Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

UROMITEXAN 400MG/4ML INJ. N15

Vaistai
  Gamintojas:
BAXTER

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Uromitexan 400 mg/4 ml injekcinis tirpalas
Mesna

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti (net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui.Lapelio turinys
1. Kas yra Uromitexan ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Uromitexan
3. Kaip vartoti Uromitexan
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Uromitexan
6. Kita informacija1. KAS YRA UROMITEXAN IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Uromitexan yra uroprotektorius. Šis vaistinis preparatas tinka oksazafosfininų (ifosfamido, ciklofosfamido, trofosfamido) sukeliamo toksinio poveikio šlapimo pūslės ir latakų tarpiniam epiteliui profilaktikai.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT UROMITEXAN

Uromitexan vartoti negalima:
- jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) mesnai, arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba kitokiems tiolo grupes junginiams.Specialių atsargumo priemonių reikia:
- jeigu Jums Uromitexan injekcinis tirpalas, jo veiklioji medžiaga mesna arba kitokie tiolo grupės junginiai kada nors buvo sukėlę alerginę reakciją, pasireiškusią dusuliu, šniokštimu, odos paraudimu, niežėjimu ar patinimu;
- kai ligonis serga reumatoidiniu artritu, sistemine raudonąja vilklige, inkstų uždegimu ar kitokia autoimunine liga būtina informuoti gydytoją, kuris nuspręs, kaip toliau gydyti.

Ligoniams, sergantiems autoimuninėmis ligomis, dažniau negu pacientams, kuriems yra navikas, galima mesnos sukelta greita padidėjusio jautrumo reakcija, pasireiškianti kraujotakos sistemos pokyčiais (kraujospūdžio sumažėjimu bei pulso padažnėjimu), odos ir gleivinės reakcija (trumpalaikiu odos išbėrimu, dilgėline, odos ir gleivinės arba vien tik odos išbėrimu, Lyell‘io sindromu, Stevenso-Johnsono sindromu), kepenų fermentų aktyvumo padidėjimu, karščiavimu, padidėjusiu kraujospūdžiu, ST segmento pakilimu, raumenų skausmais (mialgija), išsekimu, pykinimu bei vėmimu.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar pogimdyminiam vystymuisi neparodė. Nėščioms moterims skiriama tik esant būtinumui.
Nėra žinoma ar mesna ir jos metabolitas dimesna išsiskiria į pieną. Kadangi daugelis vartojamų vaistų išsiskiria į pieną, priklausomai nuo to kas svarbiau maitinančiai moteriai, reikia nutraukti arba maitinimą krūtimi, arba Uromitexan vartojimą.
Kadangi Uromitexan vartojamas pagrindinio naviko gydymo metu šlapimo latakų apsaugai, jo ir vaistų nuo auglių vartojimo nėštumo laikotarpiu kriterijai yra tokie patys.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Vartojant Uromitexan, taip pat ir kartu taikant gydymą nuo navikų gali atsirasti pykinimas bei vėmimas, todėl gali sutrikti gebėjimas reaguoti.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Mesnos negalima maišyti su karboplatina, cisplatina bei azoto ipritu, tačiau minėtų grupių vaistinių preparatų kartu vartoti galima, jei jų injekuojama į skirtingas vietas. Organizme šie vaistiniai preparatai vienas kitam įtakos nedaro.
Vartojant Uromitexan, ketoninių kūnų nustatymo šlapime tyrimo rodmenys gali būti tariamai teigiami, o eritrocitų (raudonųjų kraujo kūnelių) nustatymo šlapime tyrimo specialia juostele duomenys – tariamai teigiami arba tariamai neigiami.
Mesna apsaugo tik šlapimo latakus ir nedaro įtakos kitoms gydymo vaistais nuo navikų metu rekomenduojamoms atsargumo priemonėms, todėl jų būtina ir toliau laikytis. 3. KAIP VARTOTI UROMITEXAN

Jeigu gydytojo nepaskirta kitaip, rekomenduojama Uromitexan injekcinį tirpalą dozuoti taip, kaip nurodyta toliau. Būtina laikytis vartojimo nurodymų, priešingu atveju Uromitexan injekcinis tirpalas gali sukelti nepageidaujamą poveikį.
Jei auglys gydomas ifosfamidu, Uromitexan reikia vartoti visada, jei jis gydomas ciklofosfamidu arba trofosfamidu – visais atvejais, jei gydoma didesne negu 10 mg/kg kūno svorio doze arba jei ligonis priklauso didesnės rizikos grupei. Šiai grupei priklauso ligoniai, kuriems buvo švitinama radioaktyviaisiais spinduliais mažojo dubens sritis, kuriems ankstesnio gydymo ifosfamidu, ciklofosfamidu arba trofosfamidu metu buvo šlapimo pūslės uždegimas arba kurie sirgo šlapimo latakų ligomis.
Jei nepaskirta kitaip, paprastai suaugusiems žmonėms kas 4 valandas 3 kartus injekuojama į veną Uromitexan kiekis, atitinkantis 20 % bendros osazafosfininų dozės. Iš pradžių injekuojama kartu su oksazafosfininų doze (vadinamuoju “0” laiku), toliau po 4 ir 8 valandų.

Pavyzdys, kaip infekuoti Uromitexan ir oksazafosfinino
Valandos (laikas)
0 (8.00 val.)
4 (12 val.)
8 (16 val.)

Oksazafosforino dozė
40 mg/kg kūno svorioUromitexan dozė
8 mg/kg kūno svorio
8 mg/kg kūno svorio
8 mg/kg kūno svorioJei vartojama labai didelė oksazafosfininų dozė, pvz., prieš persodinant kaulų čiulpus, Uromitexan dozę galima padidinti tiek, kad ji atitiktų net 120 – 160 % oksazafosfosfininų dozės. Rekomenduojama 20 % bendros Uromitexan dozės (atitinkančios bendrą oksazafosfininų dozę) suleisti iš karto su oksazafosfininu (vadinamajame “0” laiko taške), o likusią dalį suleisti ilgalaikės infuzijos būdu per 24 val. Galimas ir kitas – intermituojančios greitos injekcijos – būdas: suaugusiems žmonėms 3 kartus (iš karto su oksazafosfininu, po 4 ir 8 valandų) arba 4 kartus (iš karto su oksazafosfininu, po 3, 6 ir 9 valandų) injekuojama po 40 % bendros Uromitexan dozės.
Ilgalaikės ifosfamido infuzijos metu tikslinga iš pradžių suleisti iš karto Uromitexan dozę, atitinkančią 20 % bendros ifosfamido dozės, toliau pereiti prie ilgalaikės Uromitexan infuzijos suleidžiant, jei reikia dozę, atitinkančią net 100 % ifosfamido dozės. Baigus ifosfamido infuziją, šlapimo latakų apsaugai palaikyti Uromitexan infuziją reikėtų tęsti dar 6 – 12 valandų.Uromitexan vartojimo pavyzdys, 24 valandas infuzuojant ifosfamido
Laikas (val.)
0
24
30 36

Ifosfamidas
5 g/m2 kūno paviršiaus
(maždaug 125 mg/kg kūno svorio)Iš karto suleidžiama Uromitexan dozė
1 g/m2 kūno paviršiaus
(maždaug 25 mg/kg kūno svorio)
Uromitexan infuzija
Tiek, kad bendra dozė būtų ne didesnė kaip 5 g/m2 kūno paviršiaus (maždaug 125 mg/kg kūno svorio).
Priedas prie ifosfamido infuzijos
Ne daugiau kaip 2,5 g/m2 kūno paviršiaus (maždaug 125 mg/kg kūno svorio)Uromitexan vartojimo trukmė priklauso nuo gydymo oksazfosfininais trukmės.

Specialios dozavimo rekomendacijos
Vartojimas vaikams
Duomenų apie mesnos vartojimo vaikams saugumą ir efektyvumą nepakanka.
Vaikų gydymo patirtis rodo, jog geriau Uromitexan vartoti trumpesniais intervalais, pvz., kas 3 valandas, nes vaikai dažniau nori šlapintis. Tokiu atveju visa dozė turėtų atitikti 60 % oksazafosfinino dozės. Vartojant labai dideles oksazafosfininų dozes (prieš kaulų čiulpų transplantaciją), trumpalaikė Uromitexan injekcija skiriama trumpesniais intervalais ( injekuojama 20 % bendros Uromitexan dozės į veną 3 valandas - iš karto su oksazafosfininu, po 3, 6, 9 ir 12 valandų). Vietoj trumpos injekcijos į veną galima Uromitexan infuzuoti į veną per 15 minučių (trumpalaikė infuzija).

Vartojimas vyresnio amžiaus pacientams
Vartojimo vyresniems nei 65 metų pacientams tyrimų atlikta nedaug. Oksazofosfininų dozė šiems pacientams turi būti nustatoma atsižvelgiant į tai, kad šiems pacientams dažnai būna susilpnėjusi kepenų, inkstų ar širdies funkcija, yra nustatytos gretutinės ligos, vartojama kitų vaistų. Uromitexan ir oksazafosforinų dozės santykis šiems pacientams lieka toks pats.

Vartojimas didelės rizikos pacientams
Didelės rizikos pacientai yra tie, kuriems yra pažeistas šlapimo takų epitelis po anksčiau taikyto gydymo oksazafosfininais ar švitinimo dubens srityje. Šiems pacientams ar tiems pacientams, kuriems standartinės dozės yra neefektyvios, Uromitexan dozė turi būti padidinta iki 40 % oksazafosfininų dozės ir skiriama trumpesniais nei 4 val. intervalais ir/ar skiriama daugiau kartų.

Pavartojus per didelę Uromitexan dozę
Specifinio mesnai priešnuodžio nežinoma.
Geriamos arba injekuojamos į veną didelės mesnos dozės toleravimo tyrimų metu didesnė negu 3600 mg vienkartinė dozė dažniau sukėlė pykinimą, vėmimą, viduriavimą, galvos ir galūnių skausmą, kraujospūdžio sumažėjimą bei pulso padažnėjimą, odos reakciją, išsekimą bei silpnumą. Citostatinio gydymo metu atsiradusį minėtą nepageidaujamą poveikį ne visada galima aiškiai atskirti nuo oksazafosfininų (ifosfamido, ciklofosfamido, trofosfamido) ar kokių kartu vartojamų medikamentų sukelto nepageidaujamo poveikio.

Pamiršus pavartoti Uromitexan
Kad šlapimo latakų apsauga būtų optimali, būtina laikytis nurodyto vartojimo intervalo. Jei vis dėlto viena dozė praleidžiama, po to reikia kreiptis į gydytoją.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Uromitexan, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį.

Dažnai pasireiškiantis nepageidaujamas poveikis yra pykinimas, vėmimas, pilvo putimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, pilvo skausmai, anoreksija, karščiavimas, šaltkrėtis, karščio pylimas ir veido paraudimas, kosulys, faringitas, galvos svaigimas, mieguistumas, galvos skausmai, nugaros skausmai, sąnarių skausmai. Kitas dažnai pasireiškiantis nepageidaujamas poveikis, kaip leukocitų ir granuliocitų skaičiaus sumažėjimas, anemija, plaukų nuslinkimas, plaučių uždegimas nėra susiję su Uromitexan vartojimu, bet yra kaip nepageidaujamas kartu skiriamų citostatinių vaistinių preparatų poveikis.

Retai injekcijos vietoje gali atsirasti venos dirginimo simptomų.

Pastebėta pavienių padidėjusio jautrumo (hipererginės) reakcijos, dažniau pasireiškiančios tam tikruose organuose, atvejų, pvz., sumažėja trombocitų skaičius (trombocitopenija), atsiranda įvairaus sunkumo ir išplitimo odos ir gleivinės reakcija (niežėjimas, paraudimas, pūslinė egzantema, Lyell‘io sindromas, Stevenso-Johnsono sindromas), lokalus audinių patinimas (urtikarinė edema). Retai dėl sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos (anafilaktoidinės reakcijos) gali kristi kraujo spaudimas, labai padažnėti pulsas (daugiau negu 100 k/min), t. y. pasireikšti tachikardija, padažnėti kvėpavimo dažnis. Taip pat labai retai pastebėta hipertenzijos, ST segmento pakilimas, raumenų skausmai, laikinai gali padidėti kepenų veiklos rodmenys (transaminazių aktyvumas).

Pastebėta, kad didelė dozė (60 mg/kg kūno svorio) sukelia pykinimą, vėmimą, viduriavimą, galvos ir galūnių skausmą, kraujospūdžio sumažėjimą bei pulso padažnėjimą, odos reakciją, išsekimą bei silpnumą.

Gydymo metu atsiradusį minėtą nepageidaujamą poveikį ne visada galima aiškiai atskirti nuo nepageidaujamo poveikio, kurį sukelia vaistai nuo auglių ar kokie kartu vartojami medikamentai.
Kokios priemonės gali padėti pasireiškus nepageidaujamam poveikiui, pacientą informuos gydytojas.

Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI UROMITEXAN

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.

Ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.6. KITA INFORMACIJA

Uromitexan sudėtis

Veiklioji medžiaga yra mesna.
Pagalbinės medžiagos yra natrio edetatas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.

Uromitexan išvaizda ir kiekis pakuotėje
Vienoje ampulėje yra 4 ml injekcinio tirpalo.
Dėžutėje yra 15 ampulių.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Baxter Oncology GmbH
Kantstraße 2
D-33790 Halle
Vokietija
Tel. +4952017110
Faksas +4952017114711
El. paštas: info@Baxter.com

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB Tamro
9-ojo Forto g. 70,
LT-48179 Kaunas
Tel: 8 698 85678
Faksas: 8 37 385363
El. paštas: baxter.onco@takas.lt

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-03-07

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Uromitexan 400 mg/4 ml injekcinis tirpalas2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

4 ml injekcinio tirpalo yra 400 mg mesnos.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Vaistinis preparatas tinka oksazafosfininų (ifosfamido, ciklofosfamido, trofosfamido) sukeliamo toksinio poveikio šlapimo organų tarpiniam epiteliui profilaktikai. Gydant auglį ifosfamidu, Uromitexan vartojamas visada, gydant ciklofosfamidu arba trofosfamidu – tokiu atveju, jei vartojama dozė, daugiau negu 10 mg/kg kūno svorio arba jei pacientas priklauso rizikos grupei. Šiai grupei visų pirma priklauso ligoniai, kurių mažasis dubuo buvo švitinamas radioaktyviaisiais spinduliais, kuriems ankstesnio gydymo ifosfamidu, ciklofosfamidu ar trofosfamidu metu prasidėjo šlapimo pūslės uždegimas arba kurie yra sirgę šlapimo takų ligomis.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Kad užtikrinti apsaugą nuo urotoksinio oksazafosfininų poveikio, turi būti skiriama pakankama Uromitexan dozė.
Išskiriamo šlapimo kiekis visą gydymo laiką turėtų būti 100 ml/h (kaip reikalaujama gydant oksazafosfininų) ir taip pat turi būti tiriamas šlapimas dėl galimos hematurijos ir proteinurjos.
Gydymo Uromitexan trukmė tokia pati, kaip gydymo oksazafosfininais, plius laikas, reikalingas, kad oksazafosfininų metabolitai išsiskirtų į šlapimą nepavojingais kiekiais. Tam, paprastai, reikalinga 8-12 val. Po gydymo oksazafosfininais pabaigos, bet priklauso nuo gydymo schemos.
Jei nepaskirta kitaip, paprastai suaugusiems žmonėms kas 4 valandas 3 kartus injekuojama į veną Uromitexan kiekis, atitinkantis 20 % bendros osazafosfininų dozės. Iš pradžių injekuojama kartu su oksazafosfininų doze (vadinamuoju “0” laiku), toliau po 4 ir 8 valandų.

Pavyzdys, kaip infekuoti Uromitexan ir oksazafosfinino
Valandos (laikas)
0 (8.00 val.)
4 (12 val.)
8 (16 val.)

Oksazafosforino dozė
40 mg/kg kūno svorioUromitexan dozė
8 mg/kg kūno svorio
8 mg/kg kūno svorio
8 mg/kg kūno svorioJei vartojama labai didelė oksazafosfininų dozė, pvz., prieš persodinant kaulų čiulpus, Uromitexan dozę galima padidinti tiek, kad ji atitiktų net 120 – 160 % oksazafosfosfininų dozės. Rekomenduojama 20 % bendros Uromitexan dozės (atitinkančios bendrą oksazafosfininų dozę) suleisti iš karto su oksazafosfininu (vadinamajame “0” laiko taške), o likusią dalį suleisti ilgalaikės infuzijos būdu per 24 val. Galimas ir kitas – intermituojančios greitos injekcijos – būdas: suaugusiems žmonėms 3 kartus (iš karto su oksazafosfininu, po 4 ir 8 valandų) arba 4 kartus (iš karto su oksazafosfininu, po 3, 6 ir 9 valandų) injekuojama po 40 % bendros Uromitexan dozės.
Ilgalaikės ifosfamido infuzijos metu tikslinga iš pradžių suleisti iš karto Uromitexan dozę, atitinkančią 20 % bendros ifosfamido dozės, toliau pereiti prie ilgalaikės Uromitexan infuzijos suleidžiant, jei reikia dozę, atitinkančią net 100 % ifosfamido dozės. Baigus ifosfamido infuziją, šlapimo latakų apsaugai palaikyti Uromitexan infuziją reikėtų tęsti dar 6 – 12 valandų.Uromitexan vartojimo pavyzdys, 24 valandas infuzuojant ifosfamido
Laikas (val.)
0
24
30 36

Ifosfamidas
5 g/m2 kūno paviršiaus
(maždaug 125 mg/kg kūno svorio)Iš karto suleidžiama Uromitexan dozė
1 g/m2 kūno paviršiaus
(maždaug 25 mg/kg kūno svorio)
Uromitexan infuzija
Tiek, kad bendra dozė būtų ne didesnė kaip 5 g/m2 kūno paviršiaus (maždaug 125 mg/kg kūno svorio).
Priedas prie ifosfamido infuzijos
Ne daugiau kaip 2,5 g/m2 kūno paviršiaus (maždaug 125 mg/kg kūno svorio)Specialios dozavimo rekomendacijos
Vartojimas vaikams
Duomenų apie mesnos vartojimo vaikams saugumą ir efektyvumą nepakanka.
Vaikų gydymo patirtis rodo, jog geriau Uromitexan vartoti trumpesniais intervalais, pvz., kas 3 valandas, nes vaikai dažniau nori šlapintis. Tokiu atveju visa dozė turėtų atitikti 60 % oksazafosfinino dozės. Vartojant labai dideles oksazafosfininų dozes (prieš kaulų čiulpų transplantaciją), trumpalaikė Uromitexan injekcija skiriama trumpesniais intervalais ( injekuojama 20 % bendros Uromitexan dozės į veną 3 valandas - iš karto su oksazafosfininu, po 3, 6, 9 ir 12 valandų). Vietoj trumpos injekcijos į veną galima Uromitexan infuzuoti į veną per 15 minučių (trumpalaikė infuzija).

Vartojimas vyresnio amžiaus pacientams
Vartojimo vyresniems nei 65 metų pacientams tyrimų atlikta nedaug. Oksazofosfininų dozė šiems pacientams turi būti nustatoma atsižvelgiant į tai, kad šiems pacientams dažnai būna susilpnėjusi kepenų, inkstų ar širdies funkcija, yra nustatytos gretutinės ligos, vartojama kitų vaistų. Uromitexan ir oksazafosforinų dozės santykis šiems pacientams lieka toks pats.

Vartojimas didelės rizikos pacientams
Didelės rizikos pacientai yra tie, kuriems yra pažeistas šlapimo takų epitelis po anksčiau taikyto gydymo oksazafosfininais ar švitinimo dubens srityje. Šiems pacientams ar tiems pacientams, kuriems standartinės dozės yra neefektyvios, Uromitexan dozė turi būti padidinta iki 40 % oksazafosfininų dozės ir skiriama trumpesniais nei 4 val. intervalais ir/ar skiriama daugiau kartų. 4.3 Kontraindikacijos

Vaistinio preparato vartoti negalima, jei padidėjęs jautrumas mesnai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba kitokiems tiolo grupės junginiams.

Informacija apie vaisto vartojimą nėštumo ir žindymo laikotarpiu pateikta 4.6. skyriuje.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Vartojant Uromitexan gali atsirasti padidėjusio jautrumo (hipererginės) reakcijos, todėl atsižvelgiant į aplinkybes turėtų būti paruošta vaistinių preparatų, būtinų neatidėliotinai pagalbai teikti.
Ligoniams, sergantiems autoimuninėmis ligomis, dažniau negu pacientams, kuriems yra auglys, Uromitexan sukelia padidėjusio jautrumo (hipererginę) reakciją: gal atsirasti odos ir gleivinės reakcija (odos, gleivinės išbėrimas, niežėjimas, paraudimas, pūslelių atsiradimas, Lyell‘io sindromas, Stevenso-Johnsono sindromas), vietinis audinių pabrinkimas (urtikarinė edema), akių gleivinės uždegimas, retai kraujospūdžio sumažėjimas ir padidėjęs pulso dažnis daugiau kaip 100 k/min, padažnėjęs kvėpavimas (pasireiškiantis dėl sunkių padidėjusio jautrumo (anafilaktoidinių) rakcijų), padidėjęs kraujospūdis, ST segmento pakilimas, raumenų skausmai (mialgija), padidėjęs kepenų fermentų (transaminazių) aktyvumas. Tokiems pacientams šlapimo latakų apsaugai Uromitexan galima vartoti tik rūpestingai nustačius naudos ir galimos žalos santykį bei tik medikui prižiūrint.
Uromitexan mažina tik oksazafosfininų sukeliamo hemoraginio cistito išsivystymo riziką, tačiau neapsaugo nuo kitų toksinių oksazafosfininų sukeliamū reakcijų, bei nesustiprina jų.
Uromitexan ne visuomet apsaugo nuo hemoraginio cistito išsivystymo. Todėl kiekvieną rytą prieš skiriant oksazafosfininus būtina tirti šlapimą dėl galimos hematurijos (eritrocitų ar kraujo nustatymas šlapime). Jei hematurija atsiranda skiriant adekvačias Uromitexan dozes, gali tekti mažinti oksazafosfininų dozę ar gydymą jais visai nutraukti.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Uromitexan neturi įtakos sisteminiam oksazafosfininų veikimui. Klinikiniuose tyrimuose nustatyta, kad Uromitexan perdozavimas nesumažina oksazafosfininų toksinio poveikio, slopinamojo poveikio kaulų čiulpams ir imuninei sistemai. Tyrimai su gyvūnais taip pat parodė, kad Uromitexan nesusilpnina ir minėtų vaistų priešnavikinio poveikio. Uromitexan taip pat nesusilpnina ir kitų citostatikų (doksorubicino, BCNU, metotreksato, vinkristino) bei digitalio preparatų poveikio.
Gydant Uromitexan, ketoninių kūnų nustatymo šlapime tyrimo rodmenys gali būti tariamai teigiami. Žinoma, tokiu atveju spalva būna daugiau purpurinė negu violetinė ir, pridėjus ledinės acto rūgšties, nedelsiant išnyksta. Taip pat gali būti tariamai teigiami ar tariamai neigiami eritrocitų buvimo šlapime nustatymo juostele tyrimo rodmenys. Kad tiksliai nustatyti eritrocitų buvimą šlapime, rekomenduojama šlapimą tirti mikroskopu.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Kadangi Uromitexan vartojamas šlapimo latakų apsaugai citostatinio gydymo oksazafosfininais metu, jo ir citostatinių vaistų vartojimo nėštumo ir žindymo laikotarpiu kriterijai yra tokie patys.

Vartojimas nėštumo metu
Klinikinių duomenų apie Uromitexan vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Nėščioms moterims skiriama tik esant būtinumui.

Vartojimas žindymo laikotarpiu
Nėra žinoma ar mesna ir jos metabolitas dimesna išsiskiria į pieną. Kadangi daugelis vartojamų vaistų išsiskiria į pieną, priklausomai nuo to kas svarbiau maitinančiai moteriai, reikia nutraukti arba maitinimą krūtimi, arba Uromitexan vartojimą.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Kadangi Uromitexan skiriama kartu su kitais citostatiniais vaistais, gydymo metu atsiradusį minėtą nepageidaujamą poveikį ne visada galima aiškiai atskirti nuo oksazafosfininų (ifosfamido, ciklofosfamido, trofosfamido) ar kokių kartu vartojamų vaistinių preparatų sukelto nepageidaujamo poveikio.
Dažnai pasireiškiantis nepageidaujamas poveikis yra pykinimas, vėmimas, pilvo putimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, pilvo skausmai, anoreksija, karščiavimas, šaltkrėtis, karščio pylimas ir veido paraudimas, kosulys, faringitas, galvos svaigimas, mieguistumas, galvos skausmai, nugaros skausmai, sąnarių skausmai. Kitas dažnai pasireiškiantis nepageidaujamas poveikis, kaip leukocitų ir granuliocitų skaičiaus sumažėjimas, anemija, plaukų nuslinkimas, plaučių uždegimas nėra susiję su Uromitexan vartojimu, bet yra kaip nepageidaujamas kartu skiriamų citostatinių vaistinių preparatų poveikis.
Retai injekcijos vietoje gali atsirasti venos dirginimo simptomų.
Pastebėta pavienių padidėjusio jautrumo (hipererginės) reakcijos, dažniau pasireiškiančios tam tikruose organuose, atvejų, pvz., sumažėja trombocitų skaičius (trombocitopenija), atsiranda įvairaus sunkumo ir išplitimo odos ir gleivinės reakcija (niežėjimas, paraudimas, pūslinė egzantema, Lyell‘io sindromas, Stevenso-Johnsono sindromas), lokalus audinių patinimas (urtikarinė edema). Retai dėl sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos (anafilaktoidinės reakcijos) gali kristi kraujo spaudimas, labai padažnėti pulsas (daugiau negu 100 k/min), t. y. pasireikšti tachikardija, padažnėti kvėpavimo dažnis. Taip pat labai retai pastebėta hipertenzijos, ST segmento pakilimas, raumenų skausmai, laikinai gali padidėti kepenų veiklos rodmenys (transaminazių aktyvumas).
Atliekant klinikinius tyrimus, nepastebėta specifinio nepageidaujamo poveikio vyresniems nei 65 metų amžiaus pacientams.

Nepageidaujamo poveikio pasireiškimo dažnis
Organų sistemų klasės
Labai dažnai
(1/10
Dažnai
(1/100-<1/10
Nedažnai
(1/1000 - <1/100
Retai
(1/10000 - <1/1000
Labai retai <1/10000, pavien. atvejai

Infekcijos ir infestacijos

Faringitas

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Trombocitopenija
(padidėjusio jautrumo r-ja)

Imuninės sistemos sutrikimai

Padidėjusio jautrumo ir anafilaktoidinės r-jos

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Anoreksija

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos svaigimas, mieguistumas, galvos skausmas

Akių sutrikimai

Akių gleivinės uždegimas

Širdies sutrikimai

ST segmento pakilimas, tachikardija

Kraujagyslių sutrikimai

Karščio pylimas ir veido paraudimasKraujospūdžio pakilimas, kraujospūdžio sumažėjimas

Kvėpavimo sistemos sutrikimai

Kosulys

Virškinimo trakto sutrikimai

Pykinimas, vėmimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ir skausmai

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Odos ir gleivinių išberimas, niežėjimas, paraudimas, pūslelių susidarymas, Lyell‘io sindromas, Stevenso-Johnsono sindromas, urtikarinė edema, vietinis odos patinimas

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Sąnarių skausmai, nugaros skausmaiRaumenų skausmai

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Karščiavimas, šaltkrėtis

Reakcija injekcijos vietoje
Bendras silpnumas, gleivinės reakcijos, išsekimas

Tyrimai

Sumažėjęs trombocitų skaičius, padažnėjęs kvėpavimas, padidėjęs transaminazių aktyvumas4.9 Perdozavimas

Specifinio Uromitexan antidoto nėra žinoma.

4.3 skyriuje ir 4.8 skyriuje minėta, kad anafilaktoidinė reakcija dažniau galima pacientams, sergantiems autoimuninėmis ligomis, todėl atsižvelgiant į aplinkybes turėtų būti paruošta vaistinių preparatų, būtinų neatidėliotinai pagalbai teikti.
Vaisto perdozavus, gali atsirasti vaisto toleravimo tyrimų metu (vartojant 60-70 mg/kg/d sveikiems savanoriams) pastebėtų ir išvardytų 4.8 skyriuje simptomų. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – priešnavikinių vaistų toksiškumą mažinantis vaistinis preparatas, ATC kodas – V03A F01

Uroprotektorius Uromitexan stabilizuoja oksazafosfininų hidroksimetabolitus, t. y. medžiagas sukeliančias toksinį poveikį šlapimo latakams, bei sudaro netoksiškus junginius su akroleinu. Minėtų reakcijų dėka šlapimo nutekamuosiuose latakuose nukenksminamos toksinės medžiagos. Suleidus mesnos į veną, ji labai greitai oksiduojama ir paverčiama mesnos disulfidu (dimesna). Dimesna greitai pašalinama per inkstus. Inkstuose dimesna vėl redukuojama į mesną, kuri chemiškai sąveikauja su oksazafosfininų metabolitais.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Į kraują suleista laisvo tiolo grupės junginio forma mesna greitai paverčiama vieninteliu žinomu metabolitu mesnos disulfidu (dimesna), kurio didžioji dalis po filtracijos per glomerulus vėl redukuojama į laisvą tiolo junginį. Mesnos ir mesnos disulfido gyvavimo pusperiodis kraujyje atitinkamai yra 0,36 ir 1,17 val. Beveik visa dozė yra šalinama pro inkstus. Šalinimas prasideda iš karto po vartojimo. Per pirmas 4 valandas po vienkartinės dozės vartojimo didžiausia dalis mesnos šalinama laisvo tiolo su SH grupe forma, vėliau beveik visa disulfido forma. Maždaug po 8 valandų šalinimas pro inkstus praktiškai pasibaigia. 69-75 % mesnos susijungia su plazmos baltymais.
Maždaug 30 % suleistos į veną dozės šlapime būna laisvos SH-mesnos forma. Ši dozės dalis yra svarbiausia šlapimo pūslės apsaugai.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Mesna yra tiolo grupės junginys, beveik nesukeliantis nei farmakologinio, nei fiziologinio poveikio. Jis praktiškai neprasiskverbia į audinius ir greitai pašalinamas pro inkstus. Šis junginys slopina tik toksinį oksazafosfininų poveikį šlapimo latakams, o jų priešnavikiniam veiksmingumui bei sisteminiam nepageidaujamam poveikiui jokios įtakos nedaro. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio edetatas
Natrio hidroksidas
Injekcinis vanduo.

6.2 Nesuderinamumas

In vitro mesna yra nesuderinama su karboplatina, cisplatina bei azoto ipritu.

6.3 Tinkamumo laikas

5 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.
Pasibaigus nurodytam ant pakuotės jo tinkamumo laikui, Uromitexan vartoti negalima.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Pirminė pakuotė
I hidrolitinės klasės bespalvio stiklo 5 ml tūrio ampulė (DIN B 5) su laužimo žiedu.

Antrinė pakuotė
Dėžutėje yra penkiolika ampulių, kurių kiekvienoje yra 4 ml tirpalo.

6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Specialių reikalavimų nėra.7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Baxter Oncology GmbH
Kantstraße 2
D-33790 Halle
Vokietija
Tel. +4952017110
Faksas +4952017114711
El. paštas info@baxter.com

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT R 97/4604/59. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ATNAUJINIMO DATA

2002-05-0810. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2007-03-07

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
II PRIEDAS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamybos licencijos turėtojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Baxter Oncology GmbH
Kantstraße 2
D-33790 Halle
Vokietija
B. REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi registravimo liudijimo turėtojui

Receptinis vaistinis preparatas.Kitos sąlygos

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS


A. ŽENKLINIMAS
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Uromitexan 400 mg/4 ml injekcinis tirpalas
Mesna2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 100 mg mesnos. 3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio edetatas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas
15 ampulių po 4 ml5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į veną.
Prieš vartodami perskaitykite informacinį lapelį.


6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Baxter Oncology GmbH
Kanstr. 2, D-33790 Halle
Vokietija12. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

LT R 97/4604/513. GAMINTOJO SUTEIKTAS SERIJOS NUMERIS

Serija 14. ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖS ETIKETĖ1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Uromitexan 400 mg/4 ml injekcinis tirpalas
Mesna2. VARTOJIMO METODAS

Vartoti į veną3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki4. SERIJOS NUMERIS

Serija 5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

4 ml tirpalo
B. PAKUOTĖS LAPELIS
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Uromitexan 400 mg/4 ml injekcinis tirpalas
Mesna

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti (net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui.Lapelio turinys
1. Kas yra Uromitexan ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Uromitexan
3. Kaip vartoti Uromitexan
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Uromitexan
6. Kita informacija1. KAS YRA UROMITEXAN IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Uromitexan yra uroprotektorius. Šis vaistinis preparatas tinka oksazafosfininų (ifosfamido, ciklofosfamido, trofosfamido) sukeliamo toksinio poveikio šlapimo pūslės ir latakų tarpiniam epiteliui profilaktikai.2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT UROMITEXAN

Uromitexan vartoti negalima:
- jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) mesnai, arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba kitokiems tiolo grupes junginiams.Specialių atsargumo priemonių reikia:
- jeigu Jums Uromitexan injekcinis tirpalas, jo veiklioji medžiaga mesna arba kitokie tiolo grupės junginiai kada nors buvo sukėlę alerginę reakciją, pasireiškusią dusuliu, šniokštimu, odos paraudimu, niežėjimu ar patinimu;
- kai ligonis serga reumatoidiniu artritu, sistemine raudonąja vilklige, inkstų uždegimu ar kitokia autoimunine liga būtina informuoti gydytoją, kuris nuspręs, kaip toliau gydyti.

Ligoniams, sergantiems autoimuninėmis ligomis, dažniau negu pacientams, kuriems yra navikas, galima mesnos sukelta greita padidėjusio jautrumo reakcija, pasireiškianti kraujotakos sistemos pokyčiais (kraujospūdžio sumažėjimu bei pulso padažnėjimu), odos ir gleivinės reakcija (trumpalaikiu odos išbėrimu, dilgėline, odos ir gleivinės arba vien tik odos išbėrimu, Lyell‘io sindromu, Stevenso-Johnsono sindromu), kepenų fermentų aktyvumo padidėjimu, karščiavimu, padidėjusiu kraujospūdžiu, ST segmento pakilimu, raumenų skausmais (mialgija), išsekimu, pykinimu bei vėmimu.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar pogimdyminiam vystymuisi neparodė. Nėščioms moterims skiriama tik esant būtinumui.
Nėra žinoma ar mesna ir jos metabolitas dimesna išsiskiria į pieną. Kadangi daugelis vartojamų vaistų išsiskiria į pieną, priklausomai nuo to kas svarbiau maitinančiai moteriai, reikia nutraukti arba maitinimą krūtimi, arba Uromitexan vartojimą.
Kadangi Uromitexan vartojamas pagrindinio naviko gydymo metu šlapimo latakų apsaugai, jo ir vaistų nuo auglių vartojimo nėštumo laikotarpiu kriterijai yra tokie patys.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Vartojant Uromitexan, taip pat ir kartu taikant gydymą nuo navikų gali atsirasti pykinimas bei vėmimas, todėl gali sutrikti gebėjimas reaguoti.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Mesnos negalima maišyti su karboplatina, cisplatina bei azoto ipritu, tačiau minėtų grupių vaistinių preparatų kartu vartoti galima, jei jų injekuojama į skirtingas vietas. Organizme šie vaistiniai preparatai vienas kitam įtakos nedaro.
Vartojant Uromitexan, ketoninių kūnų nustatymo šlapime tyrimo rodmenys gali būti tariamai teigiami, o eritrocitų (raudonųjų kraujo kūnelių) nustatymo šlapime tyrimo specialia juostele duomenys – tariamai teigiami arba tariamai neigiami.
Mesna apsaugo tik šlapimo latakus ir nedaro įtakos kitoms gydymo vaistais nuo navikų metu rekomenduojamoms atsargumo priemonėms, todėl jų būtina ir toliau laikytis. 3. KAIP VARTOTI UROMITEXAN

Jeigu gydytojo nepaskirta kitaip, rekomenduojama Uromitexan injekcinį tirpalą dozuoti taip, kaip nurodyta toliau. Būtina laikytis vartojimo nurodymų, priešingu atveju Uromitexan injekcinis tirpalas gali sukelti nepageidaujamą poveikį.
Jei auglys gydomas ifosfamidu, Uromitexan reikia vartoti visada, jei jis gydomas ciklofosfamidu arba trofosfamidu – visais atvejais, jei gydoma didesne negu 10 mg/kg kūno svorio doze arba jei ligonis priklauso didesnės rizikos grupei. Šiai grupei priklauso ligoniai, kuriems buvo švitinama radioaktyviaisiais spinduliais mažojo dubens sritis, kuriems ankstesnio gydymo ifosfamidu, ciklofosfamidu arba trofosfamidu metu buvo šlapimo pūslės uždegimas arba kurie sirgo šlapimo latakų ligomis.
Jei nepaskirta kitaip, paprastai suaugusiems žmonėms kas 4 valandas 3 kartus injekuojama į veną Uromitexan kiekis, atitinkantis 20 % bendros osazafosfininų dozės. Iš pradžių injekuojama kartu su oksazafosfininų doze (vadinamuoju “0” laiku), toliau po 4 ir 8 valandų.

Pavyzdys, kaip infekuoti Uromitexan ir oksazafosfinino
Valandos (laikas)
0 (8.00 val.)
4 (12 val.)
8 (16 val.)

Oksazafosforino dozė
40 mg/kg kūno svorioUromitexan dozė
8 mg/kg kūno svorio
8 mg/kg kūno svorio
8 mg/kg kūno svorioJei vartojama labai didelė oksazafosfininų dozė, pvz., prieš persodinant kaulų čiulpus, Uromitexan dozę galima padidinti tiek, kad ji atitiktų net 120 – 160 % oksazafosfosfininų dozės. Rekomenduojama 20 % bendros Uromitexan dozės (atitinkančios bendrą oksazafosfininų dozę) suleisti iš karto su oksazafosfininu (vadinamajame “0” laiko taške), o likusią dalį suleisti ilgalaikės infuzijos būdu per 24 val. Galimas ir kitas – intermituojančios greitos injekcijos – būdas: suaugusiems žmonėms 3 kartus (iš karto su oksazafosfininu, po 4 ir 8 valandų) arba 4 kartus (iš karto su oksazafosfininu, po 3, 6 ir 9 valandų) injekuojama po 40 % bendros Uromitexan dozės.
Ilgalaikės ifosfamido infuzijos metu tikslinga iš pradžių suleisti iš karto Uromitexan dozę, atitinkančią 20 % bendros ifosfamido dozės, toliau pereiti prie ilgalaikės Uromitexan infuzijos suleidžiant, jei reikia dozę, atitinkančią net 100 % ifosfamido dozės. Baigus ifosfamido infuziją, šlapimo latakų apsaugai palaikyti Uromitexan infuziją reikėtų tęsti dar 6 – 12 valandų.Uromitexan vartojimo pavyzdys, 24 valandas infuzuojant ifosfamido
Laikas (val.)
0
24
30 36

Ifosfamidas
5 g/m2 kūno paviršiaus
(maždaug 125 mg/kg kūno svorio)Iš karto suleidžiama Uromitexan dozė
1 g/m2 kūno paviršiaus
(maždaug 25 mg/kg kūno svorio)
Uromitexan infuzija
Tiek, kad bendra dozė būtų ne didesnė kaip 5 g/m2 kūno paviršiaus (maždaug 125 mg/kg kūno svorio).
Priedas prie ifosfamido infuzijos
Ne daugiau kaip 2,5 g/m2 kūno paviršiaus (maždaug 125 mg/kg kūno svorio)Uromitexan vartojimo trukmė priklauso nuo gydymo oksazfosfininais trukmės.

Specialios dozavimo rekomendacijos
Vartojimas vaikams
Duomenų apie mesnos vartojimo vaikams saugumą ir efektyvumą nepakanka.
Vaikų gydymo patirtis rodo, jog geriau Uromitexan vartoti trumpesniais intervalais, pvz., kas 3 valandas, nes vaikai dažniau nori šlapintis. Tokiu atveju visa dozė turėtų atitikti 60 % oksazafosfinino dozės. Vartojant labai dideles oksazafosfininų dozes (prieš kaulų čiulpų transplantaciją), trumpalaikė Uromitexan injekcija skiriama trumpesniais intervalais ( injekuojama 20 % bendros Uromitexan dozės į veną 3 valandas - iš karto su oksazafosfininu, po 3, 6, 9 ir 12 valandų). Vietoj trumpos injekcijos į veną galima Uromitexan infuzuoti į veną per 15 minučių (trumpalaikė infuzija).

Vartojimas vyresnio amžiaus pacientams
Vartojimo vyresniems nei 65 metų pacientams tyrimų atlikta nedaug. Oksazofosfininų dozė šiems pacientams turi būti nustatoma atsižvelgiant į tai, kad šiems pacientams dažnai būna susilpnėjusi kepenų, inkstų ar širdies funkcija, yra nustatytos gretutinės ligos, vartojama kitų vaistų. Uromitexan ir oksazafosforinų dozės santykis šiems pacientams lieka toks pats.

Vartojimas didelės rizikos pacientams
Didelės rizikos pacientai yra tie, kuriems yra pažeistas šlapimo takų epitelis po anksčiau taikyto gydymo oksazafosfininais ar švitinimo dubens srityje. Šiems pacientams ar tiems pacientams, kuriems standartinės dozės yra neefektyvios, Uromitexan dozė turi būti padidinta iki 40 % oksazafosfininų dozės ir skiriama trumpesniais nei 4 val. intervalais ir/ar skiriama daugiau kartų.

Pavartojus per didelę Uromitexan dozę
Specifinio mesnai priešnuodžio nežinoma.
Geriamos arba injekuojamos į veną didelės mesnos dozės toleravimo tyrimų metu didesnė negu 3600 mg vienkartinė dozė dažniau sukėlė pykinimą, vėmimą, viduriavimą, galvos ir galūnių skausmą, kraujospūdžio sumažėjimą bei pulso padažnėjimą, odos reakciją, išsekimą bei silpnumą. Citostatinio gydymo metu atsiradusį minėtą nepageidaujamą poveikį ne visada galima aiškiai atskirti nuo oksazafosfininų (ifosfamido, ciklofosfamido, trofosfamido) ar kokių kartu vartojamų medikamentų sukelto nepageidaujamo poveikio.

Pamiršus pavartoti Uromitexan
Kad šlapimo latakų apsauga būtų optimali, būtina laikytis nurodyto vartojimo intervalo. Jei vis dėlto viena dozė praleidžiama, po to reikia kreiptis į gydytoją.4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Uromitexan, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį.

Dažnai pasireiškiantis nepageidaujamas poveikis yra pykinimas, vėmimas, pilvo putimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, pilvo skausmai, anoreksija, karščiavimas, šaltkrėtis, karščio pylimas ir veido paraudimas, kosulys, faringitas, galvos svaigimas, mieguistumas, galvos skausmai, nugaros skausmai, sąnarių skausmai. Kitas dažnai pasireiškiantis nepageidaujamas poveikis, kaip leukocitų ir granuliocitų skaičiaus sumažėjimas, anemija, plaukų nuslinkimas, plaučių uždegimas nėra susiję su Uromitexan vartojimu, bet yra kaip nepageidaujamas kartu skiriamų citostatinių vaistinių preparatų poveikis.

Retai injekcijos vietoje gali atsirasti venos dirginimo simptomų.

Pastebėta pavienių padidėjusio jautrumo (hipererginės) reakcijos, dažniau pasireiškiančios tam tikruose organuose, atvejų, pvz., sumažėja trombocitų skaičius (trombocitopenija), atsiranda įvairaus sunkumo ir išplitimo odos ir gleivinės reakcija (niežėjimas, paraudimas, pūslinė egzantema, Lyell‘io sindromas, Stevenso-Johnsono sindromas), lokalus audinių patinimas (urtikarinė edema). Retai dėl sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos (anafilaktoidinės reakcijos) gali kristi kraujo spaudimas, labai padažnėti pulsas (daugiau negu 100 k/min), t. y. pasireikšti tachikardija, padažnėti kvėpavimo dažnis. Taip pat labai retai pastebėta hipertenzijos, ST segmento pakilimas, raumenų skausmai, laikinai gali padidėti kepenų veiklos rodmenys (transaminazių aktyvumas).

Pastebėta, kad didelė dozė (60 mg/kg kūno svorio) sukelia pykinimą, vėmimą, viduriavimą, galvos ir galūnių skausmą, kraujospūdžio sumažėjimą bei pulso padažnėjimą, odos reakciją, išsekimą bei silpnumą.

Gydymo metu atsiradusį minėtą nepageidaujamą poveikį ne visada galima aiškiai atskirti nuo nepageidaujamo poveikio, kurį sukelia vaistai nuo auglių ar kokie kartu vartojami medikamentai.
Kokios priemonės gali padėti pasireiškus nepageidaujamam poveikiui, pacientą informuos gydytojas.

Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.5. KAIP LAIKYTI UROMITEXAN

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 (C temperatūroje.

Ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.6. KITA INFORMACIJA

Uromitexan sudėtis

Veiklioji medžiaga yra mesna.
Pagalbinės medžiagos yra natrio edetatas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.

Uromitexan išvaizda ir kiekis pakuotėje
Vienoje ampulėje yra 4 ml injekcinio tirpalo.
Dėžutėje yra 15 ampulių.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Baxter Oncology GmbH
Kantstraße 2
D-33790 Halle
Vokietija
Tel. +4952017110
Faksas +4952017114711
El. paštas: info@Baxter.com

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB Tamro
9-ojo Forto g. 70,
LT-48179 Kaunas
Tel: 8 698 85678
Faksas: 8 37 385363
El. paštas: baxter.onco@takas.lt

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-03-07

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7