPRIDAL

Tiapridal visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Dozavimas
Tiapridal 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas skirtas tik suaugusiesiems.
Dozavimas įvairus, nustatomas kiekvienam konkrečiam atvejui.

Vartojimo būdas
Vaistinis preparatas švirkščiama į raumenis arba į veną.

Pavartojus per didelę Tiapridal dozę
Pavartoję per didelę vaisto dozę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priimamąjį, nes jums gali sutrikti širdies veikla.

Pamiršus pavartoti Tiapridal
Vartokite naują dozę įprastu laiku. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.
Jei praleidote kelias dozes iš eilės arba po vieną dozę kelis kartus, informuokite gydytoją.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Tiapridal, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Nepageidaujami poveikiai suklasifikuoti į grupes pagal dažnį naudojant šį susitarimą: Labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Širdies sutrikimai
Dažnis nežinomas. Širdies ritmo sutrikimai, skilvelių tachikardija, kuri gali baigtis skilvelių virpėjimu ar širdies sustojimu, netikėta mirtimi (žr. 4.4 skyrių).

Nervų sistemos sutrikimai
Dažni. Svaigulys atsistojant iš gulimos ar sėdimos padėties, galvos skausmas.
Parkinsonizmas ir susiję simptomai: drebulys, tonuso padidėjimas, hipokinezė ir hipersalivacija. Šie simptomai paprastai pašalinami vaistiniais preparatais nuo parkinsonizmo.
Nedažni. Raumenų rigidiškumas. Šie simptomai paprastai pašalinami vaistiniais preparatais nuo parkinsonizmo.
Reti. Ūminė diskinezija. Šis simptomas paprastai pašalinamas vaistiniais preparatais nuo parkinsonizmo.
Dažnis nežinomas. Vėlyvoji diskinezija, pasireiškianti nevalingais stereotipiniais liežuvio, veido ir galūnių judesiais, kaip tai būna ilgai (daugiau kaip tris mėnesius) vartojant bet kuriuos neuroleptikus. Anticholinerginiai antiparkinsoniniai vaistai šių reiškinių nemažina arba gali dar sustiprinti.
Neaiškios kilmės karščiavimas, prakaitavimas, blyškimas, kraujospūdžio pokyčiai, sąmonės sutrikimai, raumenų frigidiškumas - tai piktybinis neurolepsinis sindromas, kuris galėtų baigtis mirtimi.

Psichikos sutrikimai
Dažni. Mieguistumas, nemiga, sujaudinimas, apatija.

Endokrininiai sutrikimai
Dažni. Tiapridas padidina prolaktino kiekį kraujo plazmoje, kuris nutraukus vaisto vartojimą vėl tampa normalus. Su hiperprolaktinemija susiję sutrikimai: mėnesinių dingimas, krūtų pabrinkimas, pieno išsiskyrimas iš spenelių nežindymo laikotarpiu, impotencija, lytinis šaltumas.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Dažni. Bendras silpnumas, nuovargis.
Nedažni. Kūno svorio padidėjimas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI TIAPRIDAL

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Tiapridal vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

Tiapridal sudėtis

Veiklioji medžiaga yra tiapridas. Vienoje 100 mg/2 ml ampulėje yra 111,1 mg tiaprido hidrochlorido. Šis kiekis atitinka 100,0 mg tiaprido bazės.
Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas, injekcinis vanduo.

Tiapridal išvaizda ir kiekis pakuotėje
2 ml stiklinė ampulė.
Dėžutėje yra 12 ampulių po 2 ml.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius
Lietuva

Gamintojai
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
6, boulevard de l’Europe
21800 Quentigny,
Prancūzija

Arba

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd,
Harbor Park
Campona u. 1
1222 Budapest,
Vengrija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius
Tel. (8-5) 275 5224
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas

2008-02-06

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tiapridal 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje 100 mg/2 ml ampulėje yra 111,1 mg tiaprido hidrochlorido. Šis kiekis atitinka 100,0 mg tiaprido bazės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Ažitacijos ir agresijos būklės, ypač lėtiniu alkoholizmu sergančių ir senyvų žmonių (trumpalaikiam gydymui)
Stiprus nerimstantis skausmas

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vaistinis preparatas skirtas suaugusiesiems gydyti.
Vaistinis preparatas švirkščiama į raumenis arba į veną.

Visada reikia stengtis nustatyti mažiausią veiksmingą dozę. Jei ligonio klinikinė būklė leidžia, pradedama gydyti maža doze, paskui dozė laipsniškai didinama.

Ažitacijos ir agresijos būklės, ypač lėtiniu alkoholizmu sergančių ir senyvų žmonių (trumpalaikiam gydymui)

Suaugusiesiems
Įprastinė dozė – 200–300 mg per parą.
Kartais delyrui ar predelyrinei būklei gydyti – 400–1200 mg per parą.
Švirkščiama kas 4–6 valandas.
Dozę galima didinti daugiausia iki 1800 mg per parą.

Senyviems žmonėms
200–300 mg per parą dviem trimis injekcijomis kas 6 valandas.
Vienu metu švirkšti ne daugiau kaip100 mg.

Stiprus nerimstantis skausmas
Paprastai 200–400 mg, arba 2–4 ampulės, per parą.

4.3 Kontraindikacijos

Vaistą DRAUDŽIAMA VARTOTI, kai yra šios būklės:
padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai;
nustatytas arba įtariamas navikas, priklausomas nuo prolaktino, pavyzdžiui, prolaktiną gaminantis pasmegeninės liaukos navikas ar krūties vėžys;
nustatyta arba įtariama feochromocitoma;
vartojami šie vaistai:
sultopridas,
dopaminerginiai agonistai (amantadinas, apomorfinas, bromokriptinas, kabergolinas, entakaponas, lizuridas, pergolidas, piribedilis, pramipeksolis, kvinagolidas, ropinirolis), išskyrus Parkinsono ligos gydymą (žr. 4.5 skyrių),
levodopa.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Specialūs įspėjimai

Piktybinis sindromas
Svarbu nutraukti gydymą prasidėjus neaiškios kilmės karščiavimui, nes tai gali būti vienas iš piktybinės neurolepsijos sindromo, galimai mirtinos komplikacijos, požymių (blyškumas, hipertermija, vegetaciniai sutrikimai, sąmonės sutrikimas, raumenų rigidiškumas).
Vegetacinės disfunkcijos požymiai, pavyzdžiui, prakaitavimas ir nestabilus kraujospūdis, gali pasireikšti anksčiau negu hipertermija, taigi tai gali būti ankstyvieji įspėjamieji ženklai.
Nors šis neuroleptikų poveikis gali būti idiosinkrazijos išraiška, atrodo, kai kurie rizikos veiksniai, pavyzdžiui, dehidracija arba organinis smegenų pažeidimas, sudaro sąlygas jam pasireikšti.

Pailgėjęs QT intervalas
Tiapridas ilgina QT intervalą; tai priklauso nuo dozės. Šį poveikį, didinantį sunkios skilvelių aritmijos (pvz., torsades de pointes) pavojų, stiprina bradikardija, hipokalemija, įgimtas ar įgytas ilgas QT intervalas (QT intervaląilginančių vaistų vartojimas).
Jei klinikinė situacija leidžia, reikia stebėti veiksnius, kurie galėtų paskatinti ritmo sutrikimų pasireiškimą, pavyzdžiui:
bradikardija – mažiau kaip 55 tvinksniai per minutę,
elektrolitų pusiausvyros sutrikimas, ypač hipokalemija,
įgimtas ilgas QT intervalas,
gydymas vaistais, galinčiais sukelti ryškią bradikardiją (<55 tvinksniai per minutę), hipokalemiją, lėtinančiais širdies laidumą, ilginančiais QT intervalą.

Jei nėra kritinės būklės, tiriant ligonį, kurį reikia gydyti neuroleptikais, rekomenduojama atlikti EKG.

Pacientams, turintiems rizikos veiksnių, kurie gali ilginti QT intervalą, tiapridą reikia skirti atsargiai.

Šio vaisto nevartoti gydant ūminį alkoholizmą.

Šio vaisto nevartoti gydant Parkinsono ligą, išskyrus kai kurias specifines išimtis.

Insultas.
Atsitiktinių imčių placebu kontroliuotuose klinikiniuose tyrimuose, kurie buvo atlikti su senyvais pacientais, sirgusiais demencija ir gydytais tam tikrais atipiniais antipsichotiniais vaistiniais preparatais, stebėtas tris kartus didesnis smegenų kraujagyslių nepageidaujamų reiškinių pavojus. Jo mechanizmas yra nežinomas. Negalima paneigti, kad rizika padidėja ir vartojant kitokių vaistinių preparatų nuo psichozės ar kitomis psichinėmis ligomis sergantiems pacientams. Pacientams, turintiems insulto rizikos veiksnių, tiapridą reikia vartoti atsargiai.

Atsargumo priemonės

Sutrikus inkstų veiklai reikia mažinti dozę ir dažniau ligonį stebėti (žr. 4.2 skyrių).

Gydymą tiapridu dažniau kontroliuoti:
gydant epilepsija sergančius ligonius, nes jiems gali greičiau pasireikšti traukuliai;,
gydant senyvus žmones, nes jie jautresni ortostatinei hipotenzijai ir raminamiesiems vaistams;
jei labai sutrikusi širdies ir kraujagyslių sistemos veikla, nes gali pakisti hemodinamika, ypač pasireikšti hipotenzija.

Su vaikais Tiapridas nėra nuodugniai ištirtas, todėl jį vaikams reikia skirti atsargiai (žr. 4.2 skyrių). Kadangi vaistas veikia pažintinę funkciją, kasmet rekomenduojama tirti vaiko gebėjimą mokytis. Atsižvelgiant į klinikinę būklę reikia reguliariai koreguoti vaisto dozę.

Gydantis šiuo vaistu nerekomenduojama vartoti alkoholio ir jokių vaistų, į kurių sudėtį įeina alkoholis.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kontraindikuojami deriniai

Dopaminerginiai agonistai (amantadinas, apomorfinas, bromokriptinas, kabergolinas, entakaponas, lizuridas, pergolidas, piribedilis, pramipeksolis, kvinagolidas, ropinirolis), išskyrus Parkinsono ligos gydymą
Pasireiškia dopaminerginių agonistų ir neuroleptikų antagonizmas.
Neuroleptikams sukėlus ekstrapiramidinį sindromą, vartoti ne dopaminerginius agonistus, o anticholinerginius vaistus.

Levodopa
Nustatytas abipusis levodopos ir neuroleptikų antagonizmas.
Pacientams, sergantiems Parkinsono liga, reikia skirti kiekvienos grupės vaistinio preparato mažiausią veiksmingą dozę.

Sultopridas
Didėja skilvelių ritmo sutrikimų pavojus, ypač torsades de pointes.

Nerekomenduojami deriniai

Alkoholis
Alkoholis stiprina raminamąjį neuroleptikų poveikį.
Sumažėjus budrumui gali būti pavojinga vairuoti automobilį ir valdyti mechanizmus.
Reikia vengti vartoti alkoholinių gėrimų ir spirito turinčių vaistų.

Deriniai su vaistiniais preparatais, galinčiais didinti torsades de pointes pavojų ar ilginti QT intervalą:
bradikardiją sukeliantys vaistiniai preparatai, tokie kaip bradikardiją sukeliantys kalcio kanalų blokatoriai (diltiazemas ar verapamilis), betablokatoriai, klonidinas, guanfacinas; digitalio preparatai;
hipokalemiją sukeliantys vaistiniai preparatai: kalio kiekį mažinantys diuretikai, vidurius laisvinantys preparatai, leidžiamas į veną amfotericinas B, gliukokortikoidai, tetrakozaktidai. Hipokalemija turi būti koreguota.
Vaistiniai preparatai, kurie gali sukelti torsades de pointes:
Ia klasės antiaritminiai vaistai, pvz., chinidinas, dizopiramidas.
III klasės antiaritminiai vaistai, pvz., amiodaronas, sotalolis.
kiti vaistiniai preparatai, tokie kaip pimozidas, sultopridas, haloperidolis, tioridazinas, metadonas, imipramino grupės antidepresantai; litis, bepridilis, cisapridas leidžiamas į veną eritromicinas, leidžiamas į veną vinkaminas, halofantrinas, pentamidinas, sparfloksacinas.

Deriniai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį

Antihipertenziniai vaistai (visi)
Gali pasireikšti antihipertenzinis poveikis ir padidėti ortostatinės hipotenzijos pavojus (suminis poveikis).

Kiti centrinės nervų sistemos depresantai
Morfino dariniai (analgetikai, vaistai nuo kosulio ir morfino pakaitalai), barbitūratai, benzodiazepinai, ne benzodiazepinų grupės trankviliantai, hipnotikai, raminamieji antidepresantai, raminamieji H1 antihistamininiai vaistai, centrinio poveikio antihipertenziniai vaistai, baklofenas, talidomidas.
Gali sustiprėti centrinės nervų sistemos slopinimas. Sumažėjus budrumui gali būti pavojinga vairuoti automobilį ir valdyti mechanizmus.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumo laikotarpis

Pastebėta, kad vaistas mažina gyvūnų vaisingumą; tai susiję su jo farmakologinėmis savybėmis (poveikiu per prolaktiną).
Gyvūnų tyrimais teratogeninio poveikio nenustatyta.
Kadangi klinikinių duomenų yra labai mažai, neaišku, ar vaistinis preparatas pavojingas žmonėms.
Apie gydymo neuroleptikais nėštumo laikotarpiu poveikį vaisiaus smegenims duomenų nėra.
Taigi iš atsargumo nėščiosioms tiaprido geriau nevartoti.

Jei vis dėlto nėštumo laikotarpiu šiuo vaistu gydoma, reikia kiek galima mažinti dozę ir gydymo trukmę.
Ilgą laiką didelėmis neuroleptikų dozėmis gydytų moterų naujagimiams kartais būna virškinamojo trakto sutrikimo simptomų (pilvo pūtimas ir kt.); tai priklauso nuo kai kurių vaistų atropininių savybių (ypač vartojant šiuos vaistus kartu su antiparkinsoniniais). Pasitaiko ir ekstrapiramidinių simptomų.
Jei moteris buvo gydyta ilgai ir (arba) didelėmis dozėmis arba baigiantis nėštumui, reikia tirti naujagimio nervų sistemos veiklą.

Žindymo laikotarpis

Tyrimuose su gyvūnais nustatyta, kad tiapridas išskiriamas į patelių pieną. Ar tiapridas išskiriamas į motinos pieną, nežinoma.
Žindyti nepatariama.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Net vartojamas kaip rekomenduojama tiapridas gali sukelti mieguistumą, todėl sutrikdo gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus (žr. 4.8 skyrių).

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Nepageidaujami poveikiai suklasifikuoti į grupes pagal dažnį naudojant šį susitarimą: Labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Klinikinių tyrimų duomenys
Kliniškai tiriant vaistą ir (arba) Tiapridal patekus į rinką pastebėtas toks nepageidaujamas poveikis (nurodytas dažnumas, palyginti su placebu):

Nervų sistemos sutrikimai
Dažni. Galvos svaigimas, galvos skausmas.
Parkinsonizmas ir susiję simptomai: drebulys, tonuso padidėjimas, hipokinezė ir hipersalivacija. Šie simptomai paprastai pašalinami vaistiniais preparatais nuo parkinsonizmo.
Nedažni. Akatizija, distonija (spazmai, spazminė kreivakaklystė, okulogiracijos krizės, trizmas). Šie simptomai paprastai pašalinami vaistiniais preparatais nuo parkinsonizmo.
Reti. Ūminė diskinezija. Šis simptomas paprastai pašalinamas vaistiniais preparatais nuo parkinsonizmo.

Psichikos sutrikimai
Dažni. Somnolencija ar mieguistumas, nemiga, sujaudinimas, apatija.

Endokrininiai sutrikimai
Dažni. Tiapridas padidina prolaktino kiekį kraujo plazmoje, kuris, nutraukus vaisto vartojimą, vėl tampa normalus. Su hiperprolaktinemija susiję sutrikimai: amenorėja, galaktorėja, krūtų pabrinkimas ir skausmas, impotencija arba orgazmo sutrikimai.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Dažni. Bendras silpnumas, nuovargis.
Nedažni. Kūno svorio padidėjimas.

Duomenys, gauti vaistui esant rinkoje
Registruojant spontaninius pranešimus labai retai pastebėtos dar ir šios nepageidaujamos reakcijos.

Nervų sistemos sutrikimai
Dažnis nežinomas. Vėlyvoji diskinezija, pasireiškianti nevalingais stereotipiniais liežuvio, veido ir galūnių judesiais, kaip tai būna ilgai (daugiau kaip tris mėnesius) vartojant bet kuriuos neuroleptikus. Anticholinerginiai antiparkinsoniniai vaistai šių reiškinių nemažina arba gali dar sustiprinti.
Dar rečiau pastebėtas piktybinis sindromas, kuris yra galimai mirtina komplikacija (žr. 4.4 skyrių).

Širdies sutrikimai
Dažnis nežinomas. QT intervalo pailgėjimas ir skilvelinės aritmijos, tokios kaip torsades de pointes, skilvelių tachikardija, kuri gali baigtis skilvelių virpėjimu ar širdies sustojimu, netikėta mirtimi (žr. 4.4 skyrių).

4.9 Perdozavimas

Duomenų apie tiaprido ūminį perdozavimą yra mažai. Esamų pranešimų duomenimis, perdozavimo požymiai ir simptomai dažniausiai būna susiję su sustiprėjusiu vaisto farmakologiniu poveikiu, kuris kliniškai pasireiškia mieguistumu, apatija, koma, hipotenzija ir ekstrapiramidiniais reiškiniais.
Tiaprido antidoto nėra.
Pasireiškus ūminiam perdozavimui, būtina išsiaiškinti, ar kartu nebuvo vartota kitų vaistų, ir imtis reikiamų priemonių:
nuolat stebėti gyvybines funkcijas,
registruoti širdies veiklą (gali pailgėti QT intervalas ir dėl to pasireikšti skilvelinės aritmijos), kol ligonis pasveiks,
atsiradus ryškių ekstrapiramidinių simptomų gydyti anticholinerginiais vaistais.
Kadangi tiapridas silpnai dializuojasi, vaistui pašalinti hemodializė nerekomenduojama.5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antipsichozinis neuroleptikas benzamidas, ATC kodas – N05A L03

5.2 Farmakokinetinės savybės

Sušvirkštus į raumenis 200 mg tiaprido didžiausia koncentracija plazmoje – 2,5 µg/ml – susidaro po 30 minučių.
Tiaprido tablečių absoliutus biologinis pasisavinimas yra 75 %. Vartojant jį prieš pat valgį biologinis pasisavinimas padidėja 20 %, o didžiausia koncentracija plazmoje – 40 %. Senyvų žmonių vartojamas vaistas absorbuojasi lėčiau.
Tiapridas greitai pasiskirsto organizme (mažiau negu per valandą). Jis prasiskverbia per hematoencefalinį ir placentos barjerus, tačiau nesikaupia. Nustatyta, kad vaisto patenka į gyvūnų pieną; jo koncentracijos piene ir kraujyje santykis – 1,2.

Tiapridas nesijungia su plazmos baltymais ir labai silpnai jungiasi su eritrocitais. Žmogaus organizme jis labai mažai metabolizuojamas: 70 % nepakitusio vaisto išsiskiria su šlapimu. Jo pusinės eliminacijos iš moterų plazmos laikas yra 2,9 valandos, iš vyrų – 3,6 valandos. Daugiausia vaisto pasišalina su šlapimu, jo klirensas per inkstus siekia 330 ml/min.
Sutrikus inkstų veiklai vaisto pasišalinimas koreliuoja su kreatinino klirensu. Kai kreatinino klirensas mažesnis kaip 20 ml/min, vaisto paros dozę reikia mažinti atsižvelgiant į inkstų veiklos sutrikimo laipsnį: jei kreatinino klirensas yra nuo 11 iki 20 ml/min, skiriama pusė dozės, o jei 10 ml/min, – ketvirtis dozės.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Duomenys nebūtini.6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas
Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

2 ml stiklinė ampulė.
Dėžutėje yra 12 ampulių po 2 ml.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius,
Lietuva8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT 95/2990/29. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

1995-11-22 / 2001-01-31 10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-02-06

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAI, ATSAKINGI UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAI, ATSAKINGI UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojų, atsakingų už serijų išleidimą, pavadinimai ir adresai

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
6, boulevard de l’Europe
21800 Quentigny,
Prancūzija

Arba

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd,
Harbor Park
Campona u. 1
1222 Budapest,
Vengrija

Su pakuote pateikiamame lapelyje nurodomas gamintojo, atsakingo už konkrečios serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas.B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Receptinis vaistinis preparatas• SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Nebūtini.• KITOS SĄLYGOS

2007-11-13
III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS
A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tiapridal 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas
Tiapridas2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje 100 mg/2 ml ampulėje yra 111,1 mg tiaprido hidrochlorido. Šis kiekis atitinka 100,0 mg tiaprido bazės.3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra natrio chlorido ir injekcinio vandens.4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas
12 ampulių po 2 ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į raumenis arba į veną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius,
Lietuva12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 95/2990/213. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Tiapridal 100 mg/2 ml

2008-10-24

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Tiapridal 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas
Tiapridas

Vartoti į raumenis arba į veną.2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2 ml6. KITA

2008-10-24

B. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Tiapridal 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas
Tiapridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Tiapridal ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Tiapridal
3. Kaip vartoti Tiapridal
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Tiapridal
6. Kita informacija1. KAS YRA TIAPRIDAL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Tiapridal vartojamas kai kuriems elgesio sutrikimams gydyti ir stipriam nerimstančiam skausmui malšinti.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT TIAPRIDAL

Tiapridal vartoti negalima:
jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) tiapridui arba bet kuriai pagalbinei Tiapridal medžiagai;
nustatytas navikas, priklausomas nuo prolaktino, pavyzdžiui, pasmegeninės liaukos navikas (prolaktiną gaminanti adenoma) arba krūties vėžys;
feochromocitoma (antinksčių šerdies sutrikimas, sukeliantis didelę hipertenziją).
Tiapridal negalima vartoti su šiais vaistiniais preparatais:
sultopridu,
dopaminerginiais agonistais (amantadinu, apomorfinu, bromokriptinu, kabergolinu, entakaponu, lizuridu, pergolidu, piribediliu, pramipeksoliu, kvinagolidu, ropiniroliu), nebent jie vartojami Parkinsono ligai gydyti,
levodopa.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
Vaisto paprastai NEREIKĖTŲ VARTOTI (jei gydytojas nenurodė kitaip), kai:
žindomas kūdikis;
vartojami:
alkoholis;
levodopa;
vaistai, galintys sukelti torsades de pointes (ryškų širdies ritmo sutrikimą): Ia grupės (chinidinas, hidrochinidinas, disopiramidas) ir III grupės antiaritminiai vaistai (amiodaronas, sotalolis, dofetilidas, ibutilidas), kai kurie neuroleptikai (tioridazinas, chlorpromazinas, levomepromazinas, trifluoperazinas, ciamemazinas, amisulpridas, sulpiridas, pimozidas, haloperidolis, droperidolis), kai kurie kiti vaistai, pavyzdžiui, bepridilis, cisapridas, difemanilis, eritromicinas (į veną), mizolastinas, vinkaminas (į veną), halofantrinas, pentamidinas, sparfloksacinas, moksifloksacinas;
dopaminerginiai agonistai (amantadinas, apomorfinas, bromokriptinas, kabergolinas, entakaponas, lizuridas, pergolidas, piribedilis, pramipeksolis, kvinagolidas, ropinirolis) Parkinsono ligai gydyti (žr. 2 skyrių).Galimam širdies sutrikimui nustatyti gydytojas gali paskirti jums padaryti elektrokardiogramą.

Kad gydytojas galėtų nustatyti dozę ir reguliuoti gydymą, būtina jį informuoti apie šias jūsų ligas:
širdies veiklos sutrikimus,
Parkinsono ligą,
inkstų veiklos sutrikimus,
traukulius (seniau ar neseniai buvusius), epilepsiją,
buvusius insulto rizikos veiksnius.

Senyvi žmonės
Šį vaistą turi atsargiai vartoti senyvi žmonės, nes jiems greičiau gali pasireikšti mieguistumas ir hipotenzija (pavyzdžiui, svaigti galva atsistojus iš gulimos arba sėdimos padėties).

Vaikai
Svarbu reguliariai tikrinti šiuo vaistu gydomų vaikų sveikatą.
Tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 metų, nes vaikas gali užspringti.

Jeigu abejojate, kreipkitės patarimo į gydytoją arba vaistininką

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Ypač tai svarbu vartojant kai kuriuos vaistus Parkinsono ligai gydyti ir vaistus, galinčius sukelti torsades de pointes (sunkų širdies ritmo sutrikimą). Tai Ia grupės antiaritminiai vaistai (chinidinas, hidrochinidinas, disopiramidas) ir III grupės antiaritminiai vaistai (amiodaronas, sotalolis, dofetilidas, ibutilidas), kai kurie neuroleptikai (tioridazinas, chlorpromazinas, levomepromazinas, trifluoperazinas, ciamemazinas, amisulpridas, sulpiridas, pimozidas, haloperidolis, droperidolis) ir kai kurie kiti vaistai: bepridilis, cisapridas, difemanilis, eritromicinas (į veną), mizolastinas, vinkaminas (į veną), halofantrinas, pentamidinas, sparfloksacinas, moksifloksacinas.
Šio vaisto negalima vartoti kartu su kai kuriais kitais vaistiniais preparatais (žr. 2 skyrių).

Tiapridal vartojimas su maistu ir gėrimais
Gydantis šiuo vaistiniu preparatu primygtinai rekomenduojama nevartoti alkoholio.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Nėštumas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Jei šiuo vaistu gydoma nėštumo metu, laikykitės gydytojo paskirto dozavimo ir gydymo trukmės.
Jei pastojote jau gydoma, kreipkitės į gydytoją, kad jis spręstų, ar tęsti gydymą.

Žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Gydantis šiuo vaistiniu preparatu reikėtų vengti žindyti kūdikį.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Net vartojamas kaip rekomenduojama tiapridas gali sukelti mieguistumą, todėl sutrikdo gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus.3. KAIP VARTOTI TIAPRIDAL

Tiapridal visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Dozavimas
Tiapridal 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas skirtas tik suaugusiesiems.
Dozavimas įvairus, nustatomas kiekvienam konkrečiam atvejui.

Vartojimo būdas
Vaistinis preparatas švirkščiama į raumenis arba į veną.

Pavartojus per didelę Tiapridal dozę
Pavartoję per didelę vaisto dozę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priimamąjį, nes jums gali sutrikti širdies veikla.

Pamiršus pavartoti Tiapridal
Vartokite naują dozę įprastu laiku. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.
Jei praleidote kelias dozes iš eilės arba po vieną dozę kelis kartus, informuokite gydytoją.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Tiapridal, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Nepageidaujami poveikiai suklasifikuoti į grupes pagal dažnį naudojant šį susitarimą: Labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Širdies sutrikimai
Dažnis nežinomas. Širdies ritmo sutrikimai, skilvelių tachikardija, kuri gali baigtis skilvelių virpėjimu ar širdies sustojimu, netikėta mirtimi (žr. 4.4 skyrių).

Nervų sistemos sutrikimai
Dažni. Svaigulys atsistojant iš gulimos ar sėdimos padėties, galvos skausmas.
Parkinsonizmas ir susiję simptomai: drebulys, tonuso padidėjimas, hipokinezė ir hipersalivacija. Šie simptomai paprastai pašalinami vaistiniais preparatais nuo parkinsonizmo.
Nedažni. Raumenų rigidiškumas. Šie simptomai paprastai pašalinami vaistiniais preparatais nuo parkinsonizmo.
Reti. Ūminė diskinezija. Šis simptomas paprastai pašalinamas vaistiniais preparatais nuo parkinsonizmo.
Dažnis nežinomas. Vėlyvoji diskinezija, pasireiškianti nevalingais stereotipiniais liežuvio, veido ir galūnių judesiais, kaip tai būna ilgai (daugiau kaip tris mėnesius) vartojant bet kuriuos neuroleptikus. Anticholinerginiai antiparkinsoniniai vaistai šių reiškinių nemažina arba gali dar sustiprinti.
Neaiškios kilmės karščiavimas, prakaitavimas, blyškimas, kraujospūdžio pokyčiai, sąmonės sutrikimai, raumenų frigidiškumas - tai piktybinis neurolepsinis sindromas, kuris galėtų baigtis mirtimi.

Psichikos sutrikimai
Dažni. Mieguistumas, nemiga, sujaudinimas, apatija.

Endokrininiai sutrikimai
Dažni. Tiapridas padidina prolaktino kiekį kraujo plazmoje, kuris nutraukus vaisto vartojimą vėl tampa normalus. Su hiperprolaktinemija susiję sutrikimai: mėnesinių dingimas, krūtų pabrinkimas, pieno išsiskyrimas iš spenelių nežindymo laikotarpiu, impotencija, lytinis šaltumas.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Dažni. Bendras silpnumas, nuovargis.
Nedažni. Kūno svorio padidėjimas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI TIAPRIDAL

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Tiapridal vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.6. KITA INFORMACIJA

Tiapridal sudėtis

Veiklioji medžiaga yra tiapridas. Vienoje 100 mg/2 ml ampulėje yra 111,1 mg tiaprido hidrochlorido. Šis kiekis atitinka 100,0 mg tiaprido bazės.
Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas, injekcinis vanduo.

Tiapridal išvaizda ir kiekis pakuotėje
2 ml stiklinė ampulė.
Dėžutėje yra 12 ampulių po 2 ml.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas
UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius
Lietuva

Gamintojai
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
6, boulevard de l’Europe
21800 Quentigny,
Prancūzija

Arba

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd,
Harbor Park
Campona u. 1
1222 Budapest,
Vengrija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius
Tel. (8-5) 275 5224
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas

2008-02-06

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7